pixelg
UNIMOT - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNIMOT [UNT]

AKTUALNY KURS: 30,00 zł (-3,07%) 04-12-2020 12:46
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 368
Wysłane: 17 listopada 2017 00:15:31 przy kursie: 27,79 zł
W tekście była nieścisłość, bo ten fragment dotyczył samych biokomponentów. A jeśli chodzi o nie to:

Cytat:
- Zmiana w przepisach, dotycząca wprowadzenia obowiązku wykonywania Narodowego Celu Wskaźnikowego w 50 proc. za pomocą biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych, dotknie przede wszystkim importerów czystego oleju napędowego B0. Koszty realizacji NCW poprzez domieszkę biokomponentów do oleju napędowego są znacznie wyższe niż poprzez sprzedaż samoistnego paliwa B100. Ponieważ ceny estrów metylowych oferowane przez polskich producentów są relatywnie wysokie, istnieje prawdopodobieństwo, że firmy importujące olej napędowy będą szukały rozwiązania w imporcie B7, czyli oleju napędowego z 7-procentowym udziałem biokomponentów - uważa Radosław Olszewski, Product Manager UNIMOT, odpowiedzialny za dział biopaliw

www.e-petrol.pl/wiadomosci-pol...

cegielka
3
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 219
Wysłane: 17 listopada 2017 02:59:01 przy kursie: 27,79 zł
Bardzo dobre wyniki Unimotu. Mamy C/ZO na poziomie 5.3 czyli mega tanio... Ale cóż, łaska panska na pstrym koniu jezdzi to tak dla przypomnienia emisji po 45 zl i poteznej redukcji zapisów.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 368
Wysłane: 17 listopada 2017 19:16:58 przy kursie: 28,75 zł
Domieszka LPG napędza zegar zysków – omówienie sprawozdania finansowego GK Unimot SA po 3 kw. 2017 r.

Okres trzech miesięcy zakończonych we wrześniu spółka i jej akcjonariusze mogą zaliczyć do udanych. Przychody Grupy Unimot (dalej Unimot) wyniosły w III kw. 779 mln zł i były o 106 (16 proc.) wyższe r/r. W zakresie danych jednostkowych nie ma żadnego zaskoczenia gdyż Unimot podaje sprzedaż w okresach miesięcznych. Za to pewną pozytywną niespodzianką jest różnica sprzedaży jednostkowej i skonsolidowanej, która w tym kwartale wyniosła ponad 20 mln zł, przy 17 mln zł w poprzednim kwartale i 9,5 mln zł przed rokiem.

Dobre były tylko miesiące wakacyjne, natomiast we wrześniu przychody jednostkowe zaliczyły spadek. Negatywna relacja sprzedaży r/r utrzymała się także w październiku.


kliknij, aby powiększyć


W tym miejscu należy przypomnieć, że od sierpnia 2016 r. obowiązuje tzw. pakiet paliwowy w wyniku którego nastąpił bum w legalnej sprzedaży paliw. O ile jeszcze w lipcu mieliśmy dane porównawcze za okresy z pakietem i bez, to od sierpnia czynnik dynamizujący sprzedaż ustąpił i porównujemy dane w podobnym otoczeniu prawnym. Brak wysokich dynamik w sprzedaży nie powinien nikogo dziwić, ale pewnym zaskoczeniem może być skala regresu sprzedaży we wrześniu (15 proc.) i październiku (-9 proc.), tym bardziej, że średnia hurtowa cena diesla (podstawowy produkt handlowy) była w tym roku we wrześniu i październiku wyższa r/r.

W raporcie czytamy, że:
Cytat:
W miesiącu lipcu oraz w sierpniu br. Unimot operował w otoczeniu relatywnie wysokich marż hurtowych, natomiast we wrześniu marże istotnie zmalały. W tym miesiącu spółka zdecydowała się nie maksymalizować sprzedaży oleju napędowego, kierując się przede wszystkim opłacalnością sprzedaży. Porównywalny III kwartał 2016 roku był szczególnie udany (rekordowy pod względem sprzedanych wolumenów – efekt wejścia w życie pakietu paliwowego), co spowodowało powstanie efektu wysokiej bazy. Zważywszy na wymienione wyżej okoliczności rynkowe w miesiącu wrześniu, mimo wysokich wolumenów sprzedaży w lipcu i sierpniu w III kwartale 2017 roku spółka wykazała finalnie nieznaczną ujemną dynamikę sprzedaży.


