pixelg
RAFAKO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RAFAKO [RFK]

AKTUALNY KURS: 0,619 zł (-3,28%) 30-10-2020 17:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
87
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 322
Wysłane: 19 stycznia 2016 11:06:59 przy kursie: 7,13 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Rafako SA po 3 kw. 2015 r.

Rafako w 2015 znacząco poprawiło swoją sytuacje finansową. Niestety wzrosty sprzedaży związane z Jaworznem nie przekładają się przynajmniej na razie na budowę wartości spółki.


Na początek proponuję wrócić na chwilę do sprawozdania finansowego za rok 2014, tak aby nabrać odpowiedniej perspektywy. Otóż w opinii biegłego rewidenta czytamy:


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


W stosownej nocie nr. 5 sprawozdania finansowego spółka wyjaśnia, że:
Cytat:

Kluczową kwestią z perspektywy możliwości kontynuowania działalności Grupy jest płynność finansowa tj. zapewnienie wystarczających źródeł finansowania realizowanych kontraktów. W związku z powyższym Zarząd jednostki dominującej przygotował prognozy finansowe obejmujące 2015 rok oraz lata kolejne, w oparciu o szereg założeń, spośród których najbardziej kluczowe odnoszą się do:

- przedłużenia finansowania działalności Grupy w formie kredytu bankowego po dniu 30 kwietnia 2015 w kwocie 150 milionów złotych - zgodnie z zawartym aneksem z dnia 29 kwietnia 2014 roku termin spłaty posiadanego przez
jednostkę dominującą kredytu został wydłużony do dnia 30 kwietnia 2015 roku,

- zapewnienia źródeł finansowania działalności Grupy w postaci nowych linii gwarancyjnych oraz nowych źródeł kapitału obrotowego,

- terminowej realizacji kontraktów, które Grupa posiada w swoim portfelu, w szczególności terminowej realizacji przepływów finansowych związanych z realizacją tych kontraktów,

- realizacji kontraktów przy zakładanych dodatnich marżach oraz braku pogłębiania się strat już rozpoznanych na niektórych kontraktach;

- dostępu do gwarancji bankowych / ubezpieczeniowych umożliwiających realizację nowych kontraktów pozwalających na uwolnienie środków pieniężnych zablokowanych jak o kaucje gwarancyjne wykonania już realizowanych kontraktów.

Z powyższymi założeniami wiążą się kluczowe ryzyka przygotowanych projekcji finansowych. Realizacja tych ryzyk / niepewności wraz z przeterminowanymi zobowiązaniami handlowymi, spadkiem marż realizowanych na kontraktach oraz koniecznością zaangażowania przez Grupę znaczących środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie gwarancji kontraktowych (na dzień bilansowy wartość kaucji wniesionych jako zabezpieczenie gwarancji wyniosła 160 mln złotych) wpływa na istotną niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę.

Spółce udało się przedłużyć finansowanie kredytem i prolongować jego spłatę na 31 maja 2016, a więc pierwszy punkt został zrealizowany. Podobnie można powiedzieć, że spółka pozyskała środki na kapitał obrotowy. Spółka sprzedała FPM za 48 mln zł a także dokonała emisji 15.331.998 akcji (22 proc. rozwodnienie) w cenie 6,10 co dało 93 mln dodatkowej gotówki. Chyba nie najlepiej poszedł do tej pory punkt ostatni, gdyż saldo kaucji zwiększyło się z 162 do 169 mln zł, a więc środki zablokowane przez kontrahentów wzrosły zamiast spadać.

Niestety dość trudno zweryfikować punkt dotyczący terminowej realizacji kontraktów, czy pogłębiania strat. Tym niemniej zmniejszenie rezerwy na straty z tego tytułu (32->28 mln zł) dobrze rokuje. Z drugiej strony należy zauważyć, że marża brutto spadła z 10,1 za rok 2014 do 8,2 proc. w ciągu 3 kwartałów roku 2015.
Niestety nie wiemy w jakim stopniu spadek marży wynika z zastępowania starych bardziej rentownych kontraktów nowymi o niższej marży, w jakim stopniu jest wynikiem zmiany zasad rachunkowości (do tej pory, tzn do końca 2014r. kontrakty długoterminowe o wartości do 5 mln zł były rozpoznawane z zerową marżą do dnia wykonania umowy, a obecnie są rozpoznawane metodą stopnia zaawansowania) i w końcu w jakim stopniu z weryfikacji budżetów obecnie prowadzonych kontraktów. Zarząd w omówieniu zapewnia, że to efekt niższych marży jednostkowych, prawdopodobnie Jaworzna.

Pewne sukcesy Rafako zanotowało na polu efektywności. Cykl operacyjny skrócił się z 223 dni przed rokiem do obecnych 162 dni. Spółka wygenerowała 33,6 mln gotówki operacyjnej pomimo istotnego zwiększenia masy przychodów. Ze sprawozdania dotyczącego przepływów pieniężnych wynika, że:
-należności spadły o 53 mln zł
-zapasy o 3 mln zł
-zobowiązania zwiększyły się o 34 mln zł

Łącznie kapitał obrotowy oddał około 22 mln zł co pozwoliło na sfinansowanie wysokiego (28,5 mln) zobowiązania podatkowego, dzięki czemu zysk wygenerowany przez grupę zasilił kasę spółki.

W tym roku mamy znaczne przyśpieszenie przychodów (+35 proc.). ale na wynikach ciąży spadająca marża brutto. Zysk w najwyżej linii sprawozdania jest mniejszy niż w ciągu 3 kwartałów 2014 r. (83,6 mln zł, vs. 88 mln zł). EBIT rośnie z 24,4 mln do 25,9 mln zł, ale wzrost ten wynika głównie z korzystniejszego salda pozostałej działalności operacyjnej, które najczęściej należy traktować jako zdarzenia jednorazowe.

Spółka chciałaby w tym roku osiągnąć rentowność operacyjną na poziomie 4,4 proc.:

kliknij, aby powiększyć


Po 3 kwartałach mamy tylko 2,5 proc., a więc znacznie gorzej od zakładanego w 2014 r. poziomu. Jak widać nie wszystko idzie zgodnie z oczekiwaniami.

Kroczący zysk netto spółki wynosi obecnie 35 mln zł. Przy rencie wieczystej ze stopą dyskontową na poziomie 11 proc. (docelowe finansowanie kapitałem własnym) daje to wartość dochodową spółki na poziomie 320 mln zł. Kapitalizacja spółki jest jednak prawie dwukrotnie większa (594 mln zł), bo jakby nie było spółka ma na kontach ponad 200 mln zł. Razem, czyli wycena dochodowa plus gotówka prawie się spina z kapitalizacją.

Pod względem płynności jest z pewnością lepiej niż było, ale trzeba pamiętać o sposobie prowadzenia kontraktu Jaworzno. Z prospektu emisyjnego:

Cytat:
Zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie z tytułu realizacji Projektu Jaworzno płatne jest przez zamawiającego bezpośrednio na rzecz E003B7. Wierzytelność ta stanowi przedmiot zabezpieczenia ewentualnych roszczeń gwarantów wobec Spółki oraz E003B7. Rozliczenie kontraktu dotyczącego Projektu Jaworzno (przekazanie marży do Spółki) zostanie dokonane po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w dokumentacji finansowej, tj. po uregulowaniu wierzytelności zarówno wobec kontrahentów, jak i gwarantów. Moment rozliczenia kontraktu odległy w czasie może skutkować ograniczeniem dostępu Spółki do środków pieniężnych i tym samym wpływać na pogorszenie bieżącego poziomu płynności finansowej podmiotu dominującego Grupy.


Warto także zauważyć, że portfel zamówień się systematycznie zmniejsza. Na koniec 2014 r. wynosił 5,8 mld zł, po pierwszym kwartale 5,5 mld zł, a obecnie 4,9 mld zł. z czego 4 mld przypada na Jaworzno. Ten projekt niestety stanowi duże ryzyko dla spółki. Po pierwsze ze względu na jego wagę w portfelu zamówień, po wtóre ze względu na finansowanie i rozliczanie. Warto o tym pamiętać przy inwestycji w akcje Rafako.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 370
Wysłane: 30 stycznia 2016 21:23:33 przy kursie: 7,17 zł
bardzo boje sie, ze prognozy na przyszle lata sa mocno zyczeniowe. w mojej opinii wystepuje systemowy problem z dlugookresowym brakiem duzych projektow, ktore ta spolka moglaby pozyskac, a do tego cala masa firm podobnego typu na swiecie, ktore z braku laku walcza na kazdym ochlap.

wiec czy cos wygraja, czy nie - marze beda znikome i oczekuje scenariusza analogicznego do tego, ktory dotknal PBG.

cegielka
0
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 216
Wysłane: 4 sierpnia 2017 06:47:37 przy kursie: 5,87 zł
PFR odkupi wszystkie prawa poboru od PBG.

Mamy dwie bardzo dobre informacje z dzisiejszego Parkietu i wywiadu z panią Prezes:

1) PBG sprzeda swoje wszystkie pp na rzecz PFR "ze strony PBG jest gotowość sprzedania wszystkich praw poboru" - mówi prezes. W wywiadzie jest zaznaczone, że sprzedaż ta odbędzie się w sposób kontrolowany i nie zaleje rynku. Z tego też wynika punkt drugi, że...
2) Rafako uzyska bardzo silnego akcjonariusz w postaci PFR, który z pewnością "pomoże" w kontraktacji polskich przetargów.

I to co mnie niezmiernie cieszy: spadnie udział PBG w akcjonariacie. Samowolki juz nie będzie!.
Duża część wywiadu o mającym znacząco wzrosnąć eksporcie Rafako.


Grazia5814
Grazia5814 PREMIUM
0
Dołączył: 2011-01-13
Wpisów: 4
Wysłane: 12 września 2017 11:41:04 przy kursie: 5,04 zł
A propos ,że nie będzie samowolki to ja mam wrażenie ,że zamieni stryjek siekierkę na kijek. Raczej nikt nie zagwarantuje braku "samowolki" z PFR więc o czym tu pisać.

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 105
Wysłane: 13 września 2017 11:46:10 przy kursie: 4,97 zł
Jak tak popatrzeć wstecz to ta spółka to byłby bardzo kiepski pomysł na inwestycję long term, dywi płacili raptem 3 razy za ostatnie 10 lat.

Coś jest nie tak, skoro pomimo zysków nagle zwalniają kilkaset osób i potrzebują 150 mln na inwestycje po cenie która była też 17 lat temu!

Spółki się rozwijają a patrząc na rafako to z punktu widzenia akcjonariusza długoterminowego można się poczuć jak po kradzieży, gdzie było się okradanym.

Ok są hossy i bessy, ale normalne spółki jednak rosną w długim terminie. O tej tego powiedzieć nie można, no i jeszcze ta obecna emisja po cenie minimum(ceny nie znamy, ale nie ma co się łudzić) pokazuje na ile zarząd i akcjonariusz ceni spółkę.

cegielka
0
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 216
Wysłane: 10 listopada 2017 05:51:06 przy kursie: 4,24 zł
Wczoraj wg umowy PBG sprzedalo w pakietach prawa poboru. Miał je kupić PFR i objąć akcje nowej emisji. Jak dla mnie gra ze zbijaniem kursu już zakończona. Panstwowy fundusz PFR objął tanio akcje podobnie jak na Polimexie objeli energetycy po 2 zl... Jeśli dodamy do tego OFE inne fundusze to samowolka PBG w Rafako juz się skonczyla. Nareszcie

Skimixa
Skimixa PREMIUM
4
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 215
Wysłane: 10 listopada 2017 08:11:30 przy kursie: 4,24 zł
Oby . Wszyscy sie o to modlą , szczególnie cały Racibórz. Tak fatalnie ta spółka nie była zarządzana nigdy . A ma ogromny potencjał , jeden z największych na GPW

_olo_
1
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 457
Wysłane: 6 grudnia 2017 21:00:05 przy kursie: 4,17 zł
Cytat:
15. Komisja jednogłośnie utrzymała w całości pięć decyzji KNF z dnia 8 listopada 2016 r. w zakresie nałożenia, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, na pięć osób fizycznych (dalej także: „Strony”) kar pieniężnych w wysokości odpowiednio 85 tysięcy zł, 80 tysięcy zł, 70 tysięcy zł, 70 tysięcy zł oraz 65 tysięcy zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ustawy o ofercie przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez te osoby fizyczne funkcji członków Zarządu spółki publicznej.

KNF ustaliła, iż spółka publiczna, w okresie pełnienia przez Strony funkcji członków Zarządu, nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o konieczności dokonania odpisów, które miały znaczący wpływ na wysokość osiągniętej straty za III kwartał 2013 r.


To część komunikatu z 05.12.2017r. pkt. 15 www.knf.gov.pl/o_nas/komunikat...

i wg mnie dotyczy co najmniej 4 obecnych członków zarządu, a tu inny komunikat z 2016r. poprzedzający (poz. 16 komunikatu):
Cytat:
Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę Rafako SA karę pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka ta nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości informacji poufnej o konieczności dokonania odpisów, które miały znaczący wpływ na wysokość osiągniętej straty za III kwartał 2013 r.


www.knf.gov.pl/o_nas/komunikat...
Edytowany: 6 grudnia 2017 21:02

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
87
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 322
Wysłane: 21 grudnia 2017 12:08:04 przy kursie: 4,20 zł
Niestabilność ciśnienia w kotle – omówienie sprawozdania finansowego GK Rafako po 3 kw. 2017 r.

Wygląda na to, że sytuacja finansowa spółki była nieco gorsza niż wskazują na to tylko liczby ze sprawozdania finansowego grupy po 3 kw. Teoretycznie kapitał obrotowy Grupy Kapitałowej (dalej GK) Rafako był dodatni na kwotę 245 mln zł, a wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej znajdowały się grubo ponad wartość 1 (1,4 i 1,38). Problem w tym, że wspomniana dobra sytuacja przypadała w dużej mierze na jednostki zależne. W normalnym toku działalności nie ma to większego znaczenia, gdyż jednostka dominująca może dowolnie czerpać zasoby z kontrolowanych podmiotów. W przypadku Rafako i spółki E00B37, która buduje Jaworzno tak jednak nie jest. Rafako do końca istnienia gwarancji wystawionych przez banki nie będzie mogłoby choćby wypłacić dywidendy z tego podmiotu.

Kapitał obrotowy jednostki dominującej wynosił 87 mln zł co może nie jest wartością niską, ale trzeba zwrócić uwagę, że w aktywach obrotowych Rafako mamy 167 mln zł należności z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych, a wycena jak to wycena może się mocno zmieniać. Pewnie wszyscy pamiętają, że PBG czy Polimex też miały wysokie kapitały obrotowe, ale właśnie brak realizacji aktywów z tytułu kontraktów długoterminowych spowodował kłopoty z płynnością i ich obecną sytuację.

Na nienajlepszą kondycję spółki wskazuje także niedawna emisja akcji. Raciborski podmiot wyemitował 42,5 mln nowych akcji przy dotychczasowej liczbie 84,9 mln szt, co daje naprawdę duże rozwodnienie. Rafako w prospekcie przyznaje, że część środków zostanie przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego:
Cytat:
- finansowanie przyszłych kontraktów zagranicznych oraz finansowanie kapitału obrotowego w kontraktach na rynku klientów krajowych, w celu zapewnienia możliwości realizacji strategii Spółki w zakresie ekspansji zagranicznej oraz uczestnictwa w rynku instalacji ochrony środowiska w Polsce. Według planów Spółki na ten cel przeznaczonych będzie ok. 65,0% środków pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych


Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie to już druga emisja akcji. Na początku 2015 r. kapitał własny dzielił się na 69,6 mln akcji, natomiast w wyniku poprzedniej emisji liczba akcji została zwiększona do 84,9 mln sztuk. Za chwilę po rejestracji przez sąd akcji będzie w sumie 127,4 mln, czyli prawie dwa razy więcej niż miało to miejsce na początku 2015 r.

Zanim przejdę do omówienie stricte wyników chciałbym przypomnieć Państwu zasady rozliczania przychodów z tytułu kontraktów długoterminowych zdefiniowanych w MSR 11. Spółka startując do przetargu sporządza budżet kontraktu w którym mamy oczywiście wynagrodzenie i budżet kosztów. Po wygraniu kontraktu przychody pokazywane są proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac zgodnie z obmiarem poniesionych kosztów. Problem w tym, że budżet kosztowy na parę lat do przodu ciężko dokładnie zaplanować i w trakcie trwania kontraktu szacunki kosztów do poniesienia się zmieniają co ma wpływ na rozpoznawania przychodów. Dodatkowo jeśli jednostka stwierdzi, że na kontrakcie poniesie stratę (koszty przewyższą przychody) to ma obowiązek pokazania całej straty w okresie którym doszła do takiego wniosku, a nie rozciągać tę stratę w czasie tak jak szacowane zyski. Z tego powodu rentownością na poziomie brutto na sprzedaży może istotnie „szarpać” jak zmieniają się szacunki.

Od 3 kw. 2016 r. GK Rafako pokazywała dodatnią dynamikę przychodów, ale pozytywny ciąg został przerwany w ostatnim raportowanym kwartale, kiedy raportowana sprzedaż zmniejszyła się o 8 proc. (39 mln zł). Za spadek obrotów odpowiadają spółki zależne, bo same Rafako pokazało delikatny wzrost przychodów: 164 mln zł w 3 kw. tego roku i 161 mln zł w okresie porównawczym.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście większość przychodów pochodzi obecnie z kontraktu na Jaworzno, a dominujący charakter w obrotach mają kotły i bloki energetyczne. Od paru lat spada udział w sprzedaży filtrów przeciwpyłowych 9 urządzeń odazotowania.


kliknij, aby powiększyć


Od 4 kw. poprzedniego roku mamy dużą niestabilność w zakresie marż. Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła w III kw. 12 proc. i była najwyższa od 2 kw. 2014 r. W okresie porównywalnym marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 8 proc. W omówieniu wyników za okres 9 miesięcy spółka wyjaśnia, że przyczyną wyższej rentowności jest zwiększenie sprzedaży, ale tak naprawdę to efekt przeszacowań kontraktów, w szczególności w Rafako, gdzie marża wyniosła 15 proc. wobec 4 proc. w III kw. 2016 r. W części dotyczącej kontynuowania działalności czytamy, że:

Cytat:
Pomimo niższej sprzedaży wykazanej przez jednostkę dominującą w porownaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, udało się jej osiągnąć wyższy wynik brutto na sprzedaży, głownie ze względu na dokonanie korekt w wycenie kontraktow na podstawie przeprowadzenia okresowej analizy kosztow poniesionych oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych kosztow.


Ostatecznie zysk brutto na sprzedaży wyniósł 53 mln zł i był o 12 mln zł (30 proc.) wyższy r/r, a cała poprawa miała miejsce w samej spółce dominującej – wzrost o 18,7 mln zł. Oczywiście dobry wynik brutto przełożył się na pozostałe linie rachunku zysków i strat. EBIT grupy wyniósł 29,2 mln zł w porównaniu do 19,3 mln zł przed rokiem, przy nieznacznym wzroście kosztów operacyjnych. To najlepszy kwartalny wynik od wielu lat.


kliknij, aby powiększyć


Zysk brutto wzrósł z 18,5 mln zł do 29,6 mln zł. Dynamika na poziomie netto jest znacznie mniejsza ze względu na wysoką efektywną stopę podatkową. Mając jednak na uwadze, że część zysków pochodzi ze zmian budżetowych kontraktów i prawdopodobnie rozwiązania rezerw na straty na kontraktach raczej nie można oczekiwać, że poziom marży z III kw. będzie powtarzalny.

Jak wspomniałem na początku bardzo ważną kwestią w ocenie GK Rafako jest wypłacalność jednostki dominującej i zachowanie płynności, a z tym nierozerwalnie łączą się przepływy operacyjne. W tym roku pod tym względem jest bardzo dobrze – do grupy wpłynęło 98 mln zł, z czego część w wyniku zwrotu kaucji refinansowanej gwarancją bankową. Świetny pod względem przepływów był 1 kw. tego roku do Grupy wpłynęło prawie 200 mln zł. Niestety znaczna część z tych środków poszła do spółek zależnych, bo do samego Rafako w tym roku wpłynęły niecałe 52 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


To co może martwić akcjonariuszy to kurczący się portfel zamówień. Na koniec 2016 r. portfel zamówień wynosił 4 mld zł, czyli był o 600 mln zł niższy niż na koniec 2015 r. W czerwcu tego roku spadł do 3,3 mld zł (2 mld przypadało na Jaworzno), a na koniec września już tylko 3,05 mld zł przy ok. 2 mld zł rocznej sprzedaży.

Rafako realizuje obecnie 1 z 3 najważniejszych inwestycji w Polsce. Kontrakt w Opolu został oddany przez spółkę Alstomowi, a bloki dla PGE realizuje Polimex. Wydaje się, że ten ostatni podmiot może stanowić dla spółki istotne wyzwanie na rynku. Udziały w nim objęły polskie spółki energetyczne i jak się można domyślać kolejne przetargi mogą być „ustawiane” pod Polimex. Z tego powodu nie dziwi chęć wyjścia Rafako mocniej poza granice kraju, co jest jednym z celów emisji.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Verbatino
0
Dołączył: 2011-09-11
Wpisów: 24
Wysłane: 28 lutego 2018 23:08:23 przy kursie: 4,98 zł
Dobre wieści dla RAFAKO. Kontrakt w Indonezji ma szanse realizacji dzięki finansowaniu BGK.

raciborz.com.pl/2018/02/26/fin...


Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 370
Wysłane: 14 maja 2018 12:02:36 przy kursie: 3,70 zł
czyli energetyka sie konczy wiec teraz beda autobusy elektryczne. oczywiscie spolka nie ma w nich ani doswiadczenia, ani referencji, ale sie zrobi. tylko czy jest jakakolwiek szansa, zeby zarobic skoro takie tuzy jak Solaris i Ursus jade na ROI ponizej stop procentowych?

a czemu nie kable albo gniazdka - tez maja costam z energia wspolnego.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 050
Wysłane: 14 maja 2018 12:24:46 przy kursie: 3,70 zł
jak już jesteśmy pod ministerstwem to i żarówki mogą produkować. teraz jesteśmy jak górnicy :) nikt nam nie podskoczy.

diR
0
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 967
Wysłane: 29 sierpnia 2018 15:18:02 przy kursie: 3,37 zł
Co oznaczają i jak są realizowane w ostatnich dniach te ostatnie transakcje " pakietowe " ?
Przykładowo dziś o 15:09 - 500 000 akcji po 3,30 Anxious

wave
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

cegielka
0
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 216
Wysłane: 13 września 2018 02:28:08 przy kursie: 2,07 zł
Czy ta podaż pochodzi od Quercusa?
Po urwaniu denka na poziomie 3,20 z marszu jesteśmy przy 2 zł. Po sesji 11.09 mamy:
1) dojście kursu akcji do nominału na poziomie 2 zł
2) duże obroty 1,5 mln akcji
3) zakupy Prezes 40 tys szt po 2,10
4) świecę doji

Kupuj gdy leje się krew, a może nie łap spadającego noża... Zobaczymy, które z prawideł giełdowych okaże się słuszne.

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 340
Wysłane: 29 października 2018 15:20:07 przy kursie: 2,00 zł
Z perspektywy historycznej ciekawe miejsce. Wygląda na dość mocne wsparcie, które poprzednio było oporem.

kliknij, aby powiększyć

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 340
Wysłane: 31 października 2018 15:31:45 przy kursie: 2,00 zł
Wczoraj nieoczekiwana zmiana Prezesa co sądzicie o tej zmianie?

007
007 PREMIUM
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-04
Wpisów: 257
Wysłane: 31 października 2018 19:37:59 przy kursie: 2,00 zł
Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Wiśniewski położył już jedną firmę na łopatki, więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby położyć drugą. PBG to jeden z lepszych przykładów na nieudolność KNF. Jedno wielkie malowanie raportów. Spółka świetnie wyglądała na papierze przez wiele lat, aż w jeden kwartał odpisała wszystko z nawiązką. Jedyne na co można liczyć to na to, że Wielki Malarz znowu będzie się bawił w najlepsze a rynek kupi jego produkcje po raz drugi.

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 340
Wysłane: 6 listopada 2018 20:29:50 przy kursie: 1,85 zł
Faktycznie prezesowanie zaczęło się fatalnie dla kursu . Przełamane w dół wsparcie i obawy co dalej. Zarząd milczy co planuje, to rodzi niepewność i widać to na wykresie. Ciekawe co dalej?

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 340
Wysłane: 7 listopada 2018 20:53:59 przy kursie: 1,67 zł
Można powiedzieć, że w ciągu dni kurs zrealizował wysokość trójkąta z którego nastąpiło wybicie w dół zatrzymując się na koniec sesji dokładnie w miejscu tej wysokości odliczonej w dół od przebitej dolnej bandy konsolidacji. To chyba jedna z nadziei akcjonariuszy na ewentualne korekcyjne odbicie. Na plus przemawia nie ustanowienie na koniec sesji nowego minimum intraday. Na minus obroty, które był wyższe niż wczoraj.
Gdyby ten poziom nie wytrzymał dalej już trzeba by poszukiwać kolejnego poziomu w okolicach wysokość przebytej pomiędzy ostatnią a poprzednią konsolidacją a przy okazji znajdują się wsparcia sprzed lat.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 050
Wysłane: 7 listopada 2018 21:07:59 przy kursie: 1,67 zł
007 napisał(a):
Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Wiśniewski położył już jedną firmę na łopatki, więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby położyć drugą. PBG to jeden z lepszych przykładów na nieudolność KNF. Jedno wielkie malowanie raportów. Spółka świetnie wyglądała na papierze przez wiele lat, aż w jeden kwartał odpisała wszystko z nawiązką. Jedyne na co można liczyć to na to, że Wielki Malarz znowu będzie się bawił w najlepsze a rynek kupi jego produkcje po raz drugi.


Oczywiście wtedy na malowaniu wiśniewski dwa razy ubrał fundusze, raz emisja a drugi raz ożenił im swoje akcje.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,379 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,22% +26 443,67 zł 46 443,67 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d