pixelg
GETIN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

20 21 22 23 24 25 26 27

GETIN [GTN]

AKTUALNY KURS: 0,72 zł (-2,64%) 27-01-2021 15:12
h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 28 maja 2019 12:23:09 przy kursie: 1,124 zł
Tak jak napisałem - powód do spadków na początku maja był, bo odpis w raporcie Idei.

Nie było natomiast żadnego powodu do osuwania kursu przez kilka ostatnich dni, a od górki osunął się o kolejne 30% - bez żadnego info salute

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 29 maja 2019 01:28:59 przy kursie: 1,124 zł
Niewdzięczne życie zakładnika Idea Banku - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Getin Holdingu za IV kw. 2018 r.Tradycyjnie na początku trzeba odesłać do omówienia sprawozdania finansowego Idea Banku. Ten bank znajdujący się w ogromnych problemach bank ciągle stanowi 80% sumy bilansowej i głównie jego sytuacja rzutuje na ocenę i notowania cen akcji Getin Holdingu.
W poniższym omówieniu zostały umieszczone główne wnioski z analizy sprawozdania Idea Banku ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na posiadaczy akcji Getin Holdingu.

Wyglądano inwestora, doczekano się kuratora - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Idea Banku za 4 kw. 2018 roku

W wcześniejszej analizie Getin Holding zostało również szczegółowo wyjaśnione, w jaki sposób są konsolidowane wyniki poszczególnych spółek zależnych. Warto może jedynie zwrócić uwagę na sporą różnicę pomiędzy wynikiem finansowym za 2018 Idea Banku (-1891 mln zł) oraz wynikiem Getin Holdingu na poziomie grupy kapitałowej (-948 mln zł). Wyniki ona z tego, że Getin kontroluje 54% akcji Idea Banku i jedynie taka część wyniku finansowego jest pokazywana na poziomie zysku przynależnego akcjonariuszom Getin Holdingu. Pozostałe 46% to wynik finansowy przypisany udziałowcom mniejszościowym, czyli pozostałym udziałowcom Idea Banku.

Podobnie jest z kapitałami własnymi, ale ich spadku do poziomu 271 mln zł kapitały mniejszości to 165 mln zł w porównaniu do 795 mln zł kapitałów własnych Getinu, z czego zdecydowana większość przypada na jednostki zagraniczne.

Wynik finansowy Getin Holdingu za 2018 rok to strata na poziomie 948 mln zł, z czego na Idea Bank Polska przypada -1.031 mln zł. Działalność zagraniczna dała zysk na łączną kwotę 122 mln zł, pozostała różnica to utrata wartości posiadanych udziałów w TU Europa, Getin Noble oraz koszty działania spółki holdingowej.

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Rosyjski biznes GETIN-u (Carcade Rosja, specjalizująca się w leasingu) zanotował kolejny dobry kwartał i cały rok zamknął zyskiem na poziomie 27 mln zł. Daje to rentowność kapitału własnego na bardzo przyzwoitym poziomie 17,3%.

Przez ostatnie 2 lata Carcade Rosja zanotowała dodatni wynik finansowy, co dobrze wróży na przyszłość. Portfel leasingowy, wyrażony w rublach, wzrósł o ponad 40%, chociaż trzeba zwrócić uwagę, że przychody wzrosły jedynie o 15%.


kliknij, aby powiększyć

Idea Bank Białoruś w 4 kwartale 2018 zanotował koło 6 mln zł tysku, podczas gdy łącznie w ciągu pierwszych 3 kwartałów zeszłego roku było to 9 mln zł. Rentowność kapitału własnego w 2018 roku wyniosła ostatecznie 11%. Biznes bankowy rozwijał się bardzo dynamicznie - kredyty wzrosły o 34%, depozyty o 40%.


kliknij, aby powiększyć

Świetnym wynikiem zakończyła 2018 rok ukraińska działalność Getin Holdingu (Idea Bank Ukraina i spółka windykacyjna New Finance Services) - zysk w 4 kwartale wyniósł 21 mln zł, a łączny wynik za cały rok to 64 mln zł. Na początku 2018 roku zainwestowany kapitał był wart jedynie 48 mln zł, więc Getin na inwestycjach na Ukrainie osiągnął roczny zwrot na poziomie 130%.

Spółka nie raportuje, aby ten wynik bazował na jakichś zdarzeniach jednorazowych, ale powtórzenie tak dobrych wyników może być jednak trudne. 1/3 zysku pochodziła z działalności windykacyjnej, 2/3 z działalności bankowej.

Wolumeny biznesowe nie rosły tak szybko jak w Rosji i na Białorusi - depozyty (w hrywnach) wzrosły o 10%, portfel kredytowy o 17%.


kliknij, aby powiększyć

Pozytywne wyniki zanotowała również działalność w Rumunii. Zarówno Idea Bank Rumunia, jak i Idea Leasing Rumunia zanotowały w 2018 zyski. Łączna rentowność segmentu wyniosła 11,3% - lepszy zwrot z kapitału dawał leasing (20,3%) niż bank (5,1%) - notabene największa z zagranicznych jednostek Getin Holding (aktywa na poziomie 1,97 mld zł).

Łącznie zagraniczne jednostki osiągnęły w 2018 roku zysk na poziomie 122 mln zł, co oznacza wzrost o 114% w porównaniu do 2017 roku. Wartość aktywów zagranicznych w bilansie spadła o 15%, co wynikało z układu kursów walutowych. Zysk jednostek zagranicznych za 2018 rok przejdzie z wyniku bieżącego roku do kapitałów zapasowych i zmiany jego wartości w PLN będą wpływały na wysokość kapitałów własnych Getin Holdingu w sprawozdaniu skonsolidowanym, ale nie będą ujmowane w wyniku finansowym, a w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Getin Holding posiada również 7,46% udziałów w TU Europa, które są wyceniane na 115 mln zł na koniec 2018 roku (130 mln zł rok wcześniej) i dały w 2018 dywidendę na poziomie 4,0 mln zł. Łącznie z dywidend z jednostek zagranicznych Getin zarobił 30,1 mln zł. Te wartości nie mają wpływu na sprawozdanie na poziomie skonsolidowanym, ale mogą pomóc w odpowiedzi na pytanie na ile zyski spółek zagranicznych mogą mieć przełożenie na potencjalne możliwości kapitałowe Getin Holdingu.

To nas prowadzi ponownie do tematu Idea Banku i jego dalszych losów - polska odnoga działalności to cały czas ponad 80% sumy bilansowej, choć wartość kapitałów własnych spadła do 273 mln zł. Po wyłączeniu Idea Banku kapitał własny "reszty" Getin Holdingu to 688 mln zł.

Podsumowanie

Działalność zagraniczna spółek z grupy Getin Holding w 2018 roku osiągnęła rekordowo dobre wyniki. Zostały one jednak zepchnięte w cień przez problemy polskiego Idea Banku.
W ciągu 2018 roku wartość Getin Holdingu spadała z ponad miliarda złotych w okolice 100 mln zł. Cały ten spadek wynika z problemów Idea Banku, w którym Getin Holdingu ma 54% udziałów.

Kluczowe dla akcjonariuszy Getin Holdingu są dalsze losy Idea Banku. W analizie poświęconej tamtej jednostce zostały przedstawione możliwe scenariusze rozwoju sytuacji:
- pozyskanie inwestora - w tym przypadku Getin Holdingu stałby się prawdopodobnie udziałowcem mniejszościowym Idea Banku. Można również sobie wyobrazić scenariusz, że nowy inwestor odkupi od Leszka Czarneckiego (czyli właśnie od Getin Holdingu) wszystkie posiadane przez niego akcje Idea Banku
- zmniejszenie skali działania Idea Banku - gdyby ten scenariusz doszedł do skutku (mało realny w mojej opinii) to oczywiście to spółkę czeka długi i trudny okres dochodzenia do stabilizacji
- resolution, czyli kontrolowane przejęcie przez inny bank - w takim scenariuszu posiadane przez Getin Holding akcje i obligacje Idea Banku są "znikają", a jedynym majątkiem spółki zostaje działalność zagraniczna oraz akcje TU Europa i MW Trade. Pytanie czy zamknięcie ryzyk związanych z Idea Bankiem w tak brutalny sposób wystarczyłoby do utrzymania aktualnej wartości Getin Holdingu?


kliknij, aby powiększyć

Cały czas ciekawie wygląda porównanie rynkowej kapitalizacji Getin Holdingu oraz posiadanego przez spółkę pakietu akcji Idea Banku. Teoretycznie różnica dawałaby rynkową wartość jednostek zagranicznych oraz udziałów w TU Europa i MW Trade. Co ciekawe, przy zysku za 2018 roku na poziomie 120 mln zł i wartości 100 mln zł dawałoby to wskaźnik cena/zysk dla tych jednostek na poziomie 0,8. Teoretycznie jest to poziom niezwykle atrakcyjny.

Można też zwrócić uwagę, że w maju implikowana wartość działalności zagranicznej przekroczyła po raz pierwszy wartość pakietu akcji Idea Banku.

Niewiele w praktyce zmieniło się w kwestii powiązań kapitałowych i kredytowych pomiędzy podmiotami kontrolowanymi przez Leszka Czarneckiego:
- GETIN cały czas posiada kredyt w Idea Banku na kwotę 22 mln zł oraz 25 mln zł w GETINOBLE
- GETIN spłacił w lutym 2019 zobowiązanie wobec GETINOBLE na kwotę około 120 mln zł związane z nabyciem akcji Idea Banku, ale zrobił to... zaciągając kredyt obrotowy w tymże banku
- GETIN posiada 6,26% akcji banku GETIN NOBLE (w 2018 utrata ich wartości to około 80 mln zł) oraz 7,46% akcji TU Europa

Można sobie wyobrazić sprzedaż przez Getin Holding jakiejś części działalności zagranicznej, ale skoro do tej pory do tego nie doszło, to najwidoczniej nie jest to takie łatwe. Leszek Czarnecki jest w takiej sytuacji, że mobilizuje wszystkie dostępne kapitały i z pewnością bez żalu pozbyłby się działalności zagranicznej prowadzonej w ramach Getin Holdingu. Te jednostki mają jednak pojedynczo sumę bilansową na poziomie 1-2 mld zł i są po prostu bardzo małe. Działalność na rynkach wschodnich też oznacza bardzo wysoki poziom ryzyka, zwłaszcza z poziomu zagranicznego inwestora z branży private-equity, który jednak oczekuje zwrotu zainwestowanego kapitału.

Z pewnością akcje Getin Holdingu będą podlegały wysokiej zmienności (choćby wczoraj +14% bez żadnej istotnej informacji). W dłuższej perspektywie można upatrywać wartości w spółkach zagranicznych. W najbliższym czasie ceny akcji Getin Holdingu będą tańczyły w rytm notowań akcji Idea Banku, w miarę pojawiania się kolejnych plotek, informacji i podejmowanych decyzji.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 29 maja 2019 23:48

mam5lat
0
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 53
Wysłane: 19 września 2019 10:35:29 przy kursie: 1,33 zł
ale dzisiaj obroty nieźle spekuła ? Think


tomcio46
32
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 516
Wysłane: 23 września 2019 18:58:38 przy kursie: 1,41 zł
Biznes zagraniczny holdingu zdrowy, szkoda że w Polsce dali ciała. Chociaż chyba Idea rokuje że się wykaraska Think

mam5lat
0
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 53
Wysłane: 23 września 2019 20:41:38 przy kursie: 1,41 zł
3 kwartał w Idea Banku po restrukturyzacji szykuje się dobry a i holding na tym zyska

tomcio46
32
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 516
Wysłane: 23 września 2019 21:19:11 przy kursie: 1,41 zł
Wyniki są dobre biorąc pod uwagę że musieli jeszcze jakieś odpisy z Idei robić to nawet rewelacyjnethumbright Zadlużenie spadło o 50 mln thumbright

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 24 września 2019 00:57:55 przy kursie: 1,41 zł
O mwt słowa a tam zadłużenie w III kW powinno spaść o ok 80-100mln

mam5lat
0
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 53
Wysłane: 24 września 2019 11:46:01 przy kursie: 1,346 zł
Ktoś się pokusi o analizę techniczną w obecnej sytuacji ?

lesgs
lesgs PREMIUM
10
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 817
Wysłane: 26 września 2019 09:26:55 przy kursie: 1,26 zł
biznes.pap.pl/pl/news/listings...

To dość interesująca informacja. Nie sądzę, by należało ją wiązać z ewentualną sprzedażą pakietu mBank - bo to dobrze działający podmiot a kupiec też nie będzie jakąś firmą "krzak".

Zastanawiam się, czy ten komunikat nie uprzedza jakiegoś ruchu właścicieli banków LC zamierzających dokonać podziału banków na "ten zdrowy" i całą resztę. Tego rodzaju numery były robione dość często w piłce nożnej, gdzie stary klub pozostawał z długami, a sekcję wydzielano jako zdrową część spełniającą wymagania ligi.

Taki ruch pozwoliłby na sprzedanie banków i zostawienie wszystkich "trupów" w starej strukturze - z oczywistą szkodą dla akcjonariuszy, którzy zostaną z wydmuszką pełną długów. W sumie aferę GetBack można by uznać za bardzo zbliżone do tego działanie - ale się nie udało.

Traktuję ten komunikat jako ostrzeżenie ze strony nadzoru dla potencjalnego inwestora w banki LC. To by oczywiście zmniejszyło szanse powodzenia odbudowy tych banków.

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 26 września 2019 09:40:46 przy kursie: 1,26 zł
Moim zdaniem to za daleko idąca interpretacja. Komunikat jest wprost wystosowany do Commerzbanku i sygnalizuje, że jeśli ten sprzeda bank jakiemuś podmiotowi, który nie będzie w stanie zagwarantować stabilności mBanku w obliczu negatywnego scenariusza wyroku TSUE to sam Commerzbank będzie musiał zagwarantować stabilność hipotek CHF, z których czerpał największe zyski jako właściciel.

To jest tylko podkładka pod to by Commerzbank uciekając z tonącego okrętu (mBank + wyrok TSUE) nie przerzucił kosztów ratowania podmiotu na podatnika, bo nowy właściciel nie będzie w stanie ich udźwignąć (lub będzie to podmiot Skarbu Państwa).amajsterek
0
Dołączył: 2012-06-05
Wpisów: 65
Wysłane: 26 września 2019 10:01:52 przy kursie: 1,26 zł
Cytat:
To jest tylko podkładka pod to by Commerzbank uciekając z tonącego okrętu (mBank + wyrok TSUE)


mBank tonącym okrętem? Think nawet przy niekorzystnym TSUE to jednak daleko idąca interpretacja

tomcio46
32
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 516
Wysłane: 26 września 2019 10:05:34 przy kursie: 1,26 zł
No ale wycena i dywidenda może się drastycznie zmienić

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 26 września 2019 11:24:08 przy kursie: 1,26 zł
Z punktu widzenia potencjalnego inwestora i braku możliwości oszacowania kosztów wyroku TSUE to można mBank nazwać "tonącym okrętem" - w kontekście hipotek.

Warto przeczytać dzisiejszy artykuł w Parkiecie - nie ma żadnego banku, który byłby w stanie bezproblemowo przejąć mBank. PKO BP musiałoby zatrzymać dywidendę na 2 lata, by podbudować kapitały - ew. emisja akcji i rozwodnienie kapitału... Tu nie ma dobrej drogi - ale na pewno ta wypowiedź nie dotyka Getina.

tomcio46
32
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 516
Wysłane: 26 września 2019 12:08:43 przy kursie: 1,26 zł
No właśnie Getin obrywa a przecież Idei ten problem nie dotyczy. Chyba że jest taki że ogólna wycena banków się zmniejszy a zawsze lepiej kupić tanio taki mbank niż Ideę

akkilles
0
Dołączył: 2009-11-04
Wpisów: 83
Wysłane: 26 września 2019 13:44:03 przy kursie: 1,26 zł
Dlatego uważam że wladza powinna rozwiązać w problem systemowo, jakies racjonalne przewalutowanie, niestety tak to jest jak sie nie podejmuje decyzji to ktoś podejmie ja za ciebie. To juz będzie ostatnia kadencja PIS. Ludzie dostana darmowy darmowy kredyt, co ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego. Potem niekontrolowany gospodarczy fall.

tomcio46
32
Dołączył: 2016-11-04
Wpisów: 516
Wysłane: 29 listopada 2019 22:06:03 przy kursie: 1,85 zł
To Carcade prawie sprzedane. Około 160 mln dostaną w gotówce po wszystkich rozliczeniach. Kropla w morzu potrzeb ale na tapecie wisi jeszcze sprzedaż biznesów na Ukrainie a to warte ponad 800 mln. Tylko moim zdaniem ładowanie tej kasy w bankowe trupy w Polsce podchodzi pod działanie na niekorzyść spółki. Shame on you

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 31 grudnia 2019 19:56:13 przy kursie: 1,666 zł
Sukces na wschodzie nadzieją dla polskich kłopotów - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Getin Holding za III kw. 2019 roku kalendarzowego


Analiza sprawozdania finansowego

Analiza zostanie tradycyjnie przeprowadzona na podstawie kryterium geograficznego. Cały czas trzeba pamiętać, że 80 proc. sumy bilansowej grupy kapitałowej Getin Holding to notowany również na GPW Idea Bank, który realizuje od dawna plan naprawczy, a od maja 2019 znajduje się pod kuratelą KNF (został wyznaczony kurator, który nadzoruje prace zarządu banku).


kliknij, aby powiększyć

Idea Bank Polska zgodnie z zapowiedziami zmniejsza skalę działalności, ale dzieje się to raczej w wolnym tempie. Spadek kredytów widoczny na koniec 2018 jest głównie efektem wdrożenia nowego MSSF 9. W kolejnych kwartałach widzimy nawet wzrost wartości depozytów. Sukcesywnie zmniejsza się portfel kredytowy - od końca 2018 do 30 września 2019 spadł on o prawie 1,7 mld zł, czyli o 10,4 proc.


kliknij, aby powiększyć

Lepiej wygląda z kolei kwestia rachunku wyników. Po serii kwartałów z katastrofalnymi wynikami, które przyniosły w sumie 2 mld strat widzieliśmy 2 kwartały "żyłowania" wyników, które zakończyły się zyskiem netto w wysokości 1 i 13 mln zł.

Widać efekty zaciskania pasa - koszty działania spadły ze średnio 125 mln zł kwartalnie w 2018 i 135 mln zł w 2017 roku do około 63 mln zł w III kwartale 2019. Przy czym przy tej ostatniej liczbie należy zachować dużą ostrożność, bo z porównania raportów Idea Banku za I półrocze i III kwartał 2019 wynika, że w samym III kwartale bank wydał około 450 tys. na koszty wynajmu i dzierżawy, podczas gdy we wcześniejszych kwartałach było to ponad 10 mln zł kwartalnie.

Idea Bank tradycyjnie również dopalił wynik działaniami korporacyjnymi - tym razem mamy 25 mln zł przychodu z powodu dekonsolidacji Tax Care. Sprawozdanie spółki budzi wiele wątpliwości i trudno ocenić czy bank uzyskał już lub ma szanse na uzyskanie rentowności podstawowej działalności.

Idea Bank "pochwalił się" w grudniu wynikiem kontroli podatkowej za 2016 rok, w wyniku której został naliczony podatek dochodowy w kwocie 26,9 mln zł. Może to jeszcze pogorszyć wynik za 2019 rok. W tle wisi również sprawa "małego TSUE", czyli zwrotu prowizji za spłacone przed terminem kredyty. Jak na razie w 2019 roku kapitały własne banku spadły w ciągu tego roku z 272 do 211 mln zł.


kliknij, aby powiększyć

Rosyjska odnoga Getinu, czyli spółka leasingowa Carcade Rosja, zanotowała podobne wyniki jak rok wcześniej. Zysk netto za 3 kwartały nieznacznie się pogorszył (z 20,6 mln zł w 2018 do 20,4 mln zł w 2019), podczas gdy spółka znacznie zwiększyła skalę swojego biznesu - portfel leasingowy wzrósł o 31 proc. w PLN i 14,6 proc. w rublach.

Getin w listopadzie zawarł warunkową umowę sprzedaży Carcade Rosja, która ma przynieść 182 mln zł i dodatkowo 10 mln zł w formie dywidendy za 2019 rok. Transakcja została zawarta przy wskaźniku cena/zysk na poziomie 6-7, co trzeba uznać za sukces.


kliknij, aby powiększyć

Idea Bank Białoruś pokazał po 3 kwartałach 2019 wzrost zysków: +40,4 proc. w PLN i +35,7 proc. w białoruskich rublach. Również na Białorusi biznes Getinu się rozwijał - portfel kredytowy w rublach wzrósł o 10,4 proc., a portfel depozytów o 13,5 proc. Pomógł kurs waluty - po przeliczeniu na złotówki kredyty urosły o 20,5 proc. a depozyty o 23,8 proc.


kliknij, aby powiększyć

Cały czas dobre wyniki notuje ukraiński Idea Bank oraz spółka NFS zajmująca się wierzytelnościami. Zysk za 3 kwartały 2019 roku wyniósł aż 71,5 proc., co przy kapitale własnym na początek roku rzędu 100 mln zł dawałoby ROE na poziomie 100 proc.. Wzrost biznesu wyniósł ponad 20 proc. w hrywnach (kredyty + 21,6 proc., depozyty 25 proc. Podobnie jak w przypadku Białorusi pomagały kursy walutowe i wyniki po przeliczeniu na złotówki są jeszcze bardziej imponujące.

Najważniejszą informacją jest, że Getin znalazł nabywcę na swoją ukraińską gałąź biznesu i 20 grudnia podpisał warunkową umowę sprzedaży obydwu ukraińskich spółek. Po spełnieniu szeregu warunków formalnych Getin otrzyma za nie 225 mln zł, dodatkowo wypłaci 33 mln zł dywidend i będzie miał prawo do 100 proc. zysków wypracowanych w 2020 roku do dnia zamknięcia transakcji.

Warto zwrócić uwagę, że transakcja została zawarta przy wskaźniku cena/zysk na poziomie 2,5-3, co pokazuje jak trudne było znalezienie chętnego do zainwestowania na ryzykownym rynku, jakim jest Ukraina.


kliknij, aby powiększyć

Podmioty działające na rynku rumuńskim nie rozwijały się tak dynamicznie jak spółki zależne za naszą wschodnią granicą. Pod względem sumy bilansowej segment rumuński jest największy ze wszystkich zagranicznych, ale boryka się raczej z problemami typowymi dla bardziej rozwiniętych rynków. Kredyt i leasing wzrosły o 3,4 proc., a depozyty 7,3 proc. Wynik finansowy udało się utrzymać na niezmienionym poziomie (zysk brutto spadł o 3,2 proc., zysk netto o 3,1 proc.) mimo problemów związanych ze zmianami narzuconymi przez lokalnego regulatora.

Podsumowanie

Przez cały 2019 sytuacja Getin Holding nie uległa wyjaśnieniu. Najważniejsze wydarzenia dla spółki to ustanowienie kuratora dla Idea Bank Polska powiązane z nieudanym poszukiwaniem zagranicznego inwestora dla tego banku oraz znalezienie nabywcy dla spółek działających na Ukrainie.

Wyniki wszystkich spółek zagranicznych są dobre lub bardzo dobre. Z uwagi na dysproporcję rozmiarów, jest to jednak zdecydowanie za mało, aby Getin skutecznie rozwiązał problemy Idea Banku.

Tak jak pisałem kilka miesięcy temu - dla polskiego Idea Banku są możliwe 3 scenariusze:
- pozyskanie zagranicznego inwestora, który dokapitalizuje bank,
- zmniejszenie skali działalności i samodzielne osiągnięcie wymaganych wskaźników,
- resolution, czyli przejęcie przez inny bank z wywłaszczeniem dotychczasowych akcjonariuszy oraz posiadaczy obligacji.

Na razie Idea Bank realizuje drugi scenariusz, choć nie można wykluczać, że nagle zmaterializuje się scenariusz pierwszy (inwestor) lub trzeci (tzw"plan Zdzisława").

Samodzielne dochodzenie do wymaganych przez KNF parametrów może potrwać bardzo długo. Widać w tym obszarze pewne postępy (wynik finansowy na symbolicznym plusie w II i III kwartale 2019, przy użyciu zaawansowanej księgowej ekwilibrystyki), ale do stanu docelowego jest cały czas daleko.
Z pozyskaniem inwestora jest zapewne taki problem, że sensowny zastrzyk kapitałowy spowodowałby duże rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy. Los drobnych akcjonariuszy zapewne nie jest problemem, ale oddanie kontroli nad Idea Bankiem może być trudne do przełknięcia dla Leszka Czarneckiego.

Analizy dotyczące ewentualnego resolution zapewne toczą się w tle, z zaangażowaniem BFG i bankami Pekao i PKO BP. W sumie jest dość zaskakujące, że KNF tak długo toleruje funkcjonowanie banku tak wyraźnie naruszającego wszelkie wskaźniki bezpieczeństwa.

Gambit Leszka Czarneckiego z wywołaniem tzw. afery KNF okazał się posunięciem, które zapewne zastopowało proces resolution. Po ewentualnym wywłaszczeniu dotychczasowych akcjonariuszy w tle czai się ryzyko międzynarodowego arbitrażu, w którym Skarb Państwa mógłby zostać zmuszony do zapłaty sowitego odszkodowania.

Sporo jednak wskazuje, że priorytetem dla Leszka Czarneckiego jest uratowanie Getin Noble Banku a nie Idea Banku. Tam są kierowane jego środki finansowe, zgodnie z planem przedstawionym KNF. Warto zwrócić uwagę, że po cichu zostało zmniejszone zaangażowanie finansowe Getinu i innych podmiotów ze stajni Leszka Czarneckiego w Idea Bank.

Dobrym wskaźnikiem intencji Leszka Czarneckiego będzie los środków, jakie powinien otrzymać za sprzedaż ukraińskich spółek (225 mln zł) i rosyjskich (181 mln zł) należących do Getinu. Teoretycznie mogłoby one wyraźnie, choć zdecydowanie niewystarczająco, wzmocnić kapitałowo Idea Bank, ale mogą też zostać użyte do spłaty kredytu Getinu zaciągniętego w Getin Noble (około 115 mln zł). Warto na pewno obserwować co się będzie działo z tymi środkami po sfinalizowaniu transakcji.


kliknij, aby powiększyć

Jak widać na wykresie - po odjęciu od kapitalizacji Getinu wartości akcji Idea Banku ustabilizowała się wartość zagranicznych biznesów grupy. Pośrednio była ona wyceniana na 100-150 mln zł. Ukraińskie i rosyjskie spółki zostały sprzedane za ponad 400 mln zł, ale te pieniądze są zdecydowanie poza zasięgiem akcjonariuszy Getinu. Warto odnotować, że zagraniczne spółki Getinu wypłaciły spółce-matce całkiem sowite dywidendy (Rosja 13 mln zł, Białoruś 21,7 mln zł, Ukraina 35,2 mln zł).

W przypadku Getin zdecydowanie lepiej zachować pozycję obserwatora. Akcje spółki są związane z ryzykiem dużych wahań cenowych oraz nie zawsze zgodnych z interesem akcjonariuszy mniejszościowych zachowań podmiotów dominujących.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 2 stycznia 2020 12:41

Kakarotto
15
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 1 019
Wysłane: 21 marca 2020 01:04:44 przy kursie: 1,048 zł
Taka cisza a tu tyle się dzieje.
Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, sprzedany!

www.bankier.pl/wiadomosc/Getin...

szamot-kb
szamot-kb PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-11
Wpisów: 439
Wysłane: 1 kwietnia 2020 21:53:22 przy kursie: 0,973 zł
Whistle
Już był w ogródku i witał się z gąską...

www.stockwatch.pl/wiadomosci/g...


areka9
areka9 PREMIUM
0
Dołączył: 2009-07-28
Wpisów: 8
Wysłane: 4 stycznia 2021 10:30:49 przy kursie: 0,738 zł
Nikt na forum nie dyskutuje nad akcjami Getinu po przejęciu IdeaBanku? Uff, bo już się bałem, że będzie panika :)

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
20 21 22 23 24 25 26 27

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,679 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +147,31% +29 462,40 zł 49 462,40 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d