pixelg
KRVITAMIN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

KRVITAMIN [KVT]

AKTUALNY KURS: 18,90 zł (+0,53%) 01-12-2020 09:03
zeneko
0
Dołączył: 2015-10-10
Wpisów: 10
Wysłane: 20 listopada 2015 21:35:49
Nie ma wątku o tej firmie, więc zakładam. Dzisiaj (jak pewnie wielu z was) otrzymałem emaila w sprawie emisji akcji tej firmy i propozycją zakupu. Firmy nie ma póki co na giełdzie. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji mają pójść na podwojenie mocy wytwórczych. Więcej:
www.krynicavitamin.com/dlainwe...
Edytowany: 18 grudnia 2015 08:21

sasky
sasky PREMIUM
20
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 602
Wysłane: 21 listopada 2015 16:59:16
W serwisie (w zakładce IPO) jest już symulacja debiutu Krynicy Vitamin

www.stockwatch.pl/ipo/krynica-...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
101
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 360
Wysłane: 21 listopada 2015 21:58:42
Omówienie sytuacji finansowej i oferty IPO Krynica Vitamin SA na podstawie prospektu emisyjnego

Na giełdę zmierza kolejny podmiot. Tym razem serca inwestorów pragnie podbić podmiot z branży spożywczej zajmujący się rozlewnictwem i produkcją napojów, głównie energetycznych i na zlecenie podmiotów trzecich. Produkcja pod marką własną ma znikomy udział w sprzedaży. Na dzień bilansowy grupa dysponuje łącznie trzema liniami produkcyjnymi. Dwie linie służą do produkcji napojów w puszkach, linia trzecia służy do produkcji i rozlewu napojów w opakowaniach z tworzywa sztucznego – PET.

Oferta emitenta obejmuje 1 .598.062 akcje nowej emisji oraz 5.486.682 akcje obecnych akcjonariuszy. Spółka zamierzała pozyskać z emisji nowych akcji od 20 do 30 mln zł na modernizację laboratorium, instalację opomiarowania linii produkcyjnych, rozbudowę parku maszynowego, rozbudowę i modernizację zaplecza magazynowego oraz zaplecza medialnego.

W poniższym omówieniu przedstawię kondycję finansową spółki, jakość finansów, trendy w wynikach i oczywiście szanse i zagrożenia.

Krynica Vitamin SA jest niewątpliwie spółką wzrostową. Na podstawie dostępnych danych finansowych można określić, że średnioroczne tempo wzrostu przychodów (CAGR) wynosi obecnie ponad 22 proc., przy czym dynamika znacznie się różni w zależności od grupy produktowej. Spółka rośnie przede wszystkim w segmencie sprzedaży napojów puszkowych, które są podstawowym elementem handlowym – średni wzrost 27 proc. rocznie. W przypadku asortymentu uzupełniającego mamy regres – 0,8 proc. Warto jednak zauważyć, że spadek ten jest efektem spadków sprzedaży zaobserwowanych od 2 półrocza 2014 r. W roku 2013 odnotowano wzrost o 19,7 proc., w roku 2014 stabilizację, natomiast przychody za ostatnie 4 kwartały są niższe od uzyskanych w roku 2014 o 18 proc.

kliknij, aby powiększyć


W prospekcie spółka wyjaśnia, że:
Cytat:
Spadek dynamiki sprzedaży napojów w opakowaniu PET w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w odniesieniu do roku zakończonego w dniu 31 grudnia 2013 roku, spowodowany był zwiększeniem produkcji napojów w opakowaniu aluminiowym, które dla Grupy jest opakowaniem strategicznym i generuje wyższe jednostkowe marże, niż sprzedaż napojów w opakowaniu PET, które postrzegane jest przez Emitenta jako opakowanie komplementarne dla opakowania aluminiowego


Jeśli spojrzymy na rodzaje produkowanych napojów to jasnym jest, że sprzedaż ciągną energetyki, natomiast reszta asortymentu stanowi jedynie uzupełnienie.


kliknij, aby powiększyć


Przyczyn wzrostu sprzedaży należy upatrywać przede wszystkim we wzroście popytu na usługi, rozbudowie mocy przetwórczych (rosną rzeczowe aktywa trwałe), rozwoju sprzedaży zagranicznej i w końcu rozwoju produktywności majątku. Proszę zauważyć, że z każdej złotówki wartości aktywów trwałych spółka wygenerowała 2,65 zł przychodów w roku 2013, 3,06 zł w roku 2014 i 2,93 zł za ostatnie 4 kwartały (oznaczane jako 2015 TTM). Innymi słowy spółka dostosowuje swój park maszynowy do potencjału sprzedażowego, a wraz ze wzrostem popytu rośnie wykorzystanie majątku.

Choć spółka inwestuje w modernizację i rozwój cały czas, to największą inwestycję poczyniono w roku 2014 – przede wszystkim w linię KHS do szybkiego rozlewnia napojów w puszkach. Łączne nakłady na ten projekt wyniosły 5,2 mln zł. Wprowadzone rozwiązanie w istotny sposób zwiększyło możliwości produkcyjne Emitenta (nowa nalewaczka umożliwia napełnianie puszek o pojemności 250 mln z prędkością do 60.000 sztuk/godzinę, podczas gdy druga, starsza linia może napełniać ok. 20.000 sztuk/godzinę.

Efekty poczynionych inwestycji widać także we wzroście rentowności (brutto na sprzedaży) grupy, która konsekwentnie zwiększała się w latach 2013 i 2014. W roku 2015 spółka zaliczyła jednak spadek z 27 proc. do 25,4 proc. Efekt ten (na poziomie EBITDA) spółka wyjaśnia zmianą struktury sprzedaży. W tym miejscu pojawia się znak zapytania dotyczący wyższej marży na produktach puszkowanych względem produktów w opakowaniu PET. Możliwe, że chodzi o zmianę prezentacji i podejście do kosztów transportu. Proszę zauważyć, że koszty sprzedaży pomimo wzrostu sprzedaży spadły w roku 2014 i 2015 TTM.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać na pierwszym przedstawionym okresie w 2015 r (a konkretnie w kalendarzowej 1 połowie) dynamicznie wzrosły przychody pozostałe. Emitent wyjaśnia, że jest to kwestia zmianą sposobu prezentacji danych na potrzeby analizy kontrolingowej – prezentacja refaktur. A zatem rentowność działalności w roku 2015 należy rozpatrywać na poziomie zysku brutto pomniejszonego o koszty sprzedaży. Przy takiej prezentacji dostaniemy podobną rentowność w okresie pierwszej połowy roku 2014 i 2015, jednak marża za pierwszą połowę 2015 pozostaje mimo wszystko niższa niż w całym roku 2014. Wydaje się, że spadek rentowności może wynikać z niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych.

Negatywnie trzeba ocenić wzrost kosztów ogólnego zarządu. Średniorocznie rośnie on o 20,6 proc. a zatem w tempie podobnym do przychodów – 22,4 proc., przez co znacząco niweluje efekt dźwigni operacyjnej. Proszę zauważyć, że ze wzrostu przychodów w pierwszym półroczu o 10 proc. na poziomie zysku ze sprzedaży zostaje wzrost wyniku o 6,5 proc. Na poziomie operacyjnym wynik ma już dynamikę znacznie większą – 16,6 proc., ale zrobioną na pozostałej działalności. W roku 2014 spółka poniosła znacznie większe koszty odpisów na zapasach i kar umownych.

Spółka we wszystkich okresach sprawozdawczych ujawnionych w prospekcie generowała pozytywne przepływy z działalności operacyjnej. Mimo to, okresowo są znacznie niższe od raportowanej EBITDA, która jest estymatorem przepływów pozbawionych wpływu zmian w kapitale obrotowym.


kliknij, aby powiększyć


Liczony z bilansu kapitał obrotowy netto (należności + zapasy - zobowiązania)na koniec 2012 r. wyniósł raptem 3,3 mln zł, natomiast na koniec półrocza tego roku wyniósł już 17,7 mln zł.
Oczywiście przy wzroście przychodów kapitał obrotowy może rosnąć, ale warto sprawdzić, czy spółka przy wzroście nie traci efektywności.


kliknij, aby powiększyć


Z cyklu konwersji gotówki liczonego ze stanów bilansowych na początek i koniec okresu wynika, że wzrost delikatnie psuje efektywność.

Grupa nie jest nadmiernie zadłużona. Wskaźnik ogólnego zadłużenia w rozpatrywanym okresie nie przekroczył nigdy 66 proc. uważanych za poziom bezpieczny. Co prawda wskaźniki płynności mogłyby wyglądać nieco lepiej (w szczególności w latach 2012 i 2014), ale spółka utrzymuje stosunkowo niski dług odsetkowy netto – maksymalnie wyniósł 63 proc. kapitałów własnych. Podobnie zadłużenie wygląda na niskie rozpatrując je w relacji do EBITDA – nigdy nie przekroczył wartości 2. Inaczej mówiąc spółka spokojnie swoje potrzeby gotówkowe mogłaby sfinansować długiem a nie emisją akcji i nadal pozostałaby na wypłacalna i bezpieczna.


kliknij, aby powiększyć


Przy cenie maksymalnej wynoszącej 12,25 spółka wygląda na dość drogą na tle sektora. EV/EBITDA wynosi 10,15 przy sektorowym 6,81, czy 10,92 najbardziej podobnej Kofoli. Podobnie dość wysoko wychodzi wskaźnik Ceny do zysku operacyjnego, który dla spółki wynosi 8,32 natomiast dla sektora 7,82. Fakt, faktem, że najbardziej porównywalne podmioty mają ten wskaźnik w przedziale 13,58-20
Za to spółka korzystnie wypada przy wycenie metodą zysków dodatkowych i nieznacznie powyżej wyceny rentą wieczystą.

Choć rynek nie będzie w tym przypadku kupował majątku spółki, to trzeba wspomnieć, że spółka już po okresie obrachunkowym dokonała skupu akcji własnych od dotychczasowych właścicieli, czego oczywiście nie uwzględniono jeszcze w wynikach. Przy prowadzeniu własnych estymacji warto zatem pomniejszyć wycenę o 9 mln zł, o które skurczył się bilans półki.

Krynica Vitamina to nieduży podmiot na tle sektora spożywczego, działający w niszy specyficznych napojów. Roczne obroty rzędu 175 mln zł są ponad 5 razy niższe od najbardziej podobnej Kofoli, która w swojej grupie posiada także spółkę produkującą energetyki. Choć Vitamina ma także niższą rentowność brutto, to na poziomie zysku operacyjnego generuje już znacznie wyższe marże – 10 proc. vs 6,7 proc. dla Kofoli, 8,15 proc. dla Ambry, czy 5,6 proc. dla malutkiego Excellence. Podobnie Grupa posiada wyższą rentowność kapitałów własnych – ca 33 proc. w porównaniu do około 10 giełdowych konkurentów.

Za inwestycją w spółkę przemawia rosnący rynek napojów energetycznych i udane modernizacje. W oczekiwanej cenie nie widać szczególnego dyskonta dla akcjonariuszy, natomiast za rogiem czyha nieco specyficznych ryzyk.

W segmencie napojów energetycznych mamy lidera w postaci Red Bulla, kolosalną przerwę i niską półkę cenową. Ewentualna obniżka ceny sprzedaży przez tego producenta plasującego produkt na półce Premium musi wywołać mocny spadek na bardzo konkurencyjnej półce ekonomicznej. Choć to w tej chwili mało prawdopodobne, to konsekwencje takiegoż zdarzenia byłyby dla akcjonariuszy bardzo bolesne. Niska półka cenowa prowadzi do tego, że producenci chcą się w jakiś sposób odróżnić, a w zasadzie upodobnić do produktów markowych. W prospekcie emisyjnym możemy przeczytać, że:

Cytat:
W związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 10 czerwca 2015 roku od Coca Cola wezwania do zaprzestania naruszenia znaków towarowych The Coca Cola Company, istnieje ryzyko wszczęcia postępowania i wystąpienia z roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji w związku z produkcją napoju w opakowaniu podobnym do opakowania wykorzystywanego przez Coca Cola Company.


Choć wydawałoby się, że ryzyko to ciąży głównie na zamawiającym, jakim była Żabka to skierowanie wezwanie może mieć niekorzystne konsekwencje dla spółki, choćby w spadku wolumenu zamówień.

Choć spółka przy ofercie dokonuje także emisji akcji, to należy zauważyć, że emisja ta spółce zupełnie nie była potrzebna. Na 25 mln zł planowanych do wydania na inwestycje około 9 spółka mogła mieć gdyby nie chęć częściowego wyjścia przez właścicieli jeszcze przed dokonaniem IPO. Mogła także sfinansować swoje potrzeby za pomocą długu. A zatem wydaje się mamy do czynienia przede wszystkim z chęcią wyjścia ze spółki co najmniej części właścicieli.>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 23 listopada 2015 12:17


Skimixa
Skimixa PREMIUM
9
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 224
Wysłane: 16 września 2020 17:48:21 przy kursie: 9,64 zł
Wynik jak z bajki. Wezwanie na bank im się nie powiedzie .

MrBlue2
20
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 221
Wysłane: 17 września 2020 15:02:26
W wyniku rozliczenia transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 13 sierpnia 2020r. Fundusz zbył 2.437.572 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji spółki Krynica Vitamin”

Cena ok 7 zł Shhh

Teraz wiecie dlaczego każdemu odradzam inwestowanie w fundusze.puke_l


addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 17 września 2020 15:21:19
wygląda na to, że ktoś był mocno poinformowany bo t onie było oddanie akcji do wezwania bo wezwanie jeszcze nie ruszyło. Ktoś to kupił, fundusz ma podkładkę bo nie wiedział o wynikach, a oddał po cenie rynkowej.


ktoś grubo zarobił, ale nie klienci agi tfi, oni kupili to może w IPO.

Jeszcze żaden zarządzający nie został złapany na tym, że w zamian za oddanie tanio grubego pakietu nie dostał np. mieszkania w Wawie?


Brak słów.
Edytowany: 17 września 2020 15:23

MrBlue2
20
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 221
Wysłane: 17 września 2020 15:54:07
Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez AgioFunds TFI, ma 4,98 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowiec i Szczepionek - podał Biomed w komunikacie.
Przed zawarciem transakcji 28 lutego, fundusz posiadał akcje reprezentujące 8,62 proc. kapitału zakładowego, stanowiące 6,56 proc. ogólnej liczby głosów na WZ.

28 lutego cena Biomedu Lublin - 1,16-1.33 zł

Dahowiec
1
Dołączył: 2020-04-19
Wpisów: 29
Wysłane: 17 września 2020 16:18:07
trzymają latami akcje żeby w dołku wysypać się, przypadek ?
aż ciężko uwierzyć w takie dyletanctwo zarządzających

Skimixa
Skimixa PREMIUM
9
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 224
Wysłane: 17 września 2020 20:03:28
To nie dyletanctwo , a wręcz przeciwnie , mega cwaniactwo tylko musiałbyś wiedzieć kto był kupującym w obu przypadkach

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 17 września 2020 20:31:31
Coś było na puls biznesu, że prezesi zdaje się idea TFI trafili do aresztu bo w zamian za to, że fundusz kupował obligi jakieś spółki polwidmo brali jakieś profity.

Te fundusze to lepsza kasa do dojenia niż w bankach bo aktywa mogą spaść do zera a ryzyka systemowego nie ma. Żaden wkład nie jest gwarantowany...

Więc oddają akcje A bezcen. Czekam aż quercus odda np selene.

A KNF kawę pije.
Edytowany: 17 września 2020 20:33


mackopl
mackopl PREMIUM
28
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 007
Wysłane: 17 września 2020 22:07:05
www.pb.pl/zysk-krynicy-vitamin...
"Zarząd Krynicy Vitamin przedstawił wstępne dane finansowe za I półrocze. Przychody niemal podwoiły się do 263,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 52,55 mln zl - 14 razy więcej niż w analogicznym okresie 2019 r"
Zysk za H1 2020 to połowa obecnej kapitalizacji - ciekawy przypadek.
Edytowany: 17 września 2020 22:07

bankrucik
bankrucik PREMIUM
35
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 192
Wysłane: 17 września 2020 23:05:01
addison napisał(a):
Coś było na puls biznesu, że prezesi zdaje się idea TFI trafili do aresztu bo w zamian za to, że fundusz kupował obligi jakieś spółki polwidmo brali jakieś profity.

Te fundusze to lepsza kasa do dojenia niż w bankach bo aktywa mogą spaść do zera a ryzyka systemowego nie ma. Żaden wkład nie jest gwarantowany...

Więc oddają akcje A bezcen. Czekam aż quercus odda np selene.

A KNF kawę pije.


i nikomu włos z głowy nie spadnieWhistle
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Dahowiec
1
Dołączył: 2020-04-19
Wpisów: 29
Wysłane: 17 września 2020 23:06:35
wcześniej tłumaczyłem sobie takie decyzje brakiem płynności umorzeniami + paniką właścicieli j.u. FIO
ale pracowało się 15 lat w banku w detalu i zwykli konsumenci nie byli skorzy do cięcia strat, oj nie.
Więc gdzie "cojones" takiego szefa funduszu mającego wizję w portfel swojego funduszu ?
słabe to, po decyzjach to raczej widzę "tzw" Januszy bez wizji, czekających do 1-szego na wypłatę...
Smutna kontastacja niestety ale gdzie honor żeby wypracować zysk dla ludzi którzy zaufali mi ?
nawet zablokować odkupienia kiedy panikują a nie sprzedawać na oślep PKC, oj słabo :(
pomyśleć o OFE i młokosach którym wydaje się że coś wiedzą u steru, z jakiego rozdania
Ci liderzy są? bez urazy, ale Izraelici z NJ ogolą nas jak chcą i kiedy chcą :(


kostek-mundek
0
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 300
Wysłane: 18 września 2020 08:56:57
Na jednej szali masz honor, a na drugiej pokaźny zysk pod stołem, o którym nawet US się nie dowie. A honor podreperujesz, kiedy zarobisz na reszcie portfela.
Tak się pracuje na mało płynnym rynku. Jeśli kontrahent chce kupić drogo (Getback) to się spółkę pompuje, jeśli tanio, to kciuk w dół.

mackopl
mackopl PREMIUM
28
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 007
Wysłane: 18 września 2020 18:43:52 przy kursie: 24,80 zł
Chcieli skupić akcje półdarmo, a teraz publikują rewelacyjne wyniki niemal dwa tygodnie przed terminem. Skąd ta zmiana podejścia? Think

limonka
1
Dołączył: 2011-06-28
Wpisów: 14
Wysłane: 22 września 2020 09:56:07 przy kursie: 36,60 zł
Może nie ma tu żadnej zmiany podejścia ? Musieli ogłosić wezwanie, bo takie są przepisy. Może nie chcą robić tego skupu i stąd niska cena w wezwaniu i opublikowana świetna prognoza wyników, żeby ludzie nie chcieli odsprzedać akcji.

mackopl
mackopl PREMIUM
28
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 007
Wysłane: 22 września 2020 10:48:52 przy kursie: 36,60 zł
Faktycznie, choć jeżeli mieli w tej kwestii jakieś chwile zawahania, to obecnie wydaje się, że przy tych cenach stało się to nierealne.
Wszyscy zastanawiają się nad powtarzalnością wyników Mercatora, tutaj będzie to jeszcze trudniejsze do oszacowania. Obecnie c/z tylko za dwa kwartały 2020 roku, po obecnych wzrostach kursu wynosi 10.
Edytowany: 22 września 2020 10:50

limonka
1
Dołączył: 2011-06-28
Wpisów: 14
Wysłane: 22 września 2020 11:22:07 przy kursie: 36,60 zł
Mackopl
jeśli mam rację , to było działanie z premedytacją, bez wahania
Edytowany: 22 września 2020 11:24

mrk
10
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 918
Wysłane: 22 września 2020 11:33:53 przy kursie: 36,60 zł
A moim zdaniem jeszcze łatwiejsze, przynajmniej co do tendencji. Na Mercatorze historia jest taka, że podaż jest za mała i taki stan może się przez jakiś czas (kilka kwartałów) utrzymać przez to, że produkcja jest najbardziej opłacalna w zasadzie jednym miejscu na świecie. Dostawienie nowych mocy trochę potrwa, a i sam rynek przed pandemią był też rosnący. Tam wszystkie spółki działające w branży pokazują świetne wyniki, a tu mamy precedens.
W przypadku płynów nie ma już wykupowania na zapas można je spokojnie wszędzie dostać. Zresztą mam wrażenie, że każda spółka, która zajmowała się chemią te płyny bardzo szybko zaczęła robić albo zwiększyła produkcję (np. Orlen, Selena, Boryszew, KGHM, PCC). Nie wiem jak udał się tak dobry kwartał Krynicy może to kwestia zawarcia odpowiednich kontraktów w odpowiednim czasie (np. kontrakt dla Agencji Rezerw Materiałowych). Chętnie poznam inne argumenty, które mogą zmienić moje zdanie, ale ja dla tych wyników nie widzę powtarzalności.

Dodam jeszcze, że biznes napojowy był wyceniany w ostatnich kwartałach na 40-70 mln zł, a wchodzi podatek cukrowy, więc przynajmniej na rodzimym rynku może być gorzej. Obecnie market cap to praktycznie 500 mln, więc same płyny wyceniane są już na 430-460 mln zł.

mackopl
mackopl PREMIUM
28
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 007
Wysłane: 22 września 2020 21:48:27 przy kursie: 36,60 zł
@Limonka - myślisz, że tego nie rozważali? Nie bym był tego taki pewien. Jednak obecna wycena powoduje, że to jest wariant mało prawdopodobny.

@Mrk
płyn jest bardziej powszechny, częściej stosowany w życiu codziennym aniżeli rękawice. Orlen miał duże problemy z linią produkcyjną, u innych producentów (Selena, Exol) przełożyło się to na wyniki w stopniu umiarkowanym. Niewątpliwe Krynica potrafiła najlepiej wykorzystać swoje szanse, przynajmniej w Q2.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,584 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,63% +25 125,37 zł 45 125,37 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d