pixelg
MFO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

MFO [MFO]

AKTUALNY KURS: 20,60 zł (-4,63%) 06-07-2020 11:46
luczek
Dołączył: 2012-05-18
Wpisów: 6
Wysłane: 3 stycznia 2014 11:01:55
Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MFO S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda:
1) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A,
2) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
3) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji serii C.Nie no kurde kupiłem akcje za 11.30 a teraz są warte 0.20? To jest możliwe?
WDIT:
Ok zadzwoniłem do biura maklerskiego i jest ok, cena nominalna nie ma wpływu na cene emisyjną, chociaż chwilowo mam mniej kasy, ale ponoć na debiucie bedzie normalnie.
Edytowany: 5 stycznia 2014 12:31

AndrzejPiasecki
Dołączył: 2013-11-25
Wpisów: 6
Wysłane: 9 stycznia 2014 09:49:10 przy kursie: 11,50 zł
No i mamy debiut. Niewielki plus to na tle ostanich debiutantów całkiem dobrze.

Wloczykij
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 581
Wysłane: 4 czerwca 2014 20:52:03 przy kursie: 11,00 zł
Do przemyślenia:

- przed debiutem w I kwartale 2013 zarząd był 1- osobowy, koszt 89 tys kwartalnie
- po debiucie zarząd w I kwartale 2014 już 3-osobowy i koszt 315 tys kwartalnie
- dodatkowo przed debiutem Rada Nadzorcza bez wynagrodzenia a po debiucie - kolejne 12 tys kosztów kwartalnie
- dodatkowo, z zysku za 2013 rok w kwocie 5,95 mln netto, 0,6 mln przeznaczono na premię dla zarządu: 3 osoby z których 2 nie były w zarządzie pełnego roku i 1 to główny akcjonariusz.

Spółka sobie dobrze radzi i po I kwartale 2014 pokazała dobre wyniki, lecz na podstawie powyższych przykładów, oczekuję zauważalnie wyższych kosztów zarządu w porównaniu do okresu sprzed debiutu.
Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. — Margaret Thatcher


tj
tj PREMIUM
Dołączył: 2012-04-20
Wpisów: 69
Wysłane: 20 marca 2015 12:26:41 przy kursie: 12,49 zł
Można prosić o analizę raportu?

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 23 marca 2015 19:45:27 przy kursie: 12,20 zł
Omówienie sprawozdania finansowego MFO S.A. za 2014


Spółka MFO to producent profili stalowych, który zadebiutował na GPW na początku 2014. Po długim okresie spadków i pogłębiania historycznych minimów kurs akcji MFO na początku 2015 zaczął dynamicznie rosnąć zbliżając się od granicy 13 PLN. Pozostaje pytanie czy rosnąca kapitalizacja spółki na GPW ma swoje fundamentalne odzwierciedlenie w wynikach za 2014 …Pod względem przychodów zeszły rok wypadł całkiem udanie. W porównaniu do 2013 sprzedaż wzrosła o 14%, a MFO przekroczyło nieznacznie barierę 200 MPLN obrotu w skali roku. Rzut oka na strukturę segmentową oraz geograficzną.
Największy udział w przychodach MFO mają profile okienne, które odpowiadają za 60% obrotu firmy. Istotnym segmentem są również profile specjalne, których udział w sprzedaży ogółem rośnie systematycznie, co jest ważne również z punktu widzenia rentowności (o tym w kolejnym akapicie). W 2014 pojawiły się również dodatkowe przychody z tytuł usług ca. 1,7 MPLN, w mojej ocenie pozycja ta powiązana jest z pozostałymi segmentami, szczególnie iż do usług nie są przyporządkowane żadne koszty. Jeżeli chodzi o strukturę geograficzną sprzedaży, to tutaj sytuacja wygląda stabilnie. Podział rynków utrzymuje się w okolicach 60/40 (kraj/zagranica).W ostatnich kwartałach widać systematyczną poprawę rentowności. Szczególnie dobrze wypadł czwarty kwartał, w którym rentowność operacyjna zbliżyła się do 9%. Analizując strukturę kosztów okazuje się, iż spadł udział kosztów zużycia materiałów i energii. Niestety w ostatnim sprawozdaniu MFO nie przedstawiło szczegółowego rozbicia wyniku na segmenty, także trudno określić który produkt odpowiada za dynamiczną poprawę wyników w ostatnich trzech miesiącach roku. W poprzednich kwartałach pozytywnie na rentowność wpływała zmiana struktury generowanego obrotu tj. rosnący udział najbardziej zyskownej dywizji profili specjalnych oraz zaksięgowane dodatkowe przychody z tytułu usług, które podkręciły wynik trzeciego kwartału (o prawie 1 MPLN).Z punktu widzenia analizy wyników MFO istotnym czynnikiem są ceny stali. Powyżej wykres obrazujący Indeks Cen Stali (bazując na danych PUDS), który wskazuje na powolny spadek cen. Z perspektywy spółki niższe ceny stali równają się niższym przychodom pomimo wysokiej sprzedaży ilościowej (tutaj należy doszukiwać się głównej przyczyny nie wykonania prognoz w obszarze przychodów) oraz niższej marży w ujęciu wartościowym. Z punktu widzenia MFO najlepszą sytuacją byłby systematyczny i powolny wzrost cen stali na rynkach, co w krótkim okresie jest raczej wątpliwe.W strukturze aktywów widać rosnący udział aktywów trwałych. Jest to oczywiście wynik prowadzonego procesu inwestycyjnego wspartego funduszami UE. Na przełomie 2014/2015 MFO zakończyło projekt mający na celu rozbudowę posiadanych mocy produkcyjnych oraz wdrożone zostały dwa innowacyjne rozwiązania, które powinny zwiększyć konkurencyjność spółki na rynku.MFO utrzymuje bezpieczną strukturę finansowania. Udział kapitałów własnych rośnie systematycznie, na koniec 2014 stanowił on 50% sumy bilansowej. Co prawda widać również wzrost zadłużenia odsetkowego jednakże jest to w dużej mierze wynik zaciągnięcia kredytu technologicznego na realizację inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych. Wskaźniki zadłużenia zarówno do kapitałów i jak i EBITDA utrzymują się na bezpiecznym poziomie.Pewnym znakiem zapytania może być brak potwierdzenia wyników w przepływach pieniężnych. Nadwyżka gotówki wygenerowana w 2014 na działalności operacyjnej jest zdecydowanie niższa niż EBITDA. Warto jednak zwrócić uwagę, iż przepływom zaciążyła najbardziej spłata zobowiązań handlowych. W mojej ocenie jest to powiązane ze znacznym spadkiem materiałów prezentowanych w zapasach (spadek z 10 MPLN na 3,7 MPLN), z drugiej strony spadek materiałów został skompensowany przez wzrost produktów, czyli per saldo poziom zapasów był zbliżony do zeszłego roku. W mojej ocenie słaby cash flow to sytuacja przejściowa, w dużej mierze wynikający z fazy rozwoju spółki a w kolejnych kwartałach powinniśmy oczekiwać jego poprawy.

Podsumowując, całkiem udany rok w wykonaniu MFO. Rosną przychody, spółka poprawiła również rentowność core businessu. Szczególnie dobry był ostatni kwartał, w którym rentowność operacyjna osiągnęła historyczne maksima. Tak wysokie poziomy trudno będzie jednak utrzymać, w kolejnych kwartałach liczyłbym na powrót do rentowności z poprzednich kwartałów szczególnie biorąc pod uwagę systematycznie spadające ceny stali.
Poniżej link do wycen, które wskazują na niewielki potencjał do wzrostu opierający się głównie na metodach dochodowych i mnożnikach. Gorzej wyglądają metody majątkowe, jednakże trzeba zwrócić uwagę, iż MFO ma ponad przeciętny zwrot z posiadanych aktywów.

www.stockwatch.pl/gpw/mfo,komu...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tj
tj PREMIUM
Dołączył: 2012-04-20
Wpisów: 69
Wysłane: 17 września 2015 13:54:17 przy kursie: 11,50 zł
Wczoraj komunikat spółki, że ma duże szanse na dofinansowanie w kwocie 13 mln. Przy kapitalizacji na poziomie 70 mln, można by się spodziewać skokowego wzrostu o 10-15%, a tu zamiast wzrostu spadek. Dziwne.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 28 grudnia 2016 09:59:31 przy kursie: 25,30 zł
Witam,

mam prośbę o analizę tej ciekawej spółki, trochę jakby niezauważonej:)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 129
Wysłane: 3 stycznia 2017 16:26:56 przy kursie: 26,74 zł
Zyski ze stali – omówienie raportu i sytuacji finansowej Grupy MFO SA po 3 kw. 2016r.

Od końcówki marca zeszłego roku kurs wyrwał się z długiej konsolidacji, co dość dobrze świadczy o ładzie korporacyjnym w spółce. Opublikowane w marcu wyniki IV kwartału były naprawdę niezłe, a reakcja rynku miała miejsce dopiero po raporcie. Kosmetyczna poprawa miał już miejsce wcześniej, w zasadzie każdy kolejny kwartał w 2015 r. był lepszy r/r, ale nie były to wzrosty znaczące.


Do 4 kw. 2015 r. przychody rosły w tempie 7-14 proc. w zależności od kwartału, natomiast wynik w przełomowym kwartale pociągnęła wysoka marża brutto na sprzedaży - 20 proc. w porównaniu do 13 proc. w 3 kw. 2015 r. czy 15,7 proc. w 4 kw. 2014 r. Wzrost rentowności na tym poziomie rachunku wyników to zasługa zarówno relatywnie wysokiego kursu EUR/PLN, jak i korzystnej struktury sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Spółka mocno poprawiła udział wysokomarżowego segmentu profili specjalistycznych. Choć MFO pod koniec 2014 r. przestała publikować marże brutto w poszczególnych segmentach, to z okresów wcześniejszych wiadomo, że segment ten potrafił mieć rentowność brutto na sprzedaży przekraczającą znacznie 20 proc. w porównaniu do góra 9 procent w segmentach pozostałych. Oczywiście 4 kw. to także okres mający na rentowności pewną sezonowość.


kliknij, aby powiększyć


Kontynuacja pozytywnych tendencji miała miejsce także w pierwszym kwartale tego roku. Przychody wzrosły o 18 proc. natomiast wynik netto poprawił się tylko w ciągu tego okresu o 1,4 mln zł, przy dotychczasowym kroczącym wyniku za ostatnie 12 miesięcy na poziomie 10,1 mln zł.
Prawdziwe fajerwerki w wynikach MFO zanotowała za to w drugim kwartale tego roku. Przychody poszły w górę o 26 proc., marża brutto wyniosła 21,5 proc., kwartalny EBIT skoczył z 2,2 do 7,8 mln zł, natomiast wynik netto z 1,76 mln zł do 6,47 mln zł (kroczący 12 miesięczny zysk netto wzrósł z 11,56 w 1 kw. tego roku do 16,2 mln zł w drugim kwartale).

Jak widać na poprzednich wykresach struktura sprzedaży aż tak istotnie się nie zmieniła aby uzasadniać taką zwyżkę marży. Powodem poprawy wyników było zachowanie się cen stali na rynku. W drugim kwartale zostały wprowadzone antydumpingowe cła na stal z Chin, co zaowocowało znacznym skokiem cen sprzedaży, przy relatywnie tanich zapasach.


kliknij, aby powiększyć


Reakcja rynku na zmiany prawne większym zaskoczeniem nie była, ceny musiały pójść w górę, a za nimi wyniki spółki. Poprawa wyników w 2 kw. pochodzi głównie od czynników zewnętrznych.


kliknij, aby powiększyć


W tym kontekście warto zerknąć na eksplozję kosztów ogólnego zarządu, która nieco zamaskowała się pod płaszczem wysokiego wyniku brutto na sprzedaży. Przy dokładniejszej lekturze sprawozdania widać, że jest to wynik zawiązania rezerw w kwotę ponad 900 tys. zł - premie dla zarządu. Innymi słowy zarząd spółki przyznał sobie całkiem spore kwoty za to, że ceny stali wzrosły na rynku. O tym jak bardzo niepowtarzalny był drugi kwartał co do wysokości raportowanych wyników świadczy ostatni raportowany okres, czyli 3 kw. tego roku. Przychody nadal rosły bardzo mocno (wzrost o 20 proc.), ale już marża brutto na sprzedaży wyniosła 14,8 proc., a więc zasadniczo znacznie mniej niż miało to miejsce kwartał wcześniej. Powodem takiego stanu rzeczy jest oczywiście zachowanie się cen stali, która od czerwca do września taniała.

Pod względem przepływów operacyjnych spółka jest mocno niestabilna. Jak widać na poniższym wykresie wystrzały generowanej operacyjnie gotówki miały miejsce tylko dwukrotnie w ciągu ostatnich prawie 3 lat, w tym raz w 2 kw. tego roku. To dość zaskakujące, bo zwiększenie sprzedaży, (a z takim przecież mieliśmy do czynienia) najczęściej łączy się z większymi potrzebami kapitałowymi. Widać to choćby po zachowaniu CF w 2015 r. A zatem możemy mówić o pewnej poprawie efektywności o czym dodatkowo mówi coraz krótszy się cykl konwersji gotówki. Według metodologii StockWatch pomiędzy 1 i 2 kw. skrócił się z 45 do 42 dni. Spółka w ostatnim okresie także znacznie mniej inwestuje, choć są to nakłady znacznie większe niż tylko odtwórcze (amortyzacja).


kliknij, aby powiększyć


Od strony płynnościowej wszystko wygląda dobrze. Spółka generuje gotówkę (mówimy o estymatorze w postaci EBITDA), która pozwala jej spłacić kredyty w ciągu niecałego roku, a w dodatku ma co najmniej poprawne wskaźniki płynności. O niezłej kondycji finansowej świadczy także ekwiwalent ratingu na poziomie BBB+

Spółka rośnie, także na skutek inwestycji i eksportu. Poprawia wyniki i jest stabilna finansowo. Z tych powodów wycena na poziomie nieco ponad 160 mln zł może wydawać się niska (C/Z na poziomie 9, EV/EBITDA na poziomie 6,8). To wartości odpowiednie dla spółki dojrzałej, która osiąga zbliżone, stabilne rezultaty i nie ma charakteru wzrostowego). MFO ten charakter ma co najmniej jeśli chodzi o przychody. Niestety gorzej może być z powtarzalnością wyniku. W kolejnym już zakończonym IV kwartale spółka znów powinna poprawić wynik, bo ceny w grudniu zaczęły znów rosnąć, choć najbardziej dynamicznie w zakresie blach. Gorzej może być w przypadku 2 kw., bo będzie efekt bardzo wysokiej bazy. Na razie wycena spółki nie jest jednak abstrakcyjnie oddalona od jej wartości wewnętrznej. Obecnie w cenie akcji wydają się być wyniki roczne na poziomie 15-16 mln zł, a taki wynik spółka uzyska nawet przy gorszym rezultacie r/r w IV kwartale.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 3 stycznia 2017 16:37

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 3 stycznia 2017 17:31:43 przy kursie: 26,74 zł
Fajnie, senkju za analizę headbang Mało kto interesuje się tą spółką - a to fenomen jeśli chodzi o profile na rynku polskim. Nie znam innej firmy z branży profili, która tak dużo eksportuje. Ponadto nie chcą się "lać" ceną na zwykłym profilu w Polsce, ale cały czas rozwijają produkcję profili specjalnych (tych o wyższej marży- jak jest w analizie).

MS70
MS70 PREMIUM
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 3 stycznia 2017 22:59:29 przy kursie: 26,74 zł
Do przedstawionej analizy mogę dodać tylko tyle, że na stronie spółki znajdują się prezentacje, które pokazują strukturę marże brutto na sprzedaży z podziałem na segmenty. Może nie kompletną, za wszystkie okresy, ale coś więcej niż ze sprawozdań można się dowiedzieć.

Jeśli chodzi o wzrost kosztów zarządu, z tego co mi wiadomo zmienił się sposób księgowania wypłacanych premii dla zarządu po zakończonym roku zalecony przez audytora. Do tej pory rozliczane było to jednorazowo. Od 2016 tworzy się rezerwę, żeby było to współmierne do przychodów w całym okresie.

Kolejna sprawa - osiągane marże. Z tego co mi wiadomo, jeśli chodzi o rynek polski, spółka przerzuca od razu wzrost cen stali na odbiorców realizując przy okazji wyższą marżę. W przypadku odbiorców zagranicznych jest trochę inaczej. Spółka podpisuje umowy kwartalne, co oznacza, że przy wzroście cen stali marża niekoniecznie będzie wyższa, przynajmniej w krótkim okresie. Z drugiej strony spółka osiąga na sprzedaży zagranicznej o wiele wyższe marże. Z jednej strony wynika to z tego, że sprzedaje tam profile specjalne, a z drugiej, że są tam po prostu wyższe ceny niż w Polsce.

Kolejna sprawa. Z tego co mi wiadomo, inwestycje w nowe linie produkcyjne, które zakończą w tym i przyszłym roku spowodują wzrost mocy ogółem o ok. 20 proc. Będą to linie wyłącznie do produkcji profili specjalnych, najbardziej marżowych.

Kolejna sprawa - dywidenda. Spółka zamierza powrócić od tego roku do wypłaty dywidendy.

Kolejna sprawa. Spółka podjęła współpracę z agencją PR, żeby zaistnieć pozytywnie w świadomości inwestorów przede wszystkim tych instytucjonalnych ale również i indywidualnych.

Wszystko to złożyło się na pozytywny przekaz i wzrost notowań jaki obserwujemy od początku zeszłego roku.

Jej dobre wyniki nie są tylko pochodną wzrostu cen stali, jak co niektórzy przedstawiają.
A przede wszystkim konsekwentnym wprowadzaniem na rynek profili specjalnych wysokomarżowych oraz intensywną penetracją rynków eksportowych, która przynosi zamierzone efekty oraz ciągłym zwiększaniem mocy produkcyjnych, korzystając przy okazji z dotacji.
Polecam zapoznać się z wynikami w okresie, gdy ceny stali spadały. Spółka poprawiała sprzedaż i generowała coraz wyższe zyski.
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 129
Wysłane: 3 stycznia 2017 23:16:54 przy kursie: 26,74 zł
Cytat:
Jeśli chodzi o wzrost kosztów zarządu, z tego co mi wiadomo zmienił się sposób księgowania wypłacanych premii dla zarządu po zakończonym roku zalecony przez audytora. Do tej pory rozliczane było to jednorazowo. Od 2016 tworzy się rezerwę, żeby było to współmierne do przychodów w całym okresie.

Ale to nie jest nadal współmierny koszt do przychodów. Proszę zerknąć na relację KOZ/Przychody. Albo wprost na rezerwę i przychody. W pierwszym kwartale rezerwy nie było. W drugim kwartale była na 900, natomiast w 3 kw. na kolejne 300 tys. Oczywiście teraz mamy tylko rezerwę, a premia zostanie wypłacona w innym czasie i przynajmniej wyrezerwowaną kwotą nie obciąży wyniku tylko w jednym kwartale. Tak czy owak nie widać w kosztach zarządu lat wcześniejszych tak dużych kwot premii. Teraz się to po prostu rzuca w oczy.

Cytat:
Jej dobre wyniki nie są tylko pochodną wzrostu cen stali, jak co niektórzy przedstawiają.
A przede wszystkim konsekwentnym wprowadzaniem na rynek profili specjalnych wysokomarżowych oraz intensywną penetracją rynków eksportowych, która przynosi zamierzone efekty oraz ciągłym zwiększaniem mocy produkcyjnych, korzystając przy okazji z dotacji.

Zgadza się. Ale wzrost cen stali w 2 kw. był na tyle mocny, że raczej nie można go traktować jako normalny kwartał z powtarzalnym wynikiem. Amortyzacja (którą częściowo zmniejsza dotacja tylko w innej linii RZIS) nie jest duża i determinująca EBIT. Z tego powodu dotacje to nie najważniejsza sprawa.

MS70
MS70 PREMIUM
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 4 stycznia 2017 16:41:06 przy kursie: 26,60 zł
Cytat:
Zgadza się. Ale wzrost cen stali w 2 kw. był na tyle mocny, że raczej nie można go traktować jako normalny kwartał z powtarzalnym wynikiem. Amortyzacja (którą częściowo zmniejsza dotacja tylko w innej linii RZIS) nie jest duża i determinująca EBIT. Z tego powodu dotacje to nie najważniejsza sprawa.

Z tego co mi wiadomo, zysk spowodowany wzrostem cen stali w drugim kwartale podbił wyniki o ok. 2 mln złotych.
Opieram się na przekazie zarządu podczas spotkania zorganizowanego po wynikach za I półrocze 2016 r, w którym uczestniczyłem.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 4 stycznia 2017 22:56:22 przy kursie: 26,60 zł
Jeśli wynik za II kwartał 2016 roku tj. 6,467 mln jest o 2 mln podbity podwyżką cen stali (korzystaniem z tańszych zapasów) to wynik bez tych nadzwyczajnych okoliczności wyniósłby 4,467 mln. W tej sytuacji do wyniku z II kwartału 2015 roku tj. 1,756 mln jest to i tak gigantyczna zwyżka. Ciekawe jak poradzą sobie z IV kwartałem 2016 roku bo baza z zeszłego roku jest dość wysoka i wynosi 4,714 mln.

Padre Ricco
Padre Ricco PREMIUM
Dołączył: 2010-01-05
Wpisów: 35
Wysłane: 7 stycznia 2017 12:29:38 przy kursie: 26,49 zł
Skąd czerpiecie takie dane jak sprzedaż wg segmentów, koszt własny sprzedanych produktów, marże itp.?
W raportach MFO znajduję jedynie ogólny poziom sprzedaży i koszty wg rodzajów. Gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe dane?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 129
Wysłane: 7 stycznia 2017 13:40:41 przy kursie: 26,49 zł
Sprzedaż według segmentów, koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży są w każdym sprawozdaniu w pozycji RACHUNEK SEGMENTOWY. Dodatkowo marże są przedstawione w prezentacjach finansowych na stronie spółki.

Padre Ricco
Padre Ricco PREMIUM
Dołączył: 2010-01-05
Wpisów: 35
Wysłane: 7 stycznia 2017 14:23:39 przy kursie: 26,49 zł
Już znalazłem thumbright
Dzięki!
Edytowany: 7 stycznia 2017 14:24

Padre Ricco
Padre Ricco PREMIUM
Dołączył: 2010-01-05
Wpisów: 35
Wysłane: 7 stycznia 2017 20:36:11 przy kursie: 26,49 zł
Spółka dynamicznie się rozwija pod względem przychodów i zysków, ale nie bardzo generuje gotówkę. Prawie cały cash zostaje zaangażowany w dalszy rozwój. Dla właścicieli niewiele już zostaje...

MS70
MS70 PREMIUM
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 7 stycznia 2017 21:57:06 przy kursie: 26,49 zł
Cytat:
Spółka dynamicznie się rozwija pod względem przychodów i zysków, ale nie bardzo generuje gotówkę. Prawie cały cash zostaje zaangażowany w dalszy rozwój. Dla właścicieli niewiele już zostaje...


Ale to chyba nie zarzut. Dla mnie normalna sytuacja. Spółka wzrostowa, która ma pomysł na dalszy intensywny rozwój, nie dzieli się kasą tylko reinwestuje. Szczególnie, że bronią ją wyniki. Grzechem byłoby to nie wykorzystać. Tak więc z tego punktu widzenia, nie martwię się że nie płacą dywidendy.
Dopóki ROE jest na takim, a nie innym poziomie.
Powrót do dywidendy już z zysków za 2016, to ukłon w stronę instytucjonalnych dla których jest to istotna sprawa. A tych w spółce jest coraz więcej.

Wg mnie spółka urabia sobie grunt pod przyszłą emisję akcji niezbędną do sfinansowania planowanych akwizycji. I temu wg mnie służyło wynajęcie agencji PR, żeby otworzyć się na rynek.
I temu posłuży sowita dywidenda za 2016. W pewnym momencie spółka zgłosi się po kapitał na rynek. Żeby dostać go w dobrej cenie (wysoki kurs akcji), musi być rozpoznawalna, przewidywalna i dobrze kojarzona, a także mieć za sobą instytucje finansowe.

Spółka ma ambitne plany i nie zamierza rozwijać się tylko organicznie. Koniunktura w branży w ciągu najbliższych dwóch lat zapowiada się dobrze. Nowe inwestycje w linie produkcyjne w 2018 będą w pełni wykorzystywane i trzeba będzie wówczas zrobić kolejny krok. I wtedy będzie czas na akwizycje.Tak więc obstawiam potencjalną akwizycję na lata 2018-2019.

Czy mam rację, czas pokaże.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 7 stycznia 2017 23:15:30 przy kursie: 26,49 zł
Zgadzam się w pełni. Mają dość przewidywalny biznes- profile - jednak z uwagi, że postawili na specjalistyczne już nie są zwykłym graczem - ponadto wysokie ROE - jak zauważono- rozwój mocy + produktów + wysoki eksport (bez nastawienia do bitki na polskim rynku profili do GK) a do tego wycena na poziomie tylko powtarzalności zysku lub nawet poniżej (zakładam 18 mln zł netto za ten rok ) nie odzwierciedlająca potencjalnych możliwości wzrostu. W końcu pierwsze zauważenia rozwoju tej firmy:)

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 5 maja 2017 22:58:46 przy kursie: 37,51 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Najpierw Konsorcjum Stali teraz MFO notuje ponadto przeciętne zyski za I kwartał. Czyżby byli "na (drożejącym) koksie"?:) Ceny stali dadzą odpowiedź zapewne niebawem.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,101 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +131,15% +26 230,67 zł 46 230,67 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d