pixelg
PRAGMAINK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

PRAGMAINK [PRI]

AKTUALNY KURS: 7,04 zł (-3,30%) 17-02-2020 13:38
Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 712
Wysłane: 20 maja 2013 12:12:08 przy kursie: 21,71 zł
OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. (GKPI)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Pierwsze trzy miesiące 2013 roku nie były udane pod względem uzyskanych wyników dla GK Pragma Inkaso. Począwszy od przychodów brutto ze sprzedaży wszystkie pozycje wynikowe kwartalnego rachunku zysków i strat wskazują na pogorszenie w ujęciu r/r. Dodatkowo tempo tego pogorszenia wzrasta wraz z kolejnymi pozycjami dotyczącymi działalności podstawowej Grupy, co oznacza również spadek efektywności jej działania – przychody brutto spadły o 20%, przychody netto (po odjęciu kosztów zakupionych wierzytelności oraz kosztów faktoringu) o 29%, a zysk netto na sprzedaży o 58% (ogólne koszty administracyjne wzrosły o 2%). Jeśli chodzi o dalsze pozycje wynikowe to w przypadku wyniku operacyjnego Grupa odnotowała r/r spadek zysku o 55% (na pozostałej działalności wykazano niewielki zysk wobec straty przed rokiem), na poziomie wyniku brutto spadek zysku o 90% (koszty finansowe netto były mniej więcej na tym samym poziomie co przed rokiem), a na poziomie netto spadek zysku o 36%, w tym dla akcjonariuszy spadek o 46% (wyhamowanie spadku zysku na poziomie wyniku netto było możliwe dzięki księgowaniu aktywa podatkowego w wysokości ok. 1,5 mln zł, uzyskanego przez spółkę zależną – Pragmę Faktoring – str. 52 w raporcie za 1kw). Sytuację tę w ujęciu wartościowym przedstawiono na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


W odniesieniu do kwartalnych wyników GKPI warto odnotować, że regres r/r wystąpił we wszystkich głównych obszarach jej działalności (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) – skupie i odzyskiwaniu wierzytelności (spadek przychodów brutto o 80 a netto o 133%), faktoringu (spadek przychodów brutto o 8, a netto o 22%), usługach windykacji na zlecenie (spadek przychodów brutto o 51 a netto o 56%) oraz udzielaniu pożyczek (spadek przychodów netto o 5%).


Wpływ na taki stan rzeczy w opinii Kierownictwa GKPI miało kilka czynników, w tym w szczególności:
- zmniejszenie aktywności Grupy w obszarze faktoringu spowodowane koniecznością kumulacji środków w związku z przedterminowym wykupem obligacji Pragma Faktoring S.A.;
- niekorzystne warunki atmosferyczne w końcu 1kw, w rezultacie których, poprzez zmniejszenie się obrotów w wielu branżach gospodarki, spadł popyt na usługi faktoringowe;
- zmniejszenie rentowności działalności pożyczkowej oraz przychodów z tytułu odsetek umownych w związku z obniżkami stóp procentowych NBP (większość pożyczek udzielanych przez GKPI oparta jest na wielokrotności stóp procentowych, najczęściej jako czterokrotność stopy lombardowej);
- wydłużenie i zmniejszenie skuteczności procesu windykacji prowadzonego przez Grupę w rezultacie pogarszającej się sytuacji majątkowej dłużników.

Należy w tym miejscu zauważyć, że o ile kwestie pogodowe oraz związane z przedterminowym wykupem obligacji można uznać za przejściowe, to w odniesieniu do pozostałych czynników mamy już do czynienia z wpływem o charakterze bardziej średnioterminowym. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że rynek na którym działa Grupa ma charakter rosnący, co powinno z kolei przekładać się pozytywnie na wielkość portfela wierzytelności.

Wyniki 1kw b.r. wpłynęły również negatywnie na obraz sytuacji GKPI w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostki odpowiednio – tys. zł oraz %). Co prawda poszczególne wskaźniki rentowności jeszcze do ubiegłego okresu sprawozdawczego utrzymywały się w tendencji wzrostowej, to jednak w odniesieniu do rachunku zysków i strat, mniej więcej od roku, wyraźnie widać stopniowy spadek wartości przychodów brutto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Warto również przy tym zauważyć pogarszającą się rotację aktywów pochodzących z podstawowej działalności Grupy (wierzytelności zakupione i objęte faktoringiem, udzielone pożyczki) – licząc w ujęciu narastającym za 12m, w 1kw u.r. rotacja ta wynosiła 4,15, a obecnie jest to 2,66.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKPI, to w analizowanym okresie mamy do czynienia odpływem gotówki na poziomie salda ogólnego w wysokości ok. 2,6 mln zł – działalność operacyjna wygenerowała tym razem ledwie ok. 0,4 mln zł gotówki (w poprzednich okresach sprawozdawczych było to zawsze między 2 a 8 mln zł), co nie wystarczyło na pokrycie inwestycyjnych (ok. 0,6 mln zł) i finansowych (ok. 2,4 mln zł) wydatków netto. Jednocześnie jednak, jakkolwiek w odniesieniu do działalności operacyjnej przepływy są dużo niższe niż przed rokiem (wtedy było +3,6 mln zł), to na poziomie salda ogólnego mamy nawet lekką poprawę w ujęciu r/r (wtedy odpływ był na poziomie 2,8 mln zł).

W ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej – jednostka tys. zł) widać w ostatnim czasie względną stabilizację w zakresie poszczególnych sald. Jednocześnie jednak należy zauważyć, że GKPI ma ostatnio problem z wygenerowaniem dostatecznej ilości gotówki na działalności operacyjnej, aby pokryć wydatki inwestycyjne, dotyczące zakupu nowych wierzytelności, oraz spłatę i obsługę zaciągniętego zadłużenia oprocentowanego.


Ocena sytuacji finansowej
W odniesieniu do bilansu GKPI (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł) można zauważyć, że po dynamicznej tendencji wzrostowej, 1kw b.r. przyniósł stabilizację sumy bilansowej na poziomie ok. 160 mln zł. Warto przy tym odnotować utrzymującą się wysoką płynność aktywów Grupy (zdecydowaną większość stanowią składniki obrotowe dotyczące głównie nabytych wierzytelności, faktur oraz udzielonych pożyczek), jednakże należy przy tym przypomnieć o spadającej ostatnio ich rotacji. W odniesieniu do pasywów widzimy blisko 39-proc. udział kapitału własnego, który z dużą nadwyżką pokrywa aktywa trwałe (świadczy to o prawidłowej strukturze kapitałowo-majątkowej podmiotu), ale jednocześnie 56-proc. udział zobowiązań oprocentowanych (głównie o charakterze długoterminowym).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


GKPI cechuje się wysokim ratingiem w serwisie (waha się on od dłuższego czasu między poziomem AA i AAA), przy czym wynika on w znaczącym stopniu z dużego udziału kapitału obrotowego netto w aktywach (jednej z podstawowych relacji w modelu Altmana). Co prawda faktyczna sytuacja Grupy w zakresie kapitału obrotowego netto aż tak korzystna nie jest (od jakiegoś czasu występuje tu niedobór), ale jednocześnie należy zauważyć, że poszczególne wskaźniki finansowe dotyczące płynności i zadłużenia są na generalnie bezpiecznych poziomach, przy systematycznym generowaniu przez GKPI dodatnich wyników operacyjnych zarówno w ujęciu księgowym jak i gotówkowym.

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują na optymalną wycenę (względnie lekkie niedowartościowanie) akcji Pragma Inkaso na GPW. Tradycyjnie, najbardziej optymistyczne wskazania mamy w przypadku metod mnożnikowych. Na wycenę lekko powyżej rynkowej wskazują metody dochodowe, a znacznie poniżej rynku akcje GKPI wyceniają metody majątkowe.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/pragmain... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/pragmain...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 20 maja 2013 17:47

robertus
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 20 maja 2013 22:39:46 przy kursie: 21,71 zł
Hmmm... omówienie brzmi niczym wyrok...
A takie wysokie miejsce było w rankingu Neila. Ale to pewnie z tego powodu, że poprzednie kwartały proentowały.

Bardzo dziękuję,
Robertus

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 681
Wysłane: 22 lutego 2017 02:43:40 przy kursie: 10,30 zł
ja bym zwrocił uwagę na niekompetencję/złe zamiary ludzi w zarządzie spółki...
polecam prześledzenie zależności miedzy spółką a notowanym jeszcze na NC Invico.

ElaS
ElaS PREMIUM
Dołączył: 2016-03-02
Wpisów: 112
Wysłane: 3 sierpnia 2018 19:18:00 przy kursie: 9,50 zł
kolejna spółka na którą zwróciłam uwagę ale tylko jak widać ja

może ktoś się skusi na analizę, ciekawa jestem oceny

mc1980
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-11-17
Wpisów: 22
Wysłane: 6 sierpnia 2018 09:30:53
Nie tylko :) Też ją posiadam.

Moim zdaniem, główna wartość jaką posiada Pragma Inkaso to ponad 80% pakiet akcji w Pragma Faktoring. Szczegółowe analizy znajdziecie pod linkiem:

www.gazetagieldowa.pl/2018/06/...

Z nowości dotyczących Pragma Faktoring (spółka zależna LeaseLink) - ostatnio podpisali umowę z Ikea w sprawie leasingowania mebli nabywanych przez klientów:

www.propertydesign.pl/design/1...

Pragma Inkaso dodatkowo prowadzi działalność windykacyjną w zakresie windykacji własnych i zewnętrznych portfeli. Ostatnio poinformowała o umowie serwiserskiej:

www.bankier.pl/wiadomosc/PRAGM...

Na koniec: Zgodnie z moimi obliczeniami akcjonariusz mniejszościowy (Rymaszewski Investments) sprzedał cały (lub prawie cały) pakiet posiadanych akcji. Tak więc ryzyko sporej podaży odpadło

Inkaso 247 427 data cena
-50 000 02.07.2018 pakietowe
-60 000 04.07.2018 Zarząd
-26 000 04.07.2018 Zarząd
-54 000 04.07.2018 Zarząd
-7 000 03.07.2018 sesyjne?
-22 500 13.07.2018 pakietowe
-22 500 13.07.2018 pakietowe
Pozostało? 5 427


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,358 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d