pixelg
KRUSZWICA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

KRUSZWICA [KSW]

AKTUALNY KURS: 44,30 zł (+0,23%) 19-11-2019 17:00
raul07
Dołączył: 2008-10-25
Wpisów: 198
Wysłane: 8 listopada 2008 13:28:00 przy kursie: 37,50 zł
czy ktos mi moglby wytlumaczyc ten skokowy wzrost zyskow tej spolki ?? czy to zasluga tego ze spolka rozwija sie prawidlowo czy po prostu ktos majstrowal przy raportach ??
Edytowany: 8 listopada 2008 16:45

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 798
Wysłane: 8 listopada 2008 14:34:09 przy kursie: 37,50 zł
Z raportu:
Cytat:
Poziom marży brutto na sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrósł z 12,9% w I-III kwartałach 2007 r. do
poziomu 20,9% w analogicznym okresie 2008 r. Wzrost marży brutto na sprzedaży był spowodowany przede
wszystkim wzrostem cen sprzedaży podstawowych grup produktów Grupy, będącym reakcją na wzrost cen
surowców na rynkach światowych, przy jednoczesnym przerobie nasion rzepaku pochodzących ze skupu 2007,
nabytych w koszcie niższym w stosunku do cen nasion rzepaku oferowanych na rynku w pierwszym półroczu
2008r. Ponadto, na wzrost marży brutto miały wpływ wyniki realizowanej przez Grupę polityki zabezpieczania się
przed ryzykiem zmian cen surowców i kursów walutowych. Grupa w znacznym stopniu ogranicza skutki
przejściowego wahania się cen surowców, co wpływa na bezpieczeństwo generowanych marż.
Wielkości kosztów sprzedaży zarówno w pierwszych trzech kwartałach 2007 r. oraz pierwszych trzech kwartałach
2008 roku były porównywalne i wyniosły odpowiednio 45.045 tys. zł oraz 47.743 tys. zł.


Wychodzi na to, że sprzedawali po wyższej cenie zapasy tańsze z 2007r. Ceny wzrosły, wzrosły przychody, koszty mniej więcej te same i mamy wzrost zysku.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 601
Wysłane: 8 listopada 2008 17:06:16 przy kursie: 37,50 zł
Raport zawiera wyniki narastające, ja sobie wyodrębniłem sam III kwartał i oto co widać:
- przychody są większe o 15% niż rok wcześniej,
- długofalowe tempo wzrostu trzyma się na ponad 6%,
- marża handlowa podskoczyła do 20%, z około 18% notowanych w poprzednich kwartałach,
- jest to trzeci, a nawet czwarty z rzędu tak dobry kwartał,
- skokowa zmiana wyników wychodzi w ujęciu kwartał do kwartału roku ubiegłego, gdzie było jakieś straszne zawirowanie z marżą handlową, była poniżej 10%. W ujęciu rocznym tego nie widać, ale w kwartalnym wychodzi mi czarno na białym strata na sprzedaży na minus 213 mln zł. Jeśli chcecie to zbadam to dokładniej, będzie z tym sporo pracy ale może warto.

Natomiast trzeba dodać, że:
- firmie strasznie wzrosła suma bilansowa: w aktywach obrotowych pojawiło się dodatkowe 540 mln zł na zapasach, 50 mln na należnościach, a w pasywach 550 mln na kredytach i pożyczkach, i 50 mln na zobowiązaniach handlowych,
- to osłabiło rating, gdyż znacznie wzrosło zadłużenie ogólne, i z A- spadło na razie niewiele, bo na BB,
- wygląda na to, że jest to zjawisko sezonowości, gdyż rok temu było analogicznie (a nawet gorzej po stronie zadłużenia). Wytłumaczenie tego znajduje się w pkt. 3, którego fragment przytoczył(a) Anty_T, i chodzi po prostu o przygotowanie surowca do sezonu handlowego w IV kwartale (gdy cała Polska piecze ciasta itp itd). Potwierdzają to potężne ujemne przepływy operacyjne za III kwartał.

Jest to potężna i zarazem niepozorna firma, z niewielkim free floatem, stabilnym i wysokomarżowym biznesem, o dużej skali, zarządzana przez Holendrów, drogawa wskaźnikowo lecz ze wszech miar solidna po naprawie finansów, czyli jakoś tak od roku.


opennetpr
Dołączył: 2008-09-09
Wpisów: 688
Wysłane: 25 kwietnia 2009 10:59:19 przy kursie: 47,50 zł
Tu też był sygnał longa ale gdy puściłem skana zaczynając do tego tygodnia, sygnał był dwa dni temu i jeszcze się kształtuje w górę sygnał tyle że ten papier to taki falujący jest coś na wykresie.

szcmaciej
szcmaciej PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-09-26
Wpisów: 24
Wysłane: 1 lutego 2012 11:09:50 przy kursie: 50,00 zł
co sądzicie o sytuacji technicznej? spółka dość dużo spadła jakie szansę na odbicie??

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 22 marca 2012 19:34:37 przy kursie: 54,50 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 2011r Spółki Kruszwica SA, w tym wyników za 4kw

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 2011 roku Kruszwica niezbyt dobrze poradziła sobie w trudnych warunkach rynkowych. Sprzedaż co prawda wzrosła r/r o 22%, jednak wynikało to zasadniczo ze wzrostu cen poszczególnych produktów (ilościowo był blisko 4% spadek), a co gorsza istotnemu pogorszeniu uległa procentowa marża brutto na sprzedaży (spadek z 14,33 do 11,48%) oraz wyniki na dalszych poziomach rachunku zysków i strat – zysk operacyjny spadł r/r o 10%, a brutto i netto o 25%.
Przy rosnącej r/r o 11% sumie bilansowej oraz o 2% kapitałach własnych, pogorszenie odnotowano również w zakresie, i tak już relatywnie niskich, wskaźników ROA i ROE (spadek odpowiednio z 4,74 do 3,89% oraz z 6,24 do 4,5%).

Z punktu widzenia poszczególnych kwartałów pogorszenie wyników Spółki nabrało wyraźnego tempa w drugiej połowie 2011r, gdzie po kiepskim 3 kwartale niewiele lepiej Kruszwica zaprezentowała się w czwartym. Podobnie jak w przypadku wyników rocznych, w ostatnim kwartale 2011r Spółka odnotowała wzrost przychodów r/r o 31% (wyższą sprzedaż odnotowano we wszystkich asortymentach produktów) przy jednoczesnym pogorszeniu w zakresie procentowej marży brutto na sprzedaży (spadek w ujęciu kwartalnym r/r z 15,18 do 8,29%, a w ujęciu narastającym kw/kw z 13,43 do 11,48%); tak znaczny spadek marży był w znacznym stopniu spowodowany kiepskimi zbiorami rzepaku w kraju i koniecznością importu tego surowca z państw ościennych, co spowodowało istotny wzrost kosztów jego pozyskania. Na dalszych poziomach rachunku zysków i strat sytuacja prezentowała się jeszcze gorzej:
- po uwzględnieniu ogólnych kosztów administracyjnych (wzrost r/r o 5%) kwartalny zysk netto na sprzedaży spadł względem porównywalnego okresu roku ubiegłego o 52%;
- sporo większe aniżeli przed rokiem straty na pozostałej działalności (-12,6 wobec -2,7 mln zł), wynikające głównie z tytułu wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych i różnic kursowych, przyczyniły się do spadku zysku operacyjnego o 87%;
- ujemnie na kolejne poziomy wynikowe wpłynęły również wyższe aniżeli przed rokiem koszty finansowe netto, o których wielkości decydują głównie odsetki od kredytów i pożyczek; w rezultacie na poziomie brutto Spółka zanotowała nieco ponad 5 mln zł straty wobec 25 mln zł zysku przed rokiem (spadek o 120%), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie netto zaraportowano 4,2 mln zł straty wobec 19,5 mln zł zysku przed rokiem (spadek o 122%).

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Spółki (silne uzależnienie od cen rzepaku nabywanego w okresie letnim i stanowiącego główny surowiec w produkcji, stopy procentowej wpływającej na koszt finansowania tych zakupów oraz kursu walutowego determinującego konkurencyjność produktów Spółki na rynku zagranicznym) w dużym stopniu wykorzystuje ona instrumenty pochodne celem zabezpieczenia się przed zmianami na rynku towarowym, walutowym i stopy procentowej, co istotnie wpływa na jej końcowe wyniki finansowe. Należy również zauważyć, że z racji tego iż rzepak nabywany w lecie jest następnie wykorzystywany w kolejnych kwartałach, jego cena nabycia istotnie determinuje koszt własny produkcji Spółki i powoduje że wyniki finansowe uzyskiwane w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego (stare zbiory rzepaku) mogą istotnie odbiegać od tych w drugim półroczu (nowe zbiory rzepaku), co dobitnie widać po wynikach kwartalnych w roku 2011. Dodatkowo warto dodać, że zakupy rzepaku Spółka finansuje przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych, stąd w 3kw mamy do czynienia ze skokowym przyrostem zobowiązań, które następnie są w trakcie roku spłacane.

W odróżnieniu od rachunku zysków i strat kwartalne przepływy pieniężne Kruszwicy prezentują się całkiem korzystnie:
- mamy typowo rozwojowy układ sald (+ – –) z solidnym dopływem gotówki na poziomie ogólnym (+26 mln zł);
- księgowa strata powiększona o inne odpływy środków pieniężnych (głównie wzrost należności i spłata zobowiązań handlowych) została z dużą nadwyżką pokryta za sprawą wykorzystania zapasów i rozliczenia instrumentów pochodnych, co pozwoliło wygenerować na działalności operacyjnej blisko 99 mln zł gotówki;
- ujemne saldo z działalności inwestycyjnej (-11 mln zł) wiązało się głównie ze zmianami w zakresie majątku produkcyjnego, aczkolwiek tylko na skalę pozwalającą na jego odtworzenie (wydatki netto na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne były niemal równe ich bieżącej amortyzacji);
- z kolei ujemne na blisko 62 mln zł przepływy z działalności finansowej są efektem korekty in minus wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek wykazanych w raporcie za 3kw.

