pixelg
REGNON - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10

REGNON [PRO]

AKTUALNY KURS: 1,21 zł (+32,97%) 11-08-2020 15:25
mateush29
0
Dołączył: 2009-04-24
Wpisów: 73
Wysłane: 20 lutego 2012 17:05:17 przy kursie: 16,00 zł
No to się dzisiaj dowiedzieliśmy że PRONOX nie jest już w upadłości układowej:

pulsinwestora.pb.pl/2560499,94...


Pożyjemy zobaczymy

kuarek
0
Dołączył: 2009-11-13
Wpisów: 35
Wysłane: 30 marca 2012 14:33:10 przy kursie: 11,00 zł
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć brak reakcji na zmiany w akcjonariacie i to przy sprzedaży akcji po cenie prawie siedmiokrotnie przewyższającej aktualną cenę giełdową? Eh?
link np. www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Edytowany: 30 marca 2012 19:09

Pinki
0
Dołączył: 2009-09-15
Wpisów: 252
Wysłane: 30 marca 2012 19:37:28 przy kursie: 11,00 zł
Kuarek czy ty naprawdę wierzysz że ktoś rozsądny zapłaciłby za akcje 71 groszy w obecnej sytuacji spółki i gdy papier można brać po 12 groszy?

Rynek widocznie nie wierzy w bajki, które zresztą zna z przeszłości.


kazekc
0
Dołączył: 2008-12-13
Wpisów: 76
Wysłane: 30 marca 2012 22:03:02 przy kursie: 11,00 zł
kuarek napisał(a):
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć brak reakcji na zmiany w akcjonariacie i to przy sprzedaży akcji po cenie prawie siedmiokrotnie przewyższającej aktualną cenę giełdową? Eh?
link np. www.stockwatch.pl/komunikaty-s...


To są łańcuszki przekrętów prezesa Króla, ich głównymi bohaterami są: Centrozap - (pan Król), Centrozap Finanse (też pan Król), Canuela Holdings Limited (i nie inaczej - też pan Król):

link1:
demo.e-pap.pl/espi?plik=dane/2...

link2:
demo.e-pap.pl/espi?plik=dane/2...
Edytowany: 30 marca 2012 22:04

Kasia Stefanska
0
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 243
Wysłane: 3 kwietnia 2012 00:58:18 przy kursie: 9,00 zł
Zapraszam do zapoznania się z analizą wyników rocznych spółki PRONOX za 2011 rok

Rzekome uprawomocnienie się wyroku o zawarciu układu rzuca nowe światło na wyniki roczne spółki Pronox. Układ zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania spółki. W związku z tym zasada kontynuacji działalności w przyszłości, na której opiera się sprawozdanie, wycena majątku i wynik finansowy wydaje się być jak najbardziej uzasadniona.

Sprawozdanie obejmuje jednak spółkę w upadłości układowej. Nie wiem jak wytłumaczyć to zamieszanie. Z jednej strony zawarcie układu ale nazwa jeszcze stara. Jak rozumiem chodzi o fakt niedoręczenia uprawomocnienia się wyroku sądu do spółki.

W ostatnich 2 latach Pronox w sposób znaczący ograniczył swoją działalność operacyjną w związku z prowadzoną restrukturyzacją:kliknij, aby powiększyćTen obrazek pokazuje bardzo ciekawą sprawę: im mniejsze miał Pronox przychody tym mniejsze notował straty. Niestety wniosek jest taki, że lepiej, aby spółka nie prowadziła zbyt rozbudowanej działalności, bo po prostu sobie z nią nie radzi. Jest to sytuacja kuriozalna.Obecnie notowane wyniki finansowe są w większości wynikiem pozostałej działalności operacyjnej. Strata na sprzedaży została pokryta działaniami na majątku spółki. Zysk ze sprzedaży aktywów wyniósł 6 mln PLN. Znaczna większość pozostałej działalności operacyjnej stanowiło w 2011 roku odwrócenie odpisów aktualizujących o łącznej wartości 13 mln PLN. Nie jestem fanką takich rozwiązań jak ratowanie zysku przez manipulowanie odpisami. Szczególnie w sytuacji, kiedy spółka musi radzić sobie z zagrożeniem upadłością. Oczywiście jest to bardzo kusząca możliwość dla zarządu.

Spółka ma ujemny kapitał własny w wysokości (68 826 kPLN). Nawet papierowe działania na wycenie majątku nie są w stanie tego poprawić. Biegły rewident w swojej opinii napisał jednak, że planowane nowe emisje akcji pozwolą na pokrycie ujemnych wartości. Planowana cena emisyjna ma wynieść 4 PLN, co dać ma aggio w wysokości 79 348 kPLN.Najważniejsze pozycje bilansu stanowią rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa przeznaczone do sprzedaży. Pod koniec 2011 roku Pronox nabył udziały w austriackiej spółce za ponad 19 mln PLN. Zgodnie z informacjami w sprawozdaniu ma to być inwestycja krótkoterminowa. Zupełnie jednak jej nie rozumiem. Spółka w upadłości zamiast zajmować się rozkręcaniem działalności dokonuje znaczących inwestycji. Istnieje oczywiście możliwość, że ta transakcja przyniesie zyski ale wydaje mi się, że nie jest to podstawowa działalność spółki. Takie kombinowanie oceniam negatywnie.

W zobowiązaniach Pronox zaprezentował długoterminowe kredyty o łącznej wartości 22,8 mln PLN. Jednocześnie w sprawozdaniu podana jest informacja, że na koniec roku finansowego spółka nie wywiązywała się z aktualnych płatności z tego tytułu. Kwota przeterminowana to 33,6 mln PLN. W związku z zagrożeniem wypowiedzenia tych kredytów powinny być one zaprezentowane jako krótkoterminowe. Te umowy nie były objęte układem.

Bilans pokazuje dużo więcej niż rachunek wyników. Więcej dzieje się na majątku niż w zakresie rozwoju działalności operacyjnej. Nawet sprawozdanie z działalności mówi więcej o zmianach w majątku. O nowej działalności i planach z nią związanych praktycznie nie ma mowy. Jedynie kilka zdań powierzono na inwestycję w Dąbrowie Górniczej. Ale wspomniano jedynie, że konieczne jest zapewnienie jej długoterminowego finansowania.

Żałuję, że spółka nie podzieliła się swoimi planami na najbliższą przyszłość. W tym momencie jest to właściwie najważniejsze dla możliwości oceny uratowania spółki i dokonania jakiejkolwiek wyceny.

www.stockwatch.pl/gpw/pronox,w... – zapraszam do zapoznania się z wyceną wskaźnikową. Jednak przy obecnej sytuacji spółki niewiele ona wnosi. Cena do zysku operacyjnego pokazuje niedowartościowanie al. Trzeba pamiętać, skąd się ten zysk wziął. Pronox ma rating upadłościowy.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
1
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 566
Wysłane: 31 maja 2012 08:04:35 przy kursie: 7,00 zł
Nazwa Regnon - obowiązująca od 30 maja 2012 r., to dawny Pronox.

mobyone
0
Dołączył: 2009-10-19
Wpisów: 31
Wysłane: 13 kwietnia 2013 23:14:52 przy kursie: 2,00 zł
Tak dawno nikt tutaj nie pisał, więc ja coś wkleję :

Pod koniec roku 2012 w skład grupy kapitałowej, której przewodzi Regnon S.A., wchodziły dwie spółki zależne (ESM Logistics S.A. oraz Easy Touch S.A., obie z Katowic), a także jednostka stowarzyszona WoodinterKom GmbH z Wiednia. Skonsolidowane przychody za rok 2011 to 9,015 mln zł, za rok 2012 natomiast 13,698 mln zł. W roku 2011 Grupa wypracowała 6,128 mln zł zysku operacyjnego, rok później na tej pozycji notowano stratę 11,038 mln zł. Całkowita strata skonsolidowana z działalności gospodarczej w roku 2012 wyniosła aż 38,06 mln zł. Pod koniec ubiegłego roku zobowiązania długoterminowe skonsolidowane opiewały na 46,58 mln zł, krótkoterminowe zaś wynosiły 28,99 mln zł. Kapitał własny był ujemny i opiewał na -9,132 mln zł (kwota kapitału skonsolidowanego to -10,06 mln zł). Warto jednak zauważyć, że co do wartości bezwzględnej te ujemne kwoty są wielokrotnie niższe niż analogiczne notowane rok wcześniej, co oczywiście ma pozytywny wydźwięk.

W ogólności Grupa (podobnie jak jednostka dominująca) wyszła na spory plus (41,55 mln zł zysku skonsolidowanego netto), choć wynikało to w dużej mierze z tego, że w rachunku zysków i strat pojawiła się pozycja "zysk z konwersji zobowiązań układowych na akcje", a na niej kwota 79,76 mln zł. Ta konwersja była elementem porozumień z wierzycielami. W sprawozdaniu zarządu czytamy, że "Spółka dokonała spłaty wierzytelności Wierzycieli drobnych zaliczonych do I grupy, w łącznej sumie ok. 830 tys. zł, a w wyniku konwersji wierzytelności na akcje Wierzyciele zaliczeni do II grupy objęli akcje zwykłe na okaziciela serii „U” Spółki".

Jaka przyszłość czeka Regnon? Obecnie przedsiębiorstwo znajduje się w fazie restrukturyzacji. Niewątpliwie za pozytywny akcent można uznać to, że 22 października Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił, iż wykonany został układ z wierzycielami, który zatwierdzono w grudniu 2011. Oznacza to pomyślne zakończenie postępowania układowego, prowadzonego od roku 2009. Wydaje się więc, że - mimo wszelkich trudności - jest to dobry punkt wyjścia do dalszego działania. Restrukturyzacja ma zostać zakończona do końca trzeciego kwartału tego roku. Jej szczegółowy plan zaprezentowany zostanie już niedługo - a mianowicie nie później niż w dniu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2013 roku. To zaś ma nastąpić 15 maja 2013 roku.

mobyone
0
Dołączył: 2009-10-19
Wpisów: 31
Wysłane: 16 października 2015 13:42:34 przy kursie: 1,20 zł
Regnon S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu 14 października 2015 roku wpłynęły do Spółki zawiadomienia złożone przez Pana Cezarego Liśkiewicza - Członka Rady Nadzorczej Emitenta (Zawiadamiający) w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informujące, że w dniu:
- 21 września 2015 roku Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. - osoba blisko związana z Zawiadamiającym nabyła wskutek transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym (umowa cywilnoprawna) 231.000 akcji Regnon S.A., za cenę 1,00 zł za każdą akcję. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż osoba nabywająca akcje Emitenta jest blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy.
- 22 września 2015 roku Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. - osoba blisko związana z Zawiadamiającym nabyła wskutek transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym (umowa cywilnoprawna) 246.203 akcji Regnon S.A., za cenę 1,00 zł za każdą akcję. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż osoba nabywająca akcje Emitenta jest blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Kod:
mod: Zgodnie z regulaminem proszę podawać linki do cytatów. Ponadto dobrze byłoby opatrzyć cytat własnym komentarzem. Następne posty łamiące regulamin będą kasowane/
Edytowany: 20 października 2015 08:18

mobyone
0
Dołączył: 2009-10-19
Wpisów: 31
Wysłane: 8 kwietnia 2016 09:48:30
Dlaczego to nie bankrutuje ? Jaka jest w tej chwili prowadzona działalność. Ktoś wie ?

addison
5
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 948
Wysłane: 3 sierpnia 2016 20:23:11 przy kursie: 0,63 zł
Historia spółki wręcz wzorowa w standardach republiki bananowej :)

Ze strony spółki:

W 2007 roku Spółka przeprowadziła publiczną emisję akcji i trafiła na parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W maju 2009 został rozpoczęty proces restrukturyzacji, który od września 2009 był prowadzony w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.

całość: www.regnon.com/index.php/histo...

Chęć zarobku kasy nawet przez renomowane (z nawy) domy maklerskie prowadzi do tego, że chwytają się wszystkiego aby upchnąć kartofla w IPO a potem zapomnieć. Potem nawet wymazują ze stron, że prowadzili takie IPO.
Oferencie nic nie wnikają co sprzedają, byle gorący towar spuścić....


sasky
sasky PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 541
Wysłane: 4 sierpnia 2016 08:39:08 przy kursie: 0,63 zł
Ze względu na wszczęte postępowanie komornicze zarząd Regnon rozważa złożenie wniosku do sądu o sanację lub likwidację spółki, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w zakresie restrukturyzacji wypowiedzianego kredytu oraz kontynuowania przez bank działań egzekucyjnych.

Złożenie wniosku i ucieczka pod parasol prawa restrukturyzacyjnego to już tylko kwestia czasu.

Cytat:
Regnon Spółka Akcyjna oświadcza, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank, Wierzyciel) postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego Bankowego tytułu egzekucyjnego nr 40/KRA/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku zaopatrzonego w klauzule wykonalności w którym zasądzono od Emitenta na rzecz Banku należność główną w wysokości 29 192 599,85 zł, odsetki do 15 lipca 2016 roku w wysokości 20 279 732,34 zł, koszty procesu w wysokości 194,00 zł, opłatę egzekucyjną w wysokości 102 258,60 zł, podatek VAT w wysokości 23 419,48 zł, wydatki gotówkowe w wysokości 29,47 zł. Komornik Sądowy zawiadomił Emitenta o wszczęciu egzekucji z rachunków bankowych, wierzytelności, ruchomości w postaci zespołu linii montażowych oraz nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego,


www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Edytowany: 4 sierpnia 2016 08:40

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,701 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +144,14% +28 827,81 zł 48 827,81 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d