Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

cheron

cheron

Ostatnie 10 wpisów
Marcin71 napisał(a):
Same dobre wiadomości a akcje tracą na wartości i to spektakularnie.
Czy jest jakiś powód o którym nigdzie nie piszą?

Powodów może być wiele. Wyniki lekko poniżej konsensusu, przegrzanie wskaźników i konieczność schłodzenia kursu, a może po prostu sprzedaż faktów.. ? Think Myślę, że w ten sposób można by długo gdybać binky

i kolejny artykuł w temacie otwarcia rynku handlu ziemią na Ukrainie.

Cytat:
Reforma gruntów rolnych, niepopularna wśród części społeczeństwa i opóźniona o lata, zostanie zatwierdzona do końca roku - zapowiedział.


Po objęciu urzędu przez Zełenskiego może po tylu latach to w końcu unormują.. ? d'oh!

Może bossa ? Zwróć tylko uwagę na dywidendy, wcześniej dane nie były historycznie korygowane.
Kiedyś dane były też dostępne na stooq ale teraz nie mogę znaleźć linka.

A jak można was znaleźć?

z nowości w spółce:

zamiast umorzenia akcji będzie program motywacyjny Shame on you stąd prawdopodobnie ostatnia przecena. Za to zarząd ma minusa! Liar

Zwrot 8,3 mln nienależnie pobranego podatku przez urząd skarbowy. Pieniądze są już fizycznie na koncie Dancing

wyniki za Q1 2019. Podsumowując jednym słowem: REWELACJA!
zysk netto 13,7 mln (Q1 2018 2,5 mln!!!) najwyższy w historii. Tak dla wyczucia powagi sytuacji blackeye cały 2017 11 mln, a w 2018 było 26,8 mln. Jak do tego dołożymy ponad 20 mln przepływów operacyjnych (gotówki) wychodzi bomba hello1

ciekawe jak jutro zareaguje kurs.. ?Boo hoo!

edit: widzę, że nie tylko mi się spodobały wyniki i zostałem uprzedzony.. hello1

Chwilowa panika po uziemieniu Boeingów 737 max wydaje się być za nami. Po spadku o prawie 15% jesteśmy znowu przy rocznych maksimach.

Tymczasem gotowa jest nowa wersja oprogramowania i jest po testach

Z drugiej strony, Enter wystąpi o odszkodowanie za uziemienie maszyn , dodatkowo w okresie uziemienia wypożycza dla LOTu swój samolot.

Powyższe kwestie powinny wspierać wyniki w 1. i 2. kwartale 2019. Wyniki za 2018 już za tydzień, prawdopodobnie będą rekordowe. Warto wspomnieć, że Q3 2018 miał wyższy wynik niż cały 2017 rok. Pozostaje czekać.. hello1

Witajcie,
Sytuacja jest taka: podmiot dokupuje akcje spółki notowanej na GPW i po tym przekracza 66% udziału w kapitale.

Mamy z Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

Cytat:
Art. 74.
1. Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło
w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki,
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna
zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby
głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział
akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio
w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub
wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.

Art. 79.
1. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73
i art. 74:
1) w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, nie może być niższa od:
a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie
wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na
rynku głównym, albo
b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki
był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony
w lit. a;
2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo
w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie
restrukturyzacyjne lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości
godziwej.
2. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74,
nie może być również niższa od:
1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot
obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego
dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed
ogłoszeniem wezwania
, albo
2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do
ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt 1, wydały
w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy
przed ogłoszeniem wezwania.
3. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74, nie może
być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.


Poprawcie mnie jeśli się mylę:
Podmiot chcący przekroczyć (przekroczył?) 66% w kapitale musi przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy od przekroczenia progu wezwania na pozostałe akcje po cenie nie mniejszej niż najwyższa z 3 opcji:
1. średnia cena rynkowa z 6 miesięcy
2. najwyższej ceny jaką zapłacił za akcje w przeciągu ostatnich 12 miesięcy
3. średnia cena rynkowa z 3 miesięcy

Z góry dziękuję za podpowiedzi :)

Dzisiaj zostały opublikowane wyniki sprzedażowe za marzec - wzrost o 335 klientów hello1
dane mają się następująco:
2019-01 204
2019-02 165
2019-03 335

dla porównania zeszły rok:
2018-01 263
2018-02 321
2018-03 374

Wynik marcowy napawa optymizmem, może powoli wracamy do poziomów przyrostów z zeszłego roku? Think

kurs USD też sprzyja, w ostatnim kwartale wahał się w przedziale 3,7-3,8, rok temu były to wartości rzędu 3,3-3,4. A 95% przychodów jest w dolarze. Z niecierpliwością czekam na wyniki Dancing

Spółka trochę zapomniana na forum. Ostatnio trochę się technicznie dzieje - walka z SMA200 a dzisiaj największy obrót od półtora roku. Wyniki już za tydzień Whistle

Fundamentalnie jedna z ciekawszych ostatnio informacji prosto z NFZ:
tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny będą finansowane bez limitu. Co istotne to są jedne z usług, które świadczy Voxel hello1


kliknij, aby powiększyć

Proszę o zakup Livechat. Spółka w trendzie spadkowym, ale wydaje mi się, że sytuacja niedługo się odmieni :)
Kreśli coraz wyższe dołki i szykuje się po raz trzeci do ataku na 30 zł. Po drodze jest jeszcze SMA200, którą mam nadzieję uda się też sforsować :)
Fundamentalnie sporo się słyszy o dużej konkurencji i kłopotach w pozyskiwaniu nowych klientów. Dynamika zdecydowanie siadła, ale nadal co miesiąc raportują przyrost. Sporo zwiększyli zatrudnienie i rozwijają nowe produkty, trzymam kciuki za sukces ;)
W ostatnich wynikach zarząd otrzymał spore premie co obniżyło wyniki, które i tak były rekordowe. W połączeniu z przeglądem opcji strategicznych może mają w zanadrzu jakiegoś kupca i chcą wycisnąć ze spółki ile się da, póki jeszcze mogą.. ? binky


kliknij, aby powiększyć

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 19 września 2009
Ostatnia wizyta: 22 września 2019 11:33:45
Liczba wpisów: 65
[0,02% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,372 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d