pixelg
LSISOFT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

LSISOFT [LSI]

AKTUALNY KURS: 15,00 zł (+0,00%) 30-03-2020 14:59
KamilEm
Dołączył: 2015-01-29
Wpisów: 3
Wysłane: 13 kwietnia 2015 18:05:51 przy kursie: 3,21 zł
Spółka która w ciągu jednej sesji tanieje o 17% a zarząd czasami nie mówi całej prawdy albo 'trochę' się myli chyba nie jest bezpieczną inwestycją. (więc skąd rating bezpiecznej inwestycji AA+?). No chyba, że ktoś ma dla mnie optymistyczne wieści o zmianie trendu i że jutro kurs wybuchnie w górę i tak już zostanie :)

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 558
Wysłane: 13 kwietnia 2015 20:30:50 przy kursie: 3,21 zł
Do odrobienia lekcja z ratingu kredytowego!!

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 926
Wysłane: 13 kwietnia 2015 20:51:05 przy kursie: 3,21 zł
WD ujął to żartobliwie, ale fakt, powinieneś przeczytać czym jest Rating, w szczególności ekwiwalent Ratingu Altmana. Zjazdy kursów nie mają z nim nic wspólnego. Rating pokazuje nie szansę na zarobek a statystyczne prawdopodobieństwo bankructwa spółki.


oczkers
Dołączył: 2013-11-03
Wpisów: 137
Wysłane: 14 kwietnia 2015 09:19:30 przy kursie: 3,13 zł
Całkowita wartość odpisów które zapowiedzieli stanowi lekko ponad 10% kapitałów własnych więc nie ma tragedii ale na swój sposób to jest zabawny komunikat - wyjaśnijcie mi jak można "stracić kontrolę" nad spółką która nie jest wprowadzona na giełdę - sprzedali ponad 51% i nagle się zorientowali, że ktoś skompletował pakiet kontrolny czy może zwyczajnie zgubili akcje blackeye ?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 926
Wysłane: 14 kwietnia 2015 13:53:36 przy kursie: 3,13 zł
Możesz mieć i 10 proc. ale nadal posiadać kontrolę. Ważne czy masz wpływ na spółkę, a taki można mieć do momentu kiedy Twój człowiek jest np prezesem zarządu. Oczywiście najczęściej kontrola łączy się z posiadaniem pakietu większościowego, ale nie zawsze.

oczkers
Dołączył: 2013-11-03
Wpisów: 137
Wysłane: 14 kwietnia 2015 14:19:39 przy kursie: 3,13 zł
Jeżeli dobrze rozumiem to tutaj mówimy o konsolidowaniu metodą pełną (mi. zysk spółki córki jest zyskiem lsi) więc musieli mieć pakiet większościowy.

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 14 kwietnia 2015 15:09:21 przy kursie: 3,13 zł
Nie trzeba mieć pakietu większościowego, żeby mieć kontrolę.
Jest tak, jak pisze AntyTeresa: trzeba mieć wpływ na zarządzanie spółką, a to niekonieczne oznacza posiadanie większości akcji / udziałów. Są udziały / akcje uprzywilejowane, statuty regulujące możliwość obsadzania stanowisk w Radzie / Zarządzie, bądź podejmowanie decyzji przez te organy, złote akcje, porozumienia udziałowców, korporacyjne podchody itp.

Nie wiem, jak jest konkretnie tutaj, ale co do zasady konsolidowanie metodą pełną też nie oznacza automatycznie, że zysk spółki zależnej jest zyskiem Grupy. Raz, że zależy to od ilości udziałów; dwa, od przebiegu transakcji wewnątrzgrupowych, a więc wyłączeń konsolidacyjnych.

oczkers
Dołączył: 2013-11-03
Wpisów: 137
Wysłane: 14 kwietnia 2015 15:38:48 przy kursie: 3,13 zł
O ile wiem, zysk spółki córki można wpisać do rachunku zysków tylko przy konsolidacji pełnej (czyli posiadając pakiet większościowy), kiedy mamy pakiet mniejszościowy to konsolidacja polega na dopisaniu tzw. wartości firmy tylko w bilansie.

Cytat:
w związku z faktyczną utratą kontroli nad spółką współzależną BluePocket S.A. oraz możliwą koniecznością przeszacowania wartości akcji tej spółki jednostka ta nie zostanie objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej LSI Software na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

Cytat:
Jednocześnie możliwe jest utworzenie przez Emitenta dodatkowych odpisów aktualizujących należności w łącznej kwocie 1,3 mln zł w związku ze zwiększeniem stopnia prawdopodobieństwa ich nieściągalności.

Zasugerowałem się drugim akapitem o odpisie należności i wyciągnąłem błędny wniosek, że utracili pakiet większościowy ale jak teraz czytam to dochodzę do wniosku, że zwyczajnie kontrolowali spółkę (zapewne na poziomie zarządu) i konsolidowali metodą niepełną (sama wartość firmy w bilansie), po utracie kontroli korygują wartość księgową akcji, a odpis należności jest niezwiązany bezpośrednio ze zmianą struktury grupy.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 926
Wysłane: 14 kwietnia 2015 16:26:07 przy kursie: 3,13 zł
Cytat:
O ile wiem, zysk spółki córki można wpisać do rachunku zysków tylko przy konsolidacji pełnej (czyli posiadając pakiet większościowy), kiedy mamy pakiet mniejszościowy to konsolidacja polega na dopisaniu tzw. wartości firmy tylko w bilansie.

No właśnie źle wiesz... Aby konsolidować spółkę metodą pełną potrzeba "sprawowania kontroli" co często (ALE NIE ZAWSZE) wiąże się z posiadaniem pakietu większościowego.

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 14 kwietnia 2015 23:09:16 przy kursie: 3,13 zł
@oczkers: Nie, nie, nie.
Po pierwsze: patrz wpis AntyT. Kontrola nie równa się automatycznie pakietowi większościowemu.
Po drugie: tzw. wartość firmy wykazuje się właśnie przy konsolidacji pełnej.
Sama konsolidacja to mocno skomplikowany temat. Całkiem prawdopodobne, że najbardziej w całej rachunkowości.


pprezes
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 14 stycznia 2016 11:34:25 przy kursie: 4,13 zł
Dzisiaj firma podała świetne info o wzroście aż o 61% przychodów w 4 kw 2015 w stosunku do 4 kw 2014. Jako że firma w 2014 wykazała spore odpisy z tytułu utraty kontroli nad zależną spółką i na należności a co za tym idzie wykazała stratę za 4 kw a wyniki w roku 2015 po 3 kw są bardzo dobre (wzrost zysku ponad 50%) i wygląda na to że i świetny będzie 4 kw 2015 może warto przeprosić się ze spółką i dołączyć ją do swojego portfela, ja to zrobiłam :-)

gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/com...

totmes4
totmes4 PREMIUM
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 106
Wysłane: 16 listopada 2016 11:42:20 przy kursie: 9,45 zł
Proszę o analizę raportu.

Gorys
Dołączył: 2016-11-20
Wpisów: 41
Wysłane: 11 grudnia 2016 21:10:03 przy kursie: 8,79 zł
Witam, rowniez zwracam sie z prosba o raport:-)

tituch
Dołączył: 2012-07-25
Wpisów: 22
Wysłane: 15 grudnia 2016 11:09:51 przy kursie: 9,18 zł
Proszę o aktualną analizę spółki o oraz jej perspektyw.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 926
Wysłane: 15 grudnia 2016 11:30:07 przy kursie: 9,18 zł

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 23 grudnia 2016 12:53:51 przy kursie: 9,05 zł
Hotele i gastronomia ponownie dają zarobić – omówienie sytuacji finansowej oraz wyników GK LSI Software S.A. (LSI) na podstawie raportu okresowego za 3 kwartał 2016 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po słabszym 2kw b.r. w okresie lipiec-wrzesień Grupa LSI Software powróciła na ścieżkę wzrostu notując r/r wyraźną poprawę wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 31%, zysk brutto na sprzedaży o 88% (marża brutto wyniosła 29,7 wobec 20,8%), zysk netto na sprzedaży o 216% (mimo wyraźnego wzrostu kosztów sprzedaży – +92% i ogólnego zarządu – +39%), zysk operacyjny o 341% (podobnie jak przed rokiem wykazano tu przychody netto z działalności pozostałej: 0,8 wobec 0,1 mln zł; przy czym wynik ten wiązać należy z aktualizacją wyceny nieruchomości), zysk brutto o 248% (podobnie jak przed rokiem na działalności finansowej wykazano niewielkie przychody netto: 7 wobec 94 tys. zł), a zysk netto o 318%.

