pixelg
KONSSTALI - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

KONSSTALI [KST]

AKTUALNY KURS: 25,30 zł (+0,00%) 02-01-2020 17:01
Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 9 marca 2016 07:41:08 przy kursie: 30,00 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ KONSORCJUM STALI (GKKS) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 4 KWARTAŁ 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W sezonowo najsłabszym 4kw 2015r GK Konsorcjum Stali zaraportowała w rachunku zysków i strat względnie neutralne wyniki. Mimo wzrostu r/r wolumenu sprzedaży wyrobów stalowych (133 vs 124 tys. ton stali) na poziomie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży odnotowano spadek rzędu 7% (efekt znacznego obniżenia cen wyrobów stalowych). Jednocześnie za sprawą podejmowanych działań na rzecz ograniczenia kosztów działalności podstawowej, na poziomie wyniku brutto i netto na sprzedaży udało się ograniczyć tempo spadku zysku do odpowiednio 5 i 1% (marża brutto wyniosła 10,5 wobec 10,3% przed rokiem). Z kolei za sprawą lepszych w ujęciu r/r wyników na pozostałej działalności operacyjnej (0,5 wobec -0,1 mln zł) oraz działalności finansowej (-0,7 wobec -1,5 mln zł) na poziomie wyniku operacyjnego i brutto poprawiono zyski o odpowiednio 4 i 12%. Ostatecznie po uwzględnieniu rozliczeń podatkowych Grupa zaraportowała w analizowanym okresie poprawę na poziomie zysku netto rzędu 15%. Przedstawione wyżej zmiany w ujęciu wartościowym i procentowym zaprezentowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego w 4kw u.r. dużo lepsze wyniki odnotowano w większej pod względem skali działalności handlowej (przychody wzrosły r/r o 1,7%, a wynik brutto na sprzedaży o 1%). Z kolei w ramach działalności produkcyjnej odnotowano mocny regres (przychody spadły o 24,1%, a wynik brutto na sprzedaży o 20,7%). Sytuację w tym obszarze zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę szersze ujęcie czasowe analizowany okres mimo pewnego wpływu in minus na wyniki obszaru działalności podstawowej GKKS odznaczył się również in plus po stronie poprawy jej rentowności (wykresy poniżej; dane narastające za 12m; jednostki kolejno – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o czynniki mogące rzutować na wyniki Grupy w kolejnych okresach sprawozdawczych w Sprawozdaniu z Działalności Zarządu można generalnie znaleźć te same kwestie, które były podawane wcześniej, czyli głównie oczekiwania związane z poprawą koniunktury w kraju, w tym zwłaszcza intensyfikacji inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków z nowej perspektywy unijnej. Jednocześnie jednak podstawowym problemem dla poprawy wyników Grupy są spadające ceny wyrobów stalowych, które są w dużym stopniu pod presją importu ze Wschodu. UE wprowadziła niedawno co prawda cła oraz wszczęła postępowania antydumpingowe dla wybranych grup produktowych sprowadzanych z Rosji i Chin, ale o efektach tej polityki będzie można coś więcej powiedzieć dopiero za jakiś czas. Dodatkowo, cały czas dochodzą kolejne znaki zapytania dotyczące utrzymania koniunktury w gospodarce światowej, w tym głównie w Chinach..

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKKS to w analizowanym okresie wypadło ono r/r dużo słabiej pod względem ogólnego salda (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Zaważyła na tym jednakże głównie działalność finansowa i inwestycyjna gdzie wystąpiły spore odpływy środków względem dopływów (dz. finansowa) lub względnie neutralnego (dz. inwestycyjna) poziomu przed rokiem. Z kolei in plus należy odnotować zmiany w zakresie działalności operacyjnej, gdzie wykazano 6,1 mln zł wpływów netto wobec 5,8 mln zł odpływu przed rokiem (nadwyżka finansowa netto poprawiła się przy tym z 9,9 do 11,1 mln zł). Podobną sytuację mamy również w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), gdzie można odnotować wzrost nadwyżki finansowej netto oraz odzyskanie gotówki z kapitału obrotowego, przy jednoczesnym większym łącznym wzroście inwestycyjnych i finansowych wydatków netto i tym samym wyraźnym pogorszeniu na poziomie salda ogólnego (zejście w obszar wartości ujemnych).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia stosowanego w serwisie modelu Altmana sytuacja finansowa GKKS utrzymuje się ostatnio na dość stabilnym, względnie bezpiecznym poziomie – serwisowy rating to obecnie BB+. Ze wskaźnikowego punktu widzenia można odnotować utrzymujące się lekko nadwyżkowe pokrycie zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi (wskaźnik bieżący), zmniejszony poziom zadłużenia do 44% aktywów ogółem, obniżenie relacji długu netto do ebit i ebitda do poziomu poniżej 4 (poprawa sytuacji) oraz prawidłową strukturę kapitałowo-majątkową (nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym własnym). Główny mankament to struktura kapitału obrotowego netto – niedostateczny poziom względem bieżących potrzeb i konieczność uzupełnień w postaci kredytów krótkoterminowych – przy czym sytuację tę można uznać za typową dla branży handlowej.

W odniesieniu do zmian bilansowych GKKS należy odnotować, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa zmniejszyła się o 8%. W przypadku aktywów wiązało się to zasadniczo ze wzrostem wartości składników trwałych o 1% i spadkiem obrotowych o 15% (zapasy, należności, środki pieniężne). Z kolei w ramach pasywów kapitał własny wzrósł o 3%, a zobowiązania ogółem spadły o 19%, co głównie wynikało ze zmian zadłużenia krótkoterminowego; dług oprocentowany zmniejszył się jednocześnie o 9%. Strukturę aktywów i pasywów na przestrzeni kilku ostatnich okresów sprawozdawczych przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/konsstal...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wyceny wskazują na dzień analizy na optymalną wycenę akcji GK Konsorcjum Stali na GPW. Relatywnie nieco korzystniej Grupa prezentuje się pod względem wycen mnożnikowych. Bieżąca sytuacja w otoczeniu GKKS jest na tyle niepewna, że generalnie w równym stopniu można spodziewać się zarówno znaczącej poprawy jak i pogorszenia. Pozostaje więc obserwować rozwój wypadków na rynku cen stali oraz koniunktury gospodarczej i reagować.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/konsstal... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/konsstal...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Skimixa
Skimixa PREMIUM
13
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 250
Wysłane: 15 marca 2017 19:36:52 przy kursie: 41,00 zł
Podane wstępne wyniki fenomenalne. Czy może ktoś to skomentować?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 15 marca 2017 21:29:07 przy kursie: 41,00 zł
Może :) Nie ma zaskoczenia. Dobrych wyników należało się spodziewać:

wiadomosci.stockwatch.pl/pieci...

Cytat:
Rynek szybko zareagował na zmiany legislacyjne. Cena stali dynamicznie odbiła na początku drugiego kwartału. Kolejne miesiące upłynęły na korekcyjnym odreagowaniu, ale już w IV kwartale notowania powróciły do trendu wzrostowego. Popyt pokazał siłę, choć niejednorodną w poszczególnych kategoriach wyrobów hutniczych. Według danych Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, pomimo trwającego od listopada wzrostu, średnie ceny profili w IV kwartale były o ok. 5 proc. niższe niż kwartał wcześniej. W wypadku prętów zniżka była nico mniejsza i wyniosła 2 proc. Za to ceny blach rosły w końcówce kwartału na tyle mocno, że średnia cena była wyższa o 5 proc. kw/kw. Dodatkowo to jedyny wyrób hutniczy, którego ceny w grudniu osiągnęły.


Rosnące ceny pomagają w marżach.


Skimixa
Skimixa PREMIUM
13
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 250
Wysłane: 19 lutego 2018 17:52:59 przy kursie: 35,40 zł
Po wstępnych danych spółka ma p/e 5,5 i c/wk 0,6 .
I nikt tego nie dostrzega .

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 4 lipca 2018 10:59:55 przy kursie: 20,00 zł
i wskaźniki dalej spadają. trudno zrozumieć, może fundy muszą sprzedać bo są umorzenia?

dywidenda w tym roku osiągnęła 10%, niedawno było odcięcie.

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 6 lipca 2018 10:55:28 przy kursie: 19,50 zł
Czy jest szansa aby analitycy SW pochylili się nad spółką? Spółka jest blisko historycznych rekordów jeżeli chodzi o cenę minimalną.

Czy może to już nadchodzące problemy branży budowlanej zatykają firmę? Arkusz z prawej strony <20 już się zapełnia.

coś musi być na rzeczy bo trudno zrozumieć wycenę na 110mln spółki z zyskami rzędu 40 mln rocznie.

WNiP w wysokości 100 mln do wycięcia. Cała branża jest nisko wyceniana, bowim i mały drozapol.


Edytowany: 6 lipca 2018 10:57

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 8 lipca 2018 21:22:33 przy kursie: 19,50 zł
Wyniki w dystrybucji stali napędzały wolumeny związane z branżą budowlaną i przede wszystkim wzrost cen stali (spółki sprzedawały taniej kupione zapasy). Problem w tym, że Pan Trump wywołał wojnę handlową i nałożył cła na stal z europy, a w związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo spadku cen. Nie dość, że wynik ma górkę wywołaną rosnącymi cenami stali, to teraz jest mocno prawdopodobne, że ceny zaczną spadać. To co do tej pory było upsidem (ceny) będzie downsidem. I pewnie to rynek wycenia skoro leci cała branża

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 9 lipca 2018 11:31:40 przy kursie: 19,50 zł
cła cłami, ale wycena 110mln dla tej spółki pokazuje, że jest najtańsza w historii. Zjazd od maja to blisko 40%.

Nie wiem czy aż tak spadną ceny i czy rynek nie za szybko i nie za mocno przeszacował przyszłości spółki. Może coś innego stoi za spadkiem?

Akcjonariusze zdecydowali się podzielić zyskami i dali 2pln na akcję. Dzieląc kasę chyba umieją szacować zagrożenia pozbywając się takiej gotówki(ponad 10mln). Zresztą spółka dzieli się zyskami, za 2016 płaciła 1.5pln. to są bardzo dobre stopy dywidend na całym rynku.

UE też potrafi zareagować w tej branży o czym świadczą cła na produkty z chin swego czasu, na których cognor złapał oddech.

Może po tej wycenie sama spółka wróci do skupu akcji.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 9 lipca 2018 14:01:59 przy kursie: 19,50 zł
W przypadku Chin EU zamknęła kurek z dopływem taniej stali, natomiast teraz USA zakręciły kurek z odpływem stali z EU. W takim układzie EU może odpowiedzieć cłami na inne produkty, ale to już dystrybutorom i producentom stali nie pomoże.

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 13 lipca 2018 10:27:29 przy kursie: 20,00 zł
spadek cen dotknie wszystkich, małych może zatopić.

Konsorcjum to jeden z liderów w PL. Kiedy kupować akcje jak nie teraz po takich przecenach? Tak jak się sprzedaje akcje zanim zacznie się boom budowlany tak kupuje się kiedy widać zagrożenia.

Zakładam, że wycena 110 mln przy takich dywidendach to jednak okazja, nawet w obliczu spadku zysków przez jakiś czas. ktoś duży wyrzuca, członkowie RN na razie kupili małe ilości.

Ważne, że spółka dzieli się zyskami.

Teraz rośnie udział zbrojarni na składach, już nie sprzedaje się prętów na budowę i tam się robi zbrojenia. Jest szybciej kiedy na budowę przyjeżdżają gotowe elementy. Także małe składy mogą wypaść z rynku.

Byłem na ZWZA drozapolu teraz i na poprzednim NWZA. Prezes oprowadził nas po zakładzie, pogadał właśnie o zmianach na rynku na rzecz produkcji zbrojeń na miejscu i planach uruchomienia nowej linii. Teraz na ZWZA nowa linia zbrojarni już chodziła. Wydajność mocno w górę, pracują na dwie zmiany a mogliby na 3!

Także może spadek cen zostanie zneutralizowany przez marże na produkcji. Zagrożenia w mojej opinii, te znane są w cenie i są przeszacowane.
Edytowany: 13 lipca 2018 10:32


lb85
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-13
Wpisów: 194
Wysłane: 15 lipca 2018 23:25:16 przy kursie: 20,00 zł
Cała branża powiedzmy sobie, budowlana i okołobudowlana przeżywa trudne czasy. Jest co najmniej kilka spółek z tego sektora, które obecnie wydają się mieć już atrakcyjną wycenę, ale czy to koniec przecen czy warto jeszcze poczekać z kapitałem?


addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 16 lipca 2018 16:01:45 przy kursie: 22,00 zł
czy podaż powiedziała przerwa czy koniec? tego nie wiem, ale gdy nagle zabrakło sypacza to mamy mocne odreagowanie.

widać, że arkusz z prawej zrobił się pusty czyli akcje brane od sypacza póki co nie wracają do arkusza. dobry znak :)

warto według mnie obejrzeć spółkę pod kątem średnio czy długoterminowej inwestycji.

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 24 lipca 2018 09:25:07 przy kursie: 24,80 zł
wyglądało, że sypanie się zakończyło i wycena poniżej 20 to było dno. Spółka właśnie podała szacunki za i półrocze, mamy spore wzrosty sprzedaży i zysk szacunkowy(jednostkowy) na poziomie 17mln.

„Jednostkowy przychód netto ze sprzedaży emitenta za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 906 753 tys. zł, co stanowi wzrost o 178 763 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 17 418 tys. zł, co stanowi wzrost o 1 504 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie.

W okolicach 20 to była wycena całości biznesu na poziomie110mln.

To są dobre strony bessy :) można naprawdę tanio kupić akcje dobrych, dywidendowych spółek.

Edytowany: 24 lipca 2018 09:26

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 9 sierpnia 2018 12:13:12 przy kursie: 24,90 zł
po sporych obrotach na dniew okolicach 20pln nie ma śladu, papier zastygł 25% wyżej. Wymiany dokonane.

wszyscy trzej dystrybutorzy stali są notowani na bardzo niskich wskaźnikach tak do WK jak i C/Z

bowim 0,65 4,5
konsorcjum 0,39 3,5
drozapol 0,19 19 przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że ograniczenie zysku o ponad 2mln wynika ze sporu z UKS.

Wszystkie te spółki płacą dywidendy.

abcabc
abcabc PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2015-12-28
Wpisów: 237
Wysłane: 4 stycznia 2019 14:06:13 przy kursie: 29,90 zł
Czy przypadkiem te spółki nie będą najbardziej narażone na wzrost cen energii?

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 113
Wysłane: 23 stycznia 2019 13:19:25 przy kursie: 28,00 zł
Koszty energii dotykają całą branżę więc podrożeją usługi, może być obsunięcie w czasie, ale koniec końców koszt przejdzie dalej. To samo było z podatkiem bankowym, dodatkową opłatą paliwową itd.

Konsorcjum korzysta z niskiej wyceny rynkowej i wydaje właśnie 20mln pln na skup akcji.

Spółka wyceniana na 156mln licząc po cenie skupu skupi więc około 13% akcji w cenie 0.5WK. Brawo, tak to powinno wyglądać. Największym akcjonariuszem konsorcjum jest i będzie samo konsorcjum :) oczywiście w tych cenach oddadzą tylko fundusze.

Do tego spółka płaci dywidendy, czego chcieć więcej?

le rom
16
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 080
Wysłane: 16 kwietnia 2019 13:03:54 przy kursie: 25,70 zł
angry3 Słyszysz mnie?
Tu brzoza, tu brzoza - Brak odbioru!
Czyżby partyzantka ustawiła się po prawej stronie rzeki?
Ważna dystrybucja a nie produkcja zysku na konkretne zapotrzebowanie. Dziś mamy to co mamy , jutro może być inaczej.
Konkurencja COG ma odbiór i jest słyszalny. A cena 1,83 zł bardziej zachęca bo i div ->0,3 zł obiecana.
BOW bez odboru, za to DPL z odbiorem ale zda się idzie do piachu.

le rom
16
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 080
Wysłane: 20 sierpnia 2019 11:58:56 przy kursie: 25,40 zł
angry3 Z porównania COG na dziś.
Dziś COG 1,67 z. i div 0,29 z, a zatem KST bez div i nadal 25 z.,
Kapitalizacja 206 m. wobec 150 m. KST.
COG ma odbiór, a KST nie - choć BV ma większe o 65 m.
COG osiąga zyski ok. 55 m. a KST ok.40 m.
Z ok. 5,9 m akcji KST ma prawie 1,5m własnych.
Zaś w COG z 123 m akcji Sztuczkowski Przemysław ma prawie 75%.
Zda się KST skupuje własne akcje a Krystyna i Barbara mają ok. 30% akcji.
A dyć cena wędruje na 20-21 z.

le rom
16
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 080
Wysłane: 16 września 2019 11:32:59 przy kursie: 24,10 zł
angry3
Jest tu jeszcze ktoś? Kwotowanie zamarło ale ciąży 20 gdyż EPs future 2-3. A dyć dziwi jeno ślimacze aczkolwiek kosmetyczne czołganie się kursu na południe.

le rom
16
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 080
Wysłane: 12 października 2019 09:19:00 przy kursie: 25,90 zł
angry3 Jak długo jeszcze kroplówka utrzyma kurs.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,456 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,93% +30 985,51 zł 50 985,51 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d