pixelg
NEUCA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10 11 12

NEUCA [NEU]

AKTUALNY KURS: 793,00 zł (-0,50%) 22-06-2021 17:00
Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 29 lipca 2014 08:08:36 przy kursie: 228,40 zł
DM BOŚ odtajnił raport, w którym obniżył rekomendację dla Neuki do trzymaj z kupuj, ale wycena nadal jest o 20 proc. wyższa od aktualnej rynkowej. Spółka konsekwentnie realizuje również strategię budowy sieci przychodni.
Cytat:
Analitycy DM BOŚ wyceniają akcje dystrybutora farmaceutyków na ponad 20 proc. powyżej ceny giełdowej. Tymczasem Neuca kontynuuje rozpoczęty niedawno plan budowy nowego biznesu. W tym tygodniu spółka poinformowała o kupnie dwóch kolejnych przychodni.

>> Link

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 31 sierpnia 2014 02:22:10 przy kursie: 201,00 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Neuca SA po raporcie za 1 półrocze 2014r.

Wyniki GK Neuca w drugim kwartale są zdecydowanie gorsze od prezentowanych w okresie porównywalnym, a także niższe od konsensusu PAP’u. Tak naprawdę tego należało oczekiwać po konsolidacji ACP Pharma, która nie należała do liderów efektywności i rentowności.

Z oczywistych względów obserwujemy wzrost sprzedaży +137 mln (9.7 proc.), choć nie tak duży jak oczekiwali analitycy. Jeśli jednak wyłączymy wpływ AC Pharmy, to obroty Neci spadły o niecałe 3 proc. w porównaniu do 4 proc. wzrostu rynku. To niepokojące, bo gdyby nie przejęcie mielibyśmy kolejny spadek udziałów w rynku aptecznym.

Negatywny wpływ akwizycji ujawnia się już w najwyższych liniach rachunku wyników. Od tego roku po raz kolejny spadła urzędowa marża na hurtowym obrocie lekami refundowanymi, co musiało odłożyć się na poziomie marży zysku brutto. W pierwszym kwartale rentowność na tym poziomie wyniosłą 9,3 proc. i to ta wartość stanowi poziom odniesienia do oceny wpływu nowego nabytku w grupie. W drugim Necua odnotowała 8,88 proc. Niby spadek względem pierwszego kwartału nie wydaje się duży, ale jeśli utracone 0,42 pp przemnożymy przez przychody to mamy utratę 6,5 mln zł. Można tę wartość traktować jako potencjalny dodatkowy zysk w porównaniu do wyników tego kwartału, wynikający z pełnego wdrożenia modelu biznesowego Neuci do ACP Pharmy. W relacji do odpowiadającego kwartału roku poprzedniego zysk brutto na sprzedaży praktycznie się nie zmienił.


kliknij, aby powiększyć


Prawdziwe obciążenia z przejęcia uwidaczniają się na poziomie kosztów operacyjnych. Te związane ze sprzedażą rosną o 10,5 mln względem 1 kwartału, natomiast zakwalifikowane do ogólnego zarządu o 6,5 mln zł. Wynik na sprzedaży spada w relacji do poprzedniego kwartału o 51 proc., co w wartościach nominalnych odpowiada 18 mln zł., aby finalnie osiągnąć wartość 16,4 mln. Zysk operacyjny wyniósł 13,8 mln, co stanowi spadek o 14,2 mln względem poprzedniego kwartału i 11,3 mln w relacji do II kw. 2013r. Faktyczny, powtarzalny wynik jest jednak nieco wyższy. Zgodnie z informacjami z prezentacji wynikowej mamy zdarzenia jednorazowe w postaci doradztwa dotyczącego akwizycji które obciążyło wynik operacyjny kwotą ponad 2 mln zł. Ponadto restrukturyzacja ACP Pharma kosztowała kolejne 1,5 mln.


kliknij, aby powiększyć


Przejęcie finansowano środkami własnymi i długiem. Zobowiązania odsetkowe wzrosły ze 160 mln na koniec 1kw. do obecnie raportowanych 316 mln. Podobnie mamy spory wzrost w relacji do odpowiadającego kwartału ubiegłego roku kiedy dług odsetkowy wyniósł 177,7 mln. Wydawałoby się, że wzrost zobowiązań musiał przełożyć się na wzrost kosztów odsetkowych, ale te wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału jedynie o 0,5 mln. Niestety do tej pozycji nie ma szczegółowej noty. Spodziewany wzrost obciążeń z tytułu wzrostu długu widoczny jest za to w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, gdzie rosną zapłacone odsetki od kredytów. W tym kwartale obciążenie dla kasy spółki z wyżej wymienionego tytułu wyniosło 9,1 mln, natomiast kwartał wcześniej jedynie 3,1 mln, a w okresie od kwietnia do końca czerwca zeszłego roku 3,4 mln zł.
Skoro jesteśmy przy przepływach to rzućmy od razu okiem na te operacyjne.
Gotówka generowana operacyjnie wygląda bardzo dobrze. Jest jej więcej niż przed rokiem. Obecnie z operacji uzyskano 50,6 mln, natomiast przed rokiem tylko 1,6. Różnica oczywiście „siedzi” w zmianach kapitału obrotowego. Tym razem oddał 24 mln zł, natomiast rok temu pochłonął 41 mln.
To wydaje się być dość sporym pozytywnym zaskoczeniem. Osobiście oczekiwałem znacząco gorszego zarządzania kapitałem obrotowym w nowym podmiocie.

Kolejny pozytyw sprawozdania to wynik marek własnych w rachunku segmentowym.

kliknij, aby powiększyć


Wzrost wyniku segmentu marek własnych w ujęciu r/r wyniósł w tym kwartale aż 175 proc., w porównaniu do 88 proc. Kwartał wcześniej. Oczywiście przyrost wyniku nominalnie to kwota tylko 3,4 mln zł, a wiec znacząco mniej niż utrata marży w segmencie hurtu aptecznego (-10,8 mln), ale przy takich dynamikach wzrostu można oczekiwać dalszej poprawy wyniku i odbudowy rentowności w kolejnych kwartałach. Neuca zamierza prawie podwoić ilość marek własnych w ofercie. Marża skonsolidowana powinna także rosnąć ze względu na dalsze synergie, choćby zakupowe.
Prognozy w tym kwartale zostały podtrzymane, ale ze słów Prezesa wynika, że może być je ciężko wykonać. Rynek przyzwyczajony do realizacji zareagował na te zapowiedzi dość nerwowo.

Na horyzoncie, a właściwie już w małym stopniu wdrożona jest nowa aktywność, czyli rynek przychodni. Na obecną chwilę Neuca dokonała przejęcia 3 przychodni, a w ciągu 2 lat planuje wydać na akwizycje 30 mln zł. Ponoć celuje tylko w rentowne placówki, ale giełdowe podmioty parające się podobną działalnością wynikami raczej nie zachwycają i ciężko je ocenić jako tanie. Do tej pory jednak Neuca udowodniła, że potrafi skutecznie przejmować i osiągać z tego tytułu korzyści.
Edytowany: 31 sierpnia 2014 08:49

Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 12 listopada 2014 11:02:16 przy kursie: 217,25 zł
Neuca po wynikach za III kwartał wierzy w realizację prognoz
Cytat:
Kwartalna sprzedaż dystrybutora farmaceutyków rosła w dwucyfrowym tempie, ale towarzyszył temu spadek zysków. Na skromniejszych marżach odbiły się intensywne działania restrukturyzacyjne w połączeniu z niższą marżą urzędową. Niemniej Neuca podtrzymała realizację tegorocznej prognozy.

>> Link

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 13 listopada 2014 11:56:32 przy kursie: 218,80 zł
Omówinie sprawozdania finansowego GK Neuca SA za 3 kw. 2014r.

Wyniki GK Neuca niestety są poniżej oczekiwań analityków. Dystrybutor leków zaraportował co prawda znacząco wyższe przychody, ale już wynik operacyjny spadł o 32 proc. w ujęciu r/r.


kliknij, aby powiększyć


Niekorzystnie na wyniki oddziaływuje przede wszystkim gorsze otoczenie prawne. Przypomnę, że w tym roku po raz kolejny i na szczęście ostatni spadły maksymalne marże hurtowe na leki refundowane. Spadek ten wyniósł 1pp, co może nie wydaje się kwotą zawrotną, ale jeśli bazą jest 6 proc. to mamy tak naprawdę 16 proc. spadek zysku brutto ze sprzedaży na lekach refundowanych przy tym samym poziomie przychodów. Wprost w raporcie tego oczywiście nie widać, ale trzeba mieć świadomość co oznacza taki spadek marży. Drugi czynnik to konsolidacja ACP Pharma, która ma niższą rentowność brutto ze sprzedaży od Grupy Neuca. Nie może to oczywiście dziwić, choćby ze względu na fakt, że ACP nie posiada marki własnej, która generuje dodatkową marżę. Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 8,6 proc. w porównaniu do 8,9 proc. w poprzednim kwartale ( w którym ACP była konsolidowana tylko przez część okresu sprawozdawczego) i 9,3 proc. w odpowiadającym okresie roku poprzedniego.

Koszty ogólnego zarządu wzrosły w podobnym tempie do przychodów, natomiast dużo mocniej urosły koszty sprzedaży -27 proc. Wydaje się, że można w tej oczekiwać w przyszłych okresach redukcji, a Neuca już udowodniła, że potrafi „zacisnąć pasa”. Teoretycznie nawet - 4,5 mln, jeśli uznamy, że wzrost powinien być adekwatny do wzrostu przychodów. Pozostała działalność operacyjna, gdzie raportowane są także odpisy w tym kwartale nie zrobiła większej różnicy – ca 2,5 mln zł. Zysk operacyjny zamknął się kwotą 15,3 mln zł.

W związku z obniżką marż na leki refundowane znacznie zmienia się wpływ poszczególnych segmentów na wynik skonsolidowany. Na poniższym wykresie zobrazowałem jak zachowuje się w ostatnim czasie wynik najważniejszych segmentów:


kliknij, aby powiększyć


W porównaniu z rokiem ubiegłym zysk operacyjny na hurtowym obrocie lekami spadł o 46 proc.!
Z podobną dynamiką – 40 proc. rośnie za to segment marki własnej. Niestety jego wielkość nie pozwala na zbilansowanie wyrwy w hurcie.


kliknij, aby powiększyć


Rentowność segmentu sięga nawet 37 proc., a Neuca nie powiedziała w tym zakresie jeszcze ostatniego słowa. W przyszłym kwartale otwarta zostanie własna linia do pakowania lekarstw, co powinno w pozytywnie wpłynąć na obniżkę kosztów, a zatem i zwiększenie marży. Prawdopodobnie w wynikach przyszłego kwartału jeszcze tego nie zobaczymy, ze względu na obciążenia segmentu kosztami rejestracji i dopuszczenia nowych produktów. Segment ma potencjał do wzrostu, który niestety ciężko ocenić, a sama spółka do tej pory nie zadeklarowała gdzie celuje.

Na poziomie operacyjnym ACP Pharma nie wydaje się jeszcze rentowna, ale bardzo dobrze widać „rękę” Neuci na poziomie kapitału obrotowego. Proszę zwrócić uwagę, że od momentu konsolidacji nowego podmiotu kapitał wraca do spółki, a więc maleje zapotrzebowanie, a w konsekwencji także koszty kredytów obrotowych. Widać to dokładnie w przepływach operacyjnych:


kliknij, aby powiększyć


Kapitał pracujący liczony z bilansu jako zapasy plus należności handlowe minus zobowiązania handlowe wzrósł ze 153 do 212 mln (27 proc.), więc nieco bardziej od sprzedaży, co znów pokazuje pewien potencjał do uwolnienia.

W tym kwartale Neuca pokazała wynik segmentu „Przychodnie”. Nie ma on znaczenia dla wyniku skonsolidowanego, ale widać, że zgodnie z deklaracjami przejmowane są rentowne podmioty. Dotychczasowe ceny nabycia także nie są wygórowane. Skoro kwartalnie (i to kwartał w bardzo niepełnym wymiarze) wygenerowano 86 tys netto, to można szacować roczny wynik na 340 tys. przy cenie nabycia 4,8 mln zł (po odliczeniu nabytej gotówki). Warto pamiętać także, że jedna z przychodni pracowała 1 miesiąc, druga dwa miesiące, a trzecia trzy. Licząc średnio segment pracował więc 2 z 3 miesięcy kwartału, a zatem generowany wynik potencjalnie może być lepszy nawet o 1/3. Oczywiście to rozważania mocno hipotetyczne, bo okres III kwartału nie oddaje całego roku, nie wiadomo jak rozkładają się koszty i przychody – sezonowość. Skoro Neuca chce wydać w ciągu najbliższego roku jeszcze 25 mln zł, to wiemy mniej więcej w jaki wynik celuje. Będzie to na razie parę milionów złotych rocznie, a więc w zasadzie w przyszłym roku pomijalnie dla wyniku grupy.
Oczywiście w związku z utratą marż w hurcie trzeba szukać szans biznesowych w innych gałęziach, ale przychodnie to wydaje się być jeszcze odległa przyszłość, o czym mówi sam fakt dość niskiego capexu przewidzianego na ten segment -30 mln zł.

Pomimo kolejnego słabszego kwartału r/r Neuca utrzymała prognozę wyniku na poziomie 90 mln zł bez zdarzeń jednorazowych, co oznacza że w ostatnim kwartale trzeba osiągnąć zysk netto w okolicy 40 mln zł. To naprawdę ambitny cel. Z drugiej strony teoretycznie prognozy podtrzymuje się przy odchyleniu na poziomie 10 proc., co znaczy, że minimalny wynik powinien wynieść ca 31 mln zł netto bez zdarzeń jednorazowych. To znacznie mniej, ale oznacza także prawie podwojenie wyniku r/r. Moim zdaniem może być bardzo ciężko, choć sam IV kwartał zeszłego roku nie należał do szczególnie dobrych.

Rynek w swojej wycenie uwzględnia małe dyskonto na prognozie i dalszy wzrost spółki w 2015 r. Serwisowy automat tego wzrostu nie widzi, w związku z czym wykazuje potencjał spadkowy: www.stockwatch.pl/gpw/neuca,wy...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 19 marca 2015 20:20:00 przy kursie: 289,25 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Neuca po IV kw. 2014 r.

Wyniki GK na pierwszy rzut oka wyglądają świetnie, ale niestety nie są powtarzalne przez dokonaną w IV kwartale optymalizację podatkową.

Przypomnę, że to drugi kwartał z rzędu w którym w pełni konsolidowane są wyniki ACP Pharma, która została nabyta w pierwszej połowie roku. Nie może zatem dziwić, że zarówno w ujęciu q/q(kwartał do kwartału) i y/y (rok do roku) Neuca poprawia mocno sprzedaż. Przychody w IV kwartale wyniosły 1,780 mld zł, co stanowi wzrost o kwotę 370 mln (26 proc.). W ujęciu rocznym tempo wzrost wynosi 13 proc., co oczywiście związane jest głównie z konsolidacją ACP tylko przez niewiele ponad 2 kwartały. Niestety nie znamy sprzedaży realizowanej przez nowy nabytek aby sprawdzić jak wygląda organiczne zachowanie sprzedaży na rosnącym o prawie 10 proc. rynku.

W poprzednim kwartale (trzecim) mocno spadła marża względem pierwszego półrocza, co można wiązać właśnie z inkorporacją ACP Pharmy – problemy z rentownością. Obecnie mamy lekką zwyżkę (w relacji do 3 kwartału roku), co pokazuje być może pierwsze efekty synergii – niższe ceny zakupu ze względu na efekt skali. W porównaniu do odpowiadającego kwartału roku poprzedniego oczywiście także mamy spadek (9,6->8,9 proc.) wywołany przez wspomnianą wyżej akwizycję, ale także dodatkowo urzędową obniżkę narzutu hurtowego z 6 do 5 proc. w 2014r. Zysk brutto wyniósł 159 mln, czyli o 23,7 więcej niż w IV kwartale 2013r.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście nowy nabytek w grupie przyczynił się także do wzrostu kosztów korporacyjnych. Te dotyczące sprzedaży wzrosły o 24 zjadając całą nadwyżkę Gross profit, a kolejne 2 mln wzrostu zaliczyły koszty ogólnego zarządu, przez co zysk ze sprzedaży wyniósł 21,7 mln zł, czyli o 2,1 mln mniej niż rok wcześniej. To właśnie tutaj przed spółka największe wyzwania – synergie kosztowe. Do tej pory Neuca pokazywała, że potrafi się restrukturyzować i robi to skutecznie. Pozostaje czekać na efekty.

Na poziomie zysku operacyjnego mamy już sytuację odwrotną, czyli wzrost wyniku z 17,1 do 19,4 mln w ujęciu q/q. Niestety w sprawozdaniach kwartalnych spółka nie ujawnia not dotyczących pozostałej działalności, więc ciężko powiedzieć, dlaczego sytuacja się odwróciła. Tak, czy owak choć nominalnie wynik jest wyższy, to podchodząc konserwatywnie jego jakość jest niższa. W całym roku 2014 spółka osiągnęła zysk operacyjny w kwocie 76,6 mln zł, w porównaniu do 102,5 w roku 2013.

Zyski jednak zawierają zdarzenia które miały niepomijalny wpływ na wynik, a są jednorazowe. Pozycjami zdecydowanie jednorazowymi były 4,7 mln z rozliczenia nabycia Prospera (w sprawozdaniu nazwany jako pozycja z rozliczenia opcji) w 2013r, natomiast w 2014 dodatkowe 5 mln kosztów pracowniczych związanych z odprawami. Skorygowany roczny EBIT wynosi więc 81 mln w porównaniu do 98 rok wcześniej. Idąc dalej mamy w tym roku odwrócenie odpisów na aktywach trwałych na kwotę 2,6 mln, co też jest zdarzeniem niegotówkowym i prawdopodobnie niepowtarzalnym. Skorygowany wynik operacyjny 2014r. spada znów do 79 mln.

Chcąc stworzyć wynik powtarzalny (ang.: recurring) można dyskutować także co zrobić z odpisami na należności i zapasy. W normalnej działalności gospodarczej są to zdarzenia powtarzalne, ale ich poziom już taki nie jest, a w dodatku odpisy dotyczą najczęściej operacji, które miały miejsce rok wcześniej. Zwyczajowo do liczenia ich się nie wyłącza, ale oceniając wyniki warto mieć świadomość, że w tym runku odpisano należności na kwotę 8,5 mln netto, natomiast w roku poprzednim 10,2. Do tego dochodzą jeszcze koszty braków inwentaryzacyjnych i likwidacji aktywów, także o prawie 6 mln mniejsze w tym roku.
W sprawozdaniu zarządu spółka szacuje wynik skorygowany na kwotę 84 mln, głównie przez wyże koszty restrukturyzacji i doradztwa przy nabyciu ACP.


kliknij, aby powiększyć


Trzeba sobie zdawać sprawę, że gdyby nie wcześniejsze decyzje spółki to mogło być jeszcze gorzej – znaczący udział w wynikach odgrywają produkty sygnowane własną marką, a ich kontrybucja do wyniku skonsolidowanego rośnie. W tym roku marka własna dała 13 mln zł, natomiast rok wcześniej tylko 9. Prawdopodobnie wkład byłby jeszcze większy gdyby nie stosunkowo słaby IV kwartał. To w nim uruchomiono linię do pakowania, a sam proces prawdopodobnie mocno obciążył wynik segmentu. Nowa aktywność spółki, czyli apteki na razie dają pomijalnie mały wynik w stosunku do wyników grupy.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Akwizycja ACP Pharmy była współfinansowana także kredytem. Nie powinien wobec tego dziwić wzrost kosztów finansowych. Jednak Neuca prowadzi także działalność finansową i pożycza pieniądze podmiotom trzecim. W związku z tym roczne saldo linii finansowej to około 2 mln zysku w tym roku i podobnie w poprzednim. Jednak rozkład kwartalny jest już zupełnie inny. Neuca pokazała w tym kwartale 3,2 mln zysku, natomiast w ostatnim kwartale 2013r. 238 straty.

Jednak to linia fiskalna zdecydowała w największym stopniu o kwartalnym wyniku. Proszę zwrócić uwagę, że spółka wykazała w tym kwartale 11,4 mln zysku podatkowego, dzięki czemu wynik brutto w kwocie 22,7 mln wzrósł do 34,1 mln zł (13,9 w Q4 2013). Rok temu spółka wykazała normalne obciążenie na 3 mln zł. Nominalne wartości wyglądają pięknie, ale są niestety niepowtarzalne, a sytuacja jest niestety gorsza niż wskazuje to wzrost nominalnego wyniku netto. Jeśli kwartalny wynik brutto skorygujemy nawet o 2 mln kosztów restrukturyzacji i obciążymy normalną stopą podatkową to dostaniemy 20 mln zysku netto.

W ujęciu rocznym nominalny zysk netto wynosi 93,4 mln zł. Jeśli natomiast skorygujemy EBIT w górę o 7,5 mln kosztów restrukturyzacji i 2 mln przychodów finansowych to dostaniemy wynik brutto na poziomie 86 mln zł. Do dyskusji pozostaje poziom powtarzalnej stopy podatkowej. Jeśli obciążymy standardową stopą 19 proc. to mamy 68 mln powtarzalnego zysku netto.

Za to bardzo dobrze wyglądają przepływy operacyjne. W tym kwartale CF operacyjny wyniósł 86,5 mln zł, z czego powracający kapitał obrotowy i podatek zapłacony łącznie oddały 57 mln. Wydaje się, że zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy to także efekt wdrażania własnego modelu biznesowego do ACP, co implikuje tak naprawdę efektywną cenę nabycia.


kliknij, aby powiększyć


Wynikowo kwartał był raczej przeciętny pomimo wysokiej wartości nominalnej zysku. Za to wprost rewelacyjny jeśli chodzi o generowana gotówkę. Kapitalizacja spółki to 1,3 mld zł. W stosunku do obecnego powtarzalnego wyniku to sporo, ale już w stosunku do prognozy na poziomie 100 mln to wcale nie tak dużo. Wycena implikuje koszt kapitału na poziomie 7,7 proc. Przy założeniu oczekiwanego zwrotu z działalności na poziomie 10 proc. mamy implikowane tempo wzrostu na poziomie niecałych 3 proc. To nie jest wygórowana wartość patrząc na historyczne dokonania spółki.>>>Wyceny automatyczną są tutaj!
>>>Więcej analiz raportów finansowych!


sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 27 kwietnia 2015 12:10:00 przy kursie: 282,00 zł
Fajne i konkretne podsumowanie sytuacji na rynku farmaceutycznym (by PharmaExpert)
Cytat:
Prognoza: sprzedaż na koniec 2015 r. całego rynku farmaceutycznego - 30,0 mld PLN, wzrost o 5,4% w porównaniu do roku 2014., natomiast estymowana wartość refundacji to 8,0 mld PLN (+5,6%).

W marcu 2015 roku wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2.570 mln PLN, co stanowi wzrost o 5,8% w porównaniu do marca 2014


Cały raport przygotowany przez PharmaExpert jest tutaj:
www.pharmaexpert.pl/media-file...

mapez
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2013-11-28
Wpisów: 21
Wysłane: 15 listopada 2015 13:09:11 przy kursie: 358,00 zł
Kruk i Neuca dołączą do indeksu MSCI Poland

Do indeksu MSCI Poland Small Cap dołączy od 1 grudnia Kruk i Neuca, a zostanie z niej usunięty Kernel, LC Corp, Polski Holding Nieruchomości i ZE PAK - podało MSCI w komunikacie.

biznes.pap.pl/pl/news/search/i...

Wrzucam informację o zmianach w MSCI Poland jakie będą miały miejsce od 01.12
Wszystkie serwisy piszą tylko o wejściu Kruka, ale o pozostałych zmianach to już chyba zapomnieli:)

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 15 grudnia 2015 08:21:22 przy kursie: 331,80 zł
Szczepionka na bessę – analiza techniczna Neuki w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/szcze...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 21 marca 2016 08:30:07 przy kursie: 320,00 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Neuca SA za rok 2015

To był kolejny wzrostowy rok dla spółki. Neuca z nawiązką zrealizowała prognozę finansową do czego przyczyniła się wyraźnie udana integracja z ACP oraz rozwój marek własnych. Niestety średnio sobie radzi segment przychodni.


Przychody grupy w w 2015 r. wyniosły 6,9 mld zł i były o 6 proc. wyższe r/r, przy rosnącym o 5 proc. rynku aptecznym. W samym IV kwartale mamy jednak regres sprzedaży o 3,7 proc. do czego przyczynił się między innymi spowalniający rynek.


kliknij, aby powiększyć


Najważniejsze jednak, że grupie udaje się odbudowywać marże zysku brutto na sprzedaży. W 2015 r. rentowność brutto wyniosła 9,75 proc. i była o 0,83 p.p. wyższa od uzyskanej w roku 2014. Wzrost marży widać konsekwentnie kwartał po kwartale. W III i IV kwartale spółka uzyskała marże na poziomie powyżej 10 proc., czyli do czasów sprzed ustawowej zmiany marż w hurcie. Rentowność powyżej 10 proc. wcześniej udało się uzyskać w 2012 r. Dla porównania marża w IV kwartale 2014 r. wyniosła 8,9 proc.

Zysk brutto w IV kwartale wyniósł 172,5 mln zł i pomimo spadku obrotów był o 13,6 mln (8,6 proc.) wyższy r/r. Niestety spółce rosną koszty, w szczególności koszty sprzedaży. Ich udział w przychodach wyniósł w tym kwartale 5,6 proc. w porównaniu do 5,2 proc. w IV kwartale 2014 r. Mimo wszystko spółce udało się zbudować nadwyżkę wyniku w kwocie 10,7 mln zł na poziomie zysku ze sprzedaży.
Niestety prawie połowę tej nadwyżki zabrała pozostała działalność operacyjna i EBIT wyniósł 24,7 mln zł, czyli był wyższy o 5,2 mln zł. (+27 proc.)


kliknij, aby powiększyć


W całym 2015 r. wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 119,4 mln zł w porównaniu do 76,6 mln zł w roku 2014.
Dzięki obniżce stopy procentowej i mniejszego udziału kredytów w finansowaniu działalności spółka zamknęła rok z wynikiem netto na poziomie 101,5 mln zł wobec prognozowanych 100 mln.

Poprawie wyników sprzyjał oczywiście wzrost rynku, ale nie był to jedyny czynnik. Przychody ze sprzedaży marki własnej wyniosły w 2015 r. 85 mln zł i były o 43 proc. wyższe r/r (20 proc. w samym IV kwartale). Jest to wysoce rentowna aktywność spółki, która dostarcza marże na poziomie nawet ponad 30 proc. dzięki czemu mimo znikomego udziału w przychodach kontrybucja do wyniku operacyjnego jest nie do pominięcia. W samym IV kwartale segment wypracował jedynie 2,2 mln zysku, ale w całym roku 21,6 mln zł na 119,4 mln wyniku całej grupy


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Budowany od pewnego czasu segment przychodni niestety zakończył rok 2015 pod kreską zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto. Uzyskany wynik jest na razie marginalny dla poziomu spółki, ale Neuca zainwestowała w niego już ponad 40 mln zł, a na razie efektów ekonomicznych nie widać.

Pozytywnie wypadły również przepływy. W IV kwartale spóła wygenerowała ponad 100 mln zł gotówki, konkretnie 106,7 mln zł. To najwyższy wynik z ostatnich 4 lat. W całym roku przepływy zamknęły się kwotą 180 mln zł. Co ciekawe pomimo wzrostu obrotów kapitał obrotowy oddał w całym roku około 20 mln zł, a więc spółka poprawiła efektywność obrotu.


kliknij, aby powiększyć


Widać to w skracającym się cyklu konwersji gotówki, który w 2015 r. wyniósł 4 dni wobec 7 w roku 2014 (dane liczone tradycyjnie).

Kwartał i cały rok 2015 można uznać za udany, ale spółka mierzy jeszcze wyżej. W obecnym roku zysk netto ma wynieść 110 mln zł i to przy wyraźnym spowolnieniu rynku. Spółka zakłada wzrost raptem o 1-3 proc. r/r. Być może w końcu pojawią się jakieś pozytywne efekty z segmentu przychodni, a niewykluczone, że swoje dołoży także rozwijany produkt telemedyczny, którego komercjalizację zakłada się w tym roku.

Neuca wyceniania jest przez rynek na 1,44 mld zł. To mimo wszystko nie jest wygórowana wycena. jak na podmiot poprawiający konsekwentnie wyniki r/r. Spółka ma przewagi konkurencyjne, jest lepiej oceniana przez klientów od konkurencji i na horyzoncie mamy nowe aktywności. Zagrożeniem jest oczywiście zmiana prawa, spadek rynku i pomijanie dystrybutora przez dostawców.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 19 listopada 2016 10:56:00 przy kursie: 365,00 zł
Witam,

Zwracam się z prośbą o analizę tej dobrej zapomnianej ostatnio spółki - o Alumetal nie proszę bo wiadomo co się dzieje:)

pzdr


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 20 listopada 2016 18:40:01 przy kursie: 365,00 zł
Omówienie wyników i sytuacji finansowej GK Neuca SA po 3 kw. 2016 r.

Wygląda na to, że spółka poprawi wyniki, wykona tegoroczną prognozę a nawet ja przekroczy, choć sprzedaż stoi w miejscu. Koniem pociągowym wzrostu jest segment marek własnych, ale nowe biznesu są na razie obciążeniem dla grupy. Wygląda jednak na to, że wycena rynkowa odzwierciedla już wzrost wyników w kolejnych latach.

Przychody Neuci w 3 kw. (3q) wyniosły 1,697 mld złotych i były o 3 proc. wyższe r/r. Niestety w ujęciu 9 miesięcznym (3Q) sprzedaż stoi w miejscu i wynosi dokładnie tyle co przed rokiem – 5,23 mld zł.
Za to sukcesem jest poprawa rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w 3 kw. 10,9 proc. wobec 10,1 proc. przed rokiem, co przekłada się na 13,14 mln zł z 18,1 mln zł (10,9 proc.) wzrostu wyniku brutto na sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Niestety znaczną część wzrostu na najwyższym poziomie rachunku wyników zabiera wzrost kosztów organizacji. Koszty sprzedaży wzrosły o 8,2 mln zł (9,1 proc.), natomiast te dotyczące zarządu o 3,7 mln zł (8,9 proc.), czyli łącznie o 11,9 mln zł. W ujęciu 9 miesięcznym dynamiki wynoszą odpowiednio 4,2 proc. oraz 1,1 proc. Negatywnie trzeba ocenić wzrost kosztów sprzedaży, którego udział w przychodach rośnie systematycznie od wielu kwartałów. Wzrost kosztów zarządu jest prawdopodobnie związany z rozwijaniem nowych linii biznesowych. Na poziomie zysku ze sprzedaży, czyli po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i zarządu otrzymamy wynik wyższy o 6,2 mln zł (17,7 proc.). Na poziomie operacyjnym przyrost wyniku wynosi 4,46 mln zł (14,9 proc.)


kliknij, aby powiększyć


Poprawa wyników w tym kwartale to przede wszystkim efekt „starego” biznesu, czyli hurtu aptecznego – przyrost wyniku o 2,63 mln zł (11,9 proc.). W podobnym tempie rósł wynik na markach własnych (9,2 proc.), ale ze względu na niski udział w przychodach w wartościach nominalnych oznacza to zaledwie 669 tys. zł. Prawie milion złotych więcej straty odnotował segment informatyczny, natomiast nowe biznesu w grupie zamieniły 272 tys. zysku w 898 tys. straty.


kliknij, aby powiększyć


Warto jednak zauważyć, że marża operacyjna segmentu marek własnych była w tym kwartale niższa niż przed rokiem. Sprzedaż wzrosła o 23 proc., a wynik tylko jak wspomniałem niecałe 700 tys. zł. Trzeba pamiętać, że wprowadzenie nowych produktów do sprzedaży w początkowej fazie nieco obciąża wynik, podobnie jak optymalizacja asortymentu. W okresie 3 kwartałów segment poprawił sprzedaż o 17,8 proc. natomiast wyniki o 23 proc. Na razie rozwój segmentu wygląda wciąż bardzo dobrze, czego nie da się powiedzieć o pozostałych aktywnościach (apteki, badania kliniczne itd.) Z drugiej strony potencjał wzrosty marki własnej jest ograniczony i spółka musi szukać jakichś punktów zaczepienia, jeśli chce kontynuować wzrost.

kliknij, aby powiększyć


Niestety słabiej wyglądają także przepływy operacyjne, na co wpływ ma zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. W zasadzie w każdym kwartale tego roku zapotrzebowanie na gotówkę było większe niż rok temu mimo, ze sprzedaż nie odnotowała wzrostu.
Jeśli zerknąć na zapasy, to ich poziom w porównaniu do końca 3 kw. 2015 r. jest niższy a więc o tym fakcie zdecydowały terminy płatności od odbiorców i dostawców. Być może ma to związek z rozwojem nowych biznesów, ale z punktu widzenia inwestora najbezpieczniej ocenić zjawisko jak spadek efektywności.


kliknij, aby powiększyć


Ruchy strategiczne wydaja się mieć uzasadnienie, a sama spółka cały czas poprawia wyniki. Skorygowany zysk netto za ostatnie 4 kw. wynosi obecnie 107,4 mln zł, więc do wypełnienia prognozy na ten rok (110 mln zł zysku netto) wystarczy wzrost o 2,6 mln zł z kwoty 23,1 mln zł. W świetle raportowanych dynamik w tym roku powinno być to do zrobienia o ile nie zajdą jakieś zdarzenia, które w ciężko przewidzieć jak np. przejęcie nierentownego podmiotu, czy silny wzrost asortymentu w markach własnych.

Obecna wycena spółki to 1,6 mld zł, co przy 110 mln spodziewanego wyniku netto da nam C/Z na poziomie 14,7 proc. Przy założeniu powtarzalności wyniku za 2016 r. i koszcie kapitału na poziomie 10 proc. dostaniemy wycenę spółki na poziomie 1,1 mld zł. Z drugiej strony uwzględnienie już 2 proc. corocznego wzrostu zysków (inflacyjny wzrost) daje nam uzasadnienie dla kapitalizacji.1,38 mld zł. Na razie jednak spółka rośnie w tempie 10 proc. Jeśli te tempo wzrostu udało by się utrzymać w roku 2017 i 2018, a potem wzrost inflacyjny to wycena spółki rośnie do 1,66 mld zł. Takie założenia wydają się realne do spełnienia, a zatem wycena rynkowa nie jest oderwana od wartości wewnętrznej spółki.
To tylko taki zgrubny szacunek, który mam nadzieję da jakąś perspektywę na wycenę.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 20 listopada 2016 20:04:27 przy kursie: 365,00 zł
Dziękuję za analizę, teraz żałuję, że wcześniej nie wykupiłem abonamentu bo takie treści jakie dostaje się tutaj w analizie raportu są dla osoby inwestującej w oparciu o analizę fundamentalną bardzo pomocne.

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 22 listopada 2016 14:51:23 przy kursie: 372,00 zł
Budujące słowa, dziękujemy! Każde omówienie sprawozdania finansowego jest przygotowywane z myślą o drobnych inwestorach. Polecamy się na przyszłość!

aksu
0
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 187
Wysłane: 13 marca 2017 15:45:12 przy kursie: 397,00 zł
Dzisiaj na Neuce ogromny ruch jakiego nie było tutaj... nigdy? Do tego 3 pakiety po 20k akcji, a kurs w sumie ani drgnął. Przedziwne king

Oczywiście w czwartek można się spodziewać dobrego RR i za IVQ, ale aż takie zainteresowanie jest ciężko wytłumaczalne. Any thoughts? Whistle
oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 13 marca 2017 16:57:53 przy kursie: 397,00 zł
Ktoś sprzedał (zapewne ktoś kto miał akcje z Programu Opcji Menadżerskich), a ktoś inny kupił... Od dłuższego czasu kurs nie może przebić 400 zł- jak pęknie to wzrost zapewne będzie godziwy. Sądzę, że rynek czeka nie tylko na wyniki IV kwartału, bo to już jest w cenie - ok 110 mln bez zdarzeń jednorazowych netto, ale czeka też przede wszystkim na strategię i prognozę zysku na najbliższy rok i najbliższe lata. Jeśli będzie satysfakcjonująca będzie dobrze prędzej czy później.


aksu
0
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 187
Wysłane: 15 marca 2017 13:05:31 przy kursie: 398,10 zł
Było gdzieś info ile w tym programie zostało wyemitowanych akcji oraz po jakiej cenie?

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 15 marca 2017 13:47:33 przy kursie: 398,10 zł
Było, najszybciej dowiesz się z raportów okresowych, bo w bieżących jest za dużo o nabyciu akcji własnych.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 16 marca 2017 10:34:44 przy kursie: 391,05 zł
Powiem szczerze, że założony wzrost zysku na 2017 r troszeczkę mnie zaskoczył, spodziewałem się ok 118 mln zachowując konserwatywne podejście zarządu, a mamy 115 mln. Co prawda tragedii nie ma, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wzrost Neuca zaczyna zwalniać. Co rok prognoza zysku jest zawsze z progresją, ale tempo progresji maleje. Być może nowe biznesy i przychodnie rozwijają się powoli, dodatkowo jeszcze z giełdy schodzi Pelion, Farmacolu już nie ma, zapewne poza giełdą też będą chciały przyśpieszyć więc konkurencja może się zaostrzyć.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 16 marca 2017 13:32:31 przy kursie: 391,05 zł
Może tak, a może wręcz przeciwnie. Nie wiem w jakiej fazie jest obecnie projekt rządu dotyczący działalności aptek sieciowych. Akcjonariusze i inwestorzy powinni tę ustawę śledzić z zapartym tchem :)

niewiernytomasz
6
Dołączył: 2012-10-19
Wpisów: 27
Wysłane: 16 marca 2017 13:42:01 przy kursie: 391,05 zł
Od razu poproszę o analizę najnowszego raportu grupy i informację jak przyjęcie tej ustawy lub jej odrzucenie, może mieć konsekwencje dla firmy. Z góry dziękuję.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,708 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,25% +33 649,63 zł 53 649,63 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło