pixelg
PCCEXOL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

PCCEXOL [PCX]

AKTUALNY KURS: 3,06 zł (-0,26%) 18-06-2021 16:23
Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 29 czerwca 2012 09:36:42
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 27 czerwca 2012 roku zatwierdziła prospekt emisyjny spółki PCC Exol, w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii C2, akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz praw do akcji serii D.

Oferującymi są Dom Maklerski PKO BP, Dom Maklerski Ventus Asset Management.

Prospekt można znaleźć tutaj: www.pcc-exol.eu/bazy/ir_exol.n...

Firma PCC EXOL SA powstała w wyniku połączenia spółki PCC Exol z Kompleksem Środków Powierzchniowo Czynnych PCC ROKITA SA. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż środków powierzchniowo czynnych. Główna siedziba firmy znajduje się Brzegu Dolnym, gdzie umiejscowiona jest również produkcja anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Ponadto, w 2011 uruchomiona została wytwórnia etoksylatów w Płocku.
Edytowany: 29 marca 2013 15:29

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 1 lipca 2012 00:03:50
Od drugiego lipca (poniedziałek) inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje w ofercie publicznej PCC Exol S.A.
Emitent prowadzi działalność operacyjną w sektorze chemicznym, przy czym znacząco różni się od już notowanych na podstawowym parkiecie spółek. PCC Exol jest największym w CEE producentem surfaktantów, czyli środków powierzchniowo czynnych. Być może nie dla wszystkich jasne jest, czym są wspomniane produkty, więc nadmienię, że wykorzystuje się je przede wszystkim w produkcji środków czyszczących i środków higieny osobistej.
W chwili obecnej wykorzystywane są cztery instalacje, z czego dwie służą do etoksylacji, a dwie kolejne do siarczanowania. W obecnej formie prawno – organizacyjnej emitent funkcjonuje dopiero od listopada zeszłego roku, co ma kolosalne znaczenie przy ocenie wyników finansowych. Spółka została zawiązana w roku 2008, ale dopiero od maja 2011 roku prowadzi działalność operacyjną. W ciągu tego okresu spółka prowadziła proces inwestycyjny mający na celu wybudowanie i uruchomienie zakładu Etoksylacja II zlokalizowanego w Płocku. Wybór miejsca był podyktowany położeniem strategicznego dostawcy surowca(tlenek etylenu) – PKN Orlen. W okresie drugiego i trzeciego kwartału możemy mówić o normalnej działalności operacyjnej, pomimo tego, że już w pierwszym kwartale spółka pokazywała przychody(sprzedaż tlenku etylenu do spółki matki PCC Rokita)
W czwartym kwartale, konkretnie na koniec października do spółki wniesiono aportem przez PCC Rokita Kompleks KA, czyli instalacje Etoksylacja I oraz Siarczanowanie I i II.
Z tego powodu dane finansowe prezentowane według MSR są kompletnie nie przydatne, bo nie da się wyciągnąć z nich żadnych przydatnych wniosków. Na szczęście spółka zaprezentowała inwestorom także symulację i dane pro-forma uwzględniające funkcjonowanie Kompleksu KA w ramach spółki za lata 2009,2010, 2011. Niestety są to dane nie pełne. Brakuje najważniejszego elementu, czyli rachunku przepływów pieniężnych.

Fakt, że Exol jest liderem regionu CEE nie oznacza wprost, że jest to duża spółka. Kapitał własny na koniec 2011 roku wynosił raptem 150 milionów złotych. Sprzedaż na tle sektora chemicznego także nie wygląda imponująco:

kliknij, aby powiększyć


Przychody są paronastokrotnie mniejsze niż giełdowych przedstawicieli sektora chemicznego.
Z powyżej przedstawionej tabeli wynika także kolejny dla niektórych być może zaskakujący wniosek, czyli niejednorodność sektora. Wzrost przychodów zanotowały dokładnie wszystkie spółki, ale już z rentownością na najwyższym poziomie rachunku wyników działo się różnie. Exol(rozumiany jako podmiot z funkcjonującym przez lata 2009-2011 zakładem KA) niestety traci marżę. W prospekcie można znaleźć informację(załącznik II), że spowodowane to było wzrostem cen surowców, w szczególności alkoholu laurylowego. Wydaje się, że tak faktycznie jest o czym świadczy ten już nieco zdezaktualizowany wykres:


kliknij, aby powiększyć

www.neilaburns.com/2010/10/sur...

Uruchomienie instalacji etoksylacji II w Płocku (kwiecień 2011) niewiele tę sytuację zmieniło. W połowie roku podobnie jak też na cenach innych surowców oleistych i ropopochodnych zanotowano korektę cen podstawowego surowca Exolu. Otoczenie dla spółki jest mniej korzystne niż w roku 2009, ale wtedy obserwowaliśmy środek zapaści i dołek cen rynkowych surowców. Wydaje się, że za normalną rentowność na poziomie sprzedaży brutto należy przyjąć 14-15% notowane w latach 2010-2011. Wzrost przychodów w roku 2011 spowodowany był uruchomieniem instalacji w Płocku.

Można mieć małe zastrzeżenia do wzrostu kosztów operacyjnych(sprzedaży i zarządu). W roku 2010 koszty sprzedaży wzrosły o 3 punkty procentowe mocniej niż przychody. Wydaje się, że wolumen sprzedaży rósł wolniej niż następował wzrost przychodów, przez co wzrost kosztu wyglądać może gorzej niż tylko z zaprezentowanych liczb. W roku 2011 ciężko zarządzanie kosztami ocenić ze względu na uruchomienie instalacji w Płocku, w szczególności mogły jednorazowo wzrosnąć koszty zarządu w związku z przejęciem KA. Wzrost kosztów nie jest straszny, bo z nadwyżki na poziomie zysku brutto ze sprzedaży 2011 vs 2009 koszty operacyjne zjadają 55%, więc jest jakiś efekt dla EBIT. (30 milionów zysku w 2011 wobec 20 w 2010 i 23 w 2009 roku)

Systematycznie pogarsza się wynik netto(10,5 MPLN ’11 14MPLN ’10 15,8MPLN ’09). W roku 2011 było to efektem spadku EBIT, natomiast w 2011 stało się tak za sprawą rosnących kosztów finansowych. Poziom zobowiązań odsetkowych jest na przestrzeni lat w miarę stały, ale do kwietnia 2011r, część odsetek mogła być kapitalizowana na środkach trwałych i nie ujawniać się w rachunku wyników. Drugi czynnik, (decydujący) to różnice kursowe od otrzymanych pożyczek i kredytów.

Exol jest spółką dość wysoko zadłużoną. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi 66% dla danych na koniec 2011r. (Liczone na koniec a nie jak w serwisie średniorocznie) Niestety większość zadłużenia jest odsetkowa(74%). Dług netto/EBITDA spółki wynosi ponad 5, więc o kredyty w rachunku bieżącym może być już ciężko. Oczywiście zawsze istnieje spółka matka, która już w dużej części finansuje spółkę. W roku 2012 zawarto umowę pożyczki na kwotę 24 MEUR, a właściwie prawdopodobnie umowa ta były odnowiona na co wskazuje poziom zadłużenia walutowego na koniec roku 2011. Teraz gdy Exol ma się stać podmiotem publicznym ocenianym jako odrębny od Rokity podmiot zadłużenie takie nie jest akceptowalne. Spółce brakuje także nieco płynności o czym świadczy ujemny kapitał obrotowy. W celu poprawy płynności spółka chce wyemitować obligacje zamienne na akcje, którymi opłaci wspomnianą pożyczkę od PCC Rokity. To spowoduje spore rozwodnienie.

Na chwilę obecną kapitał dzieli się na 151.300.000 akcji. Akcje w ofercie publicznej to dodatkowe 35 000 000 akcji. Nie dużo, ale pozwala spółce realizować cele emisyjne, o których za chwilkę. Do poważnego rozwodnienia dojdzie w przypadku konwersji długu. Nowych akcji pojawi się dodatkowe 100000000 i w sumie będzie ich 286300000.
Do kalkulacji i oceny ceny emisyjnej trzeba wziąć ostateczną liczbę akcji i wynik netto powiększony o około 7milionów PLN(znikną odsetki od pożyczki)

Skoro jesteśmy przy bilansie to warto dodać, że w kapitale własnym prawie dwie trzecie stanowi wartość firmy. Na razie nie można mieć większych zastrzeżeń, bo wartość ta jest pokłosiem wyceny PWC, ale w przyszłości jest to miejsce gdzie w razie trwałego pogorszenia rynku mogą pojawić się spore odpisy.
Spółka w prospekcie emisyjnym wymienia sporo ryzyk, ale najistotniejsze wydaje się zwiększanie mocy wytwórczych przez konkurencję, co może zaostrzyć walkę cenową i w efekcie spadek uzyskiwanych marż, które i tak obecnie na tle sektora nie są duże. Skoro spółka jest liderem rynku, to jak się może dalej rozwijać poza przejęciami? Rozwiązania są tak naprawdę trzy. Ekspansja terytorialna, technologiczna i rozwój pionowy.
Głównym celem emisji jest finansowanie budowy instalacji do postaciowania niejonowych surfaktantów. Inwestycja ta pozwoli spółce zaistnieć na nowym rynku w sensie odbiorców i terytorium. Granulaty są łatwiejsze do transportu. Można powiedzieć, że inwestycja ta spełnia warunki dwóch pierwszych sposobów ekspansji. Efekty poznamy najpewniej w roku 2014.

Przy ocenie oferty należy wziąć pod uwagę poza wycenami jeszcze parę innych czynników. Cena konwersji obligacji może być z dyskontem do ceny emisyjnej akcji. Emitent chce pozyskać z rynku 42MPLN, przy emisji maksymalnie 35M akcji, co daje cenę około 1,2PLN. Nowych akcji będących efektem konwersji ma być maksymalnie 100M, co daje cenę za akcję około 1,02PLN. Do obrotu wejdą także akcje serii C2, których jest 27,23M. Ponadto spółka może mieć znaczące, choć nie dominujące transakcje z podmiotami powiązanymi.

Na bazie średnich sektora można obliczyć implikowaną wartość spółki przed emisją:
C/WK – 191M
C/ZO – 145M
C/P – 206M
Na podstawie mediany C/Z wartość EXOL wyniesie 70M.(Mediana, bo średnia sektora jest zniekształcona przez bardzo wysoki wskaźnik dla Ciechu) W tym ostatnim przypadku dają znać wysokie koszty finansowe.
Średnia wycena spółki na bazie mnożników to 153M PLN.

Edytowany: 1 lipca 2012 00:04

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 1 lipca 2012 14:04:42
Jest też dostępne zautomatyzowane przeliczenie wskaźników na podstawie danych historycznych:
www.stockwatch.pl/ipo/pcc-exol...

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 2 lipca 2012 16:37:03
Przeprowadziliśmy wywiad z prezesami:

www.stockwatch.pl/artykuly/pos...
Edytowany: 3 lipca 2012 08:19

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 3 lipca 2012 00:50:04
Warto ten wywiad przeczytać. Moje omówienie i treść wywiadu są niejako komplementarne. Akcenty rozkładają się w innych miejscach, przez co czytelnik będzie miał pełniejszy obraz sytuacji. Jeszcze słowo tytułem wycen na podstawie mnożników. Trzeba pamiętać, że na rynku zaszło sporo zmian. Ciech sprzedał część sodową, Azoty nabyły Police i ZAK, przez co wskaźniki są nieco zniekształcone. Poza tym SNS, ZAP, ATT czy CIE to spółki cykliczne, a PCC EXOL jest(powinien być) mniej zależny od koniunktury. W obecnej sytuacji mnożniki są dość niskie, bo rynek dyskontuje powoli szczyt na rynku nawozów.
Edytowany: 3 lipca 2012 08:40

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 4 lipca 2012 17:21:50
Spółka wydłużyła zapisy do 6 lipca.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 10 lipca 2012 08:12:48
Cena emisyjna została wyznaczona na poziomie 1,29 zł.

Joanna Siedlaczek
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2011-08-03
Wpisów: 55
Wysłane: 28 marca 2013 10:04:43 przy kursie: 5,31 zł
Witam serdecznie,

reprezentuję spółkę PCC Exol. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące spółki, np. w kontekście najnowszych wyników finansowych opublikowanych tydzień temu – zapraszam do ich zadawania drogą mailową lub na forum. Zachęcam także do bieżącego śledzenia portalu PCCInwestor.pl dedykowanego m.in. spółce PCC Exol. Na portalu mogą Państwo także znaleźć informacje na temat spółki PCC Rokita, która na początku kwietnia przeprowadza kolejną emisję obligacji.

Pozdrawiam,
w imieniu PCC Exol,
Joanna Siedlaczek
Joanna.siedlaczek@nobili.pl

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 29 marca 2013 14:53:36 przy kursie: 5,31 zł
Jeszcze przed debiutem spółki na głównym parkiecie wskazywałem na dość wysoką wycenę na tle konkurencji i pewne długoterminowe negatywne trendy w rachunku wyników. W zasadzie prawie po roku można powiedzieć, że niewiele się pod tym względem zmieniło, po za tym, że stała się jeszcze droższa

Grupa ma bardzo krótką historię finansową, a do tego niestety jeszcze nie mamy pełnych danych kwartalnych. Bezpośrednio porównywalny jest tak naprawdę tylko 4 kwartał, kiedy mieliśmy pełny okres funkcjonowania z wniesionym do Exol’a przez PCC kompleksem KA.
Poniżej prezentuję jak wyglądają poszczególne kwartalne pozycje rachunku wyników:

kliknij, aby powiększyć

Przychody w tym ujęciu wzrosły o 13% co odpowiada wartości nominalnej 10,8M. Jednocześnie z dokładnością do 1,6% w miejscu stoi uzyskany zysk w najwyższej linii wyników, co wskazuje na utratę marży produkcyjno-handlowej. Jednocześnie spółce mocno rosną koszty korporacyjne co prowadzi do utraty zysku ze sprzedaży na poziomie 43%(2,1M vs 3,7). Jeszcze gorzej wygląda porównanie w stosunku do poprzedniego kwartału. Spadają przychody(8%), ale co gorsza dynamicznie zmniejsza się zysk brutto na sprzedaży, wobec czego różnica pomiędzy kwartałami wynosi aż 3M złotych(25%). Niestety do końca nie wiadomo z jakiego powodu wystąpiła tak dynamiczna utrata, bo nie znamy sezonowości w wyniku zbyt krótkiej historii spółki.

kliknij, aby powiększyć

Im dalej w las tym ciemniej drzew. Porównanie 4q/4q wypada jeszcze gorzej(-51%) na poziomie zysku operacyjnego w związku z istotnymi jak na poziom wyniku pozostałymi przychodami operacyjnymi, którymi były nadwyżki inwentaryzacyjne dokonane na koniec roku. Wynik netto ląduje już po ciemnej stronie mocy w związku z dużym poziomem zadłużenia. Kredyty, obligacje i inne instrumenty odsetkowe finansują majątek spółki w 47%, przy 61% poziomie zadłużenia ogólnego. Żeby uzyskać przy tym poziomie break even trzeba około 5M zysku operacyjnego, więc jasnym jest, że to co zdołano wygenerować będzie kwotą stanowczo za małą.
Do dyspozycji mamy także dane roczne, ale okres porównywalny w sprawozdaniu nie jest porównywalny :) ze względu na genezę powstanie spółki. W prospekcie emisyjnym znajdziemy za to pewną estymację wyniku przy połączeniu kompleksu KA oraz samej spółki, co wraz z pełnymi danymi tego roku pozwala nam wyrobić sobie perspektywę i poszukać przyczyn niekorzystnych zmian w wynikach.

kliknij, aby powiększyć

Jak widać z powyższego grafu przychody rosną, ale zysk brutto stoi w miejscu. Koszty korporacyjne i finansowe rosną co prowadzi do tożsamego zachowania linii kwartalnych i rocznych.

kliknij, aby powiększyć

Z rachunku rodzajowego można wnioskować, że determinantą spadku rentowności jest wzrost cen surowców którego nie da się przełożyć na odbiorców

kliknij, aby powiększyć

Jednocześnie nastąpił wzrost kosztu usług obcych związany prawdopodobnie ze wzrostem kosztu sprzedaży i remontów instalacji.

Roczny EBIT spadł wynosi 23,5M, ale prawie w całości zjadany jest przez koszty finansowe, w związku z czym na najniższym poziomie rachunku wyników zostaje jedynie 2,4M złotych.
Wyniki spółki są naprawdę słabe, co spowodowane jest w mojej opinii dwoma czynnikami. Pierwszy to zbyt niska rentowność produkcji, drugi zbyt wysoki poziom zadłużenia odsetkowego.

Same przepływy operacyjne nie wyglądają najgorzej, bo do kasy spółki wpłynęło 18M. Przed zmianami w kapitale obrotowym mamy nawet 27,8M, ale przy zapłaconych odsetkach daje tylko 11,5M wolnej gotówki dla akcjonariuszy. Jeśli od tego odejmiemy amortyzację to dostaniemy 1,8M zysku. Przy wycenie spółki na poziomie 856M to jakieś kilkadziesiąt razy za mało. Rynek kupuje wzrost biznesu, ale na razie to mamy od kilku lat spadek.
Zarabiają tylko podmioty finansujące działalność, czyli banki i PCC SE.

Mimo słabych wyników finansowych już po dniu bilansowym okazało się, że w spółce silną pozycję mają związki zawodowe i wszczęły spór zbiorowy.
Także po dniu bilansowym spółka podała komunikat, że przejmuje od swojego właściciela podmiot rynku amerykańskiego. Na pierwszy rzut oka obyło się to z poszanowaniem akcjonariuszy mniejszościowych.

Tak jak napisałem na początku naprawdę ciężko doszukać się powodu optymizmu wyceny rynkowej. Nie ma takiej z pewnością w dotychczasowych wynikach spółki. O ile można mieć pewne nadzieje co do poprawy wyników przez drugą instalację etoksylacji, to już pierwsza i instalacje siarczanowania działają w ramach kompleksu KA od dłuższego czasu.
W serwisie nie ma jeszcze pełnych 8 okresów, więc nie ma wskaźników ani wycen, ale przy kursie 5,3
popularne mnożniki wyglądają tak:

C/Z 248
C/ZO 36
C/WK 5
EV/EBIT 48Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 marca 2013 15:30

mackopl
mackopl PREMIUM
41
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 081
Wysłane: 16 maja 2016 19:26:23 przy kursie: 1,98 zł
Prośba o omówienie raportu.


Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 25 maja 2016 05:40:01
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GK PCC EXOL S.A. (PCE) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2016 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
1kw 2016r był kolejnym udanym okresem sprawozdawczym dla GK PCC Exol, w którym odnotowała ona poprawę w ujęciu r/r na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że skala poprawy wyników nie była już tak znacząca jak w okresach wcześniejszych, co wiązać należy z wejściem w zakres wyższej bazy. Skonsolidowane przychody wzrosły r/r symbolicznie o 1%, zysk brutto na sprzedaży poprawił się o 14% (marża brutto wyniosła 17,7 wobec 15,7% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 9% (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły r/r łącznie o 17%; efekt intensyfikacji działań w kierunku rozwoju nowych produktów), zysk operacyjny o 17% (symboliczne przychody netto z działalności pozostałej wobec 0,5 mln zł kosztów netto przed rokiem), zysk brutto o 64% (wyraźnie niższe koszty finansowe netto: -2,7 wobec 3,9 mln zł przed rokiem; efekt mniejszych różnic kursowych), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 65%. Od strony wartościowej przedstawioną wyżej sytuację zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Rachunek segmentowy PCE uwzględnia jedynie zmiany przychodów (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł). Biorąc pod uwagę ujęcie rodzajowe wynika z niego, że poprawę sprzedaży w ujęciu całościowym uzyskano głównie za sprawą działalności dot. produkcji surfaktantów do zastosowań przemysłowych (wzrost o 10,5% do 40% przychodów ogółem) oraz działalności handlowej (wzrost o 21,1% do 15% przychodów ogółem); przychody dot. segmentu surfaktantów do zastosowań w detergentach i kosmetykach uległy natomiast zmniejszeniu o blisko 11% do poziomu 45% przychodów ogółem. Z kolei biorąc pod uwagę kwestie geografii, zauważyć można wyraźną poprawę sprzedaży na rynkach Europy-Zachodniej (wzrost o 62% do 22% przychodów ogółem) oraz w mniejszym stopniu rynku Ameryki Północnej oraz innych (poprawa o 5% do poziomu 18% przychodów ogółem); spadek przychodów odnotowano natomiast na rynku polskim (-10% do poziomu 47%), na rynkach Bliskiego Wchodu i Afryki (-30% do poziomu 4%) oraz na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (-16% do poziomu 9%).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji w zakresie wyników oraz rentowności w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; dane narastające za 12m, jednostki – tys. zł oraz %) mamy ostatnio do czynienia z systematyczną poprawą sytuacji, zarówno jeśli chodzi o wielkości wynikowe jak i podstawowe wskaźniki rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z komentarza kierownictwa Grupy do sprawozdania finansowego można się dowiedzieć, że kolejny korzystny okres sprawozdawczy to efekt niskich cen podstawowych surowców (tlenku etylenu i alkoholi tłuszczowych), rozwoju produktów do zastosowań specjalistycznych (wyższe marże) oraz pozyskania klientów w nowych obszarach działalności. Dodatkowo, istotne znaczenie miała także dalsza optymalizacja polityki handlowej i zakupowej. Dalszy rozwój oferty produktowej warunkowany jest kolejnymi większymi inwestycjami. W planach jest także emisja obligacji.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych PCE to w analizowanym okresie wypadło ono r/r znacznie gorzej (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Na poziomie salda ogólnego odnotowano wyraźnie większy odpływ środków (-5,2 wobec -0,5 mln zł), co w głównej mierze przypisać można obszarowi operacyjnemu gdzie wykazano odpływ -3 mln zł wobec 17,1 mln zł dopływu przed rokiem (zaważyły na tym głównie zmiany w zakresie kapitału obrotowego; sama nadwyżka finansowa netto okazała się wyższa aniżeli przed rokiem). W obszarze inwestycyjnym wydatki netto wyniosły 0,8 wobec 6,7 mln zł przed rokiem, a w finansowym 1,5 wobec 11 mln zł przed rokiem.

Tym samym z perspektywy ujęcia narastającego za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym mamy wyraźne pogorszenie w ramach ogólnego salda gotówkowego, co przypisać należy głównie zwiększeniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Jednocześnie w ostatnich latach zarysowuje się tu pewna sezonowość – pierwszy kwartał jest zazwyczaj najsłabszym w całym roku obrotowym, a w kolejnych następuje stopniowa poprawa.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę dane z raportu okresowego PCE za 1kw można stwierdzić, że jej sytuacja finansowa nie uległa istotnym zmianom i pozostaje względnie korzystna, choć bez specjalnych fajerwerków (serwisowy rating bazujący na modelu Altmana jest na poziomie BB). W obszarze płynności finansowej Grupa prezentuje się generalnie korzystnie – lekko nadwyżkowe pokrycie zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi, przy systematycznym 30-60% wsparciu ze strony ujęcia dochodowego płynności (pokrycie zobowiązań bieżących przepływami operacyjnymi); słabiej prezentuje się natomiast jeśli chodzi o kapitał obrotowy i jego strukturę (trwały deficyt kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb). Poziom ogólnego zadłużenia Grupy można określić jako umiarkowanie wysoki (53%), przy czym o dość znaczącym (67%) udziale faktycznego zadłużenia finansowego; obsługa zadłużenia jest pod kontrolą, choć niepokoić nieco mogą relatywnie wysokie odczyty relacji EBIT i EBITDA/dług netto, które są na poziomach 4-5 lat (należy tu jednocześnie zauważyć, że znajdują się one od pewnego czasu w tendencji spadkowej; nieco ponad rok temu wskazywały one blisko 2x dłuższy okres).

Szczegóły dotyczące wskaźników finansowych PCE można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/pccexol,...

Jeśli chodzi o sytuację bilansową to względem poprzedniego okresu sprawozdawczego można stwierdzić wzrost symboliczny spadek bilansowej o 1% (w ogóle w ostatnim czasie zmiany poziomu sumy bilansowej były niewielkie i raczej można uznać to za okres stabilizacji), co po stronie aktywów odpowiadało spadkowi wartości składników trwałych o 1% i obrotowych o 2% (głównie w obszarze zapasów i środków pieniężnych), a po stronie pasywów wzrostowi kapitału własnego o 1% i spadkowi zobowiązań ogółem o 3% (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 2%, a długoterminowe o 4%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 1%, głównie w obszarze krótkoterminowym, do poziomu 67% zadłużenia ogółem).

Przedstawione wyżej zmiany nie wpłynęły istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, gdzie od dłuższego czasu utrzymuje się nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym (wykresy poniżej – po lewej aktywa, a po prawej pasywa; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują na dzień analizy na optymalną (nawet z lekkim przewartościowaniem) wycenę akcji PCC Exol na GPW w Warszawie. Mimo systematycznej poprawy wyników finansowych metody dochodowe wyceniają spółkę poniżej rynku; podobnie sprawa się ma w odniesieniu do metod majątkowych. Jedyne odczyty wskazujące na potencjał wzrostowy są w obszarze metod mnożnikowych, ale wyłącznie tych bazujących na przychodach i kapitale własnym. Warto również zawrócić uwagę, że PCE płaci w ostatnich latach regularnie dywidendę, przy czym jej stopa póki co nie powala (za 2015r było to ok 2%).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/pccexol,... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/pccexol,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 27 sierpnia 2016 20:24:49 przy kursie: 1,85 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK PCC Exol SA po 2 kw. 2016 r.

Największy producent surfakantów w rejonie CEE w ostatnim kwartale znacząco poprawił wyniki na każdym poziomie sprawozdania z całkowitych dochodów. Przychody grupy PCC Exol wzrosły o 9,6 proc. r/r, zysk operacyjny zwiększył się prawie dwukrotnie, natomiast uzyskany zysk netto się potroił. Najważniejsze w tym wszystkim jednak jest to, że zwyżka wyników nie jest efektem zdarzeń jednorazowych.


kliknij, aby powiększyć


Spółka zaraportowała obroty w kwocie 132,9 mln zł, czyli o 11,7 mln wyższe r/r. Ze struktury przychodów wynika, że zwyżka rozłożyła się mniej więcej równomiernie na wszystkie asortymenty. Przychody z produktów przeznaczonych do produkcji detergentów i kosmetyków wzrosły o 3,2 mln zł (5,8 proc.), z produktów przeznaczonych dla przemysłu o 4,8 mln zł (9,8 proc.) natomiast te pochodzące z obrotu towarami o 3,9 mln zł (23 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście sam wzrost przychodów, w szczególności tych pochodzących z produkcji cieszy, ale pewien niedosyt pozostawia wolumen, który zwiększył się pomiędzy porównywanymi okresami o 3,2 proc. (0,8 proc. dla produktów przeznaczonych do produkcji detergentów i kosmetyków, 8,9 proc. dla produktów przeznaczonych dla przemysłu). Można było mieć nieco większe oczekiwania w związku z rozbudową zdolności produkcyjnych, która miała miejsce w III kw. 2015 r. Spółka zwiększyła w tym okresie zdolności w zakładzie Etoksylacji I o 10 tys. ton rocznie (w stosunku do 100 tys. ton dla wszystkich instalacji kwartał wcześniej), a sama modernizacja pozwoliła na produkcję nowych rodzajów betain (łagodny surfakant amfoteryczny). W tym miejscu warto dodać, że od tego roku PCC Exol zmienił nieco podział produktowy. Zamiast podziału surfakantów na anionowe, niejonowe, amfoteryczne i specjalistyczne, mamy obecnie podział na przeznaczone do produkcji kosmetyków i detergentów oraz przeznaczone dla przemysłu. Z jednej strony dla postronnego czytelnika nowy podział jest mówiąc kolokwialnie „łatwiejszy do strawienia”, pozbawiony odstraszających nazw produktów chemicznych, z drugiej dla samej analizy mniej przydatny (produkty specjalistyczne mają większą marże, a w tej chwili alokowane są do obydwu segmentów). Przez wprowadzoną zmianę niestety niemożliwa jest analiza w szerszym ujęciu czasowym.

Poprawa w zakresie prezentowanych wyników nie jest zaskoczeniem zarówno ze względu na dokonywane inwestycje, ale także historyczne trendy. Spółka systematycznie od 2 lat poprawia marżę zysku brutto na sprzedaży. W II kw. rentowność na tym poziomie rachunku wyników wyniosła 17,3 proc. w relacji do 14 proc. przed rokiem. Dzięki temu zysk brutto wzrósł o 6 mln zł (35,9 proc.) i osiągnął poziom 23 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Wydaje się, że w uzyskiwaniu coraz lepszych rezultatów pomaga stosunkowo niska (choć rosnąca w drugim kwartale) cena surowców, przede wszystkim tlenku etylenu (cena powiązana z ceną ropy naftowej), ale spółka wskazuje także na zmianę miksu produktowego i lepszych warunków u dostawców:
Cytat:
Wzrost marży spowodowany był głównie wyższym udziałem sprzedaży produktów specjalistycznych. Istotne znaczenie miała tu również dalsza optymalizacja działań w ramach polityki handlowej i zakupowej, mająca na celu zwiększenie rentowności produktów masowych poprzez dywersyfikacje źródeł dostaw surowców i nieustanne dążenia w kierunku uzyskania najbardziej korzystnych cen głównych surowców na rynku.


Jak się można było spodziewać wzrost wolumenów sprzedaży produktów i towarów (tlenek etylenu dla spółek z grupy PCC) pociągnął za sobą wzrost kosztów sprzedaży. Obciążenia z tego tytułu wyniosły w tym kwartale 6,07 mln zł, czyli ponad 10 proc. więcej r/r. Skoro wzrost jest większy niż wzrost wolumenu to zjawisko należy ocenić negatywnie. Koszty ogólnego zarządu wzrosły jeszcze mocniej – 12,8 proc. (0,78 mln zł), co także nie jest zjawiskiem pozytywnym. Z drugiej strony w pozycji tej spółka pokazuje także wydatki na koszty rozwoju nowych produktów bez których nie da się zrobić kroku do przodu. Pozostała działalność operacyjna nie ma istotnego wpływu na wynik operacyjny dzięki czemu PCC Exol zakończył kwartał z EBIT na poziomie 9,9 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Spółka w II kw. roku zaraportowała zysk netto na poziomie 7,23 mln zł, na co wpływ miała oczywiście poprawa w zakresie wyniku operacyjnego, ale także niższe koszty w linii finansowej sprawozdania (prawdopodobnie głównie przez dodatnie różnice kursowe) i stosunkowo niska stopa podatkowa – 13 proc.

O ile trzykrotna poprawa wyniku netto z pewnością robi wrażenie, to fajerwerków próżno szukać w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych. Cashflow operacyjny wyniósł w drugim kwartale tylko 2,6 mln zł, w stosunku do 15,8 przed rokiem. Słaby wynik to efekt przede wszystkim zmiany w kapitale obrotowym, która pochłonęła 9,4 mln zł (przed rokiem zapotrzebowanie zmniejszyło się o 8,5 mln zł). W dużej części jest to efekt zwiększenia zapasów tlenku etylenu, co związane jest z planowanym przestojem remontowym u głównego dostawcy czyli Orlenu. Mocno, mocniej niż wynikałoby to tylko ze wzrostu spredaży wzrosły także należności. Być może spółka zdobyła nowych klientów oferując im jako bonu dłuższe terminy płatności. Znikome w porównaniu do poprzedniego roku jest obecnie saldo przepływów z działalności inwestycyjnej, co nie oznacza, że spółka przestała inwestować – plany nadal są dość pokaźne.


kliknij, aby powiększyć


Poziom zadłużenia spółki należy ocenić jako umiarkowany (54 proc.), ale z dość znacznym udziałem długu oprocentowanego (66 proc. wszystkich zobowiązań). Z drugiej strony pozytywnie wygląda zapadalność tego zadłużenia, bo na 187 mln zł kredytów/pożyczek/bonów charakter krótkoterminowy ma tylko 23,35 mln zł. Oprocentowany dług do kapitału własnego nie wygląda na szczególnie duży (0,73 proc.), ale już ocena wielkości w relacji do EBITDA nie wypada korzystnie (3,9), ale mieści się jeszcze w górnych granicach strefy uznawanej za bezpieczną.


kliknij, aby powiększyć


Warto jednak dodać, że relacja ta znacznie się poprawiła w czasie. Kiedyś wartości te były wielokrotnie większe, wobec czego nie może dziwić, że działalność spółki finansowała głównie grupa PCC. Obecne poziomy nadają się w zupełności do finansowania rynkowego.

W zakresie płynności finansowej sytuację należy ocenić jako komfortową, albo wręcz jako nadpłynność - wskaźnik płynności podwyższonej ma wartość 1, natomiast wskaźnik bieżący 1,5. Biorąc pod uwagę renomę grupy PCC nie może dziwić, że plasowane obligacje o wartości 20 mln zł rozeszły się jak świeże bułeczki.

Podsumowując, PCC Exol jest spółką poprawiającą wyniki w dodatku już wysoko rentowną, generującą zwrot z aktywów na poziomie 4,15 proc.licząc z zysku netto, albo 5,8 proc. licząc z NOPAT (zysk operacyjny po uwzględnieniu opodatkowania). Podobnie dość wysoka jest rentowność kapitału własnego 9,03 proc., a zatem majątek wykorzystywany jest bardzo efektywnie. Dzięki poprawie wyników znacząco poprawiła się zdolność do obsługi zadłużenia, w związku z czym emitent nie powinien mieć problemów z dalszym pozyskaniem finansowania dla kolejnych inwestycji. Jeśli chodzi o wycenę rynkową, to po poprawie wyników i korekcie kursu rynkowe wskaźniki wyglądają znacznie bardziej atrakcyjnie. Premia w stosunku do kapitału własnego spadła do 30 proc. natomiast C/Z wynosi w tej chwili niecałe 15, co nie jest już wartością mocno wygórowaną dla rosnącej spółki.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 28 sierpnia 2016 10:35

Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 2 września 2016 10:15:43 przy kursie: 1,80 zł
Dzisiaj ruszyła druga w tym roku emisja obligacji spółki PCC EXOL. Spółka oferuje czteroletnie obligacje serii A2, oprocentowane w wysokości 5,5% w skali roku. Zapisy na obligacje można składać do 14 września 2016 r. w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM oraz przez Internet.
pccinwestor.pl/emisja-exol-wrz...">>> Wiecej szczegółów tutaj
Edytowany: 3 września 2016 12:19

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 9 listopada 2016 00:17:50 przy kursie: 1,80 zł
Omówienie sprawozdania i sytuacji finansowej GK PCC Exol SA po 3 kw. 2016 r.

Wyniki tego roku wyglądają cały czas bardzo dobrze, ale sam trzeci kwartał nie pozwolił już na tak istotną poprawę wyników jak miało to miejsce w pierwszej połowie roku.

Spółka zanotowała w trzecim kwartale niższy wolumen sprzedaży niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale tak jak to miało miejsce w poprzednich kwartałach zmieniła się jego struktura. Wynika to z realizacji strategii Grupy, polegającej na zastępowaniu niskomarżowych produktów masowych produktami specjalistycznymi o wyższej rentowności. Mimo obniżenia łącznego wolumenu, przychody ze sprzedaży wzrosły o 2,2 proc. (2,9 mln zł). Z jednej strony jest to efekt wyższych cen sprzedaży produktów a z drugiej wyższego obrotu na działalności handlowej.


kliknij, aby powiększyć


Efekt zmiany miksu produktowego widać oczywiście na poziomie marży brutto na sprzedaży. W trzecim kwartale rentowność wyniosła 15,6 proc. czyli o 0,7 p.p. więcej niż przed rokiem. W efekcie na najwyższym poziomie sprawozdania z całkowitego dochodu mamy wynik wyższy o 1,3 mln zł (6,4 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Z kolei na powyższym wykresie widać, że marża nieco obniżyła się względem drugiego kwartału. W raporcie znajdziemy informacje, że w pierwszej połowie roku wsparciem dla marży były korzystne trendy na rynkach surowców, które pozwalały na obniżenie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. W trzecim kwartale prawdopodobnie doszło do pogorszenia relacji surowce – produkty. Tezę tę wspiera także wzrost wolumenu sprzedaży w ujęciu kw/kw, który powinien skutkować wzrostem rentowności.

Niestety cała nadwyżka wyniku wypracowana na poziomie brutto ze sprzedaży została zjedzona przez wzrost kosztów ogólnego zarządu. Wobec powyższego, pomimo wzrostu przychodów, na poziomie EBIT mamy praktycznie powtórkę wyniku sprzed roku.


kliknij, aby powiększyć


Choć zjawisko wzrostu kosztów uderza w wynik finansowy, to nie należy go oceniać bardzo krytycznie. W sprawozdaniu napisano między innymi, że:
Cytat:

wzrost kosztów ogólnego zarządu o 4,1 mln zł (tj. o 22%), na który wpłynął przede wszystkim wzrost kosztów usług i wynagrodzeń, wynikający m.in. z realizowanej strategii rozwoju nowych produktów;

Cytat:

Pozytywne efekty daje nam również systematyczne inwestowanie w zaplecze techniczne działu badawczo-rozwojowego i ciągłe doskonalenie technologii produkcji.

Cytat:

W trzecim kwartale 2016 roku PCC EXOL uzyskała pozytywną ocenę, jako dostawca surowca do branży kosmetycznej (Polikol 600 PF) o restrykcyjnych wymaganiach jakościowych, przechodząc wysoce wymagający proces akceptacji.

A zatem koszty badań spółka ujawnia właśnie na poziomie kosztów ogólnego zarządu. Przypomnę, że o ile koszty prac rozwojowych można kapitalizować na wartościach niematerialnych, to koszty badań obciążają wynik okresu. Wzrost kosztów ogólnego zarządu można traktować jako inwestycje w przyszłe wyniki.

Na poziomie zysku brutto wynik okresu jest już niższy o prawie milion złotych i wynosi 5,4 mln zł (-15,4 proc. r/r.). Niestety w sprawozdaniu kwartalnym nie ma odpowiedniej noty, ale możliwe że dać o sobie znały różnice kursowe. PCC Exol na rynku krajowym plasuje tylko około połowy produkcji, a resztę eksportuje.

Nieco niższe obciążenie podatkowe niż przed rokiem pozwoliło spółce pokazać wynik netto niższy o niecałe 9 proc. Efektywna stopa opodatkowania wyniosła 16 proc. wobec 26 proc. w trzecim kwartale 2015 r.


kliknij, aby powiększyć


Plusem są z kolei przepływy operacyjne, z którymi był w tym roku pewien problem. Nadal kwota gotówki wypracowana w ciągu 9 miesięcy jest niższa niż w roku ubiegłym, ale już sam trzeci kwartał okazał się lepszy od analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka wygenerowała 5 mln zł gotówki wobec niecałych 400 tys. przed rokiem.

Ponownie część gotówki zjadł kapitał operacyjny – ok. 4,8 mln zł, ale tym razem nie był to efekt zwyżki zapasów, ale wzrostu należności. Zarząd wyjaśnia, że zwiększenie poziomu należności z tytułu dostaw i usług jest efektem wyższej sprzedaży oraz zmiany struktury odbiorców w danym okresie. Warto dodać, że CF operacyjny powinien być w kolejnym kwartale zasilony przez spadek salda zapasów i obniżenie kapitału pracującego.


kliknij, aby powiększyć


Serwisowe automaty, do których link znajduje się na końców omówienia świadczą obecnie o odpowiedniej wycenie rynkowej spółki, choć sama renta wieczysta wskazuje, że rynek uwzględnia już pewien wzrost i przyszłą poprawę wyniku.

Od strony wypłacalności i struktury zadłużenia spółka nico różni się od prekursora publicznych emisji czyli Rokity.


kliknij, aby powiększyć

Exol ma bezpieczniejszą strukturę finansowania. Co prawda nie pokrywa kapitałem własnym całego majątku trwałego, ale czyni to kapitałem stałym. W efekcie na poziomie statycznym ma korzystniejsze współczynniki płynności. Warto zwrócić uwagę, że zarówno struktura finansowania jak i płynność spółki poprawiła się względem stanu na koniec poprzedniego roku. Spółka nie jest nadmiernie zadłużona (ma akceptowalny wskaźnik ogólnego zadłużenia), ale podobnie jak Rokita ma całkiem spory udział długu oprocentowanego w zobowiązaniach.

Okres spłaty zadłużenia przez EBITDA wynosi obecnie poniżej 4 lat. To znacznie dłużej niż dla Rokity, ale nadal w zakresie bezpiecznym. Warto też dodać, że wskaźnik wygląda lepiej niż na koniec grudnia 2015 r.

Z kolei przez niższe przepływy operacyjne pogorszył się okres spłaty zadłużenia mierzony właśnie tym parametrem finansowym i jest on relatywnie wysoki. Tak jak jednak wspomniałem wyżej, można liczyć na uwolnienie części środków z zapasów i poprawę w kolejnym kwartale.

Syntetyczny wskaźnik jakim jest ekwiwalent ratingu kredytowego jest nieco gorszy od Rokity i ma poziom BB+. Nie powinno zatem dziwić, że oprocentowanie obligacji na Catalyscie jest o 0,5 punktu procentowego wyższe przy krótszych okresach do wykupu. Mając na uwadze korzystne zmiany w zakresie wyników finansowych w dłuższym horyzoncie czasowym jakie zachodzą w spółce i wiarygodnego dużego właściciela, PCC Exol wydaje się atrakcyjnym dla inwestorów emitentem papierów dłużnych.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 10 listopada 2016 13:50

mackopl
mackopl PREMIUM
41
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 081
Wysłane: 10 marca 2017 00:35:01 przy kursie: 1,92 zł
Prośba o omówienie raportu.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 13 marca 2017 12:04:39 przy kursie: 1,80 zł
Ceny surowców zaburzyły chemię w wynikach – omówienie sprawozdania finansowego PCC Exol po 4 kw. 2016r.

Chemiczna spółka zajmująca się produkcją surfakantów kończy 2016 r. z wynikiem netto o 6,7 mln zł (45,6 proc.) wyższym od 2015 r., ale pewien niedosyt zostawia zachowanie wyników w ciągu roku. Pierwsza połowa roku była znacznie lepsza, w III kw. wynik był porównywalny, natomiast w samym IV kwartale nastąpił znaczny regres.

Wygląda na to, że mocno w tym okresie spadły wolumeny sprzedanych produktów. W przypadku produktów dedykowanych dla segmentu detergentów i kosmetyków (dalej DIK) zniżka wyniosła 21 proc. natomiast dla produktów kierowanych do przemysłu nawet 47 proc. Co ciekawe, tak wysokie spadki wolumenów w przypadku produktów przemysłowych nie przełożyły się na spadek przychodów ze sprzedaży. Obroty w tej grupie wzrosły w IV kwartale roku o 6 proc. W związku z powyższym albo PCC Exol w IV kwartale 2015 r. sprzedał jakąś wyjątkowo tanią serię produktów albo mamy błąd w danych porównawczych. W przypadku produktów DIK przychody wzrosły o 2 proc. Tutaj większych kontrowersji nie ma, gdyż cena sprzedanej tony rosła sukcesywnie z każdym kwartałem.


kliknij, aby powiększyć


Obroty skonsolidowane w IV kwartale wyniosły 135,2 mln zł i były o 8,9 mln zł wyższe r/r. Zwyżka sprzedaży to przede wszystkim efekt wyższego obrotu towarami, który dał dodatkowe 4,9 mln zł (+26 proc. r/r).

Na poziomie przychodów wszystko wygląda jeszcze dobrze, ale problemy pojawiają się już w następnych liniach wyników. Marża brutto mocno poszła w dół i osiągnęła w IV kwartale poziom 10,3 proc. w porównaniu do 15,6 proc. kwartał wcześniej czy 16,8 proc. w analogicznym okresie 2015 r. Zysk brutto spadł w ujęciu r/r o 7,3 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Częściowym wyjaśnieniem utraty wyniku na najwyższym poziomie są odpisy aktualizacyjne. PCC Exol odpisy na aktywach trwałych i zapasach wrzuca od razu do kosztu własnego sprzedaży, co powoduje spadek wyników już na najwyższym poziomie. W IV kwartale mieliśmy 2,2 mln zł odpisu na aktywach trwałych w budowie i niecałe 100 tys. zł na innych wartościach niematerialnych oraz dodatkowo 1,6 mln zł odpisu na zapasach. Obciążenie wyniosło łącznie 3,9 mln zł. A zatem wynik brutto na sprzedaży skorygowany o odpisy spadł w IV kwartale o 3,4 mln zł, a skorygowana marża wyniosła 13,2 proc. i była najniższa od 2 lat.

Skoro rosły przychody a wynik brutto się obniżył to oczywiście musiały wzrosnąć koszty. Strategicznymi surowcami do produkcji są petrochemikalia, w szczególności tlenek etylenu oraz alkohole tłuszczowe i oleje. Spółka informuje, że:
Cytat:
Etylen w pierwszym kwartale 2016 odnotował spadek wartości rynkowej. W drugim kwartale 2016 roku trend został przełamany znaczącym wzrostem cen, który w trzecim i czwartym kwartale 2016 roku wyhamował, realizując nadal spowolniony, ale wciąż wzrostowy trend.


Ponadto wiemy, że cena alkoholi naturalnych bazuje w głównej mierze na notowaniach olejów. W tym przypadku:
Cytat:
Olej z ziaren palmowych, stanowiący surowiec do produkcji alkoholu laurylowego, wykorzystywanego przez Spółkę, osiągnął minimalną cenę w pierwszym kwartale 2016 r. Natomiast począwszy od drugiego kwartału 2016 roku mieliśmy do czynienia z trendem wzrostowym, który wbrew oczekiwaniom nie odwrócił się w czwartym kwartale. Co więcej, na koniec roku 2016 ceny CPKO osiągnęły najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich 5 lat. Według informacji rynkowych sytuacja ta jest spowodowana zmniejszeniem poziomu produkcji przy stale rosnącym zapotrzebowaniu, co w rezultacie przekłada się na znaczące obniżenie zapasów magazynowych u producentów. Powodem zmniejszenia poziomu produkcji było zjawisko pogodowe El Nino. Utrzymywanie się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w równikowej strefie Oceanu Spokojnego wywołało upały w Azji i na wschodzie Afryki oraz ulewne deszcze i powodzie w Ameryce Południowej. Odnotowano największy od 19 lat wzrost temperatur powierzchni mórz. Wystąpiło mniej opadów niż zwykle, co spowodowało spadek w produkcji pszenicy, oleju palmowego i ryżu w Azji.


Ceny tlenku etylenu pozostają w korelacji z notowaniami ropy naftowej. Nie dziwi zatem korelacja wysokich rentowności w 2015 ze spadkami na rynkach ropy naftowej i osłabienie marży w drugiej połowie 2016 r. (efekt rotacji zapasów).

Koszty sprzedaży pozostały stałe, co można uznać za negatyw przy spadku wolumenu sprzedaży. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 0,55 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Zysk ze sprzedaży wyniósł 1,1 mln zł w porównaniu do 8,47 mln w IV kw. 2015 r., natomiast skorygowany o odpisy zamknął się kwotą 5 mln zł, co stanowi spadek o 43 proc. r/r. Na poziomie operacyjnym spółka w IV kwartale uzyskała 1,8 mln zł zysku, w relacji do 8 mln przed rokiem. Warto wspomnieć, że wynik ten jest zawyżony przez 1,5 mln zwrotu podatku od nieruchomości za poprzednie lata. Skorygowany EBIT można szacować na 4,7 mln zł.

Na poziomie wyniku netto wynik wygląda lepiej niż za okres październik-grudzień 2015. Spółka zaraportowała 4,5 mln zysku w porównaniu do 4,2 mln zł w okresie porównawczym. Niestety relatywnie wysoki w stosunku do EBIT wynik netto i dodatnia dynamika r/r wynika tylko z pokazania dodatniego podatku dochodowego. Efektywna stopa obciążenia wyniosła -142 proc. w porównaniu do 26 proc. przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


IV kwartał okazał się bardzo słaby. Raportowana kwota netto w żaden sposób nie oddaje tego co się naprawdę wydarzyło w wynikach. Za to pozytywem jest CF operacyjny, który okazał się rekordowy. Spółka wygenerowała w IV kwartale 25,6 mln zł gotówki operacyjnej. Niestety to w dużej mierze efekt uwolnienia kapitału obrotowego.


kliknij, aby powiększyć

Ze środków pieniężnych wygenerowanych operacyjnie spółka spłaciła część obciążeń odsetkowych. Dzięki temu dług netto spółki spadł do poziomu 163 mln zł, a wskaźnik długu do EBITDA wzrósł tylko do poziomu 4,11, który należy uznać za bezpieczny z punktu widzenia obsługi zadłużenia. Wskaźnik długu do EBITDA skorygowanej o odpisy na aktywach trwałych i wnip w kwocie 2,3 mln zł wygląda jeszcze lepiej i wynosi 3,88.


kliknij, aby powiększyć

UWAGA: EBITDA w 4kw. 2016 skorygowana o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych i WNIP

Skoro już mowa o obsłudze zadłużenia, to proponuję rzut oka na tabelę:


kliknij, aby powiększyć

* - EBITDA w 4kw. 2016 skorygowana o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych i WNIP

Względem końca 2015 r. mamy wzrost pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym i własnym, wyższe wskaźniki płynności i krótszy czas spłaty zadłużenia wynikiem EBITDA, przy wydłużonym okresie spłaty za pomocą przepływów operacyjnych. Można powiedzieć, że z punktu widzenia obligatariuszy ocena wypłacalności spółki i zdolności do obsługi długu wygląda dobrze i delikatnie lepiej niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o akcjonariuszy to roczny powtarzalny wynik netto można szacować na kwotę ok. 20 mln zł, co przy kapitalizacji na poziomie 320 mln nie jest wynikiem wysokim. Rynek oczekuje od spółki poprawy wyników w kolejnych latach do czego mają przyczynić się prowadzone inwestycje, w tym zwiększenie mocy produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie od 2018 r. Przecena po raporcie nie powinna dziwić, bo choć wynik w ostatniej linii rachunku wyników jest większy, to jego składowe z pewnością różne od oczekiwanych.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 13 marca 2017 15:10

martin207
13
Dołączył: 2020-02-04
Wpisów: 184
Wysłane: 1 maja 2020 15:36:37 przy kursie: 2,36 zł
Co sądzicie o spółce ? Chodzą głosy że wyniki za kwartał mogą być zdumiewający, jak myślicie to jedna z tych spółek, której jeszcze nie dostrzeżono ?

mackopl
mackopl PREMIUM
41
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 081
Wysłane: 1 maja 2020 18:58:43 przy kursie: 2,36 zł
Gdzie one chodzą?

martin207
13
Dołączył: 2020-02-04
Wpisów: 184
Wysłane: 4 maja 2020 19:16:24 przy kursie: 2,52 zł
www.pressetext.com/news/202004...
tutaj.
Spółka z roku na rok notuje zwiększenie zysku, ponadto wpływ pandemii na firmę jest oczywisty PCC to gigant jeśli chodzi o środki do dezynfekcji i chemie. Gdzieś nawet spotkałem się z stwierdzeniem że mają Monopol w Niemczech ich środki można spotkać w Lidlu nawet, jeśli się mylę proszę mnie poprawić.

Uważam że spółka może zaskoczyć i to ładnie po raporcie za 1q.
Edytowany: 4 maja 2020 19:17

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,959 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło