pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Paszul

Paszul

Ostatnie 10 wpisów
Cytat:
O koncesji nic mi nie wiadomo, jednak sama sprzedaż takiego terenu jest bardzo dziwna ze względu 2 dzialających tam kopalń jsw które bez żadnej budowy nowej kopalni mogła by tam wydobywać węgiel


Fakt istnienia KWK Knurów-Szczygłowice i KWK Budryk w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Dębieńsko to duża przewaga dla tego projektu. Na miejscu byłej kopalni KWK Dębieńsko (jeśli to o niej mowa w Programie) nie powstanie "cała" kopalnia, tylko niezbędna infrastruktura. Jaka to niezbędna infrastruktura? To już zostawiam mądrzejszym w temacie technologii wydobycia, dla mnie całkowicie uzasadnione od strony ekonomicznej jest posiłkowanie się infrastrukturą sąsiadujących kopalni.

KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice rozpoczynają budowę nowych zakładów przeróbki węgla. Ciekawe, czy ich budowa uwzględnia ewentualne wydobycie ze złóż Dębieńsko?

Cytat:
druga zaskakująca sprawa jest taka że wcześniej istniala tam kopalnia która nie przynosiła zysków skoro została zamnknięta


Zamknięcie KWK Dębieńsko już w tamtym okresie (1997-2001) było mocno kontrowersyjne. Przy dzisiejszym znaczeniu węgla koksującego dla światowej gospodarki, jego stosunkowo wysokich cenach (mimo podatności na wahania koniunktury) i DOBRYM zarządzaniu spółką, projekt ten wydaje się mieć ręce i nogi od strony ekonomicznej.

Czekam na konkrety, póki co to tylko moje domysły na podstawie krótkiego zapisu w Programie dla Śląska. A wszyscy wiemy, że od zapisania na papierze do realizacji bardzo daleka droga. Mimo wszystko mocno kibicuję, aby JSW w końcu coś zrobiła z Dębienśkiem. Jest to tak naturalny kierunek dla rozszerzenia ich bazy zasobowej węgla koksującego, że tego po prostu nie można zmarnować...

Na 54 stronie przedstawionego dziś Programu dla Śląska znajduje się informacja o projekcie: "Budowa – odtworzenie kopalni węgla koksowego"

Cytat:
Z uwagi na dobrą i stabilną kondycję węgla koksowego na światowych rynkach projekt budowy nowej kopalni produkującej ten surowiec jest inicjatywą pożądaną, nie tylko z uwagi na aspekty społeczne, ale przede wszystkim ekonomiczne. Poza najważniejszym elementem potrzebnym do realizacji tego przedsięwzięcia, czyli dostępem do bogatych złóż węgla koksowego, Górny Śląsk dysponuje również niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami kadrowymi. Projekt budowy nowej kopalni węgla koksowego zostałby zrealizowany na bazie infrastruktury pozostałej po jednej z kopalń zlikwidowanych w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1997-2001.

Docelowo inwestycja pozwoliłaby stworzyć ok. 1500 miejsc pracy bezpośrednio w kopalni oraz kolejne 1500 miejsc pracy w jej otoczeniu – w sektorze dostaw i usług. Budowa nowej kopalni stanowiłaby zatem impuls rozwojowy dla firm z sektora okołogórniczego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, a także firm świadczących specjalistyczne usługi na rzecz kopalń. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie miała również kluczowe znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, w której powstanie nowa kopalnia oraz okolicznych miejscowości.

Prognozowane nakłady niezbędne do realizacji inwestycji kształtują się na poziomie ok. 1,8 mld zł. Bogate złoża kopalni oraz korzystne warunki geologiczne dają gwarancję szybkiego zwrotu zainwestowanych środków, który nie powinien on przekroczyć okresu ok. 5 lat. Zakłada się, że realizacja projektu zostanie sfinansowana częściowo ze środków własnych jednej z działających na Śląsku spółek węglowych, a częściowo z innych źródeł (kapitał prywatny zarówno krajowy jak i zagraniczny).

Przy założeniu, że realizacja inwestycji rozpocznie się w styczniu 2018 roku, jej zakończenie jest możliwe w pierwszym półroczu 2019 roku.


Jestem przekonany, że chodzi o inwestycję JSW S.A. A kopalnia? Moim zdaniem chodzi o KWK Dębieńsko, do której przed "kryzysem węglowym" przymierzali się Czesi (NWR), teraz Australijczycy.

Tylko nie wiem, czy w przypadku KWK Dębieńsko możliwe jest tak wczesne rozpoczęcie inwestycji - styczeń 2018 r. - ze względu na koncesję. No, chyba, że w styczniu miałby się rozpocząć proces 'odzywskiwania' koncesji na wydobycie pod Dębieńskiem.

Dziękuję za wyczerpującą informację.

Cytat:
Pytanie ile takich osób będzie? Z danych opublikowanych przez JSW wynika, że średnia kwota roszczenia to 2 tys. zł. Innymi słowy emeryci dostaną jednorazowo kwotę za 5 lat deputatu. Osoby wiekowe pewnie na to świadczenie przystaną, ale młodzi emeryci pewnie nie...


Z tego co wiem, zainteresowanie rekompensatą jest duże. Mieszkam na Górnym Śląsku, znam osobiście wiele osób uprawnionych i zdecydowana większość z nich chce zdecydować się na rekompensatę. Nie mają ochoty chodzić po sądach, chociaż sprawa wydaje się dla nich wygrana. To potrwa, generuje początkowo koszty. Większość z nich woli 10 tysięcy do ręki. Oczywiście takie spojrzenie na sprawę jest mocno uproszczone - mała grupa badawcza, błędy poznawcze.

IMO uważam jednak, że zainteresowanie rekompensatą będzie spore i zdecydowana większość(>80%) osób zdecyduje się na pewne 10 tysięcy "na już".

Cytat:
Rozwiazanie rezerwy oczywiście wpłynie na wynik operacyjny, ale nie będzie miało żadnego znaczenia dla kursu i sytuacji spółki. Utworzenie i rozwiązanie rezerwy to czynność niegotówkowa i niepowtarzalna do wyłączenia z wyniku. Te rezerwy ani nie były uwzględnianie w rachunku przepływów, ani w DCF. Tak samo jak racjonalnym było wyłączanie zawiązania z powtarzalnego EBIT, tak samo będzie wyłączanie rozwiązania rezerwy z powtarzalnego EBIT. Nie powinno to zupełnie wpływać na kurs i wycenę spółki.


To doskonale rozumiem. Patrzą na sprawą pod kątem odbioru wyników po ewentualnym rozwiązaniu rezerwy przez środowisko, z którym mam styczność na co dzień, tj. górnicy, emeryci i ich rodziny. Dla nich ważny jest wynik netto. Nic innego do nich nie przemawia. A ten będzie po rozwiązaniu rezerwy bardzo wysoki. Sytuację od razu podchwycą związki zawodowe, co spowoduje presję płacową. Proste myślenie - jest wynik, powinny być pieniądze (zmiana porozumienia płacowego dotyczącego zawieszenia niektórych elementów wynagrodzenia? dodatkowa nagroda?).

Presja płacowa to potencjalnie wyższe koszty działalności JSW.


Czy po wejściu w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (ustawa) JSW ma prawo do rozwiązania rezerwy na potencjalne spory sądowe dotyczące deputatu węglowego dla emerytów i rencistów?

O rezerwie mowa na stronie 29 raportu. Kwota to aż 1,9 mld zł.

Jest to wystarczająca przesłanka, czy JSW będzie musiała czekać na "rezultat" ustawy, tj. poczekać do końca okresu składania wniosków przez emerytów oraz rzeczywistego wypłacenia rekompensaty, co jest równoznaczne z zrzeczeniem się prawa do deputatu?

IMO skłaniam się do opcji nr 2, czyli podstawą rozwiązania rezerwy będzie rzeczywiste rzeczenie się prawa do rekompensaty czyli wypłacenie świadczenia rekompensacyjnego. W takim wypadku rezerwa została by rozwiązana w I kwartale 2018 roku?

To po pierwsze. Po drugie, potencjalne rozwiązanie rezerwy wpłynie na wynik operacyjny (EBIT) spółki? Jeśli dobrze pamiętam, to tak.

W najnowszym raporcie JSW można przeczytać, że rozwiązano rezerwy na świadczenia pracownicze z tytułu węgla deputatowego dla emerytów w kwocie 1950,9 mln zł. Jednocześnie, zgodnie z zasadą ostrożności, zawiązano rezerwę z tytułu potencjalnych sporów sądowych związanych z wypłatą tego świadczenia.

Został więc zachowany status quo.

Moje pytanie brzmi: czy w momencie pozytywnego dla JSW rozwiązania, tzn. braku konieczności wypłacania świadczenia związanego z deputatem węglowym dla emerytów, całość zostanie przeniesiona na pozostałe przychody operacyjne? Spora kwota, więc mocno zawyżyłaby wynik, jeśli opisana sytuacja zrealizuje się.

Ogólnie bardzo dużo interesujących ruchów wykazuje JSW:
- częste żąglowanie rezerwami
- wykazanie zysku na zakupie KWK Knurów-Szczygłowice, po czym w ostatnim kwartale 2015 dokonano odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych dotyczących KWK Knurów-Szczygłowice i KWK Budryk 2002,4 mln zł! Jeśli dobrze pamiętam, to na zakup KWK Knurów-Szczygłowice wydali 1490 mln zł.
- wykazanie straty z tytułu utraty wartości aktywów i przekazanych do sprzedaży w wysokości 133,0 mln zł.

Oczywiście wszystkie te operacje przeprowadzane są w zgodzie z zasadami MSR, jednak przy takiej ilości zdarzeń jednorazowych ciężko dojść do "czystego" wyniku. Zawsze można spojrzeć po prostu na generowane przepływy pieniężne, co chyba w tej sytuacji wydaje się lepszym rozwiązaniem - szczególnie, że to z płynnością finansową JSW ma problemy.

Chociaż duże wątpliwości i podważenie wiarygodności budzi "podciągnięcie" swego czasu wyniku wykazanym zyskiem na KWK Knurów-Szczygłowice, skoro teraz dokonują tak ogromnych odpisów aktualizacyjnych. I to właściwie na dwóch ostatnio nabytych kopalniach. KWK Budryk oprócz Knurowa jest 'najnowszą' kopalnią JSW.

Uff, rozpisałem się, a właściwie mam jedno krótkie pytanie :)O historyczną liczba akcji zadbałem - właściwie na tym się skupiłem. Niestety, z automatu przyjąłem, że "cena to cena". Dopiero teraz zauważyłem, że na stooq można wybrać, o jakie wartości cena akcji ma być korygowana.

Ok, rozumiem, że pomijam dywidendy, splity, prawa poboru itp.
Dzięki za rozwianie wątpliwości. Zabieram się do ponownego importowania danych ;)

Jak zwykle człowiek wykłada się na najprostszych rzeczach, a raczej ma najwięcej wątpliwości.

Liczę historyczną wartość kilkunastu wskaźników dla pewnej spółki. Kilka z nich zawiera w sobie cenę akcji. Najprostszym i najlepszym przykładem niech będzie wskaźnik C/Z

Hurtowo brałem ceny ze stooq.pl - dobre źródło danych. Jednak w pewnym momencie (oczywiście pod koniec pracy) zauważyłem, że w zakładce "dane historyczne" jest miejsce, gdzie można wybrać, które informacje mają być pomijane: dywidendy, splity, prawa poboru itp. Domyślnie wszystkie rzeczy są odznaczone, czyli np. dywidendy są uwzględniane w historycznych cenach akcji.

Weźmy np. KGHM:
http://stooq.pl/q/d/?s=kgh

Uwzględniając dywidendy cena w dniu 10.07.2008 r. wynosiła 46,74 zł. Bez jej uwzględnienia wynosiła 98,00 zł. Ponad DWA RAZY wyższa.

Rozumiem, że ta 'realna' cena w danym dniu, to ta, która pomija dywidendy, prawa poboru, czyli 98,00 zł? I to ona najlepiej nadaje się do liczenia historycznych wskaźników typu C/Z, EV/EBIT i innych, które zawierają w sobie cenę akcji? W końcu w 2008 r. nie było wiadomo, jakie będą później dywidendy?

Jestem na 99% przekonany, że powinienem pomijać dywidendy itp., jednak natłok pracy, brak snu powoduje braki w myśleniu i wolałbym, gdyby ktoś mi to potwierdził ;)

Dzięki


Dysk google woła o pozwolenie:

"Potrzebujesz pozwolenia

Chcesz uzyskać dostęp? Poproś właściciela lub przełącz się na konto z odpowiednimi uprawnieniami."

@rottor Pomysł ciekawy, tylko gdy próbuję go zaimplementować w Excelu nie wychodzi. Rozumiem, że muszę przyjąć że wartość jednej jednostki to np. 100 zł. Mając kapitał początkowy 10 000 zł daje to 100 jednostek. Po pewnym czasie wartość akcji w portfelu spada, co powoduje spadek wartości jednostki do, powiedzmy 90 zł. Zasilając portfel w tym momencie kwotą 5000 zł mam przyjąć, ze zasiliłem je 5000/90 = 55,56 jednostkami?

@LazyShare dzięki, interesujące. Wiedziałem, że problem nie jest banalny, jednak miałem nadzieję, że ostatecznie sprowadzi się do jednej, może dwóch, formuł w Excelu.

Ok, kombinuję dalej z TWR i "wewnętrzną jednostką".

Mam problem, z którym na pewno większość z Was się spotkała.

Policzenie stopy zwrotu z portfela, gdy wpłata jest tylko jedna (na samym początku) jest banalne.

Problem zaczyna się, gdy w czasie pojawiają się wpłaty oraz wypłaty gotówki. Jak ugryźć temat?

Załóżmy, że wartość początkowa portfela wynosiła x zł, po pewnym czasie dopłacono y zł, a po kilku miesiącach wypłacono z zł. Obliczając stopę zwrotu nie możemy się odnosić do wartości początkowej - byłoby to zbyt duże uproszczenie, w końcu w różnych okresach "pracował" kapitał różniej wartości.

W Excelu istnieje funkcja XIRR uwzględniająca wpłaty i wypłaty, jednak oblicza ona roczną stopę zwrotu. Super, to już coś. Jednak

Jak obliczyć aktualną stopę zwrotu z portfela z wpłatami/wypłatami, aby mieć porównanie do benchmarku, np. WIG?

Informacje
Stopień: Oswojony
Dołączył: 3 czerwca 2010
Ostatnia wizyta: 15 sierpnia 2019 11:15:27
Liczba wpisów: 43
[0,01% wszystkich postów / 0,01 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,587 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d