pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

cheron

cheron

Ostatnie 10 wpisów
Dzięki za szybką odpowiedź.

Rzeczywiście, zapisując i później wczytując szablon mogę przywrócić poprzednią analizę. Przy takim rozwiązaniu pewną niedogodnością jest rozrastanie się listy szablonów. Bo przy każdym nowym elemencie przy kolejnej analizie powstaje nowy szablon.

Wydaje mi się, że z punktu widzenia użytkownika super opcją byłoby automatyczne (albo opcja) zapisywanie wyglądu ostatniego wykresu spółki. Później wchodząc na AT danej spółki startowanie od ostatniej / ostatnio zapisanej analizy.

Widzę, że bazujecie na silniku tradingview, na ich oryginalnej stronie tak to działa domyślnie. Nie ukrywam, że u nich jest to wygodniejsze.

Moglibyście sprawdzić czy to jest wykonalne u Was? Bardzo poprawiłoby to użyteczność.


Witajcie,

Czy istnieje możliwość zapisania wykresu danej spółki?

Chodzi o sytuację, w której dodaję do wykresu np. linie trendu, strzałki z wejściem itp. później zapisuję to i wchodząc kolejny raz w moduł analizy technicznej mam dostęp do poprzednio naniesionych rzeczy na wykresie i nie muszę ich znowu nanosić.
Teraz korzystam z szablonu, jednak on zapamiętuje tylko wskaźniki.

Na pewno na tradingview.com tak działa AT - przy każdym wejściu na spółkę startuję od poprzedniej analizy. Uda się u Was podobny schemat wprowadzić?


Pozdrawiam!

Czy mógłbyś rozwinąć kwestię pochodnej krótkich z kontraktów? Think

Marcin71 napisał(a):
Same dobre wiadomości a akcje tracą na wartości i to spektakularnie.
Czy jest jakiś powód o którym nigdzie nie piszą?

Powodów może być wiele. Wyniki lekko poniżej konsensusu, przegrzanie wskaźników i konieczność schłodzenia kursu, a może po prostu sprzedaż faktów.. ? Think Myślę, że w ten sposób można by długo gdybać binky

i kolejny artykuł w temacie otwarcia rynku handlu ziemią na Ukrainie.

Cytat:
Reforma gruntów rolnych, niepopularna wśród części społeczeństwa i opóźniona o lata, zostanie zatwierdzona do końca roku - zapowiedział.


Po objęciu urzędu przez Zełenskiego może po tylu latach to w końcu unormują.. ? d'oh!

Może bossa ? Zwróć tylko uwagę na dywidendy, wcześniej dane nie były historycznie korygowane.
Kiedyś dane były też dostępne na stooq ale teraz nie mogę znaleźć linka.

A jak można was znaleźć?

z nowości w spółce:

zamiast umorzenia akcji będzie program motywacyjny Shame on you stąd prawdopodobnie ostatnia przecena. Za to zarząd ma minusa! Liar

Zwrot 8,3 mln nienależnie pobranego podatku przez urząd skarbowy. Pieniądze są już fizycznie na koncie Dancing

wyniki za Q1 2019. Podsumowując jednym słowem: REWELACJA!
zysk netto 13,7 mln (Q1 2018 2,5 mln!!!) najwyższy w historii. Tak dla wyczucia powagi sytuacji blackeye cały 2017 11 mln, a w 2018 było 26,8 mln. Jak do tego dołożymy ponad 20 mln przepływów operacyjnych (gotówki) wychodzi bomba hello1

ciekawe jak jutro zareaguje kurs.. ?Boo hoo!

edit: widzę, że nie tylko mi się spodobały wyniki i zostałem uprzedzony.. hello1

Chwilowa panika po uziemieniu Boeingów 737 max wydaje się być za nami. Po spadku o prawie 15% jesteśmy znowu przy rocznych maksimach.

Tymczasem gotowa jest nowa wersja oprogramowania i jest po testach

Z drugiej strony, Enter wystąpi o odszkodowanie za uziemienie maszyn , dodatkowo w okresie uziemienia wypożycza dla LOTu swój samolot.

Powyższe kwestie powinny wspierać wyniki w 1. i 2. kwartale 2019. Wyniki za 2018 już za tydzień, prawdopodobnie będą rekordowe. Warto wspomnieć, że Q3 2018 miał wyższy wynik niż cały 2017 rok. Pozostaje czekać.. hello1

Witajcie,
Sytuacja jest taka: podmiot dokupuje akcje spółki notowanej na GPW i po tym przekracza 66% udziału w kapitale.

Mamy z Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

Cytat:
Art. 74.
1. Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło
w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki,
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna
zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby
głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział
akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio
w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub
wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.

Art. 79.
1. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73
i art. 74:
1) w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, nie może być niższa od:
a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie
wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na
rynku głównym, albo
b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki
był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony
w lit. a;
2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo
w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie
restrukturyzacyjne lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości
godziwej.
2. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74,
nie może być również niższa od:
1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot
obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego
dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed
ogłoszeniem wezwania
, albo
2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do
ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt 1, wydały
w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy
przed ogłoszeniem wezwania.
3. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74, nie może
być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.


Poprawcie mnie jeśli się mylę:
Podmiot chcący przekroczyć (przekroczył?) 66% w kapitale musi przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy od przekroczenia progu wezwania na pozostałe akcje po cenie nie mniejszej niż najwyższa z 3 opcji:
1. średnia cena rynkowa z 6 miesięcy
2. najwyższej ceny jaką zapłacił za akcje w przeciągu ostatnich 12 miesięcy
3. średnia cena rynkowa z 3 miesięcy

Z góry dziękuję za podpowiedzi :)

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 19 września 2009
Ostatnia wizyta: 11 listopada 2019 21:46:14
Liczba wpisów: 74
[0,02% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,545 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d