pixelg
LSISOFT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

LSISOFT [LSI]

AKTUALNY KURS: 15,00 zł (+2,74%) 27-03-2020 16:05
el_kreto
Dołączył: 2010-08-27
Wpisów: 14
Wysłane: 26 listopada 2010 11:16:49 przy kursie: 5,51 zł
witam.
mam pytanie do znawców AT. Czy to co uformowało się na wykresie w długim terminie (wrzesień do teraz) można nazwać formacją chorągiewki? Czy "chorągiewka" tylko w krótkim terminie się formuje?

Blue_Investor
Dołączył: 2010-11-21
Wpisów: 6
Wysłane: 26 listopada 2010 21:40:54 przy kursie: 5,51 zł
Ktoś na forum parkietu szuka kontaktu z akcjonariuszem posiadającym 102.222 akcji spółki LSISoftware.
Wklejam poniżej treść postu z forum parkietu

List otwarty do akcjonariusza z 102.222 akcji LSISoftware

1. Jeśli zamierzasz trzymać akcje conajmniej 2 lata ...
2. To z Twoimi akcjami jesteśmy stanie stworzyć porozumienie akcjonariuszy i przekroczyć 5% głosów na WZA LSISoftware ... (potrzeba 163,382akcji)
3. Piszę to całkiem serio.
4. Jak chcesz się skontaktować pisz na moje konto w parkiecie.
5. Powtórzę jeszcze raz piszę to całkiem serio


Powiem jedno ... goście zainwestowali konkretną cash w spółkęWhistle


technik
Dołączył: 2009-05-15
Wpisów: 147
Wysłane: 28 listopada 2010 14:17:18 przy kursie: 5,51 zł
Powiem ci jedno, takich gości jest więcej. Będzie pokaz siły, jeszcze chwila...

Na rynku głównym nie ma chyba porównywalnej firmy - z wynikami, kontraktami, perspektywami, a przede wszystkim (i to miałem tu napisać) wycenianej na raptem 18 mln zł wg wart. rynkowej. Do 20 stycznia jest chyba czas na akumulowanie, choć może się także okazać, że czas ten się niespodziewanie skończy.

A odpowiadając koledze wyżej - wg mnie nie można mówić o formacji chorągiewki. Wykres w ostatnich tygodniach jest tak nieregularny, że trudno mówić o jakiejkolwiek budującej się formacji.


technik
Dołączył: 2009-05-15
Wpisów: 147
Wysłane: 29 listopada 2010 14:43:54 przy kursie: 5,47 zł
Blue_Investor napisał(a):Powiem jedno ... goście zainwestowali konkretną cash w spółkęWhistle102 na 10 zł...

Prawie 200 na 23,45 zł...

W spółkę zainwestowało więcej silnych rąk niż się komukolwiek wydaje.

mila
Dołączył: 2010-06-29
Wpisów: 716
Wysłane: 7 stycznia 2011 11:19:05 przy kursie: 5,47 zł
Cytat:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o ponad 22 procentowym wzroście przychodów skonsolidowanych w IV kwartale w stosunku do roku ubiegłego. Przychody skonsolidowane za IV kwartał 2010 roku wyniosły 6 800 tys. PLN a przychody skonsolidowane za IV kwartał 2009 roku wyniosły 5 550 tys. PLN.


www.bankier.pl/wiadomosc/LSI-S...

Zmienił się VAT to i pewnie mieli dodatkowe zlecenia na zmianę oprogramowania co pozytywnie odbiło się na przychodach.
Edytowany: 7 stycznia 2011 11:19

technik
Dołączył: 2009-05-15
Wpisów: 147
Wysłane: 7 stycznia 2011 21:41:34 przy kursie: 5,47 zł
Co najwyżej tylko z kas/drukarek fiskalnych, bo ich sztandarowe oprogramowanie opcję zmiany stawki VAT miało odblokowaną i zmiany mógł dokonać użytkownik. Zupełnie w przeciwieństwie do oprogramowania Novitusa...

technik
Dołączył: 2009-05-15
Wpisów: 147
Wysłane: 12 stycznia 2011 10:13:59 przy kursie: 5,30 zł
To który to już z rzędu kwartał zwiększania przychodów i zysków? Szósty? Chyba pora by spółką wreszcie zainteresował się konkretnie jakiś fundusz(e)...

mila
Dołączył: 2010-06-29
Wpisów: 716
Wysłane: 2 lutego 2011 16:43:10 przy kursie: 6,10 zł
Każdy spogląda na Optimusa a za plecami powoli rozpędza się kolejna spółka z branży informatycznej...

paczosnek
Dołączył: 2010-08-25
Wpisów: 37
Wysłane: 22 lutego 2011 17:33:48 przy kursie: 5,50 zł
Wiadomośc z wczoraj

"Zarząd LSI Software S.A. informuje, że ulegnie zmianie termin przekazania kwartalnego raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2010 roku z dnia 2011-03-01 na dzień 2011-02-25."

Taka skwapliwość daje podejrzenie, że mają się czym pochwalić, jak szeroki nie zawali to będzie się z czego cieszyć na weekend

paczosnek
Dołączył: 2010-08-25
Wpisów: 37
Wysłane: 25 lutego 2011 10:33:25 przy kursie: 5,85 zł
Jest Raport i jak na moje oko laika to rewelacja hello1

gielda.onet.pl/lsi-software-sa...

2010r. 2009 r.
Zysk (strata) netto 1 433 811 Wzrost o 77 %

Mniemam że fachowcy od analizy finansowej potwierdzą moja radość


Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 26 lutego 2011 16:06:24 przy kursie: 5,85 zł
Omówienie wyników spółki za 4 kwartał 2010 roku oraz jej sytuacji finansowej i rynkowej

Na początek kilka słów o działalności spółki
Grupa Kapitałowa LSI Software koncentruje swoją działalność na tworzeniu oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (m.in. dotykowe terminale sprzedażowe stosowane np. w restauracjach Sphinx Polska) dedykowanego w szczególności do sektora detalicznego (retail) oraz gastronomiczno-hotelarskiego (hospitality) wraz z całością usług towarzyszących (serwis, konsulting itp.). Dodatkowo w ofercie spółki znajduje się autorskie oprogramowanie klasy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz usługa tworzenia oprogramowania na zlecenie klienta. W zakresie sprzętu komputerowego dedykowanego dla branż detalicznych i branży gastronomiczno-hotelarskiej poza oferowaniem własnych rozwiązań spółka współpracuje z wiodącymi producentami tego typu sprzętu na rynku amerykańskim (m.in. Long Range Systems, Logic Controls czy Nuvo Technologies). Poza wspomnianymi firmami do partnerów technologicznych spółki można również zaliczyć Microsoft (złoty stopień partnerstwa), Samsunga czy Toshibę.

Dynamika wyników finansowych
W okresie od 1 października do 31 grudnia GK LSI Software utrzymała pozytywne tendencje w zakresie wyników finansowych, które zostały zapoczątkowane w drugim kwartale 2010 roku. W ujęciu kwartalnym (4q2010/4q2009) tempo wzrostu głównych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów (SCD) wyniosło rok do roku odpowiednio:
Przychody netto ze sprzedaży (Ps): 20%;
Zysk brutto na sprzedaży (Zbs): 60%;
Zysk na sprzedaży (Zs): 135%;
Zysk operacyjny (Zo): 98%;
Zysk netto (Zn): 113%;
Podobne tendencje wystąpiły w przypadku ujęcia rocznego (2010/2009), gdzie tempa wzrostu wyniosły odpowiednio: Ps – 10%, Zbs – 6%, Zs – 90%, Zo – 53%, Zn – 77%.
Należy przy tym dodatkowo zauważyć, że w omawianym okresie w spółce wystąpiły również korzystne zmiany w zakresie struktury przychodów ze sprzedaży i ich rentowności. W porównaniu z czwartym kwartałem poprzedniego roku wzrósł udział przychodów ze sprzedaży rozwiązań własnych GK LSI Software (obecnie odpowiadają za ponad 2/3 przychodów spółki), czemu towarzyszył również wzrost ich rentowności z 19% do 33%. Podobne zmiany można dostrzec również w ujęciu rocznym przy czym mają one znacznie mniejszy zakres z uwagi na kiepski pierwszy kwartał 2010 roku w wykonaniu spółki. Jeśli chodzi o podstawową działalność, dodatkowo na plus można zapisać również stosunkowo wysoką rentowność (ok 20%) uzyskiwaną przez spółkę na sprzedaży obcych rozwiązań sprzętowych. Z pozostałych istotnych zmian w zakresie SCD odnotować należy wzrost kosztów sprzedaży z 490 do 874 tys zł oraz istotny spadek kosztów ogólnego zarządu z blisko 3,6 do 2,6 mln zł. Tak więc per saldo zmiany w zakresie kosztów sprzedażowych i administracyjnych spółki należy uznać za pozytywne.

Sytuacja finansowa
Jeśli chodzi o sytuację finansową GK LSI Software to również należy ocenić ją pozytywnie. Spółka posiada zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań (majątek obrotowy z nawiązką pozwala spłacić zobowiązania krótkoterminowe, nawet jeśli pominęłoby się zapasy), trwałe składniki majątkowe finansuje kapitałem długoterminowym oraz charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem zadłużenia aktywów (relacja zobowiązań do aktywów jest na poziomie nieco ponad 30%) i zdecydowaną przewagą kapitału własnego nad obcym w strukturze pasywów (relacja nieco ponad 2). Negatywnie natomiast należy ocenić spółkę w zakresie cyklu operacyjnego oraz cyklu konwersji gotówki, które są znacznie dłuższe aniżeli średnia dla branży. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawie dwukrotnie dłuższy niż w branży cykl rotacji zapasów (odpowiada on okresowi realizacji zamówienia), który wynosi 45 dni, oraz blisko dwukrotnie krótszy niż w branży okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych (44 dni). Wychodzi więc na to, że w ogólnym ujęciu spółka szybciej musi spłacić kredyty handlowe, które zaciągnęła na realizację zamówień, aniżeli wynosi czas ich wykonania oraz dodatkowo znaleźć zastępcze źródła finansowania do czasu uzyskania zapłaty należności za wykonane zlecenia. Należy przy tym zaznaczyć, że sytuacja taka póki co nie stanowi zagrożenia dla spółki, niemniej jednak świadczy ona o pewnym braku jej efektywności. Jeśli chodzi o kwestie rentowności to GK LSI Software plasuje się na poziomie zbliżonym do średniej branżowej, a wiec nie ma fajerwerków ale także nie ma tragedii. Warto również odnotować, że zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym w parze z dodatnimi wynikami finansowymi idą również dodatnie przepływy operacyjne, co świadczy o realnych wpływach gotówkowych z tytułu podstawowej działalności spółki. In minus należy jednak ocenić fakt, że wpływy te są mniejsze niż w porównywalnych okresach roku 2009, na co zasadniczy wpływ mają niekorzystne zmiany pozycji bilansowych w zakresie zapasów i należności (wzrost lub mniejszy spadek w stosunku do porównywalnych okresów 2009 roku).

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/lsisoft,...

Inne informacje istotne z punktu widzenia oceny spółki
Jeśli chodzi o prognozy co do działalności Grupy Kapitałowej LSI Software w 2011 roku, to warto zauważyć, że na jej korzyść, poza postępującym ożywieniem w gospodarce i wzrostem zamówień na rozwiązania informatyczne, powinny również oddziaływać inwestycje czynione w związku z organizacją Euro 2012 (w tym w szczególności inwestycje w zaplecze hotelarsko-gastronomiczne). Dodatkowo, jak zauważa zarząd w komentarzu do raportu za 4 kwartał 2010 roku, szansą dla rozwoju spółki jest również „zainicjowany w 2010 roku, a mający swój wymiar materialny w 2011 roku projekt zmian struktury Grupy Kapitałowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć z partnerami zewnętrznymi. Ma on pozwolić na wzmocnienie obecnych lub wykształcenie nowych podmiotów Grupy Kapitałowej i utrzymanie pozycji lidera na dotychczasowych rynkach, jak również pozyskania całkowicie nowych obszarów działalności”. Można powiedzieć, że jednym z pierwszych kroków w tym zakresie było podjęcie współpracy ze spółką Calatrava Capital o czym spółka informowała w raporcie bieżącym z 25 stycznia 2011 roku. Link do raportu: www.stockwatch.pl/gpw/lsisoft,...
Ponadto zarząd zauważa, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się również pisanie autorskiego (dedykowanego) oprogramowania dla klientów, które stanowi istotną dywersyfikację dla portfolio spółki.

Sytuacja rynkowa
Poprawiające się w ostatnich kwartałach wyniki finansowe GK LSI Software sprawiły, że akcje spółki po około rocznym (wrzesień 2009-sierpień 2010) okresie stabilizacji w okolicach 4 zł zanotowały we wrześniu dynamiczny wzrost wartości do przeszło 6 zł. Obecnie, od jesieni 2010 roku, kurs akcji spółki ponownie znajduje się w trendzie bocznym (tym razem w przedziale między 5 a 6 zł). Należy w tym miejscu zauważyć na dość niejednoznaczne wskazania różnych metod wyceny akcji GK LSI Software. Biorąc pod uwagę szereg wskaźników rynkowych, akcje te okazują się w większości przypadków dość mocno niedowartościowane przez rynek. Jednakże z drugiej strony metody majątkowe oraz mieszane i dochodowe wskazują, że aktualna wycena akcji GK LSI Software jest bliska optymalnej.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/lsisoft,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/lsisoft,...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

thomasw
Dołączył: 2010-02-14
Wpisów: 57
Wysłane: 27 lutego 2011 21:36:04 przy kursie: 5,85 zł
Blue_Investor napisał(a):

2. To z Twoimi akcjami jesteśmy stanie stworzyć porozumienie akcjonariuszy i przekroczyć 5% głosów na WZA LSISoftware ... (potrzeba 163,382akcji)


Koleś mocno zainwestował, a chyba nigdy nie przeczytał nawet raportu.

Potrzeba mu jakieś 2 razy więcej akcji aby mieć 5% głosów. Pierwotni akcjonariusze mają akcje uprzywilejowane do głosu na WZA w stosunku 1:2 i mają 75% głosów z 1,4 mln akcji. Na GPW są notowane akcje nie uprzywilejowane, więc potrzebujemy ponad 300tyś. akcji aby mieć jakiś głos.
"Read back the minutes of the last meeting:
-we gave each other stock options,
-discussed ways to ignore the needs of others,
-Hamilton had a racial joke."


diR
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 951
Wysłane: 13 lipca 2011 10:56:35 przy kursie: 4,40 zł
www.parkiet.com/artykul/107101...

czy są jakieś nowinki w tej sprawie ?

Kod:
mod: dostawiaj cytaty do linków
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody
Edytowany: 20 lipca 2011 12:12

GregM66
Dołączył: 2010-11-30
Wpisów: 1
Wysłane: 18 maja 2012 17:39:31 przy kursie: 2,80 zł
O co chodzi z tą spółką. Wyniki jak na moje oko super, wskaźniki też a kurs , że ręce opadają. Może to ja o czymś nie wiem?

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 22 sierpnia 2012 13:21:17 przy kursie: 3,19 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2012 roku Grupy Kapitałowej LSI Software (GKLSI)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 2kw 2012 GKLSI po raz kolejny miała problemy z kontynuacją poprawy wyników r/r z poprzedniego okresu sprawozdawczego:
- przychody Grupy wzrosły o 6%,
- zysk brutto na sprzedaży zmniejszył się o 13% (zaważył na tym 12-proc. wzrostu kosztów własnych);
- zysk netto na sprzedaży zmniejszył się o 9%;
- zysk operacyjny nie uległ zmianie wobec stanu z porównywalnego okresu roku ubiegłego;
- zysk brutto wzrósł o 16% (zdecydowały o tym blisko połowę mniejsze koszty finansowe netto w ujęciu kwartalnym r/r);
- po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto (w tym także dla akcjonariuszy) wzrósł o 2%.

Sytuację tę od strony wartościowej przedstawiono na wykresie poniżej (jednostki – tys. zł i %).


kliknij, aby powiększyć


Mimo iż, zmiany pozycji w centralnej części rachunku wyników mają tendencję wzrostową (spadki wyników są coraz mniejsze by następnie na poziomie wyniku brutto zmienić się we wzrost), to sytuacja wynikowa w Grupie jest daleka od poprawnej (zmiany poszczególnych pozycji w ujęciu modelowym powinny być dodatnie i charakteryzować się tendencją wzrostową, co odpowiadałoby wariantowi gospodarowania intensywnego – jakościowego). Podstawowym problemem GKLSI jest dochodowość podstawowej działalności, gdzie wzrosty sprzedaży nie idą w parze z poprawą marży brutto – od dłuższego czasu zauważalny jest wzrostowy trend w zakresie przychodów, któremu towarzyszy stopniowe pogorszenie wyników brutto na sprzedaży (w bieżącym kwartale przy wzroście przychodów r/r o 6% marża brutto na sprzedaży spadła w ujęciu kwartalnym r/r z 23,4 do 19,1%). Niekorzystne tendencje w obszarze core biznesu Grupa stara się korygować poprzez działania ograniczające ogólne koszty administracyjne oraz ujemne wyniki na pozostałej działalności operacyjnej (w bieżącym okresie sprawozdawczym ogólne koszty administracyjne w GKLSI zmniejszyły się r/r o 15%, a wynik na pozostałej działalności operacyjnej był dodatni względem niewielkiej straty w porównywalnym okresie roku ubiegłego). W związku z powyższym, w kontekście oceny efektywności działania Grupy, od dłuższego czasu mamy do czynienia ze stopniową poprawą w zakresie produktywności (wzrost przychodów przy niewielkich zmianach aktywów), której towarzyszy spadek w zakresie marży brutto oraz względna stabilizacja w odniesieniu do pozostałych wskaźników rentowności. Sytuację tę, zarówno od strony procentowej jak i wartościowej, zobrazowano w ujęciu narastającym za 12m na wykresach poniżej (jednostki kolejno – % oraz tys. zł).


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Komentarz Zarządu Grupy do jej wyników tradycyjnie jest bardzo ubogi i niewiele wnosi do przedstawionego wyżej omówienia. Od dłuższego czasu Zarząd informuje o koncentracji na sprzedaży własnego oprogramowania GKLSI oraz kontynuacji prac rozwojowych dotyczących nowych wersji oferowanych produktów, które powinny przyczynić się do jej rozwoju. Wskazuje przy tym, że Grupa zalicza się do liderów branży w zakresie dostarczania oprogramowania na tzw. rynku hospitality (gastronomia, hotele, ośrodki sportowe, SPA) oraz retail. Problem w tym, że działań tych specjalnie nie widać w wynikach, które od dobrych dwóch lat zmieniają się w ramach stosunkowo wąskiego trendu bocznego (wyjątek stanowią przychody, które powoli i systematycznie rosną).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKLSI to od dłuższego czasu dominuje tu typowo rozwojowy układ sald (+ – –). Nie inaczej było w 2kw b.r., przy czym, w odróżnieniu od poprzednich okresów sprawozdawczych, układowi temu towarzyszył ogólny dopływ gotówki w kwocie ok. 1 mln zł. Przepływy operacyjne, przy nadwyżce finansowej na poziomie ok. 0,8 mln zł, wyniosły ok. 1,6 mln zł (Grupa spieniężyła ok. 0,5 mln zł należności oraz odnotowała wzrost zadłużenia handlowego w kwocie ok. 0,2 mln zł). Przepływy inwestycyjne wyniosły ok. -0,4 mln zł i wiązały się z niepełnym odtworzeniem trwałego majątku produkcyjnego (wydatki netto na środki trwałe i wartości niematerialne były nieco mniejsze od odpisu amortyzacyjnego tych składników w badanym okresie). Z kolei odpływ na działalności finansowej w wysokości ok. 0,3 mln zł wynikał zasadniczo ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz płatności dotyczących leasingu finansowego.

Jak więc widać, sytuacja GKLSI od strony przepływów jest korzystna (przepływy operacyjne są dodatnie i generalnie w pełni pokrywają wydatki związane z działalnością inwestycyjną i finansową) i, podobnie jak w przypadku rachunku wyników, wskazuje bardziej na stabilizację niż rozwój analizowanego podmiotu (wydatki inwestycyjne ograniczają się do odtworzenia składników majątku trwałego a nie ich odnowienia). W szerszym ujęciu czasowym sytuację Grupy w zakresie przepływów pieniężnych przedstawiono na wykresie poniżej (ujęcie narastające za 12m w tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Sytuacja finansowa GKLSI nie budzi zastrzeżeń. Aktywa w ponad 70-proc. są finansowane kapitałem własnym, przy jednoczesnym zachowaniu złotej reguły finansowej (pełne pokrycie kapitałem własnym majątku trwałego). Grupa od dłuższego czasu wykazuje niewielkie zmiany w zakresie pozycji bilansowych (jedyne większe wahnięcia wartości dotyczą pozycji aktywów i pasywów operacyjnych). Kapitał obrotowy netto jest dodatni i zarówno w ujęciu wartościowym jak i obrotowym wykazuje nadwyżkę nad zapotrzebowaniem Grupy w tym zakresie. W połączeniu z korzystnymi wartościami odnośnie wskaźników bieżącej i szybkiej płynności finansowej (odpowiednio 2,33 oraz 1,76) oraz dochodowej (przepływy operacyjne prawie w całości pokrywają zobowiązania bieżące), można powiedzieć, że GKLSI posiada nawet niewielką nadpłynność. W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę stabilność w zakresie generowania dodatnich wyników operacyjnych, serwisowy rating Grupy doszedł w bieżącym okresie sprawozdawczym do poziomu AAA (wcześniej było AA+).

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/lsisoft,...

Ocena sytuacji rynkowej
Mimo iż sytuacja dochodowa GKLSI nie skłania do hurraoptymizmu to jednocześnie trudno uznać jej obecną wycenę rynkową za adekwatną. Tym bardziej, że od strony finansowej Grupa prezentuje się bardzo bezpiecznie, co w obecnej sytuacji gospodarczej, i problemach wielu przedsiębiorstw z płynnością finansową oraz zadłużeniem, jest sporym plusem. Automaty serwisowe potwierdzają ten punkt widzenia wskazując na stosunkowo duże niedowartościowanie akcji GKLSI na GPW w Warszawie (zwłaszcza z punktu widzenia metod mnożnikowych). Niemniej jednak, bez bardziej konkretnych zmian w zakresie modelu biznesowego Grupy, który wyrwałby ją z marazmu wynikowego w jakim od jakiegoś czasu się znajduje, myślę że trudno tu będzie o jakąś większą i trwalszą tendencję wzrostową.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/lsisoft,... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/lsisoft,...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

bmdomino
Dołączył: 2014-06-05
Wpisów: 59
Wysłane: 21 lutego 2015 01:28:08 przy kursie: 3,53 zł
A tu kiedy zobaczymy dno. Kolejny bankrut? Jawny czy zakamuflowany....
Edytowany: 21 lutego 2015 01:28

KamilEm
Dołączył: 2015-01-29
Wpisów: 3
Wysłane: 13 kwietnia 2015 10:06:32 przy kursie: 3,21 zł
Jak to możliwe że ta spółka ma dalej rating AA+ ??

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 924

KamilEm
Dołączył: 2015-01-29
Wpisów: 3
Wysłane: 13 kwietnia 2015 15:30:01 przy kursie: 3,21 zł
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w związku z faktyczną utratą kontroli nad spółką współzależną BluePocket S.A. oraz możliwą koniecznością przeszacowania wartości akcji tej spółki jednostka ta nie zostanie objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej LSI Software na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. W wyniku dokonanej dekonsolidacji oraz przeszacowania akcji BluePocket S.A. prezentowany wynik skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku może ulec obniżeniu o ponad 1,5 mln zł. Jednocześnie możliwe jest utworzenie przez Emitenta dodatkowych odpisów aktualizujących należności w łącznej kwocie 1,3 mln zł w związku ze zwiększeniem stopnia prawdopodobieństwa ich nieściągalności.Skutki wymienionych przeszacowań ujęte zostaną w księgach LSI Software S.A. za 2014 rok i mogą mieć wpływ na wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej. Nie oddziałują one jednak w żaden sposób na obecną sytuację płynnościową Spółki i jej zdolność do regulowania wszelkich zobowiązań. Zarząd nie wyklucza krótkotrwałego naruszenia utrzymania wskaźnika poziomu rentowności zawartego w istniejących umowach o finansowanie, co w ocenie Emitenta nie doprowadzi jednak do zmiany warunków finansowania.Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym są w trakcie badania przez biegłego rewidenta i uzależnione są m.in. od wyników przeprowadzonej analizy. Ostateczne i zbadane dane finansowe zostaną ujawnione w Sprawozdaniu Finansowym za 2014 r., które zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. będą opublikowane w dniu 30 kwietnia 2015 r.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami.Podpis osób reprezentujących spółkę :

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 924
Wysłane: 13 kwietnia 2015 15:50:03 przy kursie: 3,21 zł

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,770 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d