pixelg
CCC - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CCC [CCC]

AKTUALNY KURS: 113,05 zł (+4,00%) 18-06-2021 17:00
sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 23 września 2014 08:26:38 przy kursie: 136,45 zł
Klasa na obcasach – analiza techniczna CCC w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/klasa...

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 15 października 2014 08:22:49 przy kursie: 129,40 zł
Pasta Kiwi but ożywi – analiza techniczna CCC w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/pasta...

Split
0
Dołączył: 2009-01-27
Wpisów: 24
Wysłane: 3 grudnia 2014 22:00:07 przy kursie: 147,95 zł
www.bankier.pl/wiadomosc/CCC-o...

Cytat:
Nie widzimy zagrożenia dla realizacji naszego celu budżetowego na 2014 roku, jeśli chodzi o zysk netto. Mówiliśmy, że celujemy w 10 proc. rentowności netto i ten wynik jesteśmy w stanie dostarczyć na koniec roku. Czekamy jeszcze na grudzień, ale on niewiele już zmieni w zyskowności spółki. To nie jest miesiąc, który w istotny sposób może wpłynąć na nasze wyniki
....
Walczymy o uzyskanie sprzedaży na poziomie 2 mld zł. To by oznaczało, że w grudniu sprzedaż musiałaby wynieść ok. 218 mln zł, podczas gdy rok temu było to 160 mln zł. Do 2 mld zł sprzedaży może nam bardzo niewiele zabraknąć


Kod:
mod: Proszę dodawać cytaty do linków. Taki stary User, a taki "niewyedukowany"
Edytowany: 3 grudnia 2014 22:04

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 25 lutego 2015 08:12:43 przy kursie: 154,00 zł
Czerwone szpilki na weekend – analiza techniczna CCC w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/czerw...

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 20 maja 2015 09:22:31 przy kursie: 182,90 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC (CCC) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 1 KWARTAŁ 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo znaczącej poprawy r/r na poziomie wyniku netto (+1.441%) całościowa ocena GK CCC pod względem zmian w rachunku zysków i strat nie może być po 1kw 2015r w pełni pozytywna. Poprawa wyniku w obszarze core businessu (zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 19%) miała bardziej charakter ilościowy niż jakościowy (wzrost przychodów o 20% przy nieco niższej marży brutto – 51,6 wobec 52%). Mankament ten udało się z nawiązką zrekompensować na poziomie wyniku netto na sprzedaży, gdzie za sprawą wolniejszego tempa przyrostu kosztów zarządu i sprzedaży wykazano poprawę zysku rzędu 63%. Następnie, mimo nieco większych aniżeli przed rokiem pozostałych operacyjnych kosztów netto, poprawiono tę progresję na poziomie wyniku operacyjnego (wzrost zysku o 106%). Na tym jednak kończą się pozytywy. Po uwzględnieniu blisko 3x większych niż przed rokiem kosztów finansowych netto (większe zadłużenie oprocentowane więc i większe koszty obsługi), na poziomie wyniku brutto wykazano spadek zysku o 58%. Tym samym za wspomnianym początkowo wzrostem na poziomie wyniku netto nie stała działalność podstawowa, lecz korzystne w rozpatrywanym okresie dla Grupy księgowania podatkowe. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


O wynikach core businessu Grupy tradycyjnie decydował segment detaliczny, w ramach którego zgodnie z zapowiedziami Zarządu największą dynamikę wykazuje sprzedaż zagraniczna. Udział w przychodach z detalu rynku krajowego zmniejszył się r/r z 76 do 69%. Segment krajowy był też odpowiedzialnym za pogorszenie efektywności na poziomie core businessu, gdyż to właśnie w tym obszarze odnotowano spadek marży brutto na sprzedaży (52,3 wobec 53,4%) oraz relatywnie nieznaczny wzrost przychodów (+7%). W przypadku drugiego największego geograficznego rynku zbytu dla GKCCC (UE) odnotowano nieznaczną poprawę marży brutto (58,3 wobec 58%) oraz znaczący, bo o 49%, wzrost sprzedaży (jeszcze większą poprawę odnotowano dla rynków zagranicznych spoza UE, ale nie mają one aż tak dużego znaczenia wartościowego w ujęciu ogólnym).

