pixelg
VISTAL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

VISTAL [VTL]

AKTUALNY KURS: 1,40 zł (+2,19%) 05-06-2020 17:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 17 kwietnia 2015 20:24:32 przy kursie: 12,34 zł

federer
federer PREMIUM
Dołączył: 2011-01-07
Wpisów: 255
Wysłane: 4 maja 2015 10:51:51 przy kursie: 13,35 zł
Prosiłbym przy okazji o wrzucenie danych wynikowych do systemu. Zdaje się że już jest cały pełny rok danych, na tej bazie można chyba wyliczać wskaźniki do skanera fundamentalnego...
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
jeśli lubisz miód, nie powinieneś bać się pszczół

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 26 maja 2015 23:56:46 przy kursie: 13,07 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Vistal Gdynia za Q1 2015


GK Vistal Gdynia to producent konstrukcji stalowych dla przemysłu budowlanego, okrętowego oraz offshore. Grupa ma nieduży staż na GPW, jej debiut miał miejsce na przełomie 2013/2014. W zeszłym roku kurs akcji zaliczył solidną obniżkę notując swoje minima na początku 2015. Od tego czasu akcje próbują mozolnie odrabiać straty. Raport za pierwszy kwartał pokazuje, iż w dalszym ciągu rośnie skala biznesu grupy jednakże problemem jest rentowność głównego segmentu oraz przepływy pieniężne.Tak jak pisałem na wstępnie GK Vistal Gdynia systematycznie zwiększa skalę działalności zbliżając się do bariery 350 MPLN w skali roku. W pierwszym kwartale 2015 grupa wygenerowała przychody na poziomie ponad 87 MPLN vs. 71 MPLN rok wcześniej. Pozytywna dynamika sprzedaży powinna być utrzymana w kolejnych kwartałach, co można wnioskować na podstawie portfela podpisanych umów, który rośnie systematycznie i w maju br. wynosi ponad 250 MPLN. Perspektywy długoterminowe wydają się być również optymistyczne. Realizacja programu budowy dróg wspartych dotacjami z UE będzie zapewne pozytywnie oddziaływać na portfel zleceń Vistalu Gdynia szczególnie w segmencie infrastruktury. Rzut oka jak radziły sobie poszczególne segmenty.
Powyższe wykresy pokazują, iż GK Vistal Gdynia rośnie głównie w segmencie infrastruktury, który uwzględnia budowę i montaż mostów oraz wiaduktów. Na przeciwnym biegunie mamy dywizję marine&Offshore, tutaj wyraźnie widać negatywny trend w obszarze przychodów. Sprzedaż w tym segmencie spadła zdecydowanie poniżej 100 MPLN w skali roku. Dwie podstawowe dywizje mają być motorem wzrostu dla grupy w kolejnych kwartałach. Potencjał tych segmentów został istotnie zwiększony w zeszłym roku poprzez zakończenie inwestycji na Nabrzeżu Indyjskim. Budowa nowego zakładu pozwoli na realizację ponadgabarytowych i złożonych konstrukcji.Niestety wzrost przychodów nie przekłada się na poprawę rentowności. Zyskowność core businessu w ostatnich kwartałach systematycznie spada. Co ciekawe w pierwszym kwartale 2015 przy zdecydowanie wyższych przychodach Vistal właściwie powtórzył tylko zeszłoroczne zyski na poziomie sprzedaży oraz operacyjnym. W strukturze kosztów widać rosnący udział kosztów zużycia energii oraz materiałów, co negatywnie wpływa na marże realizowane na kontraktach. W biznesie GK Vistal istotny wydatkiem jest stal. Rzut oka na ceny surowca z ostatniego czasu.Powyższy wykres obrazuje ceny blachy, które w ostatnim czasie notują systematyczne spadki. Także regres rentowności nie wynika raczej z wyższych cen surowca lecz z niższych przychodów z realizowanych zleceń.

Powyżej wykresy obrazujące rentowności operacyjne poszczególnych segmentów. Widać wyraźnie, iż za spadek rentowności GK Vistal Gdynia odpowiada segment infrastruktury. Na przeciwnym biegunie mamy dywizję Marine & offshore, które pomimo niższych przychodów wygenerowała wynik zbliżony do zeszłego roku. Segment budownictwa przemysłowego po istotnym spadku rentowności w połowie zeszłego roku powoli odbudowuje swoją zyskowność

Finalnie GK Vistal Gdynia przy wyższych przychodach powtórzyła tylko zeszłoroczny wynik na poziomie operacyjnym. Pozostaje pytanie z czego w takim razie wynika tak dobry wynik brutto ? Duży wpływ na ostateczne zyski mają przychody finansowe, tutaj w pierwszym kwartale Vistal wykazał dodatnie różnice kursowe, które wynikają z aprecjacji PLN względem EUR. Część zobowiązań kredytowych grupy jest zaciągnięte właśnie w EUR. Transakcja nie miała wpływ na przepływy pieniężne.Analiza aktywów pokazuje, iż w ostatnim czasie GK Vistal Gdynia była w trakcie intensywnego procesu inwestycyjnego. Tak jak wcześniej grupa w ostatnim czasie sfinalizowała budowę nowego zakładu na Nabrzeżu Indyjskim, który pozwoli na zwiększenie potencjału w zakresie realizacji ponadgabarytowych konstrukcji. Warto zwrócić uwagę, iż po sporej ilości gotówki pozyskanej w trakcji emisji nie ma już śladu. Środki zostały przeznaczone na kapitał obrotowy a konkretnie na finansowanie robót przy realizowanych projektach.Struktura finansowania wygląda dość stabilnie, kapitał własny stanowi około 35% sumy bilansowej. Należy jednak zauważyć, iż Vistal Gdynia to podmiot o wysokim poziome zadłużenia. Wskaźnik dług/EBITDA utrzymuje się na wysokim poziomie między 4 – 5. Koszty obsługi zadłużenia są też sporym obciążeniem w rachunku zysków i strat. Tutaj trzeba też doszukiwać się uzasadnienia dość niskiego wskaźniku Altmana, rating na naszym portalu utrzymuje się na poziomie BB.

Ciągle słabą stroną GK Vistal Gdynia pozostają przepływy pieniężne. Co prawda w pierwszym kwartale 2015 grupa wygenerowała mniejszą dziurę na działalności operacyjnej, jednakże w skali ostatnich dwunastu miesięcy gotówka wygenerowana przez core business pozostaje znacznie poniżej EBITDA, w okolicach 10 MPLN. Środki są zamrożone w kapitale obrotowym a konkretnie w realizację prac. Pozycja wycen kontraktów jest zawsze dość delikatna i trudna do weryfikacji, pozostaje mieć nadzieję iż rozliczenia są prowadzone konserwatywnie i nie będziemy mieli negatywnej niespodzianki przy finalizacji większych projektów

Podsumowując, GK Vistal Gdynia to na pewno ciekawy podmiot z specjalistyczną ofertą dla branż z całkiem dobrymi perspektywami na przyszłość. Grupa dość mocno próbuje zaistnieć zagranicą, co w dłuższym horyzoncie czasowym powinno przynieść spore korzyści. Niestety w teraźniejszości mamy problem, głównie w obszarze rentowności. Skala działalności rośnie ale wyniki stoją w miejscu, spada rentowność w segmencie infrastruktury. W ostatnich kwartałach wykorzystała całą gotówkę pozyskaną przy emisji akcji, więc w przypadku dalszego zwiększania zapotrzebowania na kapitał obrotowy grupa będzie musiała skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, a przypominam że poziom zadłużenia jest już na wysokim poziomie.

