pixelg
TAURONPE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

TAURONPE [TPE]

AKTUALNY KURS: 1,16 zł (+2,65%) 03-04-2020 17:04
gucio
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 314
Wysłane: 16 sierpnia 2012 23:10:28 przy kursie: 4,74 zł
Polska Grupa Energetyczna, KGHM, Tauron i Enea prowadzą rozmowy na temat współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce - poinformował w czwartek dziennikarzy minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Dodał, że sam popiera ten projekt.
gielda.onet.pl/pge-kghm-tauron...

Dosyć długo już rozmawiają ale żadnych konkretów. Napewno dojdą jeszcze protesty ekologów,mieszkańców,opozycji i wielu innych.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 937
Wysłane: 24 sierpnia 2012 15:18:03 przy kursie: 4,86 zł
To był naprawdę dobry kwartał w wykonaniu GK Tauron. Spółka należy do grona podmiotów defensywnych, odpornych na koniunkturę, albo wręcz anty-cyklicznych, ale wynik okresu i tak robi wrażenie. Na najwyższym poziomie rachunku wyników jest spokojnie. Grupa zaraportowała 5,86MLD przychodów, zgodnie z 9%, sezonowym spadkiem sprzedaży wobec pierwszego kwartału. Prawie 11% wzrost przychodów z okresem stricte porównywalnym czyli drugim kwartałem 2011r był raczej zgodny z oczekiwaniami. W końcu spółka w międzyczasie powiększyła się o aktywa Vatenfala(GZE)


kliknij, aby powiększyć


Dodam, że na powyższym wykresie sprzedaż jest w pełni porównywalna, bo obowiązek transakcji na Towarowej Giełdzie Energii(TGE) wszedł w życie w III kwartale2010, czyli w okresie, który już nie jest zawarty.
Wrażenie robi wzrost rentowności zysku brutto na sprzedaży z 13,6%(2Q11) do obecnych 16,6%. (Liczby nominalnie nie robią nominalnie wrażenia, ale zwyżka o 3 punkty procentowe to tak naprawdę lepszy o 41% wynik netto!) Jeszcze w pierwszym, historycznie najlepszym, kwartale raportowano 13,2%. W tak duże efekty synergii raptem 6 miesięcy po konsolidacji GZE ciężko uwierzyć. W sprawozdaniu zarządu mamy mnóstwo powodów lepszych wyników operacyjnych, ale one dotyczą półrocza, a przełomowa zmiana dokonała się tylko w drugim kwartale. Tauron przy raportowanych przychodach powinien zaraportować około 800 milionów zysków na najwyższym poziomie rachunku wyników, a mamy o 175M więcej.

Mając na uwadze charakterystykę branży pierwszy rzut oka należy wykonać na rekompensaty kosztów osieroconych, czyli rozwiązania KDT. Te już kwartał wcześniej były wysokie, ale faktycznie jest ich o 34 miliony więcej niż w 1Q12. Na przestrzeni jednego kwartału raczej nie należy doszukiwać się istotnych zmian w taryfach, czy cenach energii. Raportowane wolumeny podstawowych produktów(istotnie większe względem 2Q11 ze względu na GZE) oprócz węgla są mniejsze niż w poprzednim kwartale, więc powodów zwyżki rentowności należy szukać w oszczędnościach kosztowych. Rachunek rodzajowy przynosi odpowiedzi na kluczowe pytania.


kliknij, aby powiększyć


Chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że amortyzacja się w zasadzie nie zmienia. Zmiana odpisów aktualizacyjnych objawi się dopiero w wyniku operacyjnym, więc dla rozważań nie są w tym momencie istotne. Pierwszy czynnik jaki przynosi 118 milionów to mniejsze koszty materiałów i energii. Należy pamiętać, że w ujęciu rodzajowym koszty nie są wykazywane memoriałowo, w związku z czym istotne jest także zmiana stanu zapasów. Spadek po korekcie o zapasy(czym prawdopodobnie są paliwa) mocno nie odstaje od spadku wolumenu produkcji. Ponadto w materiałach i energii mamy koszty zakupu energii na TGE,
Jak widać, więcej wydano także na remonty i konserwację, ale z tego część z pewnością skapitalizowała się na aktywach trwałych a nie poszła przez rachunek wyników. Mocno rosną koszty usług dystrybucyjnych, co jest spowodowane prawdopodobnie zmianą struktury sprzedaży(export i sprzedaż przez obce sieci dystrybucyjne). Mocny spadek obserwujemy w pozostałych usługach obcych, ale co ważniejsze w kosztach pracowniczych.
Zmiana raportowanych kosztów jest imponująca- 137M! Niestety to nie jest do końca powtarzalny efekt. Od końca roku zmniejszono o 500 ilość etatów, ale wynik w rachunku rodzajowym zawiera także zawiązane i rozwiązane rezerwy i wypłacone świadczenia jednorazowe z tytułu programu dobrowolnych odejść.

Koszty operacyjne(sprzedaży i zarządu) wyniosły 32 miliony więcej(13,4%) niż w roku ubiegłym, i 20 milionów mniej niż w 1Q12. Nie ma się do czego czepiać biorąc pod uwagę, że wzrost sprzedaży sięgnął 16,4%, a w spółce dodatkowo prowadzono kosztotwórcze procesy restrukturyzacyjne i korporacyjne(łącznie spółek). Pozostałe koszty operacyjne wyniosły prawie 12 milionów, podczas gdy w poprzednim kwartale mieliśmy 5 milionów zysku. Wydaje się, że to w głównej mierze koszty zakończenia działalności elektrowni Halemba. Ostatecznie zysk operacyjny wyniósł 691M(565 w 1Q12; 427 w 2Q11). Poprawa wyniku o 62% w okresie porównywalnym musi budzić szacunek. Tauron zarobił 200 milionów więcej po uwzględnieniu wpływu rekompensat KDT.

Poprawa wyników rozłożyła się nierównomiernie na raportowanych segmentach operacyjnych:

kliknij, aby powiększyć


Bardzo ładny wynik pokazał segment wydobycia. W dłuższym terminie wynik jest chyba nierealny do utrzymania z dwóch powodów. Przede wszystkim wiele zależy od stanu geologicznego pokładów. Trzeba pamiętać, że po natrafieniu na „trudne” złoża rentowność segmentu spadła na ciemną stronę mocy. W poprawie wyniku 2Q/2Q sprzyjały podobno ceny węgla. Drugim czynnikiem dość trudnym do oceny jest poziom rezerw. Tak czy owak rentowność tego kwartału nie jest oderwana od większych braci notowanych na GPW jak Bogdanka, czy JSW.

Słabo wygląda podstawowy segment biznesu Tauronu czyli wytwarzanie. Powody pogorszenia wyniku są ponoć dwa. Pierwszy to ograniczenie produkcji przez PSE pełniącego rolę OSP. W organizacji polskiego rynku energii to bardzo ważny czynnik. Ilość produkowanej energii musi odpowiadać zmiennemu zapotrzebowaniu, które oczywiście nie odpowiada pożądanym mocom jednostek wytwórczych. Przy nadprodukcji energii OSP zleca ograniczenia. Tak też podobno stało się w tym kwartale, co miało związek z uruchomieniem nowego bloku energetycznego w elektrowni Bełchatów. Przyznam, że było to dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, w świetle wielu analiz mówiących o potrzebie odbudowy i rozbudowy mocy wytwórczych. Cóż, to kolejne ryzyko z jakim trzeba się liczyć. Terminy oddawania kolejnych bloków muszą się synchronizować z wyłączaniem od eksploatacji starych i pozostałymi producentami energii. Drugi czynnik jaki się wskazuje to niekorzystne ceny energii na rynku w relacji do cen uprawnień do emisji CO2.
Segment OZE pokazał wynik bez zaskoczenia. Przy tym poziomie przychodów i amortyzacji wynik operacyjny musiał spaść względem Q1. Pozostaje pytanie dlaczego spadły przychody. W Tauronie większość zainstalowanej mocy pochodzi z elektrowni wodnych, w związku z czym wydawałoby się, że okres drugiego kwartału jest korzystniejszy. Być może po prostu słabiej wiało w wiatraki przejęte od GZE.

Największy progres wyniku pokazują segmenty dystrybucji i sprzedaży. Kluczowym czynnikiem poprawy wydaje się być obniżenie kosztów pracy o czym wspominałem przy omawianiu rachunku w układzie rodzajowym. Ponadto spółka zarobiła znacznie więcej na przyłączeniach nowych klientów. Zaraportowano prawie 47M z tego tytułu wobec 27 w 1Q12 oraz 34 w 2Q11.

O operacyjnej działalności, a przede wszystkim wyniku powiedzieć się więcej nie da, w związku z czym przejdę do linii finansowej.
Przejęcie GZE jest finansowane długiem, w związku z czym zupełnie nie może dziwić wzrost kosztów finansowych, głównie płaconych i naliczanych odsetek. Koszty finansowe netto spadły względem poprzedniego kwartału o 6% za sprawą spłaty części kredytów. Poprawa wyniku operacyjnego jest większa niż wzrost kosztów finansowych, w związku z czym można powiedzieć, że GZE nie było kupione tak drogo jak wydawało się na początku.
Wynik netto okresu wyniósł 488M i był wyższy o 43% od raportowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku, a także o 22% wyższy niż w poprzednim kwartale.
Warto wspomnieć, że wynik z całkowitego dochodu jest mniejszy niż wynikałoby to tylko z raportowanego zysku netto. Tauron zabezpieczył IRSem wyemitowane pod koniec roku obligację. Zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń zmianę wyceny tego derywatu odnosi na zmianę innych całkowitych dochodów, czyli tak naprawdę od razu na kapitał własny.

W drugim kwartale Tauron wygenerował 1,06MLD gotówki z czego 928M jeszcze przed zmianami w kapitale obrotowym(bez zmiany rezerw). Kwartał wcześniej stan gotówki przed zmianami zwiększył się o 785M, natomiast w tym samym okresie poprzedniego roku było to 1,02MLD. Większość generowanej gotówki jest wydatkowana na inwestycje i odtwarzanie majątku. W zamieszczonym wyżej rachunku segmentowym uwidocznione są nakłady i amortyzacja, z czego można wnioskować, że wydatki idą głównie na rzeczowe aktywa trwałe segmentu wytwórczego oraz dystrybucyjnego. Generowana gotówka nominalnie jest duża, ale ponad połowa musi być wykorzystana na działalność inwestycyjną w celu odtworzenia zużywającego się majątku.

Półrocze, w szczególności drugi kwartał było bardzo udane dla grupy. Zagrożenia pozostają takie same, jak wcześniej, czyli niepewność co do obciążeń z tytułu emisji gazów po 2012r, skutków nowej ustawy o OZE. Niestety doszło kolejne ryzyko, czyli udział Tauronu w poszukiwaniu gazu łupkowego. Nakłady na to przedsięwzięcie wcale nie są małe i prócz dużych obciążeń gotówkowych na odnowę aktywów produkcyjnych, zakładanego programu inwestycyjnego pojawią się istotne wydatki na nowy segment.

Jeśli zaś chodzi o wyceny to trzeba pamiętać, że w tym roku kończą się rekompensaty za koszty osierocone. To dzięki nim wynik netto tego kwartału jest wyższy o 35%!
Zysk netto TTM wynosi obecnie 1,4MLD, z czego ponad 400 pochodzi z KDT już po uwzględnieniu podatku dochodowego. Dla inwestorów, którzy sięgają dalej niż rok 2012 to powinna być podstawa wyceny i oceny spółki.

Warto też zwrócić uwagę na opis testu na utratę wartości aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zarząd za przesłankę przyjął notowanie spółki poniżej wartości księgowej, co jest pewnego rodzaju ewenementem. Najważniejsze jednak są użyte do obliczeń wartości stopy dyskontowe. W przeciwieństwie do wielu dużych spółek te nie budzą istotnych zastrzeżeń. Faktem jest notowanie spółki poniżej aktywów netto, ale rynek wyceniać będzie spółkę na podstawie oczekiwań co do przyszłych zysków. Najwyraźniej te oczekiwania są mniejsze niż oczekiwania zarządu wyrażone w testach.Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

trendfollowerpl
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 24 sierpnia 2012 16:03:56 przy kursie: 4,86 zł
Witam,
po zaskakująco dobrych wynikach mamy na wskaźniku P/E historyczne minimum, mimo regularnie rosnącym zyskom:
- P/E wynosi ok 6;
gdzie E to średnie EPS z 4 kwartałów, wyliczenia własne
pozdrawiam.
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name
Edytowany: 24 sierpnia 2012 20:56


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 937
Wysłane: 13 października 2012 09:31:26 przy kursie: 4,65 zł
firma przyjazna klientowi

Cytat:
Schorowanemu 72-letniemu panu Benedyktowi, który jest po paraliżu, Tauron nakazał ni stąd, ni zowąd zapłacić za prąd 20 tys. zł. I bez sprawdzenia, czy nie ma pomyłki, odciął mu elektryczność. Zaś interweniującemu sąsiadowi powiedziano, że sam ma ustalić, czy ktoś w kamienicy nie kradnie prądu.

trendfollowerpl
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 13 października 2012 22:07:15 przy kursie: 4,65 zł
hmmm....
to już wiem skąd te spadki w ostatnim tygodniu....
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 937
Wysłane: 13 października 2012 22:23:58 przy kursie: 4,65 zł
Słabości Tauronu upatrywałbym raczej gdzie indziej... Choćby przez debiut i zapisy na PAK

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 524
Wysłane: 2 listopada 2012 08:29:55 przy kursie: 4,41 zł
Mocny spadek napięcia - analiza techniczna Tauronu w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/mocny...

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 941
Wysłane: 8 listopada 2012 14:30:59 przy kursie: 4,20 zł

Citi tnie rekomendację Tauronu do "sprzedaj", a Enei doPAP | 08.11.2012 | 09:36

Citi tnie rekomendację Tauronu do "sprzedaj", a Enei do "neutralnie"; zaleca "neutralnie" dla PGE
08.11. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Analitycy Citigroup obniżyli rekomendację dla Tauronu do "sprzedaj" z "kupuj", obniżając cenę docelową akcji spółki do 3,9 zł z 6,3 zł. W przypadku Enei zmienili rekomendację na "neutralnie" z "kupuj", a cenę docelową na 16 zł z 20 zł. Citigroup podtrzymuje "neutralnie" dla PGE, jednak obniża wycenę papierów spółki do 17,4 zł z 19,6 zł wcześniej.
(PAP)


to, że ścinają prognozę jestem w stanie zrozumieć, ale tak nagłe obniżenie wyceny o ponad 40%, to wygląda jak ocieranie się spółki o duże problemy... bardzo duże

rozumiem, że spadek produkcji energii i jej ceny, a pomimo tego systematyczny wzrost kosztów ( ktoś kto miał do czynienia z bracią energetyczną to wie, że oni więcej wywalczyli niż górnicy ) ale mimo wszystko skala obniżenia wyceny mnie zastanawia
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

dadek
Dołączył: 2010-11-04
Wpisów: 190
Wysłane: 8 listopada 2012 18:17:55 przy kursie: 4,20 zł
Znowu można doszukiwać się teorii spiskowych blah5
Ale faktem jest, że coś tutaj nie pasuje, Tauron chyba jako jedyna ze spółek z WIG20 straciła w ciągu miesiąca chyba z 16%. Zobaczymy, czy dojdziemy do podwójnego dna czy będziemy realizowali inny scenariusz :)
Mi nie pasuje kilka rzeczy:
- spółka pokazała ostatnio całkiem niezłe wyniki za kwartał
- zysk nie maleje (co widzę po swoich rachunkach blackeye no i oczywiście wynikach )
- jakoś niedługo kończy się okres 10 lat bez zwolnień wywalczony dawno temu przez pracowników
- spółka przechodzi wewnętrzną reorganizację (z tego co kojarzę wszystko przejmuje tauron dystrybucja)
Pozostawiam temat do dThink yskusji
Jedyne co przemawia za spadkiem jej ceny to podobno wkrótce tańszy gaz (więc poniekąd dobro substytucyjne)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 937
Wysłane: 8 listopada 2012 18:38:19 przy kursie: 4,20 zł


dadek
Dołączył: 2010-11-04
Wpisów: 190
Wysłane: 8 listopada 2012 18:57:33 przy kursie: 4,20 zł
KDT nie miało wygasnąć już w 2008 roku ? Możesz przybliżyć temat. Bo z tego co wiem wszystko do tej
pory kończy się tak energetyka.wnp.pl/pak-wygrywa-...

bankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 941
Wysłane: 8 listopada 2012 22:17:52 przy kursie: 4,20 zł
DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Tauronu do "sprzedaj", a cenę docelową do 4 złPAP | 08.11.2012 | 09:40

A A A
08.11. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Analitycy DM BZ WBK obniżyli rekomendację dla Tauronu do "sprzedaj" z "trzymaj", obniżając jednocześnie cenę docelową dla jego akcji do 4 zł.i kolejni obnizają mocno wycenę
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

koczis
Dołączył: 2009-06-15
Wpisów: 30
Wysłane: 8 listopada 2012 23:22:49 przy kursie: 4,20 zł
dziwne to wszystko, poprzednie raporty (a minęło kilka miesięcy)były robione ze znanymi warunkami na przyszły rok, koniec KDT-ów, elektrownie wodne, współspalanie - to że spadną ceny energii (wegiel też spadnie, już spadł) chyba też było wiadome a mimo wszystko wyceny byly duzo większe, coś jakas stadna reakcja w jednym momencie wszystkie biura bardzo negatywnie oceniają energetykę, może chodzi o atom i łupki (duży wpływ państwa) i w związku z tym duże obciążenia

śmieszne te prognozy, z jednej strony analitycy zakładają że w I kw będzie dołek a potem odbicie gospodarki a tu zakładają kilkuletnie niższe ceny energii, coś mi się nie chce wierzyć że będe mniej płacić za prąd, co mają dopłacać do interesu w okresie zwiększonych inwestycji, pogorszenie warunków dotyczy wszystkich i w związku z tym będa musieli podnieść ceny, tak sobie myslę tylko, jakby to dotyczyło jednego podmiotu ale tu cała branża wchodzi w gorszy okres, wchodza odpłatne CO2 a Tauron ma najwyższe pokrycie, Żeby pokryć te wydatki muszą odbić sobie to w cenie prądu. Głupi już jestem od tej dziwnej logiki. Zakładałem ze energetyka to raczej bezpieczna branża a tu takie rekomendacje

cóż się takiego stało w ostatnich kilku miesiącach, że obniża sie cenę spółki o kilka mld!!! albo wcześniej wykazali się głupota albo terazbankrucik
bankrucik PREMIUM
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 3 941
Wysłane: 8 listopada 2012 23:33:11 przy kursie: 4,20 zł
myślę, że chodzi i łupki... i reakcję łańcuchową

gaz łupkowy zaczyna stanowić alternatywę dla gazu zwykłego a więc ten musi potanieć i teraz taniejący gaz stanowi alternatywę dla węgla jako paliwa nowych elektrowni... i to chodzi chyba...

popatrz na usa... i w jakiej tam jest cenie gaz i jak potaniał... węgiel albo potanieje albo przestaną być budowane elektrownie węglowe..


ruscy którzy wszystkim wokół obniżają ceny gazu ( nam najmniej) to chyba to zrozumieli...

a u nas dodatkowo państwowa energetyka płaciła zawyżone ceny węgla polskim kopalniom żeby po cichu im pomagać... a w kopalniach koszty dalej rosną... wyobrażasz sobie w związku z tym renegocjacje umów na obniżkę cen węgla?? to kopalnie padną więc rząd będzie wymuszał na elektrowniach "elastyczniejszą" pozycję negocjacyjną... więc będą dostawać po kieszeni..

a koszty w elektrowniach polskich dalej rosną.. a dodatkowo popyt na energie spada, + koszty odtworzenia mocy itd.

jednak dla mnie to kwestia przede wszystkim gazu z łupków i reakcji łancuchowej.
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 937
Wysłane: 8 listopada 2012 23:50:10 przy kursie: 4,20 zł
dadek napisał(a):
KDT nie miało wygasnąć już w 2008 roku ? Możesz przybliżyć temat. Bo z tego co wiem wszystko do tej
pory kończy się tak energetyka.wnp.pl/pak-wygrywa-...

Przepraszam. Użyłem skrótu myślowego, przez co wypowiedź może być nieprecyzyjna. Oczywiście po roku 2008 nie ma już KDT, ale są rekomensaty za koszty osierocone, z tytułu rozwiązania KDT i te miałem na myśli. Dla aktywów TPE rekomensaty kończą się w 2012 W związku z tym zysk spółki należy sobie korygować o przychody z tytułu rekompensat, bo w tej chwili jest to już zysk jednorazowy.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 937
Wysłane: 8 listopada 2012 23:57:18 przy kursie: 4,20 zł
koczis napisał(a):

cóż się takiego stało w ostatnich kilku miesiącach, że obniża sie cenę spółki o kilka mld!!! albo wcześniej wykazali się głupota albo teraz

Raz, że taniejący gaz to alternatywa, choćby przez mniejszą emisję CO2, a tutaj rozwój wypadków nie jest jeszcze znany -> Limity. Dwa to wysysanie kasy z państwowych spółek na łupki i atom. -> dywidenda się oddala. Utilities to spółki generujące cash do akcjonariuszy, a tutaj mamy odnowę mocy, inwestycje w niepewne rzeczy.
Nie bez znaczenia jest też otwartość rynku. Pojawiają się pomysły w krajach ościennych na budowę atomu z którego można w razie czego nadwyżkę sprzedać u nas... No, ale to wszystko to tylko i aż niepewność. Skoro niepewność rośnie to rośnie i stopa dyskontowa...

koczis
Dołączył: 2009-06-15
Wpisów: 30
Wysłane: 9 listopada 2012 00:22:25 przy kursie: 4,20 zł
takie sprawy jak atom nie mają nic do rzeczy, akurat po japonii zniknęło największe zagrożenie ze stare elektrownie atomowe będą dalej działać, po okresie użyteczności (byłaby to bardzo tania energia), raczej moce atomowe pierwotnie miały być większe

a gaz łupkowy i tu znowu dziwna logika, część instalacji będzie na gaz i obniży koszty spółkom, a na dodatek kto wchodzi w ten gaz?, przecież energetyka, jak wyjdzie z gazem to i profity z tego będa dla nich, wtedy dopiero skapną sie analitycy że przecież z tych dziur wylatuje gaz i kto ma dziury? znowu bedzie stado

a atom, wejście w atom to mniejsze własne inwestycje.

pakiet klimatyczny? kryzys dopiero się zaczyna i za jakiś czas może sie okazać że mało kogo będzie stać na niego i wyższe ceny energii. Już widać że energia wiatrowa ryzykowna, potrzebne znacznie większe moce do produkcji a jak nie wieje to brak mocy

a na marginesie zdecydowany ebit dla taurona to usługi - mocny bufor bezpieczeństwa
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 937
Wysłane: 9 listopada 2012 15:38:11 przy kursie: 4,14 zł
1.Ja mam odmienne zdanie. Rynek energii się otwiera. Jeśli postawią w Kaliningradzie elektrownie atomową i zaczną sprzedawać tańszą energię na naszej TGE, to wpłynie to na ceny.

2.Owszem można przestawiać się na gaz, ale to są WYDATKI. Podobnie jak partycypacja w poszukiwaniu gazu- > WYDATKI, czy także partycypacja w spółce atomowej - > WYDATKI
Wydatki czyli mniejszy wpływ wolnej gotówki do akcjonariuszy, czyli mniejszy DCF, czyli mniejsza cena.

myton
Dołączył: 2011-06-14
Wpisów: 56
Wysłane: 9 listopada 2012 15:59:37 przy kursie: 4,14 zł
Zastanowiłbym się również nad otwartym rynkiem energii. Wiadomość nie nowa ale mam wrażenie, że w ostatnim czasie zaczął się spory ruch w walce o klienta. Z pewnością odbije się to na marżach firm energetycznych. Drugim czynnikimem może być wchodząca w przyszłym roku ustawa o OZE. Zapisy ustawy dotyczące skupu energii regionalnych operatorów nie są korzystne. Może rynek dyskontuje nadchodzące realia. pozdr.m.
Edytowany: 9 listopada 2012 16:12

koczis
Dołączył: 2009-06-15
Wpisów: 30
Wysłane: 9 listopada 2012 17:08:26 przy kursie: 4,14 zł
własnie gość z PKO BP wypowiadał się, warunki są niekorzystne (niskie ceny) ale za pół roku zobaczymy co będzie, co jest grane? co pół roku będzie zmieniać wycene, taka wycena to nieskończoność a tu takie wahania, przecież to wszystko było wiadomo miesiące temu, wahania cen to też normalka

DCF mniejsze czy większe nie ma znaczenia- liczy się NPV z takiego projektu, przykład Midasa, rekomendacje kupuj a ogromne koszty i mocno ujemny CF. Co do atomu czy tani czy nie to sprawa względna. Tak jak wspominałem jakby elektrownia była remontowana i działała po okresie uzytkowania i takie były plany w UE to byłaby okropnie tania (i wtedy wyceny naszej energetyki były wyższe, jak się zmieniło na korzyść to niższe). Koszty atomu to ogromna amortyzacja i koszty finansowe a małe koszty operacyjne.
co do skupu energii to jest różnie, od warunków zależy i cen energii, jak niskie to korzystne dla oze, raczej pogląd jest taki że w dłuższym okresie będzie korzystny dla grup energetycznych, ci z OZE płaczą, że SP wsparł swoje spółki

w tym roku tauron był dużym zaskoczeniem dla analityków, dopiero po pokazaniu dobrych wyników jak małpki podnieśli prognozy, na wycene lepsze wyniki nie wpłyneły

jeden z argumentów za przeceną to tani prąd z bełchatowa, ale PGE też dostała w kość!!

dziwne ale drastyczne obniżenie wycen zaczęło się od zagranicznych biur, może u nich taka moda antyenergetyczna, czekam na BRE, co zrobi, gość pierwszy dostrzegł potencjał w dystrybucji, ciekaw jestem reakcji

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,684 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +80,43% +16 086,82 zł 36 086,82 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d