pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

ccgroup

ccgroup

Ostatnie 10 wpisów
Aktywa funduszy detalicznych Skarbiec TFI wzrosły od początku roku o prawie 70 mln zł. Aktywa funduszy akcyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wzrosły od stycznia do końca czerwca o 400 mln zł. Na koniec czerwca wszystkie aktywa Skarbiec TFI wyniosły prawie 15 mld zł.
www.skarbiec-holding.com/rapor...

WZ Skarbiec Holding nie zostało jeszcze ogłoszone, ponieważ rok obrotowy w spółce zakończył się w czerwcu br. Rok obrotowy w Skarbiec Holding trwał od stycznia 2014 do końca czerwca 2015.

Nowy harmonogram oferty publicznej spółki Indata Software http://in-data.pl/harmonogram-oferty

Indata Software ma umowę na ok. 2 mln zł

W maju spółka Indata Software podpisała umowę ramową obejmującą outsourcing usług IT i sprzętu informatycznego dla Krajowego Centrum Pracy. Wartość umowy do realizacji w tym roku szacowana jest na ok. 2 mln zł.

Pod koniec czerwca ruszy oferta publiczna akcji spółki informatycznej Indata Software, z której spółka chce pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych, głównie na przejęcia innych firm informatycznych i rozwój działalności za granicą.

Zapisy na akcje spółki Indata Software w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 25 do 29 czerwca w Domu Maklerskim mBanku. 30 czerwca spółka poda cenę oraz ostateczną liczbę oferowanych akcji. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 1 do 7 lipca. Przydział akcji jest planowany do 7 lipca br.

Indata Software podała prognozy na 2015, a pod koniec czerwca ruszy oferta publiczna akcji, z której spółka chce pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych, głównie na przejęcia innych firm informatycznych i rozwój działalności za granicą.
W komunikacie prezes Indaty powiedział:
- Zdecydowaliśmy o podaniu prognozy wyników finansowych na 2015 rok, ponieważ chcemy dać inwestorom mocne podstawy do oceny perspektyw naszego biznesu. Prognozujemy, że skonsolidowane przychody Grupy wyniosą w tym roku 80 mln zł, zysk operacyjny 17 mln zł, EBITDA 20 mln zł, a zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 15 mln zł. To oznacza, że o ponad 30% wzrosną prognozowane wyniki operacyjny i netto oraz przychody, a o 26% EBITDA w porównaniu do wyników w ubiegłym roku. Chciałbym zaznaczyć, że prognozowany wzrost wyników nie uwzględnia planowanych przejęć w tym roku. Opiera się tylko na oczekiwanym wzroście organicznym naszego biznesu, w tym na kontraktach będących obecnie w finalnej fazie negocjacji, które mogą stanowić około 30% przychodów Grupy w tym roku.

obs napisał(a):
Zwróciłbym uwagę na bardzo istotną rzecz dla Magellana i MWT - od 23 grudnia jest drastycznie niższa stopa odsetek ustawowych - spadły z 13% do 8%.
Patrząc na koszt pozyskania kapitału przez MAG i MWT (4%-7% ? - obligi MWT na Catalyst są po 6%-7%) jest to drastyczny spadek rentowności. Bo kto będzie pożyczał kasę powyżej odsetek ustawowych - chyba tylko w obliczu komornika na karku.
Wyższe marże robi się na wierzytelnościach wymagalnych, windykacji i poręczeniach/gwarancji dla dostawców.

Ale w czerwcu Sąd Najwyższy w sprawie Magellan vs. szpital uznał, że Magellan stosował niezgodne z prawem konstrukcje prawne - poręczenie. Ostatnio Kawalec przyznał, że musieli się z tego wycofać. Ciekawe, co będzie z gwarancją (na marginesie - stosowanie konstrukcji poręczenia po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej to było ostra jazda. Teraz teoretycznie wszystkie umowy poręczenia zawarte w ostatnich latach są nielegalne, czyli MAG nie ma prawa do tych wierzytelności, ale zapewne są już spłacone lub były zawarte umowy restrukturyzacyjne, więc w praktyce nikt nie będzie do tego wracał.)

A więc na polskim rynku warunki działania popsuły się dla nich i niektórzy analitycy już oczekują, że wynik będzie niższy w 2015 r.

link

Cytat:

Ostatnia obniżka stopy odsetek ustawowych uderzy w 2015 r. w wyniki Magellana. Spółka będzie się starała zrównoważyć ten negatywny wpływ aktywną akwizycją klientów oraz wzrostem popytu na usługi finansowania szpitali i samorządów - poinformował PAP prezes Krzysztof Kawalec.

W połowie grudnia Rada Ministrów obniżyła wysokość odsetek ustawowych do 8 proc. z 13 proc. wcześniej. Odsetki te są naliczane wobec wierzytelności opóźnionych w portfelu aktywów Magellana. Zdaniem analityków ta zmiana może doprowadzić do znacznego spadku przychodów i zysków grupy w 2015 roku. BESI prognozuje nawet, że w bieżącym roku zysk netto Magellana będzie pierwszy raz w historii spółki niższy niż rok wcześniej.


W depeszy Polskiej Agencji Prasowej z 14 stycznia prezes Magellana wypowiedzial się na temat wyroku SN, o którym mowa powyżej. Cyt.: "Wyrok SN nas trochę zaskoczył, ale trzeba pamiętać, że do tej pory orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite. Sam wyrok nie spowoduje zmian w poziomie popytu na rynku, z punktu widzenia Magellana" - powiedział.

"Nie widzimy także ryzyka utraty wartości posiadanych aktywów z tytułu udzielonych dotychczas poręczeń" - dodał.

anty_teresa napisał(a):
Tak,spadek odsetek ustawowych jest problemem dla całego sektora wierzytelności

Komentarz prezesa Magellana w sprawie odsetek ustawowych w depeszy Polskiej Agencji Prasowej z 14 stycznia:
cyt.: W ocenie prezesa Kawalca twierdzenie, że spadek odsetek ustawowych uderzy w Magellana w postaci ujemnej dynamiki zysku netto w stosunku do 2014, to założenie "bardzo pesymistyczne".

"Jestem zaskoczony reakcją rynku związaną ze spadkiem odsetek ustawowych. Oczywiście byliśmy zadowoleni, gdy odsetki wynosiły 13 proc. ponieważ wtedy nasze marże poszerzały się, ale była to sytuacja nienaturalna i wiadomo było, że nie może trwać wiecznie" - powiedział PAP Kawalec.

"Nie jesteśmy bierni - podejmujemy działania, które mają zrównoważyć spadek odsetek ustawowych. Prowadzimy aktywnie akwizycję klientów, zwiększamy wartość portfela. Z drugiej strony tak samo jak banki broniąc się przed spadkiem przychodu odsetkowego staramy się wprowadzać różnego rodzaju opłaty lub prowizje" - dodał.

Szanowni Państwo, w imieniu Airway Medix S.A. przekazuję poniższą informację:

Airway Medix S.A. informuje, że otrzymał dzisiaj z AMBU A/S pierwsze zamówienie w ramach umowy, o której spółka informowała raportem bieżącym w dn. 12.11.2014. Zamówienie dotyczy dostawy 720 sztuk urządzenia Airway Medix Closed Suction System (Zamknięty System Czyszczący) oraz dodatkowych elementów. Łączna wartość zamówienia przekracza 13.000 USD.

Dostawa zostanie zrealizowana na początku stycznia 2015.Szanowni Państwo,

Akcje spółki Airway Medix S.A. zostały dzisiaj wprowadzone do obrotu na NewConnect. Debiut planowany jest na połowę grudnia.

Notka na temat wprowadzenia akcji spółki do obrotu z parkiet.com:

www.parkiet.com/artykul/7,1401...

Zarząd GPW zdecydował o wprowadzeniu do obrotu na NewConnect walorów biotechnologicznej spółki, której głównym akcjonariuszem jest fundusz Adiuvo.

Giełda wprowadzi do obrotu na alternatywnym rynku 6 mln akcji Airway Medix serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Za kilka dni zarząd GPW powinien wyznaczyć pierwszy dzień notowania na NewConnect akcji Airway Medix. Z informacji „Parkietu" wynika że debiut planowany jest na 17 grudnia.

Airway Medix niedawno pozyskał z emisji prywatnej 6 mln zł. Oznacza to, że najprawdopodobniej jego kapitalizacja na otwarciu w pierwszym dniu notowań wyniesie około 50 mln zł.

Spółka opracowała zestaw do czyszczenia dotchawiczej rurki intubacyjnej (CSS), który pomaga uniknąć odrespiratorowego zapalenia płuc pacjentom leżącym na intensywnej opiece medycznej. Firma pracuje nad kolejnymi czterema urządzeniami z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii i monitorowania pacjenta. Głównym akcjonariuszem Airway Medix jest Adiuvo, holding posiadający pakiety kontrolne w 11 spółkach biotechnologicznych. Jego głównym udziałowcem jest Marek Orłowski, twórca Nepentesa, farmaceutycznej spółki notowanej w latach 2007-2010 na GPW.

Sprzedaż Grupy Gino Rossi w sierpniu 2014 wzrosła o 17% do 19,6 mln zł inwestor.gino-rossi.com/pl/inf...

Wyniki sprzedaży Gino Rossi w czerwcu 2014
O 32%, do 8,2 mln zł, wzrosła sprzedaż detaliczna w salonach odzieżowych Simple CP w czerwcu 2014 roku w ujęciu rok do roku. Sprzedaż detaliczna w salonach Gino Rossi wrosła w czerwcu o 18% i wyniosła 9,5 mln zł.
Sprzedaż całej Grupy Gino Rossi (bez sprzedaży materiałów do poddostawców), wzrosła w czerwcu o 31% i wyniosła 20,8 mln zł. Narastająco, w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku Grupa Gino Rossi zanotowała sprzedaż detaliczną i hurtową na poziomie 115,2 mln zł, o 21% wyższą w ujęciu rok do roku.
Szacunkowy poziom marży brutto na sprzedaży (łącznie detalicznej i hurtowej) w drugim kwartale tego roku wyniósł w sieci Gino Rossi 47,4%, natomiast w Simple CP 64,7%. Marże brutto na sprzedaży zanotowały wzrost zarówno w stosunku do marż wypracowanych w pierwszym kwartale 2014 roku jak i wobec marż w drugim kwartale 2013 roku. Dla porównania - marże brutto na sprzedaży w drugim kwartale 2013 roku wynosiły w Gino Rossi 46,4%, a w Simple CP 58%.

Komentarz Grzegorza Koryciaka, wiceprezesa zarządu Gino Rossi:
- Podsumowując dane sprzedaży za pierwsze półrocze tego roku, chciałbym szczególnie podkreślić dwie bardzo pozytywne tendencje. Po pierwsze dynamicznie rosnąca sprzedaż w salonach marek Gino Rossi i Simple CP potwierdza sukces przygotowanych kolekcji. Ponadto w przypadku marki Simple CP widać, jak zmiany w obszarze zarządzania kolekcją przekładają się na dynamiczny wzrost sprzedaży. W czerwcu sprzedaż detaliczna w salonach Simple CP wzrosła o ponad 30% rok do roku i był to trzeci z kolei miesiąc dwucyfrowej dynamiki sprzedaży, ponieważ w kwietniu sprzedaż Simple CP wzrosła o 18%. Po drugie, wraz ze wzrostem sprzedaży rośnie marża, która przekłada się pozytywnie na zyskowność biznesu. Szacunkowa marża brutto ze sprzedaży w drugim kwartale jest wyższa rok do roku, a także w stosunku do pierwszego kwartału 2014. Nasza koncepcja działania zakłada osiąganie wzrostów sprzedaży przy jednoczesnym maksymalizowaniu poziomów marż, które są najważniejsze z punktu widzenia rentowności biznesu i budowania wartości spółki.
W czerwcu przeprowadziliśmy emisję akcji, z której spółka pozyskała 6 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone w części na inwestycje w sieć sprzedaży Gino Rossi, między innymi na przeprowadzenie przebudowy i rozbudowy salonów sprzedaży. Chcemy także część pieniędzy z emisji przeznaczyć na zwiększenie efektywności produkcji. Zainwestujemy w nowe maszyny w zakładach produkujących obuwie i torebki Gino Rossi, co przełoży się na obniżenie jednostkowego kosztu wytworzenia i wzrost marż. Spodziewamy się, że planowane inwestycje już w tym roku przełożą się na wzrost sprzedaży, dlatego zdecydowaliśmy o podniesieniu prognozy wyników finansowych. Obecnie prognozujemy, że Grupa Gino Rossi wypracuje w 2014 roku 265 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 21 mln zł EBITDA. Poprzednia prognoza zakładała wypracowanie 260 mln zł przychodów i 20 mln zł EBITDA.

Informacje
Stopień: Oswojony
Dołączył: 3 września 2010
Ostatnia wizyta: 26 czerwca 2020 10:52:18
Liczba wpisów: 36
[0,01% wszystkich postów / 0,01 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,630 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +124,45% +24 889,15 zł 44 889,15 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d