Poniżej link do wycen, w mojej ocenie bieżąca wycena Vistalu Gdynia jest optymalna. W kolejnych kwartałach spodziewam się dalszego wzrostu skali działalności przy utrzymującym się regresie rentowności co da nominalne wyniki na poziomie zbliżonym do zeszłego roku. Ten scenariusz będzie realizowany w przypadku dalszego zwiększania skali działalności segmencie infrastruktury i braku intensywnego rozwoju dywizji marine &offshore

www.stockwatch.pl/gpw/vistal,w...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 27 maja 2015 00:02


Piotr_
Dołączył: 2014-12-14
Wpisów: 12
Wysłane: 16 czerwca 2015 14:01:32 przy kursie: 13,19 zł
Cytat:
Grupa Vistal zdobyła kontrakt w segmencie wydobycie ropy i gazu. Umowę na 75 mln zł zawarto z firmą Aibel. Zakończenie realizacji kontraktu planowane jest na koniec 2016 roku

Na koniec I kwartału 2015 r. portfel podpisanych umów grupy miał wartość 251,7 mln zł i był wyższy o 17 proc. r/r. Przy okazji publikacji wyników kwartalnych spółka informowała dodatkowo, że negocjuje kontrakty o łącznej wartości 217,5 mln zł. W pierwszych trzech miesiącach tego roku przychody grupy wzrosły o 22,4 proc. do 87,4 mln zł. Zysk EBIT powiększył się o 4,4 proc. do 6,4 mln zł, a netto o 71,6 proc. do 5,7 mln zł.

W tym roku akcje spółki zyskały ponad 50 proc.wiadomosci.stockwatch.pl/vista...

federer
federer PREMIUM
Dołączył: 2011-01-07
Wpisów: 255
Wysłane: 12 grudnia 2015 10:56:33 przy kursie: 9,99 zł
Prośba o omówienie ostatniego sprawozdania.
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
jeśli lubisz miód, nie powinieneś bać się pszczół

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 14 grudnia 2015 15:58:03 przy kursie: 9,85 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Vistal Gdynia po 3 kw. 2015 r.

Vistal cały czas rośnie, ale na horyzoncie pojawia się potencjalne spowolnienie tego wzrostu i wciąż aktualne problemy poruszane w poprzednim omówieniu. Nie oznacza to, że nic się nie zmieniło – wręcz przeciwnie.Przychody w III kwartale wyniosły 101 mln zł i były o 33 proc. wyższe niż w odpowiadającym kwartale ubiegłego roku. Podobnie wysokie dynamiki obserwujemy w całym obecnie kończącym się roku: 22 proc. w I kw. I 43 proc. w II kw. Vistal zatem nadal dynamicznie rośnie.


kliknij, aby powiększyć


Problemem spółki pozostaje spadająca rentowność, przede wszystkim na poziomie brutto ze sprzedaży. Proszę zauważyć, że obecnie osiągnęła zaledwie 13 proc. w relacji do 15 kwartał wcześniej, 17 w pierwszym kwartale roku, czy 16 proc. przed rokiem. O ile prawdą jest, że marża spada, to jednak cały czas mieć na uwadze, że marża ta jest nadal bardzo wysoka na tle branży. Powodem jest oczywiście produkcja części elementów we własnym zakresie, a w dodatku działalność w segmentach specjalistycznych do jakich z pewnością należą konstrukcje wiertnicze. Choć spółka czasem bywa generalnym wykonawcą, to nie jest aspekt determinujący. Tak czy owak, cały wzrost obrotów idzie w przysłowiowy „gwizdek”. Vistal pokazał na poziomie zysku brutto wynik w kwocie 13,6 mln, a więc niższy niż przed rokiem – 14,6 mln zł.

Z rachunku segmentowego wynika, że ponownie nico zmienia się charakter posiadanego portfela kontraktów. W raportowanym kwartale przychody segmentu infrastrukturalnego spadły o 11 proc. r/r i to pomimo wzrostu całego portfela zamówień o 25 proc. Za to grupa podwoiła obroty realizowane w zakresie segmentu Marine&offshore, co jest niejako zmianą niekorzystnego trendu kurczenia się tego segmentu. Od paru kwartałów stabilnie wyglądają przychody z 3 segmentu, czyli budownictwa przemysłowego/kubaturowego/hydrotechnicznego.


kliknij, aby powiększyć


Jak wynika z poniższego wykresu, winnym utraty rentowności w tym kwartale okazał się segment infrastrukturalny. Marża spadła prawie o połowę: 9,6 proc. obecnie vs. 18,6 proc. przed rokiem. Niestety nie wiemy, z czego dokładnie wynika taki spadek rentowności. Znaczne obniżenie przychodów względem poprzedniego kwartału sugeruje zakończenie jakiegoś dużego kontraktu, bo przecież 3 kwartał powinien być sezonowo dobry. Hipotezę tę wydaje się wspierać bilansowy spadek aktywów z tytułu umowy o usługę budowlaną – spadek z 132 do 96 mln zł. Możliwe także, że nowe kontrakty są mniej rentowne w wyniku walki konkurencyjnej, ale możliwe jest także, że spółka zweryfikowała negatywnie budżet/budżety któregoś kontraktu. Mamy przecież do czynienia z wielkościami szacowanymi i mogło się tak zdarzyć, że dokonano weryfikacji kosztów. Nie bez znaczenia jest pewnie także fakt znacznej obniżki generowanych obrotów. Tak czy owak spadek wpisuje się niestety w długotrwały trend. Rentowność segmentu Marine&Offshore jest względnie stabilna, choć porównanie samych liczb r/r tego nie oddaje: spadek z 35 do 17 proc. Jak widać na poniższym wykresie mamy do czynienia z nienaturalnie wysoką bazą porównawczą.


kliknij, aby powiększyć


Dla wyniku grupy istotny jest jeszcze wzrost rentowności segmentu budownictwa przemysłowego/kubaturowego, choć wpływ ten jest najmniejszy.

Segment ten posiada w miarę stabilną kontrybucję do wyników grupy. Erozja marży i wyniku na poziomie skonsolidowanym to zdecydowane wina segmentu infrastrukturalnego, na co wskazywałem wcześniej.


kliknij, aby powiększyć


Linia pozostałej działalności w rachunku wyników nie wnosi wiele do obrazu (niecałe 300 tys. zł), czyli zachowuje się podobnie jak przed rokiem, kiedy dodała do wyniku ponad 200 tys. Kwoty nie są duże i nie zniekształcają obrazu.

EBIT w tym kwartale wyniósł 5,45 mln zł w porównaniu do 6,75 mln przed rokiem. Spadek o 1,3 mln zł, wynika głównie ze spadku zysku brutto na sprzedaży – 1,05 mln, w mniejszej części ze wzrostu kosztów operacyjnych (zarządu i sprzedaży). Przy stosunkowo niskim wyniku operacyjnym dużą dziurę w wyniku brutto robią koszty finansowe – 3,6 mln (netto). Po ich uwzględnieniu zostaje już tylko 1,9 mln zysku brutto, a po uwzględnieniu podatku 1,3 mln na poziomie netto. Tak wysoki podatek nie jest oczywiście reprezentatywny i wynika z różnic przejściowych.

Niestety cały czas nie jest dobrze pod względem generowanych przepływów operacyjnych, a w zasadzie nie jest jeśli patrzymy na nie w dłuższym terminie czasu. CF operacyjny za ostatnie 12 miesięcy to jest cały czas ujemny na kwotę ponad 6 mln zł. Z jednej strony to przez wzrostowy charakter grupy, ale nie tylko. O ile sam organiczny wzrost spółki w naturalny sposób generuje wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, to przy takim samym poziomie efektywności cykl konwersji gotówki powinien zostać na zbliżonym poziomie. W spółce tak się nie dzieje. Na koniec 3 kwartału 2015 r. cykl ten wynosił 70 dni, natomiast po sukcesywnym wzroście w następnych kwartałach obecnie osiągnął poziom 85 dni. Różnica 15 dni dzieli się na: 2 dni wzrostu cyklu rotacji zapasów, 7 dni wzrostu cyklu należności i i 6 dni spadku cyklu rotacji zobowiązań, oczywiście mowa cały czas o porównaniu r/r.


kliknij, aby powiększyć


W ujęciu kwartalnym CF operacyjny jest dodatni, ale to wynika głównie ze spadku przychodów q/q i uwolnienia kapitału obrotowego.

Kwartał był dla spółki w miarę dobry pod względem sprzedaży i generowanej gotówki. Niestety wszystko psuje spadająca marża handlowo-produkcyjna, a co najbardziej istotne zjawisko to nie wygląda na przejściowe. Wynikowi nie pomaga także relatywnie duże zadłużenie odsetkowe. Co więcej, dalszy wzrost działalności będzie wymagał coraz większego kapitału, a zatem i prawdopodobnie dalszego zadłużenia spółki. Sytuacja płynnościowa jest niestety dość napięta, choć sam Vistal twierdzi, że ma jeszcze miejsce na powiększanie długu, to dług netto do EBITDA wynosi grubo ponad 4.

