pixelg
TAURONPE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

TAURONPE [TPE]

AKTUALNY KURS: 1,229 zł (-4,28%) 25-02-2020 17:04
michasiu1986
Dołączył: 2009-05-13
Wpisów: 17
Wysłane: 9 maja 2012 11:52:23 przy kursie: 4,44 zł
Zmieniając myślenie na a contrario, ciekawe jakby zareagowali wszechwiedzący analitycy, gdyby ktoś specjalnie zdołował papier do 2 zł.. Czy wtedy też by podkreślano, że spółkę czekają duże inwestycje etc., pomimo że byłaby jedną z najbardziej niedoszacowanych w wig20? Boo hoo!
Wiem że z rynkiem nie sposób walczyć. Ale trzeba pamiętać że rynek to tłum, który działa impulsywnie. I jeśli się ten tłum zasypuje cały czas informacjami, że spółka jest nic nie warta, to w niedługim czasie nawet dzieci w starszakach będą o tym przekonane. puke_l
Zresztą, zobaczymy jak się zachowa papier jutro. Osobiście obstawiam kwartalne wyniki powyżej prognoz Think

gucio
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 314
Wysłane: 10 maja 2012 14:08:04 przy kursie: 4,50 zł
Wyniki lepsze to i kurs na zielono a że nie zachwycą no to tylko mały podskok.
www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

jacenty70
Dołączył: 2010-07-08
Wpisów: 197
Wysłane: 10 maja 2012 14:41:04 przy kursie: 4,50 zł
Ponadto jest i jeszcze jedna informacja dotycząca finansów TPE:
Cytat:
Tauron prowadzi z EBI rozmowy ws. pozyskania 900 mln zł finansowania, umowa możliwa w tym kwartale

Źródło informacji tutaj.


michasiu1986
Dołączył: 2009-05-13
Wpisów: 17
Wysłane: 11 maja 2012 15:23:08 przy kursie: 4,50 zł
Dodatkowo Lubera zdementował plotki o rzekomym dodruku nowych akcji.
Ale widząc poczynania rynku na niewiele się to zdaje...Boo hoo!

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 854
Wysłane: 12 maja 2012 15:24:01 przy kursie: 4,50 zł
Wyniki Tauronu nominalnie są bardzo ładne. Problem w tym, że niekoniecznie mogą być trwale powtarzalne...

Przychody GK wzrosły w porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku o 21%. Tym razem powinniśmy mieć obraz oddają realny wzrost grupy, a nie wynikający tylko ze zmiany Prawa Energetycznego. Niestety ciutek spada rentowność na poziomie zysku brutto ze sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Spadek nie jest na tyle istotny(raptem 0,3 pkt procentowego), aby spółka nie mogła pochwalić się sporym zyskiem w tej linii rachunku wyników - 853M, co jest wartością rekordową. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że w zeszłym roku przejęto aktywa Vatenfalla, co nie mogło pozostać bez wpływu na przychody i zyski.

W związku z tym rosnący zysk brutto ze sprzedaży, czy rosnący w czasie EBIT powinny być rozpatrywane łącznie z kosztami finansowymi nabycia tych aktywów, do czego oczywiście wrócimy. W celu lepszej wizualizacji wyników na kolejnym wykresie pozwoliłem sobie wyłączyć przychody:


kliknij, aby powiększyć


Porównywanie kosztów tego kwartału z rokiem poprzednim mija się niestety z celem, bo trendy zacierane są przez asymilację GZE. Ważniejsze co dzieje się poszczególnymi pozycjami w rachunku rodzajowym na przełomie lat, czyli pomiędzy 4 kwartałem 2011, a pierwszym roku obecnego.


kliknij, aby powiększyć


Pierwsze, co rzuca się w oczy to wzrost amortyzacji o 50 milionów złotych. Wzrost aktywów trwałych o 100M PLN nie uzasadnia takiej zwyżki amortyzacji. Najprostszym wyjaśnieniem takiego zachowania byłaby weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności posiadanych aktywów. Po interakcji z RI spółki wiemy, że w części jest to efekt konsolidacji przez pełen kwartał aktywów GZE, w części przeniesienie ze środków trwałych w budowie do rzeczowych aktywów trwałych.

Spadające zużycie materiałów i energii wskazuje na mniejsze wolumeny sprzedaży, w szczególności w segmencie wytwórczym. Największymi generatorami spadku kosztów rodzajowych były usługi obce oraz odwrócenie odpisów aktualizacyjnych na świadectwach pochodzenia energii.
Niestety o kolejne drobne procenty wzrosły koszty wynagrodzeń, czego przyczyną jest zwyżka płac.

Tauron od tego kwartału wyodrębnił dwa kolejne segmenty działalności, ale nie stanowi to istotnego problemu zaburzającego mocno porównanie z Q4, bo w większości wyodrębniono je z pozycji pozostałe.


kliknij, aby powiększyć


W końcu ruszył segment węglowy, co objawiło się rosnącym wydobyciem i przede wszystkim wynikiem. Obietnica wyrażona, w poprzednim sprawozdaniu, że kłopoty z eksploatacją złoża się skończyły nie okazała się na szczęście płonna. Przez cały 2011 rok, segment ten był ciężarem dla wyników. Najbardziej jednak martwi mnie segment wytwarzanie, gdzie spadły przychody. Może to dziwić, jak się patrzy na wzrost rentowności segmentu, ale prawdopodobnie w nim spółka zaraportowała przychody z KDT. Jeśli je wyjmiemy z EBIT, to okaże się, że wynik segmentu spada do 0, w porównaniu do 100 milionów przed rokiem. Niestety rekompensaty niebawem wygasają, co odbije się niekorzystnie na wyniku. Owszem budują wartość przedsiębiorstwa, także te za które Tauron w kwietniu wygrał proces z URE, ale na wartość dochodową niestety przestaną wpływać. Z tego powodu estymacje CF powinny być o nie korygowane.
Cieszy wynik dystrybucji, gdzie uaktywniły się nowonabyte aktywa GZE.

Zysk operacyjny w tym kwartale wyniósł 565M, ale z tego KDT 121M, czyli ponad 20% wyniku. Koszty finansowe netto wyniosły ca 60M PLN. Wzrost obciążeń odsetkowych to wynika głownie z przejęcia GZE i finansowania tej transakcji długiem. Zysk brutto jest o 20 milionów większy niż przed rokiem, ale jeśli wyłączymy KDT, to mamy regres wyniku przed opodatkowaniem o 27M PLN.

Nieco rozczarowujące mogą się wydawać przepływy z działalności operacyjnej. Oczywiście wygenerowano sporo więcej gotówki niż przed rokiem, ale przy zysku brutto na poziomie 0,5 mld i amortyzacji w kwocie 0,4 mld, 254 miliony CFO nie wyglądają dobrze. Sporą kwotę pochłonął kapitał obrotowy. Spółka ma jednak sporą sezonowość. Należy oczekiwać znaczących wpływów gotówkowych w przyszłym kwartale.

Obserwujemy dalszy wzrost poziomu zadłużenia. W serwisie podajemy go średniorocznie, ale korzystając z danych kwartalnych mamy obecnie 43% udział długu w kapitale, ale co gorsza udział zobowiązań odsetkowych ma już poziom 18%, z czego tylko 1/10 zaciągnięta w tym kwartale przeznaczona jest na budowę nowych/zmianę technologii wytwarzania starych bloków. Przejęciem GZE Tauron nieco zmniejszył sobie możliwość finansowania nowych bloków długiem.

Problemy stojące zarówno przed spółką jak też całą branżą się nie zmieniają. Sporym czynnikiem niepewności są limity emisji CO2 w latach przypadających po roku 2012. Sporo zmienić może także ustawa o OZE. Jeśli rząd wcieliłby pomysły w życie, z pewnością negatywnie odbije się to na uzyskiwanych zyskach z certyfikatów generowanych przez elektrownie wodne. Właściwie to przestaną być generowane.

Automat wycenia spółkę z premią względem obecnego kursu:
www.stockwatch.pl/gpw/tauronpe...

Potencjał wzrostu jest wykazywany niezależnie czy zastosujemy metody dochodowe, czy majątkowe. Problem w tym, że potencjał wynika z danych historycznych, a na horyzoncie mamy wygasające KDT, nowelę ustawy o OZE i niepewność co do praw emisyjnych CO2. Rynek to już dyskontuje w cenie akcji.
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 15 maja 2012 09:29

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 853
Wysłane: 13 maja 2012 17:53:34 przy kursie: 4,50 zł
angry3

"Tu kilka jaskółka na gwałt potrzebnych- i to jeszcze przed zimą"

Po pierwsze - nie szkodzić!!! - a dotyczy to WŁADZTWA nad Wisłą

-W szczególności, chodzi o to, aby nowe prawo dotyczące OZE, nie zrobiło rewolucji w biznesie OZE w sensie negatywnym. To dotyczy TPE , bowiem elektrownie wodne to OZE.
-W szczególności chodzi tu o podatek od kopalin - aby ktoś z boku MF nie wyskoczył z jakimś tam pomysłem - oderwanym od rzeczywistości,
-W szczególności, chodzi o to aby Managment był stabilni i czuł się pewny i mógł tworzyć długoterminową strategię, a nie myśleć o tym, kiedy KARUZELA stanowisk go zmiecie.
- W szczególności chodzi o to, aby ceny energii ustalano (REGULACJA) na wyważonym poziomie dającym szanse przynajmniej na reprodukcję prostą potencjału produkcyjnego,
- W szczególności, chodzi o to aby Skarb Państwa oświadczył jasno, że nie sprzeda akcji poniżej ich wartości nominalnej (Pn=5 zł)i nie zechce jej zmieniać tendencyjnie.
- W szczególności chodzi o to, aby limit emisji CO2 dla TPE uwzględniał sytuacje tej grupy.

Po pierwsze - nie szkodzić!!! - a dotyczy to BRUKSELI

- W szczególności, stanowczo należy sprzeciwić się nakładaniu haraczu za emisje CO2. Nie ma to uzasadnienia wobec, bezkarnych poczynań całegoświata pozaunijnego. A także na obszarze unijnym mamy bezkarne panoszenie się z reaktorami jądrowymi (patrz: Francja) co stwarza realne śmiertelne zagrożenie dla życia !!!, wobec wielce wątpliwej szkodliwości CO2 dla klimatu!!.

Po pierwsze - nie szkodzić!!! - dotyczy to PSEUDONAUKOWCÓW

- Tauron węglem stoi i węgiel jest na dziesiątki, a może setki lat podstawą eneretyki na tym globie.
To, że mamy węgiel to wybawienie, a nie nieszczęście !!!. Są tacy (złaszcza nad Sekwaną) co potrafią takie herezje wmawiać decydentom w Polsce.
Prędzej rozleci się UE niż takie myśli urealnić raczą. Sęk w tym, że prawo stanowione tam i teraz, trzeba respektować. Należy "głupie prawo" sprowadzić do takiego stanu w realizacji , aby jaknajmniej zaszkodzić gospodarce i nie robić rzeczy nieodwracalnych ( np. zamykać kopalń).
- OZE jest sukcesywnie rozwijane także w TPE. I tak dalej musi być. Aspekt podstawowy to opłacalność. I tu konieczne jest wsparcie na szczeblu zrądowym. Polityka woibec OZE jest mętna.

Po pierwsze - nie szkodzić!!! - dotyczy to MEDIÓW.

