pixelg
PEKAO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PEKAO [PEO]

AKTUALNY KURS: 63,96 zł (+1,52%) 28-01-2021 14:59
Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 26 listopada 2018 01:05:44 przy kursie: 104,30 zł
Żubr - bezpiecznie i stabilnie na państwowym - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej GK PEKAO S.A. za III kw. 2018


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Do końca 2017 roku portfel kredytowy PEKAO systematycznie rósł. Pewnym zaskoczeniem może być widoczny na wykresie spadek wielkości udzielonych kredytów w bieżącym roku – na koniec 3 kwartału 2018 spadek wartości portfela kredytów wynosi -4,6% w porównaniu do wartości na koniec 2017 roku. Wynika to jednak ze zmiany sposobu prezentacji aktywów banku, związanego z wdrożeniem nowego standardu rachunkowości MSSF 9. Od początku 2018 papiery dłużne (obligacje) samorządów i przedsiębiorstw zostały przeniesione z pozycji „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” do pozycji „Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe”. Wcześniej w tej pozycji były prezentowane głownie obligacje skarbowe. Obligacje korporacyjne i komunalne były do tej pory prezentowane przez bank jako kredyty. Bez uwzględniania tej zmiany wartość kredytów byłaby wyższa o 11,6 mld zł (5,6 mld zł przedsiębiorstwa i 6,0 mld zł jednostki samorządowe), co oznaczałoby wzrost wartości portfela kredytowego o 4,2% od początku roku. Tempo wzrostu całego runku kredytowego (dane NBP) wyniosło +6,3% - mniej niż PEKAO, choć nie jest to powodem do niepokoju.
Po stronie depozytowej nie ma podobnych problemów z reklasyfikacją danych. Depozyty w trakcie 3 pierwszych kwartałów 2018 roku wzrosły o 1,5%. To jest tempo wzrostu niższe niższe niż dla całego rynku bankowego (+6,3% w tym roku), ale trzeba pamiętać że liderzy rynku bankowego unikają agresywnej konkurencji na rynku depozytów i skupiają się na jak najwyższej marży odsetkowej, a nie na samym ich wolumenie.

kliknij, aby powiększyć

Pod względem zarządzania ryzykiem kredytowym i rentownością PEKAO potwierdza wizerunek banku bardzo konserwatywnego. Odpisy z tytułu niespłacanych kredytów są bardzo stabilne i z kwartału na kwartał zmieniaja się w niewielkim stopniu. Koszt ryzyka jest na bardzo niskim poziomie (0,40% wartości portfela kredytowego w ujęciu rocznym). Jest to skutkiem konserwatywnej polityki kredytowej prowadzonej przez poprzedniego włoskiego właściciela i jak do tej pory kontynuowanej przez nowy zarząd.
Na wykresie widać delikatny wzrost marży odsetkowej ale prawdopodobnie wynika on ze wspomnianego wyżej przeklasyfikowania części kredytów na papiery wartościowe. W ujęciu kwartalnym marża odsetkowa wzrosła z 3,50% rok temu do 3,76%. Przy skali działania PEKAO wzrost marży odsetkowej o 0,24% przekłada się na kwartalny wzrost dochodów o 106 mln zł w ujęciu kwartalnym (porównania dochodu odsetkowego netto dla 3 kwartału 2017 i 2018).

kliknij, aby powiększyć

W rachunku wyników za pierwsze 3 kwartały widać efekty wskazanych wyżej pozytywnych tendencji - wzrost marży odsetkowej oraz prowizyjnej mają zdecydowanie pozytywny wpływ na poprawę wyników PEKAO. Odpisy są na praktycznie tym samym poziomie (wzrosły z 368 do 406 mln zł). Widać wzrost kosztów działania o 6,5% w porównaniu do 2017 roku. Bank częściowo tłumaczy to kosztami dobrowolnych odejść, które w istocie odpowiadają się za 1/3 wzrostu kosztów operacyjnych. W aktualnych warunkach oraz przy przejęciu nowych spółek wzrost kosztów jest nieunikniony - można uznać, że zarząd trzyma ten element pod kontrolą.
Ostatecznie zysk za 3 pierwsze kwartały 2018 jest wyższy o 8,4% niż rok wcześniej, co jest wynikiem zasługującym na uznanie.

kliknij, aby powiększyć


Podsumowanie

kliknij, aby powiększyć

Wyniki PEKAO są bardzo stabilne. Bank z kwartału na kwartał generuje powtarzalne zyski. Zawirowania widoczne na wykresie zysków za ostatnie lata wynikają raczej z wpływu zdarzeń zewnętrznych, na które bank ma niewielki wpływ (dodatkowe koszty związane z BFG i kredytami frankowymi) lub z jednorazowymi dodatkowymi zyskami (transakcja z VIS, nabycie Pioneer Pekao IM). W 4 kwartale 2018 wynik z pewnością będzie słabszy niż rok wcześniej z powodu mającej miejsce przed rokiem transakcji przejęcia przez bank pełnej kontroli nad Pioneer Pekao Investment Managament i Domem Inwestycyjnym Xelion. Pozwoliło to w 4 kwartale 2017 wykazać ekstra-zyski w kwocie 410 mln zł. Mimo pozytywnych tendencji w rachunku wyników, PEKAO za 4 kwartał 2018 na pewno pokaże słabszy wynik. Pozytywną informacją będzie poprawa wyniku z podstawowej działalności bankowej.

PEKAO funkcjonuje już ponad rok w strukturach grupy PZU pod kontrolą Skarbu Państwa i trzeba stwierdzić, że na razie nie widać jakiegoś negatywnego wpływu tej sytuacji na wyniki banku. Tej oceny nie zmienia nawet tzw. "karuzela" w zarządzie spółki, która skutkuje ciągłymi zmianami w najwyższej kadrze zarządzającej. W ostatnich dniach zostały ogłoszone kolejne zmiany, tym razem wywołane objęciem banku ograniczeniami wynikającymi z tzw. "ustawy kominowej" (ograniczenie zarobków w zarządach spółek pod kontrolą Skarbu Państwa). Samo przejęcie PEKAO przez Skarb Państwa zmienia jednak samą strukturę sektora bankowego - dwa największe polskie banki (PKO BP i PEKAO) są pod kontrolą Państwa i będą w stanie sfinansować każdy projekt, jakie powstanie w głowach polskich polityków, niezależnie od rachunku ekonomicznego. W długim okresie jest to istotny czynnik ryzyka, bo widać, że aktualne władze mają zamiłowanie do projektów, które są efektowne pod względem PR, ale niekoniecznie pod względem ekonomicznym.

Zakończyły się analizy dotyczące wzajemnego funkcjonowania w grupie PZU 2 banków – PEKAO i ALIORBANK-u. Na razie plany połączenia tych 2 banków zostały zarzucone, co jest informacją neutralną, ale na razie zamyka jeden z czynników niepewności. Gdzieś w tle może się również kryć fuzja PEKAO z PKO BP i stworzenie „superbanku”, który miałby absolutnie dominującą pozycję na polskim rynku. To jest w tym momencie scenariusz dość fantastyczny, ale nie należy wykluczać, że może się kiedyś pojawić. Trudno jednak sobie wyobrażać, żeby takie połączenie było możliwe na gruncie przepisów antymonopolowych.

Szansą i jednocześnie zagrożeniem jest potencjalny udział PEKAO w ewentualnej operacji ratowania banków z grupy Leszka Czarneckiego. Warto zdawać sobie sprawę, że taka operacja może mieć bardziej podłoże polityczne niż ekonomiczne, a jej koszty i wpływ na wartość banku zejdzie na drugi plan. Nie zakładam, że do czegoś takiego dojdzie (prawdopodobieństwo oceniam na niskie, po opanowaniu sytuacji i uspokojeniu nastrojów przez NBP), ale warto pamiętać o tym czynniku ryzyka. Na pewno prawdopodobieństwo problemów GETIN NOBLE wzrośnie w przypadku wdrożenia nowych pomysłów na rozwiązanie problemu kredytów frankowych. W zbliżającym się cyklu wyborczym ryzyko pojawienia się niezbyt przemyślanych rozwiązań rośnie.

Trzeba pamiętać, że w przypadku samego PEKAO brak uwikłania w kredyty frankowe jest jedną z jego mocnych stron. Ewentualna eskalacja problemów banków z imperium Leszka Czarneckiego może się negatywnie odbić na wynikach PEKAO i całego sektora bankowego również w postaci dedykowanej "zrzutki" na na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. PEKAO, jako drugi co do wielkości bank w Polsce może mieć w niej duży udział.
>> Porównanie na tle sektora bankowego

PEKAO jest notowane przy wskaźniku cena/zysk na poziomie 10,6 - jest to wartość niższa niż dla indeksu WIG (9,9), ale trzeba pamiętać, że w wynikach PEKAO cały czas są uwzględniane jednorazowe zyski z 4 kwartału 2017 wykazane w trakcie przejęcia Pioneer PEKAO IM oraz DI Xelion (około 400 mln zł). Bez uwzględniania wyniku z tej transakcji wskaźnik cena/zysk wzrósłby do 12,5, czyli trochę drożej niż średnia rynkowa. Bardzo atrakcyjnie wygląda stopa dywidendy na poziomie 7.6%, zwłaszcza że PEKAO ma bardzo bezpieczną strukturę bilansu i nie jest związany takimi ograniczeniami w wypłacaniu dywidend jak inne polskie banki.

W najbliższej przyszłości na notowania PKEAO największy wpływ będzie miała ogólna koniunktura na polskiej giełdzie. Bank, jako jedna z największych polskich spółek jest również wrażliwy na zmiany nastawienia światowych inwestorów do inwestycji na rynkach wschodzących. Ze strony samego PEKAO trudno się spodziewać jakichś niespodzianek, choć nie można takich wykluczyć ze strony państwowego właściciela.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 7 maja 2019 19:13

kokospl
18
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 537
Wysłane: 3 grudnia 2018 14:18:41 przy kursie: 113,25 zł
Czy ktos jest mi w stanie wytlumaczyc dyskonto na PEO w stosunku do sektora? Spolka bez kredytow walutowych, z pokazna dywidenda , ze stabilnym wzrostem a mimo to z duzym dyskontem chocby w stosunku do PKOBP

dei
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 85
Wysłane: 3 grudnia 2018 17:17:52 przy kursie: 113,25 zł
Rynek postrzega(ł) PEO jako wehikuł do przejmowania różnego rodzaju śmieci jak GNB, IDEA itd. Nad bankiem wisiała/wisi także jakaś koncepcja fuzji z Aliorem.


abcabc
abcabc PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2015-12-28
Wpisów: 237
Wysłane: 3 grudnia 2018 18:10:02 przy kursie: 113,25 zł
Prawdopodobnie chodzi też o przejmowanie SKOKów, jakichś banków spółdzielczych, potencjalna fuzja z Aliorem i chyba najważniejsze w obecnym momencie - niestabilny akcjonariat. Dopóki są plotki, że PFR chce wyjść, PZU dokupić albo nie, to nie wiadomo jaka jest faktyczna podaż akcji.

kokospl
18
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 537
Wysłane: 4 grudnia 2018 08:12:51 przy kursie: 113,25 zł
1) Ale niby dlaczego to PEO mialoby przejmowac "smieci" (skoki, getin etc.) a nie PKOBP?
2) Czy rzeczywiscie w obecnej sytuacji politycznej realne jest przejecie getinu? Moim zdaniem raczej nie
3) Czy ma to jakis wplyw czy w akcjonariacie bedzie wiekszy udzial PZU zamiast PFR? Tez nie wydaje mi sie

abcabc
abcabc PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2015-12-28
Wpisów: 237
Wysłane: 4 grudnia 2018 10:33:14 przy kursie: 113,25 zł
1. Polityczna sprawa, jest to nowy nabytek państwowy, więc będą chcieli w pierwszym rzędzie zagospodarować Pekao/Alior. Zauważ, że PKO BP nie płaci dywidendy na poziomie Pekao, więc z punktu widzenia włodarzy to Pekao ma wolne środki.
2. Przejęcie jest zawsze realne, bo np. może nastąpić run na getin i wtedy nie będzie wyboru. Jeśli nie przejęcie, to trzeba pamiętać, że ewentualna składka na BFG jest proporcjonalna do rozmiaru banku, a tu Pekao jest w czołówce.
3. Trochę ma, bo nie wiadomo po jakiej cenie nastąpi transakcja. Jeśli niskiej, to przez pewien czas nikt nie będzie chciał powyżej tego poziomu wchodzić. Może też być sytuacja, że to nie PZU dostanie wszystkie akcje, a np. część wpadnie do jakiegoś innego podmiotu, który będzie sypał w rynek. PZU nie bardzo ma środki, żeby kupić całość.

krewa
krewa PREMIUM
258
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 533
Wysłane: 10 grudnia 2018 12:09:52 przy kursie: 106,60 zł
PEKAO - analiza techniczna na życzenie


Analiza techniczna w trakcie sesji. Brak określonego trendu, co potwierdza m.in przebieg linii wskaźnika ADX albo układ EMA20 i EMA50. Widać zdecydowany brak zgody rynku na zejście notowań poniżej 100 zł, każda taka próba kończyła się powstaniem długiego dolnego cienia.
W tej sytuacji pozostaje jedynie bierna obserwacja zachowania kursu akcji względem zaznaczonych stref wsparcia i oporu.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 21 grudnia 2018 09:34:38 przy kursie: 108,70 zł
każdy ma swoje pozycje w bilansie.

Alior ma ruch, pekao będzie miało 50 mln kredytu dla fratrii Karnowskich na eurozet.

Biznesowe decyzje w pełni. Wystarczy mieć dobry kontakt z zarządem, właścicielem.
Edytowany: 21 grudnia 2018 09:35

krewa
krewa PREMIUM
258
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 533
Wysłane: 10 stycznia 2019 20:52:59 przy kursie: 113,10 zł

kokospl
18
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 537
Wysłane: 17 kwietnia 2019 07:32:10 przy kursie: 113,85 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Czy ktos z redakcji jest w stanie w jakis racjonalny sposob wytlumaczyc tak nieproporcjonalnie wysoka skladke w stosunku do reszty bankow z sektora?


krewa
krewa PREMIUM
258
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 533
Wysłane: 16 maja 2019 10:39:08 przy kursie: 104,15 zł
PEKAO - analiza techniczna na życzenie


W pierwszej dekadzie stycznia tego roku zwracałem uwagę na powstający klin zwyżkujący. Ukształtowanie formacji miało poskutkować zejściem notowań do podstawy klina i tak też się stało. Obecnie notowania znajdują się w bezpośredniej bliskości strefy wsparcia, która w przeszłości wielokrotnie ratowała kurs przed zejściem poniżej 100 zł. Tym razem jednak ryzyko jej przełamania jest znacznie większe z uwagi na impet przeceny.

Konsekwencje ewentualnego przełamania wsparcia mogą być dramatyczne, ale podstawy do prognozowania dalszych ruchów cenowych pojawią się dopiero po wybiciu - istotną rolę odegra jego jakość. Zatem wskazana jest uważna obserwacja zachowania kursu akcji względem strefy dwucyfrowych notowań.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
258
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 533
Wysłane: 29 maja 2019 09:40:11 przy kursie: 103,75 zł
PEKAO - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


W poprzedniej analizie technicznej zwracałem uwagę na znacznie większe ryzyko przełamania wsparcia w wyniku kolejnego spadku w okolice 100 zł. Na poniższym wykresie w interwale tygodniowym wsparcie zaznaczyłem zielonym cieniem. Co się stanie, jeżeli podaż zrzuci notowania poniżej tego poziomu cenowego? W optymistycznym wariancie mielibyśmy do czynienia z kontynuacją spadków w okolice 89 zł zaś w pesymistycznym - do poziomu 83 zł.
Radzę zwrócić uwagę na zachowanie linii ADX - wynurza się ona ze strefy niskich wartości. Podobny układ ADX względem kierunkowych w 2015 roku poskutkował przeszło 34% przeceną.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
258
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 533
Wysłane: 6 sierpnia 2019 09:17:04 przy kursie: 97,60 zł
PEKAO - analiza techniczna na życzenie


Długoterminowo bez zmian - notowania nadal poruszają się w strefie szerokiego długoterminowego trendu bocznego i po raz kolejny zmierzają ku jego dolnemu ograniczeniu. W przeszłości wielokrotnie ratowało ono byków z opresji. A zatem uważnie obserwujemy zachowanie kursu akcji względem zielonej strefy, gdyż jej ewentualna utrata może przyczynić się do rozpoczęcia mocnego impulsu spadkowego.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 1 września 2019 15:00:07 przy kursie: 97,34 zł
Żubr przygnieciony garbem składek na BFG - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Banku Pekao po II kw. 2019Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Bank Pekao w 1 półroczu dynamicznie zwiększa akcję kredytową - w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 wartość udzielonych kredytów wzrosła o 4,7 proc. Porównując stan portfela kredytowego sprzed 12 miesięcy (połowa 2018) widać wzrost o 10,5 proc. Jest to dynamika wyższa niż średnia dla sektora bankowego.

Dobrze wygląda sytuacja zarówno po stronie kredytów udzielanych klientom detalicznym (+4,4 proc. w tym roku), przedsiębiorstwom (+4,6 proc.) oraz w finansowaniu przedsiębiorstw leasingiem (+13,2 proc.).
Spadek widać jedynie w przypadku kredytów udzielanych jednostkom budżetowym (-4,4 proc.), ale ten segment klientów ma marginalne znaczenie i stanowi tylko 2,7 proc. całego portfela kredytowego.

Takiej dynamiki zdobywania rynku nie widać jednak po stronie depozytów. W pierwszym półroczu 2019 ich saldo wzrosło nieznacznie - jedynie o 0.6 proc. Nie zagraża to jednak na razie pozycji banku pod względem dostępności finansowania akcji kredytowej. Wskaźnik L/D (kredyty do depozytów) wzrósł w cod początku 2019 roku o 4,8 proc., ale dalej ma bezpieczną wartość na poziomie 92,3 proc., co oznacza, że Pekao ma więcej depozytów od klientów niż udzielonych kredytów.

Nadwyżka pozyskanych środków jest lokowana głównie w papiery dłużne. Ich portfel również wzrósł - w ciągu 6 miesięcy z 38,6 do 44,1 mld zł. Większa część tego portfela jest lokowana w papiery skarbowe, które są zwolnione od podatku bankowego.


kliknij, aby powiększyć

Pelkao dobrze się prezentuje pod względem marży odsetkowej, czyli różnicy pomiędzy odsetkami od udzielanych kredytów a oprocentowaniem wypłacanym klientom, którzy złożyli w banku depozyty. Od kilku kwartałów widać tendencję wzrostową, a w 2 kwartale 2019 marża odsetkowa zbliżyła się do 4 proc. w ujęciu rocznym. Ma to potwierdzenie w wyniku odsetkowym - w 2 kwartale 2019 wyniósł on 1.357 mln zł i był o 122 mln wyższy niż rok wcześniej (2 kwartał 2018) i 57 mln zł wyższy niż w 1 kwartale 2019.

Cały czas Pekao bardzo dobrze się prezentuje pod kątem kosztu ryzyka kredytowego - jest ono cały czas jest na poziomie zbliżonym do 0,4 proc. Świadczy o utrzymaniu ostrożnej polityki kredytowej. Warto jednak zwrócić uwagę, że odpisy w 2 kwartale 2019 wyniosły 177 mln zł - najwięcej od 2012. Z kolei poziom odpisów w 1 kwartale 2019 był dla odmiany najniższy od 7 lat. Pytanie, która tendencja przeważy w kolejnych kwartałach.


kliknij, aby powiększyć

Zysk netto w 1 półroczu 2019 spadł o 11 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2018. Głównym czynnikiem ciągnącym wynik w dół była bardzo wysoka składka na BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Mimo, że ta kwota dotyczyła całego 2019 roku, to obciążyła wynik banku od razu w 1 kwartale 2019 i spowodowała spadek kwartalnego zysku netto do 243 mln zł. 2 kwartał 2019 był już zdecydowanie lepszy - zysk netto wyniósł 583 mln zł. Średni kwartalny zysk zysk w latach 2016-2018 to 584 mln zł.

Wynik 1 półrocza 2019 uratował wynik odsetkowy, który pozwolił na poprawę o 217 mln zł. Dochody prowizyjne nieznacznie rosną (+2,6 proc.) w skali półrocza. Pozostałe elementy rachunku wyników nie ulegały aż tak dużym zmianom w porównaniu do 1 półrocza 2018.

W 1 półroczu 2019 i 2018 nie wystąpiły istotniejsze zdarzenia jednorazowe, które miałyby istotny wpływ na wynik banku. Warto odnotować, że w przypadku PEKAO nie widać presji kosztowej na koszty osobowe (około 60 proc. kosztów administracyjnych). W 1 półroczu wzrosły one tylko o 1 proc. w porównaniu do stanu sprzed 12 miesięcy (2018 H1), na co składa się spadająca liczba pracowników (zwolnienia grupowe i program dobrowolnych odejść - spadek zatrudnienia o 4 proc. w ciągu roku) i tempo wzrostu wynagrodzeń w banku niższe niż średnia raportowana przez GUS (+5,3 proc. rdr w sektorze przedsiębiorstw).

Pojawiło się na forum pytanie, dlaczego Pekao w 1 kwartale 2019 został obciążony aż tak wysoką składką na BFG. Mechanizm wyliczenia tej kwoty jest złożony, ale w skrócie mówiąc polega on na tym, że banki znajdujące się w lepszej sytuacji są obciążane w dużo większym stopniu niż banki o słabszej kondycji finansowej i wyższym poziomie ryzyka. Pekao jako bank duży, posiadający bardzo silny bilans i nieobciążony ryzykiem kredytów CHF został obciążony składką w kwocie 369 mln zł. Jest to prawie tyle samo co wyraźnie większy PKO BP (388 mln zł) i ponad 2 razy więcej niż zbliżone pod względem wielkości (Santander 173 mln zł, mBank 184 mln zł).


kliknij, aby powiększyć

Pod względem kapitałowym Pekao wygląda bardzo dobrze i mieści się w zdecydowanej czołówce banków notowanych na GPW.

Pozytywny wydźwięk ma również brak kredytów w portfelu kredytowym banku. Ekspozycja na ten segment rynku to około 3 mld zł (2,5 proc. portfela kredytów), pochodzące głównie z przejętego przez Pekao banku BPH.

Te dwa powyższe czynniki pozwalają Pekao na bezproblemowe wypłacanie dywidend. Wielu konkurentów z GPW ma w tym zakresie skrępowane ręce, ponieważ nakazuje zatrzymywanie wypracowanego zysku w celu wzmocnienia pozycji kapitałowej tych banków.

Podsumowanie

Pekao ma za sobą słabsze półrocze niż rok wcześniej - zysk spadł o 11 proc. w stosunku do 1 półrocza 2018. Bank w prezentacji wynikowej stara się jednak przekonać inwestorów, że było to efektem zdarzeń jednorazowych, czyli kosztów zwolnień grupowych i wyższych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


kliknij, aby powiększyć

Zwłaszcza w przypadku tej drugiej kwestii można mieć wątpliwości co do takiego podejścia. Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Banków, do którego Pekao wniosło w 2019 369 mln zł, będzie budował zakładany kapitał do 2030 roku. W sytuacji, kiedy na rynku występują banki stwarzające duże ryzyko systemowe dla polskiego systemu bankowego (Idea Bank i Getin Noble) w najbliższych latach również można się spodziewać wysokich składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.


kliknij, aby powiększyć

Patrząc w szerszej perspektywie widać, że długoterminowa tendencja wyniku finansowego jest spadkowa na co złożyły się głównie stagnacja dochodów odsetkowych, podatek bankowy i powtarzające się co jakiś czas "hojne" zrzutki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Pekao pod kontrolą Skarbu Państwa na razie uniknął większych wpadek kredytowych, podobnych do tych, które były w ostatnim półroczu udziałem Alior Banku (Onico, Ruch, Kania). Ryzyko jednak istnieje - było to widać np. w tzw. aferze Srebrnej, kiedy to Pekao występował jako bank gotowy sfinansować tą inwestycję w 100 proc. Niestety pozwala to oczekiwać, że bank może podejmować decyzje motywowane bardziej kalkulacjami politycznymi niż ekonomicznymi.

Od strony długoterminowej strategii banku zostały zamknięty temat fuzji z Alior Bankiem. z innej beczki - w sprawozdaniu banku nie widać jakiejś istotniejszej współpracy z większościowym właścicielem, czyli PZU.

Jak to już było wspominane, Pekao nie jest uwikłany w sprawę kredytów frankowych, co jest jego mocną stroną. Jeśli jednak zostaną wdrożone jakieś rozwiązania systemowe tego problemu, może on jednak ucierpieć razem ze wszystkimi innymi bankami notowanymi na GPW.

>> Jak wygląda Pekao na tle sektora bankowego

Wskaźnik cena/zysk dla Pekao to 11,7 co jest wartością nieznacznie wyższą niż średnia dla indeksu WIG-Banki (10,8) oraz WIG (11,3). Stopa dywidendy wynosi prawie 7 proc., co jest wartością wysoką na tle rynku. Trzeba też podkreślić, że Pekao nie ma ograniczeń w wypłacie dywidend w postaci zaleceń KNF, których adresatami są banki posiadające dużą ekspozycję na kredyty CHF.

W najbliższym czasie kluczowe czynniki wpływające na notowania akcji Pekao to ogólny klimat na naszej giełdzie i klimat dotyczący notowanych na niej banków. Od strony samego banku trudno się spodziewać jakichś większych zaskoczeń.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 2 września 2019 11:22

lesgs
lesgs PREMIUM
11
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 819
Wysłane: 29 listopada 2019 21:59:31 przy kursie: 104,80 zł
Cóż to za paskudnie opuszczony przez dyskutantów wątek.

Może i nic się tu nie dzieje, ale zrezygnował Prezes.

Teraz podejmuję śmiałą spekulację dlaczego:

Otóż pan Prezes, jak wynika z wielu doniesień, m.in. portalu TVN24 jest ulubieńcem i "złotym chłopakiem" dla PiS. Dlaczego zrezygnował - po prostu PiS musi mieć zaufanego szefa NIK. Ponoć dni p. Banasia na tym stanowisku są policzone, więc musi go ktoś zaufany zastąpić. Ten kandydat ma i doświadczenie i wiedzę. Poza tym jest "swojak". Dlatego sądzę, że kolejny bankowiec przemieni się w polityka i w sumie już będą nami rządzili sami bankowcy.

Równie dobrze mogę się mylić, ale nie sądzę, byśmy mieli do czynienia z "nagłą utratą zaufania" jak to donosi Business Insider.

W ogóle to nie przepadam za politykami, ale muszę przyznać, że wolę by byli nimi byli prezesi banków niż ludzie z "legionu wiernych", którzy dopiero po objęciu stanowiska gwałtownie się dokształcają.

Może się mylę, co do byłego Prezesa Pekao - ale nie sądzę.

bankrucik
43
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 248
Wysłane: 29 listopada 2019 23:34:47 przy kursie: 104,80 zł
a ja myslę inaczej
chyba zbyszek stracił spółkę a przejął ją primus inter pares, kariera młodego Banasia w banku odbiła się czkawką byłemu już prezesowi?, a mati wykorzystał moment do odbicia firmy?
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

BearHand
41
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 741
Wysłane: 29 listopada 2019 23:54:38 przy kursie: 104,80 zł
lesgs napisał(a):
Cóż to za paskudnie opuszczony przez dyskutantów wątek.

W ogóle to nie przepadam za politykami, ale muszę przyznać, że wolę by byli nimi byli prezesi banków niż ludzie z "legionu wiernych", którzy dopiero po objęciu stanowiska gwałtownie się dokształcają.Jestem podobnego zdania

kokospl
18
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 537
Wysłane: 30 listopada 2019 14:31:07 przy kursie: 104,80 zł
Prezes przeciez juz oglosil ,ze rezygnacja jest zwiazana z dalsza kariera miedzynarodowa.
Zwykle przetasowanie w ramach koalicji rzadzacej

dei
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 85
Wysłane: 30 listopada 2019 15:16:12 przy kursie: 104,80 zł
bankrucik napisał(a):
a ja myslę inaczej
chyba zbyszek stracił spółkę a przejął ją primus inter pares, kariera młodego Banasia w banku odbiła się czkawką byłemu już prezesowi?, a mati wykorzystał moment do odbicia firmy?


Myślę dokładnie tak samo. Potwierdzeniem tego może być zamiecenie dwóch kolejnych wiceprezesów, kumpli młodego Banasia. Wg mnie jest to forma nacisku na starego Banasia - jeśli sam nie zrezygnujesz ze stanowiska prezesa NIK,to zamieciemy ze stanowisk wszystkich twoich bliskich, znajomych, kolegów i środowisko. I tak też się stało. Ciekawe jak z pozostałymi członkami zarządu powiązanymi z Krupińskim.
Edytowany: 30 listopada 2019 15:17

dei
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 85
Wysłane: 2 grudnia 2019 19:33:22 przy kursie: 99,80 zł
Cóż za zbieg okoliczności... ;)

businessinsider.com.pl/polityk...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,231 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +151,20% +30 240,82 zł 50 240,82 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d