Pięciu kowali hossy z giełdowej branży stalowej

Omawiane walory: , , , ,

Rosnące ceny stali sprzyjają giełdowym dystrybutorom, ale nie wszyscy przedstawiciele sektora w równym stopniu skorzystają na wzrostach. Sprawdziliśmy, które spółki pochwalą się największą dynamiką wyników za IV kwartał 2016 roku oraz u kogo efekty poprawy koniunktury ujawnią się dopiero w przyszłym roku.

Producenci i dystrybutorzy stali mieli w ostatnich latach pod górkę, ze względu na słabnący wzrost gospodarczy, import taniego surowca ze Wschodu i presję na ceny spowodowaną przez nadpodaż na światowych rynkach. W Polsce sytuację dodatkowo utrudniały oszustwa podatkowe i wyłudzenia VAT-u, jednak proceder ten w październiku 2013 roku ukróciło wprowadzenie mechanizmu odwróconego VAT-u na niektóre wyroby ze stali. W 2016 roku problemem spadających cen zajęła się Komisja Europejska, która wprowadziła cła antydumpingowe na tani surowiec z Chin i Rosji. Początkowo opłaty były tymczasowe i obejmowały tylko wybranych producentów, ale w trakcie roku zakres objętych wyrobów, czas trwania jak i same stawki stopniowo rosły. Unia w sierpniu podwyższyła cło na pręty, w październiku wprowadziła dodatkową opłatę na blachy grubo walcowane, a w listopadzie na rury. W dodatku na skutek dużego smogu kilku chińskich producentów zmniejszyło produkcję, a rząd Chin zapowiedział ograniczenie mocy produkcyjnych.

Rynek stali wrócił na wzrostowe tory

Rynek szybko zareagował na zmiany legislacyjne. Cena stali dynamicznie odbiła na początku drugiego kwartału. Kolejne miesiące upłynęły na korekcyjnym odreagowaniu, ale już w IV kwartale notowania powróciły do trendu wzrostowego. Popyt pokazał siłę, choć niejednorodną w poszczególnych kategoriach wyrobów hutniczych. Według danych Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, pomimo trwającego od listopada wzrostu, średnie ceny profili w IV kwartale były o ok. 5 proc. niższe niż kwartał wcześniej. W wypadku prętów zniżka była nico mniejsza i wyniosła 2 proc. Za to ceny blach rosły w końcówce kwartału na tyle mocno, że średnia cena była wyższa o 5 proc. kw/kw. Dodatkowo to jedyny wyrób hutniczy, którego ceny w grudniu osiągnęły.

Ceny wyrobów stalowych - pręty, profile, blachy. Źródło: PUDS. Kliknij, aby powiększyć.

Ceny wyrobów stalowych – pręty, profile, blachy. Źródło: PUDS.
Kliknij, aby powiększyć.

Kto zarobi najwięcej?

Obecny układ cenowy wyrobów hutniczych sprzyja przede wszystkim dystrybutorom z największym udziałem blach w strukturze sprzedaży. Niestety, nie wszystkie branżowe podmioty prezentują w raportach segmentację produktową. Przykładem jest Drozapol-Profil. Mimo iż aż 92 proc. przychodów spółki pochodzi ze sprzedaży wyrobów hutniczych, w raporcie nie znajdziemy informacji, jaką część stanowiły blachy, a jaką pozostałe wyroby. Sprawy nie ułatwia też Stalprofil, który ogólnie informuje, że 62 proc. przychodów osiąga ze sprzedaży wyrobów hutniczych. Z kolei kolejna spółka – Stalprodukt – podaje jedynie, że udział blach wynosi 21 proc., ale są to drogie, specjalistyczne blachy elektrotechniczne.

(Fot. Stalprodukt)

(Fot. Stalprodukt)

Szczegółowe dane prezentują jedynie Konsorcjum Stali i Bowim. Według raportu za 2015 rok, sprzedaż blach w pierwszej spółce stanowiła 11 proc. przychodów, natomiast w drugiej – 39 proc. Biorąc pod uwagę, że obrót wyrobami dla Stalprofilu to niecałe 2/3 przychodów, ciężko przypuszczać, aby udział blach był większy niż w przypadku Bowimu. Niewiadomą pozostaje Drozapol-Profil, ale lata temu to właśnie blachy odpowiadały za większą część sprzedaży. Ze względu na asortyment to właśnie te dwa podmioty – Drozapol-Profil i Bowim – są kandydatami do miana lidera.

Kolejnym czynnikiem, który decyduje o rentowności i wyniku finansowym jest cykl rotacji zapasów, czyli średni czas, jaki upływa od zakupu towaru do jego sprzedaży. W okresie wzrostów cen stali, im dłużej towar przebywa w magazynie dystrybutora, tym cena sprzedaży jest wyższa. Z powyższych wykresów wiemy, że w wypadku prętów i profili mieliśmy do czynienia z kilkuprocentowymi spadkami, a niewielkie wzrosty pojawiły się dopiero w grudniu.

Wśród analizowanych spółek najdłuższy cykl rotacji zapasów posiada Stalprofil (87 dni), a tylko o 8 dni krótszy Stalprodukt (79 dni). Tak długie cykle w wypadku profili i prętów niestety negatywnie odbiją się na wyniku, a udziały tych wyrobów są prawdopodobnie co najmniej tak duże, jak blach. Z tego względu obydwie spółki mają raczej niewielkie szansę na skokową poprawę wynikó w całym okresie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Dużo krótsze cykle rotacji zapasów mają Drozapol-Profil (49 dni) i Konsorcjum Stali (44 dni). W wypadku Bowimu aktualny cykl nie jest znany, ponieważ spółka opublikowała jedynie raport skrócony, który zawierał tylko wybrane dane finansowe. Cykl na podstawie raportu półrocznego wyniósł 50 dni. Niestety, cykle liczone z danych średniorocznych poziomów nie do końca oddają politykę zarządzania zapasami przez poszczególne spółki. Bardziej miarodajny wydaje się wskaźnik liczony z salda zapasów na koniec III kwartału do rocznych przychodów. W takim ujęciu lepiej od Konsorcjum Stali wypada Drozapol-Profil. Na podstawie dostępnych danych można oczekiwać, że to właśnie Bowim i Drozapol-Profil najmocniej poprawią wyniki w ostatnim kwartale roku, choć w tym drugim wypadku problemem może okazać się słaby złoty. Razem z cenami stali rósł kurs USD/PLN, a ważnym źródłem zaopatrzenia Drozapol-Profilu były rynki Wschodnie. W zyski mogą zatem uderzyć różnice kursowe od zobowiązań.

Producenci stali muszą poczekać na swoją kolej

Rentowność produkcji stali (różnica) na tle ceny stali w Europie kosztu wsadu surowcowego (Źródło: DM mBank)

Rentowność produkcji stali (różnica) na tle ceny stali w Europie kosztu wsadu surowcowego (Źródło: DM mBank)

Teoretycznie zwyżka cen stali powinna wspierać także wyniki sektora hutniczego i takich spółek jak Cognor czy Alchemia, ale w tym wypadku na przeszkodzie mogą stanąć ceny węgla koksowniczego, czy koksu. Bechmark na IV kwartał jest na dwukrotnie wyższym poziomie niż miało to miejsce w III kwartale 2016 roku.

Na wzrosty cen stali z końcówki ubiegłego roku zareagowały już kursy akcji wybranych spółek z branży. Najwięcej zyskały Bowim i Stalprodukt – trzymiesięczne stopy zwrotu przekraczają 25 proc. Wskazywany w analizie Drozapol-Profil półki co nie należy do ulubieńców rynku. Może to wynikać ze znacznego umocnienia się dolara względem złotego, a rynki zagraniczne są ważnym źródłem zaopatrzenia spółki.

wykres

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Bowim, DROZAPOL, konsstali, Stalprod, Stalprofi, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Bowim rezygnuje z dywidendy z powodu pandemii

  BOWIM zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 1,6 mln zł, na kapitał zapasowy.

 • Stalprofil rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

  Zarząd STALPROFIlu wnosi do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w kwocie 11.120.698,25 zł w całości na kapitał zapasowy.

 • Stalprofil czasowo zawiesił pracę składu handlowego w Katowicach

  STALPROFIl podjął decyzję o czasowym zawieszeniu pracy składu handlowego w Katowicach, ze względu na dwa potwierdzone przypadki zakażenia COVID-19 wśród pracowników składu. Jednocześnie przekierowano zamówienia od odbiorców do realizacji przez drugi skład handlowy spółki, zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej.

 • Bowim proponuje 3 grosze dywidendy na akcję za 2018 r.

  Zarząd BOWIM zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2018 r. w kwocie 0,03 zł na jedną akcję, tj. na dzień podjęcia uchwały łącznie 530,7 tys. zł oraz zaproponował przeznaczenia pozostałej części zysku, tj. 9,65 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego, z zastrzeżeniem, iż kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych.

 • Bank Handlowy, Boryszew i Stalprodukt tracą miejsca indeksach MSCI

  Handlowy opuści indeks MSCI Standard, a Boryszew i STALPRODukt wypadną z indeksu MSCI Small Cap. Zmiany wejdą w życie po sesji 29 maja.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR