pixelg
ASSECOSEE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

ASSECOSEE [ASE]

AKTUALNY KURS: 39,40 zł (+0,51%) 07-05-2021 17:00
grum
grum PREMIUM
2
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 302
Wysłane: 19 lutego 2016 11:57:41 przy kursie: 9,00 zł
Skokowy wzrost zysków i "jak na razie" cisza na kursie.
Można prosić o profesjonalny wgląd we ostatnie wzrosty podstawowych wskaźników? kwartalny zysk podskoczył o prawie 4 krotnie, roczny dwukrotnie.
Edytowany: 19 lutego 2016 12:37

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 19 lutego 2016 12:37:37 przy kursie: 9,00 zł

grum
grum PREMIUM
2
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 302
Wysłane: 19 lutego 2016 15:11:23 przy kursie: 9,00 zł
Zarząd informuje, iż będzie rekomendował Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie na wypłatę dywidendy w 2016 r. kwoty porównywalnej do wartości dywidendy wypłaconej w roku 2015, tj. ok. 0,40 PLN na jedną akcję Spółki


Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 470
Wysłane: 26 lutego 2016 00:51:04 przy kursie: 9,00 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej ASSECO SOUTH S.A. (dalej ASSECO SEE) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku (sprawozdanie roczne )

ASSECO SEE zanotowało w 2015 roku wzrost zysku, ale uwagę zwraca również spadek przychodów. Z czego wynikają te 2 zjawiska i jakie są perspektywy spółki na przyszłość.


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

ASSECO SEE zanotowało w 2015 delikatny spadek przychodów - były one niższe o 2,7% niż w 2014. W ujęciu kwartalnym widać, że pierwsze 2 kwartały 2015 były na praktycznie takim samym poziomie jak w 2014 (-0,7% i 0,7%), 3 kwartał był wyraźnie lepszy (+10,4%) lepsze niż rok wcześniej, natomiast ostatni kwartał roku był wyraźnie słabszy niż w 2014 (-15,6%).
Warto zwrócić uwagę, że ostatni kwartał roku jest zazwyczaj dla spółki najlepszy. Tak było też w 2015 roku, ale w 2014 ostatni kwartał był rekordowy w historii spółki i dlatego na tym tle widać spadek przychodów w ujęciu rok do roku.

Dużo lepsze wyniki ASSECO SEE zanotowało w obszarze rentowności. Zysk brutto na sprzedaży w 2015 roku był kwotowo wyższy o 6,7%. Rentowność brutto na sprzedaży wzrosła z 23,47% w 2014 do 25,74% w 2015.

Działalność spółki jest skoncentrowana na 3 segmentach - systemy bankowe, usługi płatnicze i integracja systemów. Spółka prowadzi działalność w kilkunastu krajach, oferując usługi i rozwiązania w postaci systemów informatycznych, a także sprzętu, licencji oraz wynajmu infrastruktury związanej z płatnościami.
ASSECO SEE wskazuje w sprawozdaniu, że w 2015 udawało mu się zwiększyć udział rozwiązań własnych w sprzedaży, co pozwoliło na poprawienie rentowności.


kliknij, aby powiększyć

Rzut oka na strukturę geograficzną sprzedaży pozwala na wyciągnięcie 2 wniosków:
- działalność spółki jest mocno rozdrobniona - przychody są realizowane w kilkunastu krajach Europy południowo-wschodniej, Polski i Turcji
- prowadzona działalność jest generalnie rentowna - tylko jeden rynek (Bułgaria - ok 1% całości przychodów) w 2015 zanotował ujemny wynik operacyjny. Podobnie było w 2014 roku.
Spółka działa na bardzo wielu rynkach, co pozwala na dywersyfikację ryzyka biznesowego. Z drugiej strony może to być kosztowne. Zaletą takiego modelu działania są synergie związane z wymianą doświadczeń i oferowania podobnych/takich samych produktów na wielu rynkach.


kliknij, aby powiększyć

Wynik operacyjny 2015 roku był lepszy o 14,8% (+6,9 mln zł) niż rok wcześniej, co wynikało z poprawy rentowności brutto na sprzedaży (+7,8 mln zł).
Kolejne linie rachunku zysków i strat nie wnoszą zbyt wiele do obrazu spółki. Spółka równoważy w ostatnich 2 latach koszty i przychody finansowe. Płacone odsetki są pokrywane dochodami związanymi z utrzymywaniem wysokich sald gotówki. Różnice kursowe mają tendencje do neutralizowania się - kluczowa tu jest relacja PLN do walut krajów, w których ASSECO SEE prowadzi działalność.

Ostatecznie spółka 2015 rok zakończyła wzrostem zysku brutto o 16,1%, zaś zysk netto zwiększył się o 11,4%.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na sprawozdanie z całkowitych dochodów, gdzie pojawiają się wartości związane ze zmianami wyceny zagranicznych spółek z grupy kapitałowej. W 2015 wartość bilansowa spółek zmalała o 12 mln zł, z kolei w 2014 wzrosła o 8 mln zł. Z uwagi na zasady wynikające z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie ma to odzwierciedlenia w wyniku finansowym, choć oczywiście ma odbicie w sumie bilansowej spółki.


kliknij, aby powiększyć

Spółka ma wyjątkowo korzystny cykl konwersji gotówki. Wprawdzie okres spływu należności jest stosunkowo długi (około 70 dni), to jest on całkowicie równoważny przez okres zapłaty zobowiązań. Cykl konwersji gotówki w ubiegłym roku wynosił kilka dni, co oznacza, że spółka w praktyce nie musi angażować kapitału obrotowego w bieżącą działalność.


kliknij, aby powiększyć

ASSECO SEE regularnie generuje gotówkę z działalności operacyjnej. Nie jest to regułą w każdym kwartale - zdarzają się okresy kiedy wynik gotówkowy z działalności operacyjnej jest ujemny, ale wynika to z sezonowych zmian kapitału obrotowego.
Spółka dokonuje regularnych inwestycji (ujemny wynik na przepływach z działalności inwestycyjnej) - wynika to z inwestycji w majątek, który potem jest wynajmowany w ramach działalności związanej z usługami płatniczymi.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Główną pozycją po stronie aktywów ASSECO SEE jest wartość firmy. Jest to pozycja księgowa tworzona przy fuzjach i połączeniach, która odzwierciedla nadwyżkę zapłaconej ceny nad księgową wartością nabytego majątku. Często jest to element bilansu, który służy "nadmuchaniu" bilansu i nie ma pokrycia w realnym, rzeczywistym majątku.
W przypadku firm informatycznych ta pozycja występuje często, co wynika z faktu że podmioty z tej branży mają niewielki w porównaniu do generowanych zysków majątek trwały. Zdecydowana większość ich wartości to know-how, które zostaje wycenione dopiero przy przejęciu przez inną firmę (wtedy pojawia się "wartość firmy") lub przy wejściu na giełdę (wtedy taka spółka charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem "cena/wartość księgowa").
ASSECO SEE posiada również majątek trwały i widać, że ta pozycje systematycznie rośnie. W większości są to bankomaty i terminale płatnicze, których wynajem i obsługa jest jednym z obszarów działania spółki.

Po stronie pasywów nie widać nic niepokojącego. Spółka od 2 lat korzysta w minimalnym zakresie z finansowania kapitałem obcym. Ranking Altmana jest na najwyższym możliwym poziomie, co wynika z solidnych wyników operacyjnych, niskiego zadłużenia i wysokiego salda gotówki.

Podsumowanie

ASSECO SEE ma za sobą dobry rok. Mimo niewielkiego spadku przychodów spółka wyraźnie poprawiła rentowność i ostatecznie zwiększyła zysk z działalności. 4 kwartał 2015 był nieco słabszy niż rok wcześniej, ale raczej był to efekt wyjątkowo dobrej końcówki 2014 roku, niż kiepskich wyników pod koniec ubiegłego roku.

ASSECO SEE jest bez wątpienia spółką działającą w obszarze nowych technologii, ale należy przy tym wziąć poprawkę na model biznesu. To nie jest spółka z rozpalającego wyobraźnię obszaru venture capital i startupów, która może zawojować rynek masowy nowym produktem czy usługą i w ten sposób wielokrotnie zwiększyć swoją wielkość.
Model działania softwarehouse'u, z jakim mamy do czynienia w przypadku ASSECO SEE, zakłada raczej żmudne pozyskiwanie kolejnych klientów i systematyczną pracę przy realizacji na ich zlecenia kolejnych projektów.
Kluczowe dla powodzenia firmy są marże osiągane na tej działalności, które może np zwiększyć posiadanie unikalnego produktu, najlepiej możliwego do oferowania dużej grupie klientów bez dodatkowych nakładów pracy.

Jakąś barierą dla rozwoju jest również umiejscowienie spółki w grupie kapitałowej ASSECO POLAND. W naturalny sposób ogranicza to możliwość rozwoju spółki na rynki inne niż wyznaczone w ramach ogólnej strategii grupy ASSECO POLAND (i wskazane w nazwie spółki). Choć warto odnotować, że spółka pochwaliła się podpisaniem kontraktów we Włoszech oraz Afryce Północnej.


kliknij, aby powiększyć

Warto spojrzeć na wolne przepływy generowane dla dostarczycieli kapitału do spółki. ASSECO SEE wychodzi w tym obszarze na plus, choć regularność pod kątem wypracowywanej dla właścicieli gotówki jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku zysków księgowych. Duże skoki są związane ze zmianami kapitału obrotowego netto, co można było zaobserwować już wcześniej w przypadku sprawozdania z przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej.
Kwota wypracowanych środków pieniężnych za zeszły rok (30,6 mln zł - 6,5% kapitalizacji) może wskazywać na przewartościowanie spółki.

>> Porównanie na tle sektora informatycznego

ASSECO SEE pod kątem wyceny wskaźnikowej prezentuje się korzystnie. Cena/zysk osiąga atrakcyjną wartość 10,7. Wskaźnik cena/wartość księgowa ma wartość 0,68. Można ją uznać za bardzo niską, ale trzeba pamiętać, że około 2/3 wartości księgowej to wartości niematerialne.

ASSECO SEE ma również atrakcyjną stopę dywidendy (4,4% wg rekomendacji zarządu) i stosunkowo długą historię jej wypłaty (6 lat). Spółka z pewnością jest wartym rozważenia kandydatem do portfela dywidendowego.

Spółka jest nieco zapomniana przez inwestorów. Główną przyczyną mogą być niezbyt wysokie tempo rozwoju oraz wyniki finansowe. Są one bardzo dobre ale też niezwykle stabilne, co nie pozwala myśleć o jakiejś gwałtownej zmianie trendu.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

grum
grum PREMIUM
2
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 302
Wysłane: 8 marca 2016 16:40:38 przy kursie: 9,10 zł
Jak należy traktować przychody z działalności holdingowej, które wzrosły o ponad 100%. Jak interpretować (definiować) taką pozycję?


MS70
0
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 22 grudnia 2017 22:08:29 przy kursie: 13,00 zł
Lubię takie spółki. Cisza na forach, a kurs wybija opór na ładnych obrotach.
Zaczyna się dyskontowanie zapowiadanych dobrych wyników i jeszcze lepszych perspektyw i przede wszystkim wydzielenie segmentu płatności,
które ma dokonać się w przyszłym roku i urealnić wycenę całej grupy. Case Esotiq i Marvipol może się powtórzyć.
Generalnie segment IT mocny dzisiaj. LSI, PGS również w ciekawych miejscach.

SebastianSK
0
Dołączył: 2010-03-17
Wpisów: 37
Wysłane: 25 stycznia 2018 19:56:09 przy kursie: 12,65 zł
Witam wszystkich,
Mam nadzieje, ze odczyta to ktos bardziej zorientowany i szybko podzieli sie wiedza na nurtujacy mnie temat.
Bylem udzialowcem Asseco SLO, nie odezwalem sie na wezwanie, mam juz wszystko zalatwione, by otrzymac materialne akjce, a jednak Asseco Poland baaaardzo nalega na ich odkup ( po mojej wyzszej niz w wezwaniu cenie!).

Nie bylo wykupu przymusowego, jak niedawno w Synthosie, ja jestem gotowy do posiadania akcji w formie papierowej, a glowny udzialowiec mocno napiera.

Czy chodzi jedynie o wysokie koszty administracyjne zwiazane z utrzymywaniem korespondencji z drobniutkimi udzialowcami czy chodzi tutaj o cos powazniejszego?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 25 stycznia 2018 20:06:29 przy kursie: 12,65 zł
Może chodzić o wartość papierów, albo co ważniejsze o dostęp do informacji. Akcjonariusz spółki niepublicznej też ma prawa, w tym prawa do informacji finansowych, wrażliwych itd. itp.

SebastianSK
0
Dołączył: 2010-03-17
Wpisów: 37
Wysłane: 25 stycznia 2018 20:11:24 przy kursie: 12,65 zł
Dziekuje za odpowiedz, co bys radzil? Trzymac czy odsprzedac? (zaakceptowali cena o 8pln na akcje wyzsza niz w wezwaniu!) Jest cos, co sprawia, ze posiadanie akcji papierowych jest atrakcyjne, to nowe terytorium...

zjk
0
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 923
Wysłane: 25 stycznia 2018 21:43:57 przy kursie: 12,65 zł
Dobrym zwyczajem w biznesie jest jesli strony sie dogadaly co do ceny dopiac takowa tranzakcje.

Obecnie ida po twojej mysli, ale nie oznacza to ze nie moga postapic inaczej i wycisnac cie z akji po nizszej cenie lub blokowac podzial zyskow tak ze nic nie dostaniesz jesli polubowne rozwiazanie sprawy nie zadziala. Wtedy bedzie ci trudniej ugrac swoje.

Jako akcjonariusz mozesz tez sprytnie blokowac lub przeciagnac uchwaly WZA. Panowie poprostu chca mniec prosta sytuacje w spolce (100%) i ida ludzia na reke. Zgodzili sie na twoje warunki odkupu akcji.


allemange
3
Dołączył: 2016-04-09
Wpisów: 98
Wysłane: 25 stycznia 2018 22:20:20 przy kursie: 12,65 zł
Mnie zastanawia tak czysto teoretycznie, jaką napiszą kwotę nominalną akcji na wersji papierowej, czy biorą średnią kursu z jakiegoś okresu, czy też wycenią według wartości księgowej 1 do 1?

allemange
3
Dołączył: 2016-04-09
Wpisów: 98
Wysłane: 25 stycznia 2018 22:23:19 przy kursie: 12,65 zł
A i jak wygląda później ewentualnie sprzedaż takich akcji?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 25 stycznia 2018 22:50:51 przy kursie: 12,65 zł
SebastianSK napisał(a):
Dziekuje za odpowiedz, co bys radzil? Trzymac czy odsprzedac? (zaakceptowali cena o 8pln na akcje wyzsza niz w wezwaniu!) Jest cos, co sprawia, ze posiadanie akcji papierowych jest atrakcyjne, to nowe terytorium...

Na giełdzie jest ponad 800 spółek. Z pewnością coś atrakcyjnego się znajdzie ;)

allemange
3
Dołączył: 2016-04-09
Wpisów: 98
Wysłane: 26 stycznia 2018 00:03:24 przy kursie: 12,65 zł
Jakby ktoś mógłby odpisać mi na me dwa wcześniejsze pytania,bo jestem ciekaw jak to wygląda,byłbym bardzo wdzięczny i z góry dziękuję za odpowiedź :)

SebastianSK
0
Dołączył: 2010-03-17
Wpisów: 37
Wysłane: 26 stycznia 2018 10:49:17 przy kursie: 13,10 zł
Dziekuje wszystkim za udzial w debacie!

zjk
0
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 923
Wysłane: 26 stycznia 2018 23:18:17 przy kursie: 13,10 zł
allemange napisał(a):
Mnie zastanawia tak czysto teoretycznie, jaką napiszą kwotę nominalną akcji na wersji papierowej, czy biorą średnią kursu z jakiegoś okresu, czy też wycenią według wartości księgowej 1 do 1?


Bedzie to taka sama wartość nominalna jaka te akcje mają obecnie wartość nominalną. Wartość akcji księgowa a nominalna to dwie rożne wielkości. Do tego dochodzi wartość rynkowa akcji - o szczegóły zapytaj np. google - są to naprawdę podstawowe definicje jak dodawanie i odejmowanie liczb prostych.

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 28 stycznia 2018 04:33:07 przy kursie: 13,10 zł
SebastianK napisał(a):
Czy chodzi jedynie o wysokie koszty administracyjne zwiazane z utrzymywaniem korespondencji z drobniutkimi udzialowcami czy chodzi tutaj o cos powazniejszego?


anty_teresa napisał(a):
Może chodzić o wartość papierów, albo co ważniejsze o dostęp do informacji. Akcjonariusz spółki niepublicznej też ma prawa, w tym prawa do informacji finansowych, wrażliwych itd. itp.


To prawda, ale kwestie administracyjne też są bardzo ważne. W firmie w 100% zależnej nawet Walne Zgromadzenie to często zwykła formalność załatwiana podczas wizytacji big bossa / bossów przy okazji setki innych tematów. Np. wrzutka nowego tematu pod obrady nie stanowi problemu, a głosowania praktycznie nie ma, no bo.. come on! Jak masz akcjonariuszy zewnętrznych, to się musisz stosować do procedur, terminów, ogłaszać, wysyłać itp.

zjk napisał(a):
Dobrym zwyczajem w biznesie jest jesli strony sie dogadaly co do ceny dopiac takowa tranzakcje.


Dokładnie tak! Zaproponowałeś cenę, zaakceptowali, po temacie. Graj tak, jak byś chciał, żeby grano z Tobą. Jakie masz szanse w starciu, jak tygrys już nie będzie Cię lubił? A nikt nie lubi, jak go robią w wała.
Jak napisał Anty, na giełdzie jest >800 firm, więc jest z czego wybierać.

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 28 stycznia 2018 04:51:43 przy kursie: 13,10 zł
allemange napisał(a):
A i jak wygląda później ewentualnie sprzedaż takich akcji?


1. Najpierw musisz znaleźć jelenia, który od Ciebie kupi takie papierowe akcje. Nie wiem, po co to komu, bo papier toaletowy jest w dzisiejszych czasach ogólnie dostępny. Papiery z prywatyzacji przed IPO to inna historia.
2. Spisujesz umowę, dostajesz kasę, wydajesz przedmiot umowy.
3. Po drodze bujasz się z takimi tematami, jak:
- Podatek od czynności cywilno-prawnych i deklaracja. No przecież! Jak to tak bez deklaracji?! Koniecznie w terminie, którego z marszu nie znasz. Kierunek: googlarka.
- Godziwa wycena tego czegoś. I nie chodzi o cenę, która pasuje Tobie i nabywcy, tylko pasuje Urzędowi Skarbowemu. A to niekoniecznie musi iść w parze.
Dalej to już chyba z górki.

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 7 lipca 2020 07:54:22 przy kursie: 41,00 zł
Covidowe szanse vs zagrożenia: omówienie sprawozdania finansowego po I kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 07-07-2021 7:54:22.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 13815)Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/assecose... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/assecose...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2.... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Edytowany: 7 lipca 2020 10:24

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,502 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło