pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

tomasz321

tomasz321

Ostatnie 10 wpisów
Plany przeniesienia notowań na parkiet główny wraz z emisją akcji.
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Przyznam, ze początkowo byłem zaskoczony tą informacją, ale przeanalizowałem temat i teraz jest to dla mnie logiczne a ja po prostu o tym nie myślałem. Potrzebują finansowania na koniec roku to pewne (przy założeniu utrzymania zaliczkowania przez NCBir). Wielokrotnie wypowiadali się , ze ich miejsce jest na głównym parkiecie, wiec przejście na GWP wraz z wejściem pierwszego projektu z Discovery do Przedkliniki to logika i konsekwencja. Pytanie jest jak wyjdzie emisja, to będzie papierek lakmusowy dla spółki (ja na podstawie poprzednich udanych emisji oceniam, że nie będzie z tym problemu, ale to oczywiście do końca nie wiadomo). 6 m-cy od złożenia wniosku to czas konieczny, a wcześniej walne pod koniec czerwca, wiec czasowo się to zgrywa. Mogli oczywiście zrobić emisję pomostową pod koniec roku i wchodzić z dużą emisją w połowie 2021 kiedy będą wyniki przedkiliniki a kolejne będą się szykowały, z jakiś względów nie chcieli tego zrobić. Nie wiem dlaczego, jak bym miał zgadywać to mają chętne fundy tu i teraz i chcą z tego skorzystać.

Nowe informacje jak niżej. To co się stało było przewidywalne i wysoce prawdopodobne :

- o warunkowej rekomendacji projektu do uzyskania dofinansowania prac z związanych z rozwojem panelu PCR|ONE wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2, w ramach konkursu Covid-19 prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych. Uzyskanie grantu warunkowane jest odniesieniem się przez Curiosity Diagnostics sp. z o.o. do zmian rekomendowanych przez recenzentów, polegających na uszczegółowieniu pozycji w budżecie oraz korekty budżetu. Rekomendowana przez Agencję Badań Medycznych kwota dofinansowania wynosi ok. 2,6 mln zł. Ostateczna decyzja o finansowaniu podjęta zostanie przez Agencję Badań Medycznych do końca maja 2020 r.
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

- zakończenie realizacji działań w projekcie PCR|ONE przewidzianych w 6) etapie "Rejestracja i certyfikacja" może zostać wydłużone do 30 września 2020 r.
- zakończenie realizacji działań w projekcie BacterOMIC przewidzianych w etapie 6a) "Przeprowadzenie serii testów prewalidacyjnych (...)" może zostać wydłużone i ukończone przed upływem III kwartału 2020 r. Możliwość wydłużenia realizacji ww. etapów wynika z ogólnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, która m.in. ze względu liczne wprowadzone odgórnie ograniczenia wpływa na procesy wymagające współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W odniesieniu do projektu PCR|ONE w głównej mierze oznacza to dłuższy czas potrzebny na przeprowadzenie oceny skuteczności klinicznej systemu PCR|ONE - panel MRSA/SA spowodowany utrudnieniami w gromadzeniu próbek przez szpitale. W odniesieniu do projektu BacterOMIC w głównej mierze oznacza to dłuższy czas potrzebny na przeprowadzenie serii testów prewalidacyjnych w zewnętrznych laboratoriach. Terminowość realizacji pozostałych działań harmonogramu projektu BacterOMIC, określonych w etapie 6b) i 6c), nie jest zagrożona. Tym samym zakończenie całości prac określonych w etapie 6) "Badania przedrejestracyjne", zostanie zakończona w IV kwartale 2020 r. tj. zgodnie z obowiązującym planem.
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...Gratulacje dla zespoł, oni naprawde to zrobili. W dwa m-ce od zabrania się do pracy stworzyli „proof of concept” działającego i wykrywający wirusa Sars cov-2 panelu. Test jest w pełni automatyczny (nie tak jak Abbott) i wykrywa wirusa w 15 min. Test został zaprojektowany dla wykrywania RNA, po raz pierwszy w historii Scope Fluidics wiec trzeba było zaprojektować szereg nowych etapów przygotowania próbki, bo było to coś całkowicie nowego. A pomimo to zrobili bez problemu i do tego bardzo szybko. Mówią, ze w przyszłości (na kolejne panele) będzie to jeszcze szybsze. Dla mnie to kolejny test prawdomówności Kamila Gewartowskiego (kierownika PCRone) i Piotra Garsteckiego, potwierdzenie tego co mówili o tym panelu zabierając się do jego realizacji i to że wiedzą co robią oraz kolejny raz dotrzymują słowa. To wielki atut rzadko spotykany na rynku.

Zaktualizowane całościowe spojrzenie na spółkę po raporcie rocznym 2019r i konferencji spółki z dn. 25.04.2020r

W październiku 2019r ukazała się moja całościowa analiza spółki Pure Biologics. Minęło ponad pół roku, pokazały się kolejne raporty, doszły nowe informacje. Dlatego też zamiast wykonywać kolejny update do analizy, zmodyfikuję pierwotna analizę o wszystkie ważne nowe elementy , aby przekazać zainteresowanym całościową aktualną analizę spółki. Ponadto z najnowszych dokumentów źródłowych odsyłam do opublikowanego raportu rocznego za 2019r. Na stronie internetowej spółki zamieszczona jest ponadto ostatnia prezentacja inwestorska z konferencji 25.04.

Zaznaczam, nie przedstawiam wszystkiego od początku, ale same najważniejsze elementy biznesu spółki dla tych, którzy ją obserwują i się nią interesują. W którym miejscu są, co już zdołali zrobić, do czego dążą i jakie po drodze są ryzyka inwestycyjne. Zastrzegam, iż nie będę dotykał zbyt mocno opisu części usługowej ponieważ jej wartość, przy wartości części B+R jest dla mnie bez znaczenia. Zaznaczam też, nie mam przygotowania z biotechnologii, z góry wiec przepraszam za ew. przeinaczenia elementów naukowych, jeżeli takie nastąpią lecz idea jest inna- to tekst napisany przez inwestora dla inwestorów w celu lepszego zrozumienia specyfiki spółki, pracującej w bardzo trudnej dla laika branży jaką jest biotechnologia a co za tym idzie dokonania własnego podsumowania analitycznego.


W jakiej przestrzeni spółka pracuje czyli o co chodzi w tym biznesie

Pure Biologics jest jedną z niewielu spółek w Polsce na poważnie realizującej programy badawcze w zakresie immunoonkologii. Ta dziedzina to przyszłość i w coraz większym stopniu teraźniejszość dzisiejszej onkologii, o tym mówią wszystkie autorytety medyczne i ta kwestia jest bezdyskusyjna.

Spółka dysponuje nowoczesnym i dobrze wyposażonym laboratorium o powierzchni ok. 1000 m2, zlokalizowanym we Wrocławskim Parku Technologicznym, w którym zatrudnia 75 pracowników naukowych, a blisko 40% ze stopniem doktora (łącznie 86 specjalistów obsługujących segment naukowo badawczy). Ogółem zatrudnienie w spółce wynosi 101 osób (w przeliczeniu na pełen etat to 92 osoby wobec 60 na koniec 2018r).

Ja zapewniają przedstawiciele spółki, jej kompetencje pozwalają realizować wszystkie projekty rozwoju leków i terapeutycznych wyrobów medycznych od fazy wyboru celu molekularnego do fazy testów in vitro włącznie - w całości w oparciu o własne zasoby naukowe i technologiczne. Pozwala to na całkowitą niezależność od licencjonowania kandydatów na leki od innych podmiotów czy uczelni oraz usługowych firm zewnętrznych, możliwość kontroli i pełną poufność prowadzonych badań w ich początkowym, najbardziej wrażliwym momencie.

Spółka umiejscowiona jest w najbardziej atrakcyjnej części rynku biotechnologicznego : pracuje nad stworzeniem trzech leków „first in class” w zakresie immunoonkologii. Leki biologiczne osiągają najwyższe ceny transakcyjne na rynku, posiadają znacznie niższe ryzyka na etapie odkrywania oraz umożliwiają pozyskanie bardzo szybkiego partering już na etapie badań przeklinicznych. Pure Biologics ponadto realizuje dwa projekty rozwoju nowych terapeutycznych wyrobów medycznych (filtry biomolekularne) opartych na cząsteczkach aktywnych z grupy aptamerów.

Spółka posiada własne platformy technologiczne do generowania cząstek do programów badawczych PureSelect2 (platforma do generowania białek i przeciwciał) oraz PureApta (platforma do generowania tzw. aptamerów czyli sztucznie wygenerowanych łańcuchów DNA lub RNA przypominających przeciwciała).


Własne platformy

Jak podają przedstawiciele spółki , takich platform jest najwyżej kilkanaście na świecie. Pure Biologics na polskim rynku jest liderem technologii selekcji in vitro przeciwciał i aptamerów i jest także jednym z niewielu podmiotów komercyjnych zajmujących się tym zagadnieniem w Europie. Ale z praktycznego punktu widzenia inwestora, pomijając możliwość wykonywania dość unikalnych zleceń kontraktowych na własnych platformach, wynika jedna o wiele ważniejsza sprawa – spółka realizując programy badawcze zaczyna zawsze od generowania przeciwciał czy też aptamerów wykorzystując własną platformę. Jest to o wiele tańsze, prostsze i wielokrotnie lepsze rozwiązania od tych laboratoriów, których takich platform nie mają. Po pierwsze inne laboratoria muszą taką cząstkę zamówić – co zajmuje czas i kosztuje, po drugie jeśli okaże w trakcie badań, że zamówione cząstki nie posiadają pożądanych właściwości trzeba się z powrotem cofnąć i zamówić kolejne cząsteczki badawcze. To wszystko trwa i kosztuje, w Pure Biologics nie ma tego rodzaju problemu bo platformy są ich własnością i to jest wielka wartość dodana spółki. PureApta posiada patent w USA, w Europie jest w trakcie procesu rejestracyjnego, PureSelect2 jest w trakcie rozwoju , ale na bieżąco generuje cząstki na potrzeby spółki.


Otoczenie oraz obszary pracy spółki

Spółka pracuje w obszarze onkologii a raczej immunoonkologii w zakresie odkrywania leków biologicznych i programów aptamerowych a więc tam gdzie ceny transakcyjne są znacznie wyższe niż tradycyjnych leków chemicznych a światowa Big Pharma chcąc nie chcą podąża w tym kierunku. Dlaczego imunoonkologia jest tak atrakcyjna dla Big Pfarmy ? – otóż ze względu na większe bezpieczeństwo dla pacjenta (minimalizowanie skutków ubocznych w odniesieniu do leków konwencjonalnych), wykorzystanie naturalnych środków obronnych organizmu, o wiele szerszy zakres wskazań - leki tradycyjne potrafią mieć wyłącznie jedno wskazanie (czyli prościej chorobę, którą leczą) /lub max kilka, w imunoonkologii kilka/kilkanaście wskazań nie jest niczym dziwnym. Spółka może sprzedać licencję na cząsteczkę/ lub na określone wskazania a dalej powiększając pakiet wskazań dodatkowo monetyzować swoją pracę. Dlatego też obszar ten charakteryzuje się o wiele szybszą komercjalizacją (w lekach konwencjonalnych proces ten następuje zazwyczaj w czasie drugiego lub trzeciego etapu klinicznego) tutaj 50% cząstek w czasie badań posiada partnering w fazie przedklinicznej i aż 80% w czasie I fazy klinicznej. Wynika z tego, iż komercjalizacja w obszarze, w którym porusza się spółka następuje wiele lat wcześniej niż w lekach konwencjonalnych, co oczywiście jest o wiele atrakcyjniejsze zarówno do spółki jak i dla inwestorów.


Realizowane projekty

Spółka w chwili obecnej posiada 3 projekty lekowe oparte na przeciwciałach : PB001 Multibody (rak jelita grubego i odbytu), PB003 PureActivator (niedrobnokomórkowy rak płuc), PB004 PureBike (potrójnie negatywny rak piersi) oraz 3 projekty (w ty dwa terapeutyczne) oparte na aptamerach : PB002 AptaPheresis, PB005 Apta-MG, PB006 Apta-MLN.
Spółka celuje w obszar leków first in class, czyli krótko mówiąc leki w obszarze innowacyjnym, realizując/odkrywając nowatorskie podejście do mechanizmu działania cząstki leczniczej, który w określony sposób ma zadziałać (na tzw. cel molekularny) i zahamować daną chorobę. To tzw. MOA – mechanism of action, czyli mechanizm działania cząsteczki leczniczej na poziomie molekularnym, np. wiązanie określonego receptora białkowego. Dla inwestora jest ważne, że to najbardziej atrakcyjny kawałek tortu poszukiwania nowych leków, z najwyższymi cenami transakcyjnymi ponieważ wiele spółek pracuje w obszarze, gdzie MOA już jest określony i wytwarzają tylko kolejne przeciwciała o tej samej zasadzie działania. W tym drugim obszarze, jak mówią przestawicie spółki jest już gęsto (duża konkurencja i sporo kandydatów na leki), a jeśli jest gęsto to i ceny transakcyjne są rzecz jasna o wiele niższe.


Jak są rozwijane są poszczególne cząsteczki, na jakim są etapie – czyli kiedy możemy dojść do komercjalizacji ?

Multibody PB001 O co chodzi w tym leku ? celem jest tutaj zdjęcie hamulców blokujących limfocyty czyli komórki odgrywające bardzo ważną rolę w systemie odpornościowym człowieka, które zostały zablokowane przez nowotwór. Cząstki aktywne stworzone przez spółkę mają zawsze dwa cele – w tym przypadku zdjęcie hamulców blokujących limfocyty (czyli MOA) , drugim celem dla każdej odkrywanej cząstki jest zawsze bezpieczeństwo. W tym projekcie badawczym jak twierdzą przedstawicie spółki, w laboratorium cele nr 1 i 2 są potwierdzone, nie tylko na komórkach ludzkich ale tez mysich i małpich – to ważne bo badania przedkliniczne na zwierzęta są wtedy o wiele tańsze i prostsze i nie trzeba specjalnie modyfikowanych myszy z komórkami ludzkimi. Spółka przygotuje się do rozpoczęcia na przełomie 2020/2021 badań przedklinicznych, czyli tego etapu gdzie można by rozpocząć komercjalizować projekt. Kiedy pierwsza transakcja parteringowa? Ja zapewniają przedstawicie spółki projekt Multibody PB001 będą chcieli skomercjalizować we wczesnych fazach przedklinicznych, bo będzie to walidator dla spółki. Nawet jeśli kwota miała by być mniejsza to zaistnienie na rynku parteringowym, jako spółka, która już cos sprzedała, na pewno pozwoli już mieć inną pozycję negocjacyjną w późniejszych transakcjach oraz dostarczy kapitału.

Mniej zaawansowany jest projekt PB003 PureActivator, a jeszcze mniej PB004 PureBike . Wg. oświadczeń spółki ich ideą jest wprowadzeniu do badań przedlinicznch projekt PB003 Pureactivator pół roku po Multibody PB001 a następnie po kolejnym pół roku PB004 PureBike. Czyli przesunięcie pomiędzy tymi projektami wynosi pół roku. To ważna informacja ponieważ pozwala inwestorowi ustalić możliwość potencjalnej komercjalizacji na osi czasu a co za tym idzie oszacować możliwości zwiększanie się kapitalizacji spółki, oczywiście w przypadku pozytywnego scenariusza.

Nie będę tutaj opisywał dokładnego mechanizmu działania cząstek w poszczególnych projektach, ponieważ z inwestorskiego punktu widzenia, niewiele to wnosi, dość wiedzieć, że każda z tych rozwijanych cząstek realizując oczywiście first in class reprezentuje zupełnie inne podejście naukowe co jest wartością dodaną dla potencjalnych zainteresowanych firm farmaceutycznych. Na rynku zdarzają się takie transakcje by Big Pharma kupowała daną cząsteczkę jednocześnie „rezerwując” prawo pierwokupu kilku innych, które były w badaniach właśnie poprzez unikalność i różnorodność podejść badawczych. Niestety, nie czuję się kompetentny do oceny tego elementu, więc informację tę podaję tylko dla porządku.

Chciałbym tutaj podkreślić jeszcze jeden ważny (a raczej prawdopodobnie najważniejszy) cenotwórczy aspekt. To rozwijane leki białkowe są główną wartością spółki i od stopnia ich rozwoju (a w konsekwencji możliwości komercjalizacji) w rzeczywistości zależy kapitalizacja spółki. Dlatego też inwestor, który na poważnie chce się zainteresować spółką powinien zaczynać raporty kwartalne właśnie od opisu rozwoju tych cząstek/porównując do opisu kwartału poprzedniego. Dokładna analiza tego elementu wraz z umiejscowieniem go we wcześniej podanym harmonogramie poszczególnych etapów odpowie w którym miejscu spółka jest na drodze do komercjalizacji. Zastrzeżenie jest takie, że to są badania naukowe a więc kilka miesięcy przesunięcia to nic dziwnego, oczywiście warto zawsze przeczytać wyjaśnienia, z czego takie ew. przesunięcia wyniknęły. Ten akapit, to moim zdaniem jedna z najważniejszych podpowiedzi inwestorskich w tej analizie.


Aptamery – jak podano powyżej pipeline spółki, w tym zakresie, stanowią : PB002 AptaPheresis (wskazanie zespół Devica) , PB005 Apta-MG (wskazanie miastenia rzekomoporaźna), PB006 Apta-MNL (wskazanie czerniak).

W dwóch pierwszych projektach spółka wykorzystuje aptamery w urządzeniach medycznych. Są to działania celowe, ponieważ, jak mówią specjaliści, choć aptamery to przyszłość (są m.in. o wiele bardziej stabilne niż białka i ich produkcja jest przez to prostsza i bardziej powtarzalna) to lek oparty na aptamerach na świecie jest zaledwie jeden, kilkanaście jest w badaniach klinicznych. Spółka pragnąc powiększać swoją kompetencje w tym zakresie realizuje na razie urządzenia medyczne oparte na aptamerach, a jednocześnie obserwując rynek rozwijany w tym obszarze. Podobnie jak w zakresie cząstek białkowych Multibody, tutaj najbardziej zaawansowany projekt to ApthaPheresis PB002.

O co chodzi w ty projekcie ?– u chorych na tę rzadką chorobę-zespół Devica- obecnie stosuje się tzw. plazmaferezę tzn. przetacza się krew chorego usuwając szkodliwe (uszkodzone) białka. Niestety metoda ta ma mnóstwo skutków ubocznych bo razem z uszkodzonym białkiem oczyszcza osocze z wszystkiego co człowiek potrzebuje do życia. A aptamer Pure Biologics w specjalnym urządzeniu usuwa wyłącznie białko odpowiedzialne za chorobę bez czegokolwiek innego. Wg. spółki jednoznacznie model działa. Tym samym w ramach projektu PB002 AptaPheresis Spółka w roku 2019 osiągnęła zamierzone cele badawcze. Spółka prowadzi prace doświadczalne nad pierwszym laboratoryjnym prototypem biofiltra zawierającym wyselekcjonowane już specyficzne do przeciwciał anty-AQP4 aptamery, który zostanie wykorzystany w dalszych badaniach. Rozpoczęcie badań przedklinicznych planowane jest na przełom roku 2020/2021.

PB005 i PB006 – projekty są na o wiele wcześniejszym etapie.


Najbliższe milestony wielu programów kończą się w II kw br. a wiec w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy czeka nas wysyp komunikatów , który prawdopodobnie nie zostanie bez wpływu na kurs spółki

Środki pozyskane z emisji akcji serii D planowane były na finansowanie realizacji:
- drugiego etapu projektu MultiBody o szacowanej wartości 6,1mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku,
- drugiego, trzeciego i części czwartego etapu projektu AptaPheresis o szacowanej wartości 3,9 mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku,
- pierwszego i części drugiego etapu projektu PureActivator o szacowanej wartości 5.4 mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku,
- części pierwszego etapu projektu PureBike o szacowanej wartości 3,2 mln zł z planowanym terminem realizacji II kw. 2020r
- pierwszego i części drugiego etapu projektu AptaMG o szacowanej wartości 2,7 mln zł i z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku.
- trzeciego i ostatniego czwartego etapu projektu Pure Select2 o szacowanej wartości 1,6mln. zł i z planowanym terminem realizacji II kw.2020 roku,
- pierwszego etapu projektu AptaMNL o szacowanej wartości 0,6 mln zł z planowanym terminem realizacji II kw. 2020 roku


Umowy w obszarze immuonoonkologii realizowane z Big Pharmą na świecie

Spółka pokazuje statystyki liczby umów w zakresie immunoonkologii (partering +M&A) – ten rynek rośnie z roku /rok, od 300 umów w 2012r po ok. 700 umów w 2018r
Najbardziej cenne transakcje w zakresie nowych leków są to leki biologiczne. W „top 10” najwyższych transakcji leki biologiczne stanowiły w 2018r 7/10 to w 2019r już jest 8/2019.
Płatności Upfront – wielkości również rosną z roku/rok jednak jest to obraz zakłócony przez kilka większych transakcji, bardziej prawdziwym jest stwierdzeniem, iż mediana umów miała takie płatności w zakresie 30-40 mln USD.
Kiedy Big Pharma wchodzi w projekty ? jak wspomniano już powyżej - 50% projektów posiada partering w fazach przedklinicznej, 80% w I klinicznej. A wiec jest to bardzo dużo i stanowi zupełnie inne reguły gry niż w przypadku leków tradycyjnych.


Transakcje referencyjne

Na spotkaniach spółka pokazuje wybrane transakcje referencyjne. Jak zapewnia spółka transakcje te są precyzyjnie dobrane pod względem podobieństwa i dotyczą bardzo podobnych obszarów terapeutycznych ( immunoonkologia) oraz cząstek aktywnych leku jak rozwijane przez nich (np.: przeciwciała bispecyficzne jako cząstki aktywne leku w kategorii First- in –class). Podane wartości to od 15 mln eur (transakcja na początku fazy przedklinicznej) do 120 mln USD ( transakcja przed pierwszą fazą kliniczną) jako Up-front + 0,6 do 1,7 mld Milestones + Royalties /jedną cząsteczkę.
Przyznaję, że wartości są prawie niewiarygodne w odniesieniu do obecnej kapitalizacji spółki. Można oczywiście, na tej podstawie, pokusić się o policzenie wartości spółki posiłkując się prawdopodobieństwem dojścia do poszczególnych faz i wartością pieniądza w czasie. Ja tego robić nie będę. Należy przy tym przypomnieć, że wszystkie realizowane projekty są zaplanowane do zakończenia pierwszej fazy klinicznej i mają do tej fazy zapewnione dofinansowanie z NCBR.
Pomimo iż Spółka nie deklaruje jeszcze konkretnie kiedy będzie komercjalizować– czy na bardzo wczesnym etapie fazy przedklinicznej czy poczekać za większą premią związaną oczywiście z rozwojem projektu. Jednak, jak podano powyżej, z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli spółki wynika, że Projekt Multibody PB001 będą chcieli skomercjalizować we wczesnych fazach przedklinicznych, bo będzie to walidator dla spółki. Nawet jeśli kwota miała by być mniejsza to zaistnienie na rynku parteringowym, jako spółka, która już cos sprzedała, na pewno pozwoli już mieć inną pozycję negocjacyjną w późniejszych transakcjach oraz dostarczy kapitału.


Organizacja spółki

Pure Biologics skończył w 2019r całkowite kompletowanie zespołu oraz jego docelową organizację. Realizacja projektów B+R w Spółce opiera się na współpracy Zespołów Naukowych i Grup Badawczych z Naukowymi Kierownikami Projektów. Wg. spółki , przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów naukowych, koncentracji wiedzy i doświadczenia Ekspertów w zakresie badań, w których posiadają kluczowe kompetencje.
6 wysokospecjalizowanych grup badawczych m.in. Zespoły Aptamerowy, Inżynierii Białka, Przeciwciał, Biologii Molekularnej itd. , Biuro zarządzania Projektami, Zespół naukowych menadżerów projektu
Nowe działy to: HR –z doświadczeniem współpracy z naukowcami, Dział scoutingowy i doradczy, który obserwuje transakcje referencyjne + inne aktualności rynku
Oraz bardzo ważne nowe zespoły – z ludźmi, którzy przygotowują badania przedkliniczne z doświadczeniem międzynarodowym.


Pieniądze na badania i przyszłe emisje

Wszystkie projekty komercyjne będą realizowane do końca 2023r (jeden do połowy 2023). Katalog projektów na dzisiaj jest zamknięty. Całkowita wartość projektów to 147 mln w tym dotacje 109,7, wkład własny 37,3 mln, częściowo już pozyskany oraz konieczny do pozyskania od inwestorów.

Ostatnia emisja spółki była w kwietniu 2019r i miała w założeniu starczyć na rok, półtora ale kiedy przyszły kolejne projekty badawcze to wydatki wzrosły ok. x 1,5 (50% w stosunku do wartości projektów przy emisji). Nowe projekty były planowane do realizacji z dużym wyprzedzeniem, a na uzyskanie dofinansowania zakładano proceduralnie dłuższy okres , udało się je pozyskać w krótkim czasie już w 2019r. Powstał oczywiście temat finansowania i przyszłej emisji ale spółka przeszła na okresowy zaliczkowy system rozliczania projektów B+R . NCBR przyznał jednorazowe zaliczki, w łącznej kwocie 9,5 mln zł, na realizację projektów badawczo-rozwojowych: PB001 MultiBody, PB002 AptaPheresis, PB003 PureActivator, PB005 Apta-MG, PB010 PureSelect2. Na koncie spółki było na koniec 2019r 13,93 mln zł.

Ile spółka chce planuje wydać w 2020r –
Z ostatniej prezentacji wynika, że zaawansowanie wszystkich projektów w 2020r zwiększy się z 12,3 % do 30,7% czyli jak łatwo policzyć zostanie wydane 27 mln (z 147) z tego wkład własny 6,86 mln (z 37,3). W tym Pb001- 5,25 mln, Pb003-6,62 mln, Pb004 purebike- 6,38 mln, Pb002- 3,39 mln
Wyraźnie widać, ze programy lekowe pochłoną najwięcej pieniędzy i to jest podstawowa wartość, bo to one budują wartość dla spółki.


Czyli kiedy ta emisja ? to wszystko zależy od tego czy NCBiR utrzyma system zaliczkowania, jeśli utrzyma - przyszła emisja pewnie pojawi się koniec 2020, początek 2021r. Jeśli NCBiR nie utrzyma systemu zaliczkowania i wróci do rozliczania zakończonych etapów, taki komunika ze strony spółki będzie oznaczał ,iż zaczynają się szykować do emisji. Z kontekstu ostatniego spotkania ze spółką wynikało, iż mają nadzieje, ze ten system zostanie podtrzymany i będą mogli prowadzić finansować z zaliczek, ale oczywiście nie ma jeszcze podpisanych umów i to nie jest „twarda” informacja.


Program motywacyjny

Spółka traktuje pracowników jako swój największy kapitał. I trudno się z tym nie zgodzić, bo to oni są decydującym ogniwem czy ma szansę na sukces czy też nie.

W październiku nastąpiła deklaracja oddania własnych akcji przez Akcjonariuszy Założycieli celem realizacji Programu motywacyjnego. Jak deklaruje spółka , celem programu motywacyjnego jest pozyskanie i motywowanie wyżej wymienionych osób wnoszących swoje doświadczenie, wiedzę i aktywność zawodową, przekładające się na osiągnięcia w realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, wartość oraz pozycję rynkową spółki
Jak łatwo policzyć dotyczy to aż 14,6% kapitalizacji spółki i ok. 26% akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Założycieli. W tym celu uprzywilejowane akcje imienne serii A (posiadające dwa głosy na jedną akcję) zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela. Nie pamiętam zachowania jakiekolwiek spółki na giełdzie w ten sposób w takim zakresie.

Żeby niepotrzebnie się nie rozwadniać, krótko : dla mnie taka postawa to objaw szacunku dla akcjonariuszy i potwierdzenie świadomości tego co stanowi największą wartość tego rodzaju spółki – ludzie i to najlepsi, trzeba ich przyciągać lub jeśli są zatrzymać i zmotywować. Wtedy spółka będzie miała prawdopodobieństwo uzyskania jak najlepszych wyników prac oraz uzyskania oczekiwanego wyniku, wycena eksploduje i wszyscy zarobią. To myślenie strategiczne i długofalowe niedostępne dla zarządów większości spółek giełdowych a tu urealnione i zrealizowane. Program motywacyjny będzie realizowany do końca 2021r, na akcje będą podpisane umowy lock-up.


Ryzyka

Czy są? – oczywiście, że tak, to spółka, która do tej pory jeszcze nie miała komercjalizacji, obszar biotechnologii oraz programy badawcze dlatego ryzyka oczywiście istnieją. Najważniejsze ryzyka to : posypanie się badań, brak finansowania lub odejście kluczowych osób. Ale trzeba też pamiętać, że ryzyka te są zarządzane i ograniczane – spółka posiada 6 programów badawczych dofinansowanych w 75% przez NCBiR Pierwszy program lekowy oraz program aptamerowy będą wchodziły w fazę przedkliniczną na przełomie 2020/2020, po nich będą wchodziły kolejne dwa programy lekowe w odstępach półrocznych. Faza przedkliniczna jest ta fazą, która dla leków biologicznych z immunoonkologii jest charakterystyczna do zawierania umów parteringowych. Dodatkowo jest duży program motywacyjny, którym objęci są wszyscy pracownicy spółki.

Z dodatkowych ryzyk trzeba pamiętać, że spółka jest na NewConnect co oznacza bardzo niska płynność, możliwe bardzo duże wahania zmiany wartości akcji w szczególności przy określonych komunikatach – zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Pamiętajmy jednak o sygnałach spółki przygotowywania się do spełnienia standardów wymaganych na GPW, co jest zupełnie zrozumiałe przy określonej wielkości spółki i przy korzyściach polegających min. z możliwości inwestowania określonych funduszy mających ograniczenie statutowe wyłącznie na spółki z GWP.


Czy przeciętny inwestor może oceniać spółkę biotechnologiczną

Pure Biologics to spółka z zakresu biotechnologii czyli dziedziny postrzegalnej przez inwestorów jako dziedzina wysokiego ryzyka. Oczywiście co do zasady statystycznej jest to dobre założenie. Jednak ja staram się specjalizować w takich spółkach i uważam, że to właśnie one za kilka lat staną się hitem polskiego rynku w tym oczywiście m.in branża biotechnologiczna. Inwestorzy zagraniczni, którzy teraz inwestują w polskie nieruchomości lub kapitałem VC wchodzą w młode spółki niepubliczne wcześniej czy później wykorzystają dysproporcję pomiędzy swoim rynkiem a rynkiem polskim jak robili to w innych obszarach inwestycyjnych. Jak mówi Paweł Przewięźlikowski twórca Selvity - za nimi stoi 40 lat doświadczeń inwestowania w branże biotechnologiczną (np.: rynek amerykański) , nauczyli się jej, za polskimi inwestorami tylko kilka lat. To, ze tak się stanie , w moim przekonaniu jest wysoce prawdopodobne.
I tu pojawia problem, mocno dyskutowany przez inwestorów - kto może ocenić sens działań spółki zajmującej się biotechnologią : student medycyny lub biotechnologii - wątpię, absolwent tych kierunków- również głęboko wątpię. Projekty na dziesiątki mln przechodzą przez NCBiR gdzie analizowane są przez zespoły kompetentnych naukowców. Spółka taka jak Pure Biologics mając w swoim składzie kilkudziesięciu dr biotechnologii i nauk pokrewnych, z całego świata, pokazywała by tematy, bez naukowego lub komercyjnego sensu wystawiając się na śmieszność i podważając swój autorytet - oceniam to jako nieprawdopodobne. Tu moim zdaniem rzecz idzie czy mają szansę doprowadzić projekty do komercjalizacji – a to można monitorować analizowaniem działań spółki zarówno tych naukowych jak i biznesowych. Trzeba mieć w tym zakresie kompetencje to jasne , ale jak wszystko na tym świecie można je zdobyć, jest tylko kwestia poświęconego na to czasu.


Podsumowanie

Pure Biologics to spółka biotechnologiczna, której kompetencje pozwalają realizować wszystkie projekty rozwoju leków i terapeutycznych wyrobów medycznych od fazy wyboru celu molekularnego do fazy testów in vitro włącznie - w całości w oparciu o własne zasoby naukowe i technologiczne. Spółka umiejscowiona jest w najbardziej atrakcyjnej części rynku biotechnologicznego : pracuje nad stworzeniem leków „ first in class” w zakresie immunoonkologii. Są to leki biologiczne osiągające najwyższe ceny na rynku, posiadające znacznie niższe ryzyka oraz umożliwiające pozyskanie bardzo szybkiego partering już na etapie badań przeklinicznych. Ryzyka oczywiście są ale trzeba też pamiętać, że ryzyka te są zarządzane i ograniczane – spółka posiada 6 programów badawczych dofinansowanych w 75% przez NCBiR dodatkowo przemyślana organizacja spółki, duży program motywacyjny, kompetentny międzynarodowy team.
Inwestowanie w biotechnologię jest trudne, w obecnym okresie szczególnie trudne. Wymaga wiedzy, czytania, wyciągania wniosków, szacowania ryzyka, ciągłego monitoringu. Odporności psychicznej na dużą fluktuację cen akcji. Ale tez potencjalna nagroda jest bardzo wysoka To inwestowanie nie dla każdego. Jeśli ktoś nie czuje się z tą pozycją komfortowo, to należy skorygować jej wielkość w portfelu lub w ogóle ją zlikwidować. Dla mnie spółka realizująca tematy za ponad 140 mln zł, o obecnej kapitalizacji ok. 80 mln zł nie ma w cenach kompletnie nic. Żadnego sukcesu. W moim przekonaniu - cokolwiek, potarzam cokolwiek, jakikolwiek partering, spowoduje wzrost do wartości krotnie wyższych od obecnych cen. To rok, max półtorej. Jeśli taki okres jest nieakceptowalny dla inwestora, nie powinien inwestować. Podsumowując, w mojej opinii Pure Biologics to jedna z najciekawszych spółek na polskim rynku biotech a zważając zysk/ryzyka przy obecnej kapitalizacji, uważam, że najciekawsza

Wczoraj pojawiła się informacja, która ukazuje, iż wyliczenia rynku w raporcie Yole Developpement dla zwiększania się rynku dla diagnostyki mmolekularnej z 4,1 mld UDS w 2019r do 10,1 mld USD w 2025r są już nieaktualne.
Senat USA przegłosował wart 484 mld dolarów (2.3% PKB) kolejny pakiet pomocy fiskalnej, nad którym w czwartek głosować będzie Izba Reprezentantów. Szpitale oraz podmioty służby zdrowia uprawnione będą w ramach pakietu do ubiegania się o zwrot kosztów związanych z walką z pandemią koronawirusa. Plan ten jest wyceniany na 75 mld dolarów (0.4% PKB), natomiast finansowanie zwiększonej liczby testów na 25 mld (0.1% PKB).
Oczywiście nie wszystkie testy będą testami molekularnymi (nawet większość nie będzie) ale pokazuje to bezprzecznie kierunek w którym zmierza świat i co za tym idzie potencjalne zainteresowanie systematami diagnostyki oraz ich twórcami.
Czy Scope Fluidics to wykorzysta, czy też nie to już zupełnie odrębny temat, ale to, ze klimat dla negocjacji tego rodzaju urządzeń jak PCRone jest więcej niż dobry to chyba zupełnie jasne.


Moim zdaniem musi to nastąpić pomiędzy lipcem a listopadem (max grudniem), kiedy już będzie certyfikowany i zarejestrowany PCRone. To moja najlepsza wiedza na ten moment.

Sporo pisałem o metodyce oceniania swojego prawdopodobieństwo jakiegoś elementu dla danej spółki, wiec nie będę się powtarzał, z drugiej strony bardzo cyfr nie lubię publicznie podawać bo można się przestrzelić (a raczej bardzo prawdopodobne , ze tak się stanie). Ale jeśli już muszę …… moim zdaniem prawdopodobieństwo certyfikacji i rejestracji PCRone wynosi min. 80%. Tu mamy ryzyko, ze może nastąpić nie do końca czerwca lecz np.: m-c, dwa później jeśli np.: szpital kliniczny będzie miał ograniczenia (jakie i jak długo trwające?) pracy zleceń zewnętrznych ze względu na koronowirusa, tego się prze przeskoczy. Jednak widząc działania naszych (i całej UE) politycznych geniuszy, którzy powoli dochodzą oni do odkrywczego wniosku, że za chwilę funkcjonowania państw się załamią, jeśli blokady będą dalej trwały i podatków nie będzie kto płacić jestem raczej dobrej myśli.
Kolejny element to sprzedaż to tutaj sytuacja się komplikuje, im dłużej zwlekają tym większe ryzyko konkurencji, która może szybkiej sfinalizować transakcję i wpłynąć na cenę ich produktu. Z drugiej strony im więcej dodatkowych działań (na które została przeznaczona ostatnia emisja) wykonają tym większą cenę transakcyjną osiągną - tutaj jest dylemat równowagi pomiędzy tymi dwoma elementami. Aby skomplikować sytuację wchodzi nam dodatkowy puzzel do układanki – test na koronowirusa a raczej panel wirusowy , na którym będzie właśnie możliwa dodatkowa diagnostyka Sars covid-2. Jeśli dostaną dofinansowanie z UE (a oceniam to bardzo wysoko) to mogą temat doprowadzić do końca (certyfikacja, rejestracja) a nie tylko do testów wewnętrznych na które pieniądze mają już teraz. To oczywiście kosztuje czas , jaki ja tego nie wiem. Jednocześnie wiem, że oni wiedzą, że powinni transakcję zrobić bardzo szybko, to rynek w nich uwierzy i zyskają wiarygodność nie jako startup a jako podmiot , który pierwszy na polskim rynku sprzedał cos takiego w dobrych pieniądzach.
Może to wszystko przydługie, ale uwarunkowań jest mnóstwo i nie ma jednej, jedynie słusznej odpowiedzi.
Cena transakcyjna – jeśli już muszę… na jesień, po rozmowach po walnym, wnioskuję, że dyskutowali z potencjalnymi kupcami o cenach 80-130 mln usd. Teraz sytuacja jest zupełnie inna , szybka diagnostyka stanie się nr 1 obok szczepionki i cały świat na to stawia. Więc ostrożnie oceniam cenę możliwa do osiągnięcia jako cenę z jesieni x liczba naturalna (bez zera :)) od 2-3. Analiza oczywiście obarczona ryzykiem błędu.

Ukazał się raport niezależnej firmy doradczej Yole Developpement http://www.yole.fr/index.aspx
“Point-of-Need Testing: Application of Microfluidic Technologies 2020”. www.i-micronews.com/products/p... Raport dla “one users licence” kosztuje 5990 EUR, więc wybaczcie napiszę tylko to co wiadomo z ogólnie dostępnych fragmentów. Każdy może je sam pobrać i dokładnie przeczytać bezpośrednio ze strony.

Raport dotyczy obecnych możliwości wykrywania wirusa SARS Cov-2 wywołującego chorobę Covid-19. Szczegółowo opisuje on 50 podmiotów na rynku uwzględniając możliwe przez nich wykonywane różnego rodzaju testy obejmujące immunologię, diagnostykę molekularną, chemię kliniczną i inne. Ponadto raport prognozuje jak będzie przedstawiał się ten rynek do 2025r. Jedyna polską firmą, którą potrafiłem dostrzec, umieszczoną w raporcie jest Scope Fluidics.

Jak wynika z raportu diagnostyka molekularna to jedyny kierunek, w którym będzie zmierzał świat – prognozowany jest wzrost udziału tego fragmentu w rynku z ponad 50% w 2019r do 75% w 2025r. Rynek testów diagnostyki molekularnej opartych na mikrofluidice wzrośnie z 4,1 mld UDS w 2019r do 10,1 mld USD w 2025r.

Wykres (zamieszczony w ulotce promującej raport) pokazuje głównych graczy na rynku , w tym PCRone Scope Fluidics. Bardzo ciekawa jest wskazana w raporcie tendencja - dzisiejszy wyścig zmierza do zmniejszenia czasu analiz do min. 20 min. jednocześnie powiększając multipleksowość tj. równoległe wykrywanie kilku patogenów. W wykresie zatytułowanym „ Market trends” na str. 19 (próbka raportu) „Rapid, high-multiplex molecular testing ” najbardziej pożądanym obszarem jest Market-empty zone: upcoming players will try to fill it. są wymienione trzy podmioty w tym PCRone Scope Fluidics.

Zapraszam do lektury tego profesjonalnego raportu z wszystkimi największymi graczami na rynku.

Pozwólcie, że napiszę kilka zdań na temat inwestowania w spółki innowacyjne (tutaj w Scope Fluidics). Sam staram się specjalizować w takich spółkach, ponieważ wiem, że takie inwestycje mogą przynieść ponadprzeciętne zysk. Dlatego też, na własne potrzeby stworzyłem strategię, która jest może prosta ale dla mnie okazuje się bardzo skuteczna. Pierwszym jej elementem jest bardzo dokładna analiza ryzyka, precyzyjny researach działań spółki- co obiecała, co zrobiła, jaka jej historia, dotrzymywanie terminów, kamieni milowych itp. Drugim elementem jest analiza ludzi- doświadczenia, kompetencji, dotychczasowej publicznej prawdomówności - oni decydują o tym co się uda w spółce a co nie. Trzecim elementem jest jak najszerszy monitoring bieżący, kontakt ze spółką (wykorzystywanie w tym zakresie każdej okazji), bezpośrednie rozmowy, obserwowanie postępów/lub brak prac. Czytanie tekstów komunikatów, wypowiedzi, raportów po kilka raz - wyłapywanie najmniejszych niuansów. Po co to wszystko ? - oczywiście po to aby na początku ocenić możliwości wykonania danego tematu oraz ryzyka z nimi związane a potem systematycznie to monitorować i weryfikować. To ciężka praca, męcząca, monotonna, zabierająca setki godzin ale wiem, ze im lepiej będzie wykonana tym bardziej moja analiza jest bardziej prawidłowa a i ryzyka dokładniej określone. Oczywiście jak najchętniej szukam informacji o konkurencji, czytam inne spojrzenia oraz zdania innych osób, informacje , które inni posiadają ponieważ to wchodzi z zakres określenia ryzyk które kontroluję.

Jednak niedopuszczalnym w mojej strategii jest opieranie się na emocjach , brak zaufania do spółki ze względu na historie inny podmiotów na rynku- cormaya, mabion czy cokolwiek innego. To element emocjonalny a nie logiczny. To element, który przesłania racjonalną analizę , wiec muszę go z głowy wyłączyć i opierać się wyłączenie na tym co sam zrobiłem. Nie może on rzutować na moim inwestowaniu, bo co ma wspólnego historia podmiotów, które którym się nie udało, lub które po prostu oszukały z konkretną spółką która się w danej chwili zajmuję- dokładnie nic. To czy im się uda czy nie ustalam sam na podstawie opisanej powyżej strategii którą systematycznie realizuję, a nie na tym jaki przygody miały inne spółki. Dlatego dopóki Scope będzie dotrzymywał terminów, dopóki nie stanie się coś co podważy moje zaufanie, będę trzymał akcje oceniając ryzyko i dostosowując do tego swój udział w portfelu. Natomiast jeśli się w spółce coś niedobrego porobi, pojawi się jakikolwiek kłamstwo, złe lub nielogiczne działanie lub niedobra sytuacja będę usuwał papier z portfela bez sentymentu. To jest mój model inwestowania.

Na dzisiaj - w odniesieniu do Scope, jego historii, ludzi, tego co zrobili, do czego dążą, uważam, że prawdopodobieństwo osiągniecia sukcesu jest bardzo wysokie. W szczególności ostatni czas , który myślę, że zmieni mocno nasz świat- tam szybka diagnostyka na masowa skalę będzie miała swój wielki udział i mam nadzieję, ze Scope Fluidics to wykorzysta. Jeśli tak się podzieje, to zwracam uwagę, ze będzie pierwsza polska spółka , które osiągnie taki sukces w szeroko pojętej diagnostyce lub szerzej medycynie i wtedy emocje mogą wielu uczestnikom rynku przesłonić racjonalną wycenę tego podmiotu.

Bacteromic- zakończenie kolejnego milestona. Wszystko w terminie i zgodnie z harmonogramem podobnie jak dzień wcześniej zakończenie milestona PCRone. Gratulacje. Moim zdaniem, w tych okolicznościach to szczególnie zasługuje na uznanie.

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

strefainwestorow.pl/wiadomosci...

Element ryzyka w odniesieniu do kolejnych działań to oczywiście testy zewnętrzne , lecz będzie to dopiero etap drugi, który rozpocznie się dopiero po przeprowadzeniu pierwszego etapu testów w siedzibie spółki. Miejmy nadzieje, ze do tego czasu gospodarki zostaną odblokowane i wszystko ruszy bez przeszkód.


Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 13 października 2013
Ostatnia wizyta: 29 maja 2020 07:19:16
Liczba wpisów: 174
[0,05% wszystkich postów / 0,07 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,730 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,65% +21 329,96 zł 41 329,96 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d