Zaskoczenia w niskich marżach we wrześniu raczej nie ma. Proszę zauważyć, że Lotos we wspomnianym miesiącu zanotował pierwszy raz od marca 2015 r. dwucyfrową modelową marżę rafineryjną. Marża ta spadła z 10,4 dolara za baryłkę we wrześniu do 8,55 dolara w październiku. Wraz ze wzrostem sprzedaży miesiąc do miesiąca można mniemać, że spółka wróciła do walki o rynek z akceptowalnym poziomem marż.

Marża brutto na sprzedaży w III kw. wyniosła 4,6 proc. i w relacji do 5,4 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku i 2,6 proc. w II kw. tego roku. Liczenie rentowności na tym poziomie jest jednak obarczone błędem – brak pełnego uwzględnienia zabezpieczeń. Unimot zabezpiecza wartość godziwą kupionego ON i „prawdziwa” uzyskana marża brutto powstaje po uwzględnieniu różnic kursowych w pozostałych zyskach i efektów zabezpieczeń, które przeszły przez przychody.
Skorygowana marża brutto wyniosła 5,7 proc. i była najwyższa od I kw. 2016 r. – brak udziału w walce o rynek za wszelką cenę znalazł swoje odzwierciedlenie w uzyskanej rentowności.


kliknij, aby powiększyć


Zysk brutto wyniósł 36 mln zł i był na zbliżonym poziomie jak przed rokiem (-1,4 proc.), za to skorygowany zysk brutto wzrósł o prawie 9 mln zł (25,3 proc.) do poziomu 44,2 mln zł.

Dość zaskakująco wzrosły koszty sprzedaży. W III kw. obciążyły wynik kwotą 27 mln zł, tj. o 8 mln zł wyższą niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Udział kosztów sprzedaży w obrotach wyniósł 3,9 proc. w porównaniu do 3,3 proc. w III kw. poprzedniego roku i 3,2 proc. w poprzednim kwartale. Choć udział kosztów sprzedaży w obrotach jest relatywnie wysoki to Unimot w historii już takie poziomy notował, a zachowanie tej pozycji znajduje uzasadnienie, o czym będzie można przeczytać w dalszej części raportu.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły zostały utrzymane w ryzach, a nawet zanotowały ponad 7 proc. spadek, dzięki czemu spółka zaoszczędziła 200 tys. zł.kliknij, aby powiększyć


Korzystnie dla spółki ułożyło się saldo pozostałej działalności operacyjnej, które dało w tym kwartale extra 0,71 mln zł zysku. Przed rokiem zysk z tej linii sprawozdania wynosił 0,18 mln zł, natomiast kwartał wcześniej 0,14 mln zł. Ostatecznie spółka zanotowała wynik operacyjny w kwocie 14,6 mln zł, czyli o 1,6 mln zł (12,5 proc. wyższy r/r). EBITDA wyniosła 15,8 mln zł, co stanowi wzrost o 1,9 mln zł (13,5 proc.) r/r. Na poziomie zysku brutto operacyjna zwyżka wyniku w wysokości 1,62 mln zł maleje do 1,37 mln zł – głównie przez wyższy koszt odsetek od kredytów. W sprawozdaniu co prawda nie ma noty do kosztów finansowych, ale z rachunku przepływów pieniężnych wynika, że spółka zapłaciła około dwukrotnie więcej odsetek r/r. Na poziomie netto wynik w tym kwartale jest o 0,74 mln zł (7,5 proc.) wyższy niż w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. Co więcej, EBIT, zysk brutto i zysk netto są na rekordowych wysokich poziomach.

Marża netto wyniosła 1,37 proc. w porównaniu do 1,47 proc. przed rokiem, ale to i tak najwyższa rentowność w ciągu ostatnich 4 kwartałów i to rentowność uzyskana w relatywnie trudnych warunkach otoczenia.


kliknij, aby powiększyć


Unimot działa na wielu obszarach rynku energetycznego, ale z rachunku segmentowego wynika, że motorem napędowym poprawy był segment paliw płynnych, co raczej nie może dziwić. W tym miejscu warto dodać, że spółka rozszerzyła nieco rachunek segmentowy i obecnie znacznie więcej widać. W segmencie paliw płynnych (ON, biokomponenty, LPG) EBIT wzrósł r/r o 2,68 mln zł czyli 19 proc. i to pomimo pewnych rynkowych trudności.
Wbrew początkowym oczekiwaniom największe polskie rafinerie włączyły się w walkę o zwiększenie wolumenu powstałego na skutek ograniczenia szarej strefy, co w szczególności dotknęło sprzedaż i marże realizowane na ON, o czym pisałem wyżej. Dodatkowo od 1 stycznia 2017 r. podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) zobowiązane są do sprzedaży 50 proc. biokomponentów zawartych już w paliwach ciekłych. Na skutek tego importerzy zwiększają import paliw już zawierających odpowiednią domieszkę, a krajowe podmioty zamiast sprzedawać same biopaliwo zobowiązane są do jego mieszania co wymaga infrastruktury i dodatkowych kosztów.

Wolumen sprzedaży ON i biopaliwa wzrósł w III kw. o 13,3 proc. natomiast przychody o 12 proc.
Za to zysk operacyjny spadł o 5 proc. w wyniku między innymi niższych marż na ON i wyższych kosztach blendowania. W przypadku LPG wolumen skoczył o ponad 32 proc. r/r, co przełożyło się na 37 proc. wzrost przychodów, które ostatecznie wyniosły 60 mln zł. Marża brutto na obrocie gazem wyniosła 6,37 mln zł w relacji do 2,7 mln zł przed rokiem, natomiast wynik operacyjny na obrocie LPG wyniósł 2,84 mln zł wobec 0,63 mln zł straty przed rokiem i w ujęciu nominalnym stanowi największą zwyżkę we wszystkich aktywnościach grupy

Spółka informuje, że:
Cytat:
Segment LPG w części hurtowej efektywnie wykorzystał otoczenie rosnących cen w Polsce. Kupno większości towaru zrealizowano jeszcze po niższych cenach co pozwoliło wygenerować wyższą marżę. Ponadto kontynuowany jest rozwój na rynku zbiorników grzewczych co zaowocowało wzrostem liczby klientów i przychodów.


To niestety stawia nieco pod znakiem zapytania trwałość marży, bo ciężko oczekiwać aby ceny gazu wciąż rosły.


kliknij, aby powiększyć


W rachunku segmentowym w oczy rzuca się także znacznie mniejsza strata segmentu pozostałych niż odnotowana w poprzednim (drugim) kwartale. Obecnie wyniosła 1,37 mln zł w porównaniu do 3,32 mln zł kwartał wcześniej i wyniku na poziomie zera przed rokiem. A zatem r/r wpływ na wynik jest ujemny, ale już nie tak bardzo jak kwartał wcześniej. Podobnie jak w przypadku segmentu paliw płynnych Unimot dokonał uszczegółowienia prezentowanych danych i w segmencie pozostałych wyróżnił podsegment stacji paliw. To czego jeszcze kwartał temu mogliśmy się tylko domyślać stało się obecnie zupełnie jawne. Jak widać w powyższej tabeli marża brutto na detalu była r/r porównywalna, a strata wynika ze znacznie wyższych kosztów sprzedaży, do których spółka alokuje koszty rozwojowe sieci Avia i aplikacji Tankuj24.kliknij, aby powiększyćPozytywny wpływ na wynik w tym kwartale miała także znacznie mniejsza strata segmentu handlu energetyką – 0,11 mln zł w porównaniu do 1,11 mln przed rokiem. Choć przychody w segmencie rosną, to źródłem poprawy były oszczędności na kosztach sprzedaży – wyrażona procentowo marża brutto mocno spadła co w ujęciu nominalnym dało zbliżony wynik r/r. Można się domyślać, że podobnie jak w przypadku detalu mamy do czynienia z niższymi kosztami rozwojowymi projektu.
Za to gorzej spisał się segment obrotu gazem ziemnym, gdzie Unimot odnotował stratę na poziomie 0,38 mln zł w porównaniu do 0,37 mln zysku przed rokiem. To przede wszystkim efekt ujemnych kosztów sprzedaży przed rokiem, które stanowią pewną zagadkę.


kliknij, aby powiększyć


W bilansie obserwujemy względem poprzedniego kwartału wzrost zapasów przy spadku należności i stanu gotówki. Cykl operacyjny wyniósł 47 dni, natomiast cykl konwersji gotówki 34 dni. Przed rokiem mieliśmy odpowiednio 41 dni i 21 dni. Zmiany to przede wszystkim efekt utrzymywania przez spółkę samodzielnie zapasów obowiązkowych. Za to w pasywach nieco spadły zobowiązania handlowe, a ich spłatę w dużej części finansowało zaciągnięcie nowych zobowiązań odsetkowych.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Kwartał był dla spółki udany do czego przyczynił się w dużym stopniu podsegment LPG. Unimotowi ponownie wzrosła marża zysku operacyjnego i zysku netto, ale w świetle powodu poprawy wyniku paliw płynnych zwyżka rentowności może nie mieć trwałego charakteru. Z drugiej strony wygląda na to, że dołek marż w hurcie może być już za nami na co wskazuje przyspieszenie sprzedaży w październiku.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 5 grudnia 2017 20:34:00 przy kursie: 24,50 zł
UNIMOT - analiza techniczna na życzenie


W poprzedniej analizie technicznej z 20 lipca (5 strona wątku) anty_teresa prognozował, iż w przypadku utraty wsparcia 38,5-38,9 zł trzeba liczyć się z kontynuacją spadków nawet do 25,60 zł. Podaż z łatwością osiągnęła wskazany cel. Trend spadkowy jest silny, chociaż w ostatnich tygodniach dało się zauważyć wytracanie impetu przeceny. RSI kreśli pozytywną dywergencję z wykresem cenowym a kolejny dołek powstał powyżej strefy wyprzedania, co znacząco zwiększa szanse na rozpoczęcie odreagowania. Brak natomiast przesłanek, by mówić o definitywnym zakończeniu spadków.
Najbliższy opór to 25,26 zł, kolejny w strefie 30,70-31,50 zł, zmiana sentymentu byłaby możliwa powyżej 38 zł


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 grudnia 2017 20:37

BeBop
0
Dołączył: 2011-10-13
Wpisów: 9
Wysłane: 21 grudnia 2017 20:36:55 przy kursie: 22,28 zł
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów inwestorów, a takich znajdę chyba tylko na tym forum.
Na giełdzie jestem od paru długich lat. Wyniki miałem różne, ale w generalnym rozrachunku zawsze byłem na plusie.
Unimot był niestety moją najgorszą inwestycją w mojej historii zakupów, co więcej na Unimocie złamałem też swoje wszystkie zasady i np nie ciąłem strat kiedy należało. Dzisiaj straty na tej spółce są ogromne, była to największa część mojego portfela.
Chciałbym się zapytać jak zachowali by się inwestorzy na moim miejscu...spółka bez żadnych większych przyczyn od momentu wejścia na rynek zalicza jednostajny zjazd na kursie, w międzyczasie pojawiały się zarówno bardzo dobre informacje jak i te gorsze. Jednakże kierunek zawsze był ten sam - sięgamy po dno. Po analizie IPO uważałem, że proponowana cena jest dosyć uczciwa, dzisiaj nie ma nawet połowy z tej ceny.
Mam wielki dylemat czy zaksięgować resztki pieniędzy, które zostały i zniknąć z giełdy...czy wg was są realne szanse na odbicie kursu (bo na tą chwilę na tej spółce nie ma żadnego dna, żadne wsparcia nie działają). Jeżeli ktoś czuje, że może się wartościowo wypowiedzieć w tym temacie to będę mu bardzo wdzięczny.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 368
Wysłane: 22 grudnia 2017 03:53:53 przy kursie: 22,28 zł
Czy tak bez przyczyn zalicza ten zjazd to można dyskutować. Wszak wycena w IPO zakładała podwojenie biznesu, a z tym może nie być tak łatwo, bo o rynek zaczęły walczyć największe rafinerie, czego nikt nie zakładał w pierwszym momencie. Ta walka ma presję na marże i zamiast o podwojenie to walczymy o utrzymanie wyników. Od strony technicznej niestety nie ma obecnie przesłanek za zakończeniem trendu spadkowego. Za to fundamentalnie potencjał spadku wydaje się być ograniczony. W wynikach spółki mamy co prawda zdarzenia niezbyt często powtarzalne w postaci sprzedaży taniej kupionego i niezabezpieczonego gazu, ale także obciążenia z tytułu rozwijania nowych aktywności w szczególności budowy stacji Avia. Za jakiś czas, jak tych stacji będzie już funkcjonować kilkadziesiąt koszty związane z rozwojem powinny być kompensowane przez przychody z obiektów. Wiele odpowiedzi przyniesie kolejny kwartał, gdzie w zeszłym roku była wysoka baza. Po wynikach rocznych zobaczymy czy spadek zysków będzie istotny, bo jeśli nie to jest miejsce na wzrost kursu. NA razie rynek dyskontuje pogorszenie. Ostatnio Lotosowi spada marża rafineryjna więc wyniki IV kwartału mają szansę być w miarę dobre, o ile oczywiście marży nie zepsuje blending i uda się uplasować na rynku wysokie wolumeny. Decyzję co z tym zrobić musisz podjąć oczywiście sam - nikt tego nie zrobi za Ciebie.

BeBop
0
Dołączył: 2011-10-13
Wpisów: 9
Wysłane: 26 grudnia 2017 22:14:21 przy kursie: 22,50 zł
Dziękuję Ci anty_teresa. Miałem nadzieję, że właśnie Ty mi odpiszesz.

darektomczyk
4
Dołączył: 2013-12-06
Wpisów: 84
Wysłane: 7 lutego 2018 13:22:23 przy kursie: 22,50 zł
Pięknie Panowie z BOŚia sobie pogrywają... W październiku ścieli rekomendację, bo nie przewidzieli walki o rynek ze strony Lotosu i Orlenu. Teraz obniżają bo:
Jednocześnie spodziewamy się jednak, że logistyka, magazynowanie oleju napędowego oraz wymogi dotyczące biokomponentów w 2018 r. spowodują wzrost kosztów operacyjnych, które szacujemy rocznie na ok. 10 mln zł, co obniża naszą prognozę EBITDA w 2018 r. z 50 mln zł do 40 mln zł
wiadomosci.stockwatch.pl/dm-bo...
Dlaczego o tym nie wiedzieli w październiku, kiedy poszła poprzednia rekomendacja? Przy wprowadzaniu spółki na GPW rekomendacja zakładała ponad 70M EBITDA! Obecnie mamy już z tego tylko 1/2.

hypnotized
0
Dołączył: 2015-04-04
Wpisów: 53
Wysłane: 7 lutego 2018 14:23:32 przy kursie: 22,50 zł
To pokazuje ile są warte rekomendacje domów maklerskich. Dla mnie to antywskaznik.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 7 lutego 2018 14:52:34 przy kursie: 22,50 zł
a to czasem nie dm boś byłe oferentem unimotu podczas emisji?

najpierw wyceny, potem emisja a potem.... kolejna emisja.

tower investment, też dm boś, robił rekomendację dla spółki jak była na NC, samo to jest ewenementem robić wycenę dla NC-, ale.... nic za darmo. Potem emisja, oferent? dm boś hihi.

Rekomendacja była zdaje się na około 100, emisja poszła za 45 :)

wszystko w ramach wsparcia sprzedaży!
Edytowany: 7 lutego 2018 14:55


piotreq50
0
Dołączył: 2016-12-27
Wpisów: 15
Wysłane: 7 lutego 2018 18:30:20 przy kursie: 22,50 zł
Dokładnie pamiętam tą akcje z Tower... teraz kolejne kwiatki...

Takie rzeczy powinno się karać...

krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 24 lutego 2018 21:24:32 przy kursie: 18,60 zł
UNIMOT - analiza techniczna na życzenie


W poprzedniej analizie technicznej walorów Unimotu zwracałem uwagę na spore szanse na rozpoczęcie korekty wzrostowej, akcentując przy tym brak przesłanek do definitywnego zakończenia spadków. Korekta, zgodnie z prognozą, nadeszła, lecz nie doszło do naruszenia sekwencji opadających szczytów i notowania ponownie zawróciły w dół wykresu.

Trend spadkowy ma się dobrze a kapitał ucieka z waloru, co widać po przebiegu linii AD. Najbliższym poziomem, z którego gracze mogliby spróbować wyprowadzić korektę w oparciu o solidne wyprzedanie, jest zewnętrzne zniesienie 161,8% ostatniej fali korekcyjnej, czyli poziom 17,56 zł. Najbliższe opory to 20,60 zł i 22,20 zł.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

dovado
0
Dołączył: 2017-08-23
Wpisów: 16
Wysłane: 2 marca 2018 07:49:38 przy kursie: 20,20 zł
Najgorsze za nami patrzymy w przyszłość a nie przeszłość dzisiaj spółka opuściła dwumiesięczny kanał spadkowy przy znacznych obrotach wygenerowane też zostały na wskaźnikach sygnały kupna.PRZYPOMNĘ z tabeli bossa.pl/_gAllery/aid61971/Rap... strona 9 wykres 4 że w 2017 spółka na wzrost zapasóww 2017 musiała wydać 68 mln zł zwiekszając zapasy z 61 mln zł w 2016 do 129 mln zlw 2017 Jesli przyjmiemy za BOSiem że dodatkowo na NCW w 2017 (zakup biokomponentów do podwyższonych zapasów w4q) wydano 5mln To w tym roku do podwyższonych zapasów spółka na NCW wyda tylko 0,5 mln . JAK widzimy z tych zestawień rok 2017 który jest za nami był tak słaby ponieważ dopiero w 2017 roku spółka ponisła koszty dwukrotnego zwiększenia sprzedaży z roku 2016 (wzrost zapasów obowiązkowych następuje z rocznym opóźnieniem
Dokładnie ile spółka wyda na zapasy w tym roku możemy obliczyć bo znamy z raportu volumeny sprzedaży głównych towarów w 2017 r. i dane porównawcze (m3):https://www.bankier.pl/wiadomosc/UNIMOT-S-A-Przychody-ze-sprzedazy-w-styczniu-2018r-i-wybrane-jednostkowe-dane-finansowe-za-IV-kwartal-2017r-wstepne-dane-7573671.html• 2017 r. Olej napędowy i biopaliwa: 829 171 m3• 2016 Olej napędowy i biopaliwa: 740 852 m3Ponieważ bieżące zapasy obowiązkowe liczone są w oparciu o wolumeny sprzedaży z poprzedniego roku a różnica przywozu wynosi troche ponad 10% zatem wydatki na zakup zapasów i ich magazynowanie i blendowanie wzrosna w całym roku 2018 tylko o 10% czyli spółka wyda jakieś 14 mln zł m)Reasumująć spółka w 2017 zwiększyła volumen o 10 % ale koszty poniosła jakby zwiększyła o 100% . Myslę że teraz po sabych wynikach a nie wIPO warto kupić UNIMOT .


krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 2 marca 2018 08:22:52 przy kursie: 20,20 zł
dovado napisał(a):
dzisiaj spółka opuściła dwumiesięczny kanał spadkowy przy znacznych obrotach wygenerowane też zostały na wskaźnikach sygnały kupna

Mógłbys rozrysować ten kanał?

edit:

kliknij, aby powiększyć


Nie dość, że kanał naciągany, to na dodatek wybicie jest mocno dyskusyjne. Na razie kurs nie pokonał nawet najbliższego oporu.
Edytowany: 2 marca 2018 08:38

dovado
0
Dołączył: 2017-08-23
Wpisów: 16
Wysłane: 2 marca 2018 12:27:38 przy kursie: 19,80 zł
Mam przy sobie tylko telefon więc chodzi o taki jak na https://squaber.com/pl/stock/GPW/UNT

krewa
krewa PREMIUM
155
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 267
Wysłane: 2 marca 2018 12:32:42 przy kursie: 19,80 zł
Tak też myślałem, nie ta skala. Przerzuć się na skalę logarytmiczną.

dovado
0
Dołączył: 2017-08-23
Wpisów: 16
Wysłane: 2 marca 2018 13:15:58 przy kursie: 19,80 zł
Skala logarytmiczna jest dobra przy dużych rozbierznościach kursu np skok z 20 na 200 i dobrze pokazuje nam różnicę procentową przy tak małej rozpiętości cen jak w omawianym kanale skala logarytmiczna zniekształca rysunek i to jest dyskusyjne ale to Ty jesteś analitykiem a ja inwestorem więc pewno masz rację

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 368
Wysłane: 25 marca 2018 17:19:15 przy kursie: 18,95 zł
Wysoki płomień kosztów – omówienie sytuacji fundamentalnej Unimot SA po IV kw. 2017 r.

2017 r. wypadł z pewnością nieco gorzej niż można było oczekiwać na jego początku. Przychody spółki wzrosły w tym roku o 18,7 proc., ale przez parę czynników wynik operacyjny skurczył się z 40,9 mln zł do 33,5 mln zł (spadek o 18 proc.), a wynik netto z 29,6 mln zł spadł do 22,4 mln zł.
Do pogorszenia się wyników przyczynił się w szczególności ostatni kwartał roku, kiedy Unimot pokazał zaledwie 1,38 mln zł zysku operacyjnego i 0,3 mln zł straty netto.

Efekt wysokiej bazy
Przed spółką w ostatnim kwartale stanął problem zmierzenia się z bardzo wysokimi wolumenami dostaw w roku poprzednim (288 tys. m3) i historycznie największym kwartałem pod względem zrealizowanych przychodów – ponad 1 mld zł. Jak wiadomo, do gry o „uwolnione” z szarej strefy wolumeny paliwa wkroczyły także największe spółki paliwowe w Polsce, co musiało odbić się na marżach.

Problem bazy został jeszcze dodatkowo spotęgowany przez zmiany prawne, które weszły w życie od początku 2017 r. Podmioty realizujące NCW zostały zobligowane do spełnienia NCW co najmniej w 50 proc. w postaci płynnej, czyli gotowego biopaliwa. W tym miejscu trzeba dodać, że spełnienie obowiązku NCW jest rozliczane rocznie, więc teoretycznie możliwym było w pierwszej części roku sprzedawać paliwo czyste i osobno bioestry, natomiast w drugiej części roku sprzedawać tylko paliwo zblendowane. Taka sytuacja doprowadzić mogła do znacznego popytu na bioestry w końcówce roku, czyli ograniczyć ich dostępność i spowodować wzrost cen. Jak można wyczytać z prezentacji wynikowej faktycznie obowiązek spełnienia 50 proc. realizacji w postaci płynnej wpłynął na dostępność bioestrów i sprzedaż paliwa zblendowanego B7.

Zmiana prezentacji
Przed analizą sprawozdania trzeba dodać, że Unimot w IV kwartale roku (i w raporcie rocznym) zmienił nieco zasady rachunkowości. Spółka zgodnie z MSR 2 zaczęła pokazywać zapasy w wartości godziwej, czyli po wycenie, a nie historycznym koszcie. Dodatkowo zaprzestała stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla posiadanych forwardów, swapów i futures. Wprowadzone zmiany nie mają większego skutku dla wyników, ale eliminują dotychczasową linię sprawozdania pod nazwą „pozostałe straty zyski netto” i odnoszą ją od razu na koszt własny sprzedaży. A zatem od tego raportu zysk brutto na sprzedaży oddaje już w pełni efekt ekonomiczny prowadzonej działalności handlowej. Wcześniejsze dane finansowe zostały w omówieniu dostosowane do obecnej formy prezentacji.

Wyniki pod wpływem ustawy
Przychody Unimotu wyniosły w IV kw. 806 mln zł i były o 199,7 mln zł (19,9 proc.) niższe r/r ze względu na niższe wolumeny w kluczowym segmencie oleju napędowego. Jeśli wyłączyć z porównań IV kw. 2017 r. to można dostrzec tendencję wzrostową w zakresie realizowanej sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Za to marża brutto na sprzedaży wyniosła w IV kw. 4,9 proc. (4,1 proc. w IV kw. 2016 r.), co pozwoliło pokazać wynik brutto na sprzedaży w kwocie 39,8 mln zł, czyli tylko o 1,9 mln zł (4,5 proc.) niższy r/r.
Niestety wyniki okresu zostały mocno poturbowane w liniach kosztowych. Te dotyczące sprzedaży wyniosły 28,9 mln zł i były o 5,5 mln zł (23,6 proc.) wyższe r/r.


kliknij, aby powiększyć


Niejasne przepisy
Sama ustawa o biopaliwach według uczestników rynku jest nieprecyzyjna i zostawia miejsce na interpretację. Z zapisów, które można znaleźć na komisjach sejmowych wynika, że chodzi o zbyt szeroką i pozostawiającą miejsce na interpretację definicję podmiotu realizującego NCW

[quote]podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy – każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, który:
a) rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej[/quo te]
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Doc...

Unimot podszedł do interpretacji konserwatywnie i postanowił poddać obowiązkowi blendowania także zapasy obowiązkowe, w efekcie czego dostaliśmy dodatkowe 5 mln zł obciążeń, które spółka traktuje jednorazowo, a które możliwe, że uda się odzyskać w tym roku po kolejnej nowelizacji ustawy o biopaliwach.

Znacznie trudniej wyjaśnić mocno rosnące koszty ogólnego zarządu, które zwiększyły się o 5,2 mln zł. (139 proc.). Z analizy segmentowej można wnioskować, że przyczyniły się do tego koszty nieprzypisane do segmentów, a także rozwój sieci AVIA i obrot energią.

W efekcie wzrostu kosztów operacyjnych o łączną kwotę 10,7 mln zł i spadku wyniku brutto na sprzedaży o niecałe 2 mln zł wynik operacyjny skurczył się z 12,4 mln zł do 1,4 mln zł, z na poziomie brutto zysk w kwocie z 11,3 mln zł zanotowanych w IV kw. 2016 zamienił się w stratę równą 0,9 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Z analizy rachunku segmentowego wynika, że za pogorszenie wyników odpowiada przede wszystkim segment oleju napędowego i biopaliw, gdzie EBIT zmniejszył się z 18,6 mln zł do 7,4 mln zł. Ponad 4 mln zwyżka na handlu LPG zdołała tylko nieznacznie ograniczyć rozmiar dziury zysków na ON.

W segmencie paliw gazowych nadal mamy starty i straty większe r/r o 1 mln zł. Segment stacji gdzie spółka posiada 2 własne obiekty, i kilkanaście obejmuje franszyzą dał stratę na poziomie 1,15 mln zł wobec wyniku w okolicy zera przed rokiem. Mocno wzrosły także starty wynikające z działalności (kosztów) nieprzypisanej do innych segmentów.


kliknij, aby powiększyć


W kluczowym segmencie ON i biopaliw mamy spadek przychodów z 915 mln zł w IV kw. 2016 r. do poziomu 659 mln zł w IV kw. 2017 r. (-27 proc.) Zniżka wynika głównie ze zmniejszenia wolumenów (-27 proc.), a jej wyjaśnienie zostało już przedstawione wyżej. Spółce udało się w tym segmencie osiągnąć marżę brutto na poziomie 4,6 proc. czyli o 0,6 pp. więcej niż przed rokiem. Wynik brutto zmniejszył się o 6,7 mln zł., natomiast koszty operacyjne wzrosły o 4,8 mln zł. W przeliczeniu na metr sześcienny mamy 110 zł wobec 64 zł przed rokiem (wzrost o 71,7 proc.). EBIT segmentu wyniósł 7,3 mln zł


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


W segmencie LPG mamy zwyżkę przychodów o 14 proc. przy wzroście wolumenu sprzedaży o 15 proc. Przede wszystkim jednak spółka nadal jest w stanie generować wysokie marże. Ta na poziomie zysku brutto wyniosła 8 proc. w porównaniu do 10,7 proc. w poprzednim kwartale i ujemnej marży na sprzedaży w okresie porównawczym. Koszty operacyjne wykazały się niestety nieco większą dynamiką niż przychody (38 proc.) wobec czego na poziomie EBIT mamy tylko 1 mln zł zysku. Tylko, bo kwartał wcześniej przy niższych wolumenach spółka zaraportowała 2,8 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Przy analizie segmentów warto na chwilę zatrzymać się także przy stacjach własnych i franczyzowanych. Przychody w tym segmencie wyniosły 4,03 mln zł i były o 8,8 proc. niższe r/r. To mocno zastanawiające w obliczu rosnącego rynku paliw w tym roku i rozwoju sieci franczyzowej. Choć obroty w dywizji detalicznej się nie zwiększyły to mocno urosły koszty operacyjne – 1,3 mln zł. Tym jednak nie jesteśmy już zdziwieni, bo rebranding stacji niezależnych musi kosztować, a pewnie i sama aplikacja Tankuj24 też ma swoje koszty utrzymania.

Pod względem przepływów kwartał był znacznie lepszy niż okres 3 ostatnich miesięcy w 2016 r. Spółka odnotowała 41 mln zł wpływów, z czego ok. 33 mln zł pochodzi ze zmniejszenia kapitału obrotowego. W okresie porównawczym kapitał obrotowy „zassał” całe morze gotówki w związku ze zakupem paliwa celem spełnienia obowiązku ustawowego w postaci zapasów obowiązkowych.


kliknij, aby powiększyć


Ostatnie 3 miesiące roku to z pewnością okres trudny dla Unimotu, choć pewnie także całego rynku. Z jednej strony mieliśmy czas pokazywania kosztów wynikających z doprowadzeniem zapasów obowiązkowych do wymogów NCW, z drugiej okres niewykorzystanych szans rynkowych w postaci korzystnych premii lądowych na ON. Do tego doszły jeszcze koszty rozwijania nowych aktywności i wynik wypadł blado.

Za to obecny rok przynosi kolejne zmiany w sprawie NCW. Rozliczanie celu ma przybrać postać kwartalną, co powinno zaowocować większą stabilnością wyników i mniejszymi wahaniami popytu na estry. W tym, a także kolejnym roku firmy realizujące NCW będą mogły także spełnić obowiązek (15 proc.) za pomocą specjalnej opłaty. Formalnie NCW rośnie do 7,5 proc., ale firmy paliwowe mogą skorzystać z redukcji do 6,45 o ile skorzystają z wyprodukowanych w Unii biokomponentów. Wobec powyższego realne obciążenie NCW dla spółek paliwowych jak Unimot powinno być w tym roku mniejsze.

Dodatkowo spółka ma szansę na odzyskanie kosztów poniesionych na blendowanie zapasów obowiązkowych – takową dają kolejne planowane nowelizacje ustawy. To oczywiście szansa, a nie pewnik.

Zgodnie z wypowiedzią na czacie, zarząd spółki liczy także, że segment paliw gazowych w tym roku osiągnie break even na poziomie EBITDA, co miejmy nadzieję powinno ograniczyć straty na segmencie gazowym.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 368
Wysłane: 10 kwietnia 2018 17:26:22 przy kursie: 18,00 zł
Na stronie czatu jest dostępna kolejna porcja pytań i odpowiedzi - zarząd spółki zrealizował obietnicę i uzupełnił odpowiedzi o te pytania, na które podczas spotkania nie starczyło czasu.
www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

gared
0
Dołączył: 2008-11-12
Wpisów: 22
Wysłane: 11 kwietnia 2018 12:40:56 przy kursie: 17,90 zł
Pytanie nieco z innej beczki: Czy ktoś się orientuje kto konkretnie się kryje za Zemadon Ltd? Czyli wehikułem który de facto kontroluje spółkę?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,021 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +126,69% +25 337,83 zł 45 337,83 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d