pixelg
PKNORLEN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PKNORLEN [PKN]

AKTUALNY KURS: 44,11 zł (-2,35%) 24-09-2020 15:58
Milek
0
Dołączył: 2010-06-07
Wpisów: 110
Wysłane: 4 marca 2011 10:21:57 przy kursie: 49,63 zł
Ciekawe czy dziś znów kurs odobije sie od "magicznego sufitu" czyli oporu w okolicy 49zł? Przełamanie tego było by ciekawym sygnałem...

Mr Gambler
0
Dołączył: 2011-03-07
Wpisów: 110
Wysłane: 7 marca 2011 15:27:47 przy kursie: 50,50 zł
PKNORLEN wciąż rośnie w związku z drożejącym paliwem, ale także w związku ze sprzedażą Polkomtela. PKNORLEN jest właścicielem 24,39% akcji tej spółki. Tak więc wzrosty w najbliższym czasie, są dalej prawdopodobne. Osobiście jednak wątpię, aby potwierdziła się rekomendacja Credit Suisse, który ustalił cenę docelową dla PKNORLEN na 65 złoty. To chyba zbyt pochopna rekomendacja, choć nie niemożliwa, ale nie wyobrażam sobie wzrostu o ok. 25%. Swoją drogą, ciekawe kiedy przyjdzie korekta, a może PKNORLEN utrzyma poziom?

janus_z
0
Dołączył: 2010-07-24
Wpisów: 162
Wysłane: 1 kwietnia 2011 18:34:50 przy kursie: 56,10 zł
ktoś wie czym był spowodowany dzisiejszy skokThink , bo ostatnio nie widziałem takich ruchów na tej spółce


Andygo
0
Dołączył: 2009-06-23
Wpisów: 11
Wysłane: 2 kwietnia 2011 20:01:04 przy kursie: 56,10 zł
może tym, że to Prima Aprilis Think

doncarlos
0
Dołączył: 2008-09-23
Wpisów: 1 244
Wysłane: 2 kwietnia 2011 20:07:04 przy kursie: 56,10 zł
Drożeje ropa, poza tym trzeba przecież czymś ciągnąć wig20.. moim zdaniem robi się świetny kandydat na shorta.. plus kghm powyżej 200 zł..

kliknij, aby powiększyć

Czterema najdroższymi słowami na giełdzie są: "Tym razem będzie inaczej"..
Fala wzrostowa rodzi się w strachu, rośnie w wątpliwościach, dojrzewa w optymizmie i umiera w euforii..
„All animals are equal but some animals are more equal than others“

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 30 kwietnia 2011 23:24:47 przy kursie: 55,30 zł
Omówienie sprawozdania za I kwartał 2011 roku GK PKN Orlen


Przychody grupy w pierwszym kwartale obecnego roku wyniosły 22,6 mld PLN, co stanowi wzrost o 30% w stosunku do roku ubiegłego oraz w zasadzie brak zmiany w porównaniu o do ostatniego kwartału 2010r. To efekt głównie wyższych cen ropy naftowej na światowych rynkach. Średnia cena w porównywalnych okresach wzrosła o 38% wedle sprawozdania spółki. Skoro przychody spółki rosną wolniej niż ceny rynkowe to niektórych może początkowo dziwić informacja o zwiększonych wolumenach sprzedaży. Wszystko jest jednak w porządku jeśli weźmie się pod uwagę czas rotacji zapasów i sposób ich wyceny.

Marża brutto na sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 11%, w porównaniu do 8,9 przed rokiem oraz 9,5 % w poprzednim kwartale. Taki wynik jest jednak w głównej mierze efektem metody wyceny zapasów metodą średnioważoną. Im większy skok notowań i dłuższy cykl rotacji tym obserwujemy większy pozytywny wpływ na wynik.

Koszty sprzedaży wzrosły z 796 do 877 milionów złotych, czyli o 10,2%. To ponad 3 punkty procentowe więcej niż wyniósł wzrost wolumenu sprzedaży. Wyższy wzrost kosztów wynika prawdopodobnie z faktu, wzrostu wolumenów głównie spółek zagranicznych Unipetrol i Orlen Lietuva, a tym samym większych kosztów transportu.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 329 milionów tj. o 10 więcej niż w roku poprzednim. Płace rosną w tempie 4,5%. W poprzednim kwartale wzrost ten wynosił aż 8,4%, co łączyłem z premiami rocznymi. Obecny wskaźnik potwierdza wygłoszoną w poprzednim opracowaniu tezę. Koszty związane z usługami obcymi wzrosły o 100 milionów złotych, co można łączyć z usługami transportowymi.

Znacząco inaczej wyglądają poszczególne pozycje w pozostałej działalności operacyjnej. Przychody są większe o około 60 milionów, na co wpływ miało uchylenie niekorzystnego dla koncerny wyroku w sporze z Energą dotyczącego rozliczenia praw do emisji CO2. W tym kwartale odwrócono także więcej odpisów aktualizacyjnych na należności. Pozostałe koszty operacyjne także są obecnie większe, na co wpływ mają głównie zawiązane rezerwy w szczególności dotyczące praw do emisji gazów.

Ostatecznie na działalności operacyjnej grupa wygenerowała 1,34 mld PLN wobec 464 milionów przed rokiem. Jeśli natomiast próbować minimalizować wpływ zapasów na wynik stosując metodę LIFO zysk operacyjny wyniósł 450 milionów czyli 11 krotonie więcej niżeli rok temu oraz 80% więcej niż w poprzednim kwartale.

Z rachunku segmentowego wynika, że największy postęp jeśli chodzi o EBIT odnotowano w segmencie petrochemicznym. To w zasadzie nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę, że marża na polipropylenie wzrosła o 30%, a na butadienie prawie 60% - vide notowania cen kauczuku.
Dołował za to segment detaliczny. W zasadzie otarto się o próg rentowności na poziomie operacyjnym. 26 milionów zysku na dość rozbudowanej sieci sprzedaży wygląda źle. W poprzednim kwartale zanotowano 10 razy większy wynik. Stacje PKNu nie należą do najtańszych, a wręcz odwrotnie. Jeśli walcząc o klienta, a mimo wszystko posiadając większą marżę brutto na sprzedaży jest się blisko break even, to można sądzić iż coś z kosztami jest nie tak. Nad tym powinno się na chwilę pochylić parę osób w spółce.

Przy omawianiu wyników operacyjnych warto także wspomnieć, że w związku z postojami na instalacjach do produkcji używano ropy REBCO, której zapasy były dokonane dość dawno temu. Teraz miało to pozytywny wpływ na wynik, ale jeśli ceny ropy się nie utrzymają, to przy kolejnych postojach będzie odwrotnie. Trzeba o tym pamiętać.

Koszty finansowe był w obecnym kwartale znikome. Dodatnie różnice kursowe zrekompensowały negatywną wycenę derywatów oraz odsetek. Warto zwrócić uwagę iż koszty finansowania kredytami były o prawie 40 milionów mniejsze niż w roku ubiegłym. To efekt przede wszystkim redukcji zadłużenia spółki. Średnie zadłużenie kredytowe w kwartale było mniejsze o 2 miliardy, czyli 16%. Swoją cegiełkę do wyniku dołożyły spółki wyceniane metodą praw własności(Polkomtel), które wniosły do wyniku brutto ponad 60 milionów
Ostatecznie grupa wykazała w sprawozdaniu 1,1 mld netto zysku, wobec 610 milionów w analogicznym kwartale roku poprzedniego.

Niestety za wynikiem nie poszedł cashflow, który był ujemny na kwotę 176 milionów złotych. Przepływy z działalności operacyjnej były ujemne. Bardzo ładny zysk utknął w zapasach i należnościach. Spółka nadal troszkę inwestuje. Przepływy z działalności inwestycyjnej są ujemne na kwotę ponad 600 milionów złotych, przy amortyzacji w kwocie 550 milionów, a więc powyżej wartości odtworzeniowej. Gotówka wydana na inwestycje została pozyskana głównie z kredytu.

Całkowite zadłużenie spółki w zasadzie się na przestrzeni tego kwartału nie zmieniło, ale na przestrzeni roku obserwujemy spadek o 2 punkty procentowe. Ma to oczywiście wpływ na koszt odsetek i płynność. Odsetki naturalnie zależą od wielkości salda, ale w przypadku PKNu jest też drugi czynnik. Marża kredytów w podpisanych z bankami umowach zależy od wskaźnika dług netto/ EBITDA. Dodatkowo grupa dokonała w tym kwartale konwersji zadłużenia. Jak podano w komunikacie bieżącym podobno warunki są korzystniejsze.. Niby spółka w komunikacie twierdzi, że konwersja zadłużenia była korzystna, ale prawie 3 miliardy zmieniło charakter na krótkoterminowy. To z kolei spowodowało spadek płynności spółki i ratingu Altmana. Wartość księgowa wzrosła o prawie 0,5 miliarda więcej niż wynikałoby to z raportowanego zysku. Przyczyną tego są dodatnie różnice kursowe wynikające z zagranicznych spółek jak też wycena skutecznej części zabezpieczeń.

Aktualne automatyczne wyceny spółki są już w serwisie:
www.stockwatch.pl/gpw/pknorlen...

Spółka nadal nie wygląda na drogą jeśli chodzi o wyceny i wskaźniki, ale trzeba pamiętać skąd bierze się wynik. Obecnie zysk za 12TTM wynosi 2,99 mld PLN. Po korekcie o wycenę zapasów metodą LIFO da to kwotę około 2 miliardów. Przy założeniu serwisowego kosztu kapitału na poziomie 12,4%, kapitalizacja spółki powinna wynieść nieco ponad 16 miliardów. Rynek wycenia spółkę 40% wyżej. Ma to pewne podstawy. Oczekuje się od spółki zmniejszenia kosztów odsetek. Wiele pozostaje do poprawy w Możejkach, ale już widać pierwsze efekty – dodatni EBIT. Spadek wartości dolara powinien korzystnie wpływać na koszty zakupu. Tu kłania się zapowiedź interwencji na rynku walutowym. Jeśli na skutek tego działania ceny benzyny spadną to nie będzie też takiej presji na marżę handlową. Stosunkowo duży koszt kapitału wynika z dużej bety. Spółka jest zmienna i zależna od koniunktury. Jakie jest prawdopodobieństwo zmiany tych czynników zostawiam oszacowaniu czytelnikom, bo to sprawa dość indywidualna. W każdym bądź razie wycena rynkowa na razie nie jest oderwana od rzeczywistości.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

er-be
0
Dołączył: 2011-02-17
Wpisów: 49
Wysłane: 22 czerwca 2011 13:28:42 przy kursie: 51,15 zł

kliknij, aby powiększyć


Kurs od początku czerwca konsoliduje się w kanale wyznaczonym przez poziomy 38,2 i 50 % fibo. Dołem swoje dodaje też dolne ograniczenie średnioterminowego kanału wzrostowego. W tym okresie, mimo kilku prób trwałe pokonanie poziomu 53,00 okazało się niemożliwe.

Zbliżający się sezon wzmożonych podróży, spodziewana decyzja o wypłacie dywidendy oraz coraz wyższy poziom dolnego ograniczenia trendu wzrostowego powinny pomóc w najbliższej przyszłości pokonać w.w. poziom.

addison
14
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 015
Wysłane: 21 lipca 2011 14:29:23 przy kursie: 45,70 zł
Co technicy na dzisiejsze zachowanie kursu?

9 czarna świeczka, dzisiaj bardzo duży wolumen, najwyższy od 2004 roku, jest szansa na odbicie?

Ja włożyłem w to pieniądze.

marhabal
0
Dołączył: 2009-08-08
Wpisów: 116
Wysłane: 21 lipca 2011 15:13:59 przy kursie: 45,70 zł
Nie śmiem się nazwać technikiem ale wykres dzienny wygląda bardzo dobrze. Do tego obronione wsparcie na 44 przy bardzo dużym obrocie. Wygląda to bardzo bardzo pozytywnie.

addison
14
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 015
Wysłane: 21 lipca 2011 15:14:54 przy kursie: 45,70 zł
i to równocześnie będą 3 najwyższe obroty na orlenie w 11 letniej historii(jako volumen).

Edytowany: 21 lipca 2011 15:17


MichalBednarz
0
Dołączył: 2011-07-12
Wpisów: 64
Wysłane: 21 lipca 2011 15:45:57 przy kursie: 45,70 zł
po sesji wlepię jaki wykres, ale tu może wyjść wersja wzrostowa Bat z kresek Fibo na tygodniowym.salute

Masa
5
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-09-05
Wpisów: 798
Wysłane: 21 lipca 2011 18:15:10 przy kursie: 45,70 zł
Dzisiaj bardzo duży wolumen na Orlenie. Czyżby miała z tym związek rekomendacja ? Nie sądzę. Przyczyna musi być raczej inna.
Cytat:
Goldman Sachs obniżył cenę docelową akcji PKN Orlen do 55 zł


21.07. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Analitycy Goldman Sachs obniżyli cenę docelową akcji PKN Orlen do 55 zł z 61,20 zł wcześniej - poinformował Bloomberg.

Na zamknięciu środowej sesji kurs akcji PKN Orlen wyniósł 45 zł. (PAP)

pel/ jtt/


Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 21.07.2011 08:06

Cytat:
Business and business every day :)

MichalBednarz
0
Dołączył: 2011-07-12
Wpisów: 64
Wysłane: 21 lipca 2011 19:44:22 przy kursie: 45,70 zł
no i tu mamy wsparcie na tygodniowym z dwóch rzeczy:
a) abcd
b) bat pattern

przebitka takiego rejonu to nowe dołki

do większej zwyżki potrzebne przebicie brązowej linii trendu

kliknąć aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć

marhabal
0
Dołączył: 2009-08-08
Wpisów: 116
Wysłane: 21 lipca 2011 20:24:43 przy kursie: 45,70 zł
czyli z tego co napisałeś wynika, że po pozytywnej obronie wsparcia potwierdzonej mega obrotem, kurs powinien zmierzać w kierunku wytestowania brązowej lini trendu czyli granice 49-50

MichalBednarz
0
Dołączył: 2011-07-12
Wpisów: 64
Wysłane: 21 lipca 2011 20:31:37 przy kursie: 45,70 zł
Dopowiem jeszcze tak: wykres to tygodniówka, więc zobaczymy co jutro na koniec wyjdzie. Zakładam, że jeśli np. WIG20 wykorzystał podobną sytuację u siebie (też wsparcie z takiej formacji), to i Orlen może iść na tę linię.
USA sprzyja (póki co), więc... przydałoby się, żeby i u nas przestali się tak paprać jak ostatnimi czasy.

er-be
0
Dołączył: 2011-02-17
Wpisów: 49
Wysłane: 3 sierpnia 2011 11:25:42 przy kursie: 43,35 zł
Ten opór jest chyba trochę niżej


kliknij, aby powiększyć


Moim zdaniem 44.15

Radekgrzybowski
0
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 12
Wysłane: 5 sierpnia 2011 17:52:56 przy kursie: 40,91 zł
Think Zadładając, że EBITDA PKN'u wyniesie w tym roku cirka 4,5 MLD + 4,25 MLD Polkomtel, a potem utrzyma się na stałym poziomie. To Orlen jest aktualnie warty EBITDA * 3!

frahi
0
Dołączył: 2011-04-11
Wpisów: 45
Wysłane: 7 sierpnia 2011 15:15:28 przy kursie: 40,91 zł
Radzio trochę źle to policzyłeś. Ja ostatnio pokusiłem się o policzenie zysku netto na 1 akcję, trochę pobieżnie ale mam nadzieję ,że nie zrobiłem większego błędu.
Otóż 1 półrocze to zysk netto w wysokości ok 2mld zł, chyba z czystym sercem można przyjąć taki sam zysk w 2 półroczu, tym bardziej że,:
spadają ceny ropy - Orlen generuje wyższe marże na niższych cenach ropy
spadek kosztu obsługi długu,
wzrost rentowności rafinerii w Możejkach
dynamiczny rozwój sieci stacji paliw strs na rynku niemieckim
itp...
wiec zysk 4 mld jak najbardziej realny
no i nie można zapomnieć o Plokomtelu.W bilansie PKN Orlen 24.39% akcji Polkomtela wyceniane jest na 1,5mld zł jak wiadomo za pakiet 100% akcji Pan Z.S-Ż zapłacił 18.1 mld zł. 24.39% tej kwoty stanowi 4.41mld zł. A więc różnica wynosi 2.91 mld zł co daje ok 2.3 mld zł zysku netto
Reasumując
4+2.3=6.3(mld zł)
podzielić na ilość akcji 427 709 061 daje
14.7 zł zysku na akcji
Edytowany: 7 sierpnia 2011 15:16

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 7 sierpnia 2011 18:51:51 przy kursie: 40,91 zł
Cytat:
spadają ceny ropy - Orlen generuje wyższe marże na niższych cenach ropy

Tylko chyba zapomniałeś o efekcie zapasów. W rozchodzie będą te kupowane coraz wyżej, w związku z czym pojawić się może strata operacyjna. Efekt lifo za II kwartał to +200 baniek.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 7 sierpnia 2011 23:41:15 przy kursie: 40,91 zł
Omówienie sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za II kwartał 2010r.

Przychody w drugim kwartale roku wyniosły 25 miliardów złotych i były wyższe o 21,7% od zaraportowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W porównaniu do pierwszego kwartału wzrost przychodów wyniósł 13%. Większe przychody udało się uzyskać głównie dzięki wzrostowi cen. Wolumen sprzedanych produktów w przypadku relacji Q2/Q2 pozostał w zasadzie niezmieniony, natomiast w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrósł o 6,5%.

kliknij, aby powiększyć


Niestety spółka zanotowała najniższą marżę handlową od marca 2009 roku. Jak wspominałem w poprzednim omówieniu na wyniki grupy mają bardzo istotny wpływ parametry makroekonomiczne jak marże rafineryjne i petrochemiczne oraz dyferencjał Ural/Brent.
W segmencie rafineryjnym parametry te drugi kwartał z rzędu pogarszają się:

kliknij, aby powiększyć


Rok temu spółka osiągała ponad 6 dolarów na baryłce, a obecnie tylko ciut ponad 4. To spadek o 30%. Kolejnym negatywnym czynnikiem było dalsze umocnienie złotówki do dolara. Różnica Q2/Q2 sięga prawie 20%. Tym samym wynik operacyjny segmentu nie mógł być porażający.

Dużo lepiej kształtowały się natomiast ceny oraz marże w segmencie petrochemicznym,

kliknij, aby powiększyć

gdzie zanotowano wzrost o około 10%, co pozwoliło zmniejszyć negatywny wpływ segmentu rafineryjnego.
Wobec tych negatywnych uwarunkowań zysk brutto na sprzedaży spadł o 4% w relacji do poprzedniego roku oraz aż o 11% w porównaniu do poprzedniego kwartału pomimo tego, że wykorzystanie mocy produkcyjnych było na początku roku mniejsze.

Koszty sprzedaży wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku o 4,87%, co z pewnością jest zjawiskiem negatywnym, wobec faktu niezmienionego wolumenu sprzedaży. Wpływ na to może mieć zmiana struktury segmentowej i geograficznej sprzedaży. Wspomniane koszty wyglądają znacznie lepiej na tle pierwszego kwartału tego roku. Spółka zanotowała wzrost o ponad 3%, ale przy wzroście wolumenu o ponad 6%, co zmniejsza koszt jednostkowy.

Źle wyglądają koszty zarządu. Notowany jest wzrost zarówno w stosunku do poprzedniego roku(3,6%), jak też do poprzedniego kwartału (9,8%). Ciężko znaleźć jakieś wytłumaczenie dla takiego stanu rzeczy. Niestety w komentarzach nie ma słowa na ten temat. Na szczęście kwota zwyżki nie jest duża, bo wyniosła raptem 12 milionów złotych w relacji Q2/Q2 oraz 30 milionów Q2/Q1

Pozostała działalność operacyjna przyniosła 77 milionów dodatkowego zysku, czyli o 75% więcej niżeli rok temu. Taki wzrost jest zasługa otrzymania odszkodowania 40 milionów odszkodowania za pożar w jednym z zakładów Anwilu.
Ostatecznie wynik operacyjny wyniósł miliard złotych wobec 1,1 miliarda w drugim kwartale ubiegłego roku oraz 1,3 w pierwszym obecnego.

W tym miejscu warto wspomnieć o efekcie LIFO. Spółka wycenia zapasy metodą średnioważoną, co jest zgodne z MSR, ale skutkuje znaczącym wpływem notowań surowca na wyniki. Gdyby zastosować metodę LIFO, czyli rozliczać najpierw sprzedaż ostatnio zakupionego surowca to wynik operacyjny wyniósłby 770 milionów. PKN jest zobowiązany przez Państwo utrzymywać duże zapasy ropy wobec czego przetwarza także surowiec zakupiony dużo wcześniej zgodnie z metodą średnioważoną. Wpływ zmian notowań ropy naftowej na wyniki można zobaczyć na poniższym wykresie.

kliknij, aby powiększyć


Poszczególne słupki obrazują zmianę wyniku operacyjnego przy zastosowaniu metody wyceny zapasów LIFO. Jak widać ostatni słupek jest ujemny na ponad 200 milionów, co oznacza, że zmiana cen ropy naftowej spowodowała przez wycenę zapasów wynik większy o ponad 200 milionów, czyli 25% raportowanego zysku. Im spółka utrzymuje większe zapasy, tym cykl rotacji jest dłuższy, przez co wpływ metody wyceny większy. Z tego też powodu część zapasów oddaje na przechowanie podmiotom trzecim, co w sprawozdaniu skutkuje zmniejszeniem poziomu zapasów, czyli mniejszym wpływem metody wyceny. Zawarto dwie takie transakcje. Pierwszą w marcu 2010 roku, natomiast druga w grudniu. Na początku tego kwartału nastąpiło odkupienie oddanej rok temu części, co także miało wpływ na wynik operacyjny, gdyż w momencie oddania ropy spółka zabezpieczyła jej cenę, co także wpłynęło korzystnie na wynik operacyjny. Jeśli obecne spadki cen ropy naftowej się utrzymają to efekt wyceny zapasów będzie miał negatywny wpływ na wyniki. Podobnie z resztą hipotetyczna transakcja odkupu drugiej transzy zapasów obowiązkowych.

Potwierdzenie negatywnych tendencji makroekonomicznych znajdziemy w rachunku segmentowym.

kliknij, aby powiększyć

We wszystkich segmentach rosną przychody ze sprzedaży niezależnie od okresu porównawczego. Niestety na największym segmencie rafineryjnym spada marża, co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. Słabo jest także w detalu, choć rentowność nieco oderwała się od fatalnego stanu z pierwszego kwartału. Wynik jest ciągnięty przez segment petrochemiczny.

W raportowanym okresie notowania walut były stosunkowo płaskie, przez co saldo na działalności finansowej jest znikome. Dodatnie różnice kursowe pokryły mniej więcej koszty odsetek, natomiast derywaty nie miały większego wpływu. Rok temu sytuacja była zgoła odmienna, bo saldo było ujemne na kwotę prawie 1,1 miliarda złotego do czego przyczyniły się ujemne różnice kursowe.
120 milionów dodatkowego zysku przyniosły spółki zależne wyceniane metodą praw własności, czyli przede wszystkim Polkomtel. Dzięki temu zysk netto wyniósł ponad 900 milionów złotych.

Przepływy z działalności operacyjnej były dodatnie na prawie miliard złotych, czyli wartość zbliżoną do raportowanego zysku netto. To mało, jeśli wziąć pod uwagę ponad 0,5 miliarda amortyzacji. Gotówka utkwiła w kapitale pracującym. W okresie 12 miesięcy łącznie wpływy z tytułu działalności operacyjnej wyniosły 4,2 miliarda, co nieco przekracza odpowiadający wynik netto. Przepływy z działalności inwestycyjnej są ujemne na kwotę nieznacznie mniejszą od amortyzacji, czyli poniżej wartości odtworzeniowej. To drugi taki kwartał z rzędu. Spółka spłaca kredyty o czym mówią ujemne na 1,2 miliarda przepływy z działalności finansowej.

Spółka jest płynna i bezpieczna. Dobre wyniki oraz zmniejszanie zadłużenia spowodowały wzrost ratingu do poziomu A+. Poprawiła się nieco płynność. Niestety na skutek odkupienia zapasów pogorszyły się nieco czasy rotacji, ale nadal wyglądają lepiej niż rok temu. To pozwala zmniejszyć zadłużenie i związane z nim obciążenie wyniku.
Kwartał pomimo złego otoczenia należy uznać za udany.
Automat wycenia spółkę sporo wyżej od obecnego kursu.
www.stockwatch.pl/gpw/pknorlen...

Potencjał wzrostu wynika przede wszystkim z metod dochodowych. Zaraportowany zysk netto w kwocie 3,8 miliarda przy obecnej becie i strukturze kapitału daje około 80 PLN renty wieczystej. Dlaczego więc rynek wycenia spółkę tak nisko? Przyczyna takiego stanu rzeczy jest złożona. PKN nie wypłaca dywidendy, przez co raportowane zyski nie są uwiarygodnione. Instalacje wymagają dostawania do limitów emisji, co z resztą cały czas się dzieje. Głównym powodem jest natomiast wpływ wyceny zapasów. EBIT TTM metodą LIFO wynosi 2,2 miliarda złotych, wobec 3,8 metodą średnio-ważoną. To około 1,6 miliarda mniej na poziomie operacyjnym co na wynik netto przełoży się przy uwzględnieniu podatku w kwocie 1,3 miliarda. Wynik netto metodą LIFO, czyli w najmniejszym stopniu uwzględniającą ceny zapasów wyniósłby 2,5 miliarda złotych, co dałoby wycenę spółki rentą wieczystą na poziomie 48PLN. Taka wycena pozwala jakoś szacować wyniki spółki w dłuższym terminie i uniezależnić się od notowań ropy naftowej. Jest jednak drugi kluczowy czynnik, a mianowicie pogarszające się otoczenie makroekonomiczne spółki. Metoda wyceny będzie negatywnie oddziaływać na wynik przy spadku cen ropy na świecie. Do tego pogarszają się marże z notowań i dyferencjał. We wcześniejszej części przedstawiłem dane historyczne w ujęciu kwartalnym, ale to co się dzieje jest widoczne lepiej w prezentacji miesięcznej:

kliknij, aby powiększyć

Kolejny kwartał nie zapowiada się więc różowo.

Kolejny czynnik zmniejszający wartość dochodową to sprzedaż udziałów w Polkomtelu. Owszem da to zastrzyk gotówki pozwoli wykazać zysk, ale jako zdarzenie jednorazowe należy to wyjąć ze wskaźników opartych o zysk. Sprzedaż natomiast pozbawi spółkę zysków generowanych przez Polkomtel. Tylko w tym kwartale było to ponad 100 milionów złotych.
W dalszej perspektywie czasowej znajduje się potencjał w energetyce, upstreamie i łupkach, ale ze względu na fakt, że jest to dość odległe rynek nie zwraca na to uwagi i chyba słusznie.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,559 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +133,82% +26 764,78 zł 46 764,78 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d