pixelg
NEUCA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NEUCA [NEU]

AKTUALNY KURS: 784,00 zł (-0,51%) 18-06-2021 13:44
kolega
kolega PREMIUM
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 258
Wysłane: 9 maja 2013 09:18:31 przy kursie: 140,00 zł
na pierwszy rzut oka
wyniki bardzo ładne
prośba o analizę

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 9 maja 2013 12:15:32 przy kursie: 140,00 zł
Spółka realizuje prognozę:

Cytat:
W pierwszym kwartale 2013 r. Grupa NEUCA, podobnie jak inne podmioty z branży działała w warunkach obniżonej marży urzędowej na lekach refundowanych. Spadek marży ustawowej o 0,8 proc. w 2013 r. bardzo negatywnie wpłynął na osiągnięte przez NEUCA wyniki finansowe pogłębiając straty realizowane w związku z dystrybucją leków refundowanych. Natomiast dzięki przeprowadzonej głębokiej restrukturyzacji a także sprzyjającym warunkom rynkowym Spółce udało się pokryć straty wynikające z obniżki marży.


Całość neuca.stockwatch.pl/aktualnosc...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 652
Wysłane: 12 maja 2013 19:45:36 przy kursie: 139,00 zł
Bez wątpienia Neuca należy do nielicznych rodzynków naszego rynku, które poprawiają wyniki pomimo bardzo trudnego otoczenia i trzeba to docenić. Raportowane zyski są co prawda powiększone o niegotówkowe one offy, ale nawet po ich eliminacji wynik jest znacząco lepszy niż przed rokiem. Można jednak dopatrzyć się pewnych niepokojących zjawisk.

Neuca zaraportowała wzrost przychodów o 73M, ale nie przełożyło się to zupełnie na zysk brutto ze sprzedaży, który nawet się skurczył o prawie milion złotych. W wyniku ujawnia się ustawowa obniżka marży hurtowej na leki refundowane z 7% w roku 2012 do 6% w 2013. W sprawozdaniu spółki mowa jest o spadku nie o punkt procentowy, ale o 0,8 punktu. W punkcie:” Zmiany prawne w zakresie marż urzędowych, w tym norm i regulacji stosowanych na terytorium Unii Europejskiej” mamy nawet jawnie podane dane: 5,66 w roku 2013 i 4,76 w roku 2014.
Jeśli nie przeoczyłem ustawy o zmianie ustawy, to wygląda na to, że spółka zinterpretowała zapisy jako dotyczące narzutu a nie marży.
Dla zainteresowanych tekst ustawy:
isap.sejm.gov.pl/DetailsServle...

Zmiana marży musiała odbić się na wyniku. Jeśli leki refundowane stanowią około połowy obrotu, to spadek marży brutto na sprzedaży powinien wynieść około 0,5% i tak faktycznie się dzieje w sprawozdaniu, gdzie rentowność maleje z 9,9 w IV kwartale 2012 do 9,5% w raportowanym pierwszym kwartale tego roku. Jeśli marża byłaby stała w czasie to wynik byłby większy o ponad 6M. To co zabrała zmiana marż hurtowych spółce udaje się w dużej części odrobić w kosztach sprzedaży, które są mniejsze o około 4M niż przed rokiem. Tutaj ujawnia się wpływ reorganizacji sprzedaży, czyli ilości magazynów i telemarketingu. Oszczędności na koszcie ogólnego zarządu choć oczywiście pozytywne nie były już tak imponujące (0,6M)

EBIT został w linii pozostałych powiększony o 4,7M z tytułu braku płatności warunkowej za udziały przejętego podmiotu, który posiadał akcje Prospera. Transakcja miała transzę warunkową zależną od wyceny akcji Neuci na rynku. Kwotę płatności warunkowej zgodnie z MSR trzeba było ująć jako koszt nabycia. Teraz, gdy warunek nie został spełniony wykazaną płatność warunkową jako przychód okresu. Wynik operacyjny obciążyły także niedobory magazynowe(3,3M). Dla przychodów czy stanu magazynu to wartość nie duża, ale jakby nie było to ponad 10% raportowanego wyniku netto.

