pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

dmochu

dmochu

Ostatnie 10 wpisów
Erste wydało rekomendacje SPRZEDAJ z ceną docelową 1,30 zł. Stąd spadek cen akcji spółki.

Grupa Azoty sfinalizowała przejęcie Siarkopolu


Jedyna na świecie kopalnia siarki Siarkopol stała się formalnie własnością Grupy Azoty - poinformowało w czwartek w komunikacie Ministerstwo Skarbu Państwa. Azoty zobowiązały się zainwestować w Siarkopol 30 mln zł.
Zgodnie z komunikatem transakcja była ostatnim etapem sprzedaży 4 mln 675 tys. akcji (85 proc.) Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki "Siarkopol".

"Udało nam się znaleźć dobrego inwestora dla spółki z dużym potencjałem. To nasza największa transakcja branżowa od listopada 2011 r." - powiedział, cytowany w komunikacie, minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Zdaniem wiceprezesa Grupy Azoty Witolda Szczypińskiego dzięki kompetencjom handlowym Azotów grzybowski Siarkopol może liczyć na nowe eksportowe rynki zbytu dla swoich produktów.

"Zadeklarowaliśmy również realizację inwestycji w Siarkopolu za 30 mln zł. Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi, na których chcemy się skupić, będzie ustabilizowanie wydobycia siarki oraz zwiększenie poziomu i jakości jej granulacji" - poinformował.

Wcześniej na transakcję zgodził się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" zajmują się wydobyciem siarki metodą podziemnego wytopu, z rocznym wydobyciem ponad 800 tys. ton. Siarkopol oferuje siarkę w postaci płynnej, granulowanej, mielonej i płatkowanej. Spółka zajmuje się również przetwórstwem chemicznym w postaci produkcji dwusiarczku węgla (wykorzystywanym głównie do produkcji włókien wiskozowych), siarki nierozpuszczalnej (stosowanej w przemyśle oponiarskim), siarki mielonej i płatkowanej. Spółka jest również właścicielem instalacji do produkcji siarczku sodu.

Jednocześnie Siarkopol to jedyne na świecie przedsiębiorstwo prowadzące kopalniane wydobycie siarki i jeden z głównych eksporterów województwa świętokrzyskiego. Eksport (m.in. do krajów Afryki Północnej, Austrii, Niemiec i kilkunastu innych państw) stanowi około 80 proc. obrotów rocznych spółki.

Grupa Azoty to drugi w Unii Europejskiej producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Skarb Państwa ma w niej 33 proc. udziałów; kolejny z akcjonariuszy - powiązany z rosyjskim Acronem Norica Holding - 15,34 proc. Powyżej 5 proc. akcji mają jeszcze: ING OFE, TFI PZU, Aviva i EBOiR. Prawie 19 proc. to akcjonariat rozproszony.(PAP)

Wczorajsze obroty nie były aż takie duże. Wolumen 58 milionów akcji(tj 45 milionów złotych) powtarzał się w ostatnim czasie wielokrotnie. W przeciągu ostatniego półrocza wolumen przekraczał już 100 milionów, mogło pomóc wybić kurs z poziomu 40 groszy do 90.

Wzrost do ceny 300 złotych. Jak gwałtownie urosło, tak też gwałtownie powinno spaść. Wystarczy popatrzeć na wykres spółki z ostatniego roku.

Dziś wywiad z prezesem Śnieżki w CNBC. Będzie pewnie w archiwum. Rok 2011 będzie słabszy jeśli chodzi o wyniki niż poprzedni (duże koszty surowców, eksport na Białoruś).

Analityk o zmianach w Wig20.
Boryszew drugie w kolejce do wejścia do tego indeksu, pierwszy Petrolinv, a więc spółka, która nie koniecznie może być do tego indeksu dopuszczona.

www.tvncnbc.pl/10076363,0,0,1,...

Oddział Elana - 5. miejsce na liście rankingowej dla działania 7.4 PO IiŚ

Ministerstwo Infrastruktury, jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu priorytetów VI - VIII PO Infrastruktura i Środowisko, w dniu 22 lipca br., po przeprowadzeniu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych I etapu oceny, zatwierdziło LISTĘ RANKINKOWĄ projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego.

Na opublikowanej liście na wysokiej 5. pozycji znalazł się projekt budowy na terenie oddziału Elana „Centrum Usług Logistycznych” (projket uzyskał 86,4 % maksymalnej liczby punktów).

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest pozytywny wynik II etapu oceny, która dokonywana jest w oparciu o pełną dokumentację projektu. Podczas II etapu oceny projekty będą oceniane m.in. w zakresie takich kryteriów jak: gotowość techniczna projektu do realizacji, wykonalność finansowa czy trwałość projektu.

Żródło: strona Boryszewa

Rejestracja praw do akcji serii G
Raport bieżący nr 63/2011

Spółka Boryszew S.A. zawiadamia, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanowił przyjąć w dniu 19 lipca 2011 roku do depozytu papierów wartościowych 1.128.357.846 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Boryszew S,.A. z dnia 28 lutego 2011r., oraz nadać im kod PLBRSZW00128.

Ze strony Boryszewa

Pekaes w programie "Rynki dla opornych" w CNBC został oceniony negatywnie. Widać, nikt nie chce ryzykować kupna akcji zanim nie nastąpi odbicie.

www.tvncnbc.pl/9962914,0,0,1,1...

Analityk w CNBC o Boryszewie

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 24 lutego 2011
Ostatnia wizyta: 21 listopada 2013 21:26:52
Liczba wpisów: 89
[0,03% wszystkich postów / 0,03 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,323 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d