W ujęciu narastającym za 9m sytuacja LSI nie prezentuje się już jednak tak korzystnie (zwłaszcza w obszarze działalności podstawowej) na czym zaważyły dokonania Grupy we wcześniejszych okresach sprawozdawczych bieżącego roku. Przychody są wyższe o 16%, zysk brutto na sprzedaży mniej więcej na poziomie sprzed roku, zysk netto na sprzedaży niższy o 23%, zysk operacyjny wyższy o 51% (przychody wobec kosztów netto przed rokiem: 1,5 wobec -0,6 mln zł), zysk brutto wyższy o 42%, a netto o 53%.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Warto odnotować, że w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym in plus na wyniki core businessu oddziaływała zarówno działalność produkcyjno-usługowa jak i handlowa – wzrost przychodów, wyniku brutto oraz marży (wykres poniżej, jednostka tys. zł oraz %). Jednocześnie jednak widoczne jest znacznie większe oddziaływanie obszaru handlowego, gdzie poza większymi przychodami mamy do czynienia ze zdecydowanie wyższą marżowością (może to być efekt nakładów na działalność badawczo-rozwojową dot. oprogramowania własnego, które poprzez amortyzację obciążają koszty własne obszaru produkcyjno-usługowego). Odnosząc tę sytuację do ujęcia narastającego za 9m widać, że wystąpiła tu zmiana gdyż o ile działalność handlowa performowała dobrze już wcześniej, to w obszarze produkcyjno-usługowym Grupa notowała regres i to dość wyraźny.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o rachunek segmentowy to w przypadku LSI jest on prezentowany dość oryginalnie bo w rozbiciu na udział poszczególnych działów i asortymentów w marży ogółem. W przypadku podziału według działów wnioski są zbieżne z przedstawionymi wyżej (większy wpływ działalności handlowej związanej z rozwiązaniami podmiotów trzecich). Z kolei w odniesieniu do podziału asortymentowego zdecydowanie największa część marży przypada na rozwiązania dla gastronomii i hoteli (63%); na drugim miejscu są rozwiązania dla sieci sprzedaży (32%).

Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe LSI w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że dokonania Grupy w rozpatrywanym okresie kwartalnym wpłynęły wyraźnie in plus zarówno na jej obraz wynikowy, jak i wskaźnikowy. Dużo większy skok odnotowano przy tym w odniesieniu do bardziej ogólnych kategorii wynikowych i opartych o nie wskaźników rentowności, co jednakże wiązać należy w dużym stopniu ze wspomnianą wcześniej aktualizacją wyceny nieruchomości i jej pozytywnym przełożeniem na pozostałą działalność operacyjną. Z perspektywy poprawy marżowości brutto (na wykresie rentowność sprzedaży) widzimy, że poprawa owszem wystąpiła lecz do wcześniejszych poziomów max jeszcze trochę brakuje.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W komentarzu do sprawozdania finansowego kierownictwo LSI wypowiada się dość pozytywnie zakładając dalszą poprawę wyników i rozwój Grupy. Podstawą tego ma być wyjście z ofertą poza rynek krajowy (głównie chodzi o państwa Europy Środkowo-Wschodniej) oraz kontynuacja rozwoju produktowego (tu spore oczekiwania wiąże się z nowym systemem dedykowanym dla kin – POSitive® Show).

Pod względem sprawozdania z przepływów pieniężnych LSI w analizowanym okresie zaprezentowała się lepiej zarówno w porównaniu do wcześniejszego okresu jak i okresu odniesienia w ubiegłym roku (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Na poziomie salda ogólnego Grupa odnotowała dopływ 1 mln zł gotówki wobec 0,7 mln zł przed rokiem, co w decydującym stopniu było efektem przepływów operacyjnych (3,3 wobec 0,7 mln zł, przy jednoczesnym wzroście nadwyżki finansowej netto z 1 do 2,2 mln zł). Na działalności inwestycyjnej wykazano wydatki netto 1,2 wobec 0,8 mln zł przed rokiem, a w ramach działalności finansowej wydatkowano netto 1,1 mln zł wobec wpływów netto przed rokiem na poziomie 0,8 mln zł.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy poprawę ogólnego salda gotówkowego oraz przepływów operacyjnych, które niemal w całości bazują na nadwyżce finansowej. Pod względem struktury przepływów sytuacja Grupy również prezentuje się korzystnie – nadwyżka finansowa netto jest głównym składnikiem przepływów operacyjnych, które nadwyżkowo pokrywają inwestycyjne wydatki netto. Zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz przepływy finansowe, z racji dużo mniejszych wartości, nie wpływają istotnie na przedstawiony obraz sytuacji.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego LSI za 3kw 2016r można stwierdzić utrzymanie bardzo korzystnej sytuacji finansowej, co potwierdza również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana (AAA). Grupa nie ma problemów zarówno w obszarze płynności finansowej (nadwyżka kapitału obrotowego nad bieżącymi potrzebami w tym zakresie oraz nadwyżkowe pokrycie zobowiązań bieżących płynnymi składnikami majątku oraz przepływami operacyjnymi), jak i zadłużenia (niski poziom długu w relacji do sumy bilansowej, w tym nadwyżkowe pokrycie zobowiązań finansowych środkami pieniężnymi).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/lsisoft,...

Z punktu widzenia bilansu LSI w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił nieznaczny wzrost sumy bilansowej (+3%). Po stronie aktywów wiązał się on ze wzrostem wartości składników trwałych o 6% (po części dotyczyło to środków trwałych, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych) i utrzymaniem ogólnej wartości składników obrotowych na mniej więcej tym samym poziomie (zmniejszenie należności handlowych i zapasów zostało zrównoważone przyrostem środków pieniężnych). Z kolei po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 6% i zmniejszeniem zobowiązań ogółem o 4% (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 4%, a długoterminowe o 3%; jednocześnie dług oprocentowany zmniejszył się o 37% i stanowił na koniec okresu 17% zobowiązań ogółem).

Przedstawione zmiany nie miały istotnego przełożenia na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która w ogólnym ujęciu od dłuższego czasu prezentuje się bardzo korzystnie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym w pełni własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują na znaczne niedowartościowanie akcji LSI Software na GPW, w czym celują głównie metody dochodowe i mnożnikowe. Niewątpliwie duży wpływ na taki obraz sytuacji ma postępująca w ostatnim czasie poprawa wyników Grupy, która w dużym stopniu ma potwierdzenie w core businessie oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Dodatkowo warto odnotować, że Grupa przyjęła niedawno politykę dywidendową, w ramach której zakłada możliwość wypłacania dywidend na poziomie od 30% do 50% przypadającego akcjonariuszom Spółki skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej LSI za dany rok obrotowy, skorygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/lsisoft,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/lsisoft,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 27 grudnia 2016 14:00

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 090
Wysłane: 13 października 2017 11:14:06 przy kursie: 12,24 zł
w 2017 spółka dalej przyspiesza. na tej samej organizacji przychody rosną o blisko 30% rdr, przejęcie w lutym dokłada kolejne 4mln przychodów. Kurs rdr jest ponad 30% wyżej.

Bardzo dobrze to wygląda, branża klientów jest w gronie najbardziej inwestujących(za raportem jednej z firm leasingowych).

W tym roku założyli spółkę w USA i będą próbować sprzedawać system rezerwacyjny do kin.

Mają uchwalony program motywacyjny za skupione akcje z rynku, na razie nic nie skupili, miała być też dywidenda za 2016, ale została odroczona właśnie ze względu na tegoroczne przejęcie konkurenta.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 877
Wysłane: 19 października 2017 16:29:26 przy kursie: 12,36 zł
plus dla spółki, że w obliczu mocnego cofnięcia na rynku ten papier odbił się od linii trendu długoterminowego w górę a nie w dół jak zrobiło wiele spółek. Do szczytów brakuje raptem 3-4%.

Może po wynikach kwartalnych.


addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 877
Wysłane: 20 grudnia 2017 15:38:01 przy kursie: 12,53 zł
W ostatnich dniach mieliśmy szybkie przetestowanie linii trendu długoterminowego i powrót >12 z mocnym popytem zbierającym akcje z ukrycia dosyć agresywnie. Wczoraj były najwyższe obroty od 4 lat, nie śledziłem czy to były pakiety umówione. Ci co patrza na wykresy i wolumeny też raczej nie szukają głębiej.

Spółka systematycznie informuje o skupie akcji. IV kw zazwyczaj jest dla spółki najlepszy, zobaczymy czy tym razem nie będzie niespodzianki. Chodzi głównie o samą starą spółkę bo sumując z przejętą w tym roku zyski muszą być sporo wyższe rdr w IV kw.

C/Z po tym kwartale powinien się dalej obniżyć, obecne C/Z to 8. zejdzie niżej.
Edytowany: 20 grudnia 2017 15:42

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 877
Wysłane: 22 grudnia 2017 15:30:17 przy kursie: 13,03 zł
popyt nie zwalnia, widać zejście poniżej długoterminowej średniej było pułapką i popyt mocno wziął się do pracy wychodząc na 10 letnie szczyty tym samym zamykając papier na nowych szczytach obecnej hossy. Ostatni raz 13pln widoczne tu było w sierpniu 2007.

Zakładam, że w 2018 spółka będzie notować historyczne poziomy. Poszli operacyjnie do USA, rynek kinowy. Branża dobra, własne produkty wdrażane u klientów.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,562 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d