Poprawie wyników sprzedażowych towarzyszył nieprzerwanie rozwój sieci sprzedaży – liczba placówek ogółem wzrosła r/r z 707 do 729 (placówki własne wzrosły z 636 do 674; franczyzowe spadły z 71 do 55), a powierzchnia sprzedaży o 24% z 254,3 do 316,3 tys. m2, w tym w przypadku placówek własnych o 26% z 234,6 do 295 tys. m2 (w Polsce powierzchnia placówek własnych wzrosła o 14% ze 150 do 171,2 tys. m2, a w przypadku zagranicznych o 46% z 84,7 do 123,5 tys. m2, głównie w Niemczech i Austrii).

Z punktu widzenia tendencji rozwojowych w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można odnotować utrzymanie systematycznej poprawy wyników finansowych w wymiarze wartościowym, przy czym jeśli chodzi o podobną poprawę w obszarze rentowności to bywa z tym już różnie, choć generalnie osiągnięte ostatnio wysokie poziomy są utrzymywane.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie jednak należy zauważyć, że nieznacznemu pogorszeniu od jakiegoś czasu ulegają relacje przychodów i zysku brutto za 12m w przeliczeniu na m2 powierzchni sprzedaży (wykres poniżej, jednostka zł oraz m2), co oznacza, że wspomniana wcześniej poprawa wyników nie do końca odpowiada tempu rozwoju sieci.


kliknij, aby powiększyć


Warto również pamiętać, że Spółkę omija negatywny wpływ sytuacji na rynkach wschodnich, gdyż jej zaangażowanie w tamtym obszarze jest bardzo ograniczone.

Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKCCC to wypadło ono dużo słabiej pod względem salda ogólnego w porównaniu z okresem odniesienia – 1 mln zł odpływu wobec dopływu 55 mln zł przed rokiem (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Należy przy tym jednak zauważyć, że taki obraz sytuacji to głównie efekt dużo niższych wpływów z działalności finansowej (120 wobec 208 mln zł) oraz większych wydatków inwestycyjnych netto (40 wobec 14 mln zł). Jednocześnie dużo bardziej pozytywnie wypadła działalność operacyjna, gdzie co prawda wystąpił odpływ środków, ale dużo mniejszy aniżeli przed rokiem (81 wobec 138 mln zł), przy jednoczesnej poprawie na poziomie nadwyżki finansowej netto (20 wobec 11 mln zł).

Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na dalsze zmniejszenie ogólnego salda gotówkowego w ujęciu narastającym za 12 miesięcy (tym razem już zejście pod wodę), przy czym jego struktura nadal ma wydźwięk generalnie pozytywny (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Sytuacja finansowa GKCCC cały czas utrzymuje się na dość stabilnym, względnie korzystnym, poziomie. Serwisowy rating bazujący na modelu Altmana wskazuje poziom AA+, przy czym warto tu odnotować (czego akurat Altman nie pokazuje) permanentny deficyt w zakresie bieżących potrzeb kapitału obrotowego netto nad jego stanem, który jest uzupełniany krótkoterminowym zadłużeniem oprocentowanym. W pewnym sensie można to uznać za specyfikę branży, niemniej jednak jest to pewien mankament od strony oceny płynności finansowej oraz zadłużenia. Pod względem pozostałych wskaźników finansowych sytuacja Grupy prezentuje się już bardziej korzystnie.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

W odniesieniu do sytuacji bilansowej w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała wzrost sumy bilansowej o 7%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem aktywów trwałych o 3% (głównie aktywa rzeczowe) oraz aktywów obrotowych o 9% (głównie w zakresie należności i zapasów), a w odniesieniu do pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 1% i zadłużenia ogółem o 13% (dług krótkoterminowy wzrósł o 19%, długoterminowy pozostał bez zmian, a zadłużenie oprocentowane wzrosło o 21%). Jednocześnie struktura kapitałowo-majątkowa została utrzymana na bezpiecznym poziomie – zachowano pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty tradycyjnie w przypadku GKCCC wskazują na znaczące przewartościowanie jej akcji na GPW. Mimo tego, jak przystało na spółkę wzrostową, wiara rynku w dalszą poprawę wyników jest silniejsza i tym samym dyskontowana jest przyszłość, przy założeniu że nakreślona przez Zarząd strategia rozwoju przyniesie sukces.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 20 maja 2015 09:22

RedTrend
0
Dołączył: 2015-07-26
Wpisów: 3
Wysłane: 26 lipca 2015 13:20:33 przy kursie: 191,00 zł
Oho, uwaga wiceprezes Nowjalis odkrywa Amerykę, czyli zakypy internetowe :-)

Cytat:
Coraz powszechniejsza staje się więc teza, że za spadek liczby klientów odwiedzających centra handlowe odpowiada zmiana zwyczajów zakupowych i „przechodzenie" części klientów do sklepów internetowych – wskazuje Nowjalis.


www.parkiet.com/artykul/143493...

ChiefMike
0
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 26 lipca 2015 13:38:43 przy kursie: 191,00 zł
I tacy ludzie dostają pensje prezesa ? Co za czasy. puke_l

Kiedyś w wywiadzie w Forbes czytałem, że chcą otwierać kolejne sklepy - nie wiem po co brnąc w koszta.

Wiele firm będzie uciekało z galerii będzie likwidowało sklepy stacjonarne między innymi po to umieszczają adresy sklepu internetowego na witrynie - trochę im to zajęło ale w końcu poszli po rozum do głowy.

Magiel
2
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 180
Wysłane: 26 lipca 2015 20:42:33 przy kursie: 191,00 zł
Nie wiem jak w innych miastach ale w Krakowie widać odwrót od dużych centrów handlowych na rzecz mniejszych sklepów (obserwuje to po CH Zakopianka - gdzie sam już coraz rzadziej bywam, mimo bliskości). Ale mniejsze miejscowości są raczej dobrym miejscem na lokowanie takich sklepów. Zresztą ludzie z mniejszych ośrodków rzadziej korzystają z zakupów przez internet a szczególnie obuwia.

ChiefMike
0
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 27 lipca 2015 08:39:19 przy kursie: 191,00 zł
W małych miastach niestety cena jest najważniejsza więc ludzie chodzą do sklepu aby przymierzyć i po oglądać i jak trochę taniej zakupią w internecie to zamawiają przez neta.

Ogólnie kto myśli pozbywa się kosztów stałych - a ceny wynajmu w Galerii są kosmiczne nie mówiąc o długoterminowych kontraktach.

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 4 września 2015 11:34:31 przy kursie: 164,00 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC (CCC) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 1 PÓŁROCZE 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Pod względem wynikowym 2kr 2015r nie był dla GK CCC zbyt udany. Co prawda za sprawą rozwijanej systematycznie sieci sprzedaży odnotowano r/r ponownie wyraźny wzrost przychodów (+23%), jednocześnie jednak zmiany na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat okazały się już znacznie mniejsze lub wręcz wskazały na regres. Na poziomie wyniku brutto na sprzedaży zysk poprawił się r/r o 11% (marża brutto wyniosła przy tym 52,4 wobec 57,7% przed rokiem; efekt mocnego dolara). Na poziomie wyniku netto na sprzedaży odnotowano spadek zysku o 5% (wzrost kosztów sprzedażowo-administracyjnych o 19%, w tym kosztów ogólnego zarządu o ok 144%!). Poprawa r/r zysków na poziomie operacyjnym (+10%) i brutto (+11%) to efekt przychodów wobec kosztów netto w przypadku działalności pozostałej oraz nieco niższych kosztów finansowych netto. Ostatecznie jednak po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie wyniku netto zaraportowano spadek zysku o 3%. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


O wynikach core businessu Grupy w 2kw b.r. tradycyjnie decydował segment detaliczny, w ramach którego nadal największą dynamikę wykazuje sprzedaż zagraniczna. Udział w przychodach z detalu rynku krajowego, mimo wzrostu sprzedaży o 12%, zmniejszył się r/r z 74 do 68%. Segment krajowy był też ponownie w największym stopniu odpowiedzialny za pogorszenie efektywności na poziomie core businessu – marża brutto na sprzedaży zanotowała tu spadek o 6,8 pp z 60 do 53,2%. W przypadku drugiego największego geograficznego rynku zbytu dla GKCCC (UE) odnotowano nieco mniejszy spadek marży brutto (56,9 wobec 61,8%) oraz znaczący, bo o 52%, wzrost sprzedaży.

Poprawie wyników sprzedażowych towarzyszył dalszy rozwój sieci sprzedaży (wykres poniżej po lewej) – liczba placówek ogółem wzrosła r/r z 692 do 735 (placówki własne wzrosły z 634 do 676; franczyzowe wzrosły z 58 do 59), a powierzchnia sprzedaży o 23,4% do 325,5 tys. m2, w tym w przypadku placówek własnych o 23,2% do 301,7 tys. m2 (w Polsce powierzchnia placówek własnych wzrosła o 13% do 171,7 tys. m2, a w przypadku zagranicy o 40% do 130 tys. m2, głównie w Niemczech i Austrii).

Jednocześnie jednak tempo poprawy przychodów i zysków brutto na sprzedaży ledwo dorównuje tempu rozwoju sieci i w rezultacie powyższe kategorie w przeliczeniu na m2 powierzchni sprzedaży notują ostatnio stabilizację lub nawet lekki regres (wykres poniżej po prawej, jednostka zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można odnotować utrzymanie systematycznej poprawy wyników finansowych w wymiarze wartościowym (choć przychodzi to z coraz większym trudem), przy czym w obszarze rentowności mamy do czynienia raczej ze stabilizacją lub pewnym pogorszeniem (rentowność sprzedaży, pod którą kryje się marża brutto, oraz ROE). Tak więc kluczem do dalszej poprawy wyników Grupy jest utrzymanie wysokich marż przy jednoczesnym wzroście zrealizowanej sprzedaży. O ile w druga część zadania, przy kontynuacji przyjętej niedawno strategii rozwoju sieci, powinna zostać osiągnięta to problemem może okazać się realizacja jego pierwszej części, jeśli kontynuowany będzie trend na osłabienie złotówki względem głównych walut.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKCCC to pod względem zmian na poziomie ogólnego salda gotówkowego wypadło ono w analizowanym okresie dużo słabiej w ujęciu r/r – odpływ wobec dopływu przed rokiem (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Należy przy tym jednak zauważyć, że taki obraz sytuacji to głównie efekt finansowych wydatków netto wobec znaczących wpływów przed rokiem. Jednocześnie dużo bardziej pozytywnie wypadła działalność operacyjna, gdzie odnotowano duży dopływ środków wobec odpływów przed rokiem, przy jednoczesnej poprawie na poziomie nadwyżki finansowej netto.

Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na dalsze zmniejszenie ogólnego salda gotówkowego w ujęciu narastającym za 12 miesięcy (pogłębienie minusa), przy czym jego struktura nadal ma wydźwięk generalnie pozytywny (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł). Wysoko należy ocenić też utrzymującą się zdolność Grupy do generowania nadwyżki finansowej netto na coraz to wyższym poziomie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Sytuacja finansowa GKCCC cały czas utrzymuje się na stabilnym i zarazem korzystnym poziomie. Serwisowy rating bazujący na modelu Altmana wskazuje na koniec analizowanego okresu poziom AAA, przy czym warto tu odnotować (czego akurat Altman nie pokazuje) permanentny deficyt w zakresie bieżących potrzeb kapitału obrotowego netto nad jego stanem, który jest uzupełniany krótkoterminowym zadłużeniem oprocentowanym. W pewnym sensie można to uznać za specyfikę branży, niemniej jednak jest to pewien mankament od strony oceny płynności finansowej oraz zadłużenia. Pod względem pozostałych wskaźników finansowych sytuacja Grupy prezentuje się już bardziej korzystnie.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

W odniesieniu do sytuacji bilansowej w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała spadek sumy bilansowej o 6%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 3% (głównie aktywa rzeczowe) oraz zmniejszeniem wartości aktywów obrotowych o 12% (generalnie wszystkie główne kategorie), a w odniesieniu do pasywów ze zmniejszeniem kapitału własnego o 1% i zadłużenia ogółem o 11% (dług krótkoterminowy spadł o 14%, a długoterminowy o 2%; zadłużenie oprocentowane zmniejszyło się przy tym o 16%). Jednocześnie struktura kapitałowo-majątkowa została utrzymana na bezpiecznym poziomie – zachowano pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
W zakresie serwisowych automatów dla GKCCC mamy sytuację bez zmian, czyli wskazania znaczącego przewartościowania jej akcji na GPW. Trzeba jednak pamiętać, że mamy tu do czynienia ze spółką wzrostową, a w takim przypadku rynek dyskontuje przyszłość, czyli poprawę wyników, do której CCC przez lata przyzwyczaiło. Inną kwestią jest natomiast to, czy tempo tej poprawy dorówna oczekiwaniom rynku przy niezbyt korzystnym obecnie dla branży odzieżowej rozwoju wypadków na rynku walutowym.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


broker12
0
Dołączył: 2015-09-09
Wpisów: 23
Wysłane: 9 września 2015 16:19:47 przy kursie: 169,05 zł
Jak oceniacie zakup przez CCC sklepu internetowego http://eobuwie.pl ?

lb85
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-13
Wpisów: 202
Wysłane: 10 września 2015 15:10:49 przy kursie: 171,50 zł
Moim zdaniem to krok we właściwym kierunku zważywszy na fakt jak rosną w ostatnich latach obroty w handlu e-commerce. Dla samej grupy CCC to uzupełnienie oferty o ten dynamicznie rozwijający się rynek handlu internetowego. W sumie to i tak dosyć późno zdecydowali się na taki krok.

Generalnie mocno kibicuje spółce w jej ekspansji na rynki zagraniczne w tym przede wszystkim na rynek w Niemczech i Austrii.

broker12
0
Dołączył: 2015-09-09
Wpisów: 23
Wysłane: 11 września 2015 23:00:26 przy kursie: 167,50 zł
A dodatkowo niemiecka wersja sklepu internetowego pomoże wypromować markę CCC na rynku niemieckim.

jaro67
0
Dołączył: 2015-08-15
Wpisów: 28
Wysłane: 24 września 2015 17:36:38 przy kursie: 157,00 zł
Po odcięciu dywidendy papier dostał impulsu w wiadomym kierunku liczyłem na zatrzymanie na poziome 160/150, ale popytu nie widać. MACD sygnalizuje sprzedaż...

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 11 listopada 2015 16:13:51 przy kursie: 148,20 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC (CCC) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 3KW 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Pod względem wynikowym 3kw 2015r okazał się generalnie słaby dla GK CCC. Co prawda ciągły rozwój sieci sprzedaży przełożył się na utrzymanie poprawy w ujęciu r/r na poziomie przychodów ze sprzedaży (+8%), lecz to by było na tyle jeśli chodzi o pozytywy w rachunku zysków i strat. Na poziomie wyniku brutto na sprzedaży zysk poprawił się r/r jedynie o 4% (marża brutto wyniosła przy tym 52,8 wobec 54,9% przed rokiem; dalszy negatywny wpływ mocnego USD). Na poziomie wyniku netto na sprzedaży odnotowano spadek zysku o 61% (wzrost kosztów sprzedażowo-administracyjnych o 22%, w tym kosztów ogólnego zarządu o ok 117%; efekt rozwoju sieci sprzedaży, w tym zwłaszcza w kierunku zachodnim). Za sprawą mniejszych w ujęciu r/r pozostałych kosztów netto oraz finansowych kosztów netto na poziomie operacyjnym i brutto ograniczono nieco regres zysku (odpowiednio -53% i -59%). Z kolei na poziomie wyniku netto regres ten zmniejszył się znacząco (-16%), w czym pomogły korzystne księgowania w zakresie podatku dochodowego. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


O wynikach core businessu Grupy w 3kw b.r. tradycyjnie decydował segment detaliczny, w ramach którego nadal największe tempo wzrostu wykazywała sprzedaż zagraniczna (30-40%), przy jednoczesnym nieznacznym regresie na rynku krajowym (-4%). Z perspektywy ujęcia narastającego za 9m mamy co prawda wzrost przychodów i zysku brutto na sprzedaży w ramach trzech głównych obszarów geograficznych (Polska, kraje UE, pozostałe), lecz o pozytywach można mówić jedynie w odniesieniu do ostatniego z nich (wzrost przychodów r/r o 58% przy poprawie marży brutto o ok 18pp), który jednocześnie ma znikomy wpływ na wyniki Grupy. Na rynku krajowym sprzedaż wzrosła o 6%, przy zmniejszeniu marży brutto o ok 3pp, a w przypadku rynku unijnego sprzedaż wzrosła o 44% przy pogorszeniu marży brutto o 1pp. W kontekście głównych rynków zagranicznych jedynie w przypadku Węgier odnotowano lekką zadyszkę sprzedaży (-1% w 3kw). W przypadku pozostałych mamy wyraźną jej poprawę zarówno w ujęciu 3kw jak i całych 9m, w tym zwłaszcza w Austrii (54% i 70%), Niemczech (170 i 244%) oraz Rumunii (78% i 76%).

W analizowanym okresie nastąpił również dalszy rozwój sieci sprzedaży Grupy (wykres poniżej po lewej) – liczba placówek ogółem wzrosła r/r z 692 do 751 (placówki własne wzrosły z 641 do 686; franczyzowe wzrosły z 51 do 65), a powierzchnia sprzedaży o 24,2% do 343,6 tys. m2, w tym w przypadku placówek własnych o 22,4% do 316,1 tys. m2 (w Polsce powierzchnia placówek własnych wzrosła o 13% do 171,7 tys. m2, a w przypadku zagranicy o 40% do 138 tys. m2, głównie w Niemczech i Austrii).

Jednocześnie jednak nadal tempo poprawy przychodów i zysków brutto na sprzedaży ma problem aby dorównać tempu rozwoju sieci i w rezultacie powyższe kategorie w przeliczeniu na m2 powierzchni utrzymują się na dotychczasowych poziomach lub nawet notują nieznaczny regres (wykres poniżej po prawej, jednostka zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia ogólnych tendencji rozwojowych w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) utrzymanie dotychczasowej poprawy wyników finansowych w wymiarze wartościowym można odnotować jedynie w odniesieniu do obszaru core businessu; na dalszych poziomach wynikowych zarysowuje się nieznaczny regres. Z kolei w obszarze rentowności w odniesieniu do poszczególnych relacji można stwierdzić od jakiegoś czasu ich stabilizację lub pewien nieznaczny regres.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z racji przyzwyczajenia do systematycznego dynamicznego wzrostu, nie pasujące do tego schematu tegoroczne wyniki Grupy wypadają poniżej oczekiwań zarówno rynku jak i Zarządu. Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy ma relatywnie słabsza złotówka (wyższe koszty własne sprzedaży) oraz wyższe w porównaniu ze środkowoeuropejskimi koszty rozwoju sieci sprzedaży na zachodzie Europy (tym bardziej że sklepy na rynkach austriackim i niemieckim nie osiągnęły jeszcze progu rentowności – w pierwszym przypadku ma to nastąpić w 2016r a w drugim w 2017r). Warto również zwrócić uwagę na pewne ustabilizowanie na niezbyt wygórowanym poziomie tempa wzrostu gospodarczego na poszczególnych rynkach oraz dość chimeryczną aurę, która wpływa na przesunięcia okresów słabszej i wzmożonej sprzedaży. Dodatkowo in minus w kontekście przyszłych wyników Grupy rzutować będzie wprowadzenie zapowiadanego przez PiS podatku handlowego (tu trzeba jednak poczekać na konkrety). Biorąc wszystko powyższe pod uwagę dalszy rozwój Grupy, w tym zwłaszcza powrót na ścieżkę bardziej dynamicznej poprawy wyników finansowych, może być naznaczony większymi trudnościami i zarazem będzie wymagał znacznie większego wysiłku aniżeli to miało miejsce dotychczas.

Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKCCC to pod względem zmian na poziomie ogólnego salda gotówkowego wypadło ono w analizowanym okresie zdecydowanie bardziej korzystnie w ujęciu r/r – dopływ wobec znaczącego odpływu przed rokiem (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Taki obraz sytuacji to z jednej strony efekt poprawy w obszarze operacyjnym (wygenerowanie gotówki wobec jej odpływu przed rokiem), lecz głównie w obszarze finansowym (wpływy wobec wydatków netto przed rokiem).

Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na wyraźną poprawę na poziomie ogólnego salda gotówkowego w ujęciu narastającym za 12 miesięcy (zmniejszenie minusa), przy utrzymaniu generalnie pozytywnej struktury przepływów (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł). Tradycyjnie wysoko należy ocenić utrzymującą się zdolność Grupy do generowania nadwyżki finansowej netto na wysokim poziomie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Sytuacja finansowa GKCCC cały czas utrzymuje się na stabilnym i zarazem korzystnym poziomie. Serwisowy rating bazujący na modelu Altmana wskazuje na koniec analizowanego okresu poziom AAA, przy czym warto tu odnotować (czego akurat Altman nie pokazuje) permanentny deficyt w zakresie bieżących potrzeb kapitału obrotowego netto nad jego stanem, który jest uzupełniany krótkoterminowym zadłużeniem oprocentowanym (w ostatnim czasie ulega on jednak zmniejszeniu). W pewnym sensie można to uznać za specyfikę branży, niemniej jednak jest to pewien mankament od strony oceny płynności finansowej oraz zadłużenia. Pod względem pozostałych wskaźników finansowych sytuacja Grupy prezentuje się zdecydowanie bardziej korzystnie.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

W odniesieniu do sytuacji bilansowej w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała wzrost sumy bilansowej o 2%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 4% (głównie aktywa rzeczowe) oraz wartości aktywów obrotowych o 1% (głównie za sprawą należności i środków pieniężnych), a w odniesieniu do pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 5% i brakiem istotnych zmian poziomu zadłużenia ogółem, czego nie można powiedzieć o jego składowych (dług krótkoterminowy spadł o 15%, a długoterminowy wzrósł o 34%; zadłużenie oprocentowane wzrosło o 10%). Jednocześnie struktura kapitałowo-majątkowa została utrzymana na bezpiecznym poziomie – zachowano nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
W zakresie serwisowych automatów dla GKCCC mamy sytuację bez zmian, czyli wskazania znaczącego przewartościowania jej akcji na GPW i to mimo sporego już dystansu względem tegorocznych maksimów. Jakkolwiek CCC nadal pozostaje spółką o charakterystyce wzrostowej to wyniki raportowane w bieżącym roku nie są do końca tym do czego przez lata został przyzwyczajony rynek. Jeśli dodać do tego niepewność co do dalszej koniunktury gospodarczej, niezbyt korzystne uwarunkowania walutowe działalności podstawowej oraz perspektywę wzrostu obciążeń podatkowych w związku z wprowadzeniem podatku handlowego, to ostatnie zachowanie kursu CCC można uznać za uzasadnione. Jednocześnie pamiętać trzeba, że mamy do czynienia z podmiotem realizującym systematycznie plan rozwoju, który potwierdził na przestrzeni lat umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/ccc,wykr...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 8 stycznia 2016 08:31:36 przy kursie: 121,00 zł
Podaż czyni cuda – analiza techniczna CCC w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/podaz...

VeRtO
3
Dołączył: 2011-08-11
Wpisów: 122
Wysłane: 21 stycznia 2016 20:17:49 przy kursie: 109,00 zł
Ma ktoś jakieś domysły czemu spółka od kilku sesji jest czarną owcą WIG20? Wydawałoby się że relatywnie ciepły okres jesienno-zimowy jest już w cenach (od dawna się o tym mówi) a ccc to nie tylko buty zimowe (notabene teraz trochę przymroziło). Od dawna wiadomo że wyniki za IV k. 2015 będą niższe. W sprawie eobuwia żadnych niepokojących newsów nie ma. Może OFE Aviva BZ WBK sypie, albo zagraniczne fundusze po obniżce ratingu Anxious

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 653
Wysłane: 21 stycznia 2016 20:19:13 przy kursie: 109,00 zł

mrk
20
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 956
Wysłane: 25 stycznia 2016 19:03:36 przy kursie: 119,00 zł
Może nie będzie tak źle - CCC łapie się na stawkę 0,7%, która nie wydaje się straszna. 1,9% od handlu sobotnio-niedzielnego wygląda już trochę gorzej. Biorąc pod uwagę, że średnia sprzedaż dzienna jest pewnie wyższa w weekendy oraz sprzedaż zagraniczną i kwotę wolną stawka efektywna może wyjść niespełna 1%.

Cytat:
Stawka 0,7 proc. ma obciążać przychód nieprzekraczający w danym miesiącu kwoty 300 mln złotych. Stawka 1,3 proc. ma być płacona od nadwyżki przychodu ponad 300 mln złotych w tym miesiącu.

Stawka 1,9 proc. ma obowiązywać od przychodów ze sprzedaży detalicznej prowadzonej w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy (to ostatnie kryterium odnosić się będzie do tych sprzedawców detalicznych, którzy na mocy przepisów będą prowadzili sprzedaż w takie dni).
http://stooq.pl/n/?f=1019822
Edytowany: 25 stycznia 2016 19:04

ojciec-hossy
0
Dołączył: 2010-03-10
Wpisów: 83
Wysłane: 25 stycznia 2016 21:59:02 przy kursie: 119,00 zł
To nie podatek od obrotow jest driverem spadkow CCC.
problem jest ze slabym zlotym ktory bedzie powodowal spadek marż duzej czesci asortymentu (import z Chin w usd) oraz wzrost kosztow wynajmu (wiekszosc czynszow placona w euro) oraz capex na najbliższe lata w rozwoj sklepow na zachodzie (tez euro)
Kumulacja wszystkiego co dla spolki najgorsze a przeciez jeszcze sa inny problemy jak pozne przyjscie zimy
Edytowany: 25 stycznia 2016 22:04

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,873 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło