pixelg
KRUK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KRUK [KRU]

AKTUALNY KURS: 102,00 zł (-1,83%) 09-07-2020 17:00
bartekb125
Dołączył: 2011-08-13
Wpisów: 51
Wysłane: 20 stycznia 2015 09:38:24 przy kursie: 115,00 zł
Witam,
Pytanie do ogarniętego gości analityka z doświadczeniem/prawnika. Co w praktyce dla wyników spółki oznacza nowa ustawa o upadłości konsumenckiej? Czy przede wszytkim jest to niekorzystne bo kiedy kruk kupi wierzytelność a konsument powie, że korzysta z upadłości konsumenckiej to znaczy, ze KRUK zaksięguje to jako stratę?

Keczler
Dołączył: 2013-01-17
Wpisów: 102
Wysłane: 20 stycznia 2015 11:34:05 przy kursie: 115,00 zł
Informacja od samego prezesa, więc źródło wiarygodne.

Cytat:
Prezes pozytywnie ocenia ponadto nowe prawo upadłości konsumenckiej, które weszło w życie z początkiem 2015 roku. Zmiany są nakierowane na ułatwienie dłużnikowi przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

"Na wielu rynkach, na których nasza branża działa z powodzeniem, np. w USA, Wlk. Brytanii czy w Niemczech, gdzie rozpoczynamy działalność, istnieje model upadłości konsumenckiej i stawiam tezę, że nowe przepisy nie przeszkadzały tam w rozwoju rynku wierzytelności. Podobnie i w Polsce nie będzie to przeszkoda" - powiedział prezes.


Brane stąd: www.bankier.pl/wiadomosc/Kruk-...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 20 stycznia 2015 22:46:11 przy kursie: 115,00 zł
Ustawa jest delikatnie niekorzystna. Natomiast upadłość nie będzie powszechna. Owszem to oznacza umorzenie części długów, ale wyzbycie się także całości aktywów...
Poza tym to nie nowość dla rynku, bo o ustawie rozmawiano już od dawna, dawno temu została także uchwalona. Jej oddziaływanie rynek już także dawno zdyskontował.


rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 21 stycznia 2015 02:15:51 przy kursie: 115,00 zł
Moim zdaniem ustawa jest nawet delikatnie korzystna, bo porządkuje pewne rzeczy. Teraz kto miał nie płacić, to nie płacił i tak. Popadał w coraz większe zadłużenie i nikt nic z tym nie mógł zrobić. Upadłość konsumencka daje szansę wyjść na prostą, więc niektórzy się na to zdecydują.

A dlaczego to jest korzystne? Ponieważ do tej pory dłużnik, który nie płacił i tak nie przynosił dochodu. Prawdopodobnie był "obrezerwowany", ale bilansowo, a nie podatkowo. Upadłość daje wierzycielom stratę podatkową. Mam nadzieję, że konsumencka też. Temat do sprawdzenia.

Jednocześnie upadłość konsumencką można ogłosić raz w życiu, więc ludzie nie będą się tym bawić.

Jest też korzystna, bo generalnie lepsze są sytuacje, gdzie reguły są ustalone i znane. Lekkie, ciężkie, trudne, łatwe - zawsze można do nich akomodować swój biznes. A jak wszystko jest rozmyte, niejasne i nieustalone, to nigdy do końca nie wiadomo, skąd i kiedy wyskoczy jakiś zonk.
Vide: opodatkowanie używania samochodów służbowych do celów prywatnych. Do tej pory cokolwiek zrobiłeś, nigdy nie miałeś pewności, czy Cię nie ścigną. I nie wiadomo było, jak się przed tym skutecznie zabezpieczyć.

Tak, jak mówi prezes, zagranicą to działa i jakoś nie ma tematu.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 16 marca 2015 17:14:03 przy kursie: 134,05 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Kruk SA po IV kwartale 2014r.

Choć cały rok 2014 można nazwać w spółce tylko określeniem świetny, to sam czwarty kwartał zasłużył na ocenę tylko dobrą. Cóż, spółka rozpieściła swoich akcjonariuszy bajecznymi wręcz wynikami w pierwszej połowie roku, więc pozostaje mały niedosyt, choć przecież wynik netto w relacji 4q/4q poprawił się o ponad 20 proc. co obiektywnie jest wynikiem nadal bardzo dobrym.


kliknij, aby powiększyć


Przychody grupy wyniosły w IV kwartale 120 mln zł, co daje wzrost o 17 mln (16 proc.) w ujęciu r/r. Najwyższą dynamiką wykazał się segment pozostałych produktów, czyli pożyczek i bazy dłużników ERIF (24 proc.), ale tradycyjnie na finalny wynik (marżę pośrednią) miło to niezbyt znaczący wpływ, gdyż ten zależy głównie od tego co się działo z windykacją portfeli na własny rachunek i ryzyko. Nie oznacza to oczywiście, że są „nieważne” bo mimo wszystko inkaso dało na wynik brutto grupy (28 mln zł przed opodatkowaniem) 3,1 mln zł, a ERIF i pożyczki kolejne 1,9 mln. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia przypisania kosztów ogólnych do tych segmentów, ale raczej w finansowych nie partycypują.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Skoro mowa o przychodach i wyniku na własnych pakietach, to należy się jedna uwaga. Grupa nie wyodrębniła danych za sam IV kwartał, a dokonała w raporcie zmiany zasad rachunkowości dotyczących prezentacji portfeli wierzytelności nabytych od 1 stycznia 2014r. Do tej pory wartość bilansową pakietów wykazywała w wartości godziwej i wszystkie skutki przeszacowań, łącznie z tymi wynikającymi ze zmiany stopy dyskontowej odnosiła na wynik finansowy, podobnie jak koszty transakcyjne obciążały wynik okresu. Teraz dla portfeli nabytych w roku 2014 Kruk używa wyceny według zamortyzowanego kosztu, co oznacza, że nie koryguje już wartości portfela (a tym samym przychodów!) ze względu na zmianę stopy procentowej wolnej od ryzyka, a jedynie na skutek zmiany prognozy przepływów. Ponadto koszt transakcyjny przypisywany jest do wartości portfela, co poprawia współmierność przychodów i kosztów.

Trzeba mieć na uwadze, że tak jak do tej pory coraz niższe stopy procentowe oddziaływały korzystnie na wycenę portfela, tak w IV kwartale już portfele nabyte w 2014r. na skutek zmian nie skorzystały na ostatniej obniżce. Podobnie potencjalna zwyżka już nie będzie miała tak negatywnego wpływu na wynik. Przy czym jeszcze raz zaznaczę, że mówimy tylko o pakietach nabytych w roku 2014 i później. Wynik w kolejnych okresach będzie nie wrażliwy w bezpośredni sposób na wahanie stóp.

Bilansowa wartość portfeli nabytych (wszystkich razem) na koniec roku wyniosła 1,366 mld zł i była wyższa o 30 proc. od wartości na koniec roku 2013. Średniokwartalna wartość wyniosła zaś 1,297 mld zł, co stanowi wzrost o 24 proc. w porównaniu do stanu na koniec roku 2013.

Wpłaty od dłużników w IV kwartale wyniosły 183 mln zł, czyli o 28 mln więcej r/r. To mniej niż wynosi wzrost wartości portfela, ale trzeba pamiętać, że Kruk nabył portfele hipoteczne, których cena zakupu jest znacząco wyższa od portfeli detalicznych i korporacyjnych. Przez ten fakt relacja spłaty do wartości bilansowej może się pogorszyć.


kliknij, aby powiększyć


Tempo wzrostu przychodów jest jeszcze niższe – 16 proc. i to pomimo odniesienia w okresie porównawczym negatywnego przeszacowania (łączna zmiana wynikająca ze zmiany stopy i prognozy wpłat) w kwocie 15 mln zł (obecnie wpływ nie jest duży – 2,6 mln na raportowane 109 segmentu). Po eliminacji wpływu przeszacowań przychody segmentu są nawet odrobinę niższe niż w roku poprzednim, co pokazuje, że coraz większą część spłaty stanowi amortyzację, natomiast niższą część odsetkowa czyli przychód w okresie. I znów wydaje się, że wyższa cena nabycia implikuje niższą wewnętrzną stopę zwrotu związaną z mniejszym ryzykiem pakietów hipotecznych. Proszę zwrócić uwagę, że o ile spłaty praktycznie trafiają w punkt swojej długoterminowej linii regresji, to przychody już nieco zostają poniżej.


kliknij, aby powiększyć


W porównaniu do 4 kwartału roku wzrost kosztów segmentu nie jest duży. Jeśli odniesiemy koszty do poziomu spłat, to mamy spadek z 27 proc. przed rokiem do obecnych 25 proc. Jeśli znów wpłaty w kwartale pomniejszymy o poniesione koszty segmentu (co wydaje się przecież logiczne) i odniesiemy do wartości średniej portfela to otrzymamy dokładnie taką samą wydolność gotówkową – 43 proc. rocznie. Rentowność segmentu nieco spada (60->58 proc.), ale to jak wspomniałem przez nieco niższą część kapitałową spłaty.


kliknij, aby powiększyć


Dość zaskakująco wzrosły koszty ogólne i trzeba to potraktować jak negatyw. Kruk zaraportował w tym kwartale 23 mln zł, w porównaniu do 17 w poprzednim kwartale i 17 przed rokiem. Z wyjaśnień uzyskanych od spółki wynika, że wzrost kosztów to efekt uruchomienia działalności w Niemczech i zmiany siedziby i rozliczenia opcji menadżerskich. Przypomnę, że według MSR emisje motywacyjne stanowią koszt okresu, choć koszt niegotówkowy.

Skoro wzrósł portfel to można się domyślać, że wzrosło także nominalne zadłużenie odsetkowe. Faktycznie tak się stało. Średniokwartalny poziom wzrósł z 653 mln do obecnych 783. Pomimo tej zwyżki koszty odsetkowe i finansowe spadły, co ma związek oczywiście znów ze spadkiem stóp procentowych. Efektywna stopa wyniosła tylko 6,02 proc.


kliknij, aby powiększyć


Zgodnie z tradycją, Kruk na koniec roku udostępnił krzywą spłat z posiadanych portfeli. Krzywa po raz kolejny wywłaszczyła się i wydłużyła co z resztą wpisuje się w forsowany przez spółkę model biznesowy. Oczywiście krzywa wydłużyła się o kolejny rok, ale proszę zwrócić uwagę, że suma odzysków z pierwszych 8 lat w zasadzie się już nie zmieniła. W roku 2012 wyniosła 250 proc. Zainwestowanej kwoty, w 2013 255, a w 2014 254. W związku z zachowaniem krzywej odrobinę wydłuża się zapotrzebowanie na finansowanie, ale cały czas odzyskanie zainwestowanej kwoty trwa poniżej 3 lat. Krótko mówiąc emitowane obligacje (w przypadku finansowania zakupu w 100 proc.) nie powinny mieć okresu krótszego niż 3 lata i tak faktycznie się ostatnio dzieje.

Stosunek EBITDA gotówkowej (czyli po eliminacji niegotówkowych przeszacowań) do zadłużenia odsetkowe wynosi 1,7, co oznacza, że Kruk posiada bardzo wysoką zdolność do obsługi zadłużenia. Nie może zatem dziwić notowanie niektórych serii na Catalyście znacząco powyżej wartości nominalnej. Poziom zadłużenia ogólnego wynosi zaledwie 61 proc. co zostawia spółce bardzo dużo możliwości jeśli chodzi o wzrost finansowania i rozwój.

Choć spółka nigdy nie podawała prognoz wyników, to ambicją zarządu był zawsze wzrost o kilkanaście procent rocznie. Jak widać w tym roku udało się to dość szybkie tempo spółce utrzymać pomimo poniesienia kosztów rozwoju biznesu w Niemczech. Przy wyniku netto na poziomie 152 mln zł i kapitalizacji w kwocie 2,3 mld zł dostajemy stopę dyskontową w metodzie renty wieczystej na poziomie 6,6 proc. Natomiast licząc koszt kapitału własnego na poziomie 12 proc. 7 proc. dla kapitału odsetkowego dostaniemy WACC na poziomie 8,9 proc. Oznacza to, że rynek przykłada do Kruka tempo wzrostu na poziomie inflacji - 2,3 proc. Można powiedzieć, że to bardzo konserwatywne założenie w świetle historii finansowej spółki nawet jak uwzględnimy/skorygujemy w wynikach zdarzenia rzadkopowtarzalne (sprzedaż pakietów na rynku wtórnym) czy nawet wolniejszy wzrost rynku polskiego niż obecny.

>>>Wyceny automatyczną są tutaj!
>>>Więcej analiz raportów finansowych!

Edytowany: 20 marca 2015 10:01

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 20 marca 2015 20:03:59 przy kursie: 135,00 zł
Z nowych informacji dotyczących spółki:
1. Pojawił się wywiad z prezesem Piotrem Krupą

Kruk chce być wielkiej trójce europejskich firm zarzadzania wierzytelnościami

2. Na stronie korporacyjnej Kruka w SW pojawiła się nowa zakładka Kruk TV
Jako pierwsze pojawiły się filmiki z komentarzem do wyników za 2014 r. prezesa Krupy i wice Zasępy.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 11 maja 2015 15:39:54 przy kursie: 164,80 zł
Omówienie wyników finansowych GK Kruk SA po 1 kwartale 2015r.

Kruk otworzył nowy rok bardzo dobrymi wynikami. Przychody wyniosły 133,2 mln zł i były o 12,8 mln wyższe od raportowanych kwartał wcześniej i 13,2 mln większe niż w odpowiadającym kwartale minionego roku. Wynik operacyjny spółka zamknęła kwotą 60,7 mln zysku, co daje wzrost o 44 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i 18 proc. r/r. Na poziomie netto Krukowi udało się wypracować 50,6 mln zł, w porównaniu do 42,1 mln w czwartym kwartale 2014 r. i 40 mln w pierwszym kwartale 2014 r. Choć zdarzają się kwartalne aberracje to długoterminowy wzrost wyników finansowych spółki jest bezsprzeczny.


kliknij, aby powiększyć


Wzrost przychodów i wyników ma swoje podłoże w coraz większych inwestycjach w portfele wierzytelności. Choć bilansowa wartość na koniec kwartału kosmetycznie się obniżyła, to wartość średniokwartalna był rekordowa i przełożyła się na wysokie spłaty. Wierzyciele wpłacili do Kruka 187 mln złotych, w porównaniu do 183,5 mln trzy miesiące wcześniej i 153,8 w pierwszym kwartale poprzedniego roku. Uroczniona rentowność portfela wierzytelności wyniosła 55,4 proc. i praktycznie wpisała się w średnią kwartalną wartość z ostatnich 2 lat – 56,2 proc.


kliknij, aby powiększyć


Rosnące wpłaty przełożyły się na wzrost przychodów. Te dotyczące własnych portfeli wierzytelności wzrosły o 12 mln zł (11,24 proc.) w porównaniu do poprzedniego kwartału i 12,7 w porównaniu do odpowiadającego okresu poprzedniego roku. Dynamika przychodów oczyszczonych o przeszacowania była jeszcze wyższa: 15,4 proc. r/r i 12,5 proc. q/q. Największe obroty odnotowano tradycyjnie na rynku polskim (70,1 mln zł), ale rynek ten zaliczył delikatny regres w sprzedaży r/r (ca 1,5 mln zł). Motorem napędowym wzrostu był rynek rumuński, gdzie przychody wzrosły z 41,2 mln przed rokiem do obecnych 58,4.


kliknij, aby powiększyć


Rentowność segmentu wyniosła 65 proc. i był to 3 najlepszy kwartał pod tym względem w ostatnich 4 latach. Podobnie korzystnie wypada odniesienie kosztów do wielkości wpłat. Parametr ten wyniósł w tym kwartale 23 proc. w porównaniu do 25 proc. w IV kwartale zeszłego roku i 28 proc. w okresie porównawczym. Można powiedzieć, że sieć doradców terenowych zdała egzamin.


kliknij, aby powiększyć


Nieco mniejsze obroty niż w okresie porównawczym zaliczył za to segment inkaso, czyli windykacja na zlecenie -4,9 proc. Prawdopodobnie trwa przesuwanie się podaży przeterminowanych portfeli przez banki z inkasa do sprzedaży i spadek wynika głównie z mniejszej podaży pakietów zleconych. Za to mamy rekord na pozostałych produktach Kruka, czyli rejestrze dłużników ERIF i działalności pożyczkowej. Przychody tego segmentu wyniosły 4,2 mln zł, co stanowi wzrost o 41 proc.

Koszty ogólne poza segmentami wzrosły w tym kwartale o prawie 24 proc., a więc nieco mocniej niż wpłaty od dłużników czy przychody. To drobny i w zasadzie jedyny negatyw sprawozdania Kruka. Jak wspomniałem na początku wynik operacyjny spółki wyniósł 60,7, natomiast wynik netto 50,6 mln zł.
Kapitalizacja Kruka wynosi obecnie około 2,7 mld zł, co przy koszcie kapitału na poziomie 8 proc. daje oczekiwanie na 216 mln powtarzalnego rocznego wyniku bez potencjału wzrostu. Jeśli te ostatnie założenie uznamy za nazbyt konserwatywne, a tak w zasadzie należałoby postąpić patrząc na wieloletni trend w poprawie wyników spółki, założymy choćby 2 proc. inflacyjny roczny wzrost to otrzymamy 162 mln zysku, który uwzględnia wspomniana kapitalizację. Spółka jednak rośnie szybciej, w tempie „grubych” 10 procent rocznie. Takie tempo wydaje się nie do utrzymania w bardzo długim okresie, bo gdzieś jest nasycenie rynku i pozycja dominująca. Z drugiej strony to Kruk jest liderem i otwiera nowe segmenty (choćby wierzytelności hipoteczne) oraz nowe rynki. Do póki biznes będzie wzrostowy, tak wysoko rentowny i pozycja spółki bezpieczna to istnieją przesłanki do długoterminowego wzrostu wartości i kursu akcji.

Kruk nadal jest spółką bardzo bezpieczną. Pomimo tego, że dług netto wynosi obecnie prawie 730 mln, to spółka jest w stanie spłacić go za pomocą EBITDA gotówkowej w ciągu 1,4 roku. Poziom zadłużenia do kapitałów własnych wynosi obecnie 1,1 co jest jedną z niższych wartości w sektorze.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 11 maja 2015 16:54

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 12 maja 2015 08:48:11 przy kursie: 164,80 zł
Na oficjalnej stronie korporacyjnej Kruka pojawiła się prezentacja wynikowa i videokomentarze do wyników.
Edytowany: 12 maja 2015 09:44

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 505
Wysłane: 31 sierpnia 2015 11:52:37 przy kursie: 174,65 zł
Na oficjalnej stronie korporacyjnej Kruka dostępne są już materiały po wynikach za II kwartał:
>> Prezentacja wynikowa
>> Videokomentarze do wyników
Edytowany: 31 sierpnia 2015 11:52

aksu
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 179
Wysłane: 31 sierpnia 2015 21:16:17 przy kursie: 174,65 zł
Spółka wchodzi w kluczowy dla siebie okres. Jeśli powieli sukces z Polski czy Rumunii także w Niemczech to tegoroczne wzrosty zdecydowanie nie będą wieńczącymi dzieło. Choć z pobieżnej wiedzy, to jednak zdecydowanie inna specyfika prawna i administracyjna, może ktoś zna ten rynek szerzej?


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 1 września 2015 00:25:54 przy kursie: 174,65 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Kruk SA po II kwartale 2015 r.

Mniej doświadczeni inwestorzy ze względu na spadek wyniku r/r mogą ocenić kwartał negatywnie, ale ocena ta będzie błędna. Po szczegółowej analizie okazuje się, że kwartał wypadł przyzwoicie, a sam wynik powtarzalny jest w gruncie rzeczy lepszy.

Przychody Kruka wyniosły w II kwartale 153 mln zł i były o 7 proc. wyższe rok do roku oraz o 17 proc. wyższe kw/kw. Patrząc na historyczny rozkład obrotów, w oczy rzuca się, że do porównań trafiła wysoka baza, a mimo to spółka odnotowała wzrost. Progresu nie udało powtórzyć się w niższych liniach rachunku wyników, a zatem można wnioskować, że gdzieś skoczyły koszty.


kliknij, aby powiększyć


Pierwszym podejrzanym o ich wzrost jest oczywiście najważniejszy i największy segment wierzytelności nabywanych na własny rachunek i ryzyko. Przychody tegoż segmentu wyniosły 142 mln zł i były wyższe o 7 proc. r/r oraz o 19 proc. q/q. Marża pośrednia wyniosła 93 mln i spadła o 5 mln zl względem odpowiadającego kwartału roku poprzedniego oraz wzrosła o prawie 10 mln zł q/q. Krótko mówiąc czytelnicy trafnie zdiagnozowali „podejrzany” segment.

Skoro mowa o segmencie własnych portfeli to trzeba zerknąć na notę dotyczącą korekty przychodów o przeszacowania. W tym kwartale weryfikacja prognozy wpływów oraz efekt zmiany stopy dyskontowej dały łącznie + 8,8 mln zł, natomiast rok temu 12,4 mln. A zatem znaleźliśmy już pierwsze 3,6 mln zł, które odpowiadało za pogorszenie wyników. Kruk przeszacował prognozowane wpływy w górę znacznie mniej niż w roku ubiegłym, przy czym warto dodać, że prognozy poprawy spłat mają uzasadnienie w poprawiających się parametrach makroekonomicznych jak wzrost PKB, czy spadek bezrobocia. Nie bez znaczenia jest także deflacja, która przynajmniej teoretycznie powinna statystycznie zostawić większą nadwyżkę w portfelu zadłużonego Kowalskiego.

Okazuje się, że także dość mocno poszły w górę koszty segmentu i to nie tylko w wartościach nominalnych, ale także w relacji do uzyskanych spłat do czego jeszcze wrócimy.


kliknij, aby powiększyć


Pierwszym wytłumaczeniem wzrostu kosztów jest oczywiście wzrost skali działalności spółki i rozwój jednostki w Niemczech. Jest to powód prawdziwy, ale nie determinujący zachowanie poziomu kosztów i marży segmentu. Jeśli spojrzymy na notę dotyczącą pozostałych kosztów operacyjnych to okazuje się, że KRUK w tym kwartale znacząco zwiększył nakłady na sprawy sądowe. W tym kwartale koszt ten wyniósł prawie 18 mln zł, podczas gdy kwartał wcześniej 9,8 mln natomiast przed rokiem jedynie 7,6 mln zł. Różnica rok do roku wynosi więc 10,3 mln, zł. Jeśli odnieślibyśmy poziom nakładów do uzyskiwanych wpłat, to można powiedzieć, że (biorąc pod uwagę obecną skalę) opłaty sądowe winny wynieść 7,8 mln zł. Wobec powyższego można powiedzieć, że znaleźliśmy dodatkowe 10,1 mln zł, których spółka mogła nie wydać i pokazać wyższy wynik kwartału. A zatem porównywalna marża pośrednia skorygowana o przeszacowania wykazuje już tendencję wzrostową: 94,5 mln obecnie i 86 przed rokiem. Oczywiście wyższe nakłady na sprawy sądowe to obciążenie okresu, ale także stanowią inwestycję w przyszłe spłaty i przychody.

Skoro już mowa o spłatach, to trzeba powiedzieć, że te uzyskane w raportowanym kwartale były rekordowe – 211,5 mln zł. Kolejny najlepszy wynik w historii miał miejsce dokładnie w okresie porównywalnym, co wiązało się także ze sprzedaż pakietówą wierzytelności korporacyjnych.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Zaskoczeń nie ma – wysokie wpłaty to wysokie przychody. Warto zwrócić uwagę, że rentowność portfela delikatnie się zwiększyła, a średnia z 4 kwartałów zawinęła do góry. Sympatycy analizy technicznej znaleźliby także trend wzrostowy patrząc na kolejne ostatnie dołki wskaźnika. Wydajność gotówkowa portfela rośnie!
Podobnie rośnie rentowność EBITDA gotówkowej zaprezentowanej na drugim wykresie omówienia. Wraz z ciągle rosnącym portfelem wierzytelności perspektywy wydają się bardzo interesujące.

W segmencie inkaso mamy 11 proc. regres sprzedaży i 31 proc. (1,1 mln zł) regres wyniku. Utrata ta została jednak skompensowana przez rosnący segment pozostałych, gdzie spółka księguje wynik na pożyczkach i usługach rejestru dłużników. Spadek przychodów w segmencie inkasa wynika przede wszystkim z mniejszej podaży pakietów zleconych przez banki, które coraz mocniej preferują sprzedaż pakietu do firm takich jak Kruk. Niestety spadają także ceny windykacji na zlecenie rozumiane jako prowizja od kwoty nominalnej sprawy, co wyjaśnia wyższą dynamikę utraty wyników inkasa od spadku przychodów.

Jak napisałem we wstępie, wynik okresu należy uznać za bardzo dobry pomimo spadku zysku netto. Spółka osiągnęła w tym kwartale rekordowe spłaty na portfelach i rekordowe przychody. Spadek wyniku operacyjnego i wyniku jest efektem dokonanych inwestycji (czyli poczynionych nakładów na sprawy sądowe) oraz niższych przeszacowań pakietów. Utraty tej nie były w stanie skompensować niższe koszty obsługi zadłużenia, czy nawet odwrócony podatek.

Najważniejszą informacją okresu (a właściwie czasu już po okresie raportowanym) jest zakup portfela w Niemczech. To bardzo duży rynek, ale nieco inny od tych na których do tej pory działał Kruk (Czechy, Słowacja, Rumunia, Polska). Z jednej strony szansa na rozwój, z drugiej ryzyko innego zachowania osób zadłużonych. Mimo wszystko przewagi wydają się wyższe, tym bardziej, że Kruk badał swoich potencjalnych nowych klientów, a wynik tegoż badania świadczy o tym, że Niemcy, podobnie jak osoby zadłużone na innych rynkach, także chcą spłacać swoje długi.

Obligacje Kruka tradycyjnie należą do najbezpieczniejszych na Catalyście. Choć spółka systematycznie zwiększa poziom nominalny zadłużenia, to relacja w stosunku do kapitału własnego wygląda cały czas korzystnie. Po drugim kwartale dług netto do kapitału własnego wynosił 1,2 natomiast odniesiony do EBITDA gotówkowej poniżej 1,5, co oznacza, że Kruk jest w stanie spłacić całe zadłużenie w ciągu zaledwie 1,5 roku

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 1 września 2015 10:04

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 9 września 2015 08:04:49 przy kursie: 171,50 zł
Test stabilności lotu – analiza techniczna Kruka w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/test-...

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 180
Wysłane: 28 września 2015 15:05:39 przy kursie: 172,45 zł
Zainteresowałem się spółką niedawno. Przeanalizowałem wszystko co można było i nasuwają mi się pytania do osób dłużej znających spółkę . Bez wątpienia to bardzo dobrze rozwijająca się spółka o unikalnym modelu biznesowym, lider na rynku wierzytelności w Polsce z bardzo dobrymi pomysłami i perspektywicznymi rynkami. Ale czy przyszłe zyski są w stanie sprostać dość wysokim (jak się mi wydaje)wycenom fundamentalnym ? Driverem przyszłej progresji przychodów i zysków są zdaje się Niemcy i cala zachodnia europa - to chyba na ten aspekcie działalności należy się skupić. Czy moje spojrzenie jest słuszne ?
I drugie pytanie - przeglądałem raport za II półrocze - bardzo dużo osób z zarządu sprzedawało akcje - co mogło być tego przyczyną, nie niepokoi was to ?


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 28 września 2015 15:53:34 przy kursie: 172,45 zł
Z Wysoką wyceną można dyskutować. Wszystko zależy jak się na spółkę patrzy. Owszem C/Z na poziomie prawie 20 to nie jest mało, ale przy biznesie który nie rośnie. W przypadku Kruka należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Przede wszystkim na wzrost tempo wzrostu spółki wynosi kilkanaście procent rocznie. Pewnie takie zostanie utrzymane w kolejnych paru latach, bo tyle zakłada program motywacyjny. Druga strona i moim zdaniem ważniejsza, to tani dług jaki jest w stanie pozyskiwać Kruk. Pamiętajmy, że przy stopie dyskontowej w FCFF na poziomie 5 proc. mamy odwrotność C/Z=20. Owszem WACC Kruka jest wyższy od wspomnianych 5, bo ma spory udział kapitału własnego, choć samo oprocentowanie długu jest bliskie tej wartości.

Masz rację, rynek niemiecki jest duży i perspektywiczny, ale Kruk może rosnąć także w innych segmentach niż podstawowy rynek wierzytelności konsumenckich. Przecież podaż portfeli hipotecznych jest na razie dość ograniczona. Wydaje się także, że będzie co robić przy wierzytelnościach korporacyjnych. Może nie będzie tak łatwo jak było do tej pory, ale miejsce na wzrosty pozostają.

Czy sprzedane akcje stanowią znaczące pakiety? Może w rynek poszły akcje z programów motywacyjnych. To dość powszechne zjawisko.

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 2 listopada 2015 17:41:40 przy kursie: 184,35 zł
I bądź tu mądry. Wyniki nie tylko dobre, ale i lepsze od konsensu, dzień byczy, a KRUK ledwo podfrunął... ciekaw jestem interpretacji takiego zachowania.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 2 listopada 2015 17:50:39 przy kursie: 184,35 zł
Z nowych informacji dotyczących spółki:
1. Mamy wyniki za III kwartał
Kruk w III kwartale zanotował trzycyfrową dynamikę zysku netto

2. Jest też Prezentacja wyników za 3 kw. 2015 r.

3. Na stronie korporacyjnej Kruka w SW w zakładce Kruk TV jest materiał z komentarzem prezesa Krupy do wyników za 3 kwartały 2015 r.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 2 listopada 2015 17:56:13 przy kursie: 184,35 zł
leniuch napisał(a):
I bądź tu mądry. Wyniki nie tylko dobre, ale i lepsze od konsensu, dzień byczy, a KRUK ledwo podfrunął... ciekaw jestem interpretacji takiego zachowania.

Przez wynik na oko przeszły przeszacowania, wiec powtarzalny wynik jest ciut niższy. Konkrety będą w omowieniu, którego należy spodziewać się jutro

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 3 listopada 2015 21:57:17 przy kursie: 184,25 zł
Omówienie sprawozdania i sytuacji finansowej GK Kruk SA po 3 kwartale 2015r.

Na pozór wyniki Kruka są bardzo dobre. Spółka zaraportowała przychody o 56,2 proc. wyższe r/r i o 7,8 proc. wyższe niż wynosił rynkowy konsensus. Dodatkowo „sprzedaż” była najwyższa w historii spółki. Wynik operacyjny wyniósł 65,4 mln zł, był o 74 proc. większy niż odnotowany w 3 kwartale zeszłego roku, a także przebił przewidywania ankietowanych analityków o 8,6 proc. Rynek jednak te wyniki przyjął bez entuzjazmu. Wydaje się, że wszystko przez zdarzenia jednorazowe i niegotówkowe.


kliknij, aby powiększyć


Zauważmy, że choć przychody wzrosły kw/kw (162 mln zł. vs. 154 mln zł), to wynik operacyjny w zasadzie się nie zmienił (65,4 mln zł), a to oznacza wzrost kosztów – około 8,8 mln zł w stosunku do wartości raportowanej przed trzema miesiącami. O ile z rachunku wyników wynika, że koszty pracownicze w układzie 3q/2q nawet spadły (-4,6 mln zł), to mocno poszły w górę koszty pozostałe (+12,8 mln zł), z czego prawie 7 mln zł przypada na wzrost kosztów opłat sądowych i komorniczych. Koszty sądowo-komornicze w 2014r i pierwszym kwartale obecnego roku wynosiły średnio nieco ponad 8 mln zł, natomiast w tym kwartale prawie 25 mln zł (kwartał wcześniej prawie 18 mln). Spółka zdecydowała się przyśpieszyć kierowanie spraw do egzekucji komorniczej w związku z oczekiwaną zmianą ustawy o komornikach i egzekucji, która ma wprowadzić m.in. rejonizację podobną do rejonizacji sądów.

W oczywisty sposób wzrost wspomnianych kosztów przekłada się na wzrost kosztów segmentu portfeli nabywanych na własny rachunek i ryzyko. Koszty segmentu wyniosły w raportowanym okresie 64,9 mln zł i były o 26 mln (67 proc.) wyższe r/r oraz o 11,5 mln (21,5 proc.) wyższe w stosunku do poprzedniego kwartału.


kliknij, aby powiększyć


Skoro wzrosły mocno koszty operacyjne segmentu, to nie może dziwić, że ucierpiał na tym wskaźnik spłat w relacji do kosztów segmentu. Pierwszy raz od 2013 r. osiągnął poziom 32 proc. i mocno odchylił się od linii regresji. Na szczęście zjawisko to wydaje się mieć charakter jednorazowy. Na skutek zwyżki obciążeń podobnie mocno niekorzystnie odchyliła się rentowność segmentu. Pod tym względem był to najgorszy kwartał od końca 2013r.

Jak wspomniałem na początku, wzrost kosztów to nie jedyny powód chłodnego przyjęcia wyników przez rynek, a nawet wydaje się, że nie kluczowy. Proszę zauważyć, że na przychodach Kruk odnotował 21 mln zł przeszacowań wartości portfela, z czego 4,9 mln przypada na zmianę stopy, natomiast reszta na zmianę prognozy wpływów. Oznacza to, że skorygowany o przeszacowania wynik operacyjny wyniósł 44 mln zł, w porównaniu do 56,5 kwartał wcześniej i 50,7 mln przed rokiem. A to wszystko przy rekordowej średniej wartości portfela. Zakładając, że wzrost kosztów sądowo-komorniczych ma charakter przejściowy i spółka wróci do poziomu powiedzmy 10 mln zł mamy oczekiwany powtarzalny wynik operacyjny kwartału w wysokości 54 mln zł. Niby to tyle co kwartał wcześniej, ale trzeba pamiętać, że w poprzednim okresie przez wynik przeszła jednorazowa (a właściwie rzadko powtarzalna) spora wpłata z portfela korporacyjnego. Jednocześnie wynik ten jest poniżej konsensusu, ale jeśli dodamy efekt zmiany stopy, który wynika z rentowności papierów, który prawdopodobnie został przez analityków uwzględniony to mamy wynik operacyjny niemal zgodny z oczekiwaniami!


kliknij, aby powiększyć


Średnia wartość portfela wierzytelności zakupionych na własny rachunek w raportowanym kwartale wyniosła 1,463 mld zł i była o 18 proc. wyższa r/r. Wpłaty od dłużników wyniosły 206 mln zł i były 38 mln wyższe (23 proc.) r/r, ale o 2,6 proc. niższe w stosunku do poprzedniego kwartału – efekt wysokiej bazy. W relacji do wielkości portfela, kwartał wypadł lekko poniżej średniej. Wydajność gotówkowa portfela wyniosła 56,3 proc. (po urocznieniu kwartału), co jest wartością wyższą o niecałe 3 pp. od wartości uzyskanej przed rokiem i o 4,5 pp. niższą niż kwartał temu. Spłat nie ma się za bardzo co czepiać pomimo tego, że były niższe niż kwartał wcześniej.

Spłaty cały czas mają charakter wzrostowy i nie zmienia tego jeden relatywnie słabszy kwartał. Takie chwilowe zawirowania w biznesie Kruka są normalne co pokazuje poniższy wykres.


kliknij, aby powiększyć


W ślad za rosnącymi spłatami rosną także skorygowane przychody segmentu, a także przychody skonsolidowane. Niższe nachylenie linii regresji odzwierciedla wzrost cen nabywanych pakietów w długim terminie. Im wyższa zapłacona cena, tym niższa stopa dyskontowa i tym niższy przychód z takiej samej wpłaty. Na szczęście okres wzrostu cen już jest za nami, a ostatnie ruchy na rynku pokazują, że być może polski rynek stanie się mniej konkurencyjny. Kruk nabywa portfele PRESCO, Best łączy się z Kredyt Inkaso, a część małych podmiotów jak E-kancelaria pada. A zatem można oczekiwać, że teraz powinno być nieco lepiej jeśli chodzi o ceny.

Wynik netto za ostatnie cztery kwartały wynosi 186 mln przy niemal zerowej stopie podatkowej. Jeśli od takiego wyniku odejmiemy wpływ przeszacowań to gotówkowy zysk netto wyniesie 151 mln zł, przy kapitalizacji 3,2 mld zł. Czy to dużo? Jeśli Kruk miałby przestać rosnąć, to owszem byłoby wysoko.
Przy mniej więcej podobnym udziale długu i kapitału własnego w finansowaniu działalności, założonej stopie kosztu kapitału własnego na poziomie 12 proc. oraz koszcie długu wynoszącym dla uproszczenia 6 proc. WACC wyniesie 9 proc. Zakładając tylko 3 proc. tempo wzrostu spółki, czyli tak jakby Kruk był już w fazie dojrzałej dostalibyśmy na obecnie raportowanym wyniku wartość spółki na poziomie 2,7 mld.
Na razie jednak nie widać przesłanek do stagnacji. Trzeba pamiętać, ze spółka w kolejnym roku chce otworzyć działalność na nowych rynkach, co oczywiście daje pole do wzrostów biznesu. W kraju można spodziewać się za to coraz wyższej podaży portfeli hipotecznych. A zatem Kruk ma gdzie rosnąć dalej, o czym świadczy choćby program motywacyjny. Owszem, prawdopodobnie będzie to wzrost nieco wolniejszy niż do tej pory, ale nadal o takim tempie poprawy może marzyć wiele spółek z GPW.

Jedyne co może delikatnie niepokoić to nazbyt optymistyczne podejście Kruka co do portfeli zakupionych w tym roku. Przypomnę, że dla portfeli zakupionych w 2015 r. Kruk stosuje metodę skorygowanej ceny nabycia i osobno prezentuje je w notach do sprawozdania. O ile portfele nabywane w latach wcześniejszych pracują lepiej od oczekiwań o czym świadczy przeszacowanie wartości w górę to już te nabywane w tym roku prezentują się gorzej niż pierwotnie zakładano. Z portfeli zakupionych do 2014r. w ciągu trzech kwartałów Kruk wygenerował 280 mln przychodów i dodatkowo przeszacował wartość portfela w górę o 66,5 mln zł na skutek zmiany prognozy, natomiast z portfeli tegorocznych udało się wyciągnąć przychód 101 mln zł, ale aktualizacja zabrała z tego 36 mln. O ile spłaty wyższe niż zakładane da się uzasadnić poprawiającym się makro i sytuacją wierzycieli, to przeszacowania na nowych portfelach są dość zaskakujące.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 4 listopada 2015 12:42

niedźwiedź
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 342
Wysłane: 16 listopada 2015 18:10:00 przy kursie: 189,95 zł
miło, że sprawozdanie kruka za darmo :)
mam pytanie, czy ewentualny podatek od instytucji finansowych objąłby też kruka?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 16 listopada 2015 18:57:29 przy kursie: 189,95 zł

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,237 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +127,89% +25 578,82 zł 45 578,82 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d