- W szczególności, TPE wymaga zintegrowania (zwłaszcza z GZE)i dopieszczenia przez dobry pr,chodzi o restrukturyzację, odnowę parku produkcyjnego i wzrost wartości- kapitalizacji. Dzisiaj cena rynkowa obniżyła się poniżej ceny nominalnej (Pn=5 zł). Jest to sygnał wielce alarmujący. Oznacza to, że zarząd może mieć utrudnienie w emisjach akcji. Nie wydaje mi się, aby o tym myślał na obecnym etapie. Nie wydaje mi się aby ktoś myślący próbował obniżać sztucznie tą wartość. Byłoby to nader nierozsadne. Pierwsza cena emisyjna akcji TPE nie powinna być niższa niż 7 zł.
W przeciwnym wypadku, mielibyśmy do czynienia z działeniem na szkodę spółki i akcjonariatu.

A więc jak widać - wycena akcji Tauronu nie jest obojętna na te aspekty.

Uporządkowania tu wymaga wiele aspektów.


wasilewski
Dołączył: 2009-08-20
Wpisów: 324
Wysłane: 14 maja 2012 11:56:36 przy kursie: 4,41 zł
19r20 napisał(a):
gdy czytam rekomendacje DM to każda zapowiada że najgorszą spółką jeśli chodzi o wyniki i perspektywy wśród energetyki jest właśnie Tauron - przestarzały i niedoinwestowany
to wg mnie jest powód


Może i podstarzały i niedoinwestowany, ale chyba nie dowiedzieliśmy się o tym z miesiąca na miesiąc? Zachowanie kursu musi mieć inne powody.

BTW. Szukam i szukam tej rekomendacji DB na 4,4 i nie mogę znaleźć... może ktoś poratuje linkiem ?Pray
Zapraszam do mojego blogbook'a który jest tutaj
"Unfortunately the English weather is harder to manipulate than Libor." (Anonim)
"Gdy sprzedaje się marzenia, cena/zysk jest bez znaczenia" (R. Beleson)
"Nikt nie zarabia co miesiąc 1 procent. To niemożliwe." (M. Covel)

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 516
Wysłane: 22 maja 2012 07:58:39 przy kursie: 4,30 zł
Elektryzująca walka o zmianę kierunku ruchu cen na wykresie Tauronu - analiza techniczna w porannym Wykresie dnia:


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/iskrz...

19r20
Dołączył: 2010-12-15
Wpisów: 497
Wysłane: 23 maja 2012 13:59:34 przy kursie: 4,14 zł
jak na razie nie realizuje się pozytywny scenariusz z tej analizy, nawet pomimo kolejnej zapowiedzi Prezesa KGHM-u o zwiększeniu zaangażowania w Taurona

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 516
Wysłane: 27 czerwca 2012 08:42:32 przy kursie: 4,84 zł
Blask Tauronu powoli przygasa – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/tauro...


marcel_k
Dołączył: 2012-06-18
Wpisów: 10
Wysłane: 27 czerwca 2012 09:39:09 przy kursie: 4,81 zł
Plany inwestycyjne Taurona są porażające, a wzwiązku z tym ich zapotrzebowanie na kapitał. Dlaczego zatem zwiększa się o 50 proc. wypłatę dywidendy, od kowoty rekoemdnwanej przez zarząd?

gucio
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 314
Wysłane: 20 lipca 2012 07:55:25 przy kursie: 4,68 zł
Ostatnio kilka myślę że dobrych informacji o spółce.Tauron chce sprzedać obligacje funduszom i innym instytucjom finansowym, widzi zainteresowanie z ich strony.
www.bankier.pl/wiadomosc/Tauro...
Resort skarbu chce, by KGHM, Tauron i Enea współfinansowały razem z PGE budowę elektrowni jądrowej w Polsce
www.bankier.pl/wiadomosc/KGHM-...
Tauron chce zwiększyć udział wykorzystywanego do produkcji energii węgla z własnych źródeł z obecnych ok. 30 proc. do 50 proc. Chce rozwijać zdolności wydobywcze i nie planuje akwizycji kopalń
www.bankier.pl/wiadomosc/Tauro...
Tauron szacuje, że jej zaangażowanie we wspólny z innymi firmami projekt poszukiwania i ewentualnej eksploatacji gazu łupkowego sięgnie w przyszłości kilkuset milionów złotych
www.bankier.pl/wiadomosc/Tauro...
Może to troche rozrusza tym kursem.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 854
Wysłane: 20 lipca 2012 13:51:38 przy kursie: 4,65 zł
Wszystko zależy oczywiście od interpretacji. Dla mnie fakt, że Tauron ma inwestować w łupki i energię atomową to raczej zła wiadomość. Tauron musi odbudowywać swój "park maszynowy", czyli elektrownie, bo to co ma jest już bardzo mocno zużyte. W związku z tym będzie potrzebował gotówki, a ta będzie wyciekać na finansowanie rządowych pomysłów. Fakt plasowania obligacji tylko to potwierdza.

gucio
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 314
Wysłane: 24 lipca 2012 12:46:14 przy kursie: 4,49 zł
Tu się zgadzam że wszystko zależy od interpretacji.Zgoda KE na koncentrację kapitału Tauron Wytwarzanie i KGHM Polska Miedź, polegającą na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy celem budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu też może być różnie interpretowana.Myślę że jednak lepiej jak spółka coś robi nowego dbając też i o swój "park maszynowy"
gielda.onet.pl/ke-zgoda-dla-ta...
Współpraca z KGHMem powinno zaowocowac na wykresach.

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 24 lipca 2012 13:00:31 przy kursie: 4,49 zł
No tak, ale to jest stwierdzenie, że fajnie jest być pięknym, młodym i bogatym. W praktyce to nieczęsto się zdarza. Tauron potrzebuje pieniędzy nie tylko na dbanie, ale przede wszystkim na odtwarzanie "parku maszynowego". Tymczasem wciąga się go w jakieś inne deal'e, które może i obiektywnie okażą się korzystne, ale trzeba na nie najpierw wyłożyć pieniędze.
Nie każdego stać na wszystkie pomysły. Nawet, jeśli te pomysły są dobre.

W tej chwili jest tak, że Tauron chce zwiększyć wytwarzanie z węgla, ale nie chce kupować kopalń. Zamiast tego angażuje się w łupki, które są na razie na etapie bardzo ryzykownego projektu (coś a la venture capital). Do tego ma współfinansować budowę elektrowni atomowej.
Wygląda to na kapitałochłonne łapanie wielu srok za ogon. A kapitału Tauron potrzebuje i bez tych pomysłów.

gucio
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 314
Wysłane: 24 lipca 2012 19:08:11 przy kursie: 4,49 zł
Jeszcze jedna interpretacja.

Espirito Santo: „kupuj" dla Tauronu www.parkiet.com/artykul/7,1272...

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 24 lipca 2012 19:16:03 przy kursie: 4,49 zł
Rekomendacje to Tauron generalnie od zawsze ma dobre: www.stockwatch.pl/gpw/tauronpe... Szkoda, że kurs jakoś nie słucha.

gucio
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 314
Wysłane: 12 sierpnia 2012 16:17:23 przy kursie: 4,84 zł
Espirito ocenia, że PZU, BRE Bank, Tauron i Emperia mają największy potencjał wzrostu w III kw.
www.bankier.pl/wiadomosc/Espir...
Espirito ocenia, że mocno niedoszacowany jest kurs Tauronu, po spadku kursu o 17,6 proc. od początku roku.
Widac juz na wykresie że 4,87 jest atakowane, potem powinno pęknąć psychologiczne 5,- a potem.....?

gucio
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 314
Wysłane: 12 sierpnia 2012 16:41:21 przy kursie: 4,84 zł
To miało byc w poprzednim poście.

kliknij, aby powiększyć

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 555
Wysłane: 13 sierpnia 2012 08:50:47 przy kursie: 4,84 zł
Nowy tydzień rozpoczynamy analizą techniczną trzech spółek energetycznych.
Oto Tauron.


kliknij, aby powiększyć


Omówienie całej trójki w serwisie Wiadomości SW
wiadomosci.stockwatch.pl/trypt...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,850 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d