pixelg
PKNORLEN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PKNORLEN [PKN]

AKTUALNY KURS: 44,43 zł (+0,82%) 25-09-2020 17:04
konik
0
Dołączył: 2009-01-15
Wpisów: 468
Wysłane: 29 października 2010 09:41:40 przy kursie: 40,21 zł
odnawiam temat i podpisuje sie pod pytaniem. wyglada mi na to ze cos sie nie zaktualizowalo

WatchDog
WatchDog PREMIUM
13
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 572
Wysłane: 29 października 2010 10:14:15 przy kursie: 40,21 zł
Technicznie wszystko jest OK, a metodologicznie wygląda tak:
analiza wskaźnikowa nie jest wyceną, lecz tylko porównaniem do średniej sektora i rynku.
Te średnie służą jako mnożniki w wycenie mnożnikowej, która dla PKN wypada - zgodnie z logiką - bardzo korzystnie
www.stockwatch.pl/gpw/pknorlen...
Tyle, że nie są one uwzględniane w wycenie, bo wartość dochodowa spółki jest mniejsza niż majątkowa -> nie przynosi wartości dodanej, dlatego wyceniona jest przez automat majątkowo, a więc najbardziej konserwatywnie i zachowawczo.

Marcin Osiecki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 854
Wysłane: 30 października 2010 22:31:51 przy kursie: 40,21 zł
Omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego PKN Orlen S.A. za III kwartał 2010 r.

Spółka zaprezentowała bardzo korzystne rezultaty finansowe zarówno na poziomie operacyjnym, jak również zysku po opodatkowaniu. Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w III kwartale br. 1242 mln zł, wobec 931 mln zł w analogicznym kwartale 2009 r. Poprawa wyników jest jeszcze lepiej widoczna przy porównaniu zysku netto narastająco za 9 miesięcy. PKN Orlen od początku 2010 r. wypracował już na czysto 1830 mln zł, co jest osiągnięciem lepszym o 824 mln zł niż w takim samym okresie ub. roku. Na pochwałę zasługuje fakt, iż sprawozdanie zostało poddane przeglądowi przez audytora, chociaż w przypadku raportów kwartalnych nie ma takiego obowiązku. Ważne, iż całkowite dochody dla akcjonariuszy większościowych nie różnią się znacznie od wyników finansowych netto, a w przypadku trzech kwartałów 2010 roku (narastająco) są nawet wyższe o 123 mln zł.

Główną przyczyną tych optymistycznych rezultatów jest lepsza sytuacja gospodarcza w Polsce i w innych krajach gdzie Spółka prowadzi działalność (Niemcy, Czechy, Litwa), co wpłynęło na wzrost kwartalnej sprzedaży o 18 proc. r/r. Ponadto bardzo ważne było ostatnie umocnienie złotego, co przełożyło się na wysokie dodatnie różnice kursowe (694 mln zł w III kw.). Zadłużenie odsetkowe koncernu paliwowego spadło już do niecałych 10 mld zł. Ponad 90 proc. kredytów Spółki denominowana jest w walutach zagranicznych (euro i dolarach). Pomogła także stabilna sytuacja na rynku ropy naftowej, której średnia cena wyniosła w III kw. 77 USD za baryłkę. Minusem jest natomiast spadek modelowej marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent do 4,0 dolarów na baryłkę, w stosunku do 6,5 USD/bbl w II kw. 2010 r.

Rachunek wyników
Patrząc na biznes spółki całościowo można zaobserwować wysoką dodatnią dynamikę przychodów za ostatnie 3 kwartały (narastająco) wobec analogicznego okresu ub. roku, która wyniosła aż 1,22. Dynamika kosztu własnego sprzedaży jest nieco niższa (ok. 1,20), co jest zjawiskiem korzystnym. Jeśli sytuacja nie pogorszy się w IV kw., to w całym 2010 r. PKN Orlen uzyska zdecydowanie lepszą marżę. Najlepszym sposobem na ocenę podstawowej działalności Spółki jest miara zysku operacyjnego wg LIFO (Last In First Out). Jest to spowodowane faktem, iż w wartości tego wyniku nie ma już ani zniekształceń kursowych, ani wpływu wyceny zapasów. Zatem EBIT wg LIFO jest najbardziej miarodajny. W III kw. 2010 r. wyniósł on 736 mln zł, co jest świetnym wynikiem w porównaniu do analogicznego kwartału 2009 r. (zaledwie 116 mln zł). To utwierdza w przekonaniu, że nie tylko szczęśliwa sytuacja na rynku walutowym jest odpowiedzialna za dobre rezultaty. PKN Orlen zarabia o wiele lepiej na swoim podstawowym biznesie niż w 2009 r., co widać także w standardowych wynikach operacyjnych (poprawa o 1613 mln zł za 3 kwartały narastająco). Dodatkowo koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu nie dość, że nie rosną to jeszcze mają tendencję do lekkich spadków. Moce przerobowe Spółki są wykorzystywane prawie w 100 proc. Jedynie Unipetrol w Czechach nadal posiada możliwość zwiększenia wytwarzania - wykorzystuje 86 proc. mocy produkcyjnych.

Analiza wyników segmentowych zarówno samego III kwartału, jak i trzech kwartałów narastająco prowadzi do wniosku, iż obserwujemy pozytywne zmiany w prawie każdej działalności. Skupiam się na porównywaniu danych za okresy dziewięciu miesięcy. Najlepiej wygląda segment najważniejszy dla Spółki, który generuje tradycyjnie najwyższe przychody i zyski operacyjne, czyli rafineryjny. Poprawa jest tutaj imponująca - wzrost EBIT-u o 137 proc. do poziomu 1871 mln zł. Detal charakteryzuje się nieco niższym wynikiem, ale trudno tutaj mówić o załamaniu (mniej o 73 mln zł). Segment petrochemiczny, który jeszcze w 2009 r. generował znaczne straty (minus 180 mln zł), na dobre znalazł się już nad kreską i dostarcza teraz porządne dochody operacyjne (369 mln zł). Natomiast funkcje korporacyjne w mniejszym stopniu obciążają wyniki PKN Orlenu niż było to w ubiegłym roku.
 
Bilans oraz przepływy pieniężne
Aktywa ogółem w ciągu ostatnich 3 kwartałów wzrosły o 1,2 mld zł, do poziomu 50,4 mld zł. Widać głównie wzrost rzeczowych aktywów trwałych (0,5 mld zł), wzrost zapasów (0,7 mld zł) oraz zwiększenie należności handlowych (1,4 mld zł). Źródła finansowania wyglądają nieco bezpieczniej. Dzięki dobrym wynikom ostatnich 9 miesięcy kapitały własne wzrosły o prawie 2 mld zł. Koncern naftowy spłacił także w analizowanym okresie ok. 2 mld zł kredytów. Wzrosły jednak o 0,9 mld zł zobowiązania handlowe. Bardziej agresywna sprzedaż doprowadziła do wzrostu cyklu konwersji gotówki (23 dni) oraz spadku wskaźnika płynności podwyższonej (0,08). Spojrzenie do sprawozdania z przepływów także prowadzi do wniosku, że płynność Spółki spada. Pokaźne przepływy z działalności operacyjnej (plus 3,3 mld zł) nie są jednak w stanie pokryć wszystkich wydatków inwestycyjnych (minus 2,3 mld zł) oraz finansowych (minus 2,6 mld zł). Środki pieniężne spadły od początku roku o 1,6 mld zł, osiągając poziom 1,3 mld zł. Warto jednak pamiętać o zmniejszeniu zadłużenia, co było niewątpliwie jednym z celów PKN Orlenu. Wskaźnik Altmana poprawia się i odpowiada ratingowi BBB+. Ogólne zadłużenie oparte na średnich wartościach z ostatniego roku wynosi 55 proc.
 
Rentowność, wskaźniki i wycena
Przychody z ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 4,6 proc. kw/kw. Rentowności znowu nieco się poprawiły. Są niskie, ale typowe dla rafineryjnego biznesu. Dalsza poprawa marży EBIT jest możliwa, ale raczej nie do wyższych wartości niż nieco ponad 5 proc. ROE jest już blisko poziomu 10 proc. Fundamentalnie Spółka wygląda coraz lepiej.
Rentowność sprzedaży 9,48%
Rentowność działalności operacyjnej 3,46%
Rentowność brutto 3,37%
Rentowność netto 2,80%
 
Pod tym linkiem znajdują się zaktualizowane wskaźniki wraz z wycenami:
www.stockwatch.pl/gpw/pknorlen...

Wycena mnożnikowa wskazuje na niedowartościowanie. Wszystkie wskaźniki są tutaj zgodne. C/WK jest znacznie poniżej jedności (0,72). C/ZO to tylko nieco ponad 6, a kroczące C/Z niecałe 8. Do podobnych wniosków prowadzą wskaźniki oparte o Enterprise Value. Te wszystkie wartości mogą być trochę zaniżone ze względu na występowanie pewnych kapitałów mniejszości. Mnożniki oparte o przychody nie są raczej dla takich spółek jak PKN Orlen, czy też Lotos specjalnie miarodajne, z powodu działania na bardzo niskich marżach. W spółkach paliwowych występują różne rodzaje ryzyka i powodują one zawsze niską wycenę wskaźnikową. Pytanie jednak czy w tym przypadku nie ma już przesady, ponieważ operacyjnie koncern radzi sobie naprawdę nieźle. Osiągane rezultaty dostarczają powodów do wyższej wyceny rynkowej.

Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 30 października 2010 22:44


rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 31 października 2010 17:08:24 przy kursie: 40,21 zł
Cytat:
EBIT wg LIFO jest najbardziej miarodajny.

Abstrahując od spółki, nie zgodzę się z Kolegą. LIFO zostało z MSR usunięte. Moim zdaniem słusznie, bo najbardziej kłóci się z logiką funkcjonowania finansów jakiejkolwiek firmy, która wykorzystuje bufor w postaci zapasów.

LIFO co najwyżej nadaje się na "wskaźnik" informacji zarządczej do opisywania otoczenia ekonomicznego firmy. Widząc poprawę, można mieć nadzieję, że zasygnalizowana sytuacja w otoczeniu przełoży się na przyszłe (nie - bieżące!) wyniki firmy. W tym kontekście Kolega ma rację. Ale to zawsze jest kwestia przyszłości. Tym dalszej, im większe są zapasy. I tym mniej optymistycznej, im wyższy koszt ich finansowania.

Marcin Osiecki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 854
Wysłane: 31 października 2010 18:26:45 przy kursie: 40,21 zł
Nie pisałem ogólnie, tylko w tym konkretnym przypadku. EBIT wg LIFO jest pozbawiony czynników, które "bujają" wynikiem Orlenu, a są od spółki niezależne. Dla mnie jest to miarodajny sposób na stwierdzenie, czy wyniki nie są głównie efektem przeszacowania zapasów. Wg FIFO EBIT był w III kw. jeszcze lepszy, ale nie odbiegał bardzo od LIFO. Nic dziwnego w końcu cena ropy w III kw. nie zmieniała się bardzo. Ale dzięki za komentarz. Zawsze ważny jest jakiś feedback. Angel
Edytowany: 31 października 2010 19:16

WatchDog
WatchDog PREMIUM
13
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 572
Wysłane: 31 października 2010 19:20:56 przy kursie: 40,21 zł
Dla mnie ważny jest spory wzrost przychodów (choć to w zasadzie powrót na poziomy z 2008 r.) oraz konsekwentna poprawa ratingu.
Biznesowo Orlen zaczyna jednak przeginać: ma praktycznie najwyższe ceny paliw i nie zdziwiłbym się, jeśli zacznie pomału tracić klientów z detalu. Nie jest żadnym kłopotem oszczędzić kilkanaście groszy na litrze jadąc na Łukoil, albo dwadzieścia kilka jadąc na Neste. A to już dużo.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 31 października 2010 22:51:14 przy kursie: 40,21 zł
Marcin Osiecki napisał(a):
Nie pisałem ogólnie, tylko w tym konkretnym przypadku.

Okej, okej! Silenced

mathu
0
Dołączył: 2009-09-21
Wpisów: 4 615
Wysłane: 1 listopada 2010 20:22:55 przy kursie: 40,21 zł
konik napisał(a):
odnawiam temat i podpisuje sie pod pytaniem. wyglada mi na to ze cos sie nie zaktualizowalo

Dalej jest tak samo. Wszystkie wyceny na plus, a w podsumowaniu:

"Wartość jednej akcji spółki mieści się w przedziale od 23,52 zł do 39,20 zł."
The recovery in profitability has been amazing following the reorganization, leaving Barings to conclude that it was not actually terribly difficult to make money in the securities market.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 1 listopada 2010 21:32:19 przy kursie: 40,21 zł
Wyjaśnienie jest sześć postów wyżej. Licząc od Twojego.
Edytowany: 1 listopada 2010 21:32

mathu
0
Dołączył: 2009-09-21
Wpisów: 4 615
Wysłane: 10 listopada 2010 15:09:36 przy kursie: 44,81 zł

kliknij, aby powiększyć


Pierwsze zniesienie ładnie się obroniło, a potem kurs odbił się od ramienia teoretycznego trójkąta poprowadzonego po dołkach. Zasięg z tej formacji to jakieś 49 zł.
The recovery in profitability has been amazing following the reorganization, leaving Barings to conclude that it was not actually terribly difficult to make money in the securities market.


plynacyzrynkiem
0
Dołączył: 2009-08-01
Wpisów: 1 349
Wysłane: 25 grudnia 2010 23:24:38 przy kursie: 48,81 zł
hmmm od miesiaca nie ma postow o pknie? az tak nudno?;)

czy moglibyscie skomentowac, czy zawarcie ponizszej umowy zmienia cos dla pknu? z tego co czytam rezerwy nadal beda pknowe, czyli to tylko outsourcing a wplyw wyceny rezerw nadal bedzie widoczny w sprawozdaniu orlenu. czy cos przeoczylem?

www.money.pl/gielda/wiadomosci...

Radekgrzybowski
0
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 12
Wysłane: 21 stycznia 2011 14:45:08 przy kursie: 47,28 zł
Kurs PKN Orlen alergicznie reaguje na 49 zika, już któryś raz się od niego odbija w okolice 46,5 ...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 276
Wysłane: 10 lutego 2011 15:19:23 przy kursie: 44,91 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK PKN ORLEN za IV kwartał 2010 roku.

Wyniki grupy w dużej mierze determinuje sytuacja makroekonomiczna, w związku z czym wydaje się zasadne jej przedstawienie przed omówieniem wyników.

Notowania ropy naftowej Brent wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału o 12%, natomiast w porównaniu do poprzedniego roku wzrost wyniósł aż 16 punktów procentowych. Ma to istotny wpływ na marżę brutto na sprzedaży z uwagi na sposób wyceny zapasów. Spółka stosuje metodę średnio-ważoną, a zatem wzrost cen ropy, wpływa na wzrost cen zapasów z pewnym opóźnieniem, co powoduje zwiększenie marży brutto na sprzedaży. Ma to tym większy wpływ im dłuższy jest cykl rotacji zapasów. Spółka jest przez Państwo zobowiązana do utrzymywania odpowiednich stanów magazynowych, co oczywiście ma wpływ na wyniki. Od tego roku PKN stara się pozbywać tego ciężaru podpisując umowy z zewnętrznymi podmiotami, niemniej nadal stany zapasów są relatywnie duże i zmiana cen ropy na rynkach światowych ma duży wpływ na wyniki spółki.

Drugi istotny czynnik to dyferencjał Ural/Brent, czyli różnica w notowaniach rosyjskiej zasiarczonej ropy oraz słodkiego odpowiednika wydobywanego spod morza północnego i kwotowanego na giełdzie w Londynie. Rafinacja ropy zasiarczonej jest droższa, ale surowiec do produkcji jest tańszy. Różnica w cenach surowców ma istotne znaczenie w powiązaniu z marżą rafineryjną, czyli kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki PKN.

W IV kwartale zanotowano wzrost marży 0,2 punktu procentowego względem poprzedniego kwartału oraz 1,1 w porównaniu do roku ubiegłego. To jednak stosunkowo nie dużo(3.3$/baryłkę) patrząc na początek roku, kiedy marża rafineryjna wynosiła 4-4,5$/baryłkę

Marża petrochemiczna spadła o 10% względem poprzedniego kwartału, natomiast odnotowano podobny wzrost w stosunku do odpowiadającego kwartału roku poprzedniego.

Oczywiście ważne są także notowania walut. W porównaniu do poprzedniego kwartału złoty się umocnił w stosunku do EUR, USD, CZK, LTL. Przychody osiągane są we wszystkich walutach, natomiast koszty ponoszone są głównie w dolarze. Osłabienie się złotego pozytywnie wpływa na wyniki. W porównaniu do poprzedniego roku obserwujemy umocnienie względem Lita, Euro i Korony, natomiast osłabienie w stosunku do dolara, czyli najgorzej jak sobie można wyobrazić.

Znając już uwarunkowania makro możemy przejść do wyników.
Przychody grupy wzrosły o 3,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Niestety jest to wynik głównie zwiększenia cen rynkowych, bo wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach spadły z czego spadki były największe w detalu. Oczywiście wzrost w porównaniu do poprzedniego roku wygląda dużo bardziej okazale – 29%. Tutaj wolumeny sprzedaży znacząco się zwiększyły, podobnie do cen. Co dość ważne, wzrost wolumenu jest większy niżeli wzrost konsumpcji, więc można sądzić iż PKN zwiększa swoje udziały w rynku.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła w minionym kwartale 9,5%, wobec 8,8 w III kwartale oraz 9,16 w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost marży (w porównaniu do IIIQ2010) to głównie efekt wzrostu cen ropy, i dyferencjału oraz umocnienia złotego względem dolara. W porównaniu do roku poprzedniego pozytywne wpływy cen ropy, dyferencjału oraz marży został skutecznie zniwelowany przez zachowanie walut.

Z rachunku rodzajowego widać, że płace rosną dość szybko – 8,4% w ujęciu q4/q4. Prawdopodobnie ma to związek z nagrodami rocznymi za dobre wyniki w 2010 roku, ale to tylko moje spekulacje, nie mające potwierdzenia w sprawozdaniu. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest spadek kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu. Oszczędności w tym miejscu wyniosły 100 milionów złotych. To może nie wydaje się dużo patrząc na wynik brutto na sprzedaży, ale w porównaniu do EBIT wynoszącego 746 milionów to już nie mało.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły ponad 300 milionów czyli 400 mniej niż przed rokiem. W IVQ2009 zaksięgowano ponad 700 milionów ze sprzedaży środków trwałych. Obecnie to głównie odwrócenie odpisów aktualizacyjnych, uzyskane odszkodowanie, oraz dotacji do redukcji emisji podtlenku azotu w Anwilu.

Pozostałe koszty operacyjne obciążyły EBIT kwotą ponad 530 milionów. Głównie za sprawą rezerw oraz odpisów aktualizacyjnych wartość rzeczowych aktywów trwałych i wnipów. W ostatnim kwartale zeszłego roku obciążenie było znacznie większe w wyniku zawiązania rezerw na kwotę ponad 600 milionów.
W tym kwartale sumarycznie wynik został na pozostałej działalności obciążony kwotą około 200 milionów, natomiast w roku poprzednim wynik EBIT został dodatkowo zwiększony o 80 milionów.

Ostatecznie na działalności operacyjnej uzyskano 746 milionów zysku, wobec 333 przed rokiem i 788 w III kwartale.
W komentarzu do wyników znajdziemy informację, że prawie 500 milionów z tego zysku, jest wynikiem wyceny zapasów metodą średniej ważonej. Przy zmianie metody wyceny na FIFO, EBIT wyniósłby 248 milionów złotych. Dodatkowo zarząd informuje, że w rafinerii Możejki dokonano odpisów aktualizacyjnych na kwotę 138 milionów złotych, co jest kosztem jednorazowym. Tu można by się nie zgodzić, bo odpisy aktualizacyjne na aktywa rafinerii pojawiają się w sprawozdaniach dość często.

Koszty finansowe m raportowanych okresie nie były duże – prawie 80 milionów złotych. To w zasadzie koszt odsetek. Ujemne różnice kursowe i strata na zabezpieczeniach zostały skompensowane przez pozycję inne, która niestety nie jest wyjaśniona. W 4q2009 koszty finansowe było o około 30 milionów większe ze względu na dużo większy ciężar odsetek, zmniejszony dzięki różnicom kursowym i derywatom.

Kolejne 36 milionów pochodzi z udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności czyli Polkomtelu. Ostatecznie po opodatkowaniu PKN zarobił netto 544 miliony czyli 260 więcej niż w odpowiadającym kwartale roku poprzedniego.

Całkowity CashFlow w raportowanym okresie wyniósł 1,5mld PLN, czyli 500 milionów mniej niż w roku ubiegłym. Różnica wynika głównie z przepływów z działalności inwestycyjnej. Obecnie wydano ponad 700 milionów na zakup rzeczowych aktywów trwałych, a przed rokiem odzyskano 400 milionów ze sprzedaży. Obecnie działalność finansowa pochłonęła 600 milionów mniej, bo spłacono mniej kredytów.
Przepływy z działalności operacyjnej są kwotowo porównywalne, ale tu wynik ma mniejsze znaczenie niż zmiany w kapitale pracującym. Dlatego na CF lepiej spojrzeć w ujęciu rocznym.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 6,1 mld złotych, czyli miliard więcej od amortyzacji i raportowanego zysku.
Wygenerowana gotówka poszła mniej więcej w połowie na spłatę kredytów i odsetek oraz nabycie rzeczowych aktywów trwałych.

Spada udział długu w aktywach, a co ważniejsze długu odsetkowego. To powinno pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki. Spółka pracuje coraz efektywniej. Skracają się w zasadzie wszystkie cykle rotacji, a w szczególności cykl rotacji zapasów. Trzeba jednak pamiętać, że ma to związek z metodą wyceny. Szybsze wskaźniki rotacji to mniejsze potrzeby gotówkowe, a tym samym mniejsze koszty.


Aktualne automatyczne wyceny spółki są już w serwisie:
www.stockwatch.pl/gpw/pknorlen...

Podstawowe wskaźniki jak C/WK, czy C/Z mogą wydawać się atrakcyjne, ale niestety tak do końca nie jest.
W aktywach trwałych spółki dominują aktywa rzeczowe, w tym rafinerii Możejki. Jak pokazuje historia, w sprawozdaniach pojawiają się dość liczne odpisy aktualizacyjne, wobec czego nie dziwi pewne dyskonto.

Wskaźnik C/Z wynosi na dzień wczorajszego zamknięcia niecałe 8, czyli relatywnie mało w stosunku do rynku. Tyle tylko, że zysk w dużej mierze pochodzi z wyceny zapasów. Gdyby przyjąć metodę LIFO zostałoby tylko 1,7 miliarda z raportowanych 2,4, czyli 30% mniej, co da wskaźnik C/Z na poziomie 11,2. To już znacznie mniej atrakcyjnie.

Z tego samego powodu na niedowartościowanie wskazują metody dochodowe używane w serwisie. Wyniki bez dalszego wzrostu cen będą słabsze. Spółka lekko poprawia efektywność. Maleją koszty, polepsza się zarządzanie kapitałem. Natomiast tutaj dużego potencjału poprawy wyników ciężko oczekiwać. Wyniki spółki mogą się znacząco polepszyć przy dostępie do własnych złóż. To jednak jeszcze przyszłość. Trwają prace nad urządzeniami mającymi poprawić właściwości produktów i efekty rafinacji. Ciężko ocenić potencjał wzrostu z tym związany.. Na szybko można raczej oczekiwać poprawy marż, a przede wszystkim wzrostu sprzedaży paliw. O ile rynek polski zachowuje się dość stabilnie, niemiecki nawet rośnie, to już z Litwą i Czechami jest znacznie gorzej i to te rynku mogą się przyczynić do poprawy wyników.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

daniel93
0
Dołączył: 2010-06-02
Wpisów: 469
Wysłane: 23 lutego 2011 18:07:00 przy kursie: 45,50 zł
Czy szalejąca cena ropy, może podnieść notowania Orlenu? Think

szamot-kb
szamot-kb PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-08-11
Wpisów: 439
Wysłane: 23 lutego 2011 18:35:12 przy kursie: 45,50 zł
Niestety ale nie .
Marża ta sama , a popyt mniejszy bo cena wyższa .

daniel93
0
Dołączył: 2010-06-02
Wpisów: 469
Wysłane: 23 lutego 2011 18:47:00 przy kursie: 45,50 zł
Ufff dzięki, bo jestem załadowany po uszy w Ski na tym papierze thumbright

mathu
0
Dołączył: 2009-09-21
Wpisów: 4 615
Wysłane: 23 lutego 2011 18:57:51 przy kursie: 45,50 zł
szamot-kb napisał(a):
Niestety ale nie .
Marża ta sama , a popyt mniejszy bo cena wyższa .

Nie zgodzę się. Orlen jest silnie skorelowany dodatnio z ceną ropy:

stooq.pl/q/?s=pkn&d=201102...

Każdy dołek i każda górka wypadają w tym samym momencie, różna jest tylko siła ruchu.
The recovery in profitability has been amazing following the reorganization, leaving Barings to conclude that it was not actually terribly difficult to make money in the securities market.

daniel93
0
Dołączył: 2010-06-02
Wpisów: 469
Wysłane: 23 lutego 2011 19:13:42 przy kursie: 45,50 zł
Nie zawsze - np. na przełomie wrzesnia i października wzrost ropy nie wpłynął na cene PKN

Elmer
0
Dołączył: 2010-09-01
Wpisów: 68
Wysłane: 24 lutego 2011 10:14:52 przy kursie: 45,10 zł
daniel93 napisał(a):
Ufff dzięki, bo jestem załadowany po uszy w Ski na tym papierze thumbright


Cześć. Mógłbyś podać powody przez które siedzisz na eskach na PKNie?Think

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 276
Wysłane: 24 lutego 2011 10:43:33 przy kursie: 45,10 zł
daniel93 napisał(a):
Czy szalejąca cena ropy, może podnieść notowania Orlenu? Think

W PKN są trzy zjawiska.
Pierwszym jest zmniejszona konsumpcja przy wysokich cenach w średnim terminie.. Drugim może być związana ze wzrostem utrata marży. Po prostu spółka jak nie przełoży wzrostu surowca na wzrost cen hurtowych to będzie tracić marżę. Trzecie zjawisko to wycena zapasów. Szybki ruch do góry na ropie powoduje skokową poprawę rentowności i wyniku operacyjnego. Spóła ma tanie zapasy, które potem sprzedaje drożej. Szczególnej korelacji z ceną ropy brak, a właściwie to jest to korelacja zmienna, bo różne wspomniane zjawiska różnie oddziałują na spółkę w zależności od czasu trwania ruchu, poziomu cen na którym ten ruch się odbywa.


kliknij, aby powiększyć

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,498 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,44% +27 688,68 zł 47 688,68 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d