pixelg
KBJ - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KBJ [KBJ]

AKTUALNY KURS: 8,00 zł (+0,00%) 24-02-2020 16:30
KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 11 stycznia 2018 14:50:22
Dzień dobry!
Nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje w tym zakresie.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 12 stycznia 2018 00:04:26
dziękuję bardzo za szybką odpowiedź

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 7 lutego 2018 17:57:15 przy kursie: 13,40 zł
Szanowni Państwo,

właśnie opublikowaliśmy wyniki szacunkowe za 2017 rok. Zapraszamy na stronę KBJ:


http://bit.ly/kbj2017


Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 14 lutego 2018 09:28:42 przy kursie: 16,00 zł
Szanowni Państwo,

Opublikowaliśmy właśnie wyniki za IV kw. 2017 roku, a zarazem za cały ubiegły rok.

Spółka odnotowała 48,5% wzrost przychodów netto ze sprzedaży w 2017 r. w stosunku do roku 2016 i zysk netto na poziomie 2,53 mln zł – rekordowy wynik w historii Spółki.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na naszej stronie:
http://bit.ly/kbj4q17

W 2017 r. podjęliśmy szereg inicjatyw zmierzających do lepszej komunikacji ze środowiskiem inwestorskim, takich jak czaty internetowe, spotkanie z inwestorami czy wywiady wideo. Działania te chcemy kontynuować, dlatego zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie dotyczącej Spółki oraz Relacji Inwestorskich, którą znajdą Państwo pod adresem:
https://goo.gl/9zpZDp

W podziękowaniu za Państwa czas, za każdą wypełnioną ankietę, Spółka wesprze cel charytatywny, szczegóły znajdą Państwo w udostępnionym formularzu.

W poniedziałek 19 lutego o godz. 11:00 Prezes KBJ spotka się z inwestorami na czacie. Zapraszamy:
www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 854
Wysłane: 16 lutego 2018 20:42:04 przy kursie: 15,70 zł
Soft który uleczył wynik – omówienie sprawozdania finansowego KBJ SA za 4 kw. 2017 r.

Trzeba przyznać, że spółka zrobiła inwestorom miłą niespodziankę – wyniki okazały się znacząco wyższe od opublikowanych wcześniej prognoz. Przychody ze sprzedaży i równe z nimi wyniosły w IV kwartale 8,34 mln zł i były o 1,35 mln zł (19 proc.) wyższe r/r, o 1,92 mln zł (30 proc.) wyższe od prognozowanych i o 400 tys. zł wyższe niż pierwotny szacunek sporządzony na tydzień przed publikacją raportu okresowego. Najwyraźniej zarząd spółki jest mocno konserwatywny i w prognozie podał wartości mocno zachowawcze.

Chciałbym przypomnieć, że spółka raportuje wyniki w układzie rodzajowym, czyli pokazuje wszystkie poniesione w okresie koszty, nawet te z których nie rozpoznano przychodów. Aby dostosować wynik okresu do zasady memoriałowej koszty niedotyczące okresu powiększają produkcję w toku i przychody. W efekcie wynik finansowy odzwierciedla efekty gospodarcze danego okresu obrachunkowego i w sprawozdaniu pojawia się pozycja „przychody i równe z nimi”.

Czysta sprzedaż wyniosła 8,95 mln zł i była o 800 tys. zł (9,9 proc.) wyższa r/r.


kliknij, aby powiększyć


Różnica pomiędzy dynamikami przychodów i równych z nimi oraz przychodów ze sprzedaży jest oczywiście pochodną niższej korekty o zmianę stanu produktów. Podobnie jak w poprzednich latach na IV kwartał przypadło rozliczanie prac prowadzonych w poprzednich kwartałach roku, które wcześniej były kapitalizowane na bilansie.


kliknij, aby powiększyć


Tempo wzrostu sprzedaży wynoszące w ostatnim kwartale niecałe 10 proc. nadal jest wysokie, ale już nie na tak bajecznych poziomach jak raportowała spółka w pierwszym półroczu, czy całym 2016 r. Z drugiej strony ciężko oczekiwać, że spółka będzie w stanie w długim okresie podwajać sprzedaż.


kliknij, aby powiększyć


W komentarzu spółka informuje, że wzrosty przychodów to efekt
- wzrostu skali działalności i pozyskania nowych klientów
- przejęć (klientów ZETO w III kw. i Albitu – dzięki sprzedaży krzyżowej),
- wyższej sprzedaży i wdrożenia własnego oprogramowania

Według deklaracji udział własnego oprogramowania w przychodach sięga 20 proc.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli jednak zerknąć na kolejne strony raportu, to z ujawnionych danych wynika, że ze sprzedaży własnego oprogramowania spółka uzyskała 12 proc. obrotów. Co więcej, udział ten spada - w 2016 r. udział oprogramowania własnego wyniósł 22 proc. (15 proc. on-promise, 7 proc. SaaS).

kliknij, aby powiększyć


Rozdźwięk pomiędzy opublikowanymi danymi a tekstem można wytłumaczyć kwalifikacją części przychodów z produktów do innych segmentów, co z resztą potwierdził prezes spółki na poprzednim czacie:

Cytat:
Gość: Dlaczego w tym roku mocno spadł udział w sprzedaży oprogramowania SaaS względem 2016 r.?
Artur Jedynak: Nie spadł, natomiast ze względów formalnych przychody Q2 z oprogramowania ze sprzedaży HeaRt musieliśmy zakwalifikować jako przychody typu on-premise. Wynika to ze specyfiki instalacji i wdrożenia HeaRt u klienta, który dokonał istotnych zakupów, stąd w księgach rachunkowych, a w konsekwencji w raporcie przychód z tego tytułu "wpadł" do on-premise.

www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

Ponadto w IV kwartale rozliczono kontrakty dotyczące projektu e-Leki, których koszty ponoszone były w III kw. roku.

Warto także dodać, że spółka część projektów prowadzi jako kontrakty długoterminowe (okres realizacji przekracza 6 miesięcy). W takim przypadku jeszcze przed wystawieniem faktury i zakończeniem projektu pojawiają się przychody proporcjonalne do stopnia zaawansowania prac. Niestety zgodnie z UOR w ten sposób można pokazywać tylko i wyłącznie zlecenia których okres realizacji przekracza 6 miesięcy. Skoro w bilansie występuje wycena kontraktu, to oznacza to, że przez przychody przeszło rozliczenie takich kontraktów (i bardzo dobrze!). W zasadzie aby zachować zasadę współmierności koszty dotyczące realizowanych prac powinny być zawsze kapitalizowane na bilansie lub rozliczane przychodem z kontraktów długoterminowych. Tak się jednak nie dzieje, co sugerował prezes spółki na poprzednim czacie:

Cytat:
Gość: Mówi Pan o różnym rozkładzie przychodów i kosztów, ale przecież są w UOR kontrakty długoterminowe które pozwalają rozkładać marżę w czasie. Czy podpisując kontrakt nie jesteście w stanie ocenić finalnej marży, czy są trudności w obmiarze stanu zaawansowania prac? Bo jeśli to tylko wymóg 6 miesięcy to nic prostszego jak przejść na MSR, bo przecież i tak musicie to zrobić przechodząc na rynek podstawowy...
Artur Jedynak: Proszę mi uwierzyć, że batalii na ten temat z biegłymi zaliczyliśmy już naprawdę dużo. Zasadniczo jest to słuszne twierdzenie, tylko zawsze pojawia się cały szereg "ale". Kierunek rynek główny -> MSR jest jak najbardziej słuszny.


Najwyraźniej audytorzy spółki twierdzą, że nie ma wystarczających przesłanek aby powiązać poniesione koszty z realizowanymi kontraktami. Szkoda, bo to wypacza nam nieco faktyczne ekonomiczne wyniki okresu. Mamy kwartały „kosztowe” i „przychodowe”

To nie nowość, bo w latach poprzednich KBJ okresowo pokazywał też słabsze kwartalne wyniki w związku z produkcją oprogramowania – wydatki były kwalifikowane jako prace badawcze. W kolejnych, późniejszych kwartałach pojawiały się przesłanki do kapitalizacji, więc spółka „wyjmowała” wcześniej pokazane koszty i kapitalizowała je na bilansie jako prace rozwojowe. Trzeba ten fakt zaakceptować i nie wysnuwać daleko idących wniosków po jednym kwartale.


kliknij, aby powiększyćWysoka sprzedaż tylko nieznacznie zmniejszona przez zmianę stanu produktów pozwoliła pokazać rekordowe wyniki. Zysk ze sprzedaży wyniósł 2,36 mln zł, a EBIT 2,32 mln zł, natomiast zysk brutto 2,31 mln zł. Jak widać pozostała działalność ani linia finansowa nie wpłynęła znacząco na wynik okresu, co z resztą jest dla spółki pewnego rodzaju tradycją. KBJ ma renomowanych i wypłacalnych klientów, więc nie ma odpisów, nie ma kredytów, więc nie ma i obciążeń z tytułu odsetek.

Stopa podatkowa nie odbiega znacząco od ustawowych 19 proc. i IV kwartał zakończył się wynikiem netto na poziomie 1,86 mln zł zysku, czyli o 36 proc. więcej r/r i o 64 proc. więcej od prognozy finansowej.


kliknij, aby powiększyć


W całym 2017 r. spółka uzyskała 3 mln zł zysku netto, czyli o 76 proc. więcej niż w 2016 r. A zatem istnieje szansa na całkiem przyzwoitą dywidendę. Zgodnie z polityką spółki zarząd ma zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy niż za rok 2016 jeśli spełnione są przesłanki:
-przychody w roku obrotowym za który ma zostać wypłacona dywidenda są wyższe niż w roku poprzednim – warunek spełniony
-zysk netto w roku za który ma być wypłacona dywidenda będzie nie mniejszy niż w roku poprzednim – warunek spełniony
-łączna kwota dywidendy nie przekroczy połowy zysku netto.

W związku z tym dywidenda powinna być większa niż 693 tys. wypłacone 20 września 2017, ale mniejsza niż 1,5 mln zł, co oznacza przedział 0,45 – 0,98 zł na akcję. Przy piątkowym kursie zamknięcia oznacza to stopę dywidendy na poziomie 2,8 - 6,2 proc.

Wydaje się, że wycenie giełdowej mamy odzwierciedlone tylko bieżące wyniki działalności, natomiast nie ma w niej potencjalnego wzrostu wyników w przyszłości. Rynek podchodzi do spółki mocno zachowawczo, pomimo tego, że KBJ zamierza wdrażać kolejne rozwiązania. W IV kwartale trwały procesy sprzedażowe eNIPV, a w II połowie 2018 r. do oferty ma trafić koleny innowacyjny produkt, którego pilotaż trwa obecnie. Warto też pamiętać, że docelowy udział własnego, bardziej rentownego oprogramowania ma przekroczyć 50 proc. przychodów.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 16 lutego 2018 20:59

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 078
Wysłane: 16 lutego 2018 21:54:48 przy kursie: 15,70 zł
chciałem tylko zauważyć, że raport jest odkryty, a może tak ma być.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 854
Wysłane: 17 lutego 2018 12:45:25 przy kursie: 15,70 zł
Tak, omówienie ma być otwarte - nie wszystkie z omówień są zamknięte na abonament. Dzięki za czujność, ale sytuacja jest pod kontrolą

ik2015
Dołączył: 2015-11-03
Wpisów: 61
Wysłane: 19 lutego 2018 12:53:48 przy kursie: 16,40 zł
Podczas czatu zadałem pytanie, ale prezes prosił o wrzucenie go na forum i zaczekanie na opinię controllingu. Więc wrzucam.
Cytat:
Czy może Pan powiedzieć ile wyniosły nieskapitalizowane koszty prac nad nowym oprogramowaniem własnym w 2017 r.?

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 20 lutego 2018 11:24:32 przy kursie: 15,00 zł
Dzień dobry,

Wysokość nieskapitalizowanych kosztów prac nad nowym oprogramowaniem można oszacować analizując bilans Spółki w części B(I), Aktywa obrotowe, półprodukty i produkty w toku poprzez odjęcie wartości wg. stanu na dzień bilansowy 2017 i 2016.
Wartość nieskapitalizowanych kosztów prac nad oprogramowaniem za 2017 zamyka się w przedziale 1,1-1,2 mln zł.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

ik2015
Dołączył: 2015-11-03
Wpisów: 61
Wysłane: 20 lutego 2018 12:21:05 przy kursie: 15,00 zł
Chyba się nie zrozumieliśmy. Przez odjęcie produkcji w toku na dzień 30 grudnia 2017 i 2016 dostanę zmianę stanu. Ale ta zmiana stanu to z jednej strony rozliczenie SKAPITALIZOWANYCH nakładów, z drugiej KAPITALIZACJA nakładów poniesionych i nierozliczonych. Salda mogą być duże i sama zmiana nie mówi nic. Z resztą ja nie o to pytałem. Pytanie brzmi: jaka część poniesionych wydatków na pisanie oprogramowania poszła przez wynik, NIE ZOSTAŁA skapitalizowana i NIE ZOSTAŁA skompensowana w przychodach przez zmianę stanu produktów, czy też zmianę stanu prac rozwojowych lub rozliczenia międzyokresowe.


KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 21 lutego 2018 21:13:30 przy kursie: 15,10 zł
Dzień dobry,

Pierwsza część pytania, wyjaśnienie:
W przypadku KBJ, pozycja bilansu "Aktywa obrotowe/zapasy/produkty i produkty w toku" wskazuje odpisy kosztów poniesionych na budowę oprogramowania, czyli tzw tworzenie WNiP. Kwota 1,2 mln pokazuje nakłady jakie KBJ poniosło w okresie 2017 roku za produkcję oprogramowania, które nie zostało sklasyfikowane jeszcze jako WNiP. Kwota ta nie jest obarczona "rozliczaniem" skapitalizowanych nakładów. Odpisy amortyzacyjne od programowania własnego, które zostało już ukończone i oddane do użytkowania wykazywane są w pozycji RZiS Amortyzacja, co potwierdza zmiana wartości w pozycji bilansu "Aktywa trwałe/Wartości niematerialne i prawne/Koszty zakończonych prac rozwojowych".

Druga część pytania:
Zgodnie z zasadami rachunkowości, w rachunku wyników wykazywane są bieżące koszty działania, czyli wszystkie koszty związane z częścią usługową. Wszelkie wydatki związane z produkcją oprogramowania własnego do momentu zakończenia tych prac są "wyciągane z wyniku" w RZIS pozycja powiązana to "Przychody netto ze sprzedaży/zmiana stanu produktów", a w bilansie jest to wspomniana już pozycja "Aktywa obrotowe/zapasy/produkty i produkty w toku".

Jeżeli powyższe wyjaśnienie nie będzie w dalszym ciągu wystarczające, uprzejmie prosimy o oczekiwanie na publikację raportu rocznego, gdzie zawierane jest sprawozdanie finansowe z notami do poszczególnych pozycji.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 21 lutego 2018 21:17:41 przy kursie: 15,10 zł
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do dyskusji podczas ostatniego czatu, gdzie padały z Państw strony propozycje spotkania z Zarządem, informujemy że takie spotkanie dla inwestorów indywidualnych może się odbyć w terminie 5-8 marca w siedzibie Spółki. Prosimy o informację od Państwa na adres inwestor@kbj.com.pl, po zweryfikowaniu zainteresowania spotkaniem i możliwości organizacyjnych przekażemy dalsze szczegóły.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

MS70
MS70 PREMIUM
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 4 kwietnia 2018 09:08:06
Mam pytanie do spółki odnośnie wczorajszego komunikatu:
link:
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Czy w związku z powyższym spółka zrezygnowała definitywnie z emisji nowych akcji,
czy jedynie zawiesiła w czasie ten proces?
Czy brak emisji zmienia plany spółki odnośnie planowanej ekspansji, która miała się
wiązać z większym zapotrzebowaniem na kapitał?
Czy spółka podtrzymuję deklarację wypłaty dywidendy za 2017 rok?

Na marginesie dodam, że cena zakupu akcji przez inwestorów instytucjonalnych jest bardzo atrakcyjna dla instytucjonalnych i nie współgra z sygnałami wysyłanymi przez Pana Prezesa, że cena akcja jest mocno niedowartościowana przy wyższych poziomach cenowych. Mam jako akcjonariusz jedynie nadzieję, że deal jest wiązany.

Szkoda, że podobny pakiet w tej cenie nie został zaproponowany inwestorom indywidualnym, przynajmniej tym którzy są w spółce i nie mogą kupić większej ilości akcji ze względu na brak podaży. Ja np. inwestuję w spółkę od początku 2017, zbieram powoli, bo inaczej tutaj się nie da. A instytucjonalny przychodzi na gotowe i dostaje akcję za 9,50 zł niezły pakiet, jak na rynku są po 15 zł. I gdzie tu sprawiedliwość?

A informacja w komunikacie, że sprzedaż instytucjonalnym zwiększy płynność obrotu.
Panie Prezesie, proszę traktować nas poważnie.


KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 4 kwietnia 2018 16:29:32
Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, w tym szczegółowym wyjaśnieniem podczas ostatniego czatu, stanowisko w sprawie nowej emisji będzie przekazane razem z publikacją raportu za pierwszy kwartał b.r.

Plany rozwojowe Spółki pozostają bez zmian, prosimy o uwzględnienie w swoich założeniach omawianych możliwych scenariuszy, zwłaszcza w kontekście wyższych niż zakładane wyników za 2017 oraz możliwych form finansowania wzrostu nie tylko poprzez kapitał emisyjny.

Spółka nie deklarowała wypłaty dywidendy za 2017 i nie było w tej sprawie rekomendacji Zarządu do tej pory. Spółka informowała, iż będzie starać się utrzymać i realizować politykę dywidendy, co też robi konsekwentnie od 5 lat. Uprzejmie prosimy o cierpliwość, rekomendacja zarządu w sprawie dywidendy będzie standardowo opublikowana jak w ubiegłych latach.

Pragniemy ponadto zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii: W ubiegłym roku, w pierwszej kolejności główni akcjonariusze Spółki w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów indywidualnych dot. niewystarczającej podaży udostępnili bez ograniczeń w arkuszu zleceń pakiety akcji, które były przez kilka miesięcy możliwe do nabycia po cenach rynkowych. Część akcji była udostępniania w arkuszu na poziomie cenowym 10-12 zł jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji nt. emisji. Wyniki finansowe potwierdzały bardzo dobrą kondycję spółki. Pomimo to, oraz pomimo deklaracji inwestorów indywidualnych, zaoferowany pakiet nie został wykorzystany.

Dyskusja nt. emisji, w której prosiliśmy też o Państwa opinie została raczej chłodno odebrana i Państwa sugestiami, które Spółka traktuje poważnie były min. rezygnacja z dywidendy, finansowanie kapitałem własnym zwłaszcza w kontekście b.dobrych wyników 2017. Bierzemy pod uwagę Państwa zdanie, co wyraźnie pokazują nasze działania.

Również, przy jednoczesnym oczekiwaniu ze strony inwestorów indywidualnych co do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie oraz braku rozwodnienia kapitału, jest niezwykle trudno podjąć działania które będą dla wszystkich stron i w każdym scenariuszu optymalne.

Stąd też, główni akcjonariusze podjęli decyzję o wzięciu na siebie kosztów (wynikających z różnicy pomiędzy ceną rynkową a ceną o której mowa w komunikacie). Dzięki temu wartość dla inwestorów indywidualnych pozostała bez zmian, transakcja nie miała wpływu na kurs spółki, a Spółka pozyskała inwestorów instytucjonalnych.

Zwracamy uwagę, iż zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych (więcej niż 1) na rynku NC, przy Spółce o niskiej płynności nie jest często spotykane i w naszej opinii jest istotnym i pozytywnym sygnałem dla rynku.

Czy ta transakcja będzie mieć pozytywny wpływ na obroty odpowiedź poznamy w ciągu kilku najbliższych miesięcy obserwując jak będą wyglądały obroty na akcjach Spółki. Już na ten moment mamy istotną zmianę w strukturze akcjonariatu, wymagany próg akcji w wolnym obrocie do przejścia na GPW oraz partnerów finansowych z którymi Spółka zamierza budować długoterminowe relacje.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Edytowany: 4 kwietnia 2018 16:36

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 078
Wysłane: 9 kwietnia 2018 10:26:06
cena sprzedaży instytucji to 9.50 pln?

mam pytanie, czy tan instytucja nie jest powiązana z głównymi akcjonariuszami? nazwa familair dużo mówi.

Na rynku główni dostaliby więcej. Dziwna metoda zwiększania płynności na akcjach. myślałem, że zarząd będzie bardziej przejrzysty. nam w arkuszu akcje wystawiano od 11 w górę a tutaj 9.5 ehh

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 9 kwietnia 2018 12:48:40
Szanowni Państwo,
fundusz Familiar nie jest w żaden sposób powiązany z głównymi akcjonariuszami KBJ S.A. Podmiot ten jest obecny również w akcjonariatach innych polskich spółek publicznych.


Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

MS70
MS70 PREMIUM
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 10 kwietnia 2018 09:33:07
Puszczacie Państwo oko do indywidulnych inwestorów, organizując czaty,
prezentując wywiady TV. Pokazujecie Państwo jacy jesteście transparentni.
Dziwicie się, dlaczego jest tak niskie zainteresowanie spółką i tak niskie obroty.
A wycena zdecydowanie za niska.

No właśnie dlatego. Ostatnie transakcje zarządu to pokazują. Szkoda że nie byliście Państwo tacy szczodrzy dla inwestorów indywidualnych.


Cytat:
Cytat:
Pragniemy ponadto zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii: W ubiegłym roku, w pierwszej kolejności główni akcjonariusze Spółki w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów indywidualnych dot. niewystarczającej podaży udostępnili bez ograniczeń w arkuszu zleceń pakiety akcji, które były przez kilka miesięcy możliwe do nabycia po cenach rynkowych. Część akcji była udostępniania w arkuszu na poziomie cenowym 10-12 zł jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji nt. emisji. Wyniki finansowe potwierdzały bardzo dobrą kondycję spółki. Pomimo to, oraz pomimo deklaracji inwestorów indywidualnych, zaoferowany pakiet nie został wykorzystany.


Proszę nie pisać, że wystawiliście nieograniczoną liczbę akcji. W przedziale 10-11 była bardzo ograniczona liczba akcji.

Z powyższego tłumaczenia rozumiem, że zapowiadają się gorsze czasy dla spółki, skoro Zarząd sprzedaje akcje z takim dyskontem do ceny rynkowej i takie ilości.

Ponieważ jeżeli byłoby odwrotnie, a spółka w chwili obecnej nie musi pozyskać kapitału przez emisję akcji lepiej byłoby to zrobić później, przy przejściu na główny parkiet przy zupełnie innych poziomach cenowych.
Edytowany: 17 kwietnia 2018 12:42

bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 307
Wysłane: 10 kwietnia 2018 10:17:03
i mnie trudno zrozumieć tę cenę jak i instytucję jaka weszła do akcjonariatu.

Czy to poprawi płynność? nie wiem, ale po tej cenie zarząd mógł wystawić na sprzedaż w arkuszu i wszystko by się szybko rozeszło i obroty by się pojawiły, bo akcjonariat by się mocno, mocno rozwodnił.

Kto to jest familiar? jest w paru spółkach, ale kto za tym stoi. Mało to wszystko przejrzyste i niestety nie buduje zaufania.

Edytowany: 17 kwietnia 2018 12:42

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 11 kwietnia 2018 15:12:27
Ja również nie pojmuję tego ruchu głównych akcjonariuszy. W taki sposób nie zbuduje się relacji.


Jakim kluczem kierowali się akcjonariusze oddając akcje 40% taniej niż wskazuje rynek w naszych oczach wydawałoby się w perspektywicznej firmie?

Ja też poproszę o akcje w tej cenie, kontakt na PW>

Papla
Dołączył: 2017-10-31
Wpisów: 21
Wysłane: 11 kwietnia 2018 17:45:14
Po prostu kolejna spółka która pokazała jak bardzo „ceni” drobnych. Jesteśmy potrzebni gdy za nasze pieniądze da się zbudować wartość firmy. W momencie gdy wypadałoby docenić tych, którzy wyłożyli kapitał na rozwój, a spółka weszła na wyższy poziom pokazuje się środkowy palec. Ja tez jestem zainteresowany objęciem emisji akcji w podobnej cenie co „krewni” zainwestowałbym większy kapitał.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,465 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d