pixelg
RAFAKO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RAFAKO [RFK]

AKTUALNY KURS: 0,611 zł (-4,53%) 30-10-2020 13:09
rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 19 marca 2010 12:14:36 przy kursie: 13,20 zł
Zobowiązania warunkowe wg MSR 37:
1. albo obecny obowiązek + prawdopodobny wypływ kasy + nie można wiarygodnie oszacować kwoty;
2. albo obecny obowiązek + mało prawdopodobny (ale nie znikomy) wypływ kasy;
3. albo możliwy, przyszły obowiązek w znaczeniu, że jeszcze nie zaszły zdarzenia obligujące, a częściowo nie są one pod kontrolą jednostki.

Inaczej: to jest zobowiązanie, co do którego nie ma pewności, że zaistnieje lub nie można wiarygodnie oszacować kwoty.

Przy należnościach warunkowych jest odwrotnie, tzn. dotyczą przyszłych wpływów, ale stopień rozpoznawalności w sprawozdaniu jest o jeden niższy, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo spełnienia.

Jak byś miał jescze pytania, to odpowiem w poniedziałek.
Pozdro!

Verion
0
Dołączył: 2010-03-15
Wpisów: 290
Wysłane: 20 marca 2010 09:12:30 przy kursie: 13,20 zł
Dzięki za wytłumaczenie.
Myśle , że w ich przypadku jest to prawdopodobny , możliwy obowiązek. Bo gdyby to wiązało się z wypływem kasy, to musieli by to uwzględnić w bilansie. To chyba będzie takowy bufor, na wielkie zamówienia, które nie sposób było by pokryć z obecnego kapitału.

greg20
0
Dołączył: 2009-08-15
Wpisów: 16
Wysłane: 22 marca 2010 21:30:51 przy kursie: 13,30 zł
www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...


Rafako liczy na zysk w '10, nie planuje wypłacać dywidendy za '09


22.03. Warszawa (PAP) - Rafako, którego zysk netto grupy wyniósł w 2009 roku 37,7 mln zł, planuje, że także 2010 rok zakończy zyskiem. Spółka nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2009 rok - poinformowało w poniedziałek Rafako.
"Prognozy działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO na rok 2010 przewidują uzyskanie dodatniego wyniku finansowego netto. Plany te oparte są na przewidywanej realizacji podpisanych kontraktów, które zabezpieczają znaczącą część prognozowanej sprzedaży oraz na zamówieniach, jakie jednostki Grupy muszą pozyskać w ciągu 2010 roku, aby zrealizować w pełni swoje zamierzenia" - napisano w komunikacie.
Rafako podało, że jej zarząd będzie rekomendował przeznaczenie jednostkowego zysku netto za 2009 rok w wysokości 35,6 mln zł na kapitał zapasowy.
Spółka poinformowała, że planowane na 2010 rok nakłady inwestycyjne dotyczyć będą m.in. zakupu udziałów czy akcji akcji spółek krajowych i zagranicznych oraz zakupu produkcyjnych maszyn i urządzeń.
"Inwestycje będą finansowane głownie ze środków własnych jednostek Grupy, w tym ze środków pozyskanych z przeprowadzonej w 2007 roku emisji akcji jednostki dominującej serii I. Część nakładów inwestycyjnych może zostać zrealizowana z wykorzystaniem leasingu" - napisano w komunikacie. (PAP)
seb/ asa/


rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 24 marca 2010 17:21:54 przy kursie: 13,29 zł
Rafako ( www.stockwatch.pl/gpw/rafako,w... ) raport roczny za 2009r. Jedyne, czego mi brakuje w tym wyniku, to gotówka. Ale najwyraźniej ta firma nie może pokazać jednego roku, w którym wszystko by grało na tip-top. Jak nie opcje, to rentowność, jak nie rentowność, to generowanie cashu.
W zeszłym roku, po tragicznej przygodzie z opcjami, żywot swój zakończyło Elwo, wobec czego Grupa pokazuje wynik za okres porównywalny (2008) wyszczególnieniem działalności kontynuowanej.


Informacja dla tych, którzy analizują samodzielnie - dokonano korekt prezentacji, więc dane porównawcze są zmienione w stosunku do poprzedniego raportu. Patrz: pkt. 5.3 Korekta prezentacji (str. 15)

Wynik.
Firma zanotowała zauważalny spadek przychodów - o ok. 14%, jednak poprawiono gross profit – z 10% na 12%. W kosztach rodzajowych widać, że ograniczono koszty zużycia materiałów i energii oraz usług obcych. A więc ugrano coś na kryzysie. Ciekawe jest to, że w spółce wzrosło zatrudnienie i koszty wynagrodzeń na jednego pracownika, spadła sprzedaż na głowę, ale jednocześnie wzrosła produktywność (spadł koszt "operacyjny" na głowę) oraz zysk operacyjny na zatrudnionego. Widać, że niekoniecznie redukcje personelu są rozwiązaniem, a pokłady oszczędności tkwią czasem gdzie indziej. Rentowność wzrosła dzięki największemu segmentowi.

Prezes straszył kosztami napraw gwarancyjnych, rzeczywiście rezerwa wzrosła z 5,7m, do 13,2m (czyli 7,5m, co obniża gross profit o ok. 0,7p%). Moim zdaniem – sianie paniki. Wprawdzie koszty napraw wzrosły z 2,2m do 6,5m, ale rezerwa tworzona jest z nawiązką. Wyczytałem za to, że o 10m wzrosły odpisy na należności (chociaż nie było łatwo - nota 27).

Bilans.
Widać mocny spadek zapasów i należności handlowych. Robi to nadzieję na mocny cash flow. Niestety rosną pozostałe należności (budżetowe i z tytułu zaliczek – nota 27). W pasywach kapitał rośnie z zysku, żadnych dziwadeł. Spadły zobowiązania handlowe, wzrosły za to pozostałe (głównie z tytułu rozmaitych rezerw – nota 35.3).

Efektem powyższych zmian jest słaby cash flow operacyjny. Praktycznie we wszystkich liniach. CF inwestycyjny jest marginalny, a finansowy, to dywidenda. W efekcie firma jest lżejsza o -4,6m. Przy tych obrotach i stanie gotówki można uznać, że jest to wynik zero minus.

Niniejszym firma pokazuje, że operacyjnie nieźle sobie radzi w kryzysie, ale niewiele z tego wynika, jeśli chodzi o gotówkę. W ten sposób ładny raport zmienia się w raport nijaki.

Zarząd znów proponuje pozostawić kasę w Spółce, a ja znów nie rozumiem dlaczego. Firma ma ok. 255m środków pieniężnych (38m+149m+68m) i generuje z tego ok. 9,5m odsetek (nota 9.7), to jest 3,7%. Kasa nie jest jakoś specjalnie używana do wspierania działalności, bo nie wiadomo, z jakiej paki firma ma kredyt, za który płaci. Niewiele, ale jednak! CF finansowy zaś regularnie pokazuje rolowanie aktywów finansowych.

Znów czytam Prezesa, że będą jakieś akwizycje i rozwój. Nie kupuję tego. Firmie nieźle wychodzi to na czym się zna, nie wychodzą jej zaś operacje finansowe, więc może pora sobie odpuścić, skoncentrować się na rentowności, bo tutaj firma ma coś do zrobienia. Widać to w wycenach: www.stockwatch.pl/gpw/rafako,w... . Wyceny oparte na przychodach są bardzo wysokie, ale tylko one.

Jeszcze a propos finansów – po wtopie z opcjami, firma bardzo ładnie raportuje wszelkie ryzyka. Naprawdę mi się podoba. I na tym poprzestańmy.

Ponieważ powyżej wynikł temat należności / zobowiązań warunkowych, to jeszcze parę słów o tym.

Należności warunkowe to takie, które wynikają z przeszłych zdarzeń, ale mogą zostać zrealizowane w przyszłości, tylko jeśli zostaną spełnione określone warunki. W Rafako to głównie otrzymane gwarancje i poręczenia. Jeśli dostawca się nie wywiąże, to RFK (jako odszkodowanie) zrealizuje gwarancję bankową/ubezpieczeniową. Zobowiązania warunkowe, to takie które wynikają z przeszłych zdarzeń, ale do których realizacji Spółka będzie zmuszona, jeśli spełnią się określone warunki. W Rafako to są gwarancje i weksle. Jest tego na 700+ baniek, ale dotyczą podstawowej działalności Spółki, czyli realizacji kontraktów. Jeśli RFK np. nie wykona kontraktu na czas, klient będzie mógł zrealizować gwarancję lub weksel. To Rafako będzie obciążone. Ważne jest, że wszystko wynika z przeszłych zdarzeń, a więc np. z podpisania kontraktu. Nie tworzy się tego na zasadzie widzimisię. Nie jest to też bufor. W przypadku należności jest to zabezpieczenie przed nierzetelnością dostawcy, w przypadku zobowiązań jest to uwiarygodnienie się w oczach klienta.


Reasumując:
Jak na rok, który zapowiadał się niepokojąco, wyniki są bardzo dobre. Jednak ja wciąż czuję niedosyt, jeśli chodzi o sposób wykorzystania posiadanych aktywów.
Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 31 marca 2010 02:58:01 przy kursie: 13,46 zł
Wreszcie znaleźli sposób na pozbycie sie kasy, która im zalega na kontach:
www.wnp.pl/wiadomosci/w-rozack...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 321
Wysłane: 15 maja 2010 01:27:50 przy kursie: 12,60 zł
Omówienie wyników za pierwszy kwartał Rafako S.A.
Wyniki spółki budzą we mnie mieszane uczucia. Niby jest progresja przychodów i zysku netto w porównaniu do poprzedniego roku, jednak parę spraw wzbudza mój niepokój.
Obraz niespójny
www.stockwatch.pl/gpw/rafako,w...


Obecnie przychody wyniosły 237 milionów, czyli ponad 25 więcej niż w roku poprzednim. W wynikach lat poprzednich widać, że istnieje lekka sezonowość przychodów, ale nie do końca jest ona dla mnie zrozumiała. Tradycyjnie pierwszy kwartał jest najgorszym w roku, czwarty zaś bywał nawet najlepszy, więc ciężko wytłumaczyć sezonowość warunkami atmosferycznymi. Ponadto spółka prowadzi sporo prac wewnątrz istniejących budowli, więc pogoda nie uniemożliwia prowadzenia kontraktów.

Przychody wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku o 12%. Jest to w mojej ocenie wynik bardzo dobry, bo dużą część przychodów (w całym roku 2009 było to 37% przychodów) stanowią waluty. Średni kurs EUR w obecnym okresie kształtował się poniżej 4 PLN, natomiast w roku poprzednim były to okolice 4,4. Nastąpił więc około 10% regres kursu. Koszty walutowe stanowiły w całym ubiegłym roku około 20%, więc spółka jest wystawiona na ryzyko kursowe. Umocnienie złotego niekorzystnie wpływa na przychody i rentowność sprzedaży. Widać to w obecnych wynikach. Marża brutto na sprzedaży spadła z 17 do 11% w porównaniu do odpowiedniego kwartału poprzedniego roku.

Na sprzedaży Rafako zarobiło 26 milionów wobec 36 w roku ubiegłym. Spadek zysku brutto na sprzedaży wyniósł więc prawie 27%. W zasadzie nawet przy najlepszych próbach cięcia kosztów stałych, czyli obniżania kosztów sprzedaży oraz zarządu nie dało się utrzymać procentowego spadku zysku na poziome operacyjnym. Ostatecznie marża operacyjna zmniejszyła się z 10% przed rokiem do 6% w obecnym kwartale. Koszty sprzedaży znacząco spadły- ponad 25%, natomiast koszty zarządy wzrosły o ok. 7%
Na poziomie brutto wynik jest lepszy niż w 1Q2009. W pierwszym kwartale poprzedniego roku zaraportowano dotkliwe dla wyniku straty na działalności finansowej. W tym kwartale wycena zawartych i zrealizowanych forwardów zneutralizowała ujemne różnice kursowe. Część zysku jaki zabrały mniejsze przychody z kontraktów zagranicznych została zrekompensowana wyceną derywatów i wynik brutto oraz netto jest niewiele lepszy niż przed rokiem.

Na wyniki, a właściwie rozpoznane koszty wpływ miało zawiązanie rezerw na kontrakty długoterminowe - 14 mln, oraz koszt napraw gwarancyjnych. Zawiązywanie rezerw na kontrakty budowlane oznacza, że koszty przewyższą przewidywane przychody. Na szczęście wspomniane 14 milionów to ponad trzykrotnie mniej niż w w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Natomiast w tym miejscu rodzi się pytanie o kalkulację ofert w przetargach, a w szczególności o kalkulowanie ryzyk.

Aktywa trwałe praktycznie się nie zmieniły od końca zeszłego roku. W obrotowych na uwagę zasługuje wzrost gotówki, co zawsze cieszy, oraz wzrost należności z tytułu umów o usługę budowlaną. Ta pozycja, a właściwie wzrost jest wykazywana w przychodach i stanowi dość uznaniową część pozycji. Stan należności zmniejszył się o 45 milionów złotych. Kapitał własny zwiększył się o zaraportowany zysk. Natomiast najistotniejszą zmianą w zobowiązaniach jest wzrost zobowiązań handlowych o 30 milionów.

Przyhamowanie płatności odbiorcom oraz wyegzekwowanie sporej część zobowiązań zaowocowało przypływem operacyjnym w kwocie 47 milionów. Na inwestycje w środki trwałe wydano ponad 4 miliony co jest głównym powodem ujemnych przepływów z działalności inwestycyjnej. Finansowych przepływów w zasadzie brak.

Bardzo nie podoba mi się punkt 25 SF, gdzie wymienia się czynniki mające największy wpływ na przyszłe wyniki. Znajdziemy tam kurs walutowy i... całkiem długą listę spraw sądowych, roszczeń gwarancyjnych, spornych należności, negocjacji itd. Kwoty sporne nie są małe i faktycznie wpłyną na wyniki, a jest tego naprawdę sporo. Można powiedzieć, że zdaniem zarządu wyniki nie zależą od działalności operacyjnej, ale od rozstrzygnięć spaw sądowych oraz negocjacji z partnerami. Czy ilość ofert w sektorze nie ma znaczenia? Czy poprawa jakości prac nie przełoży się na przyszłe wyniki? Czy zmiany ceny materiałów są nieistotne? W nocie takich pozycji brakuje...
Zeszły rok był udany dla spółki, ale zastanawiam się jak bardzo jest ot efektem działań zarządu, a na ile sprzyjającego kursu walutowego oraz cen materiałów. .Spółka wyceniana jest obecnie wysoko:
www.stockwatch.pl/gpw/rafako,w...
W kursie widać nadzieje na poprawę, ale w tym kwartale nie zostały one spełnione. Trzeba popracować nad rentownością, albo zacząć zwiększać przychody. Bez tego premia w kursie ponad wartość księgową nie powinna mieć miejsca. Sektor jest obiecujący, ale zaczynają się pojawiać stare problemy – kurs walutowy. Dlatego warto przeorientować się bardziej na rynek krajowy.
Z nadziejami poczekamy na wyniki przyszłych kwartałów

Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 18 maja 2010 06:45

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 18 maja 2010 01:48:51 przy kursie: 12,60 zł
Ja przestałem wierzyć w tę firmę, jak ogłosili, że zamiast zaopatrywać energetykę w swoje wyroby i kosić na tym szmal, sami chcą być energetyką. A teraz jeszcze powódź: Onet

martinezo
0
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 498
Wysłane: 18 maja 2010 13:02:28 przy kursie: 12,90 zł
rafsty napisał(a):
A teraz jeszcze powódź: Onet


W 1997 zakład został unieruchomiony na 3 miesiące. Piszą, że pod wodą znalazł się cały park maszynowy, spawarki, budynki administracji. Zakład stoi bardzo blisko rzeki.

Powoli do celu

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 18 maja 2010 13:09:43 przy kursie: 12,90 zł
Stoi praktycznie nad rzeką. Polecam wrzucić sobie ich adres w Google Maps i obejrzeć okolicę. crybaby

martinezo
0
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 498
Wysłane: 18 maja 2010 13:18:03 przy kursie: 12,90 zł
rafsty napisał(a):
Stoi praktycznie nad rzeką. Polecam wrzucić sobie ich adres w Google Maps i obejrzeć okolicę. crybaby


Wiem, widziałem. Na pierwszym zakręcie rzeki. Więc jak wyleje, to rzeka popłynie prosto.

Powoli do celu


iwa389
0
Dołączył: 2010-04-27
Wpisów: 1
Wysłane: 18 maja 2010 15:10:01 przy kursie: 12,90 zł
www.rafako.com.pl/komunikaty-p...

Cytat:
- Sytuacja związana z zagrożeniem powodziowym jest stabilna, ale cały czas ją monitorujemy i przygotowani jesteśmy na ewentualną powódź – informuje Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFAKO S.A. Zakład ten ucierpiał w czasie powodzi w lipcu 1997 roku. - Teraz jesteśmy przygotowani na tego typu zagrożenie – uspokaja prezes Różacki.
W RAFAKO S.A. obowiązują specjalne procedury związane z zagrożeniem powodzią. - Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie majątku firmy, maszyn, narzędzi, zakładowych budynków, sprzętów biurowych i dokumentów – wyjaśnia Ryszard Molęda, koordynator ds. ochrony w RAFAKO S.A. - Już wczoraj (czyli 17 maja 2010 r. - przyp. red.) zadbaliśmy o to – dodaje Ryszard Molęda.


[od moderatora: linki bez cytatów są usuwane]
Edytowany: 18 maja 2010 15:11

Hornet
0
Dołączył: 2010-05-28
Wpisów: 14
Wysłane: 31 maja 2010 18:55:08 przy kursie: 13,50 zł
rafsty napisał(a):
Ja przestałem wierzyć w tę firmę, jak ogłosili, że zamiast zaopatrywać energetykę w swoje wyroby i kosić na tym szmal, sami chcą być energetyką. A teraz jeszcze powódź: Onet


Sądzę, ze warto wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu inwestycji w RFK,oraz ich chęci inwestowania w PAK następujących informacji
1.znaczącym udziałwocem RFK jest pan Solorz
2.historia poprzednich "starych" akcji PAK
3.historia PTC
4.historia portu praskiego
We wszystkich tych wypadkach inwestorzy raczej tracili i obawiał bym się podobnego scenariusza z RFK i PAK w dłuższym czasie, czyli jeżeli RFK kupi PAK, to po pewnym czasie zostanie bez pieniędzy i bez PAK

Bartosz
Bartosz PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2008-11-12
Wpisów: 364
Wysłane: 23 lipca 2010 09:46:53 przy kursie: 12,59 zł

olshinho
olshinho PREMIUM
0
Dołączył: 2010-01-11
Wpisów: 134
Wysłane: 4 września 2010 10:58:32 przy kursie: 12,89 zł
Nie jestem profesjonalistą w czytaniu sprawozdań finansowych i mam pytanie odnośnie ostatniego raportu Rafako za 1 półrocze 2010. Przeczytałem to sprawozdanie i na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być kolorowe, ale niepokoi mnie jedna rzecz i stąd moje pytanie.

Czytamy ze zysk netto z działalności operacyjnej wyniósł ok 21 mln zł i jest większy od porównywanego półrocza w 2009 o ponad 2 razy większy - to na pewno dobrze. Aczkolwiek jeśli chodzi już o stan śr. pieniężnych netto z działalności operacyjnej to widzimy stratę w wysokości 77,6 mln.

Ogólny stan przepływów jest nadrabiamy przez śr. pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w wysokości 135,4 mln.

Sytuacja całkiem odwrotna niż w roku poprzednim, gdzie śr. operacyjne były na plusie a inwestycyjne na minusie. Doczytałem, że przyczyną takiej sytuacji są pewne korekty a dokładnie "zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych". Pytanie:

Co to oznacza dla faktycznej działalności operacyjnej, przecież to w zasadzie, nie papierowy zysk a zdolność do generowania środków wyznacza aktualną kondycję finansową, płynność. Niepokojące dla mnie jest to, że środki te pozyskiwane są z działalności inwestycyjnej a nie operacyjnej, powinno być raczej na odwrót.

Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mógłby wytłumaczyć jaki ma to wpływ na działalność spółki, czy jest to tylko zabieg księgowy, czy faktycznie spółka ma problemy z generowaniem środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Z góry przepraszam, za lekki chaos w mojej wypowiedzi.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 321
Wysłane: 4 września 2010 13:10:33 przy kursie: 12,89 zł
Tak na polski to jest tak bez czytania raportu:
Spółka realizuje kontrakty. Ponosi z tego tytułu koszty, które w bilansie ujawnia jako rozliczenia międzyokresowe. Zysku na tym nie wykazuje, bo z jakiś powodów jeszcze nie może, tzn np nie wystawiła faktury lub coś innego, ale już wydaje gotówkę. Jakoś to trzeba w bilansie przedstawieć i w przepływach też. Coś tam zarobiła, ale wydała dużo na realizowane niezafakturowane, kontrakty. Z tego powodu przepływy operacyjne ujemne. Kasę na to trzeba było skądś wykopać, ale kopać nie trzeba bo kasy dużo na lokatach, więc je rozwiązano i spłynęła gotówka do firmy. Teraz jasne?

olshinho
olshinho PREMIUM
0
Dołączył: 2010-01-11
Wpisów: 134
Wysłane: 4 września 2010 13:33:56 przy kursie: 12,89 zł
Jasno i konkretnie. Jeżeli dobrze rozumiem to zwiększone wydatki teraz i ujemne przepływy powinny teoretycznie zaowocować późniejszymi zyskami, przepływami kiedy to do firmy będzie wpływać gotówka z kontraktów i firma np. zacznie wystawiać faktury, co może zostać pokazana np. w przyszłym raporcie. Rozumiem

W sumie, to by wiele wyjaśniało, np. to, że spółka nie musi, aż tak przejmować się płynnością z działalności operacyjnej, bo 1) tak jak piszesz, wiele jest na lokatach a 2)nie mają dużo zobowiązań(kredytów), które muszą regularnie spłacać, a wszystko powinno przynieść korzyści w przyszłości.

Dziękuję bardzo za proste wyjaśnienie.

wkm3
0
Dołączył: 2009-08-21
Wpisów: 468
Wysłane: 7 września 2010 21:33:46 przy kursie: 13,00 zł
Wszedłem długoterminowo pod te przeciągające się... inwestycje w energ. mocny bilans i mocne operacyjne przepływy, choć spółka mocno już wzrosła od dołka:) ale jeśli wgrają choćby 10% tego w czym startują... a przecież wygrywają i są mocni, rozsądne ryzyko moim zdaniemwave średnioterminowo.

malox
0
Dołączył: 2010-05-19
Wpisów: 17
Wysłane: 20 września 2010 23:46:26 przy kursie: 13,19 zł
Kupno PAK i okolicznych kopalni. Jakieś spostrzeżenia na ten temat macie? Chyba w niedalekiej przyszłości sprawa powinna się wyjaśnić.

wkm3
0
Dołączył: 2009-08-21
Wpisów: 468
Wysłane: 22 września 2010 20:44:16 przy kursie: 13,65 zł
taki news a kurs stoi, to zły news?

malox
0
Dołączył: 2010-05-19
Wpisów: 17
Wysłane: 22 września 2010 21:06:28 przy kursie: 13,65 zł
Kilka tygodni temu był wywiad w CNBC z Prezesem Rafako. Prowadzący spytał o sposób finansowania tej inwestycji. Odpowiedź była troszkę wymijająca. A co do samego paku, jeden blok nowy, reszta złom do remontu. Jeśli chodzi o kopalnie to praktycznie na zero wychodzą, a patrząć co zieloni wyprawiają, może być tylko gorzej. Podsumowując: RAFAKO może ciągnąć ten interes w tym stanie jaki jest, co doprowadzi do powolnej agoni, lub ładować ogromne środki na remont pozostałych bloków. Ale patrząc z perspektywy czasu na sposób finansowania bloku PĄTNÓW II, czarno widzę dalsze inwestycje

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,695 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +133,83% +26 766,67 zł 46 766,67 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d