pixelg
NEUCA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NEUCA [NEU]

AKTUALNY KURS: 784,00 zł (-0,51%) 18-06-2021 13:44
Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 29 sierpnia 2013 15:15:07 przy kursie: 201,50 zł
Zachęcam do zapoznania się z prezentacją podsumowującą wyniki w I półroczu:

neuca.stockwatch.pl/prezentacj...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 652
Wysłane: 1 września 2013 20:11:07 przy kursie: 200,50 zł
Neuca po raz kolejny pokazała bardzo dobry wynik, który był zgodny z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez PAP. Spółka zdecydowała się nie walczyć na siłę o rynek, co w zamierzeniu ma pozwolić budować marżę i wynik. Wygląda, że strategia się do tej pory sprawdza, choć tak naprawdę ciężko to ocenić ze względu na zmiany w samej Spółce(wprowadzenie wysokomarżowych marek własnych), jak też zmian w otoczeniu regulacyjnym.

Jedno jest pewne. Neuca traci udziały w rynku, co obrazuje mniejszy wzrost przychodów w drugim kwartale(0,4%) od wzrostu rynku hurtu aptecznego(7%). Nie ma w tym miejscu zaskoczenia, bo tendencja ta utrzymuje się od dłuższego czasu. Jeszcze w 2011 spółka notowała udziały na poziomie ponad 30%, a obecnie jest to 4 punkty procentowe niżej. Utrata ta jest świadoma i skalkulowana. Spóła prawdopodobnie wycofała się z obsługi aptek, które zamawiały często, a niskie wolumeny, co rodziło wysokie koszty sprzedaży i obsługi.

Na samą rentowność brutto na sprzedaży nie powinno mieć to istotnego wpływu, a ta dość dynamicznie się zmienia na przestrzeni ostatnich kwartałów:

kliknij, aby powiększyć


O ile spadek marży w pierwszym kwartale tego roku nie jest zaskoczeniem i wydaje się być dla wszystkich zrozumiały(niższe narzuty ustawowe), to już mechanizm wzrostu marży w roku 2012 związany z ustawą refundacyjną nie jest dla wszystkich oczywisty. Otóż ustawa wprowadziła sztywną marżę na leki refundowane. Wcześniej marża ta była tylko ograniczona od góry, a dystrybutorzy działali znacznie poniżej tego progu konkurując o apteki. Może zaskakiwać obecny wzrost marży w stosunku do pierwszego kwartału roku. Nie wyjaśnia tego nawet zwiększenie udziału marek własnych w zysku operacyjnym.


kliknij, aby powiększyć

Jeśli dodamy proporcjonalnie do wyniku operacyjnego koszty sprzedaży i zarządu dostaniemy estymację zysku brutto marek własnych, a z tego można policzyć marżę ihandlową brutto i zobaczyć jak wpływa jej zmiana na wynik brutto segmentu. Da nam to około 300 tys większy wynik niż przy marży notowanej w poprzednim kwartale Stosując podobny zabieg, tzn odnosząc do obecnych przychodów marżę z poprzedniego kwartału dla rachunku wyników dostaniemy różnicę w wyniku na kwotę około 3,8.

Bardzo dobrze wygląda w spółce kontrola kosztów korporacyjnych.

kliknij, aby powiększyć


Pomimo faktu wypracowania niższego wyniku brutto na sprzedaży o kwotę 3,1M w porównaniu do odpowiadającego roku poprzedniego(co wynika głównie z obniżki ustawowej marży od początku tego roku w segmencie obrotu hurtowego lekami na receptę), to zysk ze sprzedaży wzrasta o 5,9M. Koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o 15%, natomiast koszty sprzedaży o 3,9%, co w sumie dało 9M oszczędności. Ostatecznie zysk ze sprzedaży wyniósł 32M, natomiast wynik operacyjny 25M złotych. Jak widać sporo zabierają pozostałej koszty operacyjne netto. W drugim kwartale spisano należności na kwotę 1,7M a przede wszystkim odpisano 5,5M niedoborów magazynowych.

Linia finansowa jest dla wyniku zupełnie neutralna. Średniokwartalne saldo kredytów obniżyło się o 32% a dodatkowo znacząco spadły rynkowe stopy oprocentowania długu.

Największym mankamentem sprawozdania są niskie przepływy operacyjne.

kliknij, aby powiększyć

Mnóstwo gotówki zassał kapitał obrotowy, co nie do końca ma uzasadnienie we wzroście sprzedaży. Proszę zauważyć, że przychody spadły względem poprzedniego kwartału o 114M, natomiast należności handlowe wzrosły zarówno w ujęciu bilansowym jaki przepływowym, pomimo tego, że ich czas rotacji jest znacząco krótszy od kwartału. Taka anomalia może się pojawić chwilowo, natomiast w jeśli sytuacja potrwa można się nieco niepokoić.

Spółka prognozuje 77M złotych wyniku netto po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych, natomiast jej wycena rynkowa sięga obecnie 904M złotych. Jeśli przyjąć WACC z ostatniej rekomendacji BGŻ(212PLN/akcję z FCFF), to można wnioskować, że rynek oczekuje 80,5M powtarzalnego wyniku netto.(Za ostatnie 12 miesięcy jest to 81M). Z jednej strony mamy gwarancję obniżki marży w hurcie o kolejny punkt procentowy w 2014r, z drugiej wzrost znaczenia marek własnych i oczekiwany wzrost rynku aptecznego. Jeśli leki Rx to około połowa sprzedaży to spadek marży brutto może wynieść nawet 29M, co przekłada się na 23M zysku netto. Sporo.
Jeśli na tak skorygowany wynik netto nałożymy ciągły wzrost rynku o 3% i utrzymanie udziałów, to dostaniemy 915M złotych kapitalizacji. Przy wzroście 2% będzie to 782M wartości rynkowej, z całym potencjałem poprawy wyniku przez marki własne. Pytaniem jest czy spółka zachowując obecny poziom efektywności kosztowych potrafi utrzymać poziom udziału w rynku? Po pierwszym kwartale średnioterminowym celem jest udział na poziomie 30%, ale miniony kwartał nijak się do realizacji tego celu nie przyłożył.

Wydaje się, że rynek jest dość blisko wartości wewnętrznej spółki, a ta ma nawet nadal potencjał wzrostowy. Kolejnym krokiem, który jeszcze nie jest nigdzie uwzględniony to przejęcie segmentu hurtowego ACP Pharma. Początkowo zidentyfikowane aktywa netto to 220M przy cenie przejęcia 203M. Spółka najprawdopodobniej pokaże zysk z okazyjnego nabycia w kwocie około 17M PLN
Niestety, (a raczej stety) aktywa te nie generują pod zarządem obecnego właściciela pozytywnego wyniku operacyjnego, więc i cena była niska. Neuca pokazała już, że potrafi wdrażać programy oszczędnościowe, ewoluować w systemach sprzedażowych. Pozostaje mieć nadzieję, że to się nie zmieni i uda się nowy nabytek „zakuć” w tryby machiny zwanej Neuca.

addi
0
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 086
Wysłane: 2 października 2013 22:21:16 przy kursie: 233,00 zł
Kurs spółki wyszedł górą z krótkoterminowej konsoli. Czyżby powtórka z przełomu stycznia i lutego tego roku?

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 13 listopada 2013 11:47:53 przy kursie: 290,50 zł
Zachęcam do zapoznania się z informacją o wynikach finansowych spółki:

Cytat:
Trzy kwartały 2013 r. były dla Grupy NEUCA okresem szczególnych warunków na rynku hurtu farmaceutycznego. Z jednej strony rynek zwiększył się o blisko 13%, co jest przejawem jego powrotu do długoterminowego trendu wzrostowego. Z drugiej strony podmioty z branży, w tym NEUCA musiały zmierzyć się z obniżoną na początku roku marżą urzędową. Grupie udało się poprawić wyniki finansowe w dużej mierze dzięki redukcji kosztów oraz dynamicznemu rozwojowi segmentu marek własnych.

Największy krajowy hurtowy dystrybutor farmaceutyków po trzech kwartałach 2013 roku zanotował 71,5 mln złotych zysku netto, czyli o blisko 43% więcej niż przed rokiem. Bez zdarzeń jednorazowych NEUCA zarobiła 66,7 mln zł o 19,5% więcej niż rok temu.

Grupa po trzech kwartałach zwiększyła przychody o 4% do 4,39 mld złotych uzyskując 26,1% udziałów w rynku we wrześniu. Jednocześnie NEUCA w sierpniu podpisała wstępną umowę przejęcia ACP Pharma, czwartego pod względem udziałów rynkowych krajowego hurtowego dystrybutora farmaceutyków.

NEUCA zanotowała kolejny kwartał wzrostu wyników pomimo obniżonej marży urzędowej. Jednym z fundamentów poprawy zysków był spadek kosztów sprzedaży i zarządu po trzech kwartałach o 19,6 mln zł. Na poprawę wyników duży wpływ miał również szybko rosnący segment marek własnych, który po dziewięciu miesiącach roku zarobił 5,6 mln zł.

Po trzech kwartałach 2013 r. NEUCA zrealizowała już prawie 87% prognozy finansowej, która zakłada 77 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Wyniki po III kwartałach są zgodne z oczekiwaniami Grupy, która podtrzymuje plany finansowe na cały 2013 r.


Całość: neuca.stockwatch.pl/aktualnosc...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 652
Wysłane: 13 listopada 2013 21:30:35 przy kursie: 290,50 zł
Wyniki Neuci można opisać jednym sformułowaniem – wszystko zgodnie z trendem i strategią

Przychody względem okresu porównawczego wzrosły o 5,46%. Każdy wzrost ciężko rozpatrywać w kategoriach negatywnych, ale zgodnie zamierzeniami siada udział Neuci w rynku. Być może poprawa sprzedaży i wielkości rynku byłaby większa gdyby nie bardzo ładna wczesnojesienna pogoda. Za negatyw można uznać dalszy spadek marży na najwyższym poziomie rachunku wyników. Oczywiście w porównaniu do takiego samego okresu poprzedniego roku spadek ten był oczekiwany(ustawa refundacyjna), ale fakt uzyskania najniższej marży w tym roku może delikatnie martwić tym bardziej, że rośnie przecież cały czas udział wysokomarżowych marek własnych.

kliknij, aby powiększyć


Proszę zauważyć, że pomimo dynamicznego wzrostu rynku spółka uzyskała niższy o 1,3% wynik sprzedażowy brutto. Można zastanawiać się, czy obrana strategia sprzedażowa(rezygnacja z mniej rentownego asortymentu) jest słuszna. Zastanówmy się, ile spółka mogłaby w przybliżeniu „wyciągnąć” w sytuacji, gdyby strategii nie zmieniono, a Neuca poddała się tylko czynnikom rynkowym i regulacyjnym. Spadek stopy marży to około 15% i o podobną wartość mniejszy byłby wynik na lekach refundowanych, co przy ich połowicznym udziale w sprzedaży dałoby obniżenie zysku brutto o około 7,5%. Na to nakładamy wzrost rynku i otrzymujemy 5-6% wzrost wyniku, a spółka raportuje spadek i to w sytuacji wzrostu udziału marek własnych. Clou problemu tkwi być może w kosztach korporacyjnych

kliknij, aby powiększyć


Mniej marżowy asortyment trzeba przecież magazynować, przewozić, czy w końcu płacić odsetki od kredytu obrotowego. Uwzględniając tylko koszty sprzedaży w wyniku „przebijamy” wyliczoną powyżej wartość wzrostu uzyskując 6,7% bez uwzględniania nawet kosztów ogólnego zarządu. Zysk ze sprzedaży osiąga już dynamikę 17%, więc wszystko wydaje się być w porządku, ale tylko niestety wydaje. Gdy wyłączymy zdarzenia(koszty) jednorazowe to mamy ledwo 1,9% dynamikę.
Słuszność obranej przez Neuce strategii nie jest oczywista przynajmniej w krótkim terminie.

Jak wspomniałem rośnie udział marek własnych w sprzedaży. Dynamika przychodów osięgnęła poziom 55%, ale co ważniejsze udało się dość daleko oddalić od kosztów stałych. Pozwoliło to uzyskać marżę operacyjną na poziomie 34% przy poziomie skonsolidowanym dla grupy 1,57% . Marki własne to bardzo obiecujący segment i nic w tym temacie się nie zmienia.

kliknij, aby powiększyć


Dzięki zmniejszeniu salda kredytów(co też jest efektem strategii) i niższej stopie procentowej koszty finansowe obciążają wynik w znacznie mniejszym stopniu, co pozwala osiągnąć wzrost na poziomie netto w wysokości 6%(bez one offów). Wynik trzeba uznać za dobry.

Dobrze wypadły przepływy operacyjne. Przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym mamy 11% wzrost. Sam kapitał obrotowy „zassał” obecnie znacznie mniej gotówki niż przed rokiem co daje w efekcie niecałe 20M gotówkowych wpływów z działalności operacyjnej.

kliknij, aby powiększyć


Największym zagrożeniem przyszłego roku jest dalszy spadek marż w segmencie leków refundowanych. Branża lobbuje, ale na razie nie udało się osiągnąć żadnych ustępstw co do poziomu marży hurtowej w przyszłym roku. Oczywiście wszystkie podmioty mają podobny stan prawny, więc na dłuższą metę coś się musi zmienić, a ktoś zrekompensować utracone wpływy.

Szansą na poprawę wyniku pozostają oczywiście marki własne i być może udane przejęcie ACP Pharma. Spółka a właściwie jej hurtowa część nie wydaje się być przejmowana drogo. 203 miliony za zidentyfikowane aktywa netto w kwocie 220M. Można także podejść inaczej. Kapitalizacja Neuci to 1,3 mld, co daje około 50M PLN za każdy jeden procent udziału w rynku. ACP Pharma w roku 2012 miała 6,9%, więc teoretycznie mamy dyskonto. Teoretycznie, bo cena nabycia sugeruje słabą kondycję tej spółki. Zarząd Neuci jest jednak doświadczony w restrukturyzacji, co na obecną chwilę pozwala pozytywnie ocenić przejęcie.
Edytowany: 13 listopada 2013 21:33

mateusztyckg
0
Dołączył: 2013-01-06
Wpisów: 2
Wysłane: 15 listopada 2013 20:26:15 przy kursie: 293,00 zł
mam pytanie do osób bardziej zorientowanych. Czy zachowanie kursu na 3 ostatnich sesjach można nazwać dystrybucją ? Obserwując wolumeny i świece tak mi się wydaję, jednak dominuje kilka dużych transakcji, może to mieć związek z planowanym skupem akcji ?

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 11 grudnia 2013 08:08:11 przy kursie: 288,80 zł
Zapraszamy na czat z prezesem Piotrem Sucharskim w najbliższy poniedziałek:
www.stockwatch.pl/chat/Details...

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 16 grudnia 2013 11:49:35 przy kursie: 285,00 zł
Rusza czat z prezesem, zapraszam do zadawania pytań:

www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 18 marca 2014 12:17:46 przy kursie: 250,00 zł
Zachęcam do zapoznania się z informacją prasową na temat wyników finansowych i planowanej dywidendy:

Cytat:

Lider polskiego rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków w 2013 roku osiągnął rekordowy wynik netto: 85,3 mln zł czyli o 31% więcej niż w 2012 r. Nie uwzględniając zdarzeń jednorazowych NEUCA zarobiła 80,4 mln zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do poprzedniego roku.

Na koniec ubiegłego roku Grupa miała 26% udziałów w rynku i zwiększyła przychody ze sprzedaży o 2% do blisko 5,8 mld złotych. NEUCA poprzez przejęcie w ACP Pharma, czwartego krajowego hurtowego dystrybutora farmaceutyków zamierza znacząco wzmocnić swoją pozycję rynkową.

Poprawę wyników NEUCA zanotowała przy obniżonej marży urzędowej. Obniżka kosztów sprzedaży i zarządu oraz oszczędności finansowe pozwoliły zniwelować straty z handlu lekami refundowanymi. Dodatkowo, bardzo dobre wyniki osiągnął segment marek własnych, który w 2013 r. miał 6,6 mln zł zysku netto o prawie 290% więcej niż przed rokiem

Rosnące wyniki wpływają na większą dywidendę wypłacaną dla akcjonariuszy. Zarząd rekomenduje z zysku na ubiegły rok wypłacić 3,80 zł za akcję. Oznacza to, że wartość dywidendy sięgnie ponad 17 mln złotych – najwięcej w historii Grupy. Dodatkowo, NEUCA przeprowadzi również skup akcji własnych, którego wartość może sięgnąć 21 mln zł.


neuca.stockwatch.pl/aktualnosc...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 652
Wysłane: 19 marca 2014 21:19:33 przy kursie: 243,95 zł
Omówniee sprawozdania Neuca SA za 4 kwartał 2013 r.

Wyniki Neuci w ostatnim kwartale roku są lekko negatywnym zaskoczeniem. W tym kwartale spółka zanotowała pierwszy raz od bardzo dawna ujemną dynamikę na poziomie zysku operacyjnego. O ile w całym roku można było się spodziewać nieco perturbacji w związku z obniżką marży na leki refundowane, to permanentna poprawa w pierwszych trzech kwartałach pobudziła apetyty na jeszcze lepszy wynik, którego niestety nie udało się osiągnąć.

Przychody w czwartym kwartale spadły o 3,2 proc. w ujęciu r/r. Sam spadek może nie byłby zaskoczeniem, gdyby nie fakt, że rynek wzrósł o 2,6 proc. Spółka oddaje rynek konkurencji, co w dużym stopniu było oczekiwane w związku z restrukturyzacja działalności. Udział w rynku niby jest taki sam jak w poprzednim kwartale, ale o 1,4 pp. niższy niż w porównywalnym okresie. W 2013 wedle zawartych w raporcie informacji pracowano nad poprawą marży w kanale nowoczesnym, co można odczytywać jako rezygnację z mniej rentownych leków. Wydaje się, że także rynek mógł wzrosnąć mocniej, ale na przeszkodę mogła stanowić łagodna zima.


kliknij, aby powiększyć

Uwaga czas biegnie „rachunkowo”, czyli od prawej do lewej!

Wspomnianą pracę nad poprawą marży nie do końca widać w rentowności na poziomie zysku brutto ze sprzedaży. Oczywiście pamiętamy, że marża na lekach refundowanych spadła z o około 1 punkt procentowy, ale przy ich udziale w sprzedaży na poziomie 40-50% dostać powinniśmy dostać finalnie około 0,4-0,5 punktu procentowego spadku. Niby rentowność powinna być poprawiana przez markę własną, ale na razie udział przychodów ze sprzedaży tego segmentu nadal nie przekracza 1 procenta pomimo wzrostu o 50%. Spadek wyniku brutto na sprzedaży wyniósł 8,4 mln.

Spółkę trzeba pochwalić za ciągłą pracę nad kosztami operacyjnymi, które zmniejszyły erozję wyniku operacyjnego. Koszty sprzedaży obniżyły się o 2,5 mln, natomiast koszty ogólnego zarządu o dalsze 1,3 mln złotych. Sam spadek kosztów sprzedaży był oczekiwany w związku ze spadkiem przychodów, ale proszę zwrócić uwagę, że koszty te zmniejszyły się także w stosunku do realizowanej sprzedaży


kliknij, aby powiększyć


Na poniższym wykresie zaprezentowałem poszczególne linie wyników spółki:


kliknij, aby powiększyć


Uwagę zwraca różne zachowanie wyników względem poprzedniego kwartału jeśli chodzi o Gross profit i EBIT, czy także zysk ze sprzedaży. Jak widać wynik brutto poszedł w górę natomiast pozostałe spadły. Przyczynił się do tego wzrost kosztów ogólnego zarządu. Pewne kwartalne aberracje mogą się ujawniać, ale nie zmienia to w żaden sposób długofalowej tendencji spadkowej. W kosztach ogólnego zarządu widać także pewną sezonowość. Są najwyższe w pierwszym i czwartym kwartale. Niestety nie do końca wiem dlaczego. Wynik operacyjny jest słabszy niż oczekiwania, ale nie oznacza to, że jest to wynik zły. Wręcz przeciwnie. Nadal to bardzo dobra wartość tyle, że niższa niż oczekiwana przez rynek.Kwartał także nieszczególnie wypadł pod względem przepływów operacyjnych. Działalność operacyjna zassała prawie 14 mln złotych, w porównaniu do wygenerowanych 41 w roku poprzednim.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest kapitał obrotowy, który zassał prawie 40 mln zł. Po eliminacji zmian w kapitale obrotowym przepływy także są niższe o 2,2 mln. Zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przy spadającej sprzedaży pewnie niektórych niepokoi, ale tutaj znów powodu można upatrywać w łagodnej zimie. Spółce zostało spore saldo zapasów, nienotowane od dwóch lat - > 755 mln. Cóż, pogody nie da się przewidzieć, a nadwyżki zostały pewnie oddane w tym kwartale.

Spółka cały czas nie otrzymała zgody od UOKIK na przejęcia ACP Pharma. Przypomnę, że Neuca podpisała umowę nabycia segmentu hurtowego za 200 mln zł. Takiego ruchu należało nawet oczekiwać. Spółka jast największym graczem rynkowym jeśli chodzi o apteki, więc po spadku zadłużenia był to oczekiwany ruch. Gdyby transakcja miała zostać sfinansowana tylko długiem(choć wedle deklaracji posłuży do tego kapitał własny) to i tak nie zaważyłoby to na kondycji finansowej spółki. Proszę zauważyć, że obecny dług netto wynosi wynosi zaledwie 166 mln, co daje wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 1,3. Po zakupie nowych aktywów nie wzrośnie nadal do wartości powyżej 3, oczywiście pod warunkiem, że tej wartości nie przekracza znacząco nabyta spółka.

repo.stockwatch.pl/wp-content/...

ACP Pharma miała około 7 proc. udział w rynku. Można powiedzieć, że transakcja ta odbuduje udziały GK Neuca sprzed restrukturyzacji, a nawet je nieco powiększy. Proszę zauważyć, że obecna kapitalizacja to 1,1 mld zł, co daje 42 mln zł, za jeden procent udziałów w rynku. Patrząc od tej strony spółka nie została kupiona drogo, ale Neuca jest publiczna i wysoce efektywna. Jaka jest kondycja ACP niestety nie wiemy. Spółka przyzwyczaiła nas do publikacji prognoz, ale tym razem trzeba poczekać na zgodę lub jej brak od UOKIK, bo transakcja zmienia jak widać potencjał.

Neuca chce także zacząć aktywność w segmencie POZ, co było sygnalizowane już w 3 kwartale. Segment będzie rozwijany także za pomocą przejęć. W prasie branżowej można znaleźć nawet ogłoszenia. Ten segment pozostaje nadal zagadką. Z raportów branżowych wiadomo, że segment nie jest łatwy i posiada także dużą niestabilność ze względu na NFZ. Na oceny jest jednak za wcześnie.


Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 31 marca 2014 18:38:20 przy kursie: 249,00 zł
Neuca ma zgodę na przejęcie ACP Pharma:

Cytat:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę Grupie NEUCA na zakup ACP Pharma, czołowego hurtowego dystrybutora leków w Polsce. Jest to część transakcji przejęcia w konsorcjum z funduszem Penta Investments aktywów holdingu Mediq, znajdujących się w Polsce.

Cena zakupu części hurtowej spółki to zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ok. 203 mln zł (cena ta uwzględnia posiadane przez spółki hurtowe środki pieniężne w wysokości ok. 48,2 mln PLN na koniec 2012 r.) Zgoda UOKiK była warunkiem koniecznym do przejęcia przez NEUCA kontroli nad ACP Pharma.

– W najbliższych dniach przeprowadzimy transakcję z holdingiem Mediq oraz serię transakcji z Penta Investments, na mocy których fundusz przejmie część detaliczną biznesu, a NEUCA obejmie kontrolę nad segmentem hurtowym -– mówi Piotr Sucharski, Prezes NEUCA.


Całość: neuca.stockwatch.pl/aktualnosc...

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 12 maja 2014 11:44:57 przy kursie: 224,20 zł
Spółka podała wyniki finansowe oraz prognozę:

Cytat:

NEUCA w pierwszym kwartale osiągnęła stabilny poziom rentowności brutto (9,3% wobec 9,45% w 2013 r.), pomimo kolejnej obniżki urzędowej marży hurtowej i wypracowała 28,1 mln zł wyniku operacyjnego bez zdarzeń jednorazowych.

W pierwszych trzech miesiącach roku Spółka osiągnęła 36,3 mln zł zysku o 14% więcej niż w 2013 r. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych NEUCA miała w pierwszym kwartale 23,2 mln zł zysku netto.

Dobre wyniki to m.in. efekt dalszej optymalizacji kosztów sprzedaży i zarządu. Tylko w pierwszym kwartale działania te pozwoliły na wygenerowanie 3 mln zł oszczędności. Do poprawy zysków przyczynił się skokowy rozwój segmentu marek własnych, który tylko w pierwszym kwartale zanotował prawie 2,5 mln zł wyniku netto o blisko 110% więcej niż przed rokiem.


Całość: neuca.stockwatch.pl/aktualnosc...

mapez
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2013-11-28
Wpisów: 21
Wysłane: 12 maja 2014 23:39:40 przy kursie: 224,20 zł
Zastanawiająca jest tranzakcja na 23 tyś papierów. Ciekawe skąd na rynku przy tak niskiej płynności pojawiła się taka ilość i kto to kupił?

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 13 maja 2014 07:57:19 przy kursie: 224,20 zł
W poszukiwaniu leku na spadki - analiza techniczna Neuki w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/w-pos...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 652
Wysłane: 16 maja 2014 13:39:08 przy kursie: 221,00 zł
Omówienie wyników finansowych Neuca SA za 1kw 2014r.

Spółka poradziła sobie w raportowanym okresie naprawdę dobrze, pomimo spadku urzędowych marż na leki refundowane.

Przychody spółki spadły o 2,3 proc., co kwotowo daje wartość 35,6 mln zł. Stało się to przy wzrostowym rynku, w związku z czym, udział Neuci spadł pierwszy raz poniżej 26 proc. Spółka świadomie rezygnuje ze sprzedaży, celując przy tym w poprawę, a właściwie utrzymanie rentowności. Sprzedaż leków refundowanych po obciążeniu kosztami sprzedaży jest już ponoć deficytowa. Apele środowiska o zmianę stawki i utrzymanie jej na poziomie ubiegłorocznym nie spotkały się ze zrozumieniem w Ministerstwie Zdrowia. Pomimo obniżki Neuce udało się prawie utrzymać poziom marży handlowej. Straty na lekach refundowanych odrobiła w innych segmentach rynku, zwłaszcza w markach własnych. Rentowność zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 9,3 proc., w porównaniu do 9,5 odnotowanych w pierwszym kwartale ubiegłego roku.


kliknij, aby powiększyć


Przez spadek marży wynik stracił nieco bardziej niż przychody (3,8 proc., 5,6 mln zł), ale zdecydowanie mniej niż można było się spodziewać. Prawie połowę nominalne spadku wyniku brutto ze sprzedaży udało się odrobić na kosztach operacyjnych, dzięki czemu spadek zysku netto ze sprzedaży wyniósł tylko 2,6 mln. Spadek zysku operacyjnego wygląda nominalnie na całkiem spory, bo tak trzeba nazwać utratę 25 proc. raportowanej przed rokiem wartości. W wartościach nominalnych oznacza to utratę 9,5 mln. Wynik nie jest jednak porównywalny wprost, gdyż w zeszłym roku miało miejsce zdarzenie jednorazowe w postaci braku dodatkowej płatności (4,7 mln) za akcje nabytych udziałów Oktogon Investment ApS. Po wyłączeniu tego one-off’u EBIT spada o 15 proc.(4,8 mln) do poziomu 28 mln zł. Oznacza to, że spółce udało się obniżyć poziom kosztów stałych pozwalający utrzymać rentowność operacyjną mimo spadku marż urzędowych, oczywiście przy założeniu obrotów na niezmienionym poziomie


kliknij, aby powiększyć


Linia finansowa praktycznie nie zmieniła wyniku, natomiast fiskalna i owszem. Na skutek rozpoznania aktywa podatkowego zysk netto był wyższy o 13 prac niż w roku ubiegłym. To też jest zdarzenie jednorazowe i trzeba je z projekcji przyszłych wyników wyłączyć. Raportowane w tym kwartale, powtarzalne ponad 23 mln zysku netto wyglądają dobrze, jeśli wziąć pod uwagę „efekt legislacyjny”

Neuca zaraportowała podobne kwotowo do ubiegłorocznych przepływy z działalności operacyjnej. Mniej gotówki zassał kapitał obrotowy, pomimo wyższego nominalnie wzrostu sprzedaży. Jest to głównie efekt zejścia z poziomu magazynu, który w poprzednim kwartale nadmiernie się rozbudował. Być może miało to związek z rozszerzeniem palety produktów. Z drugiej strony na przepływy negatonie oddziaływał zapłacony podatek dochodowy – 9 mln zł. Pomimo uznania aktywa podatkowego, obciążenie gotówkowe z tytułu podatku wzrosło prawie trzykrotnie.

Pomimo faktu raportowania wyniku operacyjnego nieco poniżej oczekiwań rynku, to trzeba działalność spółki i tak ocenić dobrze.

Kluczowym wydarzeniem kwartału była zgoda UOKIK na przejęcie części dystrybucyjnej AC Pharma, także nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrealizować postanowienia umowy. Neuca dzięki przejęciu widzi potencjał do poprawy wyniku grupy w tym roku o 8 mln zł. ACP w 2013 zrealizowała stratę, ale biznesplan zakłada osiągnięcie 30 mln złotych oszczędności w wyniku wdrożenia modelu biznesowego grupy, co przy kosztach restrukturyzacji oraz finansowania przejęcia miałby dać wspomniane 8 mln extra. Docelowo w efekcie restrukturyzacji nowy nabytek ma oszczędzić 40 mln rocznie. Jeśli ten proces się powiedzie, to będzie można powiedzieć, że aktywa nabyto po niezbyt wygórowanej cenie. Natomiast plan trwałego odzyskania 80 mln z kapitału obrotowego przejmowanej spółki wydaje się ambitny. Pozostaje czekać na efekty nabycia i wdrożenia w życie restrukturyzacji

>>>Więcej analiz jest tutaj<<<

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 22 maja 2014 11:02:01 przy kursie: 220,00 zł
Agencja ISB News poinformowała o rekomendacji IDMu dotyczącej Neuki:

Cytat:
(ISBnews) – Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli rekomendację dla Neuki do „kupuj"' wobec „trzymaj" wcześniej z 12-miesięczną ceną docelową w wysokości 297,6 zł za akcję, wynika z raportu.

Neuca prognozuje, że w 2014 grupa osiągnie 90 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, o ponad 10% więcej r/r. Założenia prognozy spółki wzrost rynku hurtu aptecznego o 2-4% w 2014 r. oraz konsolidacja wyników wszystkich hurtowni Grupy ACP Pharma do końca 2014 r.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy w rynku hurtu aptecznego wyniósł średnio 26,1% w 2013 r.

mapez
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2013-11-28
Wpisów: 21
Wysłane: 23 maja 2014 22:23:33 przy kursie: 231,50 zł
To nie jest ten DM, który ogłosił upadłość?
W ostatnich dniach widać, że pojawiło się kilka artykułów "sponsorowanych" na temat Neuca.
Jeden porównuje wyniki Grupy Pelion z Grupą Neuca. W tym przypadku moim zdaniem nie ma co porównywać. Wnioski są jednoznaczne.
Pytanie czy wzrost wartości akcji będzie postępował dalej?
Czy może ktoś z redakcji jest w stanie powiedzieć jaki "silnoręki" dokonał w ostatnim czasie masowych transakcji na dużą ilość papierów? Spółka nie potwierdziła w art. tak masowego nabycia papierów.
Przy takiej płynności jest to zastanawiające.
Proszę o słowo komentarza.

Cashmere
0
Dołączył: 2010-11-24
Wpisów: 49
Wysłane: 24 maja 2014 23:01:25 przy kursie: 231,50 zł
mapez napisał(a):
A To nie jest ten DM, który ogłosił upadłość?
W ostatnich dniach widać, że pojawiło się kilka artykułów "sponsorowanych" na temat Neuca.
Jeden porównuje wyniki Grupy Pelion z Grupą Neuca. W tym przypadku moim zdaniem nie ma co porównywać. Wnioski są jednoznaczne.
Pytanie czy wzrost wartości akcji będzie postępował dalej?To ten DM, który złożył wniosek o upadłość. Ale przecież to nie ma znaczenia. Kolejna rekomendacja.

Zysk netto Neuci w IQ14 r/r wzrósł prawie o 14% a kapitał własny r/r o ok. 20%. Raport dobry.
Dlaczego nie porównywać wyników spółki z tego samego sektora?
Edytowany: 24 maja 2014 23:06

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 28 maja 2014 11:03:41 przy kursie: 235,60 zł
NEUCA rozpoczęła kampanię zatytułowaną „Leki tylko z apteki”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na zjawisko pozaaptecznego obrotu lekami i zmiana regulacji w tym zakresie.

Więcej informacji: neuca.stockwatch.pl/aktualnosc...

Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 14 lipca 2014 09:29:35 przy kursie: 221,20 zł
Spółka buduje nową nogę swojego biznesu - właśnie przejęła pierwszą przychodnię. To krok, który w przyszłości ma poprawić grupie rentowność.

Cytat:
Neuca rozpoczęła budowę sieci przychodni. Pierwszą transakcję przeprowadziła specjalnie stworzona do tego celu spółka zależna, która kupiła przedsiębiorstwo PLR Ognik Sp. z o.o. Firma prowadzi przychodnię lekarską w Poznaniu.
Neuca już wcześniej sygnalizowała, że zamierza zaistnieć na rynku ochrony zdrowia w celu dywersyfikacji działalności. Inwestycja w Poznaniu to pierwszy krok w tym kierunku.


Link

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,436 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,00% +33 599,33 zł 53 599,33 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło