pixelg
TAURONPE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

89 90 91 92 93 94 95 96 97

TAURONPE [TPE]

AKTUALNY KURS: 3,532 zł (-1,42%) 11-06-2021 17:01
Koruptos
5
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-08-24
Wpisów: 204
Wysłane: 22 sierpnia 2019 14:09:22 przy kursie: 1,461 zł
Tak długo, jak początkowa literka tego skrótu oznacza "Urząd", czyli aparat pomocniczy organu administracji publicznej.

Joker
113
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 2 013
Wysłane: 30 września 2019 22:07:53 przy kursie: 1,547 zł
Kapitalizacja 2.7 mld zl
EBITDA H1 2.2 mld zl

Swiat oszalal d'oh!

krewa
krewa PREMIUM
428
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 093
Wysłane: 7 października 2019 11:04:36 przy kursie: 1,62 zł
TAURONPE - analiza techniczna

Walor w trendzie spadkowym, który w ostatnim czasie stopniowo wytraca impet. Popyt odbija się od linii spadków jak od ściany, lecz nie rezygnuje z prób jej sforsowania - mamy sekwencję opadających szczytów i rosnących dołków, a więc jej naruszenie może być impulsem do ruchu kierunkowego. Sygnałem kupna byłoby wybicie strefy oporu 1,67-1,68 zł.

kliknij, aby powiększyć


Petronas
4
Dołączył: 2010-10-08
Wpisów: 51
Wysłane: 8 października 2019 22:49:24 przy kursie: 1,635 zł
To już jutro ten sygnał kupna;)

krewa
krewa PREMIUM
428
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 093
Wysłane: 29 listopada 2019 10:05:15 przy kursie: 1,784 zł
TAURONPE - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji Tauronu porusza się wnętrzem kanału wzrostowego i dopiero wybicie dolnego pułapu przyczyniłoby się do głębszej korekty. Przebieg linii RSI dopuszcza realizację tego scenariusza, zaś naruszenie sekwencji rosnących szczytów go przypieczętuje. Wówczas korekta mogłaby sięgnąć jak minimum poziomu 1,53 zł


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 31 stycznia 2020 14:44:56 przy kursie: 1,486 zł
Kula u nogi czyli węgiel w tauron wydobycie, ale problem dotyczy całego sektora węgla kamiennego.

Dziwne, że rząd czy KE nie narzuciła ceł na Rosyjski węgiel za subsydiowanie eksportu.

wyborcza.pl/7,155287,25335034,...

Tutaj piszą o kazachskim węglu. Tymczasem węgiel stoi w miejscu, wydobycie spada, koszty pracownicze rosną. Wszystko to zrzuca się co kilka lat na resztę społeczeństwa poprzez darowanie długów kopalniom, np. ZUS.

maccc
maccc PREMIUM
31
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 124
Wysłane: 5 lutego 2020 19:46:20 przy kursie: 1,485 zł
Górniczy podkop pod wynikami - omówienie sprawozdania finansowego Grupy Tauron po III kw. 2019 r


Ostatnie omówienie wyników finansowych grupy energetycznej Tauron przeprowadziliśmy po wynikach za I kw. 2019 r. Od tego czasu jej sytuacja na giełdzie nie uległa zmianie i spółka kontynuowała długoterminowy trend spadkowy. Sprawdźmy więc jak wypadły kolejne dwa okresy sprawozdawcze i czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. Analizę proponuję rozpocząć od przeglądu segmentowego, by później przejść do wyników skonsolidowanych.

Segment dystrybucji
Zarówno dane za III kw. 2019 r. oraz narastająco od początku roku wskazują na wzrost r/r przychodów z dystrybucji (odpowiednio +11 proc. oraz +9,2 proc.). Zwiększeniu uległa również, chociaż w mniejszym stopniu, raportowana przez segment EBITDA (+9 proc. w III kw. i +4,4 proc. za 9m). Łącznie spowodowało to niewielki spadek rentowności z poziomu 42-43 proc. do ok. 41 proc. Przy okazji od razu zwracam uwagę, że raportowana przez Tauron EBITDA nieco różni się od jej klasycznej definicji, ponieważ poza amortyzacją wyklucza również wpływ odpisów.


kliknij, aby powiększyć


W okresie trzech kwartałów 2019 r. największy wpływ na poziom EBITDA miał wzrost średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych (ze względu na systematyczny wzrost wartości regulacyjnej aktywów, która jest podstawą do naliczania taryf), co podwyższyło wynik o ok. 200 mln zł. Zostało to jednak nieco zbilansowane przez wyższe koszty zakupu usług przesyłowych (ok. 80 mln zł). Wyższe o 18 mln zł były również koszty strat sieciowych. Narastająca i porównywalna za 9m EBITDA wzrosła ostatecznie o 84,2 mln zł. Jednocześnie jednak zwiększeniu uległ również CAPEX segmentu i to aż o 144 mln zł. W ujęciu netto segment wygenerował więc mniej gotówki operacyjnej (669 mln zł vs. 730 mln zł rok wcześniej). W samym III kwartale wzrost nakładów inwestycyjnych był porównywalny do przyrostu EBITDA, a wartość wygenerowanej w tym okresie gotówki to 195 mln zł.

Co może cieszyć, systematycznie rośnie liczba odbiorców spółki. W okresie styczeń-wrzesień ich średnia liczba wyniosła 5,63 mln wobec 5,56 mln rok wcześniej (+1,26 proc. r/r). W trzech kwartałach 2019 r. Tauron dostarczył łącznie 38,74 TWh energii elektrycznej, w tym 37,40 TWh do odbiorców końcowych. W analogicznym okresie ubiegłego roku dostarczono łącznie 38,84 TWh energii elektrycznej do 5,58 mln odbiorców, w tym 37,25 TWh do odbiorców końcowych. Nieznacznie zwiększył się zatem wolumen dostaw do klientów końcowych (+0,15 TWh, +0,4 proc.), głównie w grupie B i G, spadł natomiast wolumen dystrybuowany w ramach grupy.


kliknij, aby powiększyć


Segment wytwarzania
W okresie trzech kwartałów 2019 r. Tauron wyprodukował łącznie 10,4 TWh energii elektrycznej, tj. o 13 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku. Produkcja z OZE wyniosła 0,97 TWh wobec 0,69 TWh przed rokiem (+41 proc.), co wynikało z korzystnych warunków wietrznych, hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych. W samym trzecim kwartale roku produkcja energii wyniosła 3,26 TWh, co w tym przypadku było spadkiem aż o 25,1 proc. Spadek produkcji energii w grupie widoczny jest od drugiej połowy 2018 r. Produkcja z OZE wyniosła 0,29 TWh (+61,1 proc. r/r). Wzrost produkcji z OZE powinien być kontynuowany w IV kw. roku w związku z nabyciem we wrześniu udziałów w pięciu farmach wiatrowych o mocy 180 MW.


kliknij, aby powiększyć


Spoglądając na wykres poniżej możemy zauważyć nieco odmienne tendencje kształtowania się wyników segmentu w okresie samego III kw. oraz w ujęciu narastającym od początku roku. Patrząc na wyniki ostatniego okresu widzimy spadek przychodów z poziomu 1,15 mld zł do 1,09 mld zł (-5,3 proc.) oraz wzrost rentowności EBITDA z 5 proc. do 11,6 proc. Z kolei w dłuższym okresie mamy sytuację odwrotną. Narastające przychody za 9m wzrosły z 3,27 mld zł do 3,63 mld zł (+11,2 proc.), a marża EBITDA spadła z 19,9 do 18,3 proc. Warto również zwrócić uwagę na istotnie wyższe marże w okresach za 9m niż w samych trzecich kwartałach, co może wynikać m.in. ze sprzedaży ciepła w okresach zimowych. Ciekawą kwestią jest właśnie wzrost rentowności segmentu w III kw. roku przy zmniejszonym wolumenie produkcji (-25 proc. r/r). Być może spółka ograniczyła wytwarzanie z bloków o najniższej rentowności i bardziej opłaca się jej sprzedawać „obcy”prąd.


kliknij, aby powiększyć


W okresie trzech kwartałów 2019 r. EBITDA segmentu wzrosła r/r o 16,6 mln zł, pomimo spadku wolumenu wytworzonej en. el. oraz uwzględnienia w okresie poprzednim kwoty 230 mln zł tytułem rozwiązania rezerw na świadczenia pracownicze. Poprawa była możliwa dzięki uzyskaniu wyższej marży na energii elektrycznej zarówno w energetyce konwencjonalnej (+120 mln zł, głównie ze względu na wyższy Clean Dark Spread – spółka niestety nie pokazuje szczegółowego rozbicia na poszczególne komponenty, z pewnością jednak w tym okresie mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen energii na TGE oraz jednoczesnym spadkiem cen węgla) jak również w OZE (wyższe ceny sprzedaży energii i praw majątkowych oraz wyższy wolumen produkcji w elektrowniach wiatrowych i wodnych).
Nieznaczny negatywny wpływ na wyniki segmentu miało ciepłownictwo, głównie w wyniku wyższych temperatur z początku roku oraz niższej marży na cieple, ze względu na wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 i kosztów paliw, który to wzrost nie został w pełni przeniesiony w taryfach na ciepło.

Przy wzroście EBITDA za 9m 16,6 mln zł r/r, CAPEX zwiększył się aż o 62,5 mln zł. W ujęciu netto segment ten również wygenerował więc mniej gotówki operacyjnej. W przypadku samego III kw., EBITDA wzrosła o 69,3 mln zł, szybciej jednak również rosły nakłady inwestycyjne (+131,4 mln zł r/r).

Segment wydobycia
W ramach tego segmentu, w grupie funkcjonują trzy kopalnie: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze, a ich wyniki są niestety istotnym obciążeniem. Obecny rok jest pod tym względem szczególnie niekorzystny. Wolumen sprzedaży węgla w trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 2,96 mln ton, co oznacza spadek r/r o 16 proc. i wynika z niższej zrealizowanej produkcji (2,94 mln ton, - 19 proc. r/r) oraz niższego stanu początkowego zapasów. Jak tłumaczy spółka, niższe wydobycie węgla było z kolei wynikiem wystąpienia trudnych warunków geologicznych, które istotnie wpłynęły na realizację oczekiwanych poziomów produkcji. Patrząc jednak na poniższy wykres przedstawiający produkcję węgla można wnioskować raczej o trwałym spadku możliwości wydobywczych. Spośród całości wolumenu sprzedanego, aż 80 proc. trafiło do spółek z grupy, a jedynie 20 proc. trafiło do klientów zewnętrznych.


kliknij, aby powiększyć


Niższe wydobycie i sprzedaż węgla musiały przełożyć się na wyniki segmentu. Kwartalne przychody spadły o 26 proc. r/r, a w ujęciu narastającym za 9m o 23 proc. Poza przedstawionym wcześniej spadkiem wolumenu sprzedaży mieliśmy zatem do czynienia z niższymi cenami surowca. Obniżyło to wynik EBITDA o 184 mln zł. Negatywny wynik został jeszcze powiększony o 65 mln m.in. przez pożar w jednej z kopalń, wzrost kosztów pracy związany z porozumieniem płacowym oraz wyższą produkcją węgla na zwały w 2018 r. Spółka pokazała w bieżącym okresie dużo wyższy jednostkowy koszt produkcji węgla (249 zł/tonę wobec 209 zł/tonę rok wcześniej). Narastająca za 9m rentowność EBITDA wyniosła w bieżącym roku -36 proc., a w samym III kw. -60 proc.


kliknij, aby powiększyć


Przy słabnący wynikach segmentu, cały czas rosną nakłady inwestycyjne. W samym III kw. CAPEX wzrósł o 23 mln zł, a po trzech kwartałach roku o 89 mln zł. Ostatecznie więc w III kw. wydobycie węgla „przepaliło” 250 mln zł, a od początku 2019 r. aż 630 mln zł.

Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku spółka odpisała z aktywów górniczych kwotę 719 mln zł. Dalszy spadek produkcji węgla przy niższych poziomach cenowych istotnie zwiększa więc ryzyko kolejnych odpisów.

Segment sprzedaży
W trzech kwartałach 2019 r. spółki segmentu sprzedały łącznie 25,0 TWh energii elektrycznej do 5,5 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców, czyli o 1 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W III kw. sprzedaż wyniosła 8 TWh energii (-2,1 proc. r/r). Jednocześnie mogliśmy zaobserwować wzrost przychodów zarówno w samym III kw. (+4,7 proc. r/r), jak również narastająco za 9m (+14,2 proc. r/r).

W normalnych warunkach moglibyśmy się więc spodziewać wzrostu średnich cen sprzedaży energii (co byłoby zgodne z trendami na rynku hurtowym). W tym roku jednak wzrost cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym nie jest bezpośrednio transferowany do niektórych odbiorców, a spółki energetyczne muszą wystąpić z odpowiednim wnioskami o rekompensaty finansowe.

Łączny efekt nieco niższego wolumenu i wyższych cen zakupu energii obniżył EBITDA o 353 mln zł. Dodatkowo Tauron w wynikach uwzględnił oszacowane korekty zmniejszające przychody na kwotę 549 mln zł, wynikające z konieczności dostosowania cen do zapisów regulacyjnych. Z drugiej strony w sprawozdaniu ujęte zostały rekompensaty finansowe, w związku z przysługującym spółce do nich prawem. Łączna kwota z tego tytułu wyniosła 821 mln zł. Ostateczny efekt tzw. ustawy prądowej jest więc w miarę neutralny.

Co do samych rekompensat, ustawa zamrażająca ceny prądu, przewiduje dla nich dwie formuły w postaci:
- kwoty różnicy cen dla okresu od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do wszystkich odbiorców oraz,
- rekompensaty finansowej dla okresu od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – w odniesieniu do odbiorców końcowych, o których mowa w art. 5 ust. 1a, tj. odbiorców względem których spółka ma obowiązek stosować ceny z 30 czerwca 2018 r.

W 2019 r. wyniki segmentu zostały poprawione również przez regulacje dotyczące praw majątkowych. Brak obowiązku od 2019 r. umarzania certyfikatów kogeneracyjnych dołożyło do EBITDA 221 mln zł. Pozytywny wpływ z tego tytułu został jednak zneutralizowany przez wzrost cen zielonych certyfikatów (-197 mln zł).

Ostatecznie marża EBITDA segmentu nie uległa większym zmianom. Należy jednak zwrócić uwagę, że narastająca za 9m EBITDA wyniosła 534 mln zł, podczas gdy kwota różnicy ceny wyniosła 638 mln zł (wartość ostateczna), a rekompensata finansowa 184 mln zł (kwota jest oszacowaniem i dotyczy III kw. 2019 oraz października). Aby kwoty te zostały przez spółkę otrzymane musi się ona zwrócić ze stosownym wnioskiem do Zarządcy Rozliczeń, co istotnie wydłuża wpływ gotówki. Przykładowo w listopadzie złożone zostały dopiero wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej za miesiąc lipiec.


kliknij, aby powiększyć


Dla przyszłych wyników segmentu istotną informacją jest zatwierdzenie przez prezesa URE nowej taryfy sprzedaży dla odbiorców w grupie G (głównie gospodarstwa domowe) na średnim poziomie 289,37 zł za MWh, która będzie obowiązywać do końca 2020 r. Cena ta z pewnością nie jest satysfakcjonująca dla spółek energetycznych, a sam Tauron poinformował już o konieczności utworzenia rezerwy, która została wstępnie oszacowana na poziomie od 230 mln zł do 280 mln zł.

Wyniki skonsolidowane
Poniższy diagram dość dobrze przedstawia wpływ poszczególnych segmentów spółki na jej wyniki skonsolidowane. Potwierdza on szczególnie złą sytuację w działalności górniczej, która istotnie rzutuje na wyniki całej grupy. Należy jednak zwrócić uwagę, że porównywalna EBITDA za I-III kw. 2018 r. wyniosłaby 2 827 mln zł (po wykluczeniu rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze w segmencie wytwarzania), a w bieżącym roku 2 865 mln zł (wykluczenie wykorzystania rezerwy na
umowy rodzące straty). Wzrosła więc ona o 1,3 proc. r/r narastająco od początku roku. W ujęciu za sam III kw. porównywalna EBITDA spadła natomiast o 4,7 proc. r/r. Wartości te nie uwzględniają jednak zmian wynikających z MSSF 16 Leasing, który przenosi część kosztów ujmowanych wcześniej jako operacyjne, do amortyzacji nieuwzględnianej w EBITDA i linii finansowej RZiS. Nowy standard nieco więc podniósł w bieżącym roku poziom EBITDA, jednak ze względu na niewielki udział leasingowanych aktywów w aktywach ogółem raczej nie była to zmiana bardzo istotna.


kliknij, aby powiększyć


W bieżącym roku zdecydowanie zwiększyły się koszty odsetkowe spółki (+15 mln zł w III kw. oraz +47 mln zł narastająco za 9m). W dłuższym okresie za wzrost o 22,6 mln zł odpowiada MSSF 16. Pozostałe zmiany wynikają natomiast z pozyskanego przez spółkę dodatkowego finansowania dłużnego. Należy jednak tutaj zwrócić uwagę, że od początku bieżącego roku Tauron skapitalizował w bilansie koszty odsetkowe na zadania inwestycyjne w wysokości 132,5 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego 100 mln zł. Wzrost ten nie pojawia się w RZiS ale ma wpływ na przepływy pieniężne spółki.

Duże zmiany były też w pozycji przychodów finansowych i pozostałych kosztów finansowych (łączny efekt to -97mln zł r/r w III kw. oraz +51 mln zł r/r narastająco za 9m). Głównym czynnikiem takich wahań były różnice kursowe wynikające z zadłużenia spółki w obcej walucie (euro).

Ostateczny zysk netto pokazany przez spółkę wyniósł w III kw. 187 mln zł (-35 proc. r/r, spowodowane głównie działalnością finansową), a za 9 miesięcy 854 mln zł (brak zmian r/r). Zwiększenie zadłużenia oraz działalność wydobywcza skutecznie więc ograniczyły możliwość poprawy wyników, co miało miejsce w pozostałych segmentach. Należy jednak mieć na uwadze, że w wynikach III kw. uwzględniona została już rekompensata za październik oszacowana na kwotę 26 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Płynność i zadłużenie
Bieżący rok źle wygląda pod względem generowanej gotówki. Narastające za 9m przepływy operacyjne wyniosły 1,4 mld zł wobec 2,4 mld zł rok wcześniej. Największy wpływ na taką zmianę miał wzrost kapitału obrotowego, a przede wszystkim jak sygnalizowałem już wcześniej, wykazywane przez spółkę rekompensaty. Należności z tego tytułu wyniosły na koniec III kw. 2019 r. 821 mln zł. O ile więc w perspektywie zamrożonych cen energii ratują one rentowność, to z pewnością model ich wypłaty istotnie wydłuża cykl gotówkowy spółek energetycznych i przy wzmożonych wydatkach inwestycyjnych (3,5 mld zł vs. 2,3 mld zł rok wcześniej) Tauron musiał skorzystać z dodatkowego finansowania zewnętrznego. Przepływy finansowe w bieżącym roku wyniosły prawie 2 mld zł przy praktycznie zerowej wartości w analogicznym okresie roku poprzedniego.


kliknij, aby powiększyć


Duże przepływy z działalności finansowej istotnie zwiększyły zadłużenie netto spółki, którego wartość wyniosła na koniec III kw. 2019 r. 12,4 mld zł wobec 9 mld zł rok wcześniej. Przy niewielkich zmianach EBITDA podniosło to wskaźnik DN/EBITDA do poziomu 2,83 na koniec września. Warto jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku wskaźnik ten jest obliczony bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu obligacji podporządkowanych (wobec EBI na kwotę 750 mln zł oraz 190 mln euro) oraz wpływu MSSF 16. Taka definicja wskaźnika jest używana krajowych umowach kredytów długoterminowych oraz krajowych programach emisji obligacji dla których dopuszczalna wartość wynosi 3,5.

Na koniec września Tauron posiadał jednak również dodatkowo obligacje rynkowe serii TPEA1119 o wartości nominalnej 1 750 mln zł. Dla tych obligacji definicja wskaźnika DN/EBITDA nie wykluczała dwóch wspomnianych powyżej pozycji, a jej graniczna dopuszczalna wartość wynosiła 3,0. Kowenant ten został w tym roku złamany (na dzień 30.06.2019, tj. ostatni okres sprawozdawczy, na który spółka była zobowiązana do jego kalkulacji, wynosił on 3,4). Obligacje te zostały już jednak wykupione 4 listopada. Spółka nie informowała o konieczności zastąpienia ich nowym długiem. Najprawdopodobniej więc jej zadłużenie na koniec 2019 r. nieco spadło.


kliknij, aby powiększyć


Podsumowanie
Wyniki operacyjne obecnego roku znajdują się pod presją działalności wydobywczej spółki. Niższe wydobycie węgla w połączeniu ze spadkiem cen oraz wysokimi kosztami stałymi nie rokuje również dobrze dla przyszłych okresów sprawozdawczych. Dodatkowo w 2020 r. taryfa cen prądu dla odbiorców z grupy G odbiega od satysfakcjonujących poziomów i nie będzie już rekompensat.

Zastanawiającą kwestią jest spadek produkcji energii elektrycznej. W III kw. 2019 r. Tauron wytworzył o 25 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie sprzedaż energii zmniejszyła się jedynie o ok. 2 proc. r/r (co korespondowało ze spadkiem zapotrzebowania na rynku). Spółka sprzedaje więc coraz więcej energii ze źródeł obcych, a jako wyjaśnienie spadających wolumenów produkcji podaje jedynie „przyjętą strategię handlową”. Być może przyczyną jest spadające wydobycie węgla w grupie (ok. 80 proc. produkcji węgla przeznaczone było na własne potrzeby). Z drugiej strony jednak przy zmniejszonej produkcji, segment wytwarzania zanotował istotną poprawę marż. Nie można więc wykluczyć celowego ograniczenia produkcji energii. Z pewnością warto obserwować wyniki Tauronu w I kw. bieżącego roku, kiedy to uruchomiony ma zostać nowy blok w Jaworznie.

W ogłoszonej w maju aktualizacji kierunków strategicznych spółka stawia na transformację miksu energetycznego. Do 2030 roku spółka chce korzystać jedynie z nowoczesnych i w niewielki stopniu zmodernizowanych jednostek węglowych (łącznie o mocy 1,6 GW). Pozostała część mocy ma pochodzić z aktywów zero i nisko emisyjnych (ok. 3 GW). Łącznie spowoduje to spadek mocy z 5 GW w 2018 r. do 4,6 GW w 2030 r. Emisyjność CO2 ma spaść o 51 proc. Udział wiatru do 2025 r. w miksie mocy ma wzrosnąć o 20 proc.

W tym celu poczyniono już pierwsze (małe) kroki. We wrześniu grupa nabyła udziały pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW za kwotę 580 mln zł, przy czym ocenia zysk na okazyjnym nabyciu z tego tytułu w wysokości ok. 240 mln. Kwota ta ze względu na brak możliwości przeprowadzenia pełnej wymaganej oceny w zakresie poprawności identyfikacji przejmowanych aktywów i zobowiązań przed publikacją sprawozdania za III kw. nie została jednak uwzględniona w RZiS. Ewentualne potwierdzenie tej kwoty będzie więc widoczne w rachunku wyników kolejnych okresów.

Kolejne inwestycje w transformację energetyczną wymagają jednak dużych nakładów finansowych, a zadłużenie spółki już teraz znajduje się na wysokim poziomie. Tauron chciałby więc pozbyć się części swoich aktywów (przede wszystkim elektrociepłowni Stalowa Wola, kopalni Janina oraz części ciepłowniczej). Z pewnością ciężko jednak będzie znaleźć chętnych na tak obciążone aktywa. Ich ewentualna sprzedaż z pewnością potrwa, a o ich losie (pozostaniu pod skrzydłami Tauronu lub też nie) i tak zdecydują najprawdopodobniej politycy.

W grudniu 2019 r. odbyła się kolejna aukcja w ramach rynku mocy. Cena zamknięcia wyniosła 259,87 zł/kW/rok, a spółki grupy zawarły umowy mocowe na całkowity wolumen wynoszący 573,5 MW, w tym umowy na:
a) 5 lat (2024-2028) z obowiązkiem mocowym na poziomie 505 MW, z których szacowane roczne przychody wyniosą 131,23 mln zł,
b) 2 lata (2024-2025) z obowiązkiem mocowym na poziomie 29 MW, z których szacowane roczne przychody wyniosą 7,54 mln zł,
c) 1 rok (2024) z obowiązkiem mocowym na poziomie 39,5 MW, z których szacowane roczne przychody wyniosą 10,26 mln zł.
Łącznie szacowane przychody wynikające z aukcji wyniosą w 2024 r. 149,04 mln zł, w 2025 r. 138,77 mln zł, a w latach 2026-2028 (łącznie) 393,7 mln zł.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 6 lutego 2020 10:54

krewa
krewa PREMIUM
428
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 093
Wysłane: 8 lutego 2020 10:33:02 przy kursie: 1,44 zł
TAURONPE - analiza techniczna na życzenie


W poprzedniej analizie technicznej sygnalizowałem, że naruszenie sekwencji rosnących dołków przyczyni się do zejścia jak minimum w okolice 1,53 zł. Wówczas taki rozwój wydarzeń właśnie sygnalizowała linia RSI. Słowo ciałem się stało a podaż nie poprzestała na poziomie docelowym, wynikającym z wysokości kanału, tylko sprowadziła notowania w okolice historycznego minimum.

Jakie mogą być konsekwencje jego utraty? Patrząc na obowiązujące zalecenia sprzedaży właśnie takie pytanie należy zadać. Przy poprzednim zejściu poniżej historycznego minimum nie było gwałtownych spadków - proszę zobaczyć zachowanie kursu akcji w sierpniu 2019. Czy historia powtórzy się i tym razem? Patrząc na zachowanie RSI, nie możemy wykluczyć takiego rozwoju wydarzeń - podobnie jak w sierpniu, mamy do czynienia z zalążkami pozytywnej dywergencji.

Niemniej, należy pamiętać, że obowiązującym trendem jest trend spadkowy i ewentualne odreagowanie traktować wyłącznie w ramach korekty przeceny.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

le rom
36
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 227
Wysłane: 10 lutego 2020 12:01:28 przy kursie: 1,452 zł
angry3 Nadal staje mi -> /|\......pytanie - czy TPE może zbankrutować? . Dziś Sabrina robi swoje, a rynek 1/3 kraju niby nie istnieje. Przymus zmieszany z wiarą w mac-atom lub mer-volt-ikę, paraliżuje decydentów i nie tylko. Tu i od zaraz to nie tylko moda. Myślenie frontowe, to jak wicher niszczy, pustoszy i przynosi straty. Dla inwestorów one są widoczne od zaraz. Inni zmądrzeją jak zwykle po szkodzie, a co-po-niektórzy nie zmądrzeją nigdy, jak to już kiedyś się rzekło i nazwano przywarą narodu. Czyżby nauka poszła w las.
Edytowany: 10 lutego 2020 12:03

pandorinium
46
Dołączył: 2011-07-10
Wpisów: 910
Wysłane: 10 lutego 2020 12:55:12 przy kursie: 1,452 zł
Nie, Tauron nie zbankrutuje. Zwyczajnie zostanie przejęty. W końcu Sasin wprost powiedział, że nie ma sensu aby było kilka firm energetycznych.

"Energetyka stawia przed nami największe wyzwania, dodatkowo tutaj będą następowały fuzje. (...) Widzę jeszcze konieczność dalszych działań konsolidacyjnych. Teraz mamy cztery spółki energetyczne. Po co?" - powiedział Sasin
https://stooq.pl/n/?f=1336240


le rom
36
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 227
Wysłane: 12 lutego 2020 13:55:47 przy kursie: 1,493 zł
angry3 Udział SP w poszczególnych podmiotach:
PGE-SP-57%+3%=60%
ENA -SP-51,5%+3%=54,5%
TPE-SP-30%+10%=3%=43%
Po połączeniu lub przejęciu (?) powstanie być może grupa o parametrach: BV i MC:
BV=49+15+19=83 mld zł
MC=12+3+2,6=17,6 mld zł

A wiec, czy wzrośnie kapitalizacja - oto jest pytanie?
Zważywszy, że czeski CEZ:
BV=41 mld zł
MC=46 mld zł i nie jest to jakieś cudo.

Oprócz chęci wymazania trzech wodospadów kursów akcji z ostatnich 20 lat,
utworzymy nowy wodospad- zmieniając poziom belki.

Koncentracja, daje wartość dodaną, gdy na pierwszym miejscu ulokujemy GŁOWĘ,
bez niej - wodospadu końca nie widać - czy to razem czy oddzielnie.
Dyć kurs praw jednostki emisji CO2 , bez ograniczeń, może położyć całe przedsięwzięcie.
Należałoby wyznaczyć dozwolony przedział wahań tych praw (pseudowaluty) tj. wąż kursów,
a potem planować cokolwiek w energetyce tradycyjnej.(bo to jest sztucznie pompowane)
Zaś opierając się na słońcu i wietrze - jak magazynować energię na okoliczność dni pochmurnych i bezwietrznych lub jak stworzyć sieć połączeń europejską w tym celu.


cinis_
2
Dołączył: 2018-05-02
Wpisów: 234
Wysłane: 27 lutego 2020 12:26:00 przy kursie: 1,155 zł
Co się dzieje? Nawet jak miała być pomoc dla frankowcow z rządu bywały odbicia, a tutaj tragicznie.

Kakarotto
35
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 1 098
Wysłane: 11 marca 2020 15:14:06 przy kursie: 0,996 zł
Dziś mamy historyczny dzień. Spółka z zaangażowaniem SP krótkotrwale weszła w poziom groszówek.

Joker
113
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 2 013
Wysłane: 11 marca 2020 15:56:18 przy kursie: 0,996 zł
Trzeba korzystać. Takie okazje zdarzają się jedynie co kilka lat.

Kakarotto
35
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 1 098
Wysłane: 11 marca 2020 16:24:19 przy kursie: 0,996 zł
Trudno się nie zgodzić, jest tylko jeden mały haczyk - główny udziałowiec, jego pomysły typu fuzje i przejęcia. Wg stooq włącznie jest 1,752,549,394 akcji. Zebrać wszystko dla SP to jak splunąć. Swoją drogą nie tylko SP ma tyle środków żeby to skupić Silenced

mrk
20
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 956
Wysłane: 11 marca 2020 20:13:58 przy kursie: 0,996 zł
Jest jeszcze drugi haczyk - ogromne zadłużenie tej spółki. EV/EBITDA wynosi 6x, co jak na energetykę nie jest niską wartością. Do tego dochodzi największe doważenie w sektor węglowy, który będzie w najbliższym czasie pod wodą, stosunkowo stare moce wytwórcze (z wyjątkiem kończonego obecnie bloku w Jaworzno III) i powstaje niezbyt ciekawa mieszanka.

Kakarotto
35
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 1 098
Wysłane: 11 marca 2020 22:39:19 przy kursie: 0,996 zł
Długi termin nie służy akcjonariuszom 'państwówek' nie mniej spekulacyjnie można czasem parę % coś wyszarpać. Myślę że jutro popyt powalczy o wyjście nad magiczną złotówkę - tak mi mówi wykres godzinowy.

le rom
36
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 227
Wysłane: 12 marca 2020 14:03:50 przy kursie: 0,86 zł
angry3
Po ogłoszeniu bankructwa spółka hula zwykle na poziomie P=(0,07-0,1) BV. Czyżby TPE zaliczono już do bankrutów? a co z umowami 1/3 obywateli PL na dostawę prądu.
Krótka sprzedaż w okresie paniki na giełdach powinna być zawieszona. Dochodzi do paradoksów z czym mamy obecnie do czynienia.
MC/BV= 1,61/20=0,08
P/BVpS= 0,92/11=0,08
a więc, gdzie info o ogłoszeniu bankructwa?
Na nic zdadzą się analizy, gdy Dawid walczy z Goliatem, a ten nie użyje procy.
Niebawem zobaczymy kurs 0,8 zł , ku uciesze Goliata.
A zatem użycie procy, to inaczej zawiesić przez WGPW krótką sprzedaż na czas owej walki,
a Dawid pchnie kurs przynajmniej na 1,6 zł.

le rom
36
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 227
Wysłane: 13 marca 2020 15:27:37 przy kursie: 0,883 zł
angry3
Kurs buja się (jak powiadał Pre. P) wokół osi 0,9 (0,85-0,95) przy stosunkowo zwiększonych obrotach,
ale kogo to może cieszyć przy tak fatalnym rynku (choć dziś podskoki),a ceny węgla co dopiero w marcu spadają z 44 na 36$/t. Rentowność kopalń , tu nie ma znaczenia.
Zatem dno niewątpliwe, aczkolwiek brak pary w tej lokomotywie pędzącej po wyżynach południowej Polski.

Robson128
Robson128 PREMIUM
0
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 124
Wysłane: 4 kwietnia 2020 08:35:02 przy kursie: 1,16 zł
Witam,
anty-teresa poprosimy o analizę spółki po ostatnim raporcie.
Pozdrawiam

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
89 90 91 92 93 94 95 96 97

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,772 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +165,97% +33 194,87 zł 53 194,87 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło