pixelg
XTB - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

XTB [XTB]

AKTUALNY KURS: 16,78 zł (-1,18%) 10-05-2021 17:01
bankrucik
52
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 306
Wysłane: 14 kwietnia 2016 13:31:40
cena maksymalna 13 zł

Oferta, skierowana do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a także wybranych inwestorów zagranicznych, obejmuje do 16,4 mln walorów, sprzedawanych przez założyciela i największego akcjonariusza - Jakuba Zabłockiegopulsinwestora.pb.pl/4430040,67...

znowu sprzedaje tylko właścicielbinkyPogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com
Edytowany: 17 sierpnia 2016 10:26

hotstock
0
Dołączył: 2009-05-20
Wpisów: 29
Wysłane: 15 kwietnia 2016 09:57:51
Moim zdaniem w tym przypadku to nie ma znaczenia, że nie ma emisji.

Oferta jest na tyle mała (10% transzy w detalu to "tylko" ok 20 mln zł) i na tyle głośna (bo spółka znana większości uczestników rynku ;), że w detalu zapewne sprzeda się "w cuglach" przy dużej redukcji.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 603
Wysłane: 18 kwietnia 2016 00:25:24
Omówienie prospektu emisyjnego GK XTBrokers SA

Na giełdę zmierza pierwszy broker forexowy. XTB, bo o nim mowa, jest uznaną i rozpoznawalną marką. Spółkę założono w 2004 r. w Polsce, natomiast w kolejnych latach działalność grupy była systematycznie poszerzana o rynki zagraniczne. Na Datę Prospektu Grupa koncentruje się na rozwijaniu swojej działalności na 12 kluczowych rynkach, w tym w Polsce, Hiszpanii, Czechach, Turcji, Portugalii, we Francji i Niemczech, natomiast za priorytetowy region dalszej ekspansji uznaje Amerykę Łacińską. Popularność platform obrotu CFD na waluty, towary i indeksy rośnie, podobnie jak liczba dostawców. XTB w tych warunkach radzi sobie całkiem dobrze…


XTB jest przede wszystkim market makerem, czyli co do zasady jest drugą stroną transakcji swoich klientów i wystawia się na ryzyko zmiany ceny instrumentu. Oczywiście znaczna część tego ryzyka jest niwelowana przez przeciwstawne transakcje klientów, ale mimo wszystko Grupa posiada całkiem spore otwarte pozycje na oferowanych instrumentach. Na koniec 2015 r. było to:
12 proc. pozycji krótkich pozycji na EUR/USD
86 proc. krótkich na WIG20
46 proc. krótkich na złoto
Z tego powodu na przychody grupy prócz spreadu, punktów swapowych wpływ ma także wycena otwartych pozycji, choć sama spółka deklaruje, że transakcje realizowane na własny rachunek nie wynikają z oczekiwanego ruchu w konkretną stronę. Można powiedzieć, że XTB gra na starą giełdową zasadę: „większość się myli” Jeśli więcej klientów zajmuje pozycje długie, to XTB niejako z automatu zostaje z pozycjami krótkimi.

Cytat:
Ponadto może się pojawić bardziej przewidywalny trend, w którym rynek porusza się w ograniczonym zakresie cenowym. Prowadzi to do powstania tendencji rynkowych dających się przewidzieć z wyższym prawdopodobieństwem niż w przypadku większej zmienności na rynkach, co tworzy sprzyjające warunki do transakcji zawieranych w wąskim zakresie rynku (ang. range trading). W takim przypadku obserwuje się większą liczbę transakcji przynoszących zyski klientom, co prowadzi do obniżenia wyniku Grupy z tytułu market making
– czytamy w prospekcie.

Skoro spółka istnieje od ponad 10 lat to można się domyślać, że poziom ryzyka jest przez spółkę kontrolowany. Faktycznie, w razie zbyt dużej pozycji na danym instrumencie spółka zabezpiecza nadmiar na rynku. Poziom maksymalnego zaangażowania jest wyznaczany prócz wewnętrznych limitów także przez adekwatoność kapitałową. Spółka podobnie jak banki jest zobowiązana utrzymywać odpowiedni poziom kapitału własnego i między innymi z tego względu w 2013 r. nie wypłaciła dywidendy.

Oczywiście wyniki grupy silnie zależą od liczby klientów i wolumenu transakcji.

kliknij, aby powiększyć


Choć baza rachunków Grupy na koniec roku obejmowała ponad 125 tys. osób, to aktywnych traderów było tylko nieco ponad 15 tys.:

Cytat:
W 2015 r. średnia kwartalna liczba aktywnych rachunków klientów detalicznych Grupy (zdefiniowanych jako rachunki, za pośrednictwem których przeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie ostatnich trzech miesięcy) wyniosła 15.045, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej – 9.140, Europie Zachodniej – 4.935 oraz w Ameryce Łacińskiej i Turcji – 970.


Niestety różne dostępne statystyki rynkowe świadczą o tym, że wkraczający na rynek w większości przypadków bardzo szybko zerują rachunki. Według komunikatu KNF na rynku forex zarabia mniej niż 20 proc. inwestorów: www.knf.gov.pl/Images/KNF_fore...
Choć nie wprost, to przyznaje to samo XTB:

Cytat:
Grupa zależna jest zatem od utrzymania dużej liczby aktywnych klientów detalicznych, co
wymaga pozyskiwania nowych klientów z powodu względnie krótkiego średniego okresu, przez który klienci detaliczni Grupy pozostają aktywni w zakresie zawierania transakcji na instrumentach oferowanych przez Grupę
. W 2015 r. średnia kwartalna liczba aktywnych rachunków klientów detalicznych Grupy (rachunków za pośrednictwem których przeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie trzech miesięcy) wynosiła 15.045. Liczba klientów detalicznych, którzy przestali być aktywni (tj. nie przeprowadzili żadnej transakcji w danym roku, ale zrealizowali przynajmniej jedną transakcję w roku poprzednim), pozostawała na stabilnym
poziomie od ok. 39% do ok. 42% łącznej liczby klientów detalicznych w latach 2012-2014, a następnie spadła do poziomu 33% w 2015, co wskazuje na wzrost współczynnika retencji klientów w 2015 r.


Z tego powodu do skutecznego prowadzenia biznesu potrzeba cały czas świeżej krwi i kapitału. Proszę zwrócić uwagę, że choć w 2015 r. spółka pozyskała ponad 31 tys. nowych klientów to liczba aktywnych graczy względem poprzedniego roku wzrosła jedynie o niecałe 3 tys. Co się stało z resztą można się tylko domyślać. W tym świetle dynamika nowych rachunków w 2015 r. jest istotnie mocno zadawalająca – 31 proc. wzrost ( 23 proc. w 2014 r.).

Za wzrostem liczby użytkowników rosną także obroty realizowane przez klientów spółki i przychody. Niestety spółka nie ujawnia jaki procent przychodów pochodził ze spreadów, jaki ze swapów, a jaki z wyceny i realizacji otwartych przez XTB pozycji. Widać jednak, że pomimo tego, że obroty w lotach były w 2014 r. wyższe niż w 2013 to przychody całkowite spadły:


kliknij, aby powiększyć


Przychody spadły mimo objęcia kontroli nad turecką X Trade Brokers Menkul. W szczególności spadły przychody z obrotu CFD na waluty. Spółka wyjaśnia, że w części był to spadek spowodowany niższym o 25 proc. wolumenem transakcji, a także niższą zmiennością co miało spowodować spowodowało „niższą rentowność”. Co ciekawe w roku 2014 główna para EUR/USD zanotowała spory zjazd i przez cały niemal rok kurs był w trendzie spadkowym. W tym miejscu kłania się pierwszy cytat z omówienia – inaczej mówiąc w 2014 r. klienci zarobili więcej kosztem spółki. Być może w części to wynik także posiadania długich pozycji na tej parze.

Po stronie kosztowej większych zaskoczeń nie ma. Większość kosztów (96 mln na 141 wszystkich) to wynagrodzenia pracowników i koszty marketingu. Z jednej strony klientów trzeba obsługiwać z drugiej przyciągać. Amortyzacja nie stanowi większego obciążenia choć jak wynika z bilansu i samej działalności grupy najważniejszym aktywem jest system transakcyjny xStation (nie jest to jedyna platforma, bo na bazie licencji użytkownicy mogą korzystać także z popularnego MT4).


kliknij, aby powiększyć


Jak widać powyżej działalność XTB jest bardzo dochodowa. Rentowność operacyjna wyniosła w 2015 r. 50 proc. w porównaniu do 42 w 2014 i 49 proc. w 2013 r. O takich wynikach może tylko pomarzyć większość spółek już notowanych na GPW. Linia finansowa rachunku wyników nie ma dużego wpływu na końcowy wynik netto, choć warto zauważyć, że w 2015 r. ok. 3,5 mln zł stanowiły dodatnie różnice kursowe. Co istotne raportowany wynik w kwocie 119 mln zł ma swoje potwierdzenie w przepływach – 116 mln zł.

Choć wskaźnik ogólnego zadłużenia grupy wynosi 48 proc. to jest to wskaźnik nieco sztuczny. Na 727 mln aktywów prawie 300 mln stanowią środki pieniężne klientów i podobną kwotę (301 mln zł) wynoszą zobowiązania wobec klientów. Prócz gotówki inwestorów XTB miał na rachunkach także 325 mln własnych środków pieniężnych. Zadłużenie inne niż wobec klientów to tylko 52 mln, a zatem dług netto jest mocno ujemny. Można powiedzieć, że XTB śpi na gotówce, więc nie dziwi polityka dywidendowa zakładająca wypłatę od 50 do 100 proc. zysku. W ostatnich dwóch latach (2015-2014) była to górna granica lub jej okolice - 91,5 mln uchwalonej dywidendy z wyniku na poziomie 115 mln zł w 2015 r. Jak wspomniałem wcześniej w 2013 r. dywidendy nie było ze względu na rekomendacje KNF i podniesienie wymogów kapitałowych.

Zanim przejdziemy do oceny ceny maksymalnej trzeba powiedzieć dwa zdania na temat kierunków rozwoju. W branży występuje mocna konkurencja. Z tego powodu potrzebne są innowacje i spółka takowe wprowadza. Na przykład grupa wprowadziła do oferty xSocial - społecznościową platformę transakcyjną zintegrowaną z platformą xStation, umożliwiającą naśladowanie transakcji innych inwestorów, którzy ujawnili swoje transakcje oraz zastosowane metody zarządzania ryzykiem i strategie transakcji zabezpieczających.

Plan strategiczny Grupy XTB zakłada w szczególności:
Cytat:
wspieranie wzrostu poprzez ekspansję na nowe rynki, dalszą penetrację istniejących rynków, a także rozbudowę oferty produktowej i usługowej Grupy przy jednoczesnym utrzymaniu nakładów kapitałowych na poziomie zbliżonym do poziomu z 2015 r. Realizacja planu zakłada utrzymanie nakładów kapitałowych na poziomie zbliżonym do poziomu z 2015 r., obniżenie średniego kosztu pozyskania rachunku w stosunku do poziomu w ostatnich trzech latach (2013-2015) oraz dalsze wzmacnianie rentowności prowadzonej działalności. W perspektywie około trzech lat Zarząd planuje utrzymanie wskaźników rentowności na lota na stabilnym poziomie na rynkach, na których Grupa jest obecna, a w Ameryce Łacińskiej na znacznie wyższym poziomie niż poziom osiągnięty w ostatnich trzech latach (2013-2015).


Skoro mamy spółkę, która potrafi wprowadzać pewne przewagi rynkowe, zwiększać liczbę użytkowników i w dodatku mającą perspektywy na wzrost to wycena przy cenie maksymalnej nie wydaje się wygórowana – 1,5 mld kapitalizacji przy zysku netto na poziomie 115 mln (C/Z na poziomie 13,3) Problem w tym, że działalność XTB jest regulowana i za rogiem czyha wiele potencjalnych niebezpieczeństw które mogą przewrócić do góry nogami handel za pomocą brokerów takich jak XTB. KNF dała spółkom z sektora wytyczne, które na razie przynajmniej nie są obligatoryjne, ale nie ma gwarancji, że takowe się nie staną.
Cytat:
Wytyczną nr 2, zgodnie z którą firma inwestycyjna w podejmowanych działaniach reklamowo promocyjnych powinna unikać wprowadzania rozwiązań, które dodatkowo zachęcają klientów lub potencjalnych klientów do zwiększonego zaangażowania środków w inwestowanie na rynku OTC instrumentów pochodnych, podejmowania dodatkowych bardziej ryzykownych działań inwestycyjnych na tym rynku, oferowania klientom lub potencjalnym klientom wszelkiego rodzaju atrakcyjnych, lecz trudno osiągalnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych (tzw. bonusów) za osiągnięty w danym okresie zysk, częstokroć również korelowany z wysokością wpłat na rachunek pieniężny lub osiągnięciem przez klienta odpowiedniego wolumenu zawartych transakcji.


Cytat:
Wytyczną nr 2, zgodnie z którą firma inwestycyjna powinna unikać ustalania wynagrodzenia
pracowników odpowiedzialnych za pozyskanie klientów, w tym sprzedawców, w sposób generujący konflikt interesów pomiędzy dążeniem pracowników do osiągnięcia wynagrodzenia a obowiązkiem działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w szczególności uzależniając je od czynników takich jak wartość zawartych przez pozyskanego klienta transakcji czy wielkość wpłat środków pieniężnych dokonanych przez klienta.


A zatem KNF chciałby ograniczyć dopływ nowych inwestorów, a starzenie się bazy klienckiej to największy problem branży.

Cytat:
Wytyczna nr 9, zgodnie z którą firma inwestycyjna powinna prezentować informację zawierającą
wskazanie procentowe aktywnych klientów zawierających transakcje na rynku OTC instrumentów pochodnych, którzy w okresie ostatniego kwartału roku kalendarzowego ponieśli zrealizowaną stratę, osiągnęli zrealizowany zysk albo nie wykazali straty bądź zysku w podziale na poszczególne klasy aktywów. W przypadku konieczności dostosowania się do tej wytycznej Grupa zobowiązana będzie prezentować na swoich stronach internetowych oraz przed zawieraniem umów z klientami wymienione powyżej informacje


I uświadomić ich co do potencjalnego ryzyka. O drobnych niedogodnościach jak podniesienie około 3 krotne depozytów minimalnych nawet nie wspomnę. Jakby tego było mało, to dochodzi brak świadomości klientów, że często grają przeciw swojemu brokerowi. Oczywiście zagrożenia te raz, że dotyczą rynku polskiego, dwa dotyczą wszystkich a nie tylko XTB. Mimo wszystko mogą potencjalnie mocno ograniczyć dopływ inwestorów, którzy są potrzebni w tym modelu biznesowym jak powietrze do życia.Powyższa treść przez 180 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 18 kwietnia 2016 00:26


Washington Irving
0
Dołączył: 2014-04-10
Wpisów: 165
Wysłane: 18 kwietnia 2016 10:52:06
Rynek IPO się rozhuśtał, bo każdy chce wykorzystać te 5 minut dobrej koniunktury giełdowej (swoją drogą podobny ruch na początku 2015 roku skończył się w okolicach maja (Sell in May...)).

Więc można to trochę traktować jak wyrzucanie akcji na górce. Wiadomo, kto wówczas kupuje ;)

Na szczęście fundusze kontrują sprzedających i ściskają wyceny (jak ostatnio w PBKM)

sasky
sasky PREMIUM
32
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 654
Wysłane: 20 kwietnia 2016 08:42:00
Wszystko o XTB w jednym miejscu

Cytat:
– Wycena spółki nie jest wygórowana, jeśli porównujemy spółkę z najbardziej podobnymi podmiotami na warszawskim parkiecie jak GPW, Altus TFI, czy Quercus TFI. Przy cenie maksymalnej mamy dyskonto w popularnych wskaźnikach C/Z czy EV/EBITDA. Ponadto emitent jest uznanym brokerem w tej części Europy za co należy się pewna premia. Niestety, na horyzoncie pojawia się presja regulacyjna, mająca nieco okiełznać obrót pozagiełdowy i ramy prawne w jakich przyjdzie spółce działać są sporą niewiadomą.


wiadomosci.stockwatch.pl/anali...

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 24 kwietnia 2016 17:18:36
Pytanie, czy XTB jest odporna na takie wydarzenia, jak nagła aprecjacja franka. Kilku znanych brokerów nieźle się na tym przejechało:

www.businessinsider.com/foreig...

Cytat:

The UK-based FX broker Alpari just announced it had entered insolvency.


Cytat:

The New York-based FXCM, one of the world's biggest foreign-exchange brokers, says it may be in breach of rules on capital requirements and that it is owed $225 million by clients who are now in negative equity. FXCM shares are down by an astonishing 90% ahead of the US open.

paya
0
Dołączył: 2009-10-29
Wpisów: 270
Wysłane: 25 kwietnia 2016 01:14:31
19r20 napisał(a):
Kto prowadzi zapisy?


Fragment prospektu:

Cytat:

Globalny Koordynator i
Współzarządzający Księgą Popytu:
J.P. Morgan

Współzarządzający Księgą Popytu:
Pekao Investment Banking S.A.
również jako Oferujący
UniCredit Bank AG, Oddział w
Londynie
IPOPEMA Securities S.A.

Edytowany: 25 kwietnia 2016 01:15

Washington Irving
0
Dołączył: 2014-04-10
Wpisów: 165
Wysłane: 29 kwietnia 2016 14:49:52
rafallbn1981 napisał(a):
jak oceniacie cenę akcji i sam debiut?


Moim zdaniem pozytywnie, redukcja ceny wpisuje się w scenariusz, pod który gram na IPO:

1) sprzedający daje widełki z ceną maksymalną wysoką, w wycenie porównawczej raczej drogo
2) instytucje (pewnie na zasadzie zmowy cenowej, w tej branży osoby decyzyjne znają się bardzo dobrze i są w bieżącym kontakcie Dancing ) zbijają cenę w kierunku niższego przedziału ceny. Cena jest zbijana poniżej wartości "fair" którą wyliczyły mądre głowy w tych funduszach
3) sprzedający zgadza się na obniżkę ceny, często również na zmniejszenia sprzedawanego pakietu
4) Instytucje na debiucie odbierają od ulicy, która jest zadowolona z ceny +5% i realizuje szybki zysk. Instytucje są zadowolone, bo wciąż kupują poniżej fair value. Sprzedający jest zadowolony, bo od 2008 roku generalnie trudno się cokolwiek sprzedaje.

5) wszyscy są happy hello1

Gdzie tkwi problem?:

1) Sprzedający znają ten mechanizm i celowo redukują transzę indywidualnych aby złagodzić ten efekt (i zmniejszyć podaż w pierwszych dniach). W efekcie indywidualni zwykle te 5% muszą podzielić przez 2 (bo mrożą kasę, z której realnie inwestują 30-40%).
2) Mechanizm działa tylko w przypadku dobrych spółek, którymi fundusze są zainteresowane. W przypadku XTB raczej mamy z tym do czynienia

Dla mnie jednak 2,5% w 2 tygodnie to godziwy zarobek.

Dlatego obstawiam podobny debiut do dzisiejszego PBKM. Tam też instytucje zbiły cenę i sprzedawany pakiet a dziś ładnie odbierają.

scalak12
0
Dołączył: 2013-08-13
Wpisów: 8
Wysłane: 6 maja 2016 21:28:27 przy kursie: 12,05 zł
Nie wiem czy mogę pisać o swoich odczuciach ale nie inwestuję w spółki które zarabiają na skubaniu jeleni grających i nie mających pojęcia o forex. Tak samo jak nie inwestuję w spółki które obracają długiem i inne które z etyką mają niewiele wspólnego.
Jak to mówią, żadna kasa nie śmierdzi ale preferuję firmy, które tworzą jakąś wartość dodaną i prowadzą w miarę etyczny biznes.
Dlatego się nie zapisałem i nie zainwestuję.sasky
sasky PREMIUM
32
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 654
Wysłane: 17 sierpnia 2016 10:21:03 przy kursie: 11,32 zł
Wystarczył jeden komunikat, aby kurs akcji wrócił do poziomu z IPO. Dzisiejszy LOW: 11:52 zł to zaledwie dwa grosze więcej niż cena emisyjna.
Zysk netto w I półroczu spadł r/r z 51,6 mln zł do 23 mln zł!

Cytat:
W pierwszej połowie 2016 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, średnia liczba
aktywnych rachunków wzrosła o 10,1%, a łączna liczba rachunków o 25,6%. Mimo to, łączny wolumen obrotu
w segmencie detalicznym i instytucjonalnym spadł o 15,8%, a wartość depozytów netto o 6,3%.


www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Edytowany: 17 sierpnia 2016 10:25


WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 17 sierpnia 2016 10:29:17 przy kursie: 11,32 zł
Znamienne, że w komentarzu nie piszą o materializującym się powoli ryzyku regulacyjnym i o cały czas rosnącej konkurencji. Ani o efektach swojej ostatniej bardzo drogiej kampanii - plakaty widziałem m.in. w londyńskim metrze i na stacjach kolejowych - czyli tempie przyrostu zagranicznych klientów. Polska obawiam się jest mocno przesuszona na polu tradingu.

bankrucik
52
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 306
Wysłane: 17 sierpnia 2016 11:34:26 przy kursie: 11,32 zł
myślę, że zadziałała kumulacja 2 czynników: słabych wyników i "zakazu forexu" w jednym z krajów UE, a swoją drogą "lubię" jak po debiucie giełdowym kolejne wyniki finansowe nagle zjedzająpuke_l
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

piotrszwed
0
Dołączył: 2013-11-22
Wpisów: 90
Wysłane: 17 sierpnia 2016 12:10:21 przy kursie: 11,32 zł
Kolejna "napompowana" na debiut spółka.

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 371
Wysłane: 17 sierpnia 2016 13:43:06 przy kursie: 11,32 zł
czyli jednak nie tak latwo naciagac kolejnych frajerow na ruletke opakowana w forex.

dwaPLUSdwa
0
Dołączył: 2014-03-06
Wpisów: 135
Wysłane: 18 sierpnia 2016 07:31:44 przy kursie: 11,32 zł
Długo szukałem uzasadnienia przed debiutem aby kupić akcje na IPO. Wycena wydawała mi się zawyżona bardzo i nawet nie wiem czy poziom 400-500 mln zł nie jest dziś za wysoki w zakresie realnej kapitalizacji dla XTB. Zobaczymy ile będą mili rachunków na koniec 2016. Okazuje się, że konkurencja wśród brokerów jest na tyle duża, że XTB zaczyna troszeczkę konfabulować. To właśnie zmienność rynku i nieoczekiwane wydarzenia przyciągają traderów do brokerów, więc powinni zdobywać nowych klientów bez problemu. Jak na razie to cały rok 2016 dostarcza wielu wrażeń.

dwaPLUSdwa
0
Dołączył: 2014-03-06
Wpisów: 135
Wysłane: 18 sierpnia 2016 07:44:21 przy kursie: 11,32 zł
bankrucik napisał(a):
myślę, że zadziałała kumulacja 2 czynników: słabych wyników i "zakazu forexu" w jednym z krajów UE, a swoją drogą "lubię" jak po debiucie giełdowym kolejne wyniki finansowe nagle zjedzająpuke_l


Dodaj do tego jeszcze konkurencję z wysp. Brokerzy z UK się lokują w Polsce i oferują całkiem znośne warunki. Pomijam kwestię jakości danych niektórych brokerów. Rynek Forex rośnie w niesamowitym tempie, więc z XTB coś nie jest tak jak trzeba skoro nie potrafią zdobywać nowych klientów. Środowisko traderów wie dobrze z kim można, a z kim niekoniecznie można się "bezpiecznie" zająć handlem. Zmora gorszych wyników po debiucie to już rodzaj choroby zaraźliwej. Jestem zdania, że zarządy spółek powinny w prospekcie ujawniać prognozy za które odpowiadają na podstawie kodeksu karnego jeśli wynik będzie odbiegał o np więcej niż 10%. Może wówczas dezyderaty byłyby odrobinę bardziej wyważone, a przez co wyceny spółek bardziej przy ziemi. Wszyscy by na tym skorzystali, a przede wszystkim zmniejszyła by się awersja do IPO. Niestety nie da się przewidzieć czy zarząd po IPO zacznie kolekcjonować drogie samochody, a spółka nagle mając nadmiar gotówki "zmieni" cele emisyjne. Sukces należy do wnikliwych inwestorów, choć trzeba przyznać że zdarzają się uczciwi emitenci.

sasky
sasky PREMIUM
32
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 654
Wysłane: 2 września 2016 13:51:24 przy kursie: 10,78 zł
W tym tygodniu PKO BP ogłosił, że wycofuje się z forexu. To pierwszy duży krajowy bank, który zdecydował się na taki ruch.
Cytat:
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 1 października bieżącego roku zaprzestaje prowadzenia rachunków umożliwiających dokonywanie transakcji na rynku walutowym forex przy wykorzystaniu platformy PKO FX. link

A praktycznie w tym samym czasie kurs XTB ustanawia nowe minima.

kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 2 września 2016 13:52

bankrucik
52
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 306
Wysłane: 18 października 2016 20:02:41 przy kursie: 7,00 zł
bankrucik napisał(a):
myślę, że zadziałała kumulacja 2 czynników: słabych wyników i "zakazu forexu" w jednym z krajów UE, a swoją drogą "lubię" jak po debiucie giełdowym kolejne wyniki finansowe nagle zjedzająpuke_l


i potem się dziwią "znafcy" rynku dlaczego mali inwestorzy omijają giełdę..
www.stockwatch.pl/przeglad-pra...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 065
Wysłane: 19 października 2016 00:41:09 przy kursie: 7,00 zł
Golenie małych trwa od dłuższego czasu.
IPO zamieniło się z szukania kapitału jako dokapitalizowanie spółki, rozwój itp, w golenie ulicy w spółki tracące impet. Niestety zjawisko się zdarza coraz częściej, że właśnie w taki sposób ucieka ze spółki główny akcjonariusz.
Dla odmiany tam gdzie jest dobry fundament spółka zostaje zdjęta.
Nie wspomnę o SP, który równie dobrze goli mniejszościowych.

sasky
sasky PREMIUM
32
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 654
Wysłane: 26 października 2016 08:14:56 przy kursie: 7,90 zł
Hannibal i strzyżenie owiec – analiza techniczna XTB w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/hanni...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,910 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +173,47% +34 694,69 zł 54 694,69 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło