KRUK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

17 18 19 20 21 22 23

KRUK [KRU]

AKTUALNY KURS: 195,90 zł (-2,44%) 23-10-2018 17:00
Michal00
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2018-06-14
Wpisów: 20
Wysłane: 26 września 2018 13:53:30 przy kursie: 200,00 zł
20 września 2018 r. TSUE wydał wyrok w sprawie EOS KSI Slovensko s.r.o. v Ján Danko and Margita Danková

oznaczający de facto uśmiercenie EPU. Tylko sędzia może wydać nakaz zapłaty przeciw konsumentowi i musi z urzędu zbadać czy umowa będąca źródłem jego zobowiązań (a wiec ta pierwotna np. kredytu, nie cesji) nie zawiera klauzul abuzywnych. Co oczywiste, żeby to zrobić powód musi ją załączyć.

Czy muszę rozwijać co to znaczy...?

Koruptos
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2017-08-24
Wpisów: 75
Wysłane: 26 września 2018 15:29:42 przy kursie: 200,00 zł
Nie musisz, ale dobrze byłoby, żebyś przytoczył dokładną treść wyroku, zamiast wypisywać informacje zakrawające na manipulacje.

Teza 54 Wyroku (podsumowanie)
Cytat:
W świetle tych wywodów odpowiedź na pytania od trzeciego do piątego powinna brzmieć: dyrektywę 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowania krajowego, takiego jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, które, mimo że przewiduje kontrolę nieuczciwego charakteru warunków zawartych w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem na etapie wydania nakazu zapłaty wobec konsumenta, to po pierwsze, nadaje urzędnikowi administracji sądu, niemającemu statusu sędziego, kompetencje do wydania tego nakazu zapłaty, a po drugie, ogranicza do piętnastu dni termin na wniesienie sprzeciwu i wymaga, by był on uzasadniony pod względem merytorycznym, w wypadku gdy taka kontrola z urzędu nie jest przewidziana na etapie wykonania tego nakazu, co powinien sprawdzić sąd odsyłający.


Istotą wyroku jest zakwestionowanie stosowanego w słowackim KPC trybu, w którym:

1) nakaz zapłaty jest wydawany przez de facto urzędnika administracyjnego sądu;
2) naruszona jest zasada równowagi stron, bowiem przy wydawaniu nakazu sprawa nie jest merytorycznie rozpatrywana, natomiast sprzeciw do nakazu musi już być merytorycznie uzasadniony, co (wraz z innymi czynnikami wskazanymi w uzasadnieniu wyroku) powoduje, że konsumenci rzadko z takiego zaskarżenia korzystają.

W polskich warunkach oba te zastrzeżenia nie znajdują zastosowania.

Ad 1. Zgodnie z art. 47(1) KPC Referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ad 2. Sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU nie wymaga uzasadnienia merytorycznego. Zgłaszasz sprzeciw, Sąd przekazuje sprawę do normalnego trybu i daje czas powodowi na uzupełnienie pozwu o dowody, do których potem pozwany normalnie może się ustosunkować. Sytuacja ta odbiega diametralnie od casusu opisanego w uzasadnieniu wyroku, więc nie znajdzie on prostego przełożenia na polski system prawny.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
17 18 19 20 21 22 23

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,142 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d