Przy ocenie bieżącej kapitalizacji, warto pamiętać, że kroczący wyniku netto zawiera około 1 mln zł różnic kursowych, a więc zdarzenia niepowtarzalnego. Przy 15 mln powtarzalnego rocznego zysku netto spółka wydaje się być wyceniana dość rozsądnie – 142 mln kapitalizacji. Rynek prawdopodobnie uważa, że pomimo wzrostu portfela spółka nie będzie poprawiać wyniku w przyszłości, a wiec antycypuje utrzymanie się niekorzystnych tendencji w marżach.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

qobaPL
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 150
Wysłane: 6 kwietnia 2017 19:14:26 przy kursie: 7,48 zł
Czy ktoś z Was monitoruje sytuację Vistalu?

Kurs osiągnął historyczne minima (7.38 PLN), które stanowią jednocześnie punkty wsparcia (12/2014 & 02/2016), C/WK na poziomie 0.5 (sektor ok. 1.35), zlecenia w sektorze budowlanym mają się ożywić, Vistal ma bardzo duży backlog (LINK).

Wykres:

kliknij, aby powiększyć
To be a rock and not to roll

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 369
Wysłane: 13 września 2017 12:29:41 przy kursie: 2,00 zł
boom w offshore sie skonczyl, prace poszly w gore i nagle rynek huczy, ze nie ma na wyplaty...

qobaPL
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 150
Wysłane: 13 września 2017 14:25:41 przy kursie: 2,00 zł
Rynek jak rynek, ale pracownicy też krzyczą..

Cytat:
Pracownicy spółki Vistal obawiają się, że nie dostaną wypłat. Informację o trudnościach z wypłatą wynagrodzenia mieli otrzymać na początku września. Pracownicy i podwykonawcy (duża część pracowników to prowadzący własną działalność gospodarczą) obawiają się, że spółka jest niewypłacalna i grozi jej upadłość. Wcześniej spółka poinformowała o milionowych odpisach. We wtorek na warszawskiej giełdzie notowania akcji Vistalu spadły już o ponad 45 proc.


biznes.trojmiasto.pl/Pracownic...
Kod:
Proszę dodawać cytaty do linków
To be a rock and not to roll
Edytowany: 13 września 2017 15:51

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 369
Wysłane: 14 września 2017 09:20:28 przy kursie: 1,68 zł
ciekawi mnie natura tych odpisow dla sektora marine - czy oni mieli jakies umowy ramowe i costam produkowali, a teraz sie okazuje, ze nikt tego nie odbierze/za to nie zaplaci? jesli tak, to natychmiast pojawia sie pytanie, dlaczego ta informacja jest tak pozno - przeciez krach na tym rynku nastapil bardzo dawno temu i juz zdarzyl prawie zaorac kilka spolek - patrz np. Zamet.


bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 026
Wysłane: 14 września 2017 09:29:15 przy kursie: 1,68 zł
info jest tak późno bo znajomi królika musieli się pozbyć akcji?Whistle popatrz na wykres, da ci odpowiedź
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 369
Wysłane: 14 września 2017 09:33:10 przy kursie: 1,68 zł
bez przesady - obroty byly sladowe, a glowny z zona nie wykazuja oficjalnie ruchow na swoich 70% od 2 lat.

norbert80
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 230
Wysłane: 15 września 2017 20:09:19 przy kursie: 1,55 zł
wyglada na to ze juz najgorsze za nami c/wk 0.10 nabrzeze wegierskie warte kilkadziesiat mln pln szykuje sie przejecie inwestor ze Skandynawii?

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 369
Wysłane: 19 września 2017 10:10:01 przy kursie: 1,55 zł
ciekawe kto teraz bedzie kupowal nabrzeza, kiedy nie ma oczywistej perspektywy powrotu koniunktury. raczej bym powiedzial, ze wk jest tylko na papierze i tam pozostanie, a calosc przejmie syndyk i bedzie przez najblizsze kilka lat probowal spieniezyc.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 20 września 2017 14:10:31 przy kursie: 1,77 zł
Vistal Offshore ucieka pod parasol ochrony sądowej. Poprzednich wierzycieli, którzy domagali się 112 tys. zł i poszli do sądu z wnioskiem o upadłość, spółka spłaciła. Najwyraźniej kolejni wierzyciele poszli tym tropem.

wiadomosci.stockwatch.pl/spolk...

norbert80
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 230
Wysłane: 24 września 2017 11:46:22 przy kursie: 1,66 zł
mimo problemow VISTAL wciaz jest glownym sponsorem pilkarek recznych z Gdynii ktore zagraja w LIDZE MISTRZOW spore wyroznienie i szansa na promocje...www.vistalreczna.pl/zagramy-w-...

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 381
Wysłane: 24 września 2017 12:08:46 przy kursie: 1,66 zł
Niech żyje bal!

A tak na marginesie - LM w piłce ręcznej to nie jest wyróżnienie na miarę LM piłkarskiej. Wiele zespołów odmawia udziału w rozgrywkach z uwagi na koszty, które są niewspółmiernie wysokie do potencjalnych korzyści. Prezesi zazwyczaj modlą się, by nie trafić do jednej grupy z Norweżkami, Turczynkami czy Rosjankami - mecze wyjazdowe słono kosztują.

Nie znam treści umowy między klubem i Vistalem, ale kłopoty finansowe sponsora tytularnego to nieuchronne problemy dla klubu. Kończy się to zazwyczaj tak - sponsor zapowiada spore redukcje finansowania, kontrakty z najdroższymi zawodniczkami nie są przedłużane. Dzieczęta też nie są w ciemię bite i te lepsze szybko ewakuują się do stabilniejszych finansowo klubów.

norbert80
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 230
Wysłane: 24 września 2017 12:29:19 przy kursie: 1,66 zł
oczywista oczywistosc ze nie ma co porownywac z LM w pilce noznej...piszesz jako znawaca pilki recznej..nie sadze...sa kwalifikacje wiec zainteresowanie jest bardzo duze...ale dobrze zostanmy przy swoich racjach...Polacy sa narodem "koniunkturalnym" w kazdej dyscyplinie jak sa sukcesy rosnie bardzo popularnosc...ale tak chyba jest wszedzie na Swiecie,pozdrawiam:)

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 381
Wysłane: 24 września 2017 16:44:26 przy kursie: 1,66 zł
Mogę śmiało powiedzieć, że o ręcznej coś tam wiem. Gdyby nie dziewczyny i papierosy, to powołanie do reprezentacji młodzików nie byłoby szczytem osiągnięć.

Formuła LM jest tak skonstruowana, że nie wszystkim drużynom opłaca się brać udział w tych elitarnych rozgrywkach. Wpisowe na każdym kolejnym etapie powodują, że kluby bez solidnego zaplecza finansowego rezygnują z LM.
A teraz wyobraź sobie, że Vistal będzie zmuszony wycofać się z finansowania klubu w trakcie sezonu i zabraknie na kolejne wpisowe. Oznacza to nie tylko przepadek wpłaconych już wpisowych, ale i karę od europejskiej federacji za rezygnację. To może pogrążyć klub, który nie ma wystarczających rezerw.
O ile w męskiej piłce ręcznej LM zaczyna się opłącać po dojściu do 1/8 finału, tak w przypadku żeńskiej ten pułap jest jeszcze wyżej.
Tak się złożyło, że znam od środka sprawę "upadku" jednej z drużyn, która straciła sponsora tytularnego. Odpyw zawodniczek i sztabu trenerskiego, świadoma rezygnacja z LM i zaczynanie od podstaw, czyli od składu własnych wychowanek.
Edytowany: 24 września 2017 19:03

norbert80
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 230
Wysłane: 28 września 2017 18:29:52 przy kursie: 1,50 zł
sanacja ochrona przed wierzycielami na 12mcy

businessinsider.com.pl/gielda/...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,043 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,64% +21 328,00 zł 41 328,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d