Można powiedzieć, że jest to pewien symptom poprawy po 3kw, który z punktu widzenia przepływów pieniężnych był fatalny (nieco ponad 0,5 mld zł odpływu z działalności operacyjnej, relatywnie niewielkie ujemne przepływy inwestycyjne oraz 460 mln zł wpływów z kredytów) i zaważył na całorocznych saldach.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2011 roku sytuacja finansowa Kruszwicy przedstawia się generalnie poprawnie (rating BBB). Należy jednocześnie w tym miejscu zauważyć, że podlega ona wyraźnym wahaniom (zmiany w zakresie zadłużenia oraz struktury aktywów i pasywów) z racji wspomnianej już wcześniej specyfiki jej działalności (zakupy rzepaku w połowie roku finansowane kredytem). W związku z tym początek roku pod względem wskaźnikowym jest zazwyczaj dużo lepszy (AAA) niż koniec (BBB).

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automatyczne metody wyceny wskazują na spore przewartościowanie akcji Kruszwicy na GPW w Warszawie – tylko nieliczne metody mnożnikowe (C/WK, C/Ps i EV/Ps) wyceniają jej akcje wyżej od rynku, a pozostałe metody wskazują na ceny ponad połowę niższe od rynkowej. Z racji wysokich kosztów zakupu rzepaku w u.r. wyniki Spółki w perspektywie kolejnych dwóch kwartałów będą nadal pod sporym wpływem tego niekorzystnego czynnika co zdaje się dyskontować rynek od czasu raportu za 3kw.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

szcmaciej
szcmaciej PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-09-26
Wpisów: 24
Wysłane: 13 lipca 2012 15:34:38 przy kursie: 25,38 zł
co sądzicie o sytuacji tej spółki gdzie jest dołek bo ciągle spada i dla czego? wyniki za ostatni kwartał nie są złe a tu taki spadek z ponad 80zł na 25 zł to dość sporo, papier mało płynny ale aż się kusi o jakieś odreagowanie po takich spadkach. Od września zeszłego roku trend spadkowy pokusi się ktoś o fachową analizę techniczną??

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 2 września 2012 10:11:24 przy kursie: 32,99 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Spółki Kruszwica SA za 2kw 2012r

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W związku z sezonowością oraz specyfiką działalności Spółki, o której pisałem w omówieniu sprawozdania po 4kw, wyniki pierwszego półroczna 2012r były naznaczone tymi samymi problemami co w 2011r. W efekcie, mimo wzrostu sprzedaży r/r o 21%, zysk brutto na sprzedaży spadł o 21% (koszty własne wzrosły o 26%), wynik netto na sprzedaży o 150% (25-proc. wzrost ogólnych kosztów administracyjnych, w tym część w związku z restrukturyzacją Spółki), wynik operacyjny o 120%, a brutto i netto o ok. 135-136% (należy zauważyć, że wyżej wymienione zmiany wskazują, iż Spółka od poziomu wyniku netto na sprzedaży notowała straty wobec zysków w porównywalnym okresie roku ubiegłego). Jednocześnie, wyniki drugiego kwartału br., mimo złowieszczo prezentujących się minusów, można odczytywać jako względnie pozytywne. W odróżnieniu od wcześniejszych okresów sprawozdawczych wzrostowi przychodów Kruszwicy (+11%) towarzyszyła poprawa marży brutto (+186%). Co prawda na poziomie netto sprzedaży Spółka i tak zeszła pod kreskę (ogólne koszty administracyjne wzrosły o 31%), ale minus był ponad połowę mniejszy niż przed rokiem (-13 wobec -27 mln zł). Wyniki na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat są natomiast w dużym stopniu zależne od wycen niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych. Akurat w br. wyceny te były dla Spółki niekorzystne (-17 mln zł), podczas gdy rok wcześniej istotnie poprawiły wynik operacyjny (+73 mln zł). Z tego też względu na poziomie operacyjnym kwartalna zmiana wyniku wyniosła r/r aż -221%, na poziomie brutto -234%, a na netto -236%.

Od strony wartościowej sytuację wynikową Spółki w 2kw przedstawiono poniżej na wykresie [jednostka – tys. zł]


kliknij, aby powiększyć


Słabsze wyniki uzyskane przez Spółkę w 1 i 2 kw br. musiały się negatywnie przełożyć na poszczególne wskaźniki rentowności. Należy w tym miejscu jednak pamiętać o zniekształceniach spowodowanych wycenami niezrealizowanych instrumentów pochodnych i różnic kursowych. Patrząc się na wskaźnik nieobciążony tymi zdarzeniami (rentowność sprzedaży) widać wyhamowanie negatywnych tendencji w okresie 2kw (wykres poniżej), przy czym z wyrokowaniem odnośnie dalszego rozwoju sytuacji należałoby się wstrzymać do raportu za kolejny okres sprawozdawczy (za 3kw).


kliknij, aby powiększyć


Warto tu odnotować, że z puntu widzenia specyfiki działalności Spółki okres 3kw jest najważniejszy dla całorocznych jej wyników, gdyż wtedy zakupywany jest rzepak, który stanowi bazę produkcyjną na cały rok (choć jak przyznaje sama Spółka rzadko zdarza się od razu kupić całość) – występuje wtedy skokowy wzrost sumy bilansowej Kruszwicy oraz zadłużenia oprocentowanego (wykres poniżej). W tym kontekście obecna stabilizacja giełdowych notowań rzepaku na wysokich poziomach oraz szacunki mniejszych zbiorów niż przed rokiem raczej nie wróżą dobrze Spółce.


kliknij, aby powiększyć


Kwartalne przepływy pieniężne Kruszwicy, jak w każdym kwartale poza 3, układają się bardzo typowo dla tej Spółki (wykres poniżej):
- wypracowanie gotówki z działalności operacyjnej, głównie w związku z upłynnianiem zapasów oraz ściąganiem należności (w br. wyniosły one 150 mln zł);
- ujemne saldo z działalności inwestycyjnej informujące o odtwarzaniu majątku produkcyjnego (w br. wyniosło ono -3,2 mln zł i pozwoliło jedynie w ok. 1/3 odtworzyć składniki rzeczowe i niematerialne);
- z kolei ujemne przepływy z działalności finansowej wynikają ze spłaty, zaciągniętych na poczet sfinansowania zakupów rzepaku, kredytów i pożyczek oraz ponoszonych płatności odsetkowych (w br. wyniosły one -162,6 mln zł).
Tak więc na poziomie ogólnym w 2kw 2012r Spółka zanotowała odpływ gotówki w kwocie ok. 15 mln zł, co ograniczyło jej zasoby środków pieniężnych wykazywanych w bilansie do raptem 300 tys. zł.


kliknij, aby powiększyć


W ujęciu narastającym za 12m, sytuacja Spółki w zakresie przepływów pieniężnych nie prezentuje się jednak zbyt korzystnie – od jakiegoś czasu ma ona problem z wypracowywaniem gotówki z działalności operacyjnej, a jedyne wpływy notuje z działalności finansowej. Do poprzedniego kwartału udawało się mimo wszystko utrzymać dodatnie saldo na poziomie ogólnym, ale w omawianym okresie solidnie zeszło ono pod kreskę (wykres poniżej).


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2kw 2012 roku sytuacja finansowa Kruszwicy, za sprawą ograniczenia zadłużenia, uległa sezonowej poprawie (rating AA-). Trzeci kwartał przyniesie z pewnością ponowny spadek ratingu w okolice BBB (wtedy Spółka zaciąga kredyty i pożyczki aby sfinansować zakupy rzepaku, co niekorzystnie odbija się na poziomie zadłużenia oraz strukturze aktywów i pasywów powodując spore odchylenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto od jego poziomu w Spółce). Jednakże, mimo tych wahań sytuację Spółki należy ocenić jako całkiem korzystną – niezależnie od okresu analizy, w ostatnich latach aktywa trwałe zawsze mają pełne pokrycie w kapitałach własnych, aktywa obrotowe spokojnie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe, a kapitał obrotowy jest na względnie stabilnym poziomie ponad 200 mln zł.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automatyczne metody wyceny nadal wskazują na spore przewartościowanie akcji Kruszwicy na GPW w Warszawie. Jak zauważyłem w omówieniu na wyniki Kruszwicy kolosalny wpływ mają ceny zakupu rzepaku w 3kw danego roku obrachunkowego oraz koszty zadłużenia. Obecnie, sytuacja w tym zakresie nie sprzyja Spółce wobec czego trudno o jakiś zdecydowany pozytywny przełom.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

szcmaciej
szcmaciej PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-09-26
Wpisów: 24
Wysłane: 18 lutego 2013 13:27:12 przy kursie: 27,30 zł
Witam, chciał bym się dowiedzieć co sądzicie o tej spółce i jak zapowiada się dla niej ten rok, ogólnie spółka stabilna a jej cena spadła z ponad 60 zł do okolic 30 i jakiś czas utrzymuje się już w trendzie bocznym, myślę że kurs powinien powoli iść w kierunku północnym ostatnio opór na 31 zł okazał się zbyt silny.
Było by dobrze jak wypowiedział się ktoś kto zna się na AT.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 26 marca 2013 21:00:20 przy kursie: 29,50 zł
OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUSZWICA SA (GKK)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po raz kolejny wyniki Kruszwicy naznaczone są trudną sytuacją na rynku rzepaku (słabe zbiory – wysokie ceny). W związku z tym, pomimo iż uzyskuje ona wzrost sprzedaży (przede wszystkim z racji wyższych cen swoich produktów), to na poszczególnych poziomach wynikowych notuje regres w ujęciu r/r. Nie inaczej było w 2012r, w którym przychody wzrosły względem roku poprzedniego o 16%, przy jednoczesnym spadku zysku brutto na sprzedaży o 11%, zysku netto na sprzedaży o 76%, zysku operacyjnym o 39%, zysku brutto o 86%, a netto o 89%.

In minus na wyniki GKK w analizowanym okresie rzutowała przeprowadzana restrukturyzacja (a właściwie likwidacja zakładu produkcyjnego w Warszawie), której koszty (likwidacja środków trwałych oraz odprawy pracownicze) wyniosły ponad 20 mln zł, oraz zakup w listopadzie u.r. spółki ZPT Elmilk Sp. z o.o. (margaryny konsumenckie), która pogorszyła skonsolidowany wynik operacyjny o ok. 1 mln zł. Jednocześnie jednak bardzo pozytywny wpływ na wynik operacyjny Grupy w 2012r miał zysk z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych i różnic kursowych, który wyniósł blisko 19 mln zł wobec 35 mln zł straty przed rokiem.

Z punktu widzenia segmentów produktowych należy zauważyć, że słabe końcowe wyniki GKK w 2012r są głównie rezultatem działalności w obszarze produktów spożywczych (FOOD), gdzie Grupa odnotowała r/r blisko 200-proc. spadek zysku operacyjnego (w 4kw spadek wyniósł 54%). Jednocześnie w segmencie produktów masowych (AGRI) Grupa poradziła sobie bardzo dobrze (choć pozytywny wynik to w dużym stopniu efekt korzystnej wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych i różnic kursowych), uzyskując r/r wzrost zysku operacyjnego o 68% (w przypadku 4kw wykazano ok. 34 mln zł zysku wobec ok. 3 mln zł straty przed rokiem).

Jeśli chodzi o wyniki GKK w okresie 4kw, to mimo iż cechują się one generalnie progresją w ujęciu r/r (podobnie zresztą jak w 3kw) wskazują zarazem na problemy w zakresie efektywności core biznesu. Wysokie ceny rzepaku nie do końca dają się przerzucić na finalnych nabywców produktów Grupy, co niekorzystnie wpływa na uzyskiwaną marżę gross profit. W związku z tym przy wzroście przychodów w 4kw o ok. 17% w ujęciu r/r zysk brutto na sprzedaży poprawił się już o mniej niż 15%. Ponadto ze względu na coraz większą konkurencję Grupa ponosi coraz to wyższe koszty sprzedaży (m.in. w związku z większymi nakładami reklamowymi), a do tego w u.r. doszły wspomniane wcześniej koszty restrukturyzacji. W efekcie na poziomie wyniku netto na sprzedaży był już r/r spadek zysku o 3%. Dużym wsparciem dla dalszych poziomów wynikowych GKK okazała się w u.r. (zarówno w 4 jak i 3kw) korzystna wycena niezrealizowanych instrumentów pochodnych i różnic kursowych. Dzięki temu w 4kw u.r. Grupa mogła pochwalić się r/r wzrostem zysku operacyjnego o 805% i nawet nieco wyższe niż przed rokiem koszty finansowe nie zmieniły już do końca rachunku zysków i strat tego pozytywnego obrazu sytuacji (na poziomie brutto i netto Grupa wykazała solidne zyski wobec strat przed rokiem). Od strony wartościowej opisaną wyżej sytuację wynikową GKK w 4kw przedstawiono poniżej na wykresie (jednostka – tys. zł)


Patrząc się na tendencje wynikowe GKK w szerszej perspektywie czasowej oraz w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %), mimo poprawy wyników końcowych, jaka miała miejsce w ostatnich dwóch kwartałach 2012r, cały czas widać pat w obszarze działalności podstawowej – rentowność brutto sprzedaży w całym 2012 roku praktycznie ani drgnęła. Stąd też do wyraźnych wzrostów wskaźników rentowności opartych na zysku operacyjnym, brutto czy netto należałoby podchodzić z rezerwą, gdyż równie dobrze w kolejnym okresie sprawozdawczym możemy być świadkami sytuacji odwrotnej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Podstawową kwestią dla przyszłych wyników Grupy są tegoroczne zbiory rzepaku. Jeszcze w grudniu ostrożnie zakładano wzrost zbiorów co mogłoby wpłynąć na obniżkę cen, jednakowoż obecna aura może te prognozy zrewidować.

Jeśli chodzi o sytuację GKK w obszarze przepływów pieniężnych to w ujęciu narastającym za 12m można zauważyć (wykres poniżej, jednostka – tys. zł), że Grupie w końcu udało się wypracować gotówkę na działalności operacyjnej (z której większość stanowi nadwyżka finansowa – zysk netto + amortyzacja) co niewątpliwie należy uznać za pozytyw. Niestety w ujęciu wartościowym nie była to kwota wystarczające na pokrycie wydatków inwestycyjnych (które nie pozwoliły nawet w połowie na odtworzenie zamortyzowanego majątku trwałego) i finansowych. Stąd też na poziomie ogólnym mamy odpływ środków pieniężnych rzędu 24 mln zł.


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego 2012 roku sytuacja finansowa GKK, za sprawą ograniczenia zadłużenia, uległa sezonowej poprawie (rating BBB-). Kolejne okresy sprawozdawczy przyniosą z pewnością dalszą jej poprawę, aż do 3kw – wtedy Grupa zaciąga kredyty i pożyczki aby sfinansować zakupy rzepaku, co niekorzystnie odbija się na poziomie zadłużenia oraz strukturze aktywów i pasywów, powodując przy okazji spore odchylenia w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto od stanu jego posiadania. Sytuację tę przybliżono na wykresach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jednakże, mimo tych wahań, podobnie jak w poprzednich „omówieniach”, sytuację finansową GKK należy ocenić jako całkiem korzystną – niezależnie od okresu analizy aktywa trwałe ostatnimi laty zawsze mają pełne pokrycie w kapitałach własnych, aktywa obrotowe spokojnie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe, a kapitał obrotowy jest na względnie stabilnym poziomie nieco ponad 200 mln zł.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automaty wyceny nadal wskazują na spore przewartościowanie akcji Kruszwicy na GPW w Warszawie, przy czym wskazania poszczególnych metod są bardzo rozbieżne. Bez informacji o lepszych zbiorach rzepaku raczej trudno będzie w przypadku Kruszwicy o przełom in plus w wynikach core biznesu oraz trwałą poprawę notowań.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


irozbi
irozbi PREMIUM
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 156
Wysłane: 16 maja 2013 18:13:40 przy kursie: 34,00 zł
Czy można prosić o komentarz do wyników za IQ?

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 17 maja 2013 07:32:24 przy kursie: 34,00 zł
OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1KW 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUSZWICA SA (GKK)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyniki zaraportowane przez GK Kruszwica za 1kw 2013r można uznać za względnie korzystne. Co prawda w związku ze znacznym spadkiem sprzedaży oleju rzepakowego luzem (wolumenowo -55%) skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem zmniejszyły się r/r o 2% (niekorzystne tendencje w zakresie oleju surowego udało się w dużej mierze zrekompensować wzrostem sprzedaży olejów rafinowanych i margaryn konsumenckich), jednocześnie jednak, w odróżnieniu od wcześniejszych okresów sprawozdawczych, udało się istotnie ograniczyć koszty własne sprzedaży (spadek r/r o 7%), co pozwoliło na uzyskanie dużo wyższej marży gross profit (11,2 wobec 6,7% przed rokiem) i tym samym blisko 63-proc. progresu w zakresie zysku brutto na sprzedaży. Uzyskane poziomy wyniku core biznesu były na tyle wysokie, że nawet po uwzględnieniu 24-proc. wzrostu ogólnych kosztów administracyjnych (w tym głównie kosztów sprzedaży) poprawa wyniku netto na sprzedaży w ujęciu r/r była wyraźna. Kolejne poziomy wynikowe wskazują już niestety na niższe wartości w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym należy zauważyć, że wynika to przede wszystkim z dużo niższych zysków z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych (6,2 wobec 29,6 mln zł przed rokiem). Pewnym wsparciem dla końcowych wyników okazały się natomiast nieco niższe niż przed rokiem koszty finansowe netto. W rezultacie na poziomie operacyjnym Grupa odnotowała r/r spadek zysku rzędu 20%, a na poziomie brutto i netto odpowiednio 17 i 16%. Od strony wartościowej opisaną wyżej sytuację wynikową GKK w 1kw b.r. przedstawiono poniżej na wykresie (jednostka – tys. zł)


Z punktu widzenia segmentów produktowych należy zauważyć, że w 1kw b.r. niekorzystnie na wyniki GKK wpłynęła działalność w obszarze produktów masowych (AGRI; udział w sprzedaży ok. 34%), gdzie Grupa odnotowała r/r blisko 20-proc. spadek przychodów oraz 56-proc. spadek zysku operacyjnego (marża ebit spadła r/r z 9 do 5%). Jednocześnie w segmencie produktów spożywczych (FOOD; udział w sprzedaży ok. 66%) w analizowanym okresie Grupa poradziła sobie dużo lepiej, uzyskując r/r wzrost przychodów o 10%, a zysku operacyjnego o 196% (marża ebit wzrosła r/r z 1 do 3%).

Patrząc się na tendencje wynikowe GKK w szerszej perspektywie czasowej oraz w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %), daje się zauważyć lekką poprawę sytuacji w obszarze działalności podstawowej – po okresie dłuższej stabilizacji wzrosła wyraźniej rentowność sprzedaży (marża gross profit). Jednocześnie jednak, z uwagi na spory wpływ wyników z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych, w przypadku pozostałych poziomów wynikowych i wskaźników rentowności mamy małą „huśtawkę” – po korzystnym 3 i 4kw u.r. w 1kw b.r. mamy mały regres.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jak zauważono już w poprzednich omówieniach, podstawową kwestią dla przyszłych wyników Grupy będą informacje o zbiorach rzepaku. Jak na razie prognozy w tym zakresie są optymistyczne - www.portalspozywczy.pl/klucze/....

Jeśli chodzi o sytuację GKK w obszarze przepływów pieniężnych to w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) można zauważyć, że Grupa na poziomie salda ogólnego nadal jest pod kreską – dodatnia gotówka z działalności operacyjnej i finansowej nie wystarcza do pokrycia wydatków inwestycyjnych netto.


Sam 1kw b.r. przyniósł niewielką poprawę w tym zakresie, gdyż mimo iż zamknął się ujemnym saldem to było ono o blisko 10 mln zł mniejsze niż przed rokiem (-0,5 wobec -10,8 mln zł).

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1kw 2013 roku sytuacja finansowa GKK, za sprawą stopniowej spłaty zadłużenia, uległa dalszej sezonowej poprawie (rating A-). Taki stan rzeczy tradycyjnie będzie trwał do 3kw, kiedy Grupa zaciąga kredyty i pożyczki aby sfinansować zakupy rzepaku, co in minus wpływa na poziomie zadłużenia oraz strukturę aktywów i pasywów, powodując przy okazji spore odchylenia w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto od stanu jego posiadania. Sytuację tę przybliżono na wykresach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Mimo wszystko jednak, jak zauważono już w poprzednich „omówieniach”, sytuację finansową GKK należy ocenić jako całkiem korzystną – niezależnie od okresu analizy aktywa trwałe mają pełne pokrycie w kapitałach własnych, aktywa obrotowe spokojnie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe, a kapitał obrotowy jest na względnie stabilnym poziomie nieco ponad 200 mln zł.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Ocena sytuacji rynkowej
Generalnie w zakresie stosowanych w serwisie automatów wyceny mamy podobną sytuację do tej z poprzedniego „omówienia” – ogólne wskazanie przewartościowania akcji Kruszwicy na GPW w Warszawie, przy dużych rozbieżnościach poszczególnych metod. Jakkolwiek, przy założeniu dobrych zbiorów rzepaku, wyniki core biznesu Spółki powinny ulegać poprawie, to niewiadomą pozostaje wpływ wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych i różnic kursowych, które rzutują na wyniki końcowe.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

BalROCK
Dołączył: 2013-06-09
Wpisów: 124
Wysłane: 9 czerwca 2013 22:34:39 przy kursie: 33,69 zł
podpowiedzcie, bo nie kumam

na podstawie jakich danych kruszwica znalazła się w proponowanym portfelu na parkiet.com jako spółka o ciekawych fundamentach na czerwiec, skoro ma c/ZO=26, c/z=1200 bandhead ROE=0,1% przy średniej dla branży koło 5%. Można by tak mnożyć współczynniki.

Niech ktoś wyedukowany podpowie, no może ja czegoś nie kumam

PS. jestem nowy na forum, przepraszam, że wcześniej się nie przedstawiłem, ale tak mnie to zbulwersowało/zdziwiło, że musiałem napisać już teraz :)

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 601
Wysłane: 9 czerwca 2013 23:04:15 przy kursie: 33,69 zł
Będzie to pewnie nietaktem, ale o który tekst chodzi? Mógłbyś wrzucić linka i cytat?BalROCK
Dołączył: 2013-06-09
Wpisów: 124
Wysłane: 10 czerwca 2013 07:47:39 przy kursie: 33,69 zł
niestety nie mogę teraz tekstu znaleźć na stronie, natomaist na tej stronie widać okładkę wydania papierkowego

archiwum.parkiet.com/wydanie/s...

na której pośród kilku innych spółek polecają właśnie kruszwicę. jak znajdę link do internetowej wersji to podrzucę

EDIT: nie mogę znaleźc tego tekstu na stronie, nie wiem o co chodzi, ale z parkiet.com tak mam czasami, przepraszam za zamieszanie.

Nie zmienia to faktu, że spółka pojawia się na pierwszej stronie papierowej wersji (w której pewnie jest ten sam tekst, tylko rozszerzony w stosunku do internetowej wersji) jako rekomendacja, i że wskaźniki wprost pokazują słabe parametry. IMO zbioru rzepaku mogą być w tym roku takie sobie (pogoda), więc szanse na poprawę słąbe (wysoki koszt zakupu rzepaku)
Edytowany: 10 czerwca 2013 08:06

rafsty
rafsty PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 276
Wysłane: 10 czerwca 2013 11:04:19 przy kursie: 33,25 zł
To jest ten link: klik , ale płatny.

BalROCK
Dołączył: 2013-06-09
Wpisów: 124
Wysłane: 10 czerwca 2013 11:17:20 przy kursie: 33,25 zł
i właśnie tego nie kumam w tym ich serwisie, czytałem ten artykuł bodaj 2 czy 3 czerwca i czytałem go całego, nigdzie nie mogę znaleźć informacji na jakich zasadach oni udostępniają artykuły płatne za fee od czasu do czasu - przypadkowo

ale, do spółki wrócę, co z tymi c/z na poziomie 1200 i marżami niemal ujemnych ???

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 601
Wysłane: 10 czerwca 2013 11:39:25 przy kursie: 33,25 zł
Sądząc po tytule:
Cytat:
Analitycy-techniczny-typuja-spolki-do-portfela--Parkietu

ta strategia nie bierze pod uwagę fundamentów, tylko układy kresek na wykresie.
Wskaźniki i statystyki notowań można śledzić tutaj
www.attrader.pl/pl/akcje/KRUSZ...

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 4 września 2013 16:39:53 przy kursie: 43,80 zł
Omówienie wyników i sytuacji finansowej GK Kruszwica S.A. na podstawie sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2013 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W okresie drugiego kwartału 2013r GK Kruszwica kontynuowała pozytywne tendencje wynikowe w ujęciu r/r w obszarze działalności podstawowej, jakie pojawiły się w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży poprawiły się o 2% (podobnie jak w 1kw problemy na rynku oleju rzepakowego luzem udało się zrekompensować wzrostem sprzedaży olejów rafinowanych i margaryn konsumenckich), co przy zdecydowanie wyższej marży brutto (9,6 wobec 6,8% przed rokiem) pozwoliło wykazać blisko 45-proc. progres na poziomie zysku brutto na sprzedaży. Korzystne zmiany w zakresie wyników core biznesu były kontynuowane również na dalszych poziomach rachunku zysków i strat, co począwszy od wyniku netto na sprzedaży a na ostatecznym wyniku netto kończąc pozwoliło zaraportować GKK solidne zyski wobec strat przed rokiem. Wpływ na taki obraz sytuacji miały kolejno: ograniczenie o 22% ogólnych kosztów administracyjnych, lepsze wyniki związane z wycenami niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych (1,6 mln zł zysku wobec ponad 30 mln zł straty przed rokiem) oraz nieco niższe niż przed rokiem koszty finansowe netto (2,5 wobec 3,2 mln zł). Od strony wartościowej opisaną wyżej sytuację wynikową GKK w 2kw b.r. przedstawiono poniżej na wykresie (jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia segmentów produktowych działalność Grupy w 2kw b.r. ponownie cechowała się spadkiem sprzedaży w obszarze produktów masowych (AGRI; udział w sprzedaży ok. 35%), przy czym w porównaniu z sytuacją w 1kw udało się odwrócić niekorzystne tendencje w zakresie jego dochodowości operacyjnej (przychody zmniejszyły się r/r o 15%, przy zmniejszeniu ujemnej marży ebit z -6,3 do -0,3%). W segmencie produktów spożywczych (FOOD; udział w sprzedaży ok. 65%) w analizowanym okresie, podobnie jak w 1kw b.r., Grupa poradziła sobie dużo lepiej, uzyskując r/r wzrost przychodów o 15% oraz uzyskując na poziomie operacyjnym zysk wobec straty przed rokiem (marża ebit wzrosła r/r z -10 do +4%).

Patrząc się na tendencje wynikowe GKK w szerszej perspektywie czasowej oraz w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić coraz wyraźniejszą poprawę sytuacji. Jednocześnie jednak w odniesieniu do końcowych wyników finansowych oraz bazujących na nich wskaźników rentowności trzeba mieć świadomość istotnego wpływu wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jak zauważono już w poprzednich omówieniach, podstawową kwestią dla przyszłych wyników Grupy są informacje o zbiorach i cenach rzepaku w okresie letnim (duża podaż rzepaku to niższe ceny, a tym samym i koszty jego zakupu). Mimo pewnych zawirowań pogodowych, tegoroczne zbiory rzepaku, zgodnie z wcześniejszymi prognozami, powinny być udane i tym samym stanowić szansę na dalszą poprawę wyników GKK (oczywiście o ile jego cena nie będzie podlegała dalszej dynamicznej zniżce).

Jeśli chodzi o sytuację GKK w obszarze przepływów pieniężnych to w ujęciu r/r uległa ona zdecydowanej poprawie. W okresie 2kw b.r. Grupa wypracowała dużo większą gotówkę z działalności operacyjnej aniżeli przed rokiem (235 wobec 150 mln zł, z czego ok. 20 mln zł stanowiła nadwyżka finansowa netto), która pozwoliła niemal w pełni pokryć wydatki netto na działalności inwestycyjnej (2,3 mln zł) i finansowej (-233,1 mln zł). Dla porównania przed rokiem, przy podobnej strukturze przepływów, na poziomie salda ogólnego wykazano blisko 15 mln zł odpływu gotówki.

Jak można się domyślić wyniki te bardzo korzystnie przełożyły się na sytuację GKK w zakresie przepływów w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł), gdzie pojawiło się blisko 1 mln zł nadwyżki gotówki wypracowanej z działalności operacyjnej nad inwestycyjnymi i finansowymi wydatkami netto.


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2013 roku sytuacja finansowa GKK, za sprawą stopniowej spłaty zadłużenia, uległa dalszej sezonowej poprawie (rating AAA). Taki stan rzeczy tradycyjnie ulegnie zmianie w 3kw, kiedy Grupa zaciąga kredyty i pożyczki, aby sfinansować zakupy rzepaku, co in minus wpływa na poziomie zadłużenia oraz strukturę aktywów i pasywów, powodując przy okazji spore odchylenia w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto od stanu jego posiadania. Sytuację tę przybliżono na wykresach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Sytuacja finansowa GKK z punktu widzenia podstawowych wskaźników płynności i zadłużenia niezależnie od okresu analizy prezentuje się korzystnie – aktywa trwałe mają pełne pokrycie w kapitałach własnych, aktywa obrotowe z bezpieczną nadwyżką pokrywają zobowiązania krótkoterminowe, a kapitał obrotowy utrzymuje się na dodatnim poziomie ponad 200 mln zł.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują na dzień analizy na optymalną wycenę akcji Kruszwicy na GPW, choć jednocześnie należy zauważyć, że jest to w głównej mierze efekt wysokich wycen mnożnikowych (dochodowo i majątkowo akcje GKK są wyceniane grubo poniżej ceny rynkowej). Niskie ceny rzepaku w okresie letnim dają szansę na kontynuację poprawy wyników Grupy na poziomie core biznesu, przy czym w przypadku wyników końcowych (decydujących dla większości automatów wyceny) standardowo dużo będzie zależeć od kształtowania się sytuacji w obszarze niezrealizowanych instrumentów pochodnych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

irozbi
irozbi PREMIUM
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 156
Wysłane: 24 marca 2014 23:36:44 przy kursie: 68,00 zł
Witam, proszę o analizę wynikow. Dziękuje!


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,530 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d