pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

frogger

frogger

Ostatnie 10 wpisów
Artykuł z tego linku jest dość lakoniczny i nie tłumaczy skąd się bierze teza że oszukują.
Ja poszedłem trochę swoim tropem i mam takie oto obserwacje odnośnie certyfikatu RCCOFAOPEN z Raifeisen Centrobanku.

cena zakupu z 24/02 2,7 za certyfikat
cena zakupu z wczoraj 2,97 za certyfikat.

Oznacza to wzrost 10%.

W tym samym czasie instrument wedle którego powinna być ustalana cena, czyli Coffee C Futures rośnie o 14%.

Skąd się bierze różnica w wycenie? I nie mówię o spreadach - porównuję jedynie oferte sprzedaży, a nie odkupu!

Otóż KC.FUT wyceniany jest w USD. Dla mnie oznacza to, ze jesli dajmy na to kupujemy 24 lutego 7 500 certyfikatów, wydajemy 20250 zł. W tym dniu dolar kosztował 3,96, więc realnie kpujemy za 5114 dolców.

Dnia wczorajszego dolar był tańszy o 4%, kosztował 3,79. Co to oznacza wg mnie: otóż cena sprzedaży certyfikatu uwzględnia 4% dyskonta spowodowanego spadkiem wartości USD w stos. do PLN. Jednym słowem emitent niejako emitent spyla kawę za dolary, które mają mniejszą wartość i to zmniejszenie wartości uwzględnia w wycenie.

Błądzę?


No to APN ma pakiet większościowy Sevenetu.

biznes.pap.pl/pl/news/listings...

" Przed w/w transakcją Spółka APN Promise S.A. posiadała 3 406 128 akcji SEVENET S.A. stanowiących 48,59% kapitału zakładowego, uprawniających do 3 406 128 głosów, co stanowi 48,59% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A.

Po w/w transakcji Spółka APN Promise S.A. posiada 3 511 966 akcji SEVENET S.A. stanowiących 50,10% kapitału zakładowego, uprawniających do 3 511 966 głosów, co stanowi 50,10% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. "

Dalsze scenariusze?

Cześć
jak w temacie - szukam certyfikatu na WIG 20 short. Niestety, ale znalazłem jedynie RCSFW2OPEN Raiffeisena - ale nie do końca mi pasuje, gdyż jest oparty na short wig20 futures.
Istnieje coś innego opartego na shorcie WIG20? Googlałem, ale nic nie znalazłem.
Dodam, że nie interesują mnie FI - wiem, że jest chyba 3 FI które mają oparcie na shorcie wig20, ale mnie chodzi o możliwość szybkiego reagowania.

Dzięki i pozdrawiam

Szymon

Na ostatnim WZA z sierpnia przeszła emisja akcji serii D bez PP w celu uruchomienia programu motywacyjnego dla pracowników - 350 000 akcji, co o 5% podniesie całkowitą ilość akcji. Uwaga: wszyscy byli za, nawet APN!
Niezrozumiała dla mnie sytuacja, przecież to oddali APN od przejęcia pakietu większościowego... Albo kroi się jakaś transakcja pozagiełdowa.
Szczegóły:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Dodatkowo pojawiły się wyniki roczne, w końcu zysk bliski 1,5 mln zł w stosunku do straty sprzed roku -1,6, przychody skok o 33%..

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Kilka dużych transakcji, m.in.

Data Otwarcie Max Min Zamknięcie Wolumen Obrót
15.09.2015 2.80 3.00 2.80 3.00 18 602 55 009

Ciekawie się robi i niestety trudno to jakoś jednoznacznie zinterpretować... Co myślicie?

Wg mnie profil działalności APN i SEV jest na tyle zbliżony, że po przejęciu APN nie będzie skłonny zarządzać spółką pod marką Sevenet, lecz po prostu ją wchłonie i zmieni brand na APN Promise. A to się wiąże z wezwaniem, które na NC nie wiadomo czym się rządzi, ale na pewno nie śmierdzi wysokim kursem po którym zostanie to zrobione.
Jest jak piszesz, pozostaje liczyć na wzrost kursu spowodowany zawirowaniami, jakie się dzieją w ostatnim czasie...

Ciekawe...
Języczkiem u wagi dla przejęcia spółki przez APN wydaje się dosłownie ułamek akcji...
Po przejęciu spółki przez APN wartość SEV mocno spadnie w oczach inwestorów.
Obawiam się jednak, że nieświadomość obecnie sprzedających po cenie w widełkach 2-2,50 doprowadzi do przejęcia. Obym się mylił.

Czy czasem do uchwalenia emisji bez PP nie potrzeba 4/5 głosów? Jeśli tak, to SEV nie przepchnie tego pomysłu...

Tak czy inaczej, przy tak małym free floacie ciężko im będzie zebrać brakującą część do przejęcia kontroli nad spółką, no chyba że się ktoś ze spółki wysypie. Już były takie przypadki w SEV. Ale żmudnie dobierają...

wg mnie przejecie przez APN to kwestia czasu, będą podkupywać akcje od grubych, potem chyba skup.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

"SEVENET S.A. ZAWIADAMIA O ZAKUPIE ZNACZĄCEGO PAKIETU AKCJI SPÓŁKI."

"Zarząd SEVENET S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 21 lutego 2014 roku, od Zarządu APN PROMISE S.A. zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 4 w związku z art.69 ust 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej z 29 lipca 2005, iż w wyniku dokonanych w dniu 19 lutego 2014 roku transakcji, zwiększyła ilość posiadanych akcji spółki publicznej pod firma SEVENET S.A. powyżej progu 33% ogólnej liczby głosów.

APN Promise S.A. w dniu 19 lutego 2014 r. zawarł transakcje poza Alternatywnym Systemem Obrotu (transakcja pakietowa), w wyniku której nabył 210 000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji spółki Sevenet S.A. stanowiących łącznie 3,15% w kapitale zakładowym Sevenet S.A. uprawniających do 210 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,15% głosów.

APN Promise S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkę."

Tym samym APN Promise stał się głównym akcjonariuszem.

Wygląda to już na pewno na podejście finalne do przejęcia spółki.
Na ostatnim NWZA nie udalo im się przegłosować swoich ustaw - teraz będą skupować dalej aż do osiągnięcia większości udziałów w spółce. Myślę, że to kwestia czasu.

Pozostaje 3,6% we free floacie, który albo będą kupować na dziennych sesjach albo wezwanie. Nie sądzę, by chcieli mieć dwie spółki ze swojej grupy kapitałowej na giełdzie, myślę, że strategią jest przejęcie i funkcjonowanie pod jedną marką - APN.

Co sądzicie?

Pozdrawiam

Frogger

APN i Sevenet klinczują się coraz bardziej

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

"Uchwała nr 05/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 13 lutego 2014 roku
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej spółki SEVENET S.A. i powołania Pana
Adama Krukowskiego na jej członka.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej
spółki Sevenet S.A. i powołaniu Pana Adama Jakuba Krukowskiego na członka Rady
Nadzorczej”.
Za uchwałą nr 05/02/2014 oddano 840.000 ważne głosy z 840.000 akcji na ogólną liczbę
6.676.533 akcji i łączną liczbę ważnych 6.676.533 głosów, przy 3.724.404 głosach przeciw
i braku głosów wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 68,36%
kapitału zakładowego), a zatem uchwała nie została podjęta."

"Uchwała nr 06/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 13 lutego 2014 roku
w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
„Na podstawie kompetencji określonych w art.392 §1 ksh, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwala,
iż członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje nieodpłatnie”.
Za uchwałą nr 06/02/2014 oddano 840.000 ważne głosy z 840.000 akcji na ogólną liczbę
6.676.533 akcji i łączną liczbę ważnych 6.676.533 głosów, przy 3.724.404 głosach przeciw
i braku głosów wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 68,36%
kapitału zakładowego), a zatem uchwała nie została podjęta."

"Uchwała nr 07/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 13 lutego 2014 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
„Na podstawie kompetencji określonych w art.430 §1 ksh, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwala
co następuje: Zmienia się §18 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków i może
działać na podstawie regulaminu określającego organizację i sposób wykonania czynności
o ile takowy regulamin zostanie przez Radę Nadzorczą uchwalony.”
Za uchwałą nr 07/02/2014 oddano 840.000 ważne głosy z 840.000 akcji na ogólną liczbę
6.676.533 akcji i łączną liczbę ważnych 6.676.533 głosów, przy 3.724.404 głosach przeciw
i braku głosów wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 68,36%
kapitału zakładowego), a zatem uchwała nie została podjęta."


przetasowań ciąg dalszy...

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

"Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sevenet S.A.
Zarząd Sevenet S.A. ("Emitent") informuje, iż 31 stycznia 2014 r. otrzymał informację, iż Pan Piotr Kaczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Sevenet S.A. z dniem 31 stycznia 2014 r. "

quo vadis, sevenet?

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

"Strony postanowiły zawrzeć umowę współpracy w celu lepszej i bardziej efektywnej realizacji statutowych celów Spółek, w oparciu o zasadę kooperacji zwiększającej konkurencyjność. Decyzja ta podyktowana została wynikami analizy profilu
i charakteru działalności obu Spółek, których oferty produktowo-usługowe uzupełniają się. Spółka Sevenet S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w oferowaniu i świadczeniu usług związanych z wdrażaniem rozwiązań w dziedzinie dostępu do sieci, systemów komunikacji biznesowej, systemów contact center oraz bezpieczeństwa danych, bazując na produktach światowej klasy dostawców oraz posiadając szereg umów partnerskich ( m.in. Cisco Gold Certified Partner, Platinium Partner Palo Alto Networks).
APN Promise S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania i utrzymania systemów informatycznych oraz obsługi wieloletnich umów licencyjnych, jak również szereg umów partnerskich (m.in. Microsoft GOLD Partner, CITRIX Gold Partner).

Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych zasad współpracy między stronami
w zakresie opracowywania wspólnych projektów zgodnych z oczekiwaniami klientów oraz przygotowywania wspólnych ofert w celu ubiegania się o pozyskanie zamówień od klientów w kraju i za granicą."

powoli chyba szykuje się fuzja...

APN się rozpycha, szykuje się NWZA.

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

niektóre projekty uchwał:

"Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 21 stycznia 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego, co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, co stanowi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 lutego 2014 roku następującego punktu obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki."

jeden z projektów:

"Uchwała nr 06/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 13 lutego 2014 roku
w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
„Na podstawie kompetencji określonych w art.392 § 1ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą
SEVENET Spółka Akcyjna"

Ekstra, ale wolałbym zeby czesc kasy z uzyskanego dofinansowania poświęcili na promocję już istniejących magazynów. Inaczej będą wypuszczać kolejne pisemka, które ściąga kila tysięcy ludzi, co zniechęci reklamodawców.

W sumie nie miałbym nic przeciwko brakowi dywidendy pod warunkiem że coś za tą decyzją pójdzie w ślad. Widać że APN zaczyna działać z pozycji siły.

Scarry napisał(a):


2 tygodnie temu kurs liznął 1.62... byłem przekonany że odreagowanie potrwa do ok 1,- zł, tymczasem w tej chwili mamy już prawie 100% wzrostu w 2 tygodnie.


Gratulacje dla tych, co kupili w ofercie prywatnej za 34 grosze i nie puścili. Właśnie zbliżają się do 1000% zysku salute thumbright

"APN Promise dostarcza rozwiązania informatyczne dla sektora bankowego, administracji państwowej oraz spółek produkcyjnych. Spółka rozważa opcję przejęć w Polsce i na rynkach zagranicznych (Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia). Celem APN Promise jest budowanie pozycji lidera na rynku dostawców Microsoftu oraz partnerstwa z producentami sprzętu i oprogramowania, które uzupełniają ofertę spółki. Jednocześnie rozbudowuje sieć sprzedaży tradycyjnej oraz on-line.

za www.stockwatch.pl/gpw/promise,...

Spodziewałem się chęci przejęcia Sevenetu, ale raczej rozważałem jakiegoś większego gracza, a nie spółki o kapitalizacji zaledwie o 10 mln większej od SEV.

Możliwym scenariuszem jest chyba skup w celu powiększenia pakietu do większościowego. Lub połączenie tych dwóch firm w jedną.

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

"Zarząd AlejaSamochodowa.pl S.A informuje, że w dniu 6 września 2013 Zarząd otrzymał informację, iż wniosek spółki zależnej East Trade S.A.(dalej "Spółka") o dofinansowanie projektu "Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego procesy logistyczne w zakresie zamówień i realizacji dostaw pomiędzy East Trade S.A.a partnerami" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspierania wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B uzyskał pozytywną ocenę w wyniku weryfikacji zgodności z kryteriami oceny merytorycznej obligatoryjnej. Wartość projektu to 1 100 000 PLN netto. Wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi 70 proc. wartości projektu."

Daje to ok. 23 grosze na jedną akcję. Obecna cena akcji: 36 groszy... Think

Tak, masz rację.

Decyzja o OFE nie uderza w fundamenty większości spółek (może poza bankowymi i pochodnymi od tychże). W tym cała nadzieja. Ciekawe tylko kiedy rynek to wyczuje.
Obawiam się też wychodzenia OFE z akcjonariatów.

Ogromne emocje biją z dzisiejszych komentarzy odnośnie spadku WIG20.

Spójrzmy na to chłodniej, bez emocji - o ile się da.

Kapitał OFE będzie znikał z giełdy, to jasne. na pewno obniży to kapitalizacje wielu spółek i jednocześnie poziomy wskaźników.
Nie uważacie, że może to spowodować napływ nowego kapitału z innych źródeł niż OFE?

Pozdrawiam

Frogger

Witam
społka nieco zapomniana na SW, a szkoda, bo wg mnie ciekawa i technicznie i fundamentalnie.
Właśnie jesteśmy po raporcie półrocznym, pokazującym wg mnie stabilny rozwój spółki - tak na szybko wzrot przychodów k/k o ok. 10% i wzrost zysku operacyjnego 4% - co powowuje że nawet po uwzględnieniu ostatnich zwyżek cen spółka niedoszacowana - c/zo w granicach 6-7.

technicznie widać od końca lipca mocny trend wzrostowy, atakowanie szczytów kilkuletnich, wzrost popytu.

kliknij, aby powiększyć


Przydałoby się omówienie wyników przez SW i aktualizacja wskaźników.salute

Pozdrawiam

Frogger

No to mamy wyniki za IVQ...

www.stockwatch.pl/przeglad-pra...

Skokowy wzrost rentowności wave
Czy można prosić o omówienie przez SW?

Pozdrawiam

Frogger

Dzięki za świetne omówienie - trudno było rozeznać się w świetle ostatnich przejęć.

od pewnego czasu (pocz. sierpnia) duża wymiana akcji na poziomach o widełkach 0,35-0,47. Zastanawiam się o co może tu chodzić.

kliknij, aby powiększyć

dokłądnie w tym samym czasie co ty zaczałem się interesować tą spółką. Co mnie odrzuca to mierne oceny, jakie uzyskują od publiki za to, jak sprzedają w internecie...

przykład www.opineo.pl/opinie/alejasamo...

mają kiepską reputację, a i tak zarabiają kasę... ot, internet.

Witam,
interesująca spółka o ponadprzeciętnej jak na NC kapitalizacji i cisza wokół?
Czy ekipa SW pokusiłaby się o analizę raportu za 2Q?wave
Dziękuję i pozdrawiam
Frogger

"W wyniku wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadał 71,65 % udziałów Smart Publishing sp. z o.o. zaś Inwestor będzie posiadał 28,35 % udziałów Smart Publishing sp. z o.o."

czy wg was oznacza to ze wyniki tej nowej spolki bedą wykazywane w ramach notowanego Yellowhat?

...może i wyniki masakryczne - zresztą chyba mało kto spodziewał się innych, ale jak widać działalność i know how YH nie odstraszyło inwestora...

Zapewne, oczekiwania były jednak wyższe. Pewnie liczono na sprzedaż nieużytkowanej nieruchomości, a tu doszło do skorygowania jej wartości, co pogorszyło wynik. Myślę, że po raporcie rocznym autoryzowanym widać będzie więcej.

Cóż, wyniki roczne za nami. Może nie do końca spełniły oczekiwania, ale dynamika wzrostu zysku netto dość imponująca r/r

czy można prosić SW o omówienie raportu?

Pozdrawiam

Frogger

Nemooo, przecież teraz wyniki będą za IV kwartał spółki (II kwartał roku kalendarzowego... Właśnie te kwartały są dla spółki najbardziej zyskowne.

Odświeżam wątek, bo ewidentnie spółka zyskała zainteresowanie inwestorów. Widać grę pod wynik roczny, który spółka opublikuje 14 sierpnia, pewnie apetyty na zyski i dywidende. Kurs jest na dwuletnich maksimach.


kliknij, aby powiększyć


pozdrawiam

Frogger

Dzieki za pomoc.

Znalazłem dość ciekawą prezentację m.in. na temat ETFW20L. www.sii.org.pl/static/img/0044...

wg niej

Zasady obrotu na GPW
• Rynek kasowy
• Notowania ciągłe
• Notowanie w PLN
• Jednostka notowania: 1 tytuł uczestnictwa
• Rozliczenie transakcji: T+3
• Krok notowań 0,01 PLN – 264,64 zł
• Widełki dynamiczne (3,5%) i statyczne – jak dla akcji z WIG20
• No cancelation range – jak dla z not ciągłych
• Pakietówki – 9-16.30, 2 mln zł, odchylenie kursu 2%
• Opłaty giełdowe: tak jak dla akcji z WIG20
• Debiut 22.09.2010

Dzięki za odpowiedź. Czy rozpiętość widełek ustalana jest subiektywnie przez animatorów czy może są jakieś przyjęte przez fundusz zasady?

Czesc
mam pytanie odnośnie ETFW20L. Mianowicie nie do końca jestem pewien czy dobrze rozumiem zasady ustalania ceny kupna/sprzedaży. Skoro "papier" notowany jest w systemie ciągłym (o ile się nie mylę), to cena powinna być regulowana transakcjami kupna/sprzedaży. I tu pytanie - czy to animator czy właściciel funduszu jest stroną sprzedającą czy może inny uczestnik rynku chcący sprzedać "akcje"?
Nie wiem, czy wyrażam się jasno - chodzi mi o to, od czego zależy bieżąca wysokość kursu? Czy jest "sterowana" przez animatorów w celu najwierniejszego odwzorowania poziomu WIG20?
Dzięki za pomoc

Frogger

czy bilans i wyniki finansowe tej spółki będą (są) częścią składową wyników finansowych i bilansu notowanego na NC Yellowhat?

Pojawił się raport za 1Q 2013. Trzeba przyznać, że jak na NC jest bardzo obszerny. Czy można prosić ekipę SW o omówienie raportu?

Pozdrawiam

Frogger

ciekawy artykuł o twórczości Yellowhat:

media2.pl/internet/102444-Maga...

"Aż 30 tys. czytelników pobrało w marcu iAM, eGO i MyMamy, magazyny wydawane wyłącznie na tablety. Reklamodawcy odkrywają interaktywne możliwości tytułów. CTR najlepszych kampanii sięga 20 proc."

"Marcowe wydania magazynów na tablety osiągnęły rekordowe statystyki pobrań. Jak podaje YellowHat, wydawca tytułów, kobiecy miesięcznik iAM pobrało w marcu 10,6 tys. internautów, męski eGO - 12,3 tys., a lifestyle'owy magazyn dla matek MyMamy - 7,1 tys. czytelników. Tylko w stosunku do poprzedniego miesiąca oznacza to ok. 10 proc. wzrosty dla iAM i eGO, podczas gdy 100 proc. dla MyMamy, który w lutym zadebiutował na rynku."

"Z badań Atmediów prowadzonych wśród media plannerów wynika, że w ub.r. 8 proc. wszystkich kampanii internetowych wykorzystywało kanał mobilny (smartfony, tablety). Jak szacuje firma, w tym roku liczba projektów angażujących mobile jako nośnik reklamowy wzrośnie przynajmniej dwukrotnie."

Pozdrawiam

Frogger

my tu gadu gadu, a tu proszę!

play.google.com/store/apps/det...

iAm na galaxy taba!

Pozdrawiam

Frogger

Bardzo uogólniasz. Zakładasz, że ludzie, którzy kupują ciuchy adidasa i samochody Lexus kupują wyłącznie ipady, a pod żadnym pozorem już nie galaxy taby. Drugie założenie jakie czynisz jest takie, że firmy, które są reklamodawcami odstąpiłyby od współpracy ze spółką gdyby ta zaczęła udostępniać magazyn na androida lub też zażądałyby obniżek cen... Nie rozumiem, dlaczego tak miałoby się stać?

Dobra dajcie spokój - weekend nadszedł nie ma co się zżmyać Shhh

Ja osobiście jestem zadowolony z raportu - widać, że model biznesowy, który obrali jest rentowny. Póki co nie ma też zbyt dużej konkurencji, więc i marże wysokie. Zauważcie, że jest wiele jeszcze segmentów do zagospodarowania w magach tabletowych - są już obecni w segmencie kobiecym, męskim, teraz MyMamy - a przecież rynek jest bardzo szeroki. To wszystko wspiera jeszcze "tabletyzacja" narodu - nie trzeba daleko szukać by zobaczyć dynamikę wzrostu rynku tabletów.

Mnie jednak nadal niepokoi podejście spółki do innych niż iOs systemów operacyjnych - ignorując inne systemy uzależniają się od rozwoju technologicznego i kondycji Apple. Usilnie twierdzą, że to segment posiadaczy ipadów jest najbardziej "magazynochłonny" i downloadujący takie rzeczy. Może, ale nic nie trwa wiecznie. Kiedyś przytaczaliśmy statystyki pokazujące sprzedaż nowych tabletów - przynajmniej w Polsce - ipady będą wg mnie marginalizowane - na razie jeszcze jadą na odium wielkości marki apple, ale to się zapewne zmieni - ludzie pójda po rozum do głowy - jak zobaczą, że konkurencyjne tablety oferują podobne rozwiązania i jakość za dużo niższą cenę... Stąd myślę, że spółka powinna zrewidować swoją strategię i zacząć wydawać na androida - i to jak najszybciej.

Pozdrawiam

Frogger

Dzięki za omówienie.

Mnie osobiście cieszy fakt, że od kilku kwartałów spółka oczyszcza się ze złego odium sprzed debiutu - kto ma pamiętać, ten pamięta o co chodzi.
Wydaje się też ,że staje się bardziej transparentna dla inwestorów, choć pewnie mogłoby być lepiej. No cóż, pewnie nie wszystko na raz, ale jeszcze kilka takich kwartałów i będziemy na dobrej drodze do urealnienia kapitalizacji z rzeczywistą wartością tej spółki. Przypomnę, że w ofercie prywatnej akcje nabywane były za 3,50 PLN...

A tak na marginesie - co sprawiło, że CV/EBITDA jest ujemny?

Pozdrawiam

Frogger

Pojawiły się wyniki za 4Q (2Q roku obrotowego spółki).

www.newconnect.pl/index.php?pa...

Są wg mnie bardzo dobre - zysk netto na poziomie 2,4 mln zł i 28 mln zł przychodów - jest to rekordowy wynik w historii spółki - jeszcze nigdy nie było takiego zysku. Narastająco mamy już 40 mln zł przychodów i 2,1 mln zysku netto. W zeszłym roku było to odpowiednio 36 mln i 1,2 mln... Cieszy prawie podwójny wzrost rentowności hello1

Myślę, że z każdym kwartałem spółka udowadnia coraz mocniej na co ją stać.

Pewnie w końcu zaczyna to być zauważalne - dziś wzrost o 20% i obroty ponadprzeciętne jak na SEV. Potencjał >250% do wzrostu chyba zaczął działać na wyobraźnię.

No i oczywiście wielka prośba do ekipy SW o podsumowanie raportu i aktualizację wskaźników wave

Pozdrawiam

Frogger

exter123 napisał(a):
No to przy cenie 13,01 zł mamy kapitalizację 15,4 mln zł. Rentowna spółka, która ma 15 proc. krajowego rynku tabletów! C/WK 0,97 to może być temat w kontekście tabletowej hossy.


zacząłem się trochę przyglądać - przyznam, że wygląda ciekawie. Ale czy z tą rentownością to nie przesada? Wyciągnęli trochę ponad 900 tys. z tych prawie 100 mln przychodów. Oceniając wartość spółki poprzez zysk, jaki generuje, nie wygląda imponująco i obecna wycena wydaje się lekko rozdmuchana.

Choć pewnie 4Q w tej branży to żniwa...

Myślę, że za dwa tygodnie warto będzie poprosić ekipę SW o krótką analizę wyników...

Pozdrawiam

Frogger

Chyba nic nie przegapiłeś - bo też w moim uznaniu nie było czego. Spółka rozczarowuje - słabą sprzedażą i brakiem perspektyw. Od miesięcy mamy po kilka postów dziennie na tym wątku, ale w moim odczuciu jest to totalne "wishful thinking" bez większych podstaw do realizacji życzeń. Prognozy - ich realizacja jest wg mnie nierealna. Co gorsza, straciłem poczucie misji tej firmy. Wycena jest wg mnie obecnie mocno przesadzona - co gorsza, dyskontuje mgliste perspektywy jako pewne.

Zgadzam się z analizą anty_teresy - zresztą jest wg mnie trafna dla całej branży, nie tylko dla 11bit.

Pozdrawiam

Frogger

ATM rozważa sprzedaż mPay'a

www.rp.pl/artykul/972922.html?...

"Operator światłowodowy ATM rozważa sprzedaż spółki zależnej, mPay, inwestorowi branżowemu - wynika z informacji przekazanych rpkom.pl przez Macieja Klepackiego, dyrektora ds. relacji inwestorskich ATM.
Zajmująca się płatnościami mobilnymi (za bilety komunikacji miejskiej, parkingi) spółka wyceniana jest na NewConnect, małym rynku giełdowym w Warszawie na około 9 mln zł (22 gr. za akcję).
Według Klepackiego, ATM z taką wyceną się zgadza."

pharma.info.pl/Medicalgorithmi...

"Spełnia się amerykański sen telemedycznej spółki. W drugim półroczu obiecuje przejęcie rywala."

zna ktoś więcej szczegółów?

Pozdrawiam

Frogger

Nowy magazyn w wykonaniu YH

wiadomosci.mediarun.pl/artykul...

"Yellow Hat wprowadza na rynek MyMamy - magazyn parentingowy na tablety i powierza Atmediom jego obsługę w zakresie sprzedaży reklam.

Premiera MyMamy przewidziana jest na luty 2013 r. Autorzy magazynu zaprezentują na jego łamach tematy m.in. z zakresu psychologii, zdrowia, designu, podróży i kulinariów. Tytuł dostępny będzie bezpłatnie (do pobrania w iTunes AppStore) i ma się ukazywać w cyklu miesięcznym. Wydawca będzie promował MyMamy wśród rodziców dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym."


kliknij, aby powiększyć


Pozdrawiam

Frogger

topfacet napisał(a):
Kupuj plotki, sprzedawaj fakty ?


ciekawe jakie plotki dziś kupowano...


kliknij, aby powiększyć


pozdrawiam

Frogger

Cytat:
"*** Version 1.0.2 is out! ***
What's new:

iPod 4Gen support
memory management improvements increasing game stability on other devices, especially those below iOS6
further multiplayer improvements
leaderboards fixes"


to super wiadomość. Myślę, że może wpłynąć na sprzedaż. Niestety jedyne, co mnie niepokoi to fakt, że RB nie jest już tak promowana jak tuż po premierze:

www.appannie.com/app/ios/real-...

choć nadal "Featured on the iTunes Home Page in 30 places".

pozdrawiam

Frogger

Update ilości ocen: 1249

zmiany po premierze (niestety nie wszystkie dni badałem, ale widać trend)

17-lis 400
18-lis 510
19-lis 620
20-lis 730
21-lis 840
22-lis 1022
24-lis 1092
27-lis 1249


pojawił się update 27.11, który jak widać na przykładzie USA zbiera więcej pozytywów (4 gwiazdki, stara wersja miała 3.5)

itunes.apple.com/us/app/real-b...

Nowa wersja na powrót zwiększa zainteresowanie - link do daily ranks dla PL

www.appannie.com/app/ios/real-...

i dla USA

www.appannie.com/app/ios/real-...

pozdrawiam

Frogger
Z sufitu to może za mocne słowo.

Już kiedyś pisałem jakim algorytmem się posługuję, napiszę jeszcze raz.

Zrobiłem analizę ilości ocen vs. średnia ilość pobrań z playa.

Patrząc na ogólny parametr, % opinii w stosunku do downloadów (próba dla 121 aplikacji - tylko gry) wynosi 0,52%.

To oznacza, że co 200 download kończy się wystawieniem opinii. Więc najprościej byłoby pomnożyć liczbę opinii * 200. Ale to nie takie proste. Sprawę komplikuje fakt, że odsetek opinii maleje proporcjonalnie do grupy downloadów, tj. największy odsetek opinii dotyczy aplikacji z grup ściągnięć poniżej 100 tys. sztuk. Wziąłem to też pod uwagę. Aplikacje 11BIt nie należą do grupy Angry Birds, gdzie masz ilość ściągnięć z przedziału 100 - 500 mln :-)

Stąd moje szacunkowe wyliczenie. Nie zgodzę się jednak z określeniem, że "z sufitu". Oczywiście najlepiej byłoby uzyskać takie dane od spółki, ale żadna z growych nie kwapi się do podawania takich danych. Więc chwytamy się jak widzisz metod alternatywnych.

Pozdrawiam

Frogger


frogger napisał(a):


Z samego tylko iOs mamy więc ok. 300.000 x 3,99$ + 150 tys. x 1,99$.

Liczy ktoś dalej? Google play + “indie”, ew. Steam?to dodajmy do tych wyliczeń choć średnią ściągnięć z obecnego playa, czyli ok 75 tys. za 11,99 PLN.

play.google.com/store/apps/det...

Reszta jak piszesz, będzie dość trudna do oszacowania.


OK,
w takim razie jest lepiej niż myślimy - widzę dwie wersje

HD, za 3,99$ : www.appannie.com/app/ios/anoma...
normal za 1,99$: www.appannie.com/app/ios/42777...

HD ma 2093 oceny, ale to tylko US. Jeśli weźmiemy inne "zasobne" kraje, a 90% ocen z reguły pochodzi z (alfabetycznie):

Australia
Canada
China
France
Germany
Italy
Japan
Poland
Russia
Singapore
South Korea
Spain
Thailand
Turkey
UK
USA

to mamy dla HD 4471 ocen, dodajmy 10% na kraje spoza powyższej grupy, czyli ok. 4900 ocen. To daje ilość pobrań na iOs zbliżoną do ok. 300 tys.

www.appannie.com/app/ios/42777...
www.appannie.com/app/ios/anoma...

Wersja Normal: 1949 ocen + 10% daje ok. 2150 ocen, czyli jakieś 100-150 tys. pobrań.

Z samego tylko iOs mamy więc ok. 300.000 x 3,99$ + 150 tys. x 1,99$.

Liczy ktoś dalej? Google play + “indie”, ew. Steam?

Pozdrawiam

Frogger

Wiem dlaczego mój system się pogubił - bo producent z twojego linku to "Chillingo Ltd". Ja patrzyłem jedynie na Anomaly produkcji 11Bit...

Nie wiem, dlaczego raz występuje pod Seller: "11Bit", a drugi raz pod "Chillingo Ltd"...


cetnar napisał(a):


Oczywiście trzeba doliczyć sklep AppStore dla Maca


wydaje mi sie, że appstore i itunes to to samo - przynajmniej jesli chodzi o dawanie ocen po zakupie - wspólna baza. Jak wpiszesz w google "anomaly appstore" to w wyniku wyszukiwania masz itunes.

Pozdrawiam

Frogger

"tyle" na oficjalnych sklepach - ile idzie przez typ "indie" - chyba nikt nie jest w stanie zliczyć...

google play: 50-100 tys. ściągnięć
itunes: ok. 30 tys. ściągnieć.

Tyle wg mnie.

Pozdrawiam

Frogger

Dzięki

a tu nowość:

finanse.wp.pl/kat,7069,title,S...

"23.11. Warszawa (PAP) - Notowana na rynku NewConnect spółka Sevenet chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję z zysku za rok obrotowy 2011/2012 - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 19 grudnia.

Na dywidendę ma trafić 0,6 mln zł z 1,2 mln zł zysku wypracowanego przez Sevenet w minionym roku obrotowym.

Zgodnie z projektem uchwały spółka ma wypłacić akcjonariuszom dywidendę do 28 lutego 2013 r. (PAP)"

Pozdrawiam

Frogger

Kilka ostatnich komunikatów

Jest raport roczny za 2011/12.

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

"Zarząd Spółki ocenia ostatni rok jako najlepszy w 15-letniej historii Sevenet S.A."

Rzeczywiście, wzrost obrotów z 35 mln do 67 mln zł, w końcu zysk netto.

A jak ocenia ten rok ekipa SW? Mieliśmy się przypomnieć po raporcie rocznym wave

Dodatkowo, mamy raport za 1Q 2012/13

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Może warto byłob odnieść się do raportu rocznego w świetle najnowszych wyników...

19 grudnia jest ZWZ - może po analizie raportu rocznego warto zadać spółce jakieś pytania. Ja się prawdopodobnie wybieram.

Pozdrawiam

Frogger

uaktualniam dane o opiniach:

17-lis 400
18-lis 530
19-lis 660
20-lis 741
21-lis 840
22-lis 1022

premiera była 15.11 - nie wiem, o której godzinie, załóżmy że cały dzień była gra dostępna (oczywiście może afektować na daną strefę czasową).

Przez 15/16 listopada zdobywała po ok. 100-150 komentarzy dziennie - obecnie, choć mamy tydzień od premiery, zmiana dzienna nie maleje. Można więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że gra nie traci na popularności.

Co mnie zaskoczyło, to fakt, że druga pod względem ilość komentarzy należy do... itunes russia wave (190 komentarzy, USA ok. 200).

1022 komentarze wg moich wyliczeń oznaczają ilość downloadów zbliżającą się już do 100.000

Pozdrawiam

Frogger

Pomimo wpadki z wieszaniem sie gry na niektóre iphony/ipady, co niestety zaniża średnią ocenę i wpływa na decyzję o zakupie gry, ta sprzedaje się wg mnie bardzo dobrze

17 listopada mieliśmy liczbę ocen 400, obecnie zliczyłem z największych krajów itunes + PL około 800.

800 opinii oznacza wg moich wyliczeń liczbę downloadów w okolicach 50-100 tys. A dopiero minęło 6 dni od premiery.

Gra nadal plasuje się wysoko w liczbie popularności w dużych krajach

pełne zestawienie jest tutaj:

www.appannie.com/app/ios/real-...

Najbardziej "chodliwe" kraje

USA: od tygodnia w I dziesiątce w kat. sports, w games utrzymuje się stabilnie w I 70-tce

UK: Cały czas nie spada z II miejsca w kat. sports, w games stabilnie na 13-14 pozycji

Niemcy: podobnie jak w UK, nie spada z dwójki w sports, w games stabilnie w okolicach 25 miejsca.

Jeśli ktoś jest zainteresowany pełną historią rankingów, klikamy tutaj (trzeba założyć darmowe konto)

www.appannie.com/app/ios/real-...

Brawa należą się za świetną promocję, wystarczy spojrzeć tutaj:

www.appannie.com/app/ios/real-...

w 127 krajach na main bannerze...hello1

Shame on you za wpadkę z chyba niezbyt profesjonalnym przetestowaniem gry na różne modele iphonów - ja wiem, że jest napisane, że gra dopasowana do 5 generacji, ale ludzie patrzą na lewo w itunes, a tam wyraźnie stoi, że praktycznie można ściągać od czwórki w górę w iphonach i od trójki w ipadach!!!Not talking

Gdyby nie to, mielibyśmy pełen sukces - a tak jest sukces połowiczny. Chyba, że VVD szybko wpuści aktualizacje i jeszcze raz pociągnie promocję.

Pozdrawiam

Frogger


myton napisał(a):
Nie wiem jak sprzedaż SJ wygląda na iOS. Może ktoś podzieliłby się obserwacjami. Pozdr.


Na itunes po kilka opinii w PL i USA. Taka ilość sugeruje ilość downloadów na poziomie poniżej 1000.

Pozdrawiam

Frogger

Think

w opisie "requirements" czytamy:

?Compatible with iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (4th generation), iPod touch (5th generation), iPad 2 Wi-Fi, iPad 2 Wi-Fi + 3G, iPad (3rd generation), iPad Wi-Fi + 4G, iPad (4th generation), iPad Wi-Fi + Cellular (4th generation), iPad mini and iPad mini Wi-Fi + Cellular. Requires iOS 4.0 or later. This app is optimized for iPhone 5."

itunes.apple.com/us/app/real-b...Ładnie, ładnie, ale dużo jednogwiazdkowych ocen za wieszanie się gry na 4s - sprawdzałem zarówno w USA, PL czy Niemczech na itunes. To może zniechęcić do ściągania przez posiadaczy "czwórek". Czy Spółka działa w temacie?

Pozdrawiam

Frogger

Witam

cieszy mnie rychła premiera RB, mam jednakże pytanie (o ile to nie tajemnica) - jaką popularnością cieszą się ostatnie produkcje: BMX Jam i Gyro+?

Pozdrawiam

Frogger

krzepiące info...

www.appannie.com/top/ipad/pola...

w kategorii lifestyle ego jest na I miejscu, a iam na 4-tym (uwaga, jeśli klikniecie za kilka dni, oczywiście ranking moze sie zmienić).

Wyprzedzają takie e-ziny jak Dziecko, katalog Ikei, Wysokie Obcasy, Malemen, Ładny Dom czy Glamour. Fakt, że część z wymienionych jest płatna, a ego i iam bezpłatne.

Pozdrawiam

Frogger

Chimpo po czym wnosisz? "sądzę" to trochę za mało... Jeśli masz jakiś sposób na szacowanie, to z pewnością wato go zaprezentować. Jeśli przynajmniej kilka osób przedstawi swój pomysł na takie obliczenia, może uda się dojść do czegoś bardziej precyzyjnego niż mój algorytm... Mamy wiele spółek growych istniejących na itunes, więc myślę, ze warto.

Pozdrawiam

Frogger

OK, wg mojego algorytmu Funky Smugglers szacuję na ok 65 tys. pobrań.

Zaznaczam, że jest to mocno zgrubny szacunek. Opieram się na liczbie recenzji. Tę itunes podaje. Porównuję ją z odniesieniem "liczba recenzji vs ilość pobrań" z google play. Zrobiłem średnią ilość recenzji dla ok. 100 gierek z przedziałów:

from to
1 000 5 000
5 000 10 000
10 000 50 000
50 000 100 000
100 000 500 000
500 000 1 000 000
1 000 000 5 000 000
5 000 000 10 000 000
10 000 000 50 000 000
50 000 000 100 000 000
100 000 000 500 000 000

wyszedł mi średni udział procentowy recenzji w stosunku do średniej ilości pobrań.

A więc znając liczbę recenzji i dzieląc przez procentowy udział recenzji w pobraniach uzyskuję ilość pobrań.

Na więcej nie starczyło czasu.


Topfacet, od pewnego czasu próbuję znaleźć rozwiązanie na oszacowanie ilości pobrań. W google play zawsze jest przynajmniej podany przedział: 100.000-500.000, itepe. Niestety, itunes store nie podaje zadnych danych. Wpadłem natomiast na pomysł by opracować pewien sprytny algorytm - pytanie czy ma sens... Wrócę ze szczegółami.
Może ktos ma jakiś prosty sposób na szacowanie downloadów?

Pozdrawiam

Frogger

Funky Smugglers w PL było hitem stosunkowo długo od premiery, jak na gierkę za dolara. Obecnie jest już mocno zapomniane. Chyba daje znać o sobie słaby marketing. Chyba że taka jest strategia 11Bit - wyprodukować tego typu gierkę, wyciągnąć z niej maksymalną ilość downloadów przez pierwsze kilka tygodni i zapomnieć, nie ponosząc nakładów na marketing.

Dane dla PL


kliknij, aby powiększyć


Natomiast ładnie wygląda ranking w USA - całkiem wysoko w mojej opinii się utrzymywała...


kliknij, aby powiększyć


(dane z appanie)

Pozdrawiam

Frogger

no to mamy raport za 3q

www.newconnect.pl/?page=1045&a...


czy jest szansa na omówienie przez ekipę SW?

pozdrawiam

Frogger

...tymaczesem, gierki "tanie" - ciekawy ranking z appanie.com

BMX Jam na Iphone:

www.appannie.com/app/ios/bmx-j...

36 miejsce w kategorii Sports w... Tanzani thumbright
96 w UK

Gyro+

podczas premiery miało 1 miejsce na iphonie w Polsce w kategorii Arcade, obecnie mocno spadło

www.appannie.com/app/ios/56745...

Natomiat Gyro w wersji free na google play ściąga się znacząco lepiej, jest na 87 pozycji w kategorii arcade w USA

www.appannie.com/app/android/p...

...osiągając tam 31 sierpnia 16 pozycję...

www.appannie.com/app/android/p...


Zgadzam się ze Scarrym, że w obecnej cenie akcji VVD Real Boxing i jego powodzenie jest już zdyskontowane. Pytanie czy wystarczająco - tego nie wie nikt...

Pozostaje czekać na premierę i pierwsze wyniki rankingu aplikacji.

Frogger

ok, jednak recenzje z tego co szukam są dość pochlebne, szczególnie neon blitza... pewnie dlatego dobrze się ściąga. Jedna z nich:

tech-trip.com/android/android-...

"Overview: Neon Blitz is one of the most vivid, abstract and colorful puzzle games that we have played for Android."

oceny na google:

play.google.com/store/apps/det...

średnia 4,4 na 5 punktów, 463 opinii.

Wiesz, czasem nasze wymagania nie pokrywają się z gustami innych użytkowników... Jednak sprzedaż generowana jest przez liczbę downloadów - to można stwierdzić z pełnym obiektywizmem.

Funky Smugglers 11 Bit'a ma na razie 22 opinie, więc trudno mówić o reprezentatywności. Co prawda prawie wszystkie 5-gwiazdkowe thumbright

play.google.com/store/apps/det...

Pozdrawiam

Frogger

GRAF78 napisał(a):
przeglądam zestawienia i o dziwo zarówno BMX Jam jak i Neon Blitz jakoś się sprzedają - szczególnie w UK, gdzie Neon jest dziś na 26miejscu (Free iPhon/iPod)thumbright


czemu "o dziwo"?

pozdrawiam

Frogger

Przyznam szczerze że ledwie rzuciłem okiem na DI i przytoczony przez Ciebie link.
Dla mnie problemem jest bardzo niska rentowność. Nawet, jeśli zrealizują prognozy, to rentowność EBITDA będzie na poz. 1,5%, a rentowność netto nie przekroczy 1%.
Sama branża wg mnie rozwojowa. Można się spółce przyglądać - czy jest w stanie wycisnąć z tak ogromnych obrotów więcej gotówki.
Dla mnie trochę kuriozalna historia: emisja akcji w celu pozyskania 1 mln zł na dwa centra dystrybucji butli, prognozując przychód rzędu 191 mln zł...

Pozdrawiam

Frogger

szkoda że nadal tylko na ipady...

liczyłem ze drugi numer da sie obejrzec na czyms androidowym.

Pozdrawiam

Frogger

Cytat:
Ale znajac gielde nic nie trwa zbyt dlugo i rynek racjonalnie zacznie wyceniac wkrotce te firmy


Dziwi mnie takie stwierdzenie w ustach kogoś tak zaprawionego w bojach jak Ty...

11Bit z całym szacunkiem, ale swojego czasu przewartościowany był zdecydowanie bardziej niż obecnie Vivid. W tej chwili wzrost na Vividzie jest ewidentnie pod premierę Boxingu. Obserwując kursy spółek growych widać takie prawidłowości praktycznie zawsze.

Topfacet, nie chcę być niesprawiedliwy, ale wydźwięk Twojego postu jest nieco spekulacyjny. Zresztą poddaję to pod werdykt moderatorów, w razie co proszę o usunięcie również mojego wpisu.

Pozdrawiam

Frogger

Czesc Scarry

nie mam złudzeń że ostatni wzrost kursu nie został wywołany BMX Jamem ani innymi produkcjami niskokosztowymi, a jest po prostu wzrostem pod premierę Real Boxingu. Zdecydowanie Real Boxing ma być motorem napędowym wyników Vivid a tym samym wzrostu kursu.

Pozdrawiam

Frogger

Chciałbym odświeżyć wątek o tej growej spółeczce, lekko na forum zapomnianej, a idą ostro do przodu.

www.wirtualnemedia.pl/artykul/...

"Vivid Games wprowadził do sprzedaży za pośrednictwem Apple AppStore grę BMX Jam i planuje co najmniej cztery kolejne tytuły do końca tego roku, poinformowała spółka w komunikacie."

Gra zyskuje niezłe opinie

www.148apps.com/reviews/bmx-ja...

trafili do "Today's Best Apps"

appadvice.com/appnn/2012/10/to...


kliknij, aby powiększyć


Tempo i konsekwencja działania to na pewno niezłe strony Vivid Games. Osobiście czekam na premierę Real Boxing, liczę, że to będzie dopiero hicior.


Pozdrawiam

Frogger

Amphibious napisał(a):
No tak to wiem , ale treść na smartfony i tablety byłaby identyczna więc synergia jest oczywista a rynek smartfonów jest wielokrotnie większy więc byłby to najszybszy sposób na zwielokrotnienie obrotów z tytułu reklam a chyba o to nam chodzi. Stworzenie aplikacji to jednorazowy wydatek a potem już zarabialiby kasę . Moim zdaniem to podejście że aplikacja tylko na tablety jest czymś wyjątkowym i lepszym jest błędem, przecież liczy się tylko i tak do ilu klientów ostatecznie dotrą z reklamą.


Zadałem pytanie spółce na ten temat, oto odpowiedź:

"Szanowny Panie

Rozważamy taką możliwość, jednak nasz magazyn z założenia ma być bardzo atrakcyjny wizualnie i duży ekran tabletu jest najbardziej predestynowany do takiego obcowania z czasopismem o jakie chodzi nam i użytkownikom.
Poza tym badania robione wśród użytkowników smartfonów i tabletów pokazują istotne różnice w sposobie korzystania pomiędzy jednymi a drugimi: mianowicie to użytkownicy tych drugich wykorzystują je do długich sesji, często w czasie relaksu, wieczorem, w weekendy, w celu przeglądania zawartości. Natomiast smartfony wykorzystuje się w krótkich, częstych sesjach w drodze, w przerwie etc. Dlatego postanowiliśmy opublikować iAM na tablety. Natomiast technicznie ta możliwość istnieje i być może kiedyś podejmiemy taką decyzję."

Pozdrawiam

Frogger


No to całkowicie zmieniłoby Twoją strategię inwestowania... Uzależniłbyś się już wyłącznie od mWigu, bez możliwości szybkiego zamykania i otwierania czegokolwiek...
Zauważ, że sprzedając teraz np. ETX stracisz jeszcze więcej niż wynika z wyliczeń bieżącego spadku kursu - tam jest taka płynność że nawet niewielkie wyjście zwali kurs jeszcze niżej.
Poza tym ETX jest niedowartościowany przy na razie solidnych fundamentach.
No nie wiem, oczywiście Twoja decyzja - czuję trochę lekkie zniechęcenie, mylę się?Eh?

Pozdrawiam

Frogger

Nie da sie go sciagnać na androida, musiałbyś mieć itunes albo dostęp do istore, a tego się nie da uzyskać na androida.

Trzeba cierpliwie poczekać na wersję androidową. Albo oglądać na pc-cie.

Pozdrawiam

Frogger

To dobre wieści o tych 10.000 pobrań.
Jednak nie liczyłbym, że uruchomienie iam'a na androida od razu znacząco zwiększy ilość pobrań. Rynek tabletów w Polsce, w odróżnieniu od smartfonów, zdominowany jest cały czas przez iPady. Więc oczywiście była to dobra decyzja YH, by zacząć od MacOS, a potem poszerzyć o androida. Bo jako że galaxy taby i inne androidopodobne żmudnie zwiększaja swój udział w tabletowej rzeczywistości, niezbędne jest być też w androidzie.

Chyba, że smartfonowcy też ściągają ten magazyn...

Gdyby kogoś interesował rynek tabletów, tu jest cieawe źródło:

www.tabletowo.pl/2012/09/18/ta...


kliknij, aby powiększyć


jednak tu widać, że apple traci w Polsce powoli rynek - wcale nie jest już najpopularniejszy w ostatnich miesiącach. Zyskuje tani goclever oraz asusy i galaxy taby - wszystkie mają androida.


kliknij, aby powiększyćPozdrawiam

Frogger

Ciekawy artykuł o Vivid Games z dziś

www.parkiet.com/artykul/128458...

"Prognoza zakłada, że tegoroczne przychody Vivid Games sięgną 4,65 mln zł (w 2011 r. było to 2,53 mln zł) a zysk netto wyniesie 0,74 mln zł (0,23 mln zł). Na razie, po sześciu miesiącach, obroty sięgają 1,53 mln zł (a analogicznym okresie 2011 r. było to 0,75 mln zł) a strata netto wynosi 3,6 tys. zł (minus 0,25 mln zł). – O naszych całorocznych wynikach zadecyduje IV kwartał. W tym okresie, w poprzednich latach, generowaliśmy ok. połowy rocznych przychodów. W tym roku udział ten może być jeszcze większy – wyjaśnia Kościelny."

Pozdrawiam

Frogger

Kolejny nowy klient w Sevenecie:

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

"Zarząd Sevenet S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2012 roku wpłynęło do Spółki istotne zamówienie na kwotę około 4,1 mln zł netto.
Emitent pozyskał od nowego Klienta z branży finansowej zamówienie na dostawę sprzętu i licencji Cisco, oprogramowania Zoom oraz usług w zakresie wdrożenia telefonii IP - na potrzeby wyposażenia Data Center oraz nowej siedziby Klienta.
Zamówienie realizowane będzie w 2012 roku i objęte jest 3 letnim serwisem. "

Pozdrawiam

Frogger

anty_teresa napisał(a):


Omówienie zmienię w przyszłym tygodniu. Każdy zainteresowany i tak może przeczytać wątek oraz zerknąć do wycen.


Przy okazji mam pytanie do SW - wydaje mi się, że omówienie nie zostało jednak skorygowane - czekamy na podsumowanie roczne?

Pozdrawiam

Frogger

nemooo napisał(a):
Sevenet zawsze ma okres ciszy i za chwile jakas bomba 2 - 3 umowy na kilka milionów.


www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

"Zarząd Sevenet S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka, Emitent) informuje o wpłynięciu w dniu 24.09.2012 do siedziby Emitenta podpisanej obustronnie umowy ze spółką z branży kolejowej.
Przedmiotem umowy jest zakup kompleksowych usług serwisowych obejmujących urządzenia firmy Cisco. Wartość umowy określona została na kwotę przekraczającą 8 mln zł brutto.
Zamówienie realizowane w ramach w/w umowy objęte zostało 5 letnim serwisem."

Pozdrawiam

Frogger

Zakładam jednak, że najpopularniejszą formą ściągania aplikacji na i-pada jest AppStore - rzuciłem tam okiem - 15 ocen, średnia 3 na 5 gwiazdek.

Nie widać niestety liczby downloadów.

Można go znaleźć też na itunes

itunes.apple.com/pl/app/iam-ma...


Pozdrawiam

Frogger

AnitoT

tu nie chodzi ani o nas, ani o innych akcjonariuszy, ale o to, czy spółka będzie w stanie poruszyć ogół do nagminnego ściągania tego zina i zarabiania na przychodach z reklam, bo zin jest darmowy.

Rynek e-prasy w Polsce raczkuje, fajnie że YH się bierze za pionierski segment, ale zgadzam się z kolegą Rybeuszem, że towarowi brakuje skutecznego PR-u. Jasne, można wyprodukować najlepszą i najfajniejszą rzecz na świecie, ale póki nie kupi tego gawiedź, to nie ma biznesu. A YH nie jest charytatywną organizacją czy np. inkubatorem, ale spółką, która ma na siebie zarabiać i wchodzić odważnie w tematy przynoszące przychody i zyski.

Patrząc na dane, które wymieniłem widzimy, że zin ściąga się niemrawo. Byłoby super zobaczyć za czas jakiś dane spółki na ten temat, ale raczej nie spodziewam się - patrząc na ignorancki stosunek do akcjonariuszy, którym się do obecnych czasów odznaczają.

YH liczy, że każde wydanie ściągnie kilka tysięcy osób. Czy to jest realne, jeśli na stronach pc wordlu, drugich po wstukaniu w google "iam magazyn" pobrań po tygodniu jest 7? Update z dziś: 10...

Pozdrawiam

Frogger


czesc

zacząłem się interesować liczbą pobrań (pewnie spółka nie ujawni takich informacji).

Wpisuję "iAm" w google. Włącza się autouzupełnianie "iAm magazyn" - super - znaczy, że ktoś już tego szukał.

Na pierwszym miejscu: appshopper.com/newsstand/iam-m...

liczba pobrań: nieznana, liczba recenzji: 0. Znaczy nikt nie ocenił...

No dobrze - na drugim miejscu jest pc world

www.pcworld.pl/ftp/iam.magazyn...

pobrań: 7 (słownie: siedem)

Troszkę to załamujące - mija tydzień od publikacji, a pobrań 7, na drugiej pod kątem popularności stronie wyrzucanej przez google.

Na innych stronach iAm można znaleźć, ale nie widać liczby pobrań. No jeszcze poza www.idg.pl/ftp/iam.magazyn.htm... - liczba pobrań też 7...

Mam duże obawy co do zwrotu z tej inwestycji (nie mówię bynajmniej o kupnie akcji YH, ale o inwestcyji w mag+ i kosztów wytworzenia takiego e-zina).

Pozdrawiam

Frogger


Kilka szczegółów

www.ekonomia24.pl/artykul/7062...

"Yellow Hat, specjalizująca się m.in. tworzeniu aplikacji na smartfony i tablety oraz tabletowe wersje prasy, nie podaje, ile kosztował jego start . Już od drugiego wydania magazyn ma jednak na siebie zarabiać. – Pierwszy numer oczywiście się jeszcze nie zwróci z uwagi na koszty uruchomienia projektu, ale drugi powinien już na siebie zarobić – mówi Łukasz Mroczek, członek zarządu Yellow Hat. Pomocne ma być w tym to, że redakcja nie jest kosztowna: oprócz grafików i redaktor naczelnej nie zatrudnia na stałe dziennikarzy. Wydawca liczy, że każde wydanie będzie ściągać 4-7 tys. osób."

"- Do końca tego roku chcemy uruchomić jeszcze jeden magazyn – zapowiedział Sławomir Szymański, prezes Yellow Hat. Będzie to magazyn dla mężczyzn."

"Reklamy są interaktywne: można w nich zmieniać kolory reklamowanych przedmiotów i oglądać uzupełniające je materiały wideo."

Szkoda że tylko na iPady, jakby Galaxy taby i inne nie istniały - no cóż, zobaczymy jak będzie z tym ROI.

Pozdrawiam

Frogger

oto okładka


kliknij, aby powiększyć


bedziemy śledzić liczbę uploadów.

Pozdrawiam

Frogger

Wielkie dzięki za te informacje.
Sprawa wg mnie pokazuje dwie rzeczy: jak wiele spółka musi się nauczyć by normalnie egzystować na new connect i zaspokajać potrzeby informacyjne drobnych akcjonariuszy.
Druga rzecz to sposób działania mediów - w tym przypadku Stock Watch - jak dużą siłę oddziaływania może mieć serwis na poczynania spółki - za to jestem Wam szczególnie wdzięczny (pewnie nie tylko ja, ale pozwalam sobie wypowiedzieć się w imieniu większości), gdyż wiadomo jaka jest siła przebicia pojedynczych graczy thumbright

Pozdrawiam

Frogger

To bardzo krzepiąca informacja że spółka interesuje się tym, co pojawia się na SW. Czekam z niecierpliwością na update salute

Od kilku dni na spółce ponadprzeciętne obroty (oczywiście jak na realia NC i SEV) ładne zwyżki.


kliknij, aby powiększyć


Ale nagle zniknął potencjał zmiany we wskaźnikach finansowych na SW, jak również rating i inne wskaźniki - czym to spowodowane?

Pozdrawiam

Frogger

Też kiszę ETX ze względu na powtarzalność dywidendy. Choć ostatnie wyniki zaczynają mnie trochę niepokoić - obawiam się, że ich model biznesowy trochę się wyczerpuje. Jeśli nie wymyślą czegoś nowego, jakiejś wartości dodanej do standardowego produktu, mogą się wypalić. Liczę jeszcze na rynek rumuński. Do tego wszystkiego dochodzi sypanie akcjami pracowniczymi objętymi w pakiecie menedżerskim przez pracowników ETX. Stąd trzymam ,widzę że ty też jeszcze nie wywaliłeś :-)

Gratuluję podjęcia decyzji w kwestii IDM. To świetny przykład jak warto uruchomić stop loss niż łudzić się potencjalnym odbiciem w niewiadomo jakiej przyszłości! Teraz miałbyś poobcinane paluchy przez ten spadający nóż hello1

Frogger

Wielkie dzięki za omówienie raportu.

P.S. Odnośnie "dyskonta" - ciekawie wygląda stockwatchowa analiza wskaźników z potencjałem zmiany 728 % :-)

Pozdrawiam

Frogger

A co mieli pisać w MI, że przyniosą stratę przez kolejne kilka lat? To newconnect, a ta firma to startup. Wchodząc w takie spółki trzeba liczyć się z tym, że stracimy wszystko. Do tego spółka działa w nowych technologiach, czyli na rynku oznaczającym się ogromnymi szansami, ale jednocześnie ogormnym ryzykiem. Powiem szczerze, ja osobiście nie mam pretensji do tego, jak ci panowie prowadzą biznes - nie mam wystarczająco dużo wiedzy by ich krytykować za utracone szanse czy może politykę cenową albo brak aktywności na rynku. Natomiast ogromne słowa krytyki należą się za polotykę informacyjną, która w tej spółce szwankuje na całego. Od samego początku jej debiutu.

Pozdrawiam

Frogger

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 6 września 2011
Ostatnia wizyta: 8 kwietnia 2016 18:49:32
Liczba wpisów: 162
[0,04% wszystkich postów / 0,05 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,781 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +153,98% +30 796,18 zł 50 796,18 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d