pixelg
CCC - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CCC [CCC]

AKTUALNY KURS: 113,45 zł (-1,05%) 22-06-2021 13:18
Dareios
0
Dołączył: 2016-02-11
Wpisów: 8
Wysłane: 19 lutego 2016 22:40:13 przy kursie: 132,35 zł
Ładnie się ktoś dzisiaj wysypał z akcji. To było dosłownie kilka minut.

Jednak jednego nie rozumiem. Raiffeisen rzekomo obniżył cenę docelową ze 175 na 155:

biznes.interia.pl/news/raiffei...

Ale zmienił z "trzymaj" na "kupuj"? Znaczy się cena docelowa 175 była argumentem do trzymania, a 155 jest argumentem do kupowania?

Mamy też notkę na parkiecie, która sugeruje coś odwrotnego:

www.parkiet.com/artykul/23,146...
Edytowany: 19 lutego 2016 22:47

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 29 lutego 2016 06:26:09 przy kursie: 144,00 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC (CCC) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 4KW 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo iż w 4kw 2015r GK CCC odnotowała r/r pogorszenie na poziomie wyniku netto o 66% to generalny odbiór informacji ujawnionych w ramach rachunku zysków i strat można uznać za bardziej pozytywny aniżeli miało to miejsce w dwóch poprzednich okresach sprawozdawczych. Dalsze umocnienie kursu EURPLN i USDPLN, a także niezbyt sprzyjająca aura, wpłynęły na tylko nieznaczne pogorszenie marży brutto (53,9 wobec 54,7%) przy wzroście r/r przychodów o 11%. Jednocześnie należy odnotować, że za sprawą istotnego ograniczenia kosztów administracyjno-sprzedażowych (zwłaszcza tych pierwszych) wyraźną poprawę odnotowano w odniesieniu do zysku netto na sprzedaży (+18%). Na poziomie wyniku operacyjnego i brutto odnotowano poprawę r/r o 20% (efekt nieco wyższych pozostałych przychodów operacyjnych netto oraz porównywalnych z ubiegłorocznymi kosztów finansowych netto). Tak więc wspomniany na wstępie regres na poziomie końcowego wyniku finansowego nie miał podstaw operacyjnych, lecz był głównie efektem księgowań podatkowych (w badanym okresie mamy per saldo płatność podatku, a w okresie odniesienia per saldo odnotowano znaczny podatek odroczony, który sztucznie zawyżył wykazany zysk netto). Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


O wynikach core businessu Grupy w 4kw 2015r tradycyjnie decydował segment detaliczny, w ramach którego nadal największe tempo wzrostu wykazywała sprzedaż zagraniczna (34-36%), przy jednoczesnym nieznacznym regresie na rynku krajowym (-3%). W kontekście głównych rynków zagranicznych wszędzie odnotowano wzrost przychodów w tempie dwucyfrowym, przy czym największy był on w przypadku Niemiec (+97%) oraz Rumunii (+77%).

W analizowanym okresie nastąpił również dalszy rozwój sieci sprzedaży Grupy (wykres poniżej po lewej) – liczba placówek ogółem wzrosła r/r z 729 do 773 (w tym placówki własne wzrosły z 632 do 695), a powierzchnia sprzedaży o 21,7% do 371,5 tys. m2.

Jednocześnie jednak nadal tempo poprawy przychodów i zysków brutto na sprzedaży nadal ma problem, aby dorównać tempu rozwoju sieci i w rezultacie powyższe kategorie w przeliczeniu na m2 powierzchni notują dalszy stopniowy regres (wykres poniżej po prawej, jednostka zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) utrzymanie dotychczasowej poprawy wyników finansowych w wymiarze wartościowym można odnotować w odniesieniu do obszaru operacyjnego; na końcowym poziomie wynikowym zarysowuje się spory regres, przy czym należy pamiętać, że obraz ten jest (a właściwie był w poprzednich okresach) w sporym stopniu zafałszowany efektem księgowań podatkowych. Z kolei w obszarze rentowności w odniesieniu do poziomu sprzedaży i operacyjnego mamy względną stabilizację, a pozostałe wskaźniki odnotowały znaczące pogorszenie, z tego samego powodu, o którym wspomniano wyżej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Grupa CCC w ostatnim czasie musiała się zmierzyć z kilkoma przeciwnościami, w tym w szczególności z nietypową aurą pogodową, która zaburzała typową sezonowość wyników, oraz osłabieniem PLN względem USD i EUR, co przełożyło się na wzrost kosztów i zwiększenie presji na marżę na sprzedaży. Jednocześnie jednak Grupa cały czas utrzymuje dwucyfrowe tempo rozwoju sieci. Z dotychczasowej strategii na lata 2012-2015 co prawda nie udało się osiągnąć zakładanego wzrostu przychodów (w 2015r miało być 2,6 mld a było 2,3 mld zł), jednakże biorąc pod uwagę kwestię zakładanego zaistnienia na rynkach zagranicznych, wzrost powierzchni handlowej oraz utrzymanie wysokiej rentowności, jej realizację można ocenić całkiem pozytywnie. Na lata 2016-2017 Grupa zakłada dalszy rozwój na rynkach zagranicznych, uzyskanie trwałej rentowności na rynkach Austrii i Niemiec oraz wykorzystanie synergii w związku z przejęciem spółki eobuwie.pl. Na sam 2016r zakłada się wzrost powierzchni handlowej o co najmniej 100 tys. m2 (ok 27% r/r) z czego zdecydowana większość przypadać ma na rynki zagraniczne. Spore oczekiwania związane są również z przejęciem eobuwia.pl i rozwojem segmentu e-commerce (weryfikację tych oczekiwań przyniesie już 1kw b.r.). Do kwestii, które mogą zaważyć negatywnie na wynikach Grupy, poza dalszym osłabieniem złotówki, należy zaliczyć oczywiście planowany podatek handlowy, którego ostateczna postać cały czas się kreuje i trudno obecnie wyrokować o skali jego oddziaływania (niemniej jednak z upublicznianych symulacji w odniesieniu do ostatnio proponowanych rozwiązań opodatkowania wynika, że akurat w przypadku CCC jego wpływ na wyniki nie powinien być zbyt destrukcyjny).

Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKCCC to pod względem zmian na poziomie ogólnego salda gotówkowego wypadło ono w analizowanym okresie zdecydowanie bardziej korzystnie w ujęciu r/r – dopływ wobec odpływu przed rokiem (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Taki obraz sytuacji to z jednej strony efekt poprawy w obszarze operacyjnym (wygenerowanie większej gotówki aniżeli przed rokiem), a z drugiej znacznie mniejszych inwestycyjnych i finansowych wydatków netto.

Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na wyraźną poprawę na poziomie ogólnego salda gotówkowego w ujęciu narastającym za 12 miesięcy (wyjście z minusa na plus), przy pozytywnej strukturze przepływów (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Sytuacja finansowa GKCCC cały czas utrzymuje się na stabilnym i zarazem korzystnym poziomie. Serwisowy rating bazujący na modelu Altmana wskazuje od dłuższego czasu poziom AAA. Jedynym mankamentem z punktu widzenia wskaźników finansowych (co można jednakże uznać za specyfikę branży) jest utrzymujący się deficyt w zakresie bieżących potrzeb kapitału obrotowego netto nad jego stanem, który jest uzupełniany krótkoterminowym zadłużeniem oprocentowanym (w ostatnim czasie ulega on jednak zmniejszeniu).

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

W odniesieniu do sytuacji bilansowej w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała wzrost sumy bilansowej o 9%, co w przypadku aktywów wiązało się z brakiem istotnych zmian wartości aktywów trwałych oraz wzrostem wartości aktywów obrotowych o 17% (głównie za sprawą środków pieniężnych), a w odniesieniu do pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 12% i wzrostem poziomu zadłużenia ogółem o 5% (dług krótkoterminowy wzrósł o 9%, a długoterminowy zmniejszył się o 1%; zadłużenie oprocentowane wzrosło o 12%). Jednocześnie struktura kapitałowo-majątkowa została utrzymana na bezpiecznym poziomie – zachowano nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Pod względem serwisowych automatów sytuacja pozostaje bez zmian – wskazują one nadal na znaczące przewartościowanie akcji CCC na GPW. Mimo szeregu niesprzyjających czynników, które zaważyły na słabszych wynikach w 2015r, GKCCC pozostaje jednak podmiotem o charakterystyce rozwojowej i tym można tłumaczyć utrzymującą się premię, z jaką wycenia ją rynek.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Piotr Sz
0
Dołączył: 2016-06-02
Wpisów: 69
Wysłane: 3 czerwca 2016 11:05:14 przy kursie: 179,00 zł
@Tomasz nawrocki Bardzo ciekawa i dokładna analiza finansowa :) Chyba będę musiał wykupić abonament aby mieć dostęp do innych :) analizujesz może również sytuację techniczną spółek czy tylko fundamenty? Jak oceniasz fakt, że aktualnie testujemy ostatnie maksima?

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 131
Wysłane: 10 czerwca 2016 07:38:09 przy kursie: 164,30 zł
Edytowany: 10 czerwca 2016 07:38

Piotr Sz
0
Dołączył: 2016-06-02
Wpisów: 69
Wysłane: 10 czerwca 2016 11:04:09 przy kursie: 165,20 zł
Cena dotarła do ważnego wsparcia, jednak może to być początek silniejszego ruchu korekcyjnego.
Kod:
mod: usunięto informację o planach inwestycyjnych użytkownika. Tego rodzaju wpisy można umieszczać w dziale Indywidualne Kroniki Giełdowe


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 10 czerwca 2016 11:39

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 131
Wysłane: 19 października 2016 07:28:51 przy kursie: 188,50 zł
Pojechał popyt pod Częstochowę. Utknął pod murem i drapie się w głowę

kliknij, aby powiększyć


Szczegóły w serwisie Wiadomości SW wiadomosci.stockwatch.pl/pojec...

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 131
Wysłane: 5 września 2017 20:12:50 przy kursie: 287,10 zł
CCC - analiza techniczna


kliknij, aby powiększyć


Kurs CCC rośnie aż miło, jednak w miarę osiągania coraz wyższych poziomów cenowych zwyżka delikatnie, acz zauważalnie wytraca swój impet. Na dzisiejszej sesji wykres oszpeciła spadająca gwiazda, pojawienie się której zwiastuje możliwość wystąpienia korekty spadkowej. Szczególnie, że świeca ze sporym knotem powstała przy sygnalizowanym przez oscylatory wykupieniu. Jeżeli jutro podaż zdoła potwierdzić negatywną formację zamknięciem poniżej dzisiejszego, to wiele krótkoterminowych graczy przystąpi do zamykania swoich pozycji, napędzając tym samym przecenę.

Najbliższe wsparcie znajduje się w połowie korpusu wczorajszej gromnicy, zaś kolejne na poziomie 251,90 zł i w strefie 243,90-249 zł.

Z długoterminowego punktu widzenia potencjalna korekta nie powinna wyrządzić większej krzywdy. Notowania, po pokonaniu zewnętrznego zniesnienia 161,8 proc. ostatniej przeceny, znajdują się na dobrej drodze do kolejnego poziomu docelowego, jakim jest 322,60 zł.

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 6 września 2017 22:15:09 przy kursie: 288,85 zł
No to mamy pretekst do korekty - emisja 2 mln akcji bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Cytat:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent"; Spółka ) informuje, o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 6 września 2017 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru w całości oraz zmiany statutu ( Uchwała ).


www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 233
Wysłane: 8 września 2017 09:48:53 przy kursie: 273,00 zł
Gratulacje za wykorzystanie wysokiej wyceny na rynku.

Sprzedali akcji 2mln czyli 5% a podnieśli kapitał własny o ponad 500mln czyli o ponad 50%, brawo.
Edytowany: 8 września 2017 09:49

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 233
Wysłane: 8 września 2017 15:09:39 przy kursie: 273,00 zł
z dzisiejszego parkietu:

1 września Goldman wydał rekomendację na CCC z poziomem 313 pln, przy emisji jest jednym z oferujących.

Przypadek?

Znajomy poleca przeglądnąć historię DM BOŚ, jego top picks i potem oferowanie akcji unimotu a i tower investment o ile boś będzie to oferował.


sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 2 listopada 2017 17:15:01 przy kursie: 265,60 zł
Najważniejszy miesiąc praktycznie przepadł. Fatalna pogoda, wzrost powierzchni i liczby salonów, a sprzedaż w górę tylko o 1 proc!

Cytat:
Przyzwyczajeni do ponad 40-proc. dynamik akcjonariusze operatora sieci sklepów z obuwiem przecierają dziś oczy ze zdumienia. W raporcie za październik CCC pokazało wzrost sprzedaży o zaledwie 1,2 proc. r/r oraz ujemną dynamikę z tytułu sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych. W czwartek w południe akcje CCC tanieją przy najwyższych obrotach na rynku o 3 proc.


wiadomosci.stockwatch.pl/dynam...

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 233
Wysłane: 9 listopada 2017 12:03:15 przy kursie: 248,00 zł
Tym bardziej trzeba pochwalić zarząd a zganić fundy, które nie kalkulując, że wyniki mogą stanąć kupiły niedawno za ponad 530mln 5% firmy podnosząc WK o 50%.

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 131
Wysłane: 9 listopada 2017 20:27:48 przy kursie: 248,00 zł
CCC - analiza techniczna

Podaż czyni cuda. Dla uważnych obserwatorów waloru nie powinno to być zaskoczeniem. Realizacja zysków trwa w najlepsze od przeszło miesiąca. Wystarczyło, że trend wzrostowy zaczął wytracać swój impet, co sygnalizował RSI kreśłąc negatywną dywergencję z wykresem cenowym. Gracze posstanowili nie czekać na rozwój wydarzeń, tylko zgarnąć zyski.
Dystrybucja walorów ma bezpardonowy charakter, co widać po przebiegu pikującej linii wskaźnika AD. Na MACD i RSI obowiązują zalecenia sprzedaży, skutecznie zniechęcając graczy do angażowania się po stronie popytu. Zresztą, doskonale obrazuje to kształt dzisiejszej świecy, pozbawionej cienia.

W tej sytuacji kluczowym będzie zachowania kursu akcji względem wsparcia w okolicach 241 zł, gdyż jego utrata może przyczynić się do rozwinięcia przeceny aż do poziomu 199 zł. Oprócz poziomego wsparcia przebiega tam linią łącząca istotne dołki z ostatnich kilku lat oraz długoterminowa wykładnicza.

Najbliższego oporu należy spodziewać się w połowie korpusu dzisiejszej czarnej marubozu, zaś kolejny na poziomie 265,50 zł.

kliknij, aby powiększyć

iLuminaTi
0
Dołączył: 2017-12-15
Wpisów: 29
Wysłane: 20 grudnia 2017 21:16:19 przy kursie: 280,30 zł
[ CCC – CCC - ANALIZA TECHNICZNA – 20.12.2017r. ]
Patrząc na wykres tygodniowy, skala logarytmiczna CCC:
( w celu powiększenia, proszę kliknąć na grafice )

kliknij, aby powiększyć

nawet inwestor z małym stażem nie będzie miał wątpliwości, kto rządzi na tym walorze. Byki od połowy stycznia 2016 roku wzorowo prowadzą kurs na północ. Korekty zatrzymują się tam gdzie mają się zatrzymać. Przedostatnia poważna korekta z punktu 1 do punktu 2 zatrzymała się na wysokości szczytu z końca kwietnia 2015r. Z tego miejsca startuje kolejna silna fala wzrostowa. Przyjrzyjmy się wykresowi w większym powiększeniu:

kliknij, aby powiększyć

W niecałe 6 miesięcy w/w fala wzrostowa daje zwrot z inwestycji ~+50 % ( punkt 2 do punktu 3). Po tak zyskownej fali rzeczą naturalną była korekta. Korekta zniosła - 21.06%, czyli wartość porównywalną do swojej poprzedniczki ( - 18.05 % ). Spadki zatrzymały się w okolicach poprzedniego szczytu ( punkt 1 ) Była to głęboka korekta , ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że w tym czasie gdy CCC dało zwrot ~+50%, WIG 20 w tym czasie wzrósł niewiele ponad 10%. Aktualnie mamy kolejny impuls wzrostowy, który zatrzymał się w dość newralgicznym miejscu. Poziom ~ 280 PLN to zagęszczenie świec tygodniowych z września i października 2017r. – żółty prostokąt

kliknij, aby powiększyć

Ten poziom będzie poważnym testem siły Byków w najbliższych dniach. Co mówią wskaźniki na wykresie tygodniowym:
kliknij, aby powiększyć

Wszystkie wskaźniki sugerują kierunek północny, nawet powolny MACD przymierza się do przecięcia do dołu swojej linii sygnalnej. Na wykresie dziennym, także panują bycze nastroje

kliknij, aby powiększyć

Podsumowując: Są duże szanse na kontynuację zwyżki i próbę wybicia szczytu z początku października 2017 ( 301.95 PLN ). Dziękuję za zainteresowanie analizą i poświęcony czas. Pozdrawiam
"Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba najpierw zapanować nad samym sobą" J.P.Morgan

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 28 grudnia 2017 14:13:41 przy kursie: 283,00 zł
Plusy i minusy handlu elektronicznego – omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej CCC (CCC) po 3kw 2017 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3kw 2017r GK CCC kontynuowała generalnie pozytywne tendencje z poprzedniego okresu sprawozdawczego notując r/r poprawę wyników na poszczególnych poziomach skonsolidowanego rachunku zysków i strat:
- przychody wzrosły o 49%,
- zysk brutto na sprzedaży o 48% (marża brutto wyniosła 50,98% wobec 51,05% przed rokiem),
- zysk netto na sprzedaży o 189% (efekt relatywnie mniejszego względem przychodów i wyniku brutto tempa wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu),
- zysk operacyjny o 108% (wyhamowanie tempa wzrostu to skutek wykazania 8,3 mln zł kosztów netto wobec 4,2 mln zł przychodów netto przed rokiem; strata z tytułu różnic kursowych od pozycji innych niż zadłużenie),
- zysk brutto o 407% (mniejsze r/r finansowe koszty netto – 4,1 wobec 15,7 mln zł – spowodowane korektą kw/kw wyniku na różnicach kursowych),
- zysk netto o 304% (podatek dochodowy zapłacony wobec odroczonego przed rokiem), w tym o 371% dla akcjonariuszy.

W ujęciu narastającym za 9m, głównie ze względu na słaby 1kw 2017r., progresje wynikowe r/r na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat były już skromniejsze. Przychody wzrosły o 38%, zysk brutto na sprzedaży o 34% (marża brutto wyniosła 50,9 wobec 52,1% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 63%, zysk operacyjny o 39% (5,3 mln zł kosztów wobec 20,1 mln zł przychodów netto przed rokiem), zysk brutto o 32% (zdecydowanie wyższe r/r koszty finansowe netto – 38,1 wobec 21,3 mln zł), a zysk netto o 25% (wyższa efektywna stopa podatkowa), w tym dla akcjonariuszy o 22%.

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Mimo znacznych progresji w ujęciu r/r wyniki Grupy zaraportowane za 3kw 2017r. sprostały konsensusowi rynkowemu jedynie na poziomie przychodów. W przypadku zysku operacyjnego okazały się niższe od szacunków rynkowych o blisko 25%, a w odniesieniu do zysku netto dla akcjonariuszy o 13%.

Z punktu widzenia rachunku segmentowego można stwierdzić, że w obu rozpatrywanych okresach Grupa odnotowała poprawę r/r pod względem przychodów i wyniku brutto na sprzedaży, w tym także z uwzględnieniem kosztów sprzedaży, generalnie na wszystkich polach działania (pojedyncze wyjątki odnotowano w odniesieniu do wyniku brutto z uwzgl. kosztów sprzedaży dla segmentu UE Europa Zach. – 9m oraz hurt – 3kw). Jednocześnie wzrostom tym towarzyszyły niewielkie zmiany w zakresie marżowości, które w większości przypadków były na plus. To, że w ujęciu ogólnym Grupa odnotowała r/r nieznaczny spadek marży brutto było głównie efektem rosnącego udziału, charakteryzującej się niższą rentownością, sprzedaży internetowej (segment e-commerce) w ogólnej wartości przychodów (wzrost udziału r/r z 6 do 14%). Warto również odnotować, że mimo iż rozwój Grupy na rynkach Europy Zachodniej systematycznie postępuje, to z uwagi na zdecydowanie wyższe koszty utrzymania sieci segment ten nadal pozostaje „pod kreską” i o całościowych wynikach tradycyjnie decydują w głównej mierze segment dot. rynku krajowego oraz rynków UE Europy Środkowo-Wschodniej.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Wspomnianej już wyżej poprawie przychodów służył również dalszy rozwój sieci sprzedaży Grupy (wykres poniżej po lewej) – liczba placówek ogółem wzrosła r/r z 822 do 897 (w tym własnych z 760 do 828), a powierzchnia sprzedaży o 18% do 503,4 tys. m2 (w tym własnej również o blisko 18% do 466,9 tys. m2). Mimo iż nasycenie sklepami CCC na rynku krajowym jest już duże, to nadal pozostaje on liderem pod względem wartościowego wzrostu powierzchni handlowej r/r; pod względem dynamiki ustępuje już natomiast miejsca poszczególnym rynkom zagranicznym, w tym w szczególności Rosji, Austrii, Słowacji i Węgrom.

Co istotne rozwój detalicznej sieci sprzedaży idzie w parze z jej efektywnością. Zarówno pod względem sprzedaży porównywalnej w poszczególnych sklepach, jak i sprzedaży w przeliczeniu na m2 Grupa odnotowała poprawę na poszczególnych rynkach działania, w tym największą na rynku krajowym. Na coraz większą kontrybucję sprzedaży internetowej w przychodach ogółem zwrócono uwagę już wcześniej.

Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można stwierdzić systematyczny wzrost poszczególnych wielkości wynikowych, czemu jednakże towarzyszy pewna presja na podstawowe wskaźniki rentowności (jedynie pod względem rentowności kapitału własnego – ROE widać ostatnio stopniowy wzrost). Jak zauważono już wcześniej główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest rosnący udział sprzedaży internetowej (segment e-commerce związany z eobuwiem) względem segmentów związanych z handlem tradycyjnym. W efekcie ilościowo mamy poprawę, ale jakościowo jest już o nią trudniej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych z jednej strony należy oczekiwać dalszego rozwoju sieci sprzedaży Grupy (planowany na 2018 r. wzrost powierzchni handlowej sięga 110 tys. m2, co w ujęciu względnym daje ok 20% r/r), w tym również ekspansji na rynki zagraniczne, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży (na koniec 2018r. Grupa zakłada przekroczenie 5 mld zł, w tym z kanału online ma pochodzić 20%). Z drugiej jednak strony mamy główną niewiadomą dotyczącą marży brutto i netto na sprzedaży, które to będą w decydującym stopniu ważyć na generowanych wynikach. W planach na 2018r. Grupa założyła, że uda się utrzymać marżę brutto na dotychczasowym poziomie, lecz biorąc pod uwagę planowany dalszy wzrost udziału w sprzedaży segmentu e-commerce może być to dość wymagającym zadaniem (w biznesie tradycyjnym marżowość musiałaby się poprawić). Jednocześnie na poziom marż duży wpływ będą miały koszty wynagrodzeń pracowników, zakupu towarów i najmu powierzchni handlowej oraz możliwości ich przerzucenia poprzez ceny oferowanych towarów na klientów (raczej dość ograniczone). Szczególnie istotne w tym względzie może okazać się kształtowanie kursów walutowych USDPLN oraz EURPLN, które w 2017r. generalnie sprzyjały wynikom i marżom CCC (były niższe r/r).

Warto w tym miejscu jeszcze zwrócić uwagę na niepewność związaną z wpływem w 2018 roku podatku od galerii handlowych (w zastępstwie podatku handlowego) i wolnymi od handlu niedzielami. Teoretycznie wpływ ten powinien być negatywny, niewiadoma natomiast jest jego siła jego oddziaływania na wyniki CCC i innych podmiotów handlowych.

Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKCCC to w ujęciu r/r odnotowano tu znacznie większy odpływ gotówki na poziomie salda ogólnego (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł), co w głównej mierze wyniknęło ze zdecydowanie większych inwestycyjnych wydatków netto (-45 wobec -30 mln zł) oraz wydatków wobec wpływów przed rokiem w obszarze działalności finansowej (-91 wobec 125 mln zł; wypłata dywidendy wobec wzrostu zadłużenia oprocentowanego). W ramach samej działalności operacyjnej Grupa wykazała również sezonowy odpływ gotówki (budowanie zapasów pod sprzedaż kolekcji jesień-zima w 4kw), lecz zdecydowanie mniejszy aniżeli przed rokiem (-88 wobec -189 mln zł) i przy ponad 2x większej nadwyżce finansowej netto.

Z perspektywy ujęcia narastającego za 12 miesięcy (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się co prawda na dalsze pogorszenie na poziomie ogólnego salda gotówkowego (przejście z plusa na minus), lecz jednocześnie należy odnotować ostatnio stopniową poprawę w obszarze operacyjnym, przy trwałej, i ostatnio rosnącej, zdolności do generowania nadwyżki finansowej netto. Poza tym trzeba mieć na uwadze, że lepsza w poprzednich okresach sprawozdawczych sytuacja Grupy na poziomie ogólnego salda gotówkowego wynikała głównie z wpływów finansowych, co obecnie nie ma już miejsca.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Sytuacja finansowa CCC podlega ostatnio nieznacznym wahaniom, lecz generalnie mimo pewnych mankamentów można ją uznać za korzystną. Serwisowy rating bazujący na modelu Altmana wskazuje na poziom AA-. Głównym mankamentem Grupy z punktu widzenia różnych wskaźników finansowych jest utrzymujący się deficyt kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb, lecz można to w pewnym sensie zrzucić na specyfikę branży.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

Jeśli chodzi o sytuację bilansową to w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała spadek sumy bilansowej o 7%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 2% (wartości niematerialne i środki trwałe) oraz spadkiem wartości aktywów obrotowych o 13% (głównie za sprawą należności i środków pieniężnych; zapasy wzrosły), a w odniesieniu do pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 4% i zmniejszeniem poziomu zadłużenia ogółem o 13% (dług krótkoterminowy, za sprawą części handlowej, spadł o 20%, a długoterminowy pozostał bez zmian; zadłużenie oprocentowane wzrosło przy tym o 1% i na koniec okresu stanowiło ok 68% zadłużenia ogółem).

Jednocześnie struktura kapitałowo-majątkowa została utrzymana na generalnie bezpiecznym poziomie – zachowano nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym niemal w pełni własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Pod względem serwisowych automatów sytuacja pozostaje bez zmian – wskazują one nadal na znaczące przewartościowanie akcji CCC na GPW. Jednocześnie pamiętać należy, że jest to podmiot o charakterystyce wzrostowej i jego wycena bardziej skupia się na oczekiwaniach dotyczących przyszłości aniżeli bieżących wynikach i sytuacji. Z punktu widzenia wyceny rentą wieczystą, przy założeniu kosztu kapitału na poziomie 10%, obecna cena rynkowa (284 zł) odpowiada w ujęciu zanualizowanym nieco ponad 3x większym zyskom aniżeli obecne.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 28 grudnia 2017 14:14

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 17 stycznia 2018 12:14:07 przy kursie: 301,80 zł
Wczoraj nowe rekordy na kursie CCC, dzisiaj ważne info

Cytat:
Spółka zależna CCC zawarła z Apparel FZCO z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich umowę franczyzową przewidującą współpracę w zakresie sprzedaży obuwia CCC i innych produktów marek należących do CCC na terytorium 6 krajów regionu Bliskiego Wschodu, tj.: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Oman, Katar i Bahrajn.

wiadomosci.stockwatch.pl/ccc-r...

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 233
Wysłane: 1 marca 2018 16:33:22 przy kursie: 245,40 zł
oups przychody w lutym -5%(pewnie jest jakieś wytłumaczenie). od marca jedna niedziela handlowa mniej. Za to w necie puchną zdrowo.

Cały czas składam gratulacje za emisję z poprzedniego roku. Idealnie wykorzystali hossę na spółce, pozyskali 500mln za 5% kapitału.

brawo.
Edytowany: 1 marca 2018 16:38

berroh
berroh PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2013-02-17
Wpisów: 17
Wysłane: 24 marca 2018 12:46:46 przy kursie: 230,20 zł
po ile były sprzedawane te akcje ???

krewa
krewa PREMIUM
436
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 131
Wysłane: 26 kwietnia 2018 20:12:58 przy kursie: 255,80 zł
CCC - analiza techniczna na życzenie


Kwietniowe wzrosty były jedynie korektą tegorocznej przeceny i wygasły książkowo, w okolicy zniesienia 61,8 proc. poprzedzającej fali spadkowej. Kapitał opuszcza walor, co widać zarówno po zachowaniu linii wskaźńika AD, jak i po kolorze świec z ostatnich 7 sesji. Dzisiejsz świeca zamknęła się poniżej chmury, co zwiastuje kontynuację spadków. Na wskaźnikach obowiązują świeże zalecenia sprzedaży, w związku z czym scenariuszem bazowym jest zejście przynajmniej do poziomu marcowego dołka.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 2 maja 2018 10:55:44 przy kursie: 268,00 zł
Tyle było krzyku o zakaz handlu w niedzielę..a tu proszę sprzedaż +33 proc. r/r w kwietniu

Cytat:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za kwiecień br. wyniosły 455,4 mln zł i były wyższe o 32,5 proc. r/r.


wiadomosci.stockwatch.pl/udany...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,195 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +167,77% +33 553,13 zł 53 553,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło