pixelg
KRUK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KRUK [KRU]

AKTUALNY KURS: 156,90 zł (+1,16%) 14-02-2020 17:02
aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 7 września 2017 13:56:00 przy kursie: 299,55 zł
Przeciez zmiana przepisów o FIZ nastapiła z dniem 01.01.2017 a ty mowa o 2018???

Migotkaa
Dołączył: 2015-03-20
Wpisów: 4
Wysłane: 7 września 2017 15:51:31 przy kursie: 299,55 zł
chyba najlepszy komentarz do tej przeceny ;)

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
a) Nazwa/Nazwisko KRUPA PIOTR

NABYCIE
c) Cena i wolumen
316,79 PLN 48 000

e) Data transakcji 2017-09-06www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 7 września 2017 16:38:27 przy kursie: 299,55 zł
Sorry tym bym się nie sugerował. Nikt nie mówi, że Kruk ma zaraz upaść od takich decyzji tylko się zastanawiamy na ile to wpłynie na wynik a właściciel milioner może sobie robić co zechce - motywy tylko jemu są znane.

Będę szperał dalej o jakie zmiany chodzi.


lelo-pakero
Dołączył: 2009-11-14
Wpisów: 569
Wysłane: 7 września 2017 17:51:05 przy kursie: 299,55 zł
Jeżeli ktoś stał się milionerem w wyniku ciężkiej pracy, a nie spadku czy wygranej w loterii to ma szacunek do pieniędzy. To nie była transakcja kupna za drobniaki tylko 15 mln zł. Dla mnie to oczywisty sygnał wiary prezesa w dalszy rozwój i sukces swojej firmy. Zauważ, że wielu prezesów w takiej sytuacji udziela ratunkowego wywiadu dla Parkietu czy PB, a prezes zamiast nawijać makaron na uszy kupił akcje za grube miliony zł. Ponieważ bliska mi jest branża producentów gier to dam przykład z tego podwórka. Jakoś nie pamiętam, żeby prezes CI Games kupował akcje na gigantycznej przecenie po premierze SGW3, albo prezes VIVID po ogromnych spadkach po premierze RB2, albo prezes Farm51 po klapie sprzedażowej GetEven, albo prezes Bloobera po ogromnych spadkach po premierze Observera. Dla mnie morał z tego taki, że prezesi głupi nie są, pieniądz szanują i kupują akcje swoich firm wtedy jak widzą potencjał do zarobku.

Pogłębioną analizę spółki zrobił w lipcu PKO BP wydając rekomendację "kupuj" z ceną 372 zł. Co prawda analitycy spodziewali się stopniowego wzrostu stopy podatkowej obliczając roczny zysk netto do 2020 r. włącznie, ale co istotne na potrzeby wyceny spółki metodą DCF założyli stałą stopę podatkową równą 19% i przy takiej stopie podatkowej wyszła im cena docelowa 372 zł. Wiem też, że podtrzymali te założenia po publikacji raportu za pierwsze półrocze, wydając stosowny alert dla swoich klientów. Wszystko to oczywiście nie zmienia faktu, że w krótkim terminie informacje z raportu (w tym o wolniejszym rozruchu biznesu we Włoszech) mogą działać negatywnie na kurs.

www.bankier.pl/up/rekomendacje...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 847
Wysłane: 7 września 2017 18:11:57 przy kursie: 299,55 zł
Kruk po raz kolejny podnosi pułap lotu - omówienie sprawozdania finansowego GK Kruk SA po 2 kw. 2017 r.

Po wynikach półrocza pułap kursu Kruka chwilami obniżał się nawet o 13 proc., ale to nie dane finansowe stały się katalizatorem spadków, bo Kruk nadal ma świetne wyniki i wciąż nabiera wysokości.

Zanim przejdę do omówienia wyników drugiego kwartału dwa słowa o korekcie sprawozdania za okres od stycznia do marca. W mediach można przeczytać różne rzeczy, ale najwyraźniej część komentatorów nie do końca rozumie co się stało. W zasadzie to dziwić nie powinno, bo do oceny tego zdarzenia trzeba mieć pewne „pojęcie” o zasadach rachunkowości i MSSF. Jedna ze spółek grupy uznała, że jej walutą funkcjonalną (czyli taką w której środowisku się obraca) jest nie złotówka, tylko euro. W konsekwencji ta spółka nie sporządza swoich sprawozdań finansowych w złotówce tylko w walucie europejskiej, a to rodzi pewne skutki rachunkowe.

O ile gdy mamy taką samą walutę sprawozdawczą i funkcjonalną dla konsolidowanej spółki zależnej działającej zagranicą to różnice kursowe z pozycji pieniężnych (czyli rozliczanych w pieniądzu - należności, zapasy,zobowiązania) odnosi się, mówiąc w skrócie, na wynik (pomijając kwestie rachunkowości zabezpieczeń). Natomiast w przypadku konsolidacji spółki z różnymi walutami różnice kursowe od razu prezentuje się w kapitale własnym.
Innymi słowy Kruk przetransformował różnice kursowe (akurat w 1 kw. negatywne) z wyniku od razu do kapitału własnego. Na poziomie kapitału własnego więc praktycznie się nic nie zmienia.

Nie zmienia się także powtarzalny wynik okresu, bo z jednej strony dostaliśmy plus ok. 9,9 mln zł przeszacowania pakietów więcej, które przeniosło się oczywiście na przychody i wynik operacyjny (w zasadzie do wyłączenia), z drugiej strony niższe różnice kursowe od zobowiązań, które zmniejszyły koszty finansowe (różnice kursowe też są zdarzeniem niepowtarzalnym).

Wyniki drugiego kwartału jak wspomniałem były bardzo dobre. Kruk pokazał 283,4 mln zł przychodów (+103 mln zł, +57 proc. r/r), EBIT na poziomie 129 mln zł (+67,6 mln zł, +110 proc. r/r) i zysk netto w kwocie 101,5 mln zł (+51 mln zł, +101 proc. r/r).


kliknij, aby powiększyć


Dynamiki poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat wyglądają bajecznie, ale wyniki nie są do końca porównywalne. Zwracam uwagę, że w II kw. 2016 r. spółka wykazała ponadprzeciętnie wysokie koszty związane z rezerwą podatkową (wpływającą na EBIT), a która to rezerwa została rozwiązana w IV kwartale (zwiększając EBIT i jednocześnie ujawniając się w linii fiskalnej sprawozdania). Przy ocenie wyników samego drugiego kwartału warto o tym pamiętać.

Choć spółka w komunikacji z rynkiem mocno akcentuje segmenty inne niż windykacja portfeli na własny rachunek i ryzyko to ich wpływ na wynik jest marginalny (choć w działalności operacyjnej są bardzo ważne). Zyski buduje działalność windykacyjna z własnego portfela wierzytelności.


kliknij, aby powiększyć


Z tego powodu nie będę się rozwodził nad wynikami inkasa, bazy danych ERIF, czy działalności pożyczkowej, a pozwolę sobie jedynie wspomnieć, że rosną w tempie zbliżonym do podstawowego segmentu spółki.

W kluczowym segmencie Kruk mocno inwestował. Tylko w 2 kw. roku kupił portfele za kwotę 292 mln zł. Jeśli jednak zerkniemy na inwestycje r/r to mamy spadek o 56 proc. ze względu na efekt wysokiej bazy. W ujęciu półrocznym już takiej dysproporcji nie widać. Średni portfel wierzytelności spółki cały czas pęcznieje - erozja związana z rozliczaniem przychodów jest niższa niż wzrost wartości wynikający z inwestycji.

Spłaty rosną (338 mln zł w II kw. 2017 r. w stosunku do 230 mln zł w II kw. 2016 r. czyli o 47,1 proc. więcej) , ale nie jest to wzrost ściśle powiązany ze wzrostem wartości portfela (wykres poniżej). Po tym, jak wydolność gotówkowa (spłaty do średniej wielkości portfela w okresie) tąpnęła w II kw. 2016 r. mamy od paru kwartałów względnie stały poziom, a nawet powolny wzrost (44,9 proc. w 3 kw. 2016 r. i 47,6 proc. w 2 kw. 2017 r.)


kliknij, aby powiększyć


Przypomnę, że w przypadku Kruka spłata nie jest przychodem. Za przychód uznawana jest część odsetkowa spłaty wynikająca z ceny zakupu i implikowanej stopy zwrotu, dodatkowo powiększana lub pomniejszana o przeszacowanie wartości portfela. Jak to miało miejsce w ciągu ostatnich 2 lat, Kruk pokazał dodatnie przeszacowanie wartości pakietów (ale jak widać powyżej nie zawsze tak bywało). Tradycyjnie pozytywnej rewaluacji podlegały portfele relatywnie stare (wykazywane w wartości godziwej), natomiast nowsze nabywane po 2013 r. spłacały się gorzej od założeń – przeszacowanie na minus 12 mln zł. W II kwartale mamy więc 338 mln zł spłat, 237,2 przychodów segmentu bez rewaluacji i 25 mln przeszacowania.


kliknij, aby powiększyć


Na ocenę rentowności portfela można też spojrzeć przez pryzmat generowanych przychodów, ale wtedy ocena jest obarczona efektem wspomnianych rewaluacji. Nie zaciemnia to jednak wniosków jakie można wysnuć. W ujęciu półrocznym poprawa wyników jest efektem przede wszystkim wzrostu na rynku polskim (+98 mln zł), w drugiej kolejności rumuńskim (+57 mln zł). Na trzeciej pozycji znajdują się Włochy (27 mln zł) i jest to jednocześnie rynek który rośnie najszybciej (+700 proc.). Z drugiej strony rentowność na rynku włoskim (przychody do średniego stanu portfela) jest wyraźnie niższa niż dla pozostałych rynków.


kliknij, aby powiększyć


O ile rentowność na rynku włoskim w ujęciu rocznym wzrosła r/r, to nie da się tego powiedzieć o ujęciu kwartalnym. W okresie kwiecień-czerwiec rentowność portfela wyniosła zaledwie 10,3 proc. w stosunku do 18,6 proc. w I kw. roku i 11,2 proc. w II kw. 2016 r. Wynik rynku jest słaby, ale można się domyślać, że część negatywnej rewaluacji przypadła właśnie na rynek włoski (mocna obniżka rentowności, koreluje z terminem ujemnego przeszacowania pakietów wycenianych w zamortyzowanym koszcie które miało miejsce w II kw. tego roku) i w kolejnych kwartałach będzie lepiej, choć to rynek który cały czas wyraźnie odstaje poziomem generowanego przychody od reszty. Być może struktury spółki nie są jeszcze w pełni gotowe na obsługę tak dużego portfela wierzytelności. Proszę zauważyć, że koszty segmentu rosną wyraźnie dopiero drugi kwartał z rzędu. To oczywiście obniża wynik okresu, ale buduje podstawę do większych spłat, a zatem i wyników w kolejnych okresach.


kliknij, aby powiększyć


Mimo wszystko choć poziom kosztów do spłat ostatnio rośnie, to trzyma się na poziomie poniżej 30 proc. i spółka zachowuje wysoką wydajność gotówki.

Koszty spółki wzrosły o 29,7 proc. przy tempie spłat na poziomie 47 proc., ale jak wspomniałem w II kw. 2016 r. mieliśmy rezerwy podatkowe. Pozycja podatków i opłat spada r/r o 21,3 mln zł i taką kwotę należałoby dodać do wyniku za II kw. 2016 r porównując wyniki okresu:


kliknij, aby powiększyć


Skorygowany o przeszacowania EBIT spółki rośnie r/r o 53 mln zł czyli 106,1 proc., natomiast skorygowany dodatkowo o wzrost podatków i opłat rośnie o 32 mln zł czyli 44,9 proc. Linia finansowa sprawozdania zabrała 2 razy więcej niż przed rokiem, ale to w dużej mierze efekt kosztów innych niż odsetkowe. Same obciążenia związane z oprocentowanym zadłużeniem wzrosły tylko o 37,2 proc., a sama spółka coraz mniej płaci za dług – (4,61 proc. w II kw. 2017 r. i 5,48 proc. w II kw. 2016 r.)
Nieco wyższe za to było obciążenie fiskalne. Spółka w II kw. zapłaciła 4 mln zł podatku (stopa 3,8 proc.), natomiast przed rokiem 4 razy mniej przy stopie 2 proc.

Jak już wspomniałem przy omówieniu raportu za rok 2016 Kruk wydaje się tracić efektywność fiskalną:
Cytat:
To efekt wpływu linii fiskalnej sprawozdania. W IV kwartale roku Kruk wykazał prawie 39 mln zł obciążeń podatkowych, czyli ponad 5 razy więcej niż w IV kwartale 2015 r. W całym 2016 r. efektywna stopa podatkowa wyniosła 13 proc. natomiast przed rokiem tylko 2,6 proc. Wygląda na to, że zmiany prawne jednak nieco zmieniły efektywność fiskalną spółki.


To właśnie było głównym powodem spadków kursu po publikacji wyników. W latach poprzednich średnia stopa podatkowa dla Kruka wynosiła odpowiednio 0,7 proc. (’13, ’14,), -2,6 proc. (’15) i 0,7 proc. do 3 kw. 2016 r. W całym 2016 r. było to już 13 proc., a potencjalnie będzie bliżej 19 proc. co zapowiedziała spółka w raporcie. Wydaje się, że rynek ignorował nieco fakt wysokiego obciążenia w IV kwartale oraz ustawę GAAR i dopiero teraz dostosował poziom wyceny.

Proszę zauważyć, że jeśli przy projekcjach zysków w wycenie spółki nie zmienimy nic innego poza stopą podatkową to wycena spółki nie powinna się zmniejszyć o więcej niż 19 proc. Z tego powodu fundamentalne paliwo do spadków się wyczerpuje.
Wynikowo spółka cały czas jest bardzo mocna i trzyma tempo wzrostu. Małym rozczarowaniem są niskie przychody we Włoszech, ale to może być efekt chwilowy związany z rewaluacją pakietu.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 7 września 2017 21:42

aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 7 września 2017 19:00:25 przy kursie: 299,55 zł
Nie przekreślam pozytywnych intencji Prezesa - miałem go okazje poznać podczas konferencji Wall Street - człowiek naprawdę wzbudzający zaufanie.
Na pewno to działanie miało uspokoić sytuację ale gwarancji to nie daje.

Nieco uspokoiła mnie analiza raportu , za który dziękuję natomiast dalej nie rozumiem z czego wynika zmiana, kótra ma się dokonać w 2018

ustawa Gaar i Fiz już weszły w zycie. Czy się coś nowego szykuje? Tak Prezes to przedstawiał

Byłbym wdzięczny za wyjasnienia. Też chętnie bym poczytał coś przystepnego na temat ustawy Gaar


thommat
thommat PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-11-17
Wpisów: 107
Wysłane: 7 września 2017 19:03:40 przy kursie: 299,55 zł
Witam, dlaczego skoro w roku 2016 płacili 13% podatku, a mają płacić 19% to piszesz, że wycena nie powinna się zmniejszyć o więcej niż 19%? Chyba o 19%(które mają płacić)-13%(które płacili) czyli 6%. Czy coś źle rozumiem?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 847
Wysłane: 7 września 2017 19:32:44 przy kursie: 299,55 zł
źle. W 2016 r. stopa wyszła 13 proc., ale tylko za sprawą jednego kwartału. Po 9 miesiącach mimo wysokich zysków było to 0,7 proc. Rynek miał prawo uważać, że to jednorazowy wypadek w IV kw. na co wskazywała też rezerwa. a także , że niska stopa jest w 1 kw. tego roku. Z tego powodu spadek może wynieść nie więcej niż 18-19 proc.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 847
Wysłane: 7 września 2017 19:53:34 przy kursie: 299,55 zł
@aic

ustawy weszły w życie, ale to nie ustawy powodują wprost skutki podatkowe. W GAAR to US musi zakwestionować rozliczenie i stwierdzić "sztuczność" W Kruku kontrole skarbowe odbywały się i wcześniej, ale organy podatkowe nie znajdowały podstaw do kwestionowania, a teraz prawdopodobnie tak będzie skoro informuje o tym spółka. O GAAR: mycompanypolska.pl/artykul/655...
Edytowany: 7 września 2017 19:54

aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 7 września 2017 20:16:55 przy kursie: 299,55 zł
Dzięki za link i wyjaśnienia ale oni pisza o tym co ma się wydarzyć w przyszłym roku - to coś nowego? Czy tylko konsekwencje obecnych przepisów??


aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 7 września 2017 20:23:51 przy kursie: 299,55 zł
GAAR - czyli w skrócie (jak zrozumiałem) w sytuacji gdy organ podatkowy stwierdzi, że dane działanie jest co prawda zgodne z np kc ale ma na celu uniknięcia opodatkowania rozpocznie postępowanie przeciwko podmiotowi i określi wysokość zobowiązania podatkowego.


Czy ktoś mógłby rzucić jakiś praktyczny case czynności, która jest dozwolona ale podpadnie pod GAAR?


007
007 PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-04
Wpisów: 223
Wysłane: 7 września 2017 21:34:20 przy kursie: 299,55 zł
W skrócie chodzi o to, że urzędnik może zakwestionować rozwiązania obniżające opodatkowanie, jeżeli uzna że to rozwiązanie nie wynika z normalnego funkcjonowania spółki, tylko z chęci zmniejszenia opodatkowania. Przykładem mogą być FIZ’y, które miały rozszerzyć możliwości inwestowania, a nie możliwości unikania płacenia podatków. Samo rozwiązanie jest dosyć kontrowersyjne, ponieważ jest niejednoznaczne. Takie są niestety skutki skomplikowanego systemu podatkowego. Z drugiej strony, w jak absurdalnej rzeczywistości funkcjonujemy, w której sprytne spółki płacą poniżej 3% podatku, a Szarak z garbem na plecach odprowadza przeszło 40% haraczu od tego co wypracuje.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 847

aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 8 września 2017 09:32:39 przy kursie: 310,00 zł
Dzięki za powyższe ale cały czas pozostaje temat otwarty:

Co Prezes miał na myśli mówiąc o zmianach w 2018, które wpłyną na efektywna stopę podatkową?

Bo jeżeli chodzi np o GAAR - to komunikat raczej by brzmiał, że od 2018 będziemy płacić 19% a obecnie nam przysolą taki domiar, że sie nie pozbieramy

Czy ktoś potrafi konkretnie wytłumaczyć o co chodzi?

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 508
Wysłane: 15 września 2017 15:10:02 przy kursie: 298,65 zł
Jest nowe info. 2,6 mln zł, przy skali spółki, to drobnostka.

Cytat:
W wyniku Kontroli stwierdzono zaległość podatkową, którą Spółka szacuje wraz z należnymi odsetkami łącznie na kwotę około 2,6 mln zł.
Spółka nie wniesie zastrzeżeń do Protokołu, złoży stosowne korekty oraz ureguluje zaległość podatkową.
Spółka obecnie oczekuje na ostateczną decyzję Urzędu w ww. sprawie.


www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Edytowany: 15 września 2017 15:11

aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 22 września 2017 10:29:12 przy kursie: 282,00 zł
Czyli to działanie Prezesa (zakup akcji własnych) było typowo pod publiczkę. Sytuacja się uspokoiła i postanowił wyciągnąć z powrotem kasę na waciki

win1248
Dołączył: 2014-03-12
Wpisów: 528
Wysłane: 22 września 2017 10:42:28 przy kursie: 282,00 zł
Dzisiaj kolejne minima korekty. Sądząc po lini trendu ciągniętej po dołkach, korekta powinna maksymalnie sięgnąć 255 -260zł. Kruk tak ma że jak rośnie wiele tygodni,to potem kilka tygodni koryguje bardziej stromo niż rósł. Wzrost 150 do 250 korygowany do 200, teraz wzrost z 200 do 350 powinien sięgnąć maksymalnie 255-260.

kokospl
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 316
Wysłane: 22 września 2017 10:50:42 przy kursie: 282,00 zł
Kruk spada najmocniej dzis na naszej GPW czy ktos z forum interesujacy sie ta spolka moglby wyjasnic co jest przyczyna tych spadkow?

win1248
Dołączył: 2014-03-12
Wpisów: 528
Wysłane: 22 września 2017 10:52:27 przy kursie: 282,00 zł
Takie korekty są typowe dla kruka, tu nie ma płaskich korekt.

aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 22 września 2017 10:59:17 przy kursie: 282,00 zł
Napisałem wczesniej - jest info że Prezes sprzedał część akcji

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,876 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d