pixelg
AMBRA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AMBRA [AMB]

AKTUALNY KURS: 14,70 zł (-0,34%) 27-03-2020 17:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 924
Wysłane: 22 lutego 2010 22:03:08 przy kursie: 6,75 zł
Ukazało się sprawozdanie półroczne grupy Ambra. Jako, że kalendarzowy kwartał, ze względu na największą sprzedaż zawsze decyduje o wynikach i ocenie spółki, mam nadzieję iż parę osób zainteresuje się zamieszczonym poniżej omówieniem wyników.

W przypadku podmiotu o tak dużej sezonowości nie ma większego sensu analizowanie wyników grupy w stosunku do poprzedniego kwartału. Poprzednie 3 kwartały roku kalendarzowego(dla spółki rok obrotowy kończy się w czerwcu) wykazywały poprawę w stosunku rocznym, więc pominę także analizę wyników za cały rok kalendarzowy i skupię się na wynikach rok do roku, aby nie zaciemniać obrazu.
Spółka publikuje sprawozdanie narastająco za pierwsze dwa kwartały roku obrotowego , ale nas najbardziej interesuje kwartał II i o nim będę pisał.
Pomiędzy obecnym a poprzednim kwartałem miało jedno istotne zdarzenie bilansowe, a mianowicie ponownie aktywo przeznaczone do sprzedaży zostało przeniesione z aktywów obrotowych do trwałych. Wcale nie uległo sprzedaży jak mi się przy pierwszym czytaniu wydawało.

Spółka chwali się najlepszym wynikiem półrocznym w historii i taki rzeczywiście jest, ale już w samym IV kwartale rekordu nie ma…

Ilościowa sprzedaż spadła o 10%. Po części jest to wynikiem podwyżek cen wprowadzanych przez grupę, a także zmniejszeniem sprzedaży do sklepów dyskontowych. Kwotowo sprzedaż spadła mniej –lekko ponad 5%, dzięki wspomnianemu wzrostowi cen. Widać, że słowa zarządu o zmniejszeniu kosztów sprzedaży, głównie marketingu nie były rzucone na wiatr. Kwartał do kwartału koszty te zmniejszyły się o 30% i dzięki temu, a także podwyżkom cen odnotowano wzrost zysku brutto na sprzedaży o ponad 5,5 %. Marża brutto na sprzedaży w II kwartale wzrosła z 24 do 27%, co jak najbardziej cieszy akcjonariuszy.

Dzięki likwidacji zakładu w jednej z zagranicznych spółek zależnych udało się ograniczyć koszty pracownicze, co wraz ze zmniejszeniem amortyzacji oraz środkami ze sprzedaży aktywów trwałych spowodowało wzrost zysku operacyjnego prawie o ¼. Kwota wynikająca ze sprzedaży aktywów trwałych nie jest bardzo znacząca. Gdyby ją pominąć zysk operacyjny wzrósłby o 20% zamiast 23. Do tego momentu widać znacząca poprawę rentowności i kontrolę kosztów w grupie. Efekty restrukturyzacji przynoszą więc wymierne efekty.

Wynik netto wykazuje już pogorszenie w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku. O ile w tym kwartale działalność finansowa nie zmniejszyła wynik operacyjny o 10% to w roku poprzednim o tyle go zboostowała. W 2008 roku Ambra wykazała 5,5 bańki zysku z różnic kursowych a teraz 2,5 mln straty. Dodatkowo wynik był powiększony dzięki działalności zabezpieczającej przepływy o 2,2 mln, przy czym grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń i wszystkie zmiany w wartości godziwej posiadanych instrumentów odnosi na wynik.
Warto dodać, że w całkowitych zyskach spory udział mają mniejszościowi, bo jest to ponad 10%.

W aktywach trwałych nie dzieje się wiele. W stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 7 baniek, czyli 5% w wyniku nabycia rzeczowych aktywów trwałych. Amortyzacja jest niwelowana o różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych.

W aktywach obrotowych mamy za to znaczące zmiany. Istotnie zmniejszyły się zapasy – o 25%. Z jednej strony jest to oczywiście wynikiem spadku sprzedaży, ale także likwidacją jednego z zakładów w jednostce zagranicznej. Należności krótkoterminowe się nie zmniejszyły. Widać pogarszającą się ściągalność należności.

W pasywach widać pierwszy poważny zonk. Niby spółka się restrukturyzuje przynosi zyski, ale poprawy w kapitale własnym nie widać… Pierwszym czynnikiem jest wypłata dywidendy w kwocie 2,5 mln. Bez uwzględnienia jej wypłacenia kapitał własny zwiększył się o niecałe 3%, czyli blisko rocznej inflacji. Można powiedzieć, że rok był przelotem na sucho. Nawet więcej niż rok. Kapitał własny na koniec 2007 roku także był na porównywalnym poziomie.
Na wycenę istotnie wpływa przeliczenie różnic kursowych. To strata 10 baniek w ciągu roku.

Istotnie spadło zadłużenie grupy. Na koniec roku 2008 grupa posiadała 207 mln zadłużenia w bankach z czego długoterminowego było niecałe 50 baniek. Obecnie zadłużenie spadało do 157 mln, przy czym zmieniła się jego struktura. Zadłużenie długoterminowe wynosi obecnie prawie 100 mln. Zmniejszenie kredytów jest większe od spadku sprzedaży. Powinno to w przyszłości zaowocować zmniejszeniem kosztów finansowych i lepszym wynikiem netto

Zyski nie są potwierdzone przepływami operacyjnymi, co akurat w przypadku tej spółki w II kwartale obrotowym czyli IV kalendarzowym jest normą. Dodatni casch flow pojawia się cyklicznie w I kwartale roku kalendarzowego. Głównymi asortymentami grupy są wina musujące i odpowiedniki dla dzieci. Spółka napełnia więc kanały sprzedaży przed sylwestrem, a dopiero w I kwartale uzyskuje zapłatę za wstawione towary.

Aktualne wyceny i wyniki będzie można niebawem znaleźć w monitorze spółki:
www.stockwatch.pl/gpw/ambra,wy...

Cały czas zastanawiam się czy decyzja o zaprzestaniu handlu z dyskontami była słuszna. Oczywiście pozytywnie oddziałuje to obecnie na wyniki, ale wprowadza dwa zagrożenia. Pierwsze to utrata rynku, czego odbudowanie będzie w przyszłości kosztować. Drugie to większe uzależnienie się od odbiorców hurtowych. W przypadku konsolidacji rynku hurtowego istnieje niebezpieczeństwo wpływania na obniżenie cen wśród dostawców. Nasze giełdowe spółki Advadis czy CECD nie próżnują. Uspokojenie się sytuacji walutowej także powinno pozytywnie wpływać na wyniki. Niepokoi nieco także brak potwierdzenia zysków odpowiednim wzrostem kapitału własnego.
Sytuacja płynnościowa i kredytowa spółki się poprawia. Szansą rozwoju grupy jest wzrost rynku wina w Polsce. Nasi rodacy piją mniej tego trunku od społeczeństw zachodu. Wzrasta kultura spożywania alkoholu i to powinno dobrze oddziaływać na wyniki spółki. Wzrost ten jednak dotyczy tylko połowy asortymentu sprzedażowego Ambry. Wina musujące nie mają już takiej dynamiki.


Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

framed
Dołączył: 2009-06-16
Wpisów: 131
Wysłane: 12 marca 2010 13:19:14 przy kursie: 6,64 zł
Co myslicie o ambrze? Juz się od 3,5 miesiąca konsoliduje w dosyć wyraźnie wykształconym lekko spadkowym kanale.Ciekawe czy starczy sił żeby się z niego wyrwać.

Ivo Norylsk
Dołączył: 2010-02-23
Wpisów: 8
Wysłane: 13 marca 2010 16:21:49 przy kursie: 6,64 zł
Witam,

Z zasady staram się nie udzielać na forach, aby nie ulegać zbiorowemu szaleństwu. Tym razem jednak nie mogę się powstrzymać, bowiem Ambra to jedna z moich ulubionych spółek.

Sądzę, że wyniki za 4Q ‘2009 były całkiem niezłe. Osobiście szacowałem zysk netto dla akcjonariuszy (po odjęciu już zysków mniejszości) na poziomie ok. 19,5 mln pln, zatem raczej jestem zadowolony. Tak czy inaczej Ambra wydaje mi się bardzo atrakcyjna.

Przed dokonaniem zakupu jakiejkolwiek firmy zawsze robię projekcję rachunku wyników i elementów bilansu dla danej spółki w excelu na najbliższe 8 kwartałów oraz na kolejne 3 lata. W przypadku Ambry konieczne było zrobienie niestety osobno planów dla spółek w Polsce, Czechach i Słowacji oraz w Rumunii. Na tej podstawie sporządziłem skonsolidowany rachunek wyników i przeprowadziłem własną wycenę spółki metodą DCF.

Według moich własnych wyliczeń zysk netto Ambry dla akcjonariuszy (po odjęciu już udziałów mniejszości) za cały rok 2009/2010 powinien wynieść ok. 20 mln pln (w tym 1Q ‘2010 minus 2,5 mln pln, 2Q ‘2010 minus 0,5) a zysk EBIT ok. 42 mln pln. Sądzę, że Prezes Ambry podając dziennikarzom w kuluarach po spotkaniu z inwestorami, prognozę zysku dla akcjonariuszy na poziomie „ponad 15 mln pln”, powiedział tak bowiem woli pokazać po zakończeniu roku obrotowego przekroczenie planu. Po za tym pewnie w wypowiedziach musi być spójny z planem (którego niestety nie znamy) zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Przyjmując założenia, że Europa powoli zacznie wychodzić z recesji, a kursy walutowe nie będą podlegały gwałtownym wahaniom (EURO ok. 4 pln), oraz że pozytywne tendencje w spożyciu wina w Polsce będą kontynuowane, można zakładać, że w kolejnych latach Ambrze uda się zwiększać sprzedaż na poziomie ok. 7 procent rocznie. W takiej sytuacji zysk netto dla akcjonariuszy powinien wynieść w kolejnych latach ok. 25 mln pln w 2010/2011 i ok. 30 mln pln w 2011/2012, a zysk EBIT odpowiednio 51 mln pln i 62 mln pln. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego zysku ze sprzedaży działki w Rumunii.

Zgodnie z moimi założeniami Ambra jest warta ok. 15 pln za akcję (przyjmując: koszt kapitału własnego 12%, WACC 9,1%, wzrost w przyszłości na poziomie inflacji - 3% rocznie). Przyjmując bardziej konserwatywne założenia i stosując nieco prostszy model wyceny, można założyć, że Ambra jest w stanie w dłuższym horyzoncie czasowym kreować ok. 25 mln zysku dla akcjonariuszy. Zgodnie z modelem wyceny, w którym wartość firmy = roczny zysk netto / (stopa dyskonta - stopa wzrostu zysku z tytułu inflacji). W takim przypadku wartość firmy wychodzi 25 mln pln / (12% - 3%) = 278 mln pln, co przy 25,2 mln akcji daje wycenę na poziomie 11,0 pln za akcję.

Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że przyjmowane dyskonto dla wolnych do przepływów dla akcjonariuszy na poziomie 12% wydaje się dosyć duże, szczególnie biorąc pod uwagę rentowność polskich obligacji na poziomie 6% (co ciekawe oprocentowanie obligacji zagrożonej bankructwem Grecji też jest na poziomie 6%). Oczywiście stosując dyskonto na poziomie 10% wycena firmy będzie dużo wyższa i wyniesie w pierwszym modelu aż 20 pln, a w drugim modelu 14 pln na akcję.

Co ciekawe w Raporcie Analitycznym z 14 wrześnie 2009 biuro maklerskie Banku BPH wyceniło Ambrę na 6,34 pln za akcję (metodą porównawczą na 8,17 pln, a metodą DCF na 5,73), przyjmując zysk EBIT na poziomie 22 mln pln za rok 2009/2010, podczas gdy najprawdopodobniej wyniesie on ok. 40 mln pln. W takiej sytuacji nowa wycena powinna być dużo wyższa. (osobiście nie sądzę by panowie analitycy, znając wyniki za 4Q, chcieli przyznać się do błędu i albo wcale nie zrobią wyceny albo zaniżą prognozę i podadzą wycenę na poziomie 7,50-8,0 pln).

Tak czy inaczej wydaje mi się, że trudno na giełdzie znaleźć inną tak tanio wycenianą sensowną firmę.

Jest to oczywiście wyłącznie moja opinia i nie stanowi ona rekomendacji. Dużo zależy od przyjmowanych założeń i wiary w sukces firmy.

Dodatkowo sądzę, że Ambra mogłaby spodobać się Warren’owi Buffett’owi (który zresztą bardzo zawsze lubił spółki produkujące napoje i alkohole jak Coca-cola czy Guinness).

Wydaje się, że spełnia ona większość kryteriów stawianych przez niego przy wyborze właściwej inwestycji.

Po pierwsze Ambra prowadzi prostą i zrozumiałą działalność, pod drugie jest liderem w swojej branży z dużym udziałem w rynku, po trzecie działa w bardzo perspektywicznym i rozwojowym segmencie (w Polsce spożywa się dużo mniej wina niż w Niemczech, które są nam kulturowo najbliższe jeśli chodzi o model konsumpcji), po czwarte firma posiada kompetentny i racjonalnie działający Zarząd - nastawiony na tworzenie wartości dla akcjonariuszy, po piąte wartość firmy tworzona jest w głównej mierze przez wartości niematerialne i prawne, znaki towarowe, przyzwyczajenia klientów, wieloletnie kontakty z dostawcami, znajomość rynku oraz największą sieć sklepów a nie jest oparta wyłącznie na posiadanym majątku trwałym, wymagającym znaczących nakładów kapitałowych, po szóste w końcu marża zysku na sprzedaży jest bardzo wysoka (nawet do 50%), Jedyne do czego mógłby się Warren przyczepić to poziom zadłużenia (które zresztą w ostatnim roku zostało bardzo zredukowane) oraz nie najwyższa ostatnio stopa zwrotu z kapitału własnego (nad czym Spółka usilenie właśnie pracuje).

Pozdrawiam.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 924
Wysłane: 13 marca 2010 20:52:18 przy kursie: 6,64 zł
Na początek to gorąco witamy Cię Ivo w serwisie. Twój post odbieram nieco jako polemikę w stosunku do naszych automatycznych wycen prezentowanych w serwisie, więc krótko się wypowiem. Założenia... to to czego staramy się nie robić ze względu na subiektywność osądów, a na tych opiera się DCF. Jakie się weźmie założenia do modelu taki wyjdzie wynik. Dlatego odniosę się głównie do zaprezentowanych przez Ciebie wyliczeń. No to od początku..

Założyłeś zysk za kolejne 2 kwartały wyniesie utraci tylko 3 bańki. Na jakiej podstawie? Rok wcześniej było to 14 baniek, a jeszcze rok wstecz ponad 20. Moim zdaniem sukcesem będzie i tak utrzymanie 15. 20 o których wspominasz ponad 33% więcej. Piszesz też o rentowności na sprzedaży rzędu 50%. Takiej nigdy do tej pory nie było i prawdopodobnie nie będzie. Obecnie wynosi ona 25% co i tak nie jest złym wynikiem. W podwyższenie cen raczej ja osobiście nie wierzę, a koszty mogą spaść o ile? Jeśli zakładasz w modelu EUR=4 PLN, żeby nie falowały Ci różnice kursowe i kredyty to z pewnością nie da się zrobić 50% marży brutto na sprzedaży. Ponadto obecnie sprzedaż jest prowadzona przez wysoko marżowe kanały handlowe. Osobiście nie widzę dużego pola do manewru. Koszt własny sprzedaży to cena surowca najczęściej płaconego w EUR. Zakładając obniżenie średniorocznie o 5% można uzyskać marżę w okolicy 35% i to jest raczej kres możliwości w ciągu następnego 1,5 roku.

Zgadzam się z założeniem 7% wzrostu. Ono jest realne i obiektywne. Natomiast czy na pewno koszty będą rosły o tyle wolniej? Ty założyłeś wzrost zysków o 25% rocznie przy wzroście sprzedaży o 7. To bardzo moim zdaniem optymistyczne. Zakładając tak jak u Ciebie stałą wartość EUR to wychodzi, że koszty poza kosztami własnymi sprzedaży powinny pozostać na niezmienionym poziomie, a to moim zdaniem nie możliwe. Nie da się tego założyć z pewnością do kosztów pracowniczych, które stanowią 25% zysku brutto na sprzedaży. Ten model w takiej formie zakłada także brak innych kosztów... brak wzrostu należności przeterminowanych względem wzrostu sprzedaży itp.

My w odróżnieniu od Ciebie bierzemy także większy koszt kapitału własnego. Twoje 12 względem naszych 15. I tutaj jest duże pole do manewru. Podałeś wynik dla 10 i 12 a jaki będzie dla 15?
zresztą nad Waccami toczy się cały czas dyskusja. To bardzo ważne założenie i mocno skutkuje na wyceny.

W mojej opinii w związku z zadłużeniem spółki trzeba wziąć małe dyskonto na ewentualne kłopoty.
Marki handlowe ciężko się sprzedaje, ciężej niżeli majątek trwały. Zgadzam się, że istnieje miejsce na wzrost kursu, ale Twoje założenia są w mojej ocenie bardzo optymistyczne a wycena zawyżona nawet w prostszym modelu. Akcje i tak pewnie będą jeszcze droższe w szczycie hossy, ale to już nie będzie miało nic wspólnego z value ani z growth.

Ivo Norylsk
Dołączył: 2010-02-23
Wpisów: 8
Wysłane: 14 marca 2010 01:32:50 przy kursie: 6,64 zł
Cześć anty_teresa,

Dzięki za merytoryczną dyskusję.

Po pierwszę - będę się upierał przy swoich wyliczeniach i prognozie zysku netto dla akcjonariuszy (po odjęciu już udziałów mniejszości) za rok 2009/2010 w wysokości 20 mln pln (w tym 1Q ‘2010 minus 2,5 mln pln, 2Q ‘2010 minus 0,5) aż do opublikowania raportu za 2Q '2010.

Aktualnie, w wyniku restrukturyzacji spółek w Czechach oraz w Rumunii, Ambra obniżyła znacząco koszty osobowe (w Czechach i na Słowacji zatrudnienie spadło o ok. 90 osób). Spadły też koszty marketingu i dystrybucji, oraz amortyzacja. Wzraz ze spłatą zadłużenia zmniejszono koszty odsetek. Dodatkowo w tym roku nie będzie już kosztów związanych z aktualizacją wartości zamkniętego zakładu w Czechach w kwocie 2,7 mln pln, który został wykazany w 2Q '2009. Po za tym obecie kurs EURO jest dla Spółki korzystny.

Po drugie - doskonale wiem jaką spółka realizuje marże na sprzedaży. Może nie precyzyjne się wyraziłem. Pisząc o 50-ciu procentach miałem jedynie na myśli, że z powodzeniem Ambra oferuje prodykty na których osiąga tak wysokie a nawet wyże marże (np. w segmencie fine wines). Oczywiście średnia marża jest niższa i wynosi po kosztach reklamy, marketingu, dystrybucji i prowizji dla pośredników ok. 34%, co według mnie i tak jest dużo.

Po trzecie - zgadzam się, że po wprowadzonych podwyżkach, Ambra wyczerpała już możliwość dalszego podnoszenia cen na oferowane wyroby, w swojej prognozie rachunku wyników nie zakładam zatem zwiększania marży na sprzedaży.

Po czwarte - odnosząc się do wątpliowości czy przy niewielkim wzroście sprzedaży możliwy jest taki skok zysku netto, proszę abyś zwrócił uwagę, że przy w przypadku Ambry zwiekszenie sprzedaży o 7% (r/r) w praktyce oznacza wrost przychodów w roku 2010/2011 o ok. 28 mln pln. Przyjmując marżę na sprzedaży w wysokości 34% otrzymujemy dodatkowe 9,5 mln pln zysku brutto ze sprzedaży (po kosztach reklamy, marketingu, dystrybucji i prowizji dla pośredników). Biorąc pod uwagę, że spółka posiada wolne moce produkcyjne i nie musi zwiekszać zatrudnienia (w planie założyłem 4% wzrost płac), po zapłaceniu wyższego podatku, zysk netto dla akcjonariuszy wzrośnie o 5 mln złotych.

Po piąte - zgadzam się, że poziom wyceny w ogromnym stopniu zależy od przyjętego w metodzie DCF kosztu kapitału własnego. Dlaczego przyjmuję 12%? Bo taką stopę przyjmują też do wyceny Ambry analitycy z biur maklerskich i banków inwestycyjnych - BPH przyjmuje 11,75%, a chłopaki z Erste 12,2%. Swoją drogą sprawdziłem wycenę Ambry przy stopie 15% i wyszło mi 10,50 pln za akcję.

Wszysko co piszę to oczywiście wyłącznie moje opinie, do których każdy ma prawo mieć własne zadanie. Podawne wyceny nie stanowią rekomendacji zakupu ani sprzedaży akcji.

Miło było pogadać.

Pozdrawiam.anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 924
Wysłane: 14 marca 2010 09:54:09 przy kursie: 6,64 zł
Ivo,
Cytat:
Miło było pogadać.

dla mnie dyskusja nie jest skończona...

Upierać się oczywiście możesz, natomiast dużo z tego o czym piszesz jest już w obecnym wyniku. Mam tu na myśli redukcję zadłużenia i kosztów pracowniczych. Zobaczymy jak wyjdzie za pół roku.

Inna sprawa, to kursy walutowe. Piszesz, że kurs jest korzystny, a ja takiej pewności nie mam. Oczywiście AMB eksportuje część produkcji i działa na rynkach zagranicznych. Tu oczywiście mocniejsza waluta to mniejsze przychody i zyski z tego tytułu. Eksport to 30% sprzedaży grupy, z czego powiedzmy połowa to sprzedaż w EUR. Przychody z Rumunii to w związku z korelacją z PLN nie mają dużego wpływu i tu raczej potraktowałbym to jako sprzedaż krajową, ale przyjmijmy że jest to także EUR.

Dla uproszczenia bedę bazował na ostatnim raporcie półrocznym. Przychody ze sprzedaży w kraju to 248 milionów. Z eksportu będzie to 93 miliony. No i pytanie ile z tego jest wystawione na ryzyko kursowe? Na Słowacji cała działalność ma koszt w EUR. Poza tym koszty sprzedanych produktów to także EUR. Wino gronowe i opakowania są importowane. Z raportu zużycie materiałów to prawie 160 baniek. Jest więc przewaga kosztów nad przychodami w walucie. Wysoki kurs walutowy raczej nie sprzyja.
Spadek EUR będzie skutkował zwiększeniem marży na sprzedaży oraz spadkiem przychodów.
Pisząc o mraży na sprzedaży 35% miałem na myśli dość silne umocnienie złotego.

Ty założyłeś marżę 35%, ale nie wiem jak to wyliczyłeś, bo mnie wychodzi inaczej. Za ostattnie 4 kwartały sprzedaż wyniosła 512 baniek, a zysk brutto ze sprzedaży 132, co daje marżę na poziomie
26%. I tu już jest obecne obniżenie kosztów marketingu oraz Jeśli wolimy rozpatrywać to nie za zakończone kwartały, tylko za lata obrotowe to marża przez ostatnie 4 lata nie przekroczyła 26%.
Może jeszcze wzrosnąć, ale o ile? Ja bez ruchu na walucie oraz podwyżek cen nie widzę wzrostu o 9 punktów procentowych.

Jeśli założy marżę brutto na sprzedaży powiedzmy na poziomie 28% to przy wzroście sprzedaży o 7% z kwoty 512 baniek wyjdzie około 36 baniek dodatkowych przychodów oraz dodatkowy zysk brutto na sprzedaży w kwocie 10 baniek. Wraz ze wzrostem sprzedaży zakładam że wzrosną pozostałe koszty operacyjne(odpisy rezerwy itd.) adekwatnie do przychodów, po wyłączeniu zdażeń jednorazowych wyjdzie to powiedzmy 33*0,07 = 2 bańki. Do tego wzrost wynagrodzeń o kolejne 2 bańki. Daje 6 baniek zysku przed opodatkowaniem. Wyjdzie na Twoje w granicy błędu. Zakładamy obydwaj, że nie będzie dewastacji wyniku przez roźnice kursowe oraz nie będzie wzrostu kredytów i amortyzacji. Zakładamy też, że nie będzie podwyżej cen surowaca... Dlatrego jest to nieco optymistyczne przy zalożeniu stałego kursu walutowego.
Edytowany: 14 marca 2010 10:18

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 924
Wysłane: 14 marca 2010 11:29:19 przy kursie: 6,64 zł
A na koniec dodam, że oczekiwania co do poprawy zyskow są w części w cenie. Obecnie za ostatnie 4 kwartały zysk wynosi 10 baniek. Za rok będzie to przy założeniu podobnych wyników w co rok temu w drugiej połowie, 15 baniek. Przy CZ=16 nie ma więc dyskonta na najbliższy rok. Jeśli poprawą wynik w II półroczu względem poprzedniego roku, to właśnie to będzie stanowić element którego nie ma w cenach na najbliższą przyszłość i będzie stanowić pole do wzrostów.

Ivo Norylsk
Dołączył: 2010-02-23
Wpisów: 8
Wysłane: 14 marca 2010 13:34:03 przy kursie: 6,64 zł
Cześć anty_teresa,

Widzę, że pracujesz na okrągło ;)

Co do marży, w swoich projekcjach finansowych posługuję się marżą ze sprzedaży, wyliczoną w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży netto (po wyłączeniu już podatku akcyzowego i opłat handlowych, które łącznie stanowią 20% przychodów brutto). Wybacz że tego nie napisałem odpowiednio wcześniej, co zapewne zmusiło Cię do niezłego „zmóżdzania” się jak mi wyszła marża 34%.

Co do wpływu kursu EURO na wyniki spółki, to zgodnie z podaną publicznie informacją przez dyrektora finansowego, Ambra jest importerem netto na kwotę ok. 20 mln EURO rocznie. Przy umocnieniu złotego o 5% w skali roku daje to poprawę wyniku brutto o 4 mln pln.

Wzrostu kosztów kredytów raczej bym się nie spodziewał, zważywszy na optymalizację asortymentu i mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Biorąc pod uwagę wolne moce produkcyjne amortyzacja raczej też będzie niższa. Koszty osobowe w tym roku też powinny być istotnie mniejsze, chociaż w przyszłym już mogą rosnąć.

Co do kosztów surowca (sok i miąższ winogronowy, markowe wina) oraz opakowań, to w obliczu recesji w Europie, sądzę że ceny nie tylko będą stabilne ale nawet będzie można dostać jakiś rabacik ;)

Dodam jeszcze, że posługiwanie się P/E w celu wyceny firmy od mnie nie przemawia.
Spójrz proszę lepiej w jakim stopniu w ciągu najbliższych kwartałów zmieni się zysk EBIT, który stanowi podstawę przy wycenie firm. W 2008/2009 było to 21 mln pln a w tym roku powinno być ok. 42 mln pln.

Jak bym nie liczył, Spółka w mojej ocenie jest wyceniana zbyt nisko, chociaż jak dobrze obydwaj wiemy, wycena to kwestia założeń i wiary w pomyślne perspektywy rozwoju.


Pozdrawiam.

adi
Dołączył: 2009-03-22
Wpisów: 13
Wysłane: 14 marca 2010 16:23:01 przy kursie: 6,64 zł
Ivo Norylsk napisał(a):

Jak bym nie liczył, Spółka w mojej ocenie jest wyceniana zbyt nisko, chociaż jak dobrze obydwaj wiemy, wycena to kwestia założeń i wiary w pomyślne perspektywy rozwoju.


Ivo argumenty / założenia brzmią bardzo sensownie. Jestem podobnego zdania, że spółka wyceniana jest jednak z konkretnym dyskontem. Poza tym lubię ich produkty, co z doświadczenia mogę powiedzieć jest dobrym sygnałem kupna. ;-) Postaram się wejść w najbliższych dniach i zobaczymy co z tego wyjdzie.

Btw. na jakie spółki patrzysz jeszcze przychylnym okiem? ;-)

framed
Dołączył: 2009-06-16
Wpisów: 131
Wysłane: 16 marca 2010 23:11:30 przy kursie: 7,16 zł
Ivo, cieszę się, że sprowokowałem Cię do wypowiedzi na tym wątku a jednocześnie do dołączenia do aktywnych uczestników tego forum.Miło było przeczytać waszą wymianę argumentów z anty_teresą.
Na dzisiaj rynek wydaje się podzielać twoją opinie o niedowartościowaniu Ambry, wyznaczając roczne maksima dobrze rokującą na jutro świecą marobuzu przy dawno tu nie widzianych obrotach.


Ivo Norylsk
Dołączył: 2010-02-23
Wpisów: 8
Wysłane: 25 marca 2010 15:03:56 przy kursie: 7,18 zł
Spółka matka osiągnęła właśnie nowy szczyt. Często wyprzedza to zmiany w Poslce. Czy tak będzie tym razem?

link
Edytowany: 8 czerwca 2010 10:37

maksimus
Dołączył: 2008-12-15
Wpisów: 18
Wysłane: 27 marca 2010 08:34:31 przy kursie: 7,22 zł
Technicznie spółka wygląda bardzo dobrze. Po przebiciu oporu 6,95 na bardzo dużym wolumenie, nastąpiła korekta przy zmniejszonych obrotach i skuteczna obrona nowego wsparcia. Okolice 7zł powinny służyć do zwiększania posiadanych pozycji. Od połowy lutego spółka znajduje się w kanale wzrostowym.

kurka_wolna
Dołączył: 2009-11-16
Wpisów: 77
Wysłane: 1 kwietnia 2010 21:12:49 przy kursie: 7,78 zł
marzec /spłata kredytu 5.800.000 Euro , kwiecień 2.800.000 Euro, wrzesień 3.000.000 euro . Na chwilę obecną mocno przewartościowana. Zbyt towarów i obroty raczej mizerne. Towar drogi dla konesera a ludzi na cielecinę nie stać. S-ka fajna ale bez przesady. Sprzedaje towar z górnej półki.

Ivo Norylsk
Dołączył: 2010-02-23
Wpisów: 8
Wysłane: 9 kwietnia 2010 15:42:14 przy kursie: 7,78 zł
kurka_wolna napisał(a):
marzec /spłata kredytu 5.800.000 Euro , kwiecień 2.800.000 Euro, wrzesień 3.000.000 euro . Na chwilę obecną mocno przewartościowana. Zbyt towarów i obroty raczej mizerne. Towar drogi dla konesera a ludzi na cielecinę nie stać. S-ka fajna ale bez przesady. Sprzedaje towar z górnej półki.


W poprzednich kilku latach rynek wina wartościowo rósł w Polsce od 10% do 20% rocznie. Biorąc pod uwagę, że Polacy spożywają ciągle zdecydowanie mniej wina niż inni mieszkańcy Europy, to o zbyt towarów przez Ambrę raczej bym się nie martwił.

Produkty są raczej zróżnicowane. Wina z górnej półki stanowią obecnie tylko fragment przychodów, których większość jest generowana na produktach masowych jak Dorato, Cin-cin, Ciociosan, Fresco itp. (nic im nie ujmując).

Co do przewartościowania - to w mojej ocenie jedna z najtańszych firmn na GWP. Dodatkowo posiada jeszcze w Bukareszcie działkę do sprzedania o powierzchni ok. 22.000 m2 i wartości rynkowej ok. 100 mln zł.

Co do spłaty kredytu to nie rozumiem w czym problem?

Pozdrawiam.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 924
Wysłane: 15 maja 2010 11:40:24 przy kursie: 7,25 zł
Omówienie wyników za I kwartał 2010 roku Ambra S.A.

To był dobry kwartał dla spółki, oczywiście jeśli można powiedzieć tak o okresie w którym ponosi się stratę, ale taka jest specyfika spółki. Występuje w niej duża sezonowość sprzedaży.

To co najbardziej cieszy to ilościowy wzrost sprzedaży – 9% rdr. Odwracają się negatywne tendencje występujące w poprzednich kwartałach. Pierwszy kwartał w ostatnich latach był anomalią w odniesieniu do innych pozostałych okresów. Większa była sprzedaż towarów, niż produktów. W tym ta tendencja została odwrócona. Co prawda kwotowo przychody spadły o 6%, ale należy pamiętać, że 25% przychodów pochodzi z eksportu, co przy znaczącym umocnieniu złotego negatywnie wpływa na wyniki. Na największym dla spółki krajowym rynku przychody ze sprzedaży wzrosły o 10%, ale na rynkach zagranicznych odnotowano spadki sprzedaży od 30 do 50%. Za około 10 punktów procentowych spadków odpowiada umocnienie rodzimej waluty. Zarząd tłumaczy takie drastyczne pogorszenie przychodów eksportowych wyprzedażą nisko marżowych zapasów, ale temu tłumaczeniu przeczy wzrost ilości sprzedanych butelek. W przychodach eksportowych musiano zejść nieco z cen, albo dane w sprawozdaniu są lekko błędne. Inna możliwość, że zmieniła się struktura sprzedaży eksportowej i najzwyczajniej w świecie sprzedawano tańsze produkty niż w roku poprzednim. Należy pamiętać, że to tylko raport kwartalny i nie widziały go oczy biegłego.

Spadły nieco koszty własne sprzedaży, dzięki czemu osiągnięto większy o ponad 3% zysk brutto na sprzedaży. Ze spadkiem przychodów musiała się więc wiązać poprawa marż. Tego należało się spodziewać patrząc na fakt większej sprzedaży produktów niż towarów, które z założenia mają mniejszą marżę. Rentowność brutto na sprzedaży ukształtowała się na poziomie 26% - 3 punkty procentowe więcej niż w roku ubiegłym. Dość mocno spadło obciążenie pozostałą działalnością operacyjną. Można to tłumaczyć większą płynnością rynku i brakiem konieczności zawiązywania sporych rezerw na należności. Część z nich można było także rozwiązać. Potwierdzenie tego faktu znajduje się nocie 2.7.6 SF. Dzięki zamknięciu jednej z fabryk, a w związku z tym obniżeniu zatrudnienia i płac z niego wynikających, oraz braku konieczności amortyzowania tego środka trwałego zmniejszyły się koszty zarządu oraz koszty sprzedaży. W tym kwartale udało się nawet na poziomie operacyjnym wyjść na 0+ w porównaniu do starty ponad 4,5 miliona przed rokiem.
Ambra jest najlepszym przykładem, że nie każdy rozwój jest dobry. Najwyraźniej kiedyś popełniono błędy w strategii rozwoju, które teraz są pomyślnie naprawiane. Zarząd zaczął restrukturyzować koszty, co teraz widać w wynikach operacyjnych.
Dzięki redukcji zadłużenia zmniejszono koszty odsetek od kredytów. Dodatkowo stabilny złoty zmniejszył wpływ negatywnych różnic kursowych. To wszystko zaowocowało zmniejszeniem strat na działalności finansowej o 30%. Strata na poziomie brutto jest parokrotnie mniejsza niż w roku ubiegłym. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł -3,2 miliona wobec 9 milionów straty 12 miesięcy wcześniej.

W bilansie pomiędzy kwartałami dzieje się sporo ze względu na sezonowość.. w szczególności w aktywach obrotowych oraz zobowiązaniach. Zazwyczaj w tym miejscu bilansu obserwuje się spadki pozycji. Do spółki spływają na początku roku należności ze sprzedanych w 4 kwartale produktów oraz towarów. Wtedy dokonuje się płatności zobowiązań oraz spłaty kredytów krótkoterminowych. Warto zwrócić uwagę, że zwiększył się udział wnipów w kapitale stałym. Pozycja zwiększyła się dwukrotnie. Rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się w przybliżeniu o wartość amortyzacji. Kapitał własny spadł nieco bardziej niżeli wynikałoby to z zeraportowanej straty. Stało się tak na skutek ujemnych różnic kursowych pochodzących z wyceny jednostek zagranicznych.
Z poziomej analizy bilansu na przestrzeni roku wynika, że zmniejszyło się istotnie zadłużenie kredytowe. Spadło z 93 milionów do obecnych 62. Dzięki temu wynik jest w mniejszym stopniu obciążony odsetkami od kredytów. Ponadto widać że zmiana kapitału własnego jest o parę milionów mniejsza niż wynikałoby to z zaraportowanego rocznego zysku netto, biorąc nawet pod uwagę wypłaconą dywidendę. To efekt wyceny jednostek zagranicznych. Osłabienie złotówki będzie więc negatywnie wpływać na wartość kapitału własnego spółki.

Dzięki dużym zmianom w kapitale obrotowym przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są dodatnie na kwotę 65 milionów złotych. Przepływy z działalności inwestycyjnej są ujemne na kwotę 7,5 miliona z czego większość to zakup wnipów. W działalności finansowej obserwujemy konsumpcję gotówki na kwotę 57 milionów. Spłacono część kredytów. Warto odnotować także fakt, że przepływy operacyjne na przestrzeni pierwszych trzech miesięcy tego roku są większe aniżeli w odpowiadającym okresie roku poprzedniego.

Aktualne wyniki oraz wyceny można znaleźć w monitorze spółki:
www.stockwatch.pl/gpw/ambra,wy...
Z analizy porównawczej wynika spore niedowartościowanie spółki. Z majątkowych zaś lekkie przewartościowanie. To skutek przede wszystkim wyceny likwidacyjnej. W dobie ożywienia gospodarczego zamiast średniej arytmetycznej można zastosować ważoną, ze zmniejszeniem udziału wyceny likwidacyjnej. Z wycen dochodowych możliwa jest tylko premia wieczysta, która i tak wypada poniżej wycen majątkowych. Zyski więc są za małe, albo aktywa wykorzystywane nieefektywnie. Prawdopodobnie dałoby się z aktywów coś uwolnić i obdarzyć akcjonariuszy większą dywidendą. W mojej subiektywnej ocenie spółka jest wyceniana z lekkim dyskontem.

Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

framed
Dołączył: 2009-06-16
Wpisów: 131
Wysłane: 15 maja 2010 21:27:45 przy kursie: 7,25 zł
Bardzo mi się spodobało uzupełnianie analiz raportów spółek o analizę techniczną przez kolegę mkk.
Takie stockwatch'owe all inclusive.
Wg mnie kurs wybił się wczoraj z krótkoterminowego trendu spadkowego mimo niesprzyjającej sytuacji na szerokim rynku... ale oddajmy głos specjalistom.

Ivo Norylsk
Dołączył: 2010-02-23
Wpisów: 8
Wysłane: 6 czerwca 2010 12:01:34 przy kursie: 7,66 zł
Witam,

Właśnie wystartował seriws internetowy Ambry: www.winezja.pl - wina z najlepszej strony, w ramach którego oferowane są wina z segementu finewine.

Zamówione wina dostarczane są w fajnym kartonowym opakowaniu przez kuriera w garniturze i muszce.

Pozdrawiam.

Ivo Norylsk
Dołączył: 2010-02-23
Wpisów: 8
Wysłane: 8 czerwca 2010 10:31:44 przy kursie: 7,73 zł
Witam,

08.06. Warszawa (PAP) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BPH w raporcie z 8 czerwca wydali rekomendację "akumuluj" dla akcji Ambry i określili cenę docelową dla tych papierów na 8,39 zł za sztukę.

www.bm.bph.pl/komentarze/rekom...

Pozdrawiam.

Super
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 20
Wysłane: 8 czerwca 2010 16:13:24 przy kursie: 7,73 zł
Rekomendacje
Spółka Data wydania Cena z dnia wydania Cena docelowa Rodzaj Instytucja
AMBRA 2010-06-08 7.47 8.39 Akumuluj BM BPH

Verion
Dołączył: 2010-03-15
Wpisów: 290
Wysłane: 22 czerwca 2010 14:19:47 przy kursie: 8,30 zł
taka Fajna informacja, jak dla mnie i chyba rynkowi też się spodobała.

Ambra przejęła w całości markę wina El Sol z wszystkimi prawami do niej od carlsberga. Uważam , że to świetna sprawa, znam tą markę miałem okazje nie raz chlapnąć i uważam , że to dobry krok jak i to wino, z mojej strony brawo , za powiększanie asortymentu o dobrym smaku.
Ktoś zna może szczegóły tej transakcji ?

ps aporpo rekomendacji. Patrząc na wsparcia i opory, a także na to co rysuje RSI spodziewał bym się raczej okolic 8,70 :]
Edytowany: 22 czerwca 2010 14:28

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,728 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d