KBJ - Spółki od A do Z - NewConnect - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
idź do strony: << < 1 2 3 4 [5] > >>
KBJ [KBJ] Opcje AKTUALNY KURS: 9,55 zł (-1,04%) 25-05-2017 14:17
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Flight Crew
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 313
Wysłane: 11 maja 2017 22:06:32 przy kursie: 9,48 zł
KBJ sygnalizuje duży potencjał wzrostu – omówienie sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2017 r.

Początek roku to zwyczajowo słabszy okres jeśli chodzi o zyskowność spółki. W ciągu ostatnich 5 lat pierwszy kwartał tylko raz zamknął się dodatnim wynikiem netto. Nie oznacza to jednak, że nie warto zaglądać do raportu - wręcz przeciwnie, jego lektura dostarcza co najmniej 3 ważne informacje z punktu widzenia inwestora.

Wzrost obrotów

Przychody netto ze sprzedaży (przychody) wyniosły w pierwszym kwartale tego roku 4,15 mln zł i były o 1,94 mln (87,6 proc.!) wyższe od raportowanych przed rokiem. Skala wzrostu jest zaiste imponująca. Spółka o powodach wzrostu przychodów informuje bardzo skrótowo – wynik podpisanych kontraktów.

Jeśli się jednak zagłębić w lekturę poprzednich sprawozdań to da się wyciągnąć nieco więcej szczegółów. W zeszłym roku KBJ mocno skorzystała na wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla największych przedsiębiorstw. Z informacji prezesa na czacie (>> Link ) wynikało, że spółka zdobyła na tym rynku udział w okolicy 30 proc. (wśród podmiotów używających SAP). Pozyskane i zapewne w większości rozliczone kontrakty generują obecnie przychody abonamentowe (które są znacząco niższe od samego wdrożenia: 10-20 proc. wartości rocznie). Dodatkowo od tego roku małe i średnie przedsiębiorstwa muszą przekazywać ewidencję VAT w formacie JPK. Można się spodziewać, że w pierwszych miesiącach roku KBJ uzyskiwała przychody z wdrożenia tej funkcjonalności w takim typie podmiotów.

Kolejnym czynnikiem który prawdopodobnie oddziaływał na wzrost sprzedaży jest wprowadzona od 1 stycznia tego roku zmiana w Prawie Farmaceutycznym, która nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji o obrocie lekami. Dystrybutorzy i apteki zobowiązane są do przekazywania danych dotyczących obrotów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Jak informuje spółka produkt ten oferowany był już w 1 kwartale roku.Wydaje się, że potencjał z JPK oraz eLek dają szansę na wzrost przychodów abonamentowych w kolejnych kwartałach. W zakresie swojego oprogramowania Saas (HeaRt) dla działów HR spółka prowadzi obecnie dwa wdrożenia i planuje w kolejnych kwartałach zwiększenie działań sprzedażowych.

Skoro mowa o przychodach, to muszę też wspomnieć o drobnym rozczarowaniu. Na czacie inwestorskim prezes Jedynak wspomniał że:
Cytat:
Planujemy zmienić postać raportów okresowych od raportu rocznego za 2016 i podawać bardziej szczegółową strukturę przychodów (wdrożenia, licencje własne, obce, itp.). Ze sprzedaży JPK spółka uzyskała ok. 2,5 mln zł.

Co prawda raportu rocznego jeszcze nie mamy, ale można było mieć nadzieję, że skoro raport okresowy za 1 kw. przypada później, to taki rachunek segmentowy będzie zawierał.

Rosnące koszty

Jeszcze większą dynamiką wzrostu względem przychodów ze sprzedaży osiągnęły koszty operacyjne – 98 proc. Suma zaraportowanych w tym kwartale zamknęła się kwotą 5,64 mln zł, co stanowi wzrost o 2,79 mln zł.

Teoretycznie wzrost kosztów wyższy od wzrostu przychodów jest negatywnym. Jednak warto zwrócić uwagę, że 1,09 mln kosztów nie obciążyło wprost wyniku – kwota przeszła także przez przychód okresu. W momencie gdy spółka sprzeda produkty na które poniosła wspomniane koszty (w przyszłych okresach) w przychodach netto pojawi się przychód + marża na usłudze, natomiast kwotę tą obniży odpowiadająca zmiana stanu produktów. W efekcie na sprzedaży spółka pokaże tylko czysty zysk. Wzrost produkcji w toku jest najwyższy w historii spółki. Do tej pory tylko dwukrotnie spółka pokazała zmianę w okolicy 0,5 mln zł, a w pozostałych przypadkach saldo było znacznie niższe. Rosnącą sumę kosztów należy traktować jako zwiększenie skali działalności, której efekt pojawi się dopiero w przyszłych kwartałach.

Niestety mamy w tym przypadku pewną niejasność – dane się nie uzgadniają. Jako zmianę stanu produktów w przychodach pokazano 1 089 881 zł, natomiast różnica sald z bilansu to tylko 382 756 zł. Teoretycznie możliwe jest, że pewien składnik zapasów przeniesiono na aktywa trwałe, ale pozycja ta powinna wzrosnąć po uwzględnieniu amortyzacji o ok. 0,5 mln, a tak się nie dzieje. Nie umiem tej rozbieżności Państwu wyjaśnić.Z rachunku kosztów wynika, że rosną w zasadzie wszystkie pozycje kosztowe, ale najmocniej w ujęciu zarówno nominalnym i względnym koszty usług obcych (2,3 mln zł, 138,7 proc.). Warto zwrócić uwagę, że raportowana kwota jest wyższa nie tylko r/r, ale także wyższa niż w poprzednim, najlepszym kwartale.

Jak wspomniałem na wstępie, pierwszy kwartał najczęściej kończy się stratą. Nie inaczej było tym razem. Zysk ze sprzedaży to strata 404 tys. zł (-457 tys. w 1 kw. 2016 r), EBIT zamknął się wynikiem minus 456 tys. (-444 w 1 kw. 2016 r), a spółka zakończyła okres stratą netto w wysokości 464 tys. zł (-437 tys. zł starty przed rokiem).

Wydaje się, że rezultat mógł być nieco lepszy. Skoro spółka zwiększyła sprzedaż fakturowaną, a wynik na sprzedaży się nie zmienił, to mamy do czynienia albo z rozliczeniem mniej marżowych kontraktów niż przed rokiem, albo ze wzrostem kosztów nie związanych stricte z produkcją albo usługami (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w układzie kalkulacyjnym). Biorąc pod uwagę, że w II kw. spółka przejęła (objęła pakiet kontrolny udziałów w nowoutworzonym podmiocie, do którego pozostałe strony wniosły zorganizowaną część swoich przedsiębiorstw) Albit Software prawdopodobnym jest, że mieliśmy do czynienia z drugim wymienionym wyżej czynnikiem.

Wysokie Przepływy

Choć wyniku w tym kwartale nie udało się poprawić, to akcjonariusze spółki mogą być zadowoleni z poziomu gotówki. Przepływy operacyjne w raportowanym okresie były rekordowe i wyniosły 1,94 mln zł, w porównaniu do wypływu gotówki w kwocie 139 tys. przed rokiem. Wysokie saldo przepływów operacyjnych to efekt uwolnienia kapitału obrotowego, w szczególności spadku należności o kwotę prawie 4 mln zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej tradycyjnie były symboliczne. Spółka zakończyła kwartał z 2,1 mln zł środków pieniężnych na koncie.

Od początku roku kurs spółki wzrósł o prawie 100 proc., a obecna kapitalizacja wynosi 14,61 mln zł. Mimo wzrostów wskaźnik C/Z wynosi po dzisiejszej sesji jedynie 10,5, co jest wartością odpowiednią dla spółki której wyniki nie mają charakteru wzrostowego. Choć KBJ poprzedni rok miał bardzo udany do czego przyczynił się choćby JPK, nadal wydaje się posiadać potencjał wzrostu. Poprawie wyników powinny sprzyjać rosnące wymagania w stosunku do elektronicznego kanału przekazywania informacji dla przedsiębiorstw. Zagrożeniem jest oczywiście niespodziewane zwiększenie zakresu prac badawczych które może obciążyć wyniki spółki. Mankamentem pozostaje na razie płynność kursu spółki i być może konserwatywna wycena jest także efektem ryzyka płynności. Z pewnością powodem nie jest płynność finansowa samej spółki (bo ta jest w zasadzie nadpłynna).


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 11 maja 2017 22:29
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2017-05-04
Wpisów: 7
Wysłane: 12 maja 2017 08:59:16 przy kursie: 9,48 zł
Spółka z kasa ze stabilnym biznesem, ale zainwestowane 4000 podbija kurs o 15-20%. Jeśli głowni nie zdecydują się sprzedawać a dla nich jest za tanio,to nie ma co liczyć na płynność i większe obroty
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 40
Wysłane: 12 maja 2017 17:12:51
Dziękujemy za zainteresowanie i komentarz, zarząd jest świadomy że płynność jest problemem i obecnie trwają w Spółce analizy kroków, które możemy wykonać aby poprawić płynność akcji. Jako Zarząd mamy wpływ przede wszystkim na wyniki, sytuację finansową i perspektywy Spółki. Na tym będziemy się koncentrować w naszej pracy - jesteśmy przekonani, że zdrowe fundamenty najlepiej przyczynią się do wzrostu zainteresowania spółką i co za tym idzie wzrostu płynności. Wcześniej przywoływany cytat zawierał informację, że mamy kilka ciekawych pomysłów na rok bieżący, jeden z nich został już zrealizowany, tj. przejęcie Albit Software. Celem strategicznym, długoterminowym związanym z tą operacją jest zajęcie istotnego/wiodącego miejsca w sektorze publicznym z własną ofertą produktową i usługową. Mamy w ocenie spółki interesujący punkt startowy, ponieważ przejmując Albit, KBJ nabyła prawa majątkowe do obecnych produktów, mamy interesującą bazę klientów korzystających z naszego rozwiązania oraz wieloletnie doświadczenie branżowe. Chcemy wykorzystać ten potencjał i znacząco zwiększyć skalę działalności. W tym celu niezbędne będą inwestycje w kilku obszarach, głównie w rozwój posiadanego oprogramowania. Ponadto w bieżącym roku zamierzamy wprowadzić w KBJ co najmniej trzy nowe produkty.

Działania ściśle wpływające na płynność, czy liczbę akcji w wolnym obrocie takie jak emisja akcji czy sprzedaż niewielkich części pakietów przez głównych akcjonariuszy nie są wykluczone, jednak mogą być przeprowadzane tylko uwzględniając długookresowy plan i interes Spółki. Na przykład w sytuacji potrzeb kapitałowych związanych ze skokowym przyspieszeniem rozwoju KBJ. Decyzje co do przeprowadzenia takich działań nie zostały jak do tej pory podjęte, jednak przedstawienie ich propozycji, czy nawet realizacja w bieżącym roku nie jest wykluczona.

Zapraszamy do dalszego śledzenia informacji publikowanych przez Spółkę oraz do zadawania pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Szczególnie zapraszamy od udziału w czacie z Prezesem w dniu 18 maja o godz. 11.

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
mackopl
Stopień: Elokwentny
Grupa: + , StockWatcher
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 455
Wysłane: 12 maja 2017 17:28:56
A później przy sprzedaży - 20%, przy słabych wynikach - 50%.
Spółka dla b.odważnych, bez jakiejkolwiek płynności.
Stopień: Rozgadany
Grupa: . , StockWatcher
Dołączył: 2014-06-21
Wpisów: 152
Wysłane: 12 maja 2017 20:52:04
Jest ryzyko, ale jest szansa na ponadprzeciętny zysk. Zakładając długoterminową inwestycję pod fundamenty, jest szansa na zakup akcji w atrakcyjnej cenie. Nie będzie to duża pozycja, ale w ramach dywersyfikacji portfela można rozważyć. Warto też zwrócić uwagę na to, że spółka co roku wypłaca dywidendę, więc nie jest to całkowite zamrożenie kapitału.
Lukasz Konopko
Stopień: Elokwentny
Grupa: Engineer , Flight Crew, StockWatcher
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 473
Wysłane: 18 maja 2017 10:34:16 przy kursie: 9,55 zł
Od początku roku kurs KBJ podwoił swoją wartość. O 11:00 rozpocznie się czat inwestorski z prezesem spółki, podczas którego będzie można zapytać m.in. o free float, wyniki za I kw., objęcie pakietu kontrolnego w firmie Albit i potencjał do dalszych wzrostów biznesu i kursu. Zapraszam!
>> Przejdź na stronę czatu
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 40
Wysłane: 18 maja 2017 10:48:29 przy kursie: 9,55 zł
Dzień dobry,
opublikowaliśmy właśnie raport bieżący w sprawie działań zmierzających do poprawy płynności. Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

https://www.stockwatch.pl/komunikaty-spolek/KBJ,rozpoczecie-dzialan-zmierzajacych-do-poprawy-2017-05-18,ESPI,20170518_101047_0000099241

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ
Edytowany: 18 maja 2017 12:01
Stopień: Rozgadany
Grupa: . , StockWatcher
Dołączył: 2014-06-21
Wpisów: 152
Wysłane: 24 maja 2017 00:15:39
Czy to ma znaczenie dla kbj?
https://wiadomosci.stockwatch.pl/szykuje-sie-zmiana-ordynacji-podatkowej-nowe-przepisy-zobowiaza-firmy-do-przesylania-wyciagow-bankowych,prawo-i-podatki,193914
Cytat:
Proponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem systemu ‚JPK ewidencja VAT’ o ‚JPK_WB’, co w rezultacie pozwoli na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym.
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Flight Crew
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 313
Wysłane: 24 maja 2017 10:47:57 przy kursie: 9,65 zł
Raczej niewielkie. Należałoby zacytować inny fragment artykułu:

Cytat:
W projekcie ustawy zaproponowano, aby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był:

za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

Skoro to banki mają być operatorem tego rozwiązania, to liczba potencjalnych klientów jest niestety ograniczona do liczby banków.
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum
idź do strony: << < 1 2 3 4 [5] > >>

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,170 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl