pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

pabla69

pabla69

Ostatnie 10 wpisów
Troche sie działo ostatnio wokół tej mało popularnej spółeczki:

-słaby raport kwartalny a po raporcie i słabym otwarciu rajd do góry,
-Synthos kupuje akcje Cersanitu,
-MSP sprzedaje,
-anale robią nagonkę, że potrzebna nowa emisja a w kasie trochę kasy jest,

i nie wiadomo co o tym wszystkim myśleć. Ktoś ma jakiś pomysł?

Dołożymy do tego jeszcze ATkliknij, aby powiększyć

www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/spw...

Chyba Maniek będziesz musiał uśredniać (życze Ci w górę).No i Nordea ma jeszcze trochę do wysypania i myślę, że kilka innych fund. tysz.

Osobiscie wchodze w tą spółkę tylko na dt. Najmniejsze dobre info powoduje skok do góry. Duuuuże ryzyko na dłużej.Szooler mocno w nią wierzył i gdzie jest kurs każdy widzi.
Dzisiaj niejaki Techmex się popisał.
Także takeiteasyAnxious

enforces napisał(a):
[quote]

kurs ani drgnął


Trochę drgnął:)
Ale bez śmichów wiekszość "inwestorów" musi mieć napisane biało na czarnym i posiada słabą umiejętność analizy informacji.

Podzielam Twoje zdanie, że opchnięto już wspominaną część Ponaru.
Pewne jest to, że będzie się działo z kursem oczywiście na plus.

dutesxx napisał(a):
...A dlaczego kurs nie rośnie? ...Tak to sobie tłumaczę.Weź pod uwagę ile emisji poszło po 0,20 pln. dobra informacja to okazja upłynnienia dużej ilości akcji z godziwym zyskiem.


diR napisał(a):
chyba już wszystko jasne :)


Krezus nie "zaskoczył" jak reszta karkosików i ewidentnie pływa z rynkiem.

Myślę, że powyższe info nic nie da. Gruby papier.
Pozostaje jedno ale...
Boryszew też długo nie potrafił się wybić.
Posiadaczom życzę Boo hoo!

Szyjewski napisał(a):
Witam,

Piszę tutaj pierwszy raz, aczkolwiek czytałem wcześniej fora stockwatch'a.

Zastanawiam się, czy rzeczywiście COGNOR to dobra inwestycja i zacząłem czytać Wasze opinie (przyznam się, że do własnej analizy skłonił mnie list Pana Slevina).

Największe uznanie dla Pana Slevina, z tym że chyba musze jego rozczarować, bo jeśli chodzi o kapitał własny w raporcie skonsolidowanym grupy COG i pytanie: ile ZSS jest wliczone jako aktywa netto w tym raporcie, gdzie konsolidacji dokonano metodą pełną, to w tym ostatnim raporcie jest niestety 100% aktywów netto ZSS.
Większe nie będą chyba, że wypracują po dacie przejęcia kontroli.

Drugie wielkie uznanie to dla Pana WatchDog’a, który jako jedyny zainterweniował (z tego co zrozumiałem) i napisał do zarządu Cogrnora o wyjaśnienie obliczeń związanych z wartością księgową akcji.
Obliczył on również realną wartość księgową akcji COG, którą można brać pod uwagę w inwestycji obecnej jako stosunek 357 mln zł do 66 mln akcji, co dało jemu cenę 5.4 zł/szt.

Nie są to jednak dokładne obliczenia (poniżej podam własne), ale błąd jest minimalny, jeśli odniesieniem zrobić wartość księgową, którą obliczano dla wartości ZSS równą 944 mln zł – (czy to było kłamstwem?), podpisanej przez Pana prezesa Walarowskiego, czyli do dużo wyższej wartości księgowej akcji spodziewanej przez akcjonariuszy CSG/COG i wchodzących w tę inwestycje właśnie pod tę niską wartość wskaźnika cena akcji/ wartość księgowa i rezygnując np. z inwestycji w KGHM, czy w ogóle innym zagospodarowaniem swojego majątku. Wg mnie, to było to oszustwo zarówno w znaczeniu potocznym, jako wszelki przejaw nieuczciwości, a czy może również podchodzić pod art.286 kodeksu karnego
"Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8."
to już kwestia dla prawników.

Natomiast, co do obliczeń Pana WatchDog’a, jeśli dzielił on wartość wszystkich aktywów netto COG (łącznie ze 100% ZSS), czyli 357 mln zł przez ilość akcji, jako sumę 51 mln obecnych oraz czekających w kolejce kolejnych 15 mln szt z warrantów, czyli 66 mln szt., to powinien był powiększyć kapitał własny COG o tę przyszłą emisję nr 8, co się odbędzie, czyli musi dodać 15 mln szt akcji x 2 zł, bo taka jest cena emisyjna, która jest jednocześnie ceną nominalną, czyli musi tam być dodane jeszcze 30 mln zł. Ja wiem, że jest to kropla przy podawanych wcześniej wartościach ZSS wynoszących 944 mln zł i że niewiele to podniesie wartość księgową akcji, bo wzrośnie jedynie z 5.41 zł/sztuka na 5.86 zł/sztuka.

A wyprzedzając, że ktoś mógłby się pokusić o stwierdzenie, że cena emisyjna przyszłych 15 mln sztuk akcji, może być większa w sprzyjającym otoczeniu rynkowym niż 2 zł i da to więcej pieniędzy COGNOROWI to przypominam, że jednak nie może być wyższa od 2 zł. Do kasy COG może wpłynąć tylko 2 zł od 1 sztuki akcji z tych warrantów. Nadwyżka będzie już zyskiem, ale nie COGNORA tylko innej firmy, czyli firmy matki – ZŁOMREX-u.

A teraz dowody:

www.money.pl/d/gielda/komunika...
UCHWAŁA nr 1
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

„§ 4.3.Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić po uprzednim przeniesieniu na SPÓŁKĘ
Aportu przez ZŁOMREX S.A w Poraju jako Z A L I C Z K I na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego
SPÓŁKI w drodze emisji akcji emisji nr 8.”

„§ 5. [Prawo do objęcia akcji]
1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji
emisji nr 8 SPÓŁKI po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji emisji nr 8 w dniu jej
objęcia.”


Emisja nr 8 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, w
trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku [Uchwała 2]


UCHWAŁA nr 2
z dnia 23 kwietnia 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku


„§ 2. [Podwyższenie kapitału zakładowego. Cel podwyższenia]
1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy SPÓŁKI do kwoty nie większej niż 132.444.496 zł
(sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt
sześć), tj. o kwotę nie większą niż 62.070.162 zł (sześćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt
tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest w
drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści
pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji emisji nr 8, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda
akcja, skierowaną do ZŁOMREX SA w Poraju.”


"§ 5. [Cena emisyjna]
1. Cena emisyjna Akcji emisji nr 8 będzie równa wartości nominalnej akcji SPÓŁKI w dniu
złożenia oświadczenia o objęciu Akcji emisji nr 8.
2. Akcje emisji nr 8 obejmowane są w zamian za wkład niepieniężny w postaci 33.621.338
(słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści
osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych
spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378."
Cena nominalna i cena emisji nr 8 to 2 zł (DWA ZŁOTE )( a nie np. 3.6 zł, czyli cena akcji w ostatnich transakcjach pakietowych, gdzie Złomrex sprzedał 4.6 mln sztuk), która może podnieść kapitał zakładowy maksymalnie o 62 mln zł.

A czy to jest prawda to proszę jeszcze sprawdzić w raporcie 60/2009, w czasie ostatniego przekonwertowania ponad połowy warrantów, czyli 16 mln sztuk.


„Umowa subskrypcji prywatnej zawarta z ZSA dotyczy konwersji 16.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcia 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, o wartości nominalnej 2 zł każda. Objęcie akcji następuje po cenie emisyjnej 2 zł za każdą akcję na łączną wartość w wysokości 32.000.000 zł. Wobec przeniesienia na Emitenta prawa własności 33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378 jako ZALICZKI na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji emisji nr 8, pokrycie obejmowanych akcji nastąpiło w dniu 27 maja 2009 roku.”

A w raporcie 66/2009 jest już zarejestrowanie podwyższenie kapitału o 2 zł/szt.

„Obecnie wysokość opłaconego kapitału zakładowego Emitenta wynosi 102 374 334 zł, który dziali się na 51 187 167 sztuk akcji.”

357 mln zł + 15 mln *2zł = 387 mln zł dzielona na 66 mln akcji = 5.86 zł księgowo 1 sztuka akcji
Jak COGNOR będzie przynosić straty, to wartość księgowa zamiast wzrastać, będzie się jeszcze zmniejszać. Z działalności operacyjnej w raporcie są olbrzymie straty 42 mln zł a zyski wynikaja tylko z tańszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Złomrex. To że można je taniej kupować wcale nie świadczy o dobrej kondycji emitenta tych obligacji.


Tak więc korzystna sprzedaż warrantów przez Złomrex daje zysk tylko Złomrexowi a nie COGNOROWI (Złomrex to inna firma mająca większość udziałów w COGNOR). Wtedy 2 zł z każdej akcji z warrantów idzie dla COGNORA na podwyższenie kapitału a nadwyżka niestety dla Złomrexu.
Na warrantach może zarobić Złomrex tym więcej, im większa jest różnica pomiędzy ceną rynkową a ceną emisyjną akcji z warrantów, czyli 2 zł (czywiście różnica ma być dodatnia).


Jeśli rzeczywiście obecna cena akcji na rynku byłaby atrakcyjna w stosunku do wartości firmy, to sam zarząd przecież kupiłby akcje, prawda? Informacje o kupnie akcji przez zarząd również dobrze wpłynęłaby na uspokojenie inwestorów.

Za czasów CSG prezes Canowiecki kupił setki tysięcy akcji i sprzedał drożej (niż obecna cena Cognora po przejęciu ZSS z cześcią VAS, ale kosolidacji aktywów zarówno 100% ZSS jak łącznie ze 100% części austryjackiej)

Kupno w okolicach 3 zł i poniżej a potem:
09.05.2006 sprzedaż Prezes Zarządu Zbigniew Canowiecki 228 201 sztuk, cena 4,40 zł 9 maja 2006


Dochodzę do wniosku, że to zarządowi COGNOR powinna być wypłacana pensja w warrantach subskrypcyjnych akcji, ale w cenie emisji np. 10.14 czy 8.7 zł/szt., czyli takiej jaką chcą wprowadzać w błąd inwestorów podając w swoim raporcie a przy obecnej cenie rynkowej ok 4 zł - czyli dużo niższej.
Tak się robi często, aby cena emisji z warrantów była wyższa od rynkowej, bo wtedy zarząd byłby zmotywowany do dobrej pracy, który wiązałby się ze wzrostem wartości firmy i ceny akcji. Jeśli ceny rynkowe przekroczą cenę emisyjną z warrantów, dopiero wtedy nabierają jakiejkolwiek wartości i motywują zarząd do jeszcze lepszej pracy, bo tylko wtedy ktoś je będzie chciał kupić po cenie wyższej niż ich emisyjna.
Wg mnie (pomimo tańszego wykupu obligacji i wykazaniu zysku) wartość firmy COGNOR maleje z tych 357 mln zł, bo działalność operacyjna przynosi poważne straty. Są pewne oznaki poprawy i zwiększanie się cen stali u producentów, ale niekoniecznie musi przełożyć się to na zyski handlowców (mówione jest to w wywiadach), ponieważ wzrastające ceny mogą hamować popyt. Niedługo przyjdzie druga fala kryzysu. Za wyprzedawany majątek, o której to sprzedaży zapowiada zarząd i który już jest raporcie, czyli nieruchomości, nikt nie będzie przepłacał i nie spowoduje to że firma będzie zarabiać na działalności operacyjnej, pomimo zapewne przyszłych dalszych czarodziejskich sztuczek w raportach.
Pozdrawiam serdecznie i liczę na przyszłe Wasze cenne uwagi i spostrzeżenia
Witam Szanownych Panów ponownie,

Musiałem jeszcze sobie samemu coś wyjaśnić, ale się tym podzielę.


Poszperałem, poczytałem jeszcze i widać, że tak to się zaczynało:
investstock.pl/board/lofiversi...
hutnictwo.wnp.pl/zlomrex-ma-od...
Złomrex „pakował się” w CSG, co było powodem dziennych wzrostów nieraz o kilkadziesiąt procent.
www.bankier.pl/wiadomosc/Centr...
www.money.pl/gielda/wiadomosci...
www.wnp.pl/wiadomosci/zlomrex-...
Z archiwum:
„Złomrex jest już właścicielem 50,44 proc. walorów Centrostalu i po przekroczeniu progu 33 proc. głosów musiał ogłosić wezwanie na przynajmniej 15,56 proc. akcji. Spółka z Poraja oferuje w wezwaniu 7,37 zł za walor. W opinii analityków cena jest atrakcyjna, chociażby ze względu na to, że przed zaangażowaniem kapitałowym Złomreksu - w marcu - papiery gdańskiej spółki nie kosztowały więcej niż 3,5 zł - czytamy w "Parkiecie".
„W treści wezwania Złomrex poinformował, że gdyby udało mu się zwiększyć zaangażowanie w Centrostalu do 66 proc., rozważyłby dalsze zakupy, które doprowadziłyby do wycofania gdańskiej spółki z giełdy
„W wezwaniu podano, że jeśli inwestor znacząco powiększy liczbę posiadanych akcji w wyniku tego wezwania to rozważy dalsze zwiększenie swojego udziału w spółce, łącznie z ewentualnym skorzystaniem z uprawnienia do żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Potem możliwe jest doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji i wycofanie akcji z obrotu”
Niestety, akcja z wezwaniem zakończył się niepowodzeniem i Przemysław Sztuczkowski nie ukrywał złości : „cena za 1 akcję została w sposób spekulacyjny „wywindowana”, co spowodowało, że wezwanie zakończyło się niepowodzeniem”. Zakupił tylko 6900 szt. akcji w wezwaniu.
„W wezwaniu inwestorzy sprzedali 6.900 akcji Centrostalu
19 październik 2006 17:06 (REUTERS)
WARSZAWA, 19 października (Reuters) - W ramach ogłoszonego przez Złomrex SA publicznego wezwania do sprzedaży 807.057 akcji Centrostalu SA zawarto transakcje na 6.900 akcji, poinformowała w czwartek Giełda Papierów Wartościowych (GPW). Złomrex chciał kupić 15,56 procent akcji Centrostalu po 7,3 złotego za walor. Zapisy do sprzedaży zakończyły się 16 października. Przed wezwaniem Złomrex posiadał 50,44 procent kapitału Centrostalu i chciał zwiększyć swój udział do 66 procent.”


Ponieważ zastanawiam się na zainwestowaniem poważnych środków w tę firmę, nie można bagatelizować po ostatnich „wyczynach” z uruchamianiem warrantów, pojawienia się kwestii wezwania.
Myślę, że moje rozważania będą cennym głosem w dyskusji: czy wezwanie jest możliwe i czy opłaci się Złomrex-owi, bo tylko wtedy można się jego spodziewać.
Wracając do poprzednich informacji historycznych: Złomrex miał 50% z 5 mln akcji CSG a potrzebował mieć zaangażowanie 66%.
Sztab ludzi zastanawiał się zapewne jak osiągnąć ten cel i jeszcze przy okazji na tym zarobić.
Rozwiązaniem była emisja 30 mln nowych akcji po 7.3 zł na rozwój, przejęcia, połączenia. Wszystko to brzmiało zachęcająco dla inwestorów i akcjonariuszy CSG, ale „podejrzane” było, że terminy były tak dobrany (krótki), aby inwestorzy nie mogli zdążyć ze sprzedażą mniej atrakcyjnych inwestycji w inne akcje i odzyskać pieniędzy z konta maklerskiego tak aby przeznaczyć na tę nową emisję. W tamtym okresie, wydaje mi się, raczej mało który gracz giełdowy trzymał gotówkę w dostępnej postaci - raczej obracał nią na koncie maklerskim. W czasie normalnej publicznej emisji nigdy tak się nie robi – chyba, że celem jest, aby „spekulanci” nie objęli tej emisji na rynku pierwotnym po 7.3 zł, tylko kupili ją na z rynku wtórnym przynajmniej 100% drożej. Wtedy nastąpiły następujące korzyści:
1) Emisja i tak się powiodła i pieniądze z emisji i zostały dla CSG (30mlnx7.3=219 mln zł), Złomrex uzyskał swoje 66%.
2) Nie było problemu dla posiadaczy akcji z rynki pierwotnego, aby zarobić na niej ponad 100% poprzez sprzedaż na rynku wtórnym i sprzedając swoje akcje w cenie 14-22 zł „spekulantom” pod, wg mnie, ciągłe zwodzenie pod tytułem połączenia, fuzja z ZSS.
Ponieważ Złomrex musiał mieć 66% wszystkich akcji, więc emisja była skierowana głównie pod tę firmę matkę a 66% z 35 mln akcji to 23.1 mln szt. Ponieważ wcześniej Złomrex miał „tylko” 2.5 mln szt. akcji CSG, więc musiał w tej emisji objąć 20.5 mln szt. akcji po 7.3 zł/szt. wydając na to 149 mln zł.
Podsumowując tę część rozważań - 2/3 emisji dla Złomrex-u (ok. 20 mln szt.) i 1/3 emisji zarówno dla zaprzyjaźnionych instytucji oraz dla drobnicy (ok. 10 mln szt.). Redukcja, jak sprawdziłem, nie byla tak duża, jak zwykle bywała w tamtym czasie w normalnych emisjach, co potwierdziło skuteczność manewru z "krótkim terminem". Ideą, tak jak napisałem, był "podkręcony" popyt tych, co się nie załapali, ponieważ pozostało skupowanie akcji CSG z rynku.
Centrostal (de facto w rękach Złomrex-u) pozyskał z emisji 220 mln zł, ale z tego Złomrex zapłacił 149 mln zł, aby posiadać 66%. Czyli publicznych pieniędzy akcjonariuszy (od funduszy i od indywidualnych) zostaje ok. 70 mln zł. Kwestie wielkiego popytu i zarobienia przynajmniej 100% na tych 10 mln akcji przez wybrane przez Złomrex fundusze oraz sprawnych indywidualnych inwestorów są oczywiste. W pierwszy dzień handlu praw do akcji PDA przy cenie starych akcji CSG ponad 20 zł, wymieniono, widzę, ponad 0,7 mln sztuk (otwarcie ok. 17 zł min ok. 14 zł i zamknięcie ok. 17 zł). Wydaje się, że sprawnie upchnięto w rynek większą cześć akcji i było nawet chwilowe wyjście ponad 20 zł/szt na rynku. Poźniej kontynuowane było już opadanie, które rozpoczęło po historycznym maksimum kursu ponad 30 zł. To opadanie było z podbiciami pod różne, wg mnie, podejrzane informacje.
Później, jak widać jeden z funduszy zredukował swoje posiadane ilości z ponad 1.7 mln szt. akcji i zszedł poniżej 5%. Kurs widzę, że był w okolicach 5.7 zł wtedy. Nie wiem po ile kupował i czy nadal posiada jakieś ilości. Z niesprawdzonych informacji wynika, że w tym czasie tworzyły się jakieś nieformalne spółdzielnie i niektóre mogły posiadać nawet w okolicach 1 mln szt. akcji. Perspektywy cały czas wydawały się atrakcyjne i wielu liczyło na łatwy zarobek, więc z nabywcami nie było kłopotu. Ale po emisji akcje zostały upchnięte w rynek i później w czasie opadania przekazywane były „nowym przegrywającym”, skuszonym atrakcyjną ceną, skoro kapitalizacji spółki zaczęła być niższa niż wartość emisji. Potem jak wiedzę, były jeszcze różne, wg mnie nieczyste, zagrania (sądy) i cena osiągnęła wartość nominalną 2 zł/szt.

Potem dość ładne odbicie i osiągnięcie prawie 5 zł /szt. i nagle wielkie zdziwienie wynikajace z trudności osiągania nowych poziomów cenowych, nowych maksimów. Potem zaczęły napływać niepokojące informacje np. pomimo zapowiadanego przez prezesa Walorowskiego, że ZŁOMREX nie będzie zmieniał zaangażowania w COGNOR, nastąpiła sprzedaż pakietowa przez Złomrex 3.6 mln akcji COGNOR po cenie średniej z 6-miesięcy - prawie jak na wezwaniu. Większość inwestorów była zdziwiona tak niską ceną - oczekiwali, że Złomrex swoimi działaniami doprowadzi do wzrostu kursu, aby korzystna była potencjalna sprzedaż posiadanych akcji na czym skorzystaliby również inwestorzy indywidualni.

Powyższy przydługi wstęp był niezbędny, aby naszkicować sobie sytuację i aby sprawdzić (policzyć), czy opłaca się robić wezwanie Złomrex-owi i czy zarobiłby na tym. Na końcu sprawdzę w ustawie jak to jest z punktu prawnego, ale coś pamiętam, że po przekroczeniu 66% należy dojść do 90%. A potem możliwy przymusowy wykup, co zapowiadał prezes Sztuczkowski w przypadku CSG.
Ja raczej na rynkach finansowych nie wierzyłbym w kierowanie się emocjami przez takie jednostki i dopłacenie do interesu z wezwaniem, aby zemścić się na "spekulantach" za nieudane wezwanie. Natomiast, jeśli miałoby to przynieść korzyści ZŁOMREX-owi i być jednocześnie zgodne z prawem, to należy rozważać pokuszenie się przez Złomrex na dokonanie tego i zarobienie.... no właśnie, ile? Jeśli rachunek zysków będzie korzystny, to ryzyko takiego manewru przez Złomrex wzrasta niemiłosiernie.
Złomrex może w każdej chwili uruchomić pozostałe warranty (pokazał już, że nie zawaha się) i płacąc 30 mln zł do kasy COG posiąść 15 mln akcji. Będzie miał wtedy (33.6 + 15 = 48.6 mln szt), co stanowić będzie 73.6 %. Wtedy, biorąc pod uwagę zapaść na rynku stali, sytuację ogólną na rynkach akcji i zadłużenie, to może swobodnie zgodnie z ustawą (na końcu sprawdzę i przytoczę jak to wygląda) ogłoście wezwanie po średniej z 6 miesięcy, z tego co pamiętam, to ważonej chyba obrotem, która na dzień dzisiejszy wynosi dokładnie 3.99 zł. Zwykła średnia z kursów zamknięcia z 6 miesięcy COG to 3.8 zł. Ponieważ raczej każdy rozsądny inwestor wie, że czaka nas korekta na rynku akcji to wraz z rozczarowaniem przyszłym raportem i złymi informacjami w nim (np. nadal straty na działalności operacyjnej albo tylko minimalny zysk) to średnia może odpowiednio spadać. Sprawdźmy, czy wezwanie np. po 3.6 zł się opłacałoby Złomrex-owi.
Po stronie zysków do objęcia przez Złomrex są pieniądze za 10 mln akcji po 7.3 zł z emisji. Nie wliczamy oczywiście pieniędzy zapłaconych przez Złomrex za 20 mln sztuk akcji, które były niezbędne do osiągnięcia pożądanego przez nich zaangażowania, czyli 66%.
10 mln akcji po 7.3, czyli 73 mln zł z emisji do zarobienia oraz korzyść z posiadania 100% udziałów w firmie córce tj. Cognor, której część będzie można sprzedać korzystniej czekając parę lat a przez ten czas zakończyć restrukturyzacje i wszystkie nieprzyjemne rzeczy, które niepozytywnie wpływają na akcjonariuszy. W przyszłość COGNOR możnaby dołączyć np. do potencjalnego spektakularnego wejście na giełdę całego Złomrex-u (niekoniecznie w Polsce) na szczycie następnej hossy, może np. w 2014 roku.
Zakładamy (później to sprawdzę), że na pierwsze wezwanie potrzebne do osiągnięcia 90% odpowiedzą natychmiast „ostatnie 4.6 mln akcji z transakcji pakietowej po 3.6 zł”. Transakcja ta dla Złomrex-u była niezbędna, aby nie przekroczyć 66% i nie robić jeszcze wezwania, ale też nie zejść poniżej 50%. Po czymś takim bez wezwania można było uruchomić maksymalnie „tylko” 16 mln warrantów po cenie emisyjnej i nominalnej 2 zł, aby nie przekroczyć 66% skutkujących wezwaniem.
Z uruchomieniem następnych 15 mln warrantów, co skutkowałoby już na pewno wezwaniem i skupie ostatnio sprzedanych 4.6 mln akcji Złomrex miałby 53.2 mln sztuk akcji COG (80.6 %) a wiązałoby się to z kosztami 15x2zł=30 mln + 4.6x3.6 zł = 16.5 mln zł = 46.5 mln zł. Na skupienie pozostałej części od drobnych czyli 12.8 mln sztuk po 3.6 zł musiałby wydać również 46 mln zł. Razem wydałby 46.5+46 = 92.5 mln zł, zakładając wezwanie po cenie 3.6 zł
Więc już wiemy, że koszt operacji pozwalającej przejąć „publiczne” 73 mln zł z ostatniej emisji po 7.3zł i mieć 100% COGNOR to 92.5 mln zł, jeśli wezwanie byłoby po 3.6 zł.
Tak więc z bilansu wychodzi zysk 73 mln zł i koszt 92.5 mln zł. Wynika z niego, że trzeba dopłacając jedynie 19 mln zł można mieć 100% COGNORA. Załóżmy, że wtedy po jakimś czasie okaże się, że firma COG stała się rzeczywiście warta np. 1.3 mld jak to sugerowano cały czas między wierszami akcjonariuszom (wycena ZSS 944 mln zł z podpisem prezesa oraz kapitały CSG).
Skoro z warrantami Złomrex ma obecnie 73.6% udziałów (po zapłacenia 30 mln zł do kasy COG za pozostałe warranty) i nie zamierza robić wezwania w ogóle, to zakładając wspomnianą wartość całego COGNORA po wszystkich restrukturyzacjach na 1.3 mld zł, będzie mógł swobodnie sprzedać „nadwyżkę” 23.6% nie schodząc z 50 %. Wtedy zarobiłby 0.236*1.3mld zł = 300 mln zł pomniejszone o 30 mln zł (warranty) czyli 270 mln zł. Resztę zysku ze wzrostu wartości i dojścia do 1.3 mld zł mieliby do dyspozycji pozostali "dzisiejsi" lub przyszli akcjonariusze, w których rękach po realizacji warrantów będzie 100%-73.6% = 26.4% akcji. Taki procent od kwoty zakładanej wartości 1.3 mld zł to jest 340 mln zł. Stanowi to bardzo łakomy kąsek przy cenie wezwania bliskiej 3.6 zł.
Ta pokusa dotyczy Złomrexu, który ma możliwości prawne zrobić taki manewr z wezwaniem zgodnie z przepisami. Bo jak wykazałem dopłaci do tego tylko 73-92.5=19 mln zł a zyskać może dodatkowe 340 mln zł w czasie hossy. Jest to dwa razy tyle, co zarobić może ZŁOMREX na sprzedaży 23.6% COG nie robiąc teraz wezwania i czekając z akcjonariuszami na hosse i oczywiście zwiększając wartość firmy poprzez generowanie zysków z działalności operacyjnej. Obecne wezwanie wiązałby się z pieniędzmi do wyłożenia przez Złomrex teraz, a więc potrzeby "zorganizowania ich". Jeśli Złomrex teraz nie ma pieniędzy na takie manewry i zostanie przy opcji bez wezwania to przejdzie jemu koło nosa 340 mln zł. Jeśli znajdzie kogoś, kto wyłoży pieniądze (jak opisałem potrzebne jest 92.5 mln zł przy cenie 3.6 zł) to w zamian może mieć udziały w tych zyskach, czyli w tych 340 mln zł. Wg mnie takie coś jest zarówno prawnie możliwe jak i bardzo opłacalne dla ZŁOMREX-u. Być może ta ostatnia odsprzedaż pakietowa była już początkiem tego procesu.

Jeśli chodzi wytłumaczenie spadku wartości ZSS, to jeśli Złomrex sprzedawał tam firmy po zawyżonych cenach i handlował wewnętrznie sam ze sobą i narobił długów ZSS wobec Złomrexu lub zaprzyjaźnionych firm, to przejęte zostało to przez COGNOR z całą dobrocią inwentarza - aktywa wraz ze zobowiązaniami.
W tym wszystkim nie pasuje mi tylko szklenie oczu przez Walorowskiego i podpis pod dokumentem z nieautoryzowanej wyceny ZSS na 944 mln zł. Jest to bicz na jego kark w razie robienia wezwania i stanowiło bardzo poważną zachętę dla inwestorów a powinna być prowadzona kampania klęski, jeśli wezwanie ma być w okolicach 3.6 zł. Wytłumaczeniem tego, wg mnie, było uśpienie czujności akcjonariuszy mniejszościowych przed tym całym manewrem kupna ZSS i podejmowaniem odpowiednich uchwał z tym związanych. Inaczej mniejszościowi mogliby protestować, a pokazali, że są do tego zdolni blokując uprzednio połączenie na niekorzystnych warunkach dla mniejszościowych akcjonariuszy. Teraz to połączenie – zakup ZSS od Złomrexu, już się dokonało.
Za tezą szykowania się do wezwania przemawiać może jeszcze wiele rzeczy: np. wypowiedź: „nie bierzemy udziału w wojnie cenowej” i nie zabieganie o klientów i ogólnie niemrawy handel – jakby nikomu nie zależało. Następna sprawa zachowanie kursu akcji COG - jeśli w firmie źle się dzieje, to często kurs jest wynoszony do sprawnej ewakuacji (np. ZCH Police przy ogłoszeniu w przedostatnim raporcie straty na akcje 2.6 zł spadły z 5 zł na 4 zł, aby potem w „małej hossie ostatniej” osiągnąć prawie 100% wzrost i cenę 8 zł /szt. A w następnym raporcie była ponownie strata. Przykłady podobne można by mnożyć.
Ostatnią paromiesięczną hossę Cognor kompletnie przespał. Jest to dziwne zarówno, jeśli chodzi o firmę z dużymi, wydawałoby się, perspektywami jak i kandydata na potencjalnego bankruta. W obu przypadkach kurs byłby wynoszony "konwulsjami". Spółka nie miała ostatnio spektakularnych wzrostów, aby ludzie kupujący ostatnio mogli zrealizować przyzwoity zyski, więc wydawać by się mogło, że dość łatwo można było kursowi nadać odpowiedni kierunek. Odpowiedzią na to jest kwestia, że ten prawdziwy ff, czyli 12.8 mln sztuk akcji jest w dużej części w rękach ludzi, którzy kupowali te akcje drożej i uśredniali cały czas i czekają tylko na odrobienie strat i pozbycie się jak najszybsze tej wrednej spółki i mają prawo tak uważać (bo pewnie wierzyć zarządowi już dawno przestali). Sporo z takich ludzi posiada naprawę duże ilości (po 100 000 szt. i więcej), tak więc nie ma problemu z założeniem, że te 12.8 mln sztuk jest głównie właśnie u takich ludzi. W takich okolicznościach wzrosty wymagają dużego nakładu finansowego, aby udźwignąć taką podaż. Dlatego znowu wydaje się zdecydowanie tańszy manewr ze skupem akcji i rozpoczęciem kapmpani klęski, jeśli celem stanie się zarobek, ale bynajmniej nie mniejszościowych akcjonariuszy (spekulantów?) COG.
Jeśliby Złomrex to wszystko by przeprowadził, to po takim numerze na GPW w Warszawie inwestorzy mogą długo coś takiego pamiętać, więc po wezwaniu nowy debiut np. całego Złomrexu niekoniecznie trzeba robić w Warszawie. Można na lepszej giełdzie. Z drugiej strony pieniądze nie śmierdzą - a kto będzie pamiętać o tych, co stracili, lub nie zarobili tyle pieniędzy na COG, co chcieli zarobić.
Na koniec sprawdzenie jak zgodnie z przepisami mogłoby wyglądać wezwanie:

Wnioski z poniżej wklejonych fragmentów ustawy:
Złomrex może przekroczyć 66% udziału w COG poprzez emisję warrantów (art. 74ust2). Jak uruchomi wszystkie 15 mln sztuk to będzie miał 73.6%. Złomrex ma wtedy 3 miesiące, albo na zrobienie wezwania, albo ponowne zejście pod 66%. Jeśli jako pierwsi odpowiedzą ci, co kupili 4.6 mln sztuk ostatnio (teraz to mogą je już odsprzedać Złomrexowi tylko poprzez wezwanie), to ma wtedy Złomrex zapewnione 80.6%. Do 90% brakuje wtedy 9.4% z 66 mln, czyli 6.2 mln akcji. Nie jest oczywiście obowiązkowa odpowiedź na wezwanie, jeśli by Złomrex zdecydował się takie ogłosić, ale jak jakieś instytucje skupowały akcje, to mogą one odsprzedać je Złomrex-owi w wezwaniu, w zamian za "przyszłą dobrą współpracę" ze Złomrexem podczas jego potencjalnego debiutu giełdowego. Wtedy pomimo braku odzewu ze strony poniektórych indywidualnych nawet posiadających stosunkowo duże ilości, to mogą się oni znaleźć w tej ostatniej cześci 10% akcji brakujących Złomrex-owi do 100%. Wtedy nie ma już możliwości odmowy sprzedaży zgodnie ust. 6 art. 82 „Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne”. Czyli cała operacja będzie sukcesem jak Złomex skupi 6.2 mln akcji, jeśli te 4.6 mln ma już „zaklepane”. No i oczywiście niska cena wezwania musi być.
Oczywiście im cena w wezwaniu niższa tym bardziej ten manewr Złomrex-owi się opłaca a im wyższa - tym mniej. Drugim parametrem jest rzeczywista wartość COGNORA w czasie hossy. Po przekroczeniu określonego stosunku ceny wezwania do przyszłej wartości Cognora wezwanie przestaje się opłacać. Zachęcam do ułożenia równania, przy jakiej wartość całego Cognora w przyszłej hossie i przy jakiej cenie potencjalnego wezwania manewr ten przestanie się opłacać Złomrex-owi. Może ktoś się podzieli nim na forum? Ja znam odpowiedź.Pozdrawiam

Na podst.
USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Art. 74.
1. Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z
zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania
się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w
wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki
jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany
statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż
czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest obowiązany, w terminie
trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do:
1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji tej spółki albo
2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 66% ogólnej
liczby głosów
– chyba że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie
zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio
w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki
lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.


Art. 79.
1. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74:
1) w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, nie może być niższa od:
a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie
wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na
rynku głównym, albo
b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki
był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony
w lit. a;
2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w
przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe
lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości godziwej.
2. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 72-74, nie może
być również niższa od:
1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot
obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego
dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy
przed ogłoszeniem wezwania, albo
2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia
wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt 1, wydały w zamian
za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem
wezwania.
3. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74, nie może być
również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami
na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.
4. Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, może być niższa
od ceny ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2, w odniesieniu do akcji stanowiących co
najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej
osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia
wezwania i ta osoba tak postanowiły.
5. Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość zdematerializowanych
akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian
za akcje będące przedmiotem wezwania.
6. Wartość akcji zdematerializowanych, o których mowa w ust. 5, ustala się:
1) w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym:
a) według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami
na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania albo
b) według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był dokonywany
na rynku regulowanym przez okres krótszy niż określony w
lit. a;
2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1
albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie
układowe lub upadłościowe – według ich wartości godziwej.
7. Za średnią cenę rynkową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 pkt 1, uważa
się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych
wolumenem obrotu.
8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do papierów wartościowych, o których
mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, nabywanych w zamian za akcje
będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji.
9. Rynkiem głównym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, jest rynek giełdowy
albo pozagiełdowy, na którym notowany jest dany instrument finansowy, a w
przypadku gdy dany instrument finansowy jest notowany na kilku rynkach objętych
definicją rynku regulowanego:
1) rynek, na którym wartość obrotu danym instrumentem finansowym w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustalany jest rynek główny,
była największa, albo
2) w przypadku gdy rozpoczęcie obrotu na rynku regulowanym nastąpiło w roku,
w którym ustalany jest rynek główny – rynek, na którym wcześniej rozpoczęto
notowania danego instrumentu finansowego.

Art. 82.
1. Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami
od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi
stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje
prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych
przez nich akcji (przymusowy wykup).
2. Cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3.
3. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza,
do którego skierowane jest żądanie wykupu.
4. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje
po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości
akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia
powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej
instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego
udzieleniu.
5. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu
prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem
przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego
ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane
są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych
– wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje
na temat przymusowego wykupu.
6. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób ogłaszania informacji o zamiarze nabycia akcji w
drodze przymusowego wykupu i szczegółowe warunki nabywania akcji,
uwzględniając konieczność zapewnienia zbywcom możliwości właściwej oceny
warunków nabywania akcji w drodze przymusowego wykupu oraz konieczność
ukształtowania tych warunków przy zapewnieniu zrównania uprawnień zbywców
akcji.szakłuceksalute za opracowanie bo się gubiłem w warantach na cg

Wydaję mi się, samą rekomendacją jest ich raport i zawsze czekam na to czy ktoś wyszuka niuansów w raporcie bo sam zbyt głęboko się nie zagrzebuje (brak kompetencji, czasu i wiedzy binky )

Fakt, że wysoko marżowe produkty odpowiednio podane znajdują klientele może świadczyć o tym, że promocje w marketach dla co zasobniejszych porfeli juz nie są tak atrakcyjne nie wspominając o jakości tych towarów.

Ale pożyjemy, zobaczymy...


Biorąc pod uwagę powyższe (a rekomendacja WD ważna rzecz3some ) i to w jaki sposób zachowuje się walor
przy ogólnej zwale a trzyma się całkiem nieżle jak dla mnie może coś z tego być.

Spółka zdecydowanie dla cierpliwych. Pakiecik kontrolny zakupionybinky

Panowie troche więcej optymizmu.
Mamy w moim mniemaniu dwie dobre informacje o zmianach w akcjonariacie z ceną sprzedaży wyższą niz kurs czyli nie będzie wywalania w rynek.

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Technicznie dno ustawione w okolicach 4pln i niewiele zostało aby kurs znowu tam dotarł czyli okazja do zakupów.
Jedna z niewielu spółek, która jeszcze nie odbiła sensownie. Do tego jeszcze jakies fuzje im sie marzą.

Jak dla mnie więcej za i jestem z Wami od wczoraj3some
kliknij, aby powiększyć


Spoglądam na spółkę od jakiegoś czasu i czytam z zaciekawieniem wpisy. Sytuacja ciekawa.
Nikt nie wklejał AT to ja sobie pozwolę.
Wydaje mi się, że wybicie będzie zależało od kondycji innych giełd na zachód od naszego fatherlandu.


Panowie zalecałbym dużą ostrozność.
Jeżeli mieli 10% wcześniej+teraz Łucjana to daje prawie 66%.
Będzie wezwanie jak na MadziWhistle
salute

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Cytat:
Zarząd "Beef-San" Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku informuje, że w dniu 16 czerwca 2009 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Lucjana Pilśniaka, że w dniu 12 czerwca 2009 roku jego udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł z 53,7 % do 0 % poprzez zbycie 28.060.705 szt akcji spółki.

enforces napisał(a):
nikt nie jest głupi. 25 to bardzo nisko. za 40 bez problemu by znaleźli. ale nie za 25. ale Łucjan sprzedałŁucjan jeżeli sprzedał to nie miał wyjścia.
Bardzo możliwe, że cena była tak nisko bo drugie tyle zalegał bankowi i mu go anulowali.
No chyba, że sprzedał a potem spłacił dług i jest golasAnxious .
Sam się zapędził w kozi róg.

Ach te pakietówkiWhistle

Kupowali po 0,25 mamy jeszcze trochę wyżej. Czysty zysk.
Oj ciekawe rzeczy będą się dziać. Nie podejmuję się wypowiadać w którą stronę. Ktoś wie?
Wybicie po info także technika odpada czyli czekamy na cd.


Jestem zaopatrzonywave cierpliwie czekałem z zakupami na koniec sesji. A rączki świerzbiłyreindeer

Zamówienie na 25 baniek niewiele pomoże kondycji finansowej.
No ale światełko w tunelu jest i solidny ruch do góry kursu także.
occasion5
Okazja do świętowania jest. Beefsan oddał to co kiedyś zabrał z nawiązką.
Obecnie stoję z boku i przyglądam się. Liczę na solidny wysyp ponieważ kilka milionów ktoś wziął w przedziale 0,24-0,27 i może zrealizować zysk.
Technicznie pękła długoterminowa linia trendu spadkowego. Stoimy na twardym oporze 0,29-0,31.
Bez dobrej informacji ciężko to widzę. Jeżeli przebije wchodzę w to znów, bo info będzie w drodzeShhh .

Wracam do tej spółki jak do kochanki. Znów pozwoliłem sobie na symboliczny pakiecik.Anxious
AT: trend spadkowy naruszony na zwiększonym wolumenie.
Zobaczymy czy dalej boczkiem, boczkiem czy...


kliknij, aby powiększyć


www.parkiet.com/artykul/25,816...

Czyżby wczoraj podbitka pod małe bum do dołu?Think
Chociaż z drugiej strony ileż to razy gazeta Parkiet mijała się z prawdą (ostatnio Kolastyna)puke_l
Oczywiście posiadaczom życzę xx% na plus. Ja osobiście czekam niżejwave

Biorąc powyższe pod uwagę i to co dzieje sie z kursem od wybicia, które nastapiło po raporcie ( nie chce rosnąć będzie spadać) odstawiam spółkę na półkę (chyba , że przyjdzie fajne info Shhh ).
Liczę na to że spadnie i wtedy kupię po toniublackeye
W dalszym ciągu obstaję przy swoim.
Kurs do następnego raportu wrośnie kilkadziesiąt % przyjmując za punkt wyjścia kurs 4pln.
Oczywiście pod warunkiem, że nie wyciągną trupa z szafy.Kiedyś się pisało, trochę się zarobiło binky dziś się stało:

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Pozostaje pytanie do kogo emisja zostaje skierowana i czy zostanie objęta.
Ale chyba nie po to było tyle zachodu z ulokowaniem kursu na poziomie z satysfakcjonującą ceną.
A może pomogła im dobra koniunktura na giełdzieLiar .

Obstawiam, że po emisji kurs znajdzie się niżej i znów może będzie okazja na zakupyAngel

Gdzie jest dno?


kliknij, aby powiększyćPozwoliłem sobie także na zakup ponieważ na spółce zrobiło się "rodzinnie"3some

Zobaczymy czy bankiet z tego wyjdzie czy stypaThink

Ojciec_Stefana napisał(a):


wszystkim czytającym raporty pokornie zwracam uwagę na fakt iż w raporcie za I kw 2009 Cognora stoi jak wół, że objęcie kontroli nad ZSS i jego składnikami nastąpiło z dniem 31.03.2009 roku a więc ....


Powyższe przemawia do mnie w 100%. .
Spółka urośnie za trzy miesiące dwukrotniebinky . W podobnych przypadkach przejęć i połączeń większość spółek notowanych rosła także cenowo.
Powinien czekać nas tutaj powolny wzrost przez najbliższy kwartał do następnego raportu. Nie znalazłem w obecnym nic co mówiło by o tym, że mają duże problemy. A ponieważ raport obszerny a moja wiedza ograniczona proszę o weryfikację jeżeli czegoś sie dogrzebiecie.

szooler napisał(a):
pabla69 napisał(a):


Mieć czy nie mieć oto jest pytanie?Think

Uważam że masz rację,bo masz ;)Na dzień dzisiejszy nie posiadam ani akcyjkiShame on you
Wchodzę tam spekulacyjnie na sesję lub dwie jak leci info. Puszczam grosz, dwa wyżej albo jak się nie rusza po tej samej cenie. Nie chce zostawać tam na dłużej.
Kwestia czasu i Beefsan odda to co mi kiedyś zabrał.

Czekam z większym zaangażowaniem Szooler na lepsze wyniki bo ryzyko jest duże i jest to naprawdę potencjalny bankrut przez duże B.

Mają problem. Podstawowy biznes mięsny generuje straty, rosną zobowiązania. Kasę ciągną banki i Sanova.
Jeżeli wyjdą z tego obronną ręką to chce to mieć 3some


Od niedawna jestem posiadaczem (mało szcześliwym ale też z małym zaangażowaniem) i wychodzi że będę ojcem chrzestnym wątku bo go poprostu brak. To co mnie skłoniło do zainteresowania się spółką jest tutaj( wejście czysto spekulacyjnebinky ):
www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Info przeszło bez echa ale po dokładniejszej analizie spółki poczekam tyle na ile mi wystarczy cierpliwości.
Chyba wszyscy wiedzą czym się zajmuje się spółka od siebie dodam, że 70% przychodów spółka generuje z transportu.
Zadłużenie 1/3 aktywów, przychody mniej więcej na tym samym poziomie rok do roku, a straty maleją. Grupa jest w trakcie restrukturyzacji co potwierdza z raportu na raportu mniejsza strata. Następny 14 maja czyli tuż, tuż. Prezio w przesłaniu twierdzi, że w tym roku może być jeszcze cienko, z tym, że prognozował to zanim w spółce pojawił się Kulczyk.
Twierdzę, że mariaż z Kulczykiem wyjdzie im na dobre. Powinno im to zapewnić nowe kontrakty. Nie znam historii tego Pana w przypadku spółek notowanych na GPW, także jeżeli ktoś może to proszę kilka groszy dodać. Z tego co się orientuję do aktywnych graczy nie należy i jak tylko może to wycofuje swoje spółki z giełdy.
Następne dobre info:
www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...
Chociaż wiadomo jak często w praktyce bywa z tymi wykupami Whistle ...ale gdyby przyjąć, że przeznaczą te 11.637.500,00 zł to przy obecnej wycenie ściągną z rynku ponad 1/3 akcji pozostających w wolnym obrocie. Także ciekawieThink

Akcjonariat jak dla mnie stabilny i i napewno nie oddają swoich akcji ze stratą, bo nie muszą w popłochu sprzedawać jak DWS czy Opera. Akcjonariat do pogadania gdyby spółka miała zniknąć z giełdy. Duży twierdzi, że nie chce wycofaćLiar obaczym

Proszę o opinię AF AT i DT jak ktoś chce hehekingwww.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Dwa newsy sugerujące, że jest lepiej.

Coś się ruszyło w sprzedaży czy puszczają infa pod sprzedaż akcyjek?Think

Jeżeli drugi wariant to będą chyba mieli problem bo rynek zdecydowanie zrażony do Beefsana po ostatnich wysypach i raporcie.

Z drugiej strony patrząc na szeroki rynek należy się także temu gniotowi odbicie.

Mieć czy nie mieć oto jest pytanie?Think


kliknij, aby powiększyć


Ostatnio kliny dają zarobićbinky

Podobnie jak na Orco wybicie na podwyższonym wolumenie i otwarcie z luką.

Zasięg? 6pln na początek i zobaczymyThink

thumbright

Jutro w parkiecie na pierwszej stronie artykuł na temat Centrozapu.
Źródło: cnbc

Technicznie wygląda piękniebook media.stockwatch.pl/data/broke...


kliknij, aby powiększyć


Podobny klin jak na Groclinie a gdzie już Groclin każdy widzi. Podobnie swego czasu TelForce.
Oczywiście podobieństwo spółek tylko AT. Dołożyło by się jeszcze kilka cyclops_ani ...
Jest wybicie z formacji do góry na podwyższonym wolumenie i to jest fakt (oprócz dziennego, ale za dużo na Orco się dzieje
aby rozpatrywać pod tym kątem).

Marzy mi się lukaPray na otwarciu i wtedy pojawi się nam fajne wsparcie

Jedziemy razemwave a dokąd? Może jakieś pomysły?


www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Okazuje się że BBI skorzystali z okazji i wychodzą z akcji. Obroty rosną i determinacja kupujących związana z "godziną D " także.

Miałem, nie mam ale zamierzam mieć.
NIe wiem tylko jak ugryźć BBI sprzedającego pomimo niezłej dywidendy.
Odpuszczą czy skorzystają z okazji i jeszcze zredukują stan posiadania?
DylemacikBrick wall

owner napisał(a):
ktoś obserwuje spółeczke albo ma? patrząc na kurs to chyba jest troche zapomniana przez hosse głupców Angel


Jesteśmy razemwave .
Delikatnie wszedłem wczoraj po pozytywnej wypowiedzi prezesa w cnbc.
Zostaje na dłużej ponieważ technicznie przebiła kilka oporów przy zwiększonym wolumenie.
Jak dla mnie zasięg do ponad 12pln (następny duży opór).
Jeżeli obrót się utrzyma i kurs przebije 10pln dokupowankoAnxious

Lomir z całym szacunkiem CEZ ma niewiele wspólnego z Centrozapem.
CEZ to spółka z wigu20 ulubienica instytucji a Centrozap to ulubienica spekulantów i mam nadzieję Amerykanów teżblackeye

No i wykrakałemhello1

Widać po powolnych ruchach rynku, że po ostatnich wysypach bojaźń przed spółką jest duża.
Ale po stronie s niewiele i niewiele kasy potrzeba do xx%...binky


www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Wraca do obserwacji spekulacyjnej (bo na dobre fundamenty troche poczekamy, a możemy się nie doczekać puke_l )

Ktoś ma powyżej 10% spółki i mam nadzieję, że zamierza zaprowadzić trochę porządku w tym trupie.
Po drugie większe trupy i bankruty ostro poszły do góry.
I to wszystko za... przeciwko znalazło by się więcej.


mihara napisał(a):
o amerykanach tez juz cicho


Dzisiaj siadają do rozmów z tego co w poniedziałek mówił prezes w cnbc. I wyskok w poniedziałek był właśnie pod amerykanów. Mają dostać grube miliony.
Technicznie już dotyka dolnej lini trendu wzrostowego.
Po przebiciu 0,83 jak dla mnie spółeczka do dokupienia z zasięgiem do około 1pln.
No i jak to bywa w przypadku Centrozapu SL bezwzględnie jak przystało na spółkę czysto spekulacyjną.

Chociaż musze przyznać, że jestem pod wrażeniem dynamiki rozwoju i ściągania kasy z rynku.
Jeżeli instytucje wydają miliony lekką rączką to coś może być na rzeczy z tym biznesem drzewnym.
Jakoś za dużo pojawiło się już inwestorów do podziału kasy z wygranej sprawy z SP gdyby tylko oto biegało.

Zobaczymy co wynegocjują z USA. Podobno ma to być dziewięciocyfrowa ilość dolarówWhistle .Krótko bo o Biotku. Na wątku jest prawie wszystko.
Spółeczka zawsze mnie kręciła i jest zawsze na podglądzie.
Faktem pozostaje, że jeżeli dobrze wejdzie w rynek chiński (dzięki temu poprawią AF) i w końcu zarejestrują lek to
wszyscy będą chcieli mieć tą spółkę w swoim portfelu3some . Ktoś zaprzeczy?

enforces napisał(a):
pabla69 napisał(a):

Powiedzmy sobie szczerze bez informacji o dobrym na grube miliony kontrakcie kurs może długo się jeszcze kisić.


a czy oni nie mają czasem kontraktów z zagranicznymi, przez co dostają kasę w euro a co za tym idzie są w stanie oddać bankom euro z puli którą otrzymają od kontrahentów?


Szczerze odpowiem, że nie do końca orientuje się w opcjach, forwardach itp.
Wyznacznikiem było dla mnie info, iż za 2008 mają z tytułu tych instrumentów pochodnych stratę xx mln.
Od tamtego czasu nasza waluta nie umocniła się aż tak bardzo w stosunku do walut w których zawierał Famur kontrakty.
Logicznie zadłużenie nie zmniejszyło sie na tyle aby spółka miała już z górki.

Weryfikacja odnośnie skupu akcji.
Ustawa nie została podjęta pisze jak byk.

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Nudna zyskowna spółka z małymi zobowiązaniami. Jak dla mnie zdrowo wyglądająca pod kątem AF. O AT nie wspominam bo nie ma o czym (chyba tylko tyle, że twarde dno to 60 pln)

Nudna do wczoraj do godz. 15.06 www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

No i potem zaczeło się z pozytywnym skutkiem dla mojego portfelahello1
Kupiona instynktownie na dt a impulsem był NobleBank, który po podobnej informacji o dywidendzie kilka dni ostro szedł do góry. Miało być dt a zostało jeszcze na trochę z wysokim SL i opcją dokupienia.
Wysoki SL ustawiony ze względu na www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...
Jak dla mnie sprzeczne dwie informacje pierwsza o wysokiej dywidendzie a potem o skupie akcji nie drożej niż 65. Totalnie w tym wypadku nie czuje tego (jakieś pomysły?!?!?!) a na dokładkę duzi akcjonariusze to BBICapital i IDM.
Nie darzę ich sympatią. Z moich spostrzeżeń wynika, że de facto w spółkach w których są sensownie zaangażowani to ONI wyznaczają kurs.

Jest duuuuuuuuży plus mały ff i duuuuuuuuuża dywidenda.

Przy wczorajszym kursie zamknięcia 68pln to ponad 10%. 77 pln daje 9%.
Do ilu dojdzie? J aki jest satysfakcjonujący próg dla inwestorów? Czy potencjał się już wyczerpał?
Podbitka i wzrost wolumenu może być dla BBI i IDM okazją do wyjścia a potem kupna taniej ale nie drożej niż 65blah5 .

Zalecana duuuuuuuuża ostrożność w grze.

pabla69 napisał(a):
Znów u mnie na tapecie. Ponieważ trochę się ostatnio działo na Famurze.
AT piętnastominutówka : robi się spodek. Zasięg 1 pln. Coś z tego będzie?
Zobaczymy na otwarciu czy zanegują formację.
Tym razem nie zamierzam się przyglądaćShhhFormacja wypełniona choć trochę koślawie już jakiś kawałek czasu wstecz i dzięki temu wpadło 10%binky .

Spółeczka urosła trochę pod wpływem dobrej koniunktury na rynku i to wszystkoThink
Pojawiają się tylko wybicia czysto spekulacyjne.
Nie taki cel miałem zaczynając obserwację i analizę Famuru. Miał być longterm.
Powiedzmy sobie szczerze bez informacji o dobrym na grube miliony kontrakcie kurs może długo się jeszcze kisić.
Spółka ma problemy z opcjami na xx milionów i bez super kontaktu nie wyrobią normy w tym roku.
Ba, wynik netto może spaść a w tej wysokomarżowej i zyskownej branży na pewno zostanie źle odebrany przez rynek.

Ja także czekam na niżej (chociaż przy ostatnim takim moim wpisie kurs poszybował ponad 20%Boo hoo! )
Wywalił mnie dzisiaj SL. Poprzyglądam się rynkowi. Może się skorekci.

Nie chciałem aby to zabrzmiało jakby twoja wypowiedź mnie dotknęłaShame on you

AT jest trochę dziwną sprawą i różnie można malować na 15minutówce, godzinnym czy dziennym.
Różne wychodzą trendy, wsparcia i opory dlatego jak możesz to maźnij coś.

Szczerze też próbowałem wklejać i jakoś to nie wyszło violent1 (ostatni chyba Wódz mi poprawił thx) dlatego puszczam linka i też wg mnie jest ok.

Dla mnie właśnie ze względu na mocny trend wzrostowy SL ustawiony już wysoko.
Z myślą od odkupieniu przy spadku. A do jakiego poziomu spadnie zobaczymy.

Tak jak pisałem zostaje ze spółką na dłużej bo musi dać zarobić. Fundamentalnie jest cacy i jeżeli nie wywalą jakiegoś babola
(a od tego jest SL) i jeżeli poznamy spółkę lepiej i będziemy wyłapywać jej wzloty i upadki to ...Whistle

Ogólnie mój portfel to 1/4 spółka z AF, 1/4 AT i 2/4 zostaje cash do dt lub do dokupienia gdy prognozy się sprawdzają.
A ponieważ w przypadku Graala tak się stało to zapełnił mi portfel w 1/2 i to jest max moje zaangażowanie.

A jak na razie king i tak trzymać

liczbero napisał(a):
Z ta dolna linia trendu wzrostowego troche przesadzilesWhistle .


"Prawdziwa cnota krytyk się nie boi" . Może maźniesz swoje?Whistle

Addi plissss wyrysuj tysz cuśPray


kliknij, aby powiększyć


Przypilnuję trochę wątku bo... daje zarobić binky

Technicznie opór zamienił się w wsparcie. Po drodze trochę przeszkód ale dolną linie trendu wzrostowego można chyba maznąć. Pozwoliłem sobie na to, ponieważ przy spadku do 5,88 dokupiłem co nieco i jak na razie jest ok.

Boję się pisać o tym, bo wielokrotnie obwieszczając światu sukces szybko zmieniał się w porażkę. Tylko jak tu chwalić się porażkami puke_l lepiej chyba zachować je dla siebie.

Liczę po cichu na to, że ze względu dobrą sytuację fundamentalną spółki przypomni sobie o Graalu OFE, TFI czy kto tam chce jeszcze i może w ciągu kwartału powitamy dwucyfrówkę.

A na razie po malutku, po cichutku do góryAngelwww.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Biorąc pod uwagę datę i ostatnio wysokie obroty Trigon miał możliwość wysypania sie do końca lub do zamierzonego poziomu.
Duże szanse, że tak się stało ponieważ obroty maleją a kurs procentowo rośnie.
Jak na razie Applause

Liczę na kontynuację trendu wav

Znów u mnie na tapecie. Ponieważ trochę się ostatnio działo na Famurze.
AT piętnastominutówka : robi się spodek. Zasięg 1 pln. Coś z tego będzie?
Zobaczymy na otwarciu czy zanegują formację.
Tym razem nie zamierzam się przyglądaćShhh

Cev napisał(a):
Ale kto weźmie nowe akcje za 2,5 gdy kurs jest poniżej złotówki? No chyba, że się wywinduje kurs na 3 PLN :)


Dziś słuchałem prezesa i ten twierdzi, że nowa emisja ma iść na wykup obligacji. Z drugiej strony twierdził, że nawet jeżeli emisja nie wyjdzie to nie ma problemu. Grubymi nićmi szyte skoro w kasie brak gotówkiLiar .

Albo dogadają się z bankiem, albo zamienią obligacje na akcje.
Nowa emisja to 10.918.666 akcji. Obligacji mają na kwotę ponad 18 000 000 pln.
Wychodzi mi, że kurs musi wynieść ponad 1,8pln. Prezes twierdzi, ze satysfakcjonujący kurs to ponad 2pln.
Emisja z prawem poboru, ale nie wierzę, że ubiorą prywatnych przy takim rynku i takiej kondycji finansowej spółki.
Chyba, że wyciągną królika z kapelusza:).

Mają na osiągniecie pułapu 2pln za akcję około 3 miesiące. Rok czasu już się motają z emisją a zegar tyka.

Patrząc na ostatnie obroty i biorąc pod uwagę, że ostatni wyskok nie był tylko dziełem kapitału spekulacyjnego może
coś z tego będzie. A może to trup z którego ktoś wychodzi.Think

Jestem w spółce od dziś na dłużej.
Omijałem z daleka bo dawno temu kisiłem Wilbo. I nie chodzi o straty tylko o to, że nie chciało rosnąć a reszta do góry. Sami wiecie jak wtedy podnosi się ciśnienie Anxious gotówka jest przyblokowana.

Po analizie spółek, które po zwale jeszcze nie odbiły Graal pod kątem AF wygląda najlepiej.
Szczególnie urzekło mnie słowo niedowartościowany x6 i stan gotówki.

Oby 5pln wytrzymało, jak na razie murbandhead


WatchDog napisał(a):
Oczywiście wszystkim tego życzę, choć sam bym grosza nie włożył w sektor mediowy.
Prasa drukowana jest całkowicie passe w oczach analityków i zarządzających. Dodatkowo, są obawy o kondycję branży reklamowej, co z kolei bierze się ze spadku konsumpcji. Ta maszyna trochę zwolniła bieg.


Ponieważ powiedziało się a trzeba powiedzieć beeeepuke_l

Po rekomendacji WoDza przyznam, że bardziej krytycznie spojrzałem na branże medialną.
Wiadomo, że każdy z nas mając pomysła(jak rzecze Kiepski) jest z nim związany emocjonalnie.

Ale tutaj jak nigdzie indziej dostaje w czystej postaci obiektywizm od wielu wybranych forumowiczów(wazelinkawave )

Miał być dwucyfrowy zysk przy odbiciu (które jest jak mi się zdaje) a jest jednocyfrowy... ale jest.
I to cieszy a mogła być strata. Zamknąłem pozycje i jest githello1 .


No i ładnie rośnie. Gratulacje.
Ja przegapiłem odbicie.
Biorąc pod uwagę moje dzisiejsze wpisy kto zagrał przeciwko mnie
to na tą chwilę wygrał. Popatrze z boku i życzę conajmiej widełsalute

Także siedzę na walorze dzięki Waszej rekomendacji.hello1 Dzięki.

I trochę nagoniębinky
Okazuje się, że zakup Netii wbrew sceptycyzmu większości okazuje się na razie dobrą inwestycją (kurs do góry i duzi gracze w akcjonariacie, którzy pojawili się ostatnio)
Liczę po cichu także na to, że co niektórzy zrobią przesiadkę z Madzi gdzie BBI zostało jeszcze trochę akcji do wyrzucenia.

I zgodnie z analizą by Addi duże prawdopodobieństwo ruchu do góry do pierwszego oporu 0,88, po przebiciu mamy górną linię kanału spadkowego.

Pożyjemy, zobaczymyPray

Famur dał mi zarobić kilka groszy na ostatnim wybiciubinky ale poczekałem na to kilka sesjii teraz także poczekałbym z huraoptymizmem.

Północ kierunek będzie bankowo. Tylko kiedy?Think Oto jest pytanie.

Jak wspomniałem kilka postów wstecz obserwuje cały czas i złym sygnałem dla mnie jest to, że odbił z pułapu 0,79- 0,80
a spadł niestety niżej. Gdyby wspomóc się AT to kurs pływa pod górną granicą kanału spadkowego.

Ja czekam na niżejsalute

mihara napisał(a):
negatywne info - moje nerwy puszczaja;)

innych info nie znam.


Oprócz info o wygranej sprawie z SP na której sobie Centrozap jeździ od zawsze, istotną informacją będzie czy KTOŚ
obejmuje ich nową emisję (inwestor strategiczny o którym buńczucznie wypowiadał się prezes w CNBC).
Jeżeli jest skierowana do ludu to znów stworzono wydmuszkę aby nabrać drobnych inwestorów.

Nowa emisja to faktycznie zła wiadomość ale.... jeżeli wygrają proces i znajdą inwestora to kursBoo hoo! .

Obserwuje i tylko jak na razie dt. Żadnych fundamentów do inwestycji długoterminowej.

Chyba po raz trzeci wkrótce potestujemy dno i wtedy spróbuje się załapać.

Opatrzność czuwała w piątek. Miałem ustawke na 9pln i do wyboru Cersanit lub TVN.
Wybrałem to drugie i jak na razie wygrałem na tym. Zobaczymy jutro. I tu i tam ciekawieThink

pirx napisał(a):
rozprawy nie odbywają się na sali sądowej a za zamkniętymi drzwiami. jeśli masz coś do powiedzenia zawsze możesz napisać pismo do sądu ale.... walne zgromadzenie zaklepało decyzję a zarząd ją wciela w życie. odwoływać się mogą jedynie strony więc widzę tu marne szanse.


OK Dziękibinky

Nie zdziwię się jak ktoś wysłał pismo, które nie dotarło a ma na to podkładkę. Ale to już spekulanctwoSilenced

Dużo zamieszania z tym Swarzędzem ostatnio...

greg napisał(a):

To jeszcze nie koniec zabawy dla hobbystów, myslę sobie.


www.parkiet.com/artykul/7,7907...

Czy ktoś miał styczność z podobnym przypadkiem na GPW?
Interesuje mnie jedno: czy zarząd może odwołać swoją decyzję odnośnie likwidacji?

A może jakiś akcjonariusz w świetle prawa podczas rozprawy sądowej (bo takowa chyba musi się odbyć aby zaklepać prawnie
likwidację) może to przyblokować?

W końcu zgodnie z prawem od każdej decyzji w określonym terminie jest mozliwość odwołania się.

Radca prawny helpPray

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Hyundai robi wrażenie....
Ogólnie jaja ostatnio z tymi NFI. Większość pcha się w rynek telekomunikacyjny.

Sprzedają, kupują... taka specyfika. Najlepsze jest to, że przeważnie nie za swoje pieniądze... taka specyfika.
Uważajmy oby tylko nie za naszeWhistle .

Wiekszość pisane patykiem na wodzie ale... wyskoki swoje mają i zawsze warto obserwować.

Jak dla mnie śmiech na sali heheblah5

Ciesze się, że pozbyłem się spółki przy wyskokach do góry. Na waciki.

Oczywiście zostaje do wglądu ze względu na dt. Trochę juz czuje Madzie love4

Panie Marku Pan da znać czy chce pan przejąć władze nad spółkąbinky

Dokładnie 145 854 sztuk akcji podniosło kurs o 50%. Do przekroczenia 50% trochę zostało.
W obliczu niezłych danych o kontraktach spółki może być wesoło.
Do obserwacji jak nicShhh

Wychodziłem w piątek bo wydawało mi się, że dychy nie przebije a potem gryzłem klawiaturęangryfire

Poczekałbym aż zaatakują 10,50-10,60 gdzie już dwa razy się odbili. Napewno spróbują...
Ale Twoja Kasa i Twoja Taktyka a patrząc na Twoje wpisy tylko się uczyć3some .
Obserwuje Cersanit od dłuższego czasu i jest to mocno techniczna spółka a mamy trend wzrostowy i warto chyba poczekać jak go przetną w dół.

Tak czy śmak samych plusówsalute

Po ostatniej godzinie handlu w stanach i ich nienaturalnym wyskoku do góry zadźwięczało mi znowu magiczne słowo: korekta
W każdej bessie była większa 20%-30% i wydaję mi się, że jesteśmy blisko takiej.

Już słyszę jak podnoszą się krzyki hosanna!!! ale do odwrócenia trendu potrzebujemy przynajmniej kwartału dobrych i bardzo dobrych informacji w skali makro.

Pod tą korektę analizowałem spółki z Wigu20 bo chyba wszyscy wiemy, że jak zacznie się jazda to najpierw właśnie tam .

No i moim skromnym zdaniembinky może to być Agora. Mało popularna i nie lubiana, ale usłyszałem czy przeczytałem gdzieś mądre słowa, że w korekcie dają zarobić najwięcej te spółki, które najwięcej spadły.
Getin odbił, Polimex odbił a Agora harata po dnie przy 11 pln i od strony technicznej uformowało się podwójne dno (małe ale zawsze jest na godzinówce dodam). Twardy opór wynikający z trendu spadkowego mamy już około 12 pln, także wąsko i ciekawie zarazem.

Biorąc pod uwagę milionowe straty Lotosu, Orlenu czy Cersanitu fundamentalnie Agora całkiem całkiem o czym świadczy rating AAAthumbright .

Może więksi przypomną sobie o Agorze?Think
Polecam
www.marketwatch.com/news/story...

Oczywiście dla GOŚCIking z technical buisness english lengwidż umiejących tiptop(ja niestetyviolent1 )

Do mnie dotarła część:
"These forward-looking statements may be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms "believes," "estimates," "anticipates," "expects," "intends," "may," "will" or "should" or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology, but the absence of these words does not necessarily mean that a statement is not forward-looking."

Dodam jeszcze zwalnianko z pracy (nie biorę odpowiedzialności za wiarygodność źródeł chociaż kurna reuters) www.reuters.com/finance/stocks...

Być może się wygłupiłem (bo lubię Bolsa) ale... niezbyt różowo to wygląda.
Proszę o weryfikację bo ślinka mi cieknie na CEDC.

Tym bardziej, że z arbitrażem można pograć na pluspirate


Do obserwacji !!! (jak dla mnie oczywiściebinky )

W zasadzie jedyna spółka mająca problemy z opcjami i dobre fundamenty, która nie miała sensownej korekty.
Do tego stały mariaż z Kopexem, który jak to u nos godają dre do góryAngel

Dotychczas już gorsze walory na pół bankruty odbiły.
Famurowi bankructwo nie grozi ale korekta wzrostowa chyba tak.

Tak jak Kopek oberwał rykoszetem przy opcjach od Famuru. Może tym razem zarazi się wirusem wzrostu od KopkaWhistle

Ostatnio przemysłówki trendi...


www.google.com/finance?q=NASDA...:CEDC

Link dla zaangażowanych w spółkę.
Uwaga na otwarcie w stanach i arbitraż.binky

mihara napisał(a):


jak ktos chce blizej obejrzec co jest u wielkich braci za woda to zapraszam na google. www.google.com/finance?q=INDEX...:.INX


Lepiej tutaj:

www.google.com/finance?q=INDEX...:.DJI,INDEXSP:.INX,INDEXNASDAQ:.IXIC

ticker bez opóźniej trzeba tylko odświeżaćsalute

W przypływie emocji po informacji z piątku pozwoliłem sobie na zakup Madzi.
I było cacy jak zaczęła rosnąć a potem mina mi zrzedła.
Dokupiłem na fixingu. Zaczarowane słowo wezwanie zrobiło mi z mózgu wodę.

Wiele razy zarzekałem się, że nie będę inwestował w spółki widma jak Atlantis lub Centrozap a jeżeli to tylko
w ramach dt. A na pewno nie zostanę z akcjami takich spółek na weekend.angry3

Spędziłem z tą spółką trochę niedzieli i znalazłem w gąszczu negatywów i niespełnionych obietnic dwa pozytywy (myślenie życzeniowe, światełko w tunelu hehe).
Pierwszy to taki: www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...
Drugi pozytyw to Kazimierczak Zbigniew. Przeparkował kasę z Mediatela na Madzię.
Dlaczego?
Mediatel spółeczka ładnie wyglądająca i przynosząca zyski i pewność, że wraz z poprawą koniunktury na rynkach powinno być lepiej. Co do Madzi każdy widzi jak to wygląda.
Przeparkował chyba nie po to żeby stracić.

W komunikacie mowa o wezwaniu i przy wysokim zaangażowaniu Rasting Limited po przekroczeniu 66% muszą skupić resztę.
Bo chyba nie chcą skupić pięć akcji na krzyż.

Ktoś ma informacje na temat Rasting Limited i Evotec Management Limited? Ja znalazłem tylko sieczkę ale też za bardzo nie przyłożyłem sięblah5

Czy popłynę sobie z Madzią ? A może będzielove4 Pożyjemy, zobaczymy.


No i jeszcze jeden pozytyw na forach ciszadontknow

Zgodnie z tym co zapowiadałem opuściłem okręt w piątek po szybkiej i pobieżnej lekturze raportupuke_l

Beefsan zjadł mi zysk, który mozolnie został wypracowany od początku roku.
Pocieszeniem zostaje fakt, że giełda zwaliła się od tamtego okresu w większym stopniu, a ja pozostaje wyzerowany.

Nie podchodzę do spółki kilka kwartałów dopóki nie zaczną generować przychodów z Galerii Sanova.salute
Oczywiście pod warunkiem zyskowości tego przedsięwzięcia co przy stylu zarządzania może byc problemem.

Pozostającym na tym walorze życzę w poniedziałek aby do gry włączyła sie spekuła bo bez tego cienko to widzę.
www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Jarbas chyba musisz zapomnieć o okopach.Whistle
Zastanawiające jest, że bezpośrednio po komunikacie nic sie nie działo.
Ktoś w temacie na temat Madzi?Think

Przywalił, przywalił i mam nadzieję ,że jutro rano będzie replay. Whistle

Banki w niełasce, gaz w niełasce, budowlanka w niełasce. Liczę na to, że zamykając pozycje na tych spólkach z WIG-u20
część kasy może się znaleźć w Cersanicie a tam niewiele potrzeba żeby wykręcić dobry procent.

Pożyjemy zobaczymy

Jarbas napisał(a):
Tylko ja na tym pogrywam? ;)
Kilka % się ukręciło tak że na 0 pozycja od nowego roku :)Jest nas dwóch co przy obrotach na tej spółce to już tłumAngel

Ja na lekkim plusie, który zmieni się szybciutko w minus jeżeli nie wyjdzie z wykresu odwrócona głowa z ramionami. Zasięg 13-14 pln.

Panowie technicy co wy na toThink

Zakupy w piątek po 9,05. Na początku sesji ktoś próbował zrobić fajną świeczkę jednym zleceniem pkc kupno 10000.
Szybko wybili mu to z głowy a największy udział w tym miał pan(i)207.

Do wypełnienia formacji potrzebne odbicie na WIG-u 20 i liczę na to, że z całego indeksu na Cersanicie będą największe wzrosty.binky

Przy słabiutkim rynku w ostatnich dwóch dniach kurs spółki w stosunku do reszty z WIG-u 20 zachowuje się lepiej.
Dodatkowo na fixingu przy panikujących stanach podskoczył do góry.
W myśl zasady nie chce spadać, będzie rosnąć?Think

Uważasz, że to koniecd'oh!

W listopadzie była wzmianka na temat elektrowni i poszło prawie 100%.

Teraz mamy chyba lepsze i zostało jeszcze trochę obrotów do końca sesji.

Obyś się myliłbandhead

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Polecam po przeczytaniu mi się odechciało.
Ale nie sonduje spółki na bieżąco także nie wiem co było a co przybyło.


www.krosno24.pl/informacje.php...

Znów mnie wczoraj skusiło Krosno.
Odbiło i obroniło 0,40.
1000% spekulacja.

Czy mają jakiekolwiek szanse wyjść z tego? Jeżeli tak to małe. Banki ostatnio nie łaskawe dla bankrutów.angry7

Info na temat opcji pochodzi z grudnia 2008:
www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Dlaczego nie został podany do wiadomości wszystkich wcześniej, gdy zamieszanie z opcjami osiągało swoje apogeum ?!?!?!
Mogli przy okazji doczepić info, że managment będzie kupował patrz Krosno.
Przypuszczalnie kursik ruszyłby do góry, byłaby lepsza okazja do wywalania.
Także nasz prezes jest fajniejszy :^o niż ten z Krosna. Jeszcze jak by wyrzucał figurantów z rady nadzorczej (ach ta prywata) a nie akcje byłby cacy:love4: . No i nie olał drobnych inwestorów po telefonie Janerra.

Cieszy mnie brak dobrych informacji, ponieważ w przypadku spółek zagrożonych przeważnie były to wałki i kręcenie lodówicescream

Obroty spadają a sypacze miejmy nadzieje dali sobie spokój. Może sypną jeszcze:crybaby:
Jak dla mnie w ostatnich dniach wychodzili ci, którzy liczyli na szybki zarobek i stracili cierpliwość.
Moja cierpliwość jest ograniczona do następnego raportu. A tymczasem liczę na dalszy spadek obrotów i jak historia każe
powolutku do góry.Zapomniałem dodać, że piątek także spędziłem "live z Beefsanem" i taktyka wywalania zmieniła się na mniejsze pakiety.

Albo podaż się wyczerpuje, albo "sypacz" czyta to forum i wie, że został namierzony hehe...:binky:

A jak czyta to mógłby napisać kiedy koniec3some


Rzeźni ciąg dalszy...

Czy ktoś (bankowiec) mógłby wyjaśnić czy jeżeli w trakcie ostrego wywalania spada kapitalizacja spółki ma
to wpływ na zabezpieczenia bankowe.

Czekam na następne info ze spółki...angryfire.

Biorąc pod uwagę moje doświadczenia z tą spółką zrobiłem to co poprzednio czyli uśredniłem.
Liczę na to, że historia lubi się powtarzać i tak jak poprzednio po wyprzedaży akcji przez prezesa spółka dała zarobić.

Przejeżdżałem przez Wieluń miesiąć temu. Parking zawalony naczepami do maxa. Czyli sprzedaż nie idzie.

Wnioski wyciagnijcie samibandhead

JANERR napisał(a):
Dzisiaj bank zastawy akcyjne wywala dalej,ciekawe ile tego jeszcze mają.
Oby Prezesunio stracił pakiet większościowy .
Ciekawe ile jeszcze spadnie przez najbliższe 2 tygodnie.:-$

Czysta spekulacja ale może sie opłacić pod warunkiem że sie wyczuje dołek :-"
trzeba też zauważyć że ktoś jednak zbiera akcje z rynku ciekawe kto i czy mi sie tylko zdaje.Obserwowałem papier wczoraj i dziś. Powtarzał się schemat: gdy po stronie kupna zbierało się 200 000 akcji to szła wywalanka. Wczoraj spuścili cene o grosz, dzisiaj to samo. Czyli nie jest to chamskie wywalanie PKC. Dobry sygnałd'oh! ?
Może mają określoną ilość do sprzedania i potem kierunek jest jedenBoo hoo!

Ponieważ obserwuje Beefsan od dawna, nie są to zbyt popularne akcje i do tej pory niewiele się tu działo.
Przy takim wolumenie wywalania od nowego roku ławica drobnych inwestorów miałaby d'oh! nikłe szanse na utrzymanie kursu na tym poziomie cenowym... także ktoś większy może jest.

Obejrzałem sobie dzisiaj powtórnie wywiad z nowym prezesem i na pytanie o opcje walutowe
odpowiedział, że piastuje to stanowisko kilka godzin i nie jest w stanie wypowiedzieć się na ten temat.

Ale w oczy redaktorowi nie popatrzał i tak sobie myślę, że może jeszcze wyciągną trupa z szafy:^o
Obym się mylił :binky:

etopiryna napisał(a):


dla mnie to brzmi ni mniej ni więcej, że puściły mu lewary i bank PKO Sa w jego imieniu sprzedaje akcje..

jeśli zejdzie poniżej 50% stanie się łakomym kąskiem dla inwestorów ;)Niedobrze bo banki nie mają litościangryfire

Dobrze bo ktoś cały czas od początku roku zbiera a obroty jak na Beefsan niebotyczneBoo hoo!

Idę zadzwonić do wróżki:binky:

etopiryna napisał(a):
Wygląda jakby chciał ktoś Pilśniaka spuścić...Skąd takie wnioski?

Faktem jest, że niewiele mu zostało aby zachować pakiet większościowy.
Ktoś zebrał to co wysypał, dzięki temu kurs nie poleciał na pysk.
Przestał sypać? Po 13 stycznia kurs poszybował ostro do góry a potembandhead zaczął sypać znowu?
Jeżeli tak to czekamy na komunikat ile mu zostało powyżej 50%.

Co potem... zaczyna się robić ciekawie:-"


Jeszcze nie przesądzajmy, ale każdy dzień bez informacji nie pozostawia złudzeń, że był to wzrost spekulacyjno-
-spektakularny.

Dwa razy już wchodziłem w spółkę w przedziale 0,30-0,33 i dała porządnie zarobić. Nie widzę innej opcji jak następny zarobek
tylko potrzeba cierpliwości i jeśli przy okazji jakąś instytucja przypomni sobie o mięchu to może być wesołoblob3

Dla mnie ten przedział cenowy to już uklepane dno. W październiku tylko podczas paniki (Wig20 -13% w trakcie sesji) poleciało
do 0,25 gdzie skorzystałem z "okazji" (jak potem okazało angel4 się) i uśredniłem.

Pożyjemy, zobaczymy d'oh!

Na razie szykuje się nam kolejna ogólnoświatowa zwałaangry5
No i dobrze będzie taniej...:-$


szooler napisał(a):
Te akcje są skazane...na wzrosty.Z tej prostej przyczyny,że właśnie kupiłem na spadkach.:blackeye:
Horyzont inwestycji góra 2 tygodnie.


O ile zgadzam się z pierwszą częścią zdania3some , to z ostatnim członem nie tegesargue . Otóż wygrzebałem taką historyjkę:

Beefsan przygotował sobie ziemię :
www.galeria.sanfot.com/display...
pod dość fajną inwestycje :
www.skyscrapercity.com/showthr...
i patrzy przyszłościowo na to zbierając powoli klientów:
www.portalspozywczy.pl/handel/...

Kompleks, który powstaje jest pierwszym i jak do tej pory jedynym konsumenckim molochem, który powstaje w Przemyślu.
Beefsan już jakiś czas temu oprócz mięcha zaczął bawić się także w sprzedaż ogólno rozumianej spożywki. Jedni twierdzą,
jest to wypadkowa ich problemów finansowych (i nie sposób się z tym zgodzić jak się patrzy na raporty), ale z drugiej strony
jest to etap przygotowań do Galerii Sanowa w myśl, że łapanie dobrego towaru, dobrych kontrahentów nie trwa kilka tygodni tylko lata:-" . I jeżeli doprowadzą inwestycję do końca to na pewno na tym nie stracą:-$ .

I tak sobie myślę, że przygotówka ziemi i kolejne etapy były jakąś myślą na nowy biznes skrzętnie realizowaną i rozciągniętą na lata. Chyba nikomu z firmy nie zależałoby na kursie, ponieważ ONI wiedząangel4 o przyszłości firmy lepiej niż reszta(znowu włączyła mi się teoria spisku). Czekam na info kto kupił ponieważ ostatnio przewaliło się bagatela ponad 10% akcji .:-"

Jeżeli jest to gra przypadku i poczynaniami Beefsanu kierują wypadki losowe i wolny rynek np burzymy bo mamy kase z emisji i budujemy nowy biurowiec, oooo:blah5: przyszli Panowie z PANowy chcą tam budować coś tam wchodzimy w to co?:^o
I jeżeli ostatnie wzrosty są tylko i wyłącznie sprawką spekuły (za co im dziękuję i pięknie się kłaniam:binky: ) to nie wróżę kursowi Beefsanu sukcesów a ostatnie spadki się pogłębią. A potem będziemy się bawić na szybkich i krótkich wzrostach i albo zarobimy albo nie.

Ale Qrcze może już nie być taniej:^o

bootyshake
szooler napisał(a):
Kolejne pytanie z serii;Co tu się dzieje?!bandhead :blackeye: .Dodatkowo jakieś niejasności,taaaaka dywidenda w takich czasach,mało w tym spójności.Zebrało sie NWZA i przyszedł jeden z akcjonariuszy i rzekł: dajcie dużą dywidendę , którą my wpakujemy w wasze akcje +
do tego wasz buyback to poleci nam kurs w kosmos. Dywidenda wypłacona. Bardzo was przepraszamy ale mamy problemy.
...wiecie rozumieciebootyshake ...

Co do Dudy polecam wątek Dudy i zacytuje WD, który w piekny sposób ich namierzył: "na przeżycie" that"s all

stooq.pl/n/?f=218304&searc...

I tak sobie pomyślałem, że jak się skończy ta rzeźnia to...Boo hoo!
może Action powitamy w akcjach groszowych:^o


JANERR napisał(a):
Jak narazie WIELCY chcą wywalić trzeba czekać

Trzeba być odważnym by podać jak narazie taką plotke - lepiej by zawiesili aż do oficjalnego komunikatu .
Thx Janerr. Dzięki powyższej wypowiedzi idea1 jestem 2 grosze do przodu.

Uciekłem dzisiał na widełkach po 0,38.

Coś mnie denerwują ostatnie wzrosty na groszowych spółkach,min. +20% zawsze przy dużych obrotach. W tym tygodniu ostro Karen, Pepees, Polcolorit i coś tam jeszcze.

A na drugi dzień na ostro dół bandhead

Qrcze wolałem jak miecho szło do góry powoli a obroty były nędzne. Ale nie mogę narzekaćangel4

0,40 opór wynikający z at i do tego psychologiczny (jak zawsze przy okrągłych liczbach :binky: )

Pożyjemy, zobaczymy jak przebije to coś ugryziemy.


Ale to nic do tego co się dzisiaj działo na Biotku. Taki dt życzymy sobie codziennie:headbang:

Nowy prezes Biotonu o 14 w cnbc tvn

Czekam na to i nie oddam Biotonu groszowego :-"

szooler napisał(a):
A ostatnią ratę kredytu kiedy miał?Można by co nieco zarobić..... między ratami.:blackeye:


Teoria o racie kredytu chyba pójdzie w zapomnienie ( chociaż swego czasu dała zarobić angel4) ponieważ ostatnia sprzedaż akcji przez Pana Pilśniaka datuje się na sierpień 2008 i od tego czasu cisza:

www.parkiet.com/narzedzia/pigu...

Nawiasem mówiąc musiało nieźle skoczyć mu ciśnienie jak dowiedział się, że problemy i w kasie niema na kredyt biorąc pod uwagę, że rok wcześniej kupował po wiele wyższej cenie w wezwaniu. Ktoś tam argue rezygnował z jakieś funkcji.

Ostatnio obroty wysokie być może dowiemy się za kilka dni czy mamy ciąg dalszy wysypywania, a do 50%+1 akcja jeszcze trochę mu zostało. Jeżeli mamy inny scenariusz to albo zostało jeszcze ze sprzedaży akcji z sierpnia albo poprawiła się sytuacja finansowa firmy. No i mamy mały plus.:^o

Przeglądając raporty Beefsanu rzuciło mi się w oczy o wiele wyższe zadłużenie krótkoterminowe w stosunku do długoterminowego. Odnoszę to do tego, że po drodze było postępowanie układowe i gdyby firma naprawdę bankrutowała to bank zamieniłby krótkoterminowy na długoterminowy, gdzie rata kredytu byłaby o wiele niższa. Chyba zamieniłby d'oh! bo z tego co się orientuje banki wolą układy i kasę a nie długie zabawy z syndykiem .
Ponadto ktoś oceniał sytuację firmy podczas postępowania układowego, miał wgląd w papiery i uznał, że stać ich na wysoki krótkoterminowybook No i mamy mały plus.:^o

Gdybym był klientem Opery TFI po takiej wypowiedzi ekonomiczno-weterynaryjnejbootyshake :

www.google.pl/search?hl=pl&...

natychmiast umorzyłbym moje jednostki i podziękował za ich usługi.

Może brakuje kasy w kasie aby obsłużyć kolejkę która się tam ustawiła?

Może brakuje kasy bo bardzo jej ubyło occasion5

Brzmi trochę jak teoria spisku, ale mogę chyba sobie na to pozwolić w tych ciekawych czasach inwestycyjnych gdy tyle fajnych truposzy powyciągano z szafy. Może mamy nareszcie naszego polskiego Madoffa:-"

Gdyby po części było to prawda nie tylko Action ale inne spółki ze stajni Opery też popłyną na dół. A jak widać też nie błyszczą.

W Parkiecie piszą, że są zaangażowani tutaj:

www.parkiet.com/narzedzia/ktok...

Ślinka mi ciekła pod dywidendę ale nie zdecydowałem się na zakup. Czas pokaże. Drobnym akcjonariuszom życzę wzrostów, bo grube ryby chyba o tej porze robią co innego a nie czytają forum occasion5

Dzisiaj po koniec sesji na cnbc mówili, że nie kupuje Pan Sawicki. ?To kto?

Nawiasem mówiąc czy ktokolwiek sprawdzał wiarygodność tej wypowiedzi i tej stacji?

Rozumiem, że dzwonili do niego bo chyba nie pomachał im główką z okienka samolotu.:-"

No i gratki szooler, ale trochę musiałeś się napocić jak przebijało 0,40helpCo do samych spółek,ciekawie czy bEefsan obroni minimum.I kiedy się skończy rzeźnia(w przecenie na tak dobrych akcjach jak np Indykpol)[/quote]

Minimum obronione oczywiście przy potężnym obrocie. I nawet jeżeli jest to sprawa periodyczna nie martwię się tym.

Jak historia pokazuje walor pnie sie do góry nawet przy znikomym obrocie i tak samo lubi spadać (chyba że braknie na rate kredytu:-" ). To, że odbił i poszła przy tym konkretna kasa wróży dobrze. Ponieważ mamy odbicie powinien spokojnie dotrzec do 0,40 a co daje i tak super zarobek.

Czekam z niecierpliwością na raport za 4 kwartał i jeśli nie będzie poprawy wyrzucam Beefsan i zapominam.

A jak na razie mięcho ludziska lubią i ktoś musi zostać na rynku. Dlaczego nie Beefsan ???

Brakuje konkretnych wypowiedzi na temat af. Niestety ja nie potrafię wgryźć się w szczegóły brak wiedzybandhead

Kąsam WD book może spróbujesz roczny raport?

Ponieważ nikt nie zdecydował się na tym wątku o ocenę tego co dzieje się w Krośnie postanowiłem troszku pogrzebać i z analizować sytuację z nadzieją, że może mi się to uda. Niestety szanse dla tej firmy oceniam na fifty/fifty. Ale po kolei...

Wszyscy, którzy sprawdzają af wiedzą, że sytuacja nie do pozazdroszczenia przychody maleją, zyski na minusie, zadłużenie przekracza 50% aktywów firmy co w mniemaniu ekonomistów znaczy źle się dzieje w państwie krosnieńskim. Ale... spółka zamienia zadłużenie krótkoterminowe na długoterminowe co dla mnie jest pozytywnym zjawiskiem pod kątem tego, że albo przedłużamy agonie albo walczymy w dalszym ciągu o byt. Do tego jeszcze dochodzą dwa przetargi :

http://krosglass.pl/index.php?id=6
i
www.krosno.com.pl/pl/wydarzeni...

czyli szykuje się kapucha, czyli walczymy dalej. Nie podejmuję się oceny bandhead jaka kasa może im z tego spłynąć może KTOŚ spróbuje i wtedy trochę się rozjaśni czy spóła nadaje się na longterm. Jeżeli są to konkretne kwoty to mają dużo problemów z głowy i dużo czasu aby wykombinować sensowną rentowność. Oczywiście jest to efekt restrukturyzacji w firmie podobnie jak zwolnienia grupowe.
Trochę zamieszania z wypłatami, z prokuraturą, dla mnie norma jak się ma związki zawodowe i problemy finansowe. Jakieś info na te tematy tutaj ( wiarygodność źródła = d'oh! )

www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/...

Likwidują rękodzieło w ramach restrukturyzacji co jest ewidentnym błędem a co jest wypadkową braku dobrego marketingu i tutaj buuuuuuuuuuuu w stronę zarządu i działu odpowiedzialnego za tę działalność. Ponieważ pod nosem wyrosła im konkurencja !!! Dobrze prosperująca Makora !!! Więcej tutaj:

www.krosno24.pl/informacje.php...

Gro przychodów pochodziła z USA i słabnący dolar dał im po grzbiecie.

gospodarka.gazeta.pl/gospodark...

Ale nie wierzę aby jakakolwiek firma w biznesie paliła za sobą mosty i biorąc pod uwagę wzrost dolca o 50% od połowy roku
2008

stooq.pl/q/?s=usdpln&c=3y&...

to znów w moim mniemaniu mamy światełko w tunelu. Pod warunkiem, że nie zrezygnują do końca z rękodzieła bo chyba tylko to szło na eksport.

Odnośnie ostatnich wzrostów główny akcjonariusz ma ponad 50% w Krośnie, rozdaje tam karty i nie sądzę aby zwiększał zaangażowanie. Spekuła? Managment ? Fundusze ? Zobaczymy w najbliższych dniach.

To tyle co wygrzebane i przemyślane. Niestety reszta niedzieli hehe należała się rodzince3some .
Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli nie znajdzie się fachowiec, który wyceni nieruchomości wystawione na sprzedaż spróbuje to zrobić sam ponieważ myślę, że gra jest warta dalszej gry.

Pzdrufka


Pomijając to, że większość udziałowców Biotka czeka na WIELKIE INFO spróbujmy zabawić się w jasnowidztwo
(chociaż gdybyśmy byli w tym dobrzy, to albo kiedyś spaliliby nas na stosie albo na dzień dzisiejszy uśmiechalibyśmy się do siebie na Kajmanach z drinkiem w ręku:d/ ).

Obroty spadają i kurs nie chce rosnąć.
Jutro obstawiam 0,24-0,23 przy nędznym obrocie (jak na Biotka oczywiście), chyba że ktoś niecierpliwy
wywali troche więcej i dotkniemy 0,22 który to poziom uważam za atrakcyjny ale...:binky: przypominam, że
luzik i tylko gdybamy, ponieważ na temat tego co sie dzieje na tej spółce zostało wszystko powiedziane.


hello2 :crybaby:
szooler napisał(a):
Trwała zmiana kierunku.Wreszcie.:blackeye:
Podkupujcie na spadkach.:-$Życze ci tego z całego serca 3some bo siedzisz tam (chyba ) od 60 gr (mam nadzieję , że uśredniałeś) ale... gdzieś tam czytałem że zwalnianko w Krośnie ma trwać przez dłuższy okres, także restrukturyzacja jeszcze trochę potrwa i na dobre wyniki zyski !!! jeszcze troche poczekamy.

Myślę :binky: że sobie poradzą i bedzie good.

Siedziałem dzisiaj i korciło mnie przy 0,46 ale spietrałem a trza było ściągnąć pampersa i avanti :crybaby:

I tak siedze i dumam nad jutrzejszym dniem. Trochę czasu jutro mam do dyspozycji i pomimo tego, że daleko mi
do rasowego daytraderka... to może są jakieś szanse tylko hehe +10%?

Ach jak chciałbym przeczytać kilka zdań od Jarbasa lub Alexey"a help

Tak ładnie walczycie z madzią i immo.

Może czas na Krosno?


Taa... spółeczka działa na wyobraźnie inwestorów. Ma plany i jest groszowa (i to jak groszowa, nawiasem mówiąc kocham groszówki i takie, które opierają się o 1 pln ) ale... jak na razie to można na niej grać a nie INWESTOWAĆ!!!.

Tym bardziej, że zachowuje sie mniej więcej jak ikonkablob3.

Jakoś nie zauważyłem aby pchały się tam OFE lub fundy.
Wczoraj obrót 30 mln i ostro do góry, dzisiaj też nieźle bo 16 mln ale na dół.

I jak byczki nie poradziły sobie z 0,27 (wczoraj też próbowali) uciekłem z walorku.

Wam życzę jutro luki do góry oczywiście ale czarno to widze. Ach te stanyrrwww.biotechnologia.pl/biotechn...

...może to po trosze wyjaśnia ostatnie wzrosty a nie tylko korekta pod spadki bądź też sir Staraka.
Szczerze powiedziawszy czytając wszystkie infa na temat tej spółeczki przyprawiają o ból głowy, at na groszówkach można w zasadzie sobie
włożyć... :) między bajki, na temat af powiedziano tutaj wszystko.

O ile zapotrzebowani na rynek polski nie robi na mnie wrażenia o tyle swiatowy ehhhhh:)

Ale co tam niech rośnie !!! W końcu ja też jestem lekko ubrany w Bioton.


Beefsanu nie widzę także pozwolę sobie założyć wątek.

Witam wszystkich lubiących mięcho i spółki z problemami !!!

Po rajdzie w dół, w którym pomagała koniunktura na GPW i Pan Pilśniak sprzedający akcje aby było na ratę kredytu można zauważyć poprawę.

Od strony fudamentalnej po zapaści spółka poprawia wyniki i w IV świątecznym kwartale może wyjdzie na maleńki +.
Przychody stabilne, zadłużenie do przełknięcia, zmniejsza się strata, także idzie ku lepszemu.
Ale o kilka słów proszę fachowców od analizy fundamentalnej gdyż nie wgryzałem się głębiej (brak wiedzy i czasu, ale szkrobne coś jeszcze co mnie boli a napewno im coś znajdęangel4 ).

Od strony technicznej mamy trend wzrostowy przerywany płaskimi korektami i mocny opór 0,52 od którego już raz sie odbił a od dołka z 10.10.2008 trochę procent poszło w górę.
Budujące jest to, iż nie jest to szybki wyskok a powolne wdrapywanie się przy akumulacji papieru przez ... no właśnie gdzieś wyczytałem DWS ale... :-# . A ponieważ DWS kojarzy mi się od zawsze z Robertem Nejmanem (który zawędrował oczywiście juz gdzieś tam) i dobrymi inwestycjami jakiś dobry omen jest. Ale dosyć czarowania, od analizy technicznej są lepsi i chętnie dowiedziałbym się Waszego zdania.

Pozytywem także pozostaje w tych trudnych do przewidzenia czasach inwestycyjnych mała korelacja z szerokim rynkiem.

Witam serdecznie !!!

Jako nówka na forum chciałbym powitać wszystkich i podziekować za wiele wypowiedzi, które pomogły i otworzyły oczy a także zapobiegły stratom.

Trochę wazeliny 3some w stronę admina. WD wiekie dzieki za analize fundamentalną wielu spółek, wyłuskiwanie tych jakże ważnych niuansów, które decydują o wiarygodności danego emitenta.

O ile rozumiem zasadę forum "daj trochę z siebie" skutecznie egzekwowaną przez WD, spróbuję wypowiedzieć się na temat ADSu i tego co zauważyłem a co nie bardzo mi się podoba jako akcjonariuszowi tej firmy. No i proszę o wyrozumiałość:binky:


Wiadomo (chyba), że całe kupowanie akcji na tym walorze oparte jest o perspektywy rozwoju czyli co firma pokaże w przyszłości i (na pewno we wzrostach nie pomaga duży freefloat) jak oplecie mackami swoich hurtowni całą Polskę.

Otóż rzecz, która mnie zabolała czytając raport za III kwartał jest słaba dynamika przychodów.
Biorąc pod uwagę, że 31 lipca 2008 roku ADS połączył się z MAX BEER , MAG-MAR oraz BOMARK,

info tutaj: www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

czyli od 01.08 w/w spółki znalazły się w raporcie kwartalnym (chyba i tutaj proszę o weryfikację, jeżeli macie info) co nie pomogło w znacznej zwyżce przychodów, a faktycznie porównując II i III kwartał tego roku firma stoi w miejscu. Aktywa też stoją prawie w miejscu, ale to można tłumaczyć tym, że firma zapłaciła za przejmowane firmy tyle ile są w rzeczywistości warte i tu się zeruje.

Aleeeeeeeeee gdzie te przychody d'oh!

Czyli albo nabyli nędzne hurtownie albo czają się z konkretnymi wynikami w IV kwartale i liczenie na to że w długie weekendy i w święta społeczeństwo będzie zalewało robaka na umór.

Ponieważ w kasie gotówki niet, marża spada quo vadis ads?

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 16 listopada 2008
Ostatnia wizyta: 18 listopada 2012 08:28:06
Liczba wpisów: 104
[0,03% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,207 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +165,97% +33 194,87 zł 53 194,87 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło