pixelg
SIMPLE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

SIMPLE [SME]

AKTUALNY KURS: 12,50 zł (-2,34%) 04-12-2020 16:17
Joker
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 721
Wysłane: 27 marca 2010 11:36:35 przy kursie: 6,99 zł
Nie znalazłem wątku, więc pozwoliłem sobie założyć.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć

krishic
12
Dołączył: 2009-10-05
Wpisów: 536
Wysłane: 15 czerwca 2012 10:47:15 przy kursie: 5,00 zł
Jesli ktos z Was ma Simple to mozna sie przesiadac z akcji na PDA ktore weszly dzis do obrotu i wisza na widlach (w przeciwienstwie do akcji). Obecnie jakies 20% dyskonta.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 1 września 2012 06:58:29 przy kursie: 6,46 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Simple (GKS) za 2kw 2012 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo, iż GK Simple po bardzo słabym 1kw br., naznaczonym stratami, w kolejnym okresie sprawozdawczym pokazała dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, to i tak okazały się one znacznie mniejsze od tych wypracowanych przed rokiem. Grupa odnotowała co prawda r/r symboliczny wzrost przychodów o 2%, ale już zysk brutto na sprzedaży był o blisko 10% niższy (koszty własne sprzedaży wzrosły o 13%!). Sytuacja ta przełożyła się oczywiście negatywnie na marżę procentową, która w ujęciu narastającym za 12m spadła kw/kw o ok. 1,3pp do poziomu 45,73%. Słabo wypadło również w Grupie zarządzanie ogólnymi kosztami administracyjnymi, które wzrosły r/r o 10%. Zmniejszyły one istotnie poziom zysku netto na sprzedaży i zaważyły na jego spadku r/r o 90%. Nieco większe aniżeli przed rokiem wpływy netto z pozostałej działalności ograniczyły spadek zysku operacyjnego w relacji r/r do 74%, ale wyższe koszty netto z działalności finansowej częściowo zneutralizowały tę zmianę. W efekcie na poziomie brutto Grupa odnotowała r/r spadek zysku o 82%, a na poziomie netto o 86% (nieco korzystniej sytuacja ukształtowała się w przypadku zysku netto dla akcjonariuszy, gdzie spadek r/r wyniósł 76%). Sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].GK Simple niestety nie podaje szczegółowego rachunku segmentowego. Realizuje sprzedaż wyłącznie na rynku krajowym i w głównej mierze koncentruje się na własnej produkcji/usługach – handel (sprzedaż sprzętu i oprogramowania obcego) to generalnie mniej niż 20% przychodów Grupy (w 2 kw br. nawet mniej niż 10%).

Słabe wyniki Grupy w pierwszej połowie 2012r Zarząd tłumaczy zwiększonymi kosztami towarzyszącymi realizacji większych kontraktów, które będą finalizowane w kolejnych miesiącach br. Jest to poniekąd zjawisko dość typowe w branży informatycznej, w której okres „żniw” przypada zazwyczaj na 4kw roku kalendarzowego.

Niemniej jednak wyniki wypracowywane przez GK Simple w ostatnich kwartałach mogą budzić pewien niepokój, gdyż po okresie systematycznej poprawy można dostrzec coraz wyraźniejszą tendencję spadkową w zakresie efektywności działania Grupy oraz charakteryzujących ją wartości bezwzględnych (rysunki poniżej).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKS, w analizowanym okresie Grupa odnotowała solidny zastrzyk gotówki na poziomie salda ogólnego (+2,8 mln zł), przy czym zawdzięcza go wyłącznie wpływom z emisji akcji. Działalność operacyjna pochłonęła w 2kw br. ok. 0,2 mln zł, a działalność inwestycyjna ok. 0,65 mln zł (należy tu zaznaczyć, że Grupie udało się jedynie w połowie odtworzyć składniki rzeczowe i niematerialne, bardziej koncentrowała się na inwestycjach finansowych).

Patrząc z szerszej perspektywy na przepływy Grupy (wykres poniżej; ujęcie narastające za 12m), widać coraz mniejszą jej zdolność do generowania gotówki z działalności operacyjnej, przy relatywnie wysokich wydatkach inwestycyjnych. Gdyby nie wspomniana wcześniej emisja akcji, roczny przepływ z działalności finansowej oraz saldo ogólne na koniec czerwca również byłyby ujemne.Ocena sytuacji finansowej
Grupa od dłuższego czasu charakteryzuje się wysokim ratingiem w serwisie na poziomie AAA, a jej strategię finansową można uznać za dość konserwatywną:
- zdecydowana przewaga kapitałów własnych nad obcymi w pasywach (po wspomnianej wcześniej emisji akcji wynosi ona 62-38);
- spora nadwyżka kapitału obrotowego netto nad zapotrzebowaniem na ten rodzaj środków (cykl kapitału obrotowego to 81 dni a cykl konwersji gotówki to 16 dni);
- lekka nadpłynność w zakresie likwidacyjnych wskaźników płynności finansowej (aktywa obrotowe stanowią 233% zadłużenia krótkoterminowego – wskaźnik bieżący, a po odjęciu zapasów 230% – wskaźnik szybki);
- stosunkowo niewielkie zadłużenie o charakterze oprocentowanym (ok. 13% sumy bilansowej);
- więcej niż pełne pokrycie majątku trwałego kapitałami własnymi.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/simple,w...


Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny stosowane w serwisie wskazują jako średnia na przewartościowanie akcji GK Simple na GPW w Warszawie. Względnie najkorzystniej akcje Grupy prezentują się pod kątem metod mnożnikowych. Z kolei metody dochodowe koncentrują się sporo poniżej obecnej wyceny rynkowej GKS. Wyceny majątkowe można pominąć, gdyż z uwagi na branżę, do jakiej zalicza się GK Simple, nie mają one większego znaczenia (w informatyce liczy się głównie kapitał ludzki i strukturalny, a tych aktywów w bilansie w większości nie mamy).
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/simple,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/simple,w...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


trendfollowerpl
0
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 18 stycznia 2015 17:24:04 przy kursie: 9,40 zł
Simple -wywiad GG Parkiet z prezesem Simple S.A.
Cytat:
Przemysław Gnitecki, prezes Simple, oczekuje pozytywnych wyników wbieżącym kwartale.
- Będą lepsze niż rok temu, a w pozycji przychodów nawet
sporo lepsze - oświadcza. Nie zdradza żadnych liczb. - Wciąż fakturujemy projekty realizowane w tym roku - wyjaśnia. W IV kw. 2013 r. Simple miało ok. 13,7 mln zł przychodów i ok. 3 mln zł zysku netto. Po dziewięciu miesiącach tego roku obroty producenta systemów do zarządzania (ERP) sięgały 32,9 mln zł, a czysty zysk 2,61 mln zł. W całym 2013 r. Simple miało 37,6 mln zł przychodów i 4,5 mln zl zyskii netto. To oznacza, że tegoroczne wyniki będą daleko lepsze od wypracowanych rok temu
LINK

Kod:
/mod:proszę dodawać cytaty do linków/
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name
Edytowany: 18 stycznia 2015 18:21

grum
grum PREMIUM
0
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 281
Wysłane: 29 lutego 2016 12:38:45 przy kursie: 7,97 zł
Można prosić słów kilka analizy ostatnich raportów kwartalnych nijako na poczet analizy rocznego 2015 r. (termin: 21.03.2016)?
Kurs sięga okolic, których Spółka wydaje się być trochę interesująca.
Edytowany: 29 lutego 2016 12:44

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 368
Wysłane: 29 lutego 2016 20:51:31 przy kursie: 7,97 zł
A nie lepiej zrobić już po rocznym? Powinno być więcej widać.

grum
grum PREMIUM
0
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 281
Wysłane: 29 lutego 2016 20:55:56 przy kursie: 7,97 zł
Wiem, że będzie więcej widać, jak to po rocznym.
Poczekamy... zobaczymy.

grum
grum PREMIUM
0
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 281
Wysłane: 2 marca 2016 09:59:19 przy kursie: 7,84 zł
Dobrze, że uzbroiliśmy się w cierpliwość. Spółka najwyższe przychody generuje w czwartym kwartale, zatem "dłubanie" w pierwszych trzech mogłoby być mylące.Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 23 marca 2016 13:14:49 przy kursie: 7,50 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE (SME) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2015 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Potencjalnie najlepszy pod względem wynikowym dla branży informatycznej okres sprawozdawczy w roku w przypadku GK Simple okazał się mocno rozczarowujący. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym Grupa odnotowała znaczący regres r/r na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Biorąc pod uwagę sam 4kw przychody spadły r/r o 69%, wynik brutto na sprzedaży o 101% (pogorszenie marży brutto z 51 do -1%), wynik netto na sprzedaży o 227%, wynik operacyjny o 224%, wynik brutto o 248%, a netto o 237% (w tym dla akcjonariuszy o 256%). Z kolei w ujęciu całorocznym przychody zmniejszyły się r/r o 22%, wynik brutto na sprzedaży o 48% (pogorszenie marży brutto z 46 do 30%), wynik netto na sprzedaży o 186%, wynik operacyjny o 175%, wynik brutto o 177%, a netto o 175% (w tym dla akcjonariuszy o 180%). Sytuację tę od strony wartościowej przedstawiono na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Znaczące pogorszenie wyników SME w analizowanym okresie to w głównej mierze efekt wstrzymania lub przełożenia zamówień z sektora publicznego (w szczególności chodzi tu o sektor edukacji i medyczny, które stanowiły spory udział w sprzedaży Grupy). Mimo istotnie niższych przychodów Grupa realizowała prace rozwojowe w zakresie swoich produktów co dodatkowo obciążyło wyniki działalności podstawowej. W komentarzu Zarządu można przeczytać jeszcze o kosztach restrukturyzacji GK (przejęcie spółki Bazus) oraz odpisie aktualizacyjnym na należności od spółki Consortia (1,4 mln zł), przy czym w rachunku zysków i strat nie widać by zostało to ujęte.

Mimo nieciekawej sytuacji bieżącej Zarząd z pewnym optymizmem patrzy w przyszłość licząc w głównej mierze na odblokowanie się zamówień z sektora publicznego w drugiej połowie bieżącego roku (oczekiwanie na uruchomienie środków z nowej perspektywy unijnej). Jednocześnie podjęto również kroki w celu większej dywersyfikacji przychodów, w tym zwłaszcza w kierunku rynku komercyjnego (przedsiębiorstwa produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe). Jednym z pomysłów na wzrost przychodów jest również zmiana architektury systemów, aby uczestniczyć w rozwijającym się rynku rozwiązań SaaS (Software as a Service).

Biorąc pod uwagę zmiany wyników finansowych i wskaźników rentowności w szerszej perspektywie czasowej w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %) widać wyraźnie, że wspomniane wyżej działania naprawcze Zarządu są mocno spóźnione i obecnie należy je postrzegać w kategoriach konieczności. Zbyt duże oparcie działalności Grupy o zamówienia z sektora publicznego przy jednoczesnym braku dywersyfikacji źródeł przychodów w okresie przejściowym między jedną perspektywą unijną a drugą po prostu musiało zakończyć się tak jak to widać obecnie – skokowe tąpnięcie w wynikach oraz poszczególnych wskaźnikach rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych SME, to w analizowanym okresie kwartalnym (wykres poniżej po lewej; jednostka – tys. zł) Grupa odnotowała r/r pogorszenie na poziomie salda ogólnego (+0,4 wobec +0,9 mln zł), choć gdyby nie wpływy finansowe netto sytuacja mogłaby tu wyglądać znacznie gorzej. Działalność operacyjna pochłonęła gotówkę wobec jej dopływu przed rokiem (-0,7 wobec +1,7 mln zł), przy znaczącym pogorszeniu nadwyżki finansowej netto (-6 wobec +5 mln zł). Wydatki inwestycyjne netto były mniejsze aniżeli przed rokiem (-0,2 wobec -0,5 mln zł), a całość przepływów ratował obszar finansowy gdzie odnotowano dopływ środków wobec odpływu przed rokiem (+1,3 wobec -0,4 mln zł).

Powyższe zmiany kwartalne przepływów przełożyły się na dalsze pogorszenie sytuacji Grupy w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej; jednostka – tys. zł). Przede wszystkim zaburzona została dotychczas trwała zdolność do generowania nadwyżki finansowej netto, a saldo na poziomie ogólnym pogłębiło minus.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Poza stroną wynikową w analizowanym okresie znaczącemu pogorszeniu uległa również sytuacja finansowa SME. Spółka która przez długi czas mogła pochwalić się serwisowym ratingiem na granicy strefy bezpiecznej i niepewnej w ciągu jednego okresu przeskoczyła w najgorszy obszar – zagrożenia upadłością (serwisowy rating spadł z poziomu BB+ do D!!!).
Może ocena wystawiona przez model Altmana jest zbyt surowa, niemniej jednak w zakresie poszczególnych wskaźników płynności i zadłużenia odnotowano znaczące pogorszenie sytuacji Grupy, włącznie z naruszeniem podstawowych reguł równowagi finansowej. W tym kontekście warto wspomnieć, że w raporcie rocznym pojawiła się informacja, że Zarząd rozpatruje pozyskanie środków z emisji obligacji lub akcji (co prawda komentarz ten dotyczył możliwości finansowania zamierzeń inwestycyjnych, lecz jeśli w przeciągu 1kw b.r. sytuacja finansowa Grupy nie ulegnie poprawie pozyskanie długoterminowego kapitału może być koniecznością).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/simple,w...

Biorąc pod uwagę bilans Grupy należy zauważyć, że względem poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano spadek sumy bilansowej o 12%, co po stronie aktywów wiązało się ze wzrostem składników trwałych o 1% i spadkiem składników obrotowych o 24% (głównie należności handlowych), a po stronie pasywów ze spadkiem kapitału własnego o 31% oraz wzrostem zobowiązań ogółem o 2% (dług krótkoterminowy wzrósł o 5%, a długoterminowy spadł o 8%; dług oprocentowany wzrósł o 61% i stanowi 37% zobowiązań ogółem).

Powyższe zmiany przełożyły się negatywnie na strukturę bilansową Grupy (wykresy poniżej; aktywa po prawej, pasywa po lewej; jednostka – tys. zł), włącznie ze wspomnianą już wyżej utratą równowagi finansowej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Z uwagi na ujemne wyniki finansowe w ujęciu rocznym większość automatycznych wycen serwisowych nie została aktywowana i tym samym nie wygenerowano wyceny wypadkowej. Biorąc pod uwagę obecną sytuację wynikową i finansową SME atrakcyjność bieżącej ceny jej akcji na GPW zależy od postrzegania ryzyka związanego z oczekiwanym uruchomieniem środków z nowej perspektywy unijnej przez sektor publiczny i potencjalnym przełożeniem tego na poprawę sytuacji spółki.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/simple,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/simple,w...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

diR
0
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 970
Wysłane: 11 kwietnia 2017 07:18:17 przy kursie: 7,47 zł
Joker napisał(a):
Nie znalazłem wątku, więc pozwoliłem sobie założyć.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Czy jest szansa, że ta spółka jeszcze kiedyś wypłaci dywidendę Think ... blah5
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody


enthusiast
0
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 146
Wysłane: 13 lipca 2017 22:54:42
No i jest symboliczna dywidenda.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

MrBlue2
23
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 236
Wysłane: 20 sierpnia 2020 13:05:14 przy kursie: 9,30 zł
Simple ROE w latach 2017-2020 to 19-30%

Kapitały własne wzrosły z 10 mln w 2015 r do 20 mln w 2020 mimo, że spółka płaciła dywidendy.

Za ostatnie 10 lat Simple 8 razy płaciło dywidendę.

Minusem jest niska płynność, średnie roczne obroty to 14 tys na dzień.

Warto zerknąć na wykres skorygowany o dywidendy jest całkiem inny niż ten bez korekt.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,267 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +127,37% +25 474,43 zł 45 474,43 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d