W rachunku segmentowym bez niespodzianek. Rośnie udział sprzedaży marek własnych w przychodach, a co ważniejsze dają pozytywny wkład do wyniku. Spadły przychody z usług informatycznych, ale to się wiąże z dość wysoką bazą i potrzebą dostosowania systemów informatycznych aptek po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej.

Linia finansowa nieznacznie powiększa wynik operacyjny. To zjawisko dość zaskakujące w branży hurtowej. W zeszłym roku przychody odsetkowe stanowiły tylko połowę kosztów. Z jednej strony mamy zmniejszenie obciążeń związane ze spadkiem zapotrzebowania na kredyty obrotowy i mniejszymi stopami procentowymi, natomiast z drugiej rośnie ilość udzielonych pożyczek aptekom(o stałej stopie procentowej) i rozpoznawane z tego tytułu przychody finansowe. Ponadto spółka rozpoznała w przychodach przeterminowane należności od szpitali. Zwracam uwagę, że saldo udzielonych pożyczek wynosi ponad 80M złotych. Można powiedzieć, że Neuca rozwija gałąź finansową.
W tym miejscu warto wspomnieć, że od tego kwartału wprowadzono rachunkowość zabezpieczeń i od razu sięgnięto po derywaty. Spółka postanowiła zabezpieczyć aktualnie niskie stopy procentowe IRSem.

Pewnym rozczarowaniem mogą być przepływy operacyjne, które zmniejszyły się o 20M. W zeszłym roku mieliśmy powrót kapitału obrotowego do spółki związany z hamowaniem sprzedaży i optymalizacją wykorzystania majątku. Przed zmianami w kapitale obrotowym wynik jest wyższy o niecałe 5M, co wynika z niegotówkowego charakteru zysku rozpoznanego na warunkowej płatności, a także mniejszym korektom odsetkowym. Szały w CF nie należało się spodziewać i takiego nie ma.

To co najbardziej martwi to niska partycypacja spółki w odbiciu rynku. Rozumiem, że Neuca nie chce partycypować w wojnie cenowej i rezygnuje ze sprzedaży niektórych asortymentów, ale regres na udziałach w rynku trwa już ponad dwa lata.

Zarówno działalność operacyjna jak też finansowa wydają się bardzo dobrze zarządzane. Roczny wynik netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wynosi około 78M, czyli one offy się niejako kompensują. Wskaźniki dotyczące zysku netto mogą się w tym świetle wydawać niskie, ale trzeba pamiętać, że w przyszłym roku marże hurtowe zmniejszą się o kolejny punkt procentowy. Szansą na poprawę wyniku są oczywiście rozwijane marki własne i wzrost rynku aptecznego.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


chilltrade
0
Dołączył: 2013-01-15
Wpisów: -39
Wysłane: 21 maja 2013 09:19:35 przy kursie: 134,50 zł
Ostatnie kilkanaście sesji na Neuce może budzić niepokój. Rynek wali w górę, a Neuca spada. Chyba szykuje się korekta.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 6 czerwca 2013 23:10:39 przy kursie: 144,00 zł
Zarząd NEUCA w dniach 7-9 czerwca weźmie udział w największym wydarzeniu dedykowanym inwestorom indywidualnych w kraju – w XVII edycji konferencji Wall Street w Karpaczu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do stoiska NEUCA w trakcie Targów Akcjonariat, które będą odbywać się od godz. 14.15 do 15.45 w piątek, 7 czerwca. Zachęcamy również do spotkania z inwestorami, które poprowadzi Piotr Sucharski, Prezesa Zarządu NEUCA o godz. 10.00 w sobotę 8 czerwca w Sali A w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 7 czerwca 2013 08:28:23 przy kursie: 144,00 zł
Neuca odstawia środki nasenne - analiza technicznaw porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/neuca...

bryndzal
0
Dołączył: 2013-01-12
Wpisów: 58
Wysłane: 18 lipca 2013 13:32:18 przy kursie: 175,10 zł
ładny wzrost dziś, ciepło mówili o nich w tvn cnbc i Neuca atakuje kolejne rekordy, widać też, że Pelion i Farmacol w miejscu, a inwestorzy doważają Neuce

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 25 lipca 2013 09:30:02 przy kursie: 182,00 zł
Przeprowadziliśmy wywiad z prezesem spółki:

Cytat:
Z Piotrem Sucharskim, prezesem Neuca SA, o bieżącej sytuacji w spółce, rozmawia redakcja StockWatch.pl

Spółka dzięki odpowiednio wysokiemu kursowi akcji w pierwszym kwartale 2013 roku mogła rozwiązać rezerwę na rekompensatę dla jednego z akcjonariuszy dawnego Prospera. Jak Pan skomentuje obecną wycenę akcji spółki?

Piotr Sucharski: Rzeczywiście, od początku roku notowania naszych akcji zanotowały solidny wzrost. Nie znaczy to jednak, że kurs nie ma potencjału do dalszych wzrostów. Patrząc na długoterminowy potencjał rynku, dynamicznie rozwijający się segment marek własnych oraz średnioterminowe perspektywy Grupy uważam, że Neuca jest niedowartościowana, i nie jest to tylko moje zdanie. Można spojrzeć również na ceny docelowe domów maklerskich analizujących naszą spółkę.


Całość: neuca.stockwatch.pl/aktualnosc...

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 8 sierpnia 2013 08:45:50 przy kursie: 191,00 zł
Neuca przejmuje ACP Pharma

Cytat:
Największy, krajowy hurtowy dystrybutor farmaceutyków zamierza w konsorcjum z funduszem Penta Investments przejąć aktywa holdingu Mediq, znajdujące się w Polsce. W wyniku transakcji w skład Grupy NEUCA wejdzie ACP Pharma, hurtowy dystrybutorów leków. Ponad 250 aptek należących do sieci Mediq trafi do portfela Penta Investments. Przejęcie zostanie zrealizowane, jeżeli zgodę na nie wyda Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

NEUCA przejmuje hurtową część ACP Pharma za pomocą środków własnych. Cena zakupu hurtowego dystrybutora to ok. 203 mln zł (cena ta uwzględnia posiadane przez spółki hurtowe środki pieniężnę w wysokości ok. 48,2 mln PLN na koniec 2012.). Za detaliczny segment biznesu (Apteki Mediq) zapłaci Penta Investments blisko 229 mln zł.


Całość: neuca.stockwatch.pl/aktualnosc...

kolega
kolega PREMIUM
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 258
Wysłane: 8 sierpnia 2013 08:49:42 przy kursie: 191,00 zł
może Prezes Neuca
powiedziałby kilka słów o tej transakcji
jaki to będzie miało wpływ na wyniki Neuca


kolega
kolega PREMIUM
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 258
Wysłane: 8 sierpnia 2013 08:56:42 przy kursie: 191,00 zł
no i na prognoze wyników na 2013

kolega
kolega PREMIUM
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 258
Wysłane: 8 sierpnia 2013 12:43:32 przy kursie: 201,00 zł
"NEUCA przejmuje hurtową część ACP Pharma za pomocą środków własnych"

ale jakich środków własnych
przecież oni nie mają gotówki

czyli co emisja akcji? bo kredyt to chyba nie środki własne?
Edytowany: 8 sierpnia 2013 13:02

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 652
Wysłane: 8 sierpnia 2013 17:12:07 przy kursie: 201,00 zł
Możliwe jest, że ta gotówka się pojawi choćby z operacyjnego CF. Jak nie z wyniku, to ze zmiany kapitału obrotowego.

trigger
0
Dołączył: 2010-01-11
Wpisów: 24
Wysłane: 8 sierpnia 2013 20:28:09 przy kursie: 201,00 zł
Z tego co wiem nie jest planowana emisja akcji. Spółka spokojnie może zrealizować tą akwizycję z bieżących przepływów finansowych.

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 8 sierpnia 2013 20:54:13 przy kursie: 201,00 zł
No nie tak spokojnie, bo Neuca generowała w ostatnich latach ok. 90m rocznie. Do tego dochodził spory strumień z kapitału obrotowego, ale schodziło ok. -25m na odsetki. Powiedzmy, że wyciśnie 150m. To jest wynik roczny. A cena wynosi 200+m. Jak się sprężą, to dadzą radę, ale to nie będzie "luzik".

dei
0
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 85
Wysłane: 8 sierpnia 2013 22:31:22 przy kursie: 201,00 zł
Tam cena netto (po odjęciu cash'u, który jest w przejmowanej spółce) wynosi chyba właśnie ok 150 mln zł.

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 9 sierpnia 2013 16:03:45 przy kursie: 209,20 zł
Rzeczywiście, z tego:
Cytat:
Cena nabycia przez Spółkę Akcji, skorygowana o wartość uzyskaną ze sprzedaży spółek grupy ACP Pharma S.A. prowadzących działalność w obszarze detalicznej sprzedaży produktów farmaceutycznych wyniesie 203.268 tys. PLN. Na dzień 31.12.2012 r. spółki grupy ACP Pharma S.A. prowadzące działalność w obszarze hurtowej sprzedaży produktów farmaceutycznych, posiadały saldo środków pieniężnych netto w wysokości ok. 48,2 mPLN, które zostało uwzględnione przy kalkulacji ceny nabycia powyższych spółek.

link
wynika, że z tej ceny trzeba potrącić gotówkę.

Co nie zmienia faktu, że poziom 150m to jest pułap dla Neuki wysoki. A mówimy o możliwościach za cały rok.

Ale to nie jest zły ruch. Jeśli to ogarną, a są zaprawieni w restrukturyzacji, to pozwoli im poprawić produktywność, czyli koszt jednostkowy. Większość ostatnich sukcesów Neuki w zakresie poprawy wyników polega na poprawie kosztów. W tym operacyjnych. A przejęcie ACP otworzy drogę do dalszego korzystania z ekonomii skali. W takim otoczeniu prawnym, jakie ma ta firma, to dobra (jeśli nie jedyna) droga. Trochę mi to przypomina styl Eurocasha.

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 13 sierpnia 2013 08:25:04 przy kursie: 199,00 zł
Neuca odstawia kodeinę – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/neuca...

Salak
Salak PREMIUM
2
Dołączył: 2012-10-31
Wpisów: 564
Wysłane: 13 sierpnia 2013 08:53:27 przy kursie: 199,00 zł
Cytat:
Neuca odstawia kodeinę


Cytat:
Na początku czerwca Wykres dnia dostrzegł pierwsze symptomy wybudzania się kursu dystrybutora farmaceutyków ze śpiączki. Otrzeźwienie przyszło już na następnej sesji i kurs żwawo powędrował ku górze. W ciągu 46 sesji akcje podrożały o 46 procent. Niestety, na wczorajszej sesji wykres spółki przyozdobiła szpetna formacja objęcia bessy. Czy to już koniec wzrostów?

Na kategoryczne stwierdzenie jest jeszcze za wcześnie. Kurs spółki znajduje się w silnym trendzie wzrostowym i nie widać symptomów wytracania impetu zwyżki.


chyba Neuca powinna odstawic pseudoefedryne ;)

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 29 sierpnia 2013 11:46:46 przy kursie: 201,50 zł
Neuca skokowo poprawia wyniki

Cytat:
NEUCA w pierwszej połowie 2013 roku sprostała trudnemu wyzwaniu przed którym stanęła cała branża – obniżonej od stycznia urzędowej marży hurtowej. Grupa dostosowała się do funkcjonowania w niesprzyjających warunkach prawnych i dodatkowo znacząco poprawiła wyniki. Źródłem sukcesów Spółki była w dużej mierze zakończona w ubiegłym roku restrukturyzacja, która pozwoliła istotnie zredukować koszty sprzedaży i zarządu. Sprzyjającym czynnikiem był również wzrostu rynku hurtu aptecznego o prawie 13% oraz bardzo dobre wyniki segmentu marek własnych.


Całość: neuca.stockwatch.pl/aktualnosc...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,911 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,00% +33 599,33 zł 53 599,33 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło