pixelg
RAFAKO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RAFAKO [RFK]

AKTUALNY KURS: 0,596 zł (-6,29%) 28-10-2020 17:04
rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 20 maja 2011 13:36:37 przy kursie: 10,45 zł
Omówienie skonsolidowanych wyników kwartalnych za q1’2011 dla Rafako.

Wprawdzie ostateczny wypadł na poziomie porównywalnym (a nawet o 8% lepszym, niż okres analogiczny, czyli q1’2010), ja jednak odbieram wyniki jako słabe.


Po pierwsze w oczy rzuca się spadek sprzedaży. Sprzedaż jest najsłabsza od q4’2007. Rachunek segmentowy pokazuje, że za całość tego spadku odpowiada najważniejszy segment działalności, czyli energetyka i ochrona środowiska. Ponieważ stąd pochodzi też gross wyniku, dynamicznie spadła też rentowność brutto sprzedaży: 7,6% wobec prawie 17% w zeszłym kwartale i nieco ponad 12% w kwartale analogicznym. Zarząd (poza standardową tabelką) w żaden sposób werbalnie nie odniósł się tej sytuacji. Faktem jest, że przychody Rafako pochodzą z wycen długoterminowych umów o usługę budowlaną, które z kolei podążają za postępem prac. To sugeruje spowolnienie aktywności. Tutaj pewne pocieszenie – firma wykazała z tytułu wyceny tychże umów wzrost rozliczeń międzyokresowych (+11m), a także wzrost rezerw (+8m). Wynika więc, że dzieje się odrobinę więcej, niż wynikałoby z samej sprzedaży. Mimo to zaraportowane przychody pozostają słabe.

Zarząd pisze, że w firmie nie ma sezonowości, ja jednak widzę, że od 3 lat rysuje się podobny schemat: słabe q1 i q3, dobre q2 i q4.

Odnośnie rachunku wyników trzeba jeszcze wspomnieć o kilku sprawach:
- Fantastycznie dodatnie (sic!) koszty sprzedaży. Jest to zdarzenie jednorazowe związane z odwróceniem odpisu na nieściągalne należności. Kwota netto (po potrąceniu nowych rezerw) pozytywnego wpływu to 12,6m złotych. Bez tego koszty sprzedaży wyniosłyby -7,5m. Znacznie więcej w porównaniu do -4,6m w q1’2010. Sam wynik też mocno by ucierpiał. To wraz ze słabą sprzedażą jest najważniejszą informacją płynącą z tego raportu.
- Wzrosły koszty zarządu.
- Utworzono -4,4m złotych rezerwy na premie
- Utworzono nieznaczną, ale jednak (2,1m) rezerwę na straty na kontraktach. Zdarza się więc przeszacować swoje możliwości kosztowe. Z drugiej strony część rezerwy (-1,3m) rozwiązano. Nie wiadomo jednak, czy została ona rozwiązana (powrócono do rentowności), czy wykorzystana (zamknięto kontrakt).
- Spadły koszty finansowe (brak kredytów i korzystne saldo różnic kursowych)
- W omawianym okresie firma zdobyła kilka nowych, dużych kontraktów: Bełchatów (120m zł), Kozienice (24m zł), Martin GmbH (74m zł), EUAS /Turcja/ (53,2m zł w konsorcjum). Przeciąga się wybór wykonawcy dla Energi.
- Przeciąga się również spór z ING o opcje ELWO. Bank dokonał w 2009r egzekucji z rachunku firmy, ta jednak skutecznie się odwołała uzyskując nieprawomocny wyrok nakazujący zwrot kwoty (9m zł). Kwota ta jest objęta odpisem, a więc jest to potencjalny upside. O ciągnącej się sprawie na Ukrainie była już mowa, więc ją pominę.

Bilans.

W aktywach mamy właściwie jedynie przemieszczenie środków pieniężnych. W pasywach od grudnia nie ma kredytów.

Firma pokazała bardzo dobry cash flow operacyjny, który przede wszystkim pochodzi z należności. Wiążę to z rozwiązaniem rezerwy (a więc najprawdopodobniej fizycznym odzyskaniem) spisanych na straty kwot.

Cash flow inwestycyjny jest dla całej historii marginalny. Choć dodatni (+2,3m). CF finansowego brak w zupełności.

Rating Rafako pozostaje w strefie BBB, a gearing długoterminowo „faluje” w strefie pomiędzy 50%, a 60% (aktualnie 56%).
Wyceny automatyczne: www.stockwatch.pl/gpw/rafako,w... wskazują na sytuację optymalną.
Względem sektora: www.stockwatch.pl/Stocks/Secto... rynek wycenia Rafako nieco powyżej mediany C/ZO. Tyle, że ten rezultat został mocno zakłócony. Jeśli tak słaby, „normalny” wynik się powtórzy wskaźniki szybko zanurkują.

Reasumując:

Ostatni kwartał rozczarował. Słaba sprzedaż plus wynik wybitnie poprawiony jednorazowym wydarzeniem.

Firma nie jest obecnie zadłużona i posiada mnóstwo gotówki. Wystarczy, aby trwać. Ta gotówka będzie teraz potrzebna, gdy (jeśli) zacznie się inwestycyjny boom w energetyce. Na razie czekamy.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 1 czerwca 2011 12:42:43 przy kursie: 10,67 zł
Dywidenda. 57 gr na akcję: GPWInfoStrefa

klipperek
0
Dołączył: 2009-07-31
Wpisów: 167
Wysłane: 14 czerwca 2011 08:05:09 przy kursie: 10,59 zł
Rafako posiada duże moce wykonawcze, które ma możliwość zrealizować w bardzo wielkich projektach ostatnie przykłady :

-Oferta Rafako na realizację zamówienia publicznego prowadzonego przez Elektrownię Kozienice S.A. na "Zabudowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP - 650 nr 4, 5, 6, 7, 8 w Elektrowni "Kozienice" S.A." (sygn. akt KIO/UZP 853/11 i KIO/UZP 866/11)jest nadal aktualna ( wartość oferty to 191,5 mln zł )Krajowa Izba Odwoławcza spowodowała utrzymanie oferty i jej uprawomocnienie.
mojeinwestycje.interia.pl/news...

oraz
-umowa z firmą HITACHI ZOSEN INOVA A.G. z siedzibą w Szwajcarii (Zamawiający) na kwotę około 12 mln EUR (około 47,5 mln zł.). Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch kotłów dla instalacji do utylizacji odpadów wraz z montażem i rozruchem w SITA Tees Valley - Anglia.
mojeinwestycje.interia.pl/news...


dmochu
0
Dołączył: 2011-02-24
Wpisów: 89
Wysłane: 28 czerwca 2011 09:17:26 przy kursie: 12,34 zł
Rafako dziś na starcie +20%. PBG chce kupić akcje Rafako za 15 złotych, co daje 65% zysk w odniesieniu do obecnego kursu.

Frog
0
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 457
Wysłane: 28 czerwca 2011 09:49:08 przy kursie: 12,34 zł
Ale:

Cytat:
Wysokość ceny nabycia może zostać obniżona w przypadku ujawnienia istotnych negatywnych okoliczności wpływających na wartość Rafako (szczegółowo określonych w Umowie), tj. spadku wartości majątku lub wzrostu zobowiązań Rafako w stosunku do stanu ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Rafako za rok obrotowy 2010


stooq.pl/n/?f=479192&c=0&a...
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

WatchDog
WatchDog PREMIUM
16
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 575
Wysłane: 28 czerwca 2011 09:50:09 przy kursie: 12,34 zł
Wyliczanki z wczorajszego kursu zamknięcia.


kliknij, aby powiększyć


www.stockwatch.pl/gpw/rafako,w...

15 złotych to taka zwyczajowa, około 20-procentowa premia ponad wartość wewnętrzną. Mimo pewnego rozstrzału, wyceny mówią gdzie są w tym dealu konfitury: w obniżeniu kosztów Rafako, bo wydaje się że niedużym wysiłkiem da się z tej spółki wycisnąć lepsze wyniki. No i 228 mln zł gotówki na koncie też piechotą nie chodzi.

Mr Gambler
0
Dołączył: 2011-03-07
Wpisów: 110
Wysłane: 29 czerwca 2011 22:23:27 przy kursie: 12,72 zł
Możliwe wycofanie Rafako z giełdy

Wrzuciłem, jeśli ktoś bacznie śledzi spółkę, ale moim zdaniem to póki co spekulacja. Nic pewnego.

Bonzai
0
Dołączył: 2009-11-21
Wpisów: 98
Wysłane: 26 sierpnia 2011 23:37:15 przy kursie: 10,85 zł
PBG ma ponad 5% akcji Rafako

Ostatnio miałem możliwość rozmawiać z pracownikiem biurowym z Rafako, który twierdził, że wśród wielu pracowników pojawia się coraz większy strach, ponieważ nie są oni zadowoleni z zakupu akcji przez PBG. Najbardziej boją się tego, że PBG będzie chciało połączyć RAFAKO z PBG, a następnie przeniesie centrale z Raciborza do Poznania. Czyli wielu pracowników mogłoby stracić pracę. Jednak mi się nie wydaje aby PBG coś takiego chciało w przyszłości zrobić.

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 26 sierpnia 2011 23:57:28 przy kursie: 10,85 zł
Pracownicy zawsze boją się zmian i snują czarne wizje, więc nie przywiązywałbym do tego żadnej wagi.

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 13 września 2011 17:03:53 przy kursie: 9,50 zł
Omówienie wyników skonsolidowanych za 1-sze półrocze 2011 dla Rafako SA.

Kwartał pod względem sprzedaży lepszy, niż q1. Moim zdaniem to sezonowość, choć Zarząd twierdzi, że takowej nie ma.


Porównując do roku poprzedniego widać znaczący spadek przychodów (-15%). Jego całość skoncentrowała się w segmencie energetyki.
Zarząd tłumaczy spadek sprzedaży zakończeniem w zeszłym roku inwestycji w warszawskich Siekierkach. Rzeczywiście to, co widzimy to powrót do poziomów wokół 250m kwartalnie, czyli długoterminowej średniej (ok. 1mld rocznie).

Sądzę jednak, że dobrze wpisuje się to w cykl życia projektów infrastrukturalnych w Polsce. Moim zdaniem wygląda to tak, że najpierw jest dużo szumu medialnego. To etap snucia całkiem sensownych planów ilościowych. Potem następuje faza inicjacji. Z tym zawsze jest problem, bo oznacza to konieczność podjęcia konkretnych decyzji przez konkretnych ludzi. Robi się więc kolejne ekspertyzy, operaty; prowadzi konsultacje, uzgodnienia i przetargi. Wiele z tego powtarza się, albo odkłada w czasie. Dopiero potem następuje faza realizacji. Kłopot w tym, że faza inicjacji lubi się dotkliwie przeciągać. Faza realizacji zaś może nigdy nie nastąpić, bądź jest znacznie skromniejsza, niż pierwotnie rysowane wizje. To, że odpowiednie inwestycje naprawdę są potrzebne, nie ma tu żadnego znaczenia.
Myślę, że energetyka znajduje się obecnie w fazie drugiej. Mamy za sobą wzajemne przekonywanie się, że inwestycje są potrzebne. Teraz trzeba przejść od słów do czynów. Ile to potrwa? To już kwestia osobistej oceny.

Powróciła wyższa rentowność brutto na sprzedaży. W stosunku do poprzedniego kwartału skok jest doskonały. Nie popadałbym jednak w euforię. Mamy bowiem do czynienia z przesunięciem marży pomiędzy okresami. W skali półrocza poziom jest porównywalny (10,8% vs. 10,6%).

Słabsza sprzedaż przy porównywalnej rentowności generuje naturalnie słabszy wynik. Jest on potem poprawiony przez niższe koszty organizacji. W efekcie mamy porównywalny zysk operacyjny przy mniejszych przychodach i całkiem dobre wskaźniki rentowności. Ale jest to poniekąd złudne. Moim zdaniem to nie jest rezultat tak zdrowy, jak na pierwszy rzut oka wygląda.
Ponadto martwi rosnący poziom rezerwy na straty na projektach długoterminowych. Na uwagę zasługuje też spadek kosztów sprzedaży.

W bilansie widzimy przede wszystkim gwałtowny skok zasobów gotówkowych. To przede wszystkim efekt zmian w zakresie umów długoterminowych (usługi budowlane). Wynika z tego, że firma gromadzi gotówkę na zasadzie kumulowania zobowiązań z tego tytułu. Wygląda to na zaliczkowanie oraz początkowe fakturowanie zgodnie z harmonogramem wyprzedzającym postęp prac. Niekoniecznie jest to dobra wiadomość w powiązaniu ze słabym poziomem sprzedaży, ale wszystko zależy od kształtu wspomnianych harmonogramów.

Widać to też w cash flow – zmiana z tytułu rozliczeń międzyokresowych to aż +162m. W efekcie operacyjny CF to ok. +100m złotych. Wolne środki są inwestowane w instrumenty finansowe (netto również ok. 100m).

Mimo mnóstwa gotówki rating osłabł. Czynniki, które o tym zdecydowały, to przede wszystkim wyksięgowanie dywidendy z kapitału oraz mniejszy kapitał obrotowy (ta gotówka jest jednak obciążona).

W wyceny ( www.stockwatch.pl/gpw/rafako,w... ) wskazuję ciekawą rzecz. Firma jest wyceniana optymalnie wg EV/EBITDA, ale jest niedowartościowana wg EV/EBIT. To samo pokazuje porównanie wskaźnikowe do sektora: www.stockwatch.pl/gpw/rafako,w... Przypominam, że firma jest obciążona właściwie tylko leasingiem i płaci znikome odsetki. Ciekawe, że druga wycena to 14+ zł, podczas gdy PBG zaoferowało 15+zł.


Po dokładniejszych oględzinach wyniki krótkoterminowo wyglądają na wątłe. Długoterminowo jednak nie odbiegają od standardów Rafako. Wciąż bez rewelacji i wciąż z perspektywami. Pozostaje czekać, co dalej.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


jtb
0
Dołączył: 2009-12-05
Wpisów: 239
Wysłane: 17 listopada 2011 14:33:57 przy kursie: 10,05 zł
Konsorcjum z Rafako na czele, zostało wybrane w przetargu na budowę bloków 5 i 6 w Opolu.

Imho, bardzo duża szansa, ale też i ogromne zagrożenie w przypadku gdyby nie podołali wyzwaniu.

dudkins
0
Dołączył: 2010-11-26
Wpisów: 67
Wysłane: 18 listopada 2011 09:42:31 przy kursie: 10,04 zł
To jest ogromny kontrakt opiewający na 9,4 mld zł netto.

Termin realizacji 2014 rok. 34% kontraktu przypada na Rafako. 42% na PXM, 24% na MostalWar
Zapraszam do odwiedzenia mojego Blogbooka pod adresem

www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

jtb
0
Dołączył: 2009-12-05
Wpisów: 239
Wysłane: 9 stycznia 2012 21:38:57 przy kursie: 7,82 zł
Jak zapewne wszyscy zainteresowani wiedzą, można dzisiaj było przeczytać w mediach o decyzji KIO, która odrzuciła odwołanie Alstomu.

Niby nic nadzwyczajnego. Jednak powaliła mnie na nogi następna wiadomość, którą podał PAP niespełna godzinę temu.

Jak możemy przeczytać, owym błędem formalnym, który przyczynił się do odrzucenia oferty Alstom na budowę bloków 5 i 6 w Opolu były "braki formalne w ofercie Alstomu, które miałyby polegać na nieprzedłużeniu terminu związania ofertą i nieprzedłużeniu wadium" - wyjaśniła rzecznik.

Jeśli to prawda, to ktoś musiał niezły lot ze stołka zaliczyć...

Aż się wierzyć nie chce.

jtb
0
Dołączył: 2009-12-05
Wpisów: 239
Wysłane: 10 stycznia 2012 15:59:25 przy kursie: 7,80 zł
Pamiętam jak jakiś kwartał temu czytałem wypowiedź przedstawiciela Alstom o kontaktach z PBG. Określane było one jako chłodnie poprawne. Jednak takie działanie to już chyba otwarta wrogość.

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 9 lutego 2012 18:53:26 przy kursie: 9,65 zł
BZ WBK AM delikatnie wychodzi: RB 11/2012
Siedzieli tu tyle lat (moim zdaniem bez sensu), a teraz:
Cytat:
(...) w wyniku sprzedaży akcji w dniu 3 lutego 2012 roku, klienci Spółki stali się posiadaczami akcji w liczbie powodującej spadek udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. o więcej niż 2%.

WBK AM miało wprawdzie wietrzyć portfel, ale teraz? Nie wierzą w świetlane perspektywy pod egidą PBG?

bankrucik
bankrucik PREMIUM
35
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 178
Wysłane: 7 marca 2012 11:11:38 przy kursie: 10,14 zł
Firmy budowlane mogą przebierać w projektach z energetyki wartych 60 mld zł. Chińczycy liczą, że polskim rywalom zabraknie mocy.

www.pb.pl/2567476,68389,boom-n...

ciekawe ile z tego zgarnie Rafako samo albo w konsorcjach
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 318
Wysłane: 10 marca 2012 01:25:14 przy kursie: 10,10 zł
W Rafako dzieje się parę naprawdę ciekawych rzeczy zarówno w sferze wyników, korporacji jak i otoczeniu rynkowym. Zanim przejdę do omówienia wyników ostatniego kwartału i zdarzeń w tym czasie, to najpierw proponuję rzut oka na wyniki w szerokim horyzoncie czasowym.

Na początek jedna dość ważna uwaga. Dane za ostatnie dwa lata nieco różnią się od lat wcześniejszych, przez co wiarygodność takiego ujęcia ulega obniżeniu. Spółka zmieniła nieco prezentację operacyjnych różnic kursowych, rozliczenia derwyatów(podobnie jak PBG w tym kwartale, ale Rafako już na początku roku), jak też dokonała korekt błędów lat poprzednich, które polegały na zmianie prezentacji rezerw na koszty kontraktów.(Obecnie zmniejszają przychody)
Rafako nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń! Efekt wyceny przechodzi przez wynik!(przychody i koszty własne)


kliknij, aby powiększyć


Z powyższego wynika, że spółka, a właściwie grupa kapitałowa, nie rośnie, albo inaczej mówiąc rośnie w tempie inlacyjnym → CAGR=3% i niestety miniony rok się w ten schemat wpisuje i to nawet za dobrze, bo przychody w ujęciu rocznym maleją. Drugi czynnik jaki można zauważyć, to rosnący zysk brutto ze sprzedaży. Jeśli weźmiemy cały okres do analizy to CAGR wyniesie aż 25%, natomiast jeśli tylko wyłączymy efekt roku 2007 to wzrost spada do 6%.

Jak wspomniałem na początku dane są nieco zafałszowane przez zmianę polityki rachunkowości. Dużo bardziej w tym co się dzieje wiarygodne są przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.


kliknij, aby powiększyć


Przy stabilnych przychodach i takich samych zyskach nie powinien się zmieniać kapitał obrotowy, przez co przepływy powinny oddawać dobrze obraz zdolności spółki do generowania zwrotu. Tak się jednak nie dzieje. Dwa poprzednie lata to zasysanie pieniążków – ponad 90 milionów złotych
W minionym, raportowanym roku mamy za to bardzo duży OCF, więc coś się zmieniło.

To pokazuje jak w spółkach budowlanych długie są realizowane kontrakty. Tak, Rafako jest specyficzną, specjalistyczną spółką budowlaną, choć z elementami technologicznymi.

Prawdopodobnie dochodzi do finalnych rozliczeń kontraktów zawieranych w poprzednich latach. Tutaj spółka nam także analizy nie ułatwia, bo korekty CF są bardzo zgrupowane Z przepływów wynika, że gotówka pochodzi w większości ze zmiany RMK. Zobowiązania z tytułu umów budowlanych już nie są efektem zaliczek, ale przede wszystkim zawiązanych rezerw. Względem półrocza kiedy to sprawozdanie analizował Rafsty obraz się trochę zmienił, przynajmniej w mojej ocenie. Teraz obraz wygląda raczej jak etap rozliczania kontraktów, a nie rozpoczynania. Należności z tytułu usług budowlanych maleją, rosną za to zobowiązania, ale przez tworzone rezerwy, a nie rozrachunki zaliczkowe.

W krótszym terminie spółka wygląda ciekawiej. Poniżej prezentują dane za ostatnie dwa lata, które nie są obarczone zmianą polityki rachunkowości.


kliknij, aby powiększyć


Z nachylenia regresji liniowej przychodów można wnioskować, że rosną przychody. To jednak niestety nie jest prawda, bo kreślenie krzywej odbywa się z innego kwartału niż kończy, co determinuje nachylenie krzywej. Przecież wiemy wprost, że przychody tego roku były mniejsze niż w roku ubiegłym. Druga sprawa, być może ważniejsza, to wzrost linii regresji rentowności. Tutaj mamy poprawę, widoczną także w rachunku rocznym. Cały czas pamiętając, że w przychody i koszty własne odnoszone są różnice kursowe, rozliczanie pochodnych, a także rezerwy na kontrakty długoterminowe możemy zaryzykować twierdzenie, że wyniki się naprawdę poprawiają. Ani rozlicznie derywatów, ani różnice kursowe nie powinny tak zmienić wyniku jak obniżenie przychodów przez rezerwy na kary. Jak zerknąć do noty 17, to poziom zawiązanych ponad rozwiązane, albo wykorzystane rezerw, jest prawie 2x większy niż w roku ubiegłym. W samym roku 2011 tych rezerw zawiązano około 80 milionów. Inaczej mówiąc o tyle zmniejszył się wynik operacyjny który wyniósł 67 milionów! Saldo rezerw jest naprawdę spore. Jeśli teza, którą zdefiniowałem w rachunku CF jest prawdziwa i kontrakty się kończą, to można postawić kolejną tezę.

A mianowicie, Rafako ostrożnie, poniżej budżetu wycenia przychody z umów budowlnaych, aby przy ich etapie końcowym kiedy znane są już faktyczne rentowności i opóźnienia pokazać większą marżę(bo kontrakt musi się kiedyś spiąć) zysku brutto na sprzedaży, i obciążyć rezerwami w razie problemów z opóźnieniami, czy nienależytym wykonaniem te rezerwy rozwiązać. Jeśli przedstawiony ciąg myślowy jest prawidłowy to mamy tak naprawdę kreację wyniku, ale kreację wynikającą z ostrożnej wyceny i jak najbardziej oddającą to co się w spółce dzieje. Niby jest tak jak powinno być, ale patrząc np. na HBP i kontrakty stadionowe, to ostrożność w szacowaniu przychodów z pewnością cieszy, tym bardziej, że w Rafako też się sporo aktualnie dzieje jeśli chodzi o rozliczenia z konsorcjantami, ale o tym za chwilkę

EBIT jest niski – starczy raptem na waciki, w porównaniu do 19 milionów raportowanych w IV kwartale poprzedniego roku. Rosną koszty zarządu. Nominalnie o około 3 miliony. Nie ma wyjaśnienia, ale część z tego pochodzi pewnie z przygotowania ofert na przetargi energetyczne, a także na zwiększoną obsługę prawną. Także mocno poszły w górę koszty sprzedaży ->+10,5M. Tutaj trzeba wiedzieć, że spółka pokazuje w nich zawiązane odpisy na należności. Bez uwzględniania ich w wyniku, koszty wyglądają całkiem dobrze (odpisy 16,8M z raportowanych 24,2M kosztów)

Dalsze niszczenie wyników odbyło się w linii pozostałej działalności operacyjnej, przez które poszła rezerwa na koszty arbitrażu ->10M PLN

Rafako wraz Alstomem w konsorcjum realizowało bloki dla PGE. Były opóźnienia w oddaniu do użytkowania i PGE zażądała około 450 milionów kar umownych od lidera konsorcjum. Alstom początkowo się migał, ale doszło do podpisania ugody. Nie wiadomo na jaką kwotę, ale co ważniejsze, Alstom zrealizował gwarancje bankowe należytego wykonania wystawione przez Rafako. W sumie chodzi o nie bagatelną kwotę około 130 milionów złotych. Spółka nie pali się do partycypacji w karze umownej PGE i zamierza dochodzić swoich roszczeń przed sądem arbitrażowym. Jak podaje Alstom, opóźnienie powstało głównie przez dostarczony przez Rafako układ odsiarczania spalin, z czym oczywiście nie zgadza się spółka.
W związku z tym, że się nie zgadza sama nie dokonała regresu od swoich podwykonawców, więc walka idzie na noże. Ciekawie to wszystko zaczyna wyglądać. Spółki pożarły się już o przetarg na Opole, który wygrał PXM wraz MSW i RFK. To jednak nic, bo do przetargów energetycznych to PBG miał być strategicznym partnerem Alstomu. Dodatkowo sporo prac od Alstomu jako podwykonawca brał Energomontaż(50% przychodów), więc w ten mechanizm, który dość sprawnie funkcjonował wsypano sporo piasku. Wydaje się, że tak funkcjonować dalej nie może. Albo spółki się dogadają i Rafako przyjmie obciążenie, albo staną się z partnerów konkurentami, którzy się zaciekle zwalczają. Próbki tego już były. Na rozstrzygnięcie trzeba będzie pewnie poczekać parę lat, ale wydaje się, że Rafako ma już w swoich rezerwach dużą część tego dodatkowego kosztu zawartą. W końcu na coś te rezerwy zawiązywali.

Wróćmy jednak do wyników. Rafako nie ma w zasadzie zadłużenia, więc nie ma odsetek, a operacyjne różnice kursowe zwiększają przychody. Z tego powodu saldo na działalności finansowej jest dodatnie. Przychody finansowe robią środki lokowane w bankach. Spółka zapłaciła spory podatek w stosunku do wyniku. To efekt różnic kosztowych pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym. Rezerwy, które obniżyły EBIT nie są kosztem podatkowym, więc netto mamy wynik bliski zera.

Bilans spółki zmienił się przez przejęcie Energomontażu, który jest konsolidowany metodą pełną od końca grudnia 2011. Na wynik wpływu to istotnego nie miało, ale na pozycje bilansowe i owszem. Nabycie spółki zależnej to konsekwencja przejęcia Rafako przez PBG.

Strategicznie uzasadnione jest połączenie tych podmiotów i stworzenie silnej dywizji, która stanie się poważnym graczem w Europie. Z resztą Rafako i bez Energomontażu takim graczem było, ale teraz zwiększa siłę. Kluczem do oceny transakcji jest jak zwykle cena. Rafako nabyło pakiet w cenie mniej więcej odpowiadającej wartości pakietu PBG w cenie zakupu, ale dużą premią ponad wartość aktywów netto i wartość rynkową akcji. Z tego powodu wcale mniejszościowi Rafako pewnie się nie cieszą, ale to zawsze jest ryzyko, jeśli właścicielem jest duży gracz, mogący dowolnie kształtować swoje spółki zależne, że coś się nie potoczy po myśli mniejszości. Z drugiej strony pomimo tego, że w EPD są w tej chwili straty ciekawie wyglądają perspektywy. W umowie określono wartość EPD na mniej więcej 250 milionów, przy kapitalizacji na dziś około 140M. To znacznie więcej niż rynek wycenia spółkę, ale jest zapis o podniesieniu wyceny do prawie 300 milionów przy osiągnięciu zysku netto przez EPD w 2012 na poziomie 20 i 2013 30 milionów.
Wiadomo w umowę można było wpisać wszystko...

W efekcie nabycia pierwsze co się rzuca w oczy to wartość firmy, czyli premia zapłacona ponad wartość księgową na rzecz PBG -> 113MPLN. Aktywa trwałe także sporo wzrosły, z czego głównie w wyniku pojawienia się nieruchomości inwestycyjnej i wspomnianej wartości firmy. Dodatkowo pojawia się aktywo podatkowe, pewnie związane ze stratami EPD. W aktywach obrotowych mamy spory wzrost +200M -> zapasy i należności i taki sam w pasywach.

Konflikt z Alstomem przypomina jak ważne są zobowiązania warunkowe. Ponad 130 milionów dodatkowych zobowiązań, to nie kij dmuchał. Dwa lata pracy na pusto, żeby to odpracować, choć pewnie raczej rok, bo już są rezerwy. W sumie Rafako ma jeszcze 500 miliarda gwarancji i dodatkowo miliard poręczeń obligacji PBG.

W spółce jest też trochę spraw sądowych. Pierwsza, płynąca jeszcze z opcyjnej przygody to gwarancje i weksle ELWO – Jest rezerwa na całość, więc niemiła niespodzianka nie grozi. Co najwyżej częściowe, lub całkowite rozwiązanie. Spółka ma też korzystny wyrok ostatniej instancji na kilkanaście mln dolarów, ale nie rozpoznaje przychodu z tego tytułu, ze względu na możliwą nieskuteczną egzekucję.

Po przejęciu Energomontażu spółka mogłaby nieco uporządkować aktywa. Nie widzę sensu trzymania nieruchomości inwestycyjnych. Po co to spółce budowlanej? Jej też w najważniejszym historycznie kontrakcie będzie potrzebny kapitał obrotowy. Długu odsetkowego prawie nie ma, ale zadłużenie Rafako nie jest wcale małe.

Spółka wyceniana jest raczej ostrożnie, jeśli można tak powiedzieć o spółce notowanej z 50% premią ponad WK:
www.stockwatch.pl/gpw/rafako,w...

Obecna wycena rynkowa jest co prawda wyższa od metod dochodowych, ale ma to uzasadnienie, jak choćby wygrany przetarg w Opolu. To daje szanse na wyrwanie się z marazmu panującego w przychodach. Być może uda się poszukać synergii we współpracy z Energomontażem, ale jestem tu nieco sceptyczny. Wycena jest idealna dla spółki z brakiem wzrostu, a na ten mając na względzie przetargi w których bierze udział spółka, chyba wszyscy liczą. Pewnym problemem jest interpretacja obniżenia ceny za którą spółkę przejęło PBG. Z jednej strony oddaje ona wartość godziwą i po odjęciu zwyczajowej premii za kontrolę przy przejęciu, ale z drugiej rynek zastanawia się co zdecydowało o obniżeniu ceny. Czy to sprzedający był na musiku, czy może coś wyszło w due delligence spółki, czego jeszcze nie widzimy. Realizacja roszczenia Alstomu też jest sporym ryzykiem. Kapitał obrotowy stanie się ujemny, a już płynność się pogorszyła po przejęciu EPD. Ryzykiem jest też właściciel i jego nieprzewidziane ruchy jak w przypadku nowej emisji akcji/obligacji. Tak czy owak Rafako jest ciekawą spółką. Jeśli nie do inwestycji to do obserwacji.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 10 marca 2012 01:27

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 3 kwietnia 2012 12:11:29 przy kursie: 9,78 zł
Opole zdobyte:
Cytat:
Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił skargę Alstomu w sprawie odrzucenia odwołania tej spółki przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie budowy dwóch bloków energetycznych w Opolu i uznał ją za bezzasadną - poinformowała PAP Grażyna Jeżewska z biura rzecznika prasowego sądu.

GPWInfoStrefa

lebron89
0
Dołączył: 2010-10-23
Wpisów: 8
Wysłane: 11 kwietnia 2012 09:48:08 przy kursie: 9,15 zł
Jak myślicie, będzie w tym roku dywidenda ? Jakie są wasze zdania na ten temat? Uważam, że jeśli PBG ma 66% akcji a potrzebny jest im kapitał to dywidenda byłaby chyba dla nich dobrych ruchem ?

Bonzai
0
Dołączył: 2009-11-21
Wpisów: 98
Wysłane: 11 kwietnia 2012 12:10:07 przy kursie: 9,15 zł
Nie ukrywam, że także liczyłem na dywidendę z Rafako, jednak Pan Wiśniewski w parkiecie (w wywiadzie) powiedział, że nie planuje wypłaty dywidend z żadnych spółek z grupy PBG. Choć czeka jeszcze na decyzje pozostałych akcjonariuszy.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,520 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,64% +26 527,87 zł 46 527,87 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d