pixelg
PROCAD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

PROCAD [PRD]

AKTUALNY KURS: 1,71 zł (+0,00%) 20-10-2020 15:00
buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 19 lutego 2012 23:48:11 przy kursie: 1,68 zł
buldi napisał(a):
........ z faktami zmierzymy się już w najbliższych godzinach po opublikowaniu wyników.


Ale ze mnie cymbał.d'oh!
Siedzę i czekam na dzisiejszy raport a za pietnaście dwunasta dopatrzyłem się że doczekam sie dopiero 19 marca zamiast 19 lutego.d'oh! d'oh! d'oh!
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Edytowany: 19 lutego 2012 23:49

del-201510141
0
Dołączył: 2011-11-16
Wpisów: 3
Wysłane: 6 marca 2012 15:49:25 przy kursie: 1,48 zł
Wkrótce raport roczny,... - czy poprawią wyniki? Think

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 722
Wysłane: 21 marca 2012 08:31:16 przy kursie: 1,45 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Procad S.A. (GKP) za 2011 rok w tym 4kw

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Roczne wyniki GK Procad wskazują generalnie na udane 12m. Przychody wzrosły r/r o 4% przy niewielkiej poprawie procentowej marży brutto na sprzedaży (z 22,76 do 23,21%), zysk operacyjny odnotował wzrost o 210%, a netto o 86% (przy czym dla akcjonariuszy tylko o 5%). Z uwagi na fakt, że suma bilansowa Grupy w skali roku uległa zmniejszeniu o 10% a kapitały własne wzrosły o dużo mniej niż wynik netto, wyraźną poprawę r/r odnotowano również w zakresie wskaźników ROA i ROE (odpowiednio z 2,58 do 5,01% oraz z 3,57 do 6,76%). Patrząc jednak na wyniki roczne GKP w rozbiciu na poszczególne kwartały można dostrzec, że po generalnie dobrych trzech kwartałach (zwłaszcza 2 i 3) w końcówce 2011r Grupa zanotowała spory regres:
- przychody spadły r/r o 21% przy jednoczesnym pogorszeniu procentowej marży brutto na sprzedaży, która w ujęciu kwartalnym r/r spadła z 25,22 do 23,23%, a w ujęciu narastającym kw/kw z 23,85 do 23,21%;
- Grupa odnotowała spadek przychodów oraz procentowej marży brutto na sprzedaży (z dodatkowym uwzględnieniem kosztów sprzedaży) praktycznie we wszystkich segmentach działalności – poza segmentem „pozostałe” przychody wzrosły jeszcze tylko w segmencie wdrożeń CAD dla dużych odbiorców (w sumie te dwa segmenty odpowiadają za ok. 16% sprzedaży Grupy), z kolei marża procentowa poprawiła się dodatkowo jedynie w segmencie usług inżynierskich (w sumie te dwa segmenty odpowiadają za ok. 25% sprzedaży Grupy); zwłaszcza dotkliwe było pogorszenie sprzedaży oraz marży procentowej w głównym dla wyników Grupy segmencie oprogramowania komputerowego, które dotychczas miało blisko 33% wpływ na obraz ogólnej sytuacji – przychody spadły o 8% a marża o blisko 10pp do 0,4%;
- mimo iż Grupie udało się ponieść o 20% mniejsze niż przed rokiem ogólne koszty administracyjne to i tak na poziomie wyniku netto na sprzedaży nie tylko nie udało się zniwelować tempa spadku zysku, ale odnotowano jego przyśpieszenie względem wcześniejszego poziomu brutto o 24pp (z -27% do -51%);
- dalsze pogorszenie wyników odbyło się za sprawą wyższego aniżeli przed rokiem ujemnego wyniku na pozostałej działalności (-270 tys. zł wobec –111), w efekcie którego na poziomie operacyjnym spadek zysku GKP wzrósł do –78%;
- nieco in plus na wyniki wpłynął wyższy o kilkadziesiąt tys. zł wynik z działalności finansowej, ale wystarczyło to na wyhamowanie spadku zysku na poziomie brutto tylko do –68%;
- w efekcie końcowym, po odliczeniu obciążeń podatkowych, na poziomie netto GKP odnotowała spadek kwartalnego zysku o 63%, w tym dla akcjonariuszy o 77% (z 0,63 do 0,14 mln zł).

Tak więc po systematycznej poprawie efektywności działania (za sprawą dobrych wyników uzyskanych w poprzednich okresach sprawozdawczych) w 4kw 2011r pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki rentowności GK Procad. Niestety ciężko jest odnieść się do przyczyn tak słabych wyników uzyskanych w teoretycznie najlepszym okresie roku dla branży informatycznej, gdyż Zarząd w komentarzu do sprawozdania koncentruje się głównie na wynikach rocznych, a te jak wskazałem na wstępie omówienia były całkiem korzystne. Pewnym wyjaśnieniem w tym zakresie może być generalnie nadal nienajlepsza sytuacja w branży budowlanej silnie skorelowanej z działalnością projektową, do której dedykuje swoje produkty i usługi Procad oraz spółki z jego Grupy Kapitałowej.

Jeśli chodzi o przepływy pieniężne to, podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, sytuacja GKP prezentuje się na pierwszy rzut oka dość korzystnie – przy typowo rozwojowym układzie sald (+ – –) wygenerowała ona gotówkę na poziomie ogólnym w kwocie ok 180 tys. zł. Spoglądając w sposób bardziej szczegółowy na przepływy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych można jednak dostrzec kilka mankamentów i dodatkowo stwierdzić, że:
- dodatnie saldo gotówkowe z działalności operacyjnej opiera się głównie na wzroście zobowiązań handlowych blisko dwukrotnie przekraczającym wydatki związane z zapasami i przyrostem środków „zamrożonych” w należnościach;
- w zakresie działalności inwestycyjnej Grupa odnotowała co prawda odpływ gotówki (co wskazywałoby teoretycznie na rozwój jej potencjału operacyjnego), ale wynikał on głównie z przetasowań w zakresie inwestycji finansowych; zużyte składniki majątku trwałego, tak w ujęciu 4kw jak i całego 2011r, nie zostały odtworzone nawet w 30% (w 4kw Grupa nawet więcej trwałych składników majątkowych sprzedała aniżeli zakupiła);
- z kolei saldo z działalności finansowej Grupy było na niewielkim minusie, co wiązało się z wydatkami na leasing finansowy oraz bieżącą obsługę długu.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę rocznego sprawozdania finansowego sytuacja finansowa GKP, mierzona w serwisie modelem Altmana, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych pozostaje korzystna (rating utrzymuje sie na poziomie AAA):
- aktywa są finansowane w 72% kapitałem własnym przy jednocześnie niewielkim 5-proc. udziale zobowiązań oprocentowanych;
- struktura kapitałowo-majątkowa Grupy jest bezpieczna – aktywa trwałe są z blisko dwukrotną nadwyżką finansowane kapitałem stałym, w tym przede wszystkim własnym;
- od strony płynności finansowej Grupa ma spore rezerwy (żeby nie powiedzieć, że charakteryzuje ją nadpłynność) – wskaźniki likwidacyjne (bieżący i szybki) są na poziomach ponadnormatywnych (powyżej 2), a cykl kapitału obrotowego jest blisko dwukrotnie dłuższy aniżeli cykl środków pieniężnych; słabo jedynie prezentuje się płynność dochodowa oparta na przepływach operacyjnych, która w ujęciu historycznym jest w GKP najczęściej na minusie.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny stosowane w serwisie wskazują jako średnia na optymalną (nawet z lekkim potencjałem spadku) cenę akcji Procad na GPW w Warszawie. Jednocześnie należy zauważyć, że mamy w ich wynikach spory rozstrzał – najkorzystniej akcje Spółki prezentują się pod kątem metod mnożnikowych opartych na przychodach, metody mnożnikowe oparte na dochodach wskazują na wycenę sporo poniżej rynkowej. Z metod dochodowych i mieszanych aktywowała się jedynie renta wieczysta i także wskazuje na cenę niższą od rynkowej. Natomiast z racji profilu działania analizowanej Spółki do wskazań metod majątkowych nie przywiązywałbym dużej uwagi.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/procad,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


empel
0
Dołączył: 2008-11-27
Wpisów: 242
Wysłane: 22 maja 2012 15:52:50 przy kursie: 1,19 zł
Restrukturyzacji pozytywne efekty - czyli zapowiedz wyzszych zyskow przy tych samych przychodach:

wywiad PAP

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 3 czerwca 2012 13:13:36 przy kursie: 1,31 zł
Po wydaniu raportu rocznego mieliśmy informacje że Procad będzie rekomendował zamiast dywidendy nabycie pozostałych udziałów w Des-Arcie. Chcieli nawet wykorzystać do tego celu zawieszone w prózni nabyte wcześniej akcje własne. Do końca kwietnia mieli wyłączność na przeprowadzenie tej operacji, natomiast jedyny raport bieżacy jaki się ukazał dotyczył nabycia pozostałych 49% udziałów w spółce Autor KSI.
Dopiero w raporcie za 1Q na stronie 33 można było przeczytać drobnym druczkiem o kolejnym 10% zwiększeniu udziałów w Des-Arcie za które zapłacono 918 tyś. Piszę o tym bo łatwo można to było przeoczyć:

kliknij, aby powiększyć

W efekcie czego zapowiadany wzrost zysków wydaje się bardzo prawdopodobny.
Już w pierwszym kwartale mieliśmy wzrost zysku netto, a efekt zwiększenia udziału w tych spólkach powinien pojawić się dopiero od drugiego kwartału.
Poza tym wciąż mamy nieumożone akcje własne które jak do tej pory nie posłużyły do nabycia spółek, choć kto wie co stoi za piątkową świeczką?
Tak sobie kombinuje, że ich umożenie mogło by być niezłym dla akcjonariuszy prezentem zamiast niewypłaconej za 2011' rok dywidendy.Think

edit: 12 czerwca Walne, na którym ten punkt min. będzie wałkowany. Zarząd w projektach uchwał nie przedstawił swojej propozycji przeznaczenia akcji własnych.
Edytowany: 3 czerwca 2012 13:27

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
82
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 304
Wysłane: 3 czerwca 2012 16:45:15 przy kursie: 1,31 zł
@Buldi

Spółi nie znam, ale to czy mają 50,01% czy 60,01% czy 100% nie ma żadnego znaczenia(przynajmniej nie powinno), bo i tak konsolidować w pełni powinni całość.(Możliwe są dwa szczególne przypadki, ale mało prawdopodobne:
1. Nie sprawowanie kontroli przy większościowym pakiecie, ale ciężko mi sobie to wyobrazić
2. Na tyle mała suma bilansowa, że nie ma znaczenia, ale w takim przypadku nic to nie zmienia.)

Mogą ewentualnie pokazywać jakieś zyski z przeszacowań już posiadanych pakietów, bo to nabycie etapami, ale do wyjęcia jako jednorazówka.

Tyle teorią, bo w raporcie za 1q to można nawet napisać, że ziemia jest płaska :P

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 3 czerwca 2012 19:24:22 przy kursie: 1,31 zł
Kurcze, to jak to własciwie jest, bo mi się juz chyba nigdy te moje luki w braku wiedzy nie zrosną.
Obydwie spółki były w pełni konsolidowane w 2011'. Czyli mimo 50+% udziałów w grupie i tak w bilansie grupy były pokazywane w całości?
A co z rachunkiem wyników?
Tam (chyba) zysk jest dzielony na zysk netto przypadający akcjonariuszom większościowym i mniejszościowym?
Dla nas jest istotna ta jego część która dotyczy większościowych, inaczej jaki sens by miało zwiększane udziałów powyżej 50,0001% w spółkach zależnych?
DES-ART w ubiegłym roku wypracował większość tego zysku, czy dla zwykłych akcjonariuszy zwiększenie udziałów tej spółki w grupie jest zatem korzystne czy nie? Think

edit: Musze doprecyzować pytanie.
Sądziłem dotąd, że konsolidacja pełna spółek zaleznych oznacza że w bilansie, przepływach i RZiS pokazywana jest w proporcjach odpowiadających posiadanym udziałom - co wydaje mi się logiczne.
Wygląda na to że nie.
Pewnie masz racje, ale na wszelki wypadek potwierdz, zanim sie całkiem załamię i zacznę kolejne swoje nieudane podejście do rachunkowości. d'oh!
Edytowany: 3 czerwca 2012 19:41

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
82
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 304
Wysłane: 3 czerwca 2012 23:47:27 przy kursie: 1,31 zł
To ile jest w bilansie "obcych udziałów" faktycznie widać, ale tylko w jednej pozycji. Jak mówisz kapitał własny jest dzielony pomiędzy kapitał akcjonariuszy większościowych i udziałowców nie sprawujących kontroli. Tyle tylko, że wszędzie podawany jest cały dla grupy, bez rozbicia. U nas NA RAZIE jeszcze też.
Kapitał własny jest pozycją jakby nadrzędną, a tylko wykazuje ile w nim jest kapitału własnego akcjonariuszy większościowych. Wszystkie pozostałe pozycje bilansu są tak jakbyś miał 100%
Z zyskiem netto jest podobnie. Cały rachunek wyników jest w oparciu o grupę. Jest tylko jedna informacja ile z zysku netto przypada akcjonariuszom większościowym.
W przepływach nie zauważysz czy masz 50,01 czy 100%.

Teraz jeśli chodzi o sens zwiększania udziałów powyżej 50,001%.
Taki jest jeśli chodzi o kontrolę spółki. Zawsze silny udziałowiec będzie miał ileś głosów w RN. Ta dodatkowo powinna zawierać jednego członka niezależnego -> to może rodzić kłopoty w powoływaniu zarządu. W zarządzie to samo. Jak jest silny partner to też ma ludzi i podejmować uchwały ciężej.

Druga sprawa to korzystanie z kontroli w sposób finansowy. Im więcej ludzi patrzy na ręce tym trudniej "przeciągnąć" gotówkę do spółki dominującej w sposób inny niż dywidenda -> czyli premia za zarządzanie. Są na to sposoby. Zauważ, że w grupach spółki zależne rzadko wypłacają dywidendę. One gotówkę transferują w inny sposób, czyli tak aby nie dzielić się nią z mniejszością. Z tych wszystkich powodów lepiej mieć udziały znaczące a nie tylko pozwalające sprawować formalnie kontrolę. Choćby ze względu na tę głupią nawet dywidendę która jest dystrybuowana proporcjonalnie do ilości akcji, czy udziałów w spółce zoo

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 283
Wysłane: 12 czerwca 2012 17:43:44 przy kursie: 1,31 zł
Dorzucę trzy grosze...

anty_teresa napisał(a):
Mogą ewentualnie pokazywać jakieś zyski z przeszacowań już posiadanych pakietów, bo to nabycie etapami, ale do wyjęcia jako jednorazówka.

Tak, ale to przejdzie przez wynik tylko w momencie objęcia kontroli, czyli głównie przejścia przez próg 50%. Potem to już są tzw. "transakcje z właścicielami" i efekty przechodzą od razu przez kapitał. Oczywiście mowa o sprawozdaniu skonsolidowanym.

buldi napisał(a):
Sądziłem dotąd, że konsolidacja pełna spółek zaleznych oznacza że w bilansie, przepływach i RZiS pokazywana jest w proporcjach odpowiadających posiadanym udziałom - co wydaje mi się logiczne. Wygląda na to że nie.

Tak można pokazać tylko joint venture, gdzie udział jest 50/50.

Cytat:
zacznę kolejne swoje nieudane podejście do rachunkowości. d'oh!

Atakując konsolidację, próbujesz wskoczyć na galopującego konia. Gdyby porównać to do nauki języka, konsolidacja to jak tłumaczenie symultaniczne. W skali językowej RE od A1 do C2, to jest... C3 ;)

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 722
Wysłane: 1 września 2012 05:32:41 przy kursie: 0,91 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Procad (GKP) za 2kw 2012 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
O ile w 1kw br. GK Procad pokazała dość dobre wyniki (progresje na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat), to okres objęty 2kw był bardzo słaby. Grupa odnotowała r/r spadek przychodów i zysku brutto na sprzedaży o odpowiednio 19% i 26%, co oczywiście negatywnie przełożyło się na marżę procentową (w ujęciu narastającym za 12m spadła ona kw/kw o ok. 0,5pp do poziomu 22,8%). Na dalszych poziomach wynikowych Grupa zeszła już pod kreskę i w relacji do porównywalnego okresu roku ubiegłego odnotowała spadki wyników przekraczające 100% – w przypadku wyniku netto na sprzedaży -172%, wyniku operacyjnego -234%, wyniku brutto -175% oraz netto -191% (w tym dla akcjonariuszy -268%). Sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o rachunek segmentowy (rysunek poniżej) odnotować należy, że Grupa odnotowała r/r dobre wyniki działalności podstawowej jedynie w obszarze usług w zakresie oprogramowania (wzrost przychodów o 8% i marży brutto z uwzględnieniem kosztów sprzedaży o 420%), które odpowiadały za 20% całości sprzedaży. W przypadku pozostałych segmentów odnotowano pogorszenie zarówno sprzedaży jak i marż. Zdecydowanie najbardziej dotkliwe dla wyników Grupy okazały się spadki w segmencie oprogramowania, odpowiadającego za blisko 1/3 ogółu sprzedaży (spadek przychodów o 38% i marży brutto o 209%).


kliknij, aby powiększyć


Warto również zauważyć, że od strony poszczególnych podmiotów składających się na GK Procad, jedynie spółka DESART miała w 1półroczu br. jednoznacznie pozytywny wpływ na wyniki Grupy (zyski na każdym poziomie wynikowym rachunku zysków i strat, przy blisko 10% rentowności operacyjnej, brutto i netto). Dodatnie końcowe wyniki jednostkowe Procadu były zasługą zysku z działalności finansowej (na poziomie operacyjnym była strata), a pozostałe dwie spółki zależne (AutoR KSI oraz CADOR Consulting) były pod kreską.

W rozrachunku całościowym wyniki uzyskane przez GKP w analizowanym okresie odbiły się negatywnie na podstawowych wskaźnikach rentowności. O ile w przypadku marży brutto tendencja spadkowa, póki co, jest niezbyt wyraźna (od dłuższego czasu mamy tu stabilizację w wąskim przedziale między 21,5 i ok. 24%), to w odniesieniu do innych miar efektywności działania Grupy coraz bardziej widoczne jest ich pogorszenie. Dotyczy to zwłaszcza stopy zwrotu z aktywów (ROA) i kapitału własnego (ROE), które na przestrzeni ostatnich kwartałów obniżyły się o blisko połowę.


kliknij, aby powiększyć


Od strony wartości bezwzględnych, tak w odniesieniu do sumy bilansowej jak i podstawowych pozycji wynikowych, również zarysowuje się coraz bardziej widoczna tendencja spadkowa (rysunek poniżej). Pierwszy kwartał br. dawał jeszcze nadzieję na poprawę wyników Grupy w przyszłości, ale okres od kwietnia do czerwca chyba ją rozwiał.


kliknij, aby powiększyć


Nie da się ukryć, że z pewnością spory wpływ na wskazane wyżej zmiany miała trudna sytuacja w branży budowlanej, będącej jakby nie było głównym odbiorcą produktów i usług GK Procad.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKP, w analizowanym okresie po trzech kwartałach dodatniego salda z działalności operacyjnej Grupa odnotowała odpływ gotówki na poziomie 0,65 mln zł (kiepski wynik finansowy plus niekorzystne z gotówkowego punktu widzenia zmiany w zakresie kapitału obrotowego). Na działalności inwestycyjnej Grupa uzyskała dopływ gotówki w kwocie ok. 0,3 mln zł, który wynikał przede wszystkim z operacji inwestycyjnych w zakresie aktywów finansowych. Jednocześnie należy zauważyć, że Grupa w pełnym zakresie odtwarzała składniki rzeczowe i niematerialne (wydatki netto na wskazane aktywa były wyższe od ich amortyzacji). Z kolei odpływ gotówki z działalności finansowej (0,07 mln zł) dotyczył płatności leasingowych i odsetkowych. Tak więc, w ujęciu ogólnym 2kw Grupa zamknęła odpływem gotówki rzędu 0,4 mln zł.

Patrząc z szerszej perspektywy na przepływy Grupy (wykres poniżej; ujęcie narastające za 12m), po okresach sporych zmian, pierwsze dwa kwartały 2012r wskazują na stabilizację sytuacji – wpływy operacyjne na poziomie ok. 1,5 mln zł, które pokrywają wydatki inwestycyjne i finansowe, praktycznie zerując saldo ogólne.


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Grupa od dłuższego czasu może pochwalić się wysokim ratingiem w serwisie (w omawianym okresie, za sprawą blisko 44% spadku zadłużenia, powrócił on do poziomu AAA), a jej strategia finansowa jest raczej konserwatywna:
- zdecydowana przewaga kapitałów własnych nad obcymi w pasywach (77-23);
- nadwyżka kapitału obrotowego netto nad zapotrzebowaniem na ten rodzaj środków (cykl kapitału obrotowego to 59 dni a cykl konwersji gotówki to 28 dni);
- lekka nadpłynność w zakresie likwidacyjnych wskaźników płynności finansowej (aktywa obrotowe stanowią 246% zadłużenia krótkoterminowego – wskaźnik bieżący, a po odjęciu zapasów 226% – wskaźnik szybki);
- niewielkie zadłużenie o charakterze oprocentowanym (niecałe 1% sumy bilansowej);
- pełne pokrycie kapitałami własnymi majątku trwałego.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny stosowane w serwisie wskazują, jako średnia na pewne niedowartościowanie akcji Procadu na GPW w Warszawie. Względnie najkorzystniej akcje Grupy prezentują się pod kątem metod mnożnikowych i majątkowych. Z kolei metody dochodowe koncentrują się wokół obecnej wyceny rynkowej GKP.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/procad,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 9 października 2012 15:35:03 przy kursie: 0,94 zł
Tak się zastanawiam w kontekście tych informacji:

Cytat:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z dniem
5 października 2012 roku do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka
PROCAD S.A.
Z chwilą przystąpienia spółki do Programu Wspierania Płynności jej akcje przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.
Według stanu na dzień 5 października 2012 roku w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 140 emitentów.


Cytat:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że od dnia 8 października 2012 r. członek giełdy ALIOR BANK S.A. będzie pełnić zadania animatora rynku dla następujących instrumentów finansowych:
* akcji spółki PROCAD S.A. /PLPRCAD00018/,


www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

...po co właściwie społce animator skoro po cichu, bezszelestnie i bez zapowiedzi z początkiem października opuściła ona WIG i trafiła na dwa fixy!
Konia z rzędem temu, kto znajdzie komunikat o przejściu z notowań ciągłych do jednolitych.Not talking

Chyba,Speak to the hand że to nowy standard wynikający z przystąpienia do programu wspierania płynności.blackeye
Edytowany: 9 października 2012 15:47

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 4 grudnia 2012 20:21:40 przy kursie: 1,14 zł

kliknij, aby powiększyć


Kurs spółki zamknął się w najwyższym punkcie od lipca tego roku, pokonując jednoczesnie lokalny opór. Wskaźnik AD sugeruje akumulacje. Widać to zresztą na powyższym obrazku, na który jest nałożony volumen (najwyższy pokrywa się z białymi świecami).
Prawdziwy sprawdzian jednak przed nami, bowiem powyżej czai się opór na 1,17 i SMA 200 na 1,19. Pokonanie tego drugiego otworzy przed Procadem szanse na odwrócenie trendu długoterminowego.
Na dzisiaj takie szanse rysują się coraz wyraźniej.
Być może wpływ na to miały werbalne zapowiedzi prezesa sprzed dwóch miesięcy dotyczące wyników w IVQ i dywidendy? Cóż zobaczymy jak wypadną wyniki. Te z IIIQ nie nastrajały optymistycznie, ale w zapowiedziach wspominał,że sprzedaż ruszyła dopiero we wrześniu.
Dodatkowo za trzy dni walne na którym prawdopodobnie podejmą decyzje o umorzeniu nabytych akcji. Oby tylko nie nawywijali w tym temacie, to będzie szansa na odwrócenie tej dwuletniej masakry.
Edytowany: 4 grudnia 2012 20:22

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 12 marca 2013 11:19:30 przy kursie: 1,23 zł
w nawiązaniu do poprzedniego wpisu - jak się okazało, jednak nawywijali z tym umorzeniem.
Ci którzy na to liczyli podziękowali za uwagę spuszczając kurs pietro niżej, gdzie z kolei czekali inni którzy to skrzętnie odebrali.
Tak zgrubsza wyglądało ostatnie trzy miesiące notowań, aż do dzisiaj.
Godzina jeszcze młoda, ale nie zaszkodzi popatrzeć na ten mało ruchawy papier:


kliknij, aby powiększyć


Teoretycznie zasięg wybicia z prostokąta wypada powyżej strefy oporów, której przejście diametralnie mogło by odmienić sytuacje techniczną na tym walorze. Służą temu wskazania AD, wyjście powyżej SMA 200 i bliskość przecięcia jej przez EMA 55.
Nie służy - wciąż nikły obrót świadczący o słabym zainteresowaniu inwestorów.

Za tydzień Procad wydali z siebie roczny raport, który zweryfikuje huczne zapowiedzi prezesa z końca stycznia:

Cytat:
Pozytywnie ocenia on wyniki grupy za 2012 r. – Październik i listopad były dla nas bardzo dobre. Wygraliśmy sporo przetargów. Dzięki temu nadrobiliśmy z nawiązką słabsze wyniki z III kwartału – mówi Jarzyński. Nie zdradza wyników spółki za cały zeszły rok. – Naszym celem było, żeby jako grupa zarobić w całym roku 1 mln zł netto. Myślę, że udało się nam go zrealizować – mówi. W 2011 r. Procad, na poziomie skonsolidowanym, zarobił 0,62 mln zł.

www.parkiet.com/artykul/26,130...

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 722
Wysłane: 27 marca 2013 10:15:31 przy kursie: 1,05 zł
OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCAD (GKP)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres 2012 roku nie był zbyt udany pod względem wynikowym dla GK Procad. Skonsolidowane przychody spadły w ujęciu r/r o 5%, zysk brutto na sprzedaży zmniejszył się o 14%, netto na sprzedaży o 55%, operacyjny o 34%, brutto o 46%, a netto o 58% (w tym netto dla akcjonariuszy o 34%). Patrząc się z perspektywy poszczególnych okresów sprawozdawczych można zauważyć, że po dość udanym okresie styczeń-marzec nastąpiło systematyczne pogarszanie się wyników w kolejnych kwartałach. Jednocześnie jednak warto odnotować, że pogarszanie to ma tendencję gasnącą (największe tąpnięcie wyników było w 2kw, by później stopniowo wytracać impet).

Ostatecznie w 4kw u.r. przychody Grupy zmniejszyły się w ujęciu r/r o mniej niż 1%, zysk brutto na sprzedaży spadł o ok. 17%, netto na sprzedaży o 58%, operacyjny o 15%, brutto o 19%, a netto o 41% (w tym netto dla akcjonariuszy poprawił się o 10%). Sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


Generalnie negatywny wpływ na wyniki GKP miały spółki zależne, gdyż w ujęciu jednostkowym Procad S.A. uzyskał w 2012r dość wyraźną poprawę wyników w relacji do roku poprzedniego.

Jeśli chodzi o rachunek segmentowy GKP to pozytywne zmiany dotyczyły wyłącznie segmentu usług w zakresie oprogramowania (ok. 22% udział w przychodach ogółem), gdzie w skali 2012r odnotowano 17-proc. wzrost sprzedaży oraz 110-proc. wzrost zysku brutto na sprzedaży z uwzględnieniem kosztów sprzedaży (w samym 4kw wzrosty te wyniosły odpowiednio 23 i 63%). W przypadku pozostałych segmentów notowano już spadki zarówno w odniesieniu do przychodów jak i zysków.

Patrząc się na tendencje wynikowe GKP w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) od przeszło roku (z krótką przerwą w 1kw 2012) widać systematyczne pogarszanie się tak generowanych wyników i sprzedaży jak również podstawowych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Na wynikach Grupy mocno negatywnie odbija się kiepska koniunktura gospodarcza, w tym zwłaszcza w branży projektowo-budowlanej będącej głównym odbiorcą oferowanych przez nią rozwiązań. Jednocześnie jednak w sprawozdaniu zarządu kierownictwo Grupy informuje o systematycznie podejmowanych działaniach w zakresie rozwoju poszczególnych produktów i usług oraz sądowaniu możliwości poszerzenia działalności w drodze akwizycji innych podmiotów, które uzupełniłyby ofertę GKP zwiększając jej konkurencyjność.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKP, to to w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) można zauważyć że Grupa wypracowuje coraz mniejszą gotówkę z działalności operacyjnej oraz zawęża działalność inwestycyjną (w 2012r wydatki netto na rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe nie pokryły nawet amortyzacji). Jednocześnie jednak podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych udaje się utrzymywać dopływ gotówki na poziomie ogólnym.


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego GK Procad za 2012r można stwierdzić utrzymanie się pozytywnej oceny jej sytuacji finansowej. Przy relatywnie niskim zadłużeniu Grupa nadal cechuje się bardzo bezpieczną sytuacją w obszarze płynności (wręcz mamy tu do czynienia z nadpłynnością). Stąd też nie może dziwić utrzymujący się w jej przypadku od dłuższego czasu najwyższy serwisowy rating AAA.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Z punktu widzenia bilansu Grupy (wykresy poniżej; aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka - tys, zł) widzimy w ostatnim czasie wzrost sumy bilansowej, który zasadniczo wynika po stronie aktywów z wzrostu poziomu należności, a po stronie pasywów z wzrostu nieoprocentowanego (handlowego) zadłużenia krótkoterminowego. Struktura kapitałowo-majątkowa GKP, jak można się domyślić po wysokim serwisowym ratingu, nie stanowi problemu (aktywa trwałe z dużą nadwyżką finansowane są kapitałem własnym).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny stosowane w serwisie wskazują, jako średnia na optymalną cenę akcji Procadu na GPW w Warszawie. Tradycyjnie najkorzystniej akcje GKP prezentują się pod kątem metod mnożnikowych i majątkowych. Z kolei wśród metod dochodowych, jedyna aktywowana renta wieczysta, po ostatnich słabych wynikach Grupy, wskazuje na jej spore przewartościowanie. Pewnym wsparciem dla notowań spółki, choć raczej niedużym, może być zapowiedź przeznaczenia całego zysku netto Procad S.A. za 2012r (627 tys. zł) na wypłatę dywidendy.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/procad,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/procad,w...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 2 kwietnia 2013 11:54:52 przy kursie: 1,00 zł
Dzięki Tomasz za przejrzyste omówienie wyników.

Procad przypomina mi trochę takiego opasłego w tłuszcz (2,6 bańki gotówki przy minimalnym zadłużeniu) niedźwiedzia, który bezpiecznie w uśpieniu czeka w swojej gawrze nadejścia wiosny.
Gdyby zaufać Prezesowi moment tego przebudzenia jest już blisko.
Największy jednak problem, który został odzwierciedlony na wykresie w tym przygaszonym ostatnio wyskoku, polega na tym właśnie zaufaniu. W poprzednim poście zacytowałem tegoż samego prezesa, który pod koniec stycznia co prawda nie obiecywał, ale delikatnie zasugerował roczny zysk netto grupy na poziomie ok 1 mln netto. Kto w to uwierzył spodziewał się w IVQ co najmniej 700k zysku zamiast 155k.
W liście Prezes tłumaczy to przesunięciem części zleceń Des Artu na 2013, co sugeruje ponownie pojawienie się ich w kolejnych raportach, jednak niesmak po ostatnich wynikach z tego powodu pozostał. Nawet zapowiedź dywidendy z której wynika że mogła by ona wynieść ok 7 gr. na akcje niewiele tu zmienia, bo jednodniowe wahania kursu z powodu antypłynności bywają tu znacznie większe.
Osobiście wydaje mi się, że więcej dobrego dla akcjonariuszy mogliby zrobić - zakładając że sami wierzą w to, że nadciąga wiosna - gdyby zdecydowali się przeznaczyć zyski z 2012 roku na skup akcji własnych. Po pierwsze uśrednili by cenę skupionych wcześniej akcji, po drugie ten niewielki zysk oddali by akcjonariuszom w innej - nieopodatkowanej formie, a po trzecie nie musieli by tej kasy położyć na stole jednorazowo.
Pozytywnie odbieram informację o pożegnaniu zarządu AutoraKSI i rozpoczęciu restrukturyzacji tej społki, natomiast martwi spadek przychodów i zysków dotychczasowego ogiera - DesArtu.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 25 lutego 2014 10:51:58 przy kursie: 1,23 zł
Pół roku temu Procad utknął w marazmie konsolidacji i wydaje się, że mógłby tak tkwić bez końca gdyby nie nadciągająca od dołu SMA200 i linia rocznego trendu wzrostowego. Teoretycznie zbliża się zatem decydujący moment w którym spodziewam się ożywienia na tym zamrłym papierze. Póki jaśnie panuje nam poniższy układ średnich i trzyma roczne wsparcie prawdopodobieństwo wybicia górą wydaje się wyższe.


kliknij, aby powiększyć


Dla przypomnienia - powyższa konsolidacja zbiegla się w czasie z informacją która pojawiła się na początku grudnia www.attrader.pl/insajder/spolk... o sprzedaży 175k akcji przez Pana Kowalskiego. To nie była dobra wiadomość z uwagi na ilość akcji jaką ten Pan jeszcze posiada, natomiast uważam, że nie ma co niepotrzebnie przesądzać o intencjach i powodach.
Dobrze natomiast wypada porównanie pierwszych trzech kwartałów roku 2013 do 2012 na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym za który Procad wypłacił po 7gr. dywideny oraz zapowiedź Horeczego który:
Cytat:
Deklaruje, że akcjonariusze Procadu mogą liczyć na dywidendę z zysku za ub.r. – Nie planujemy zmian w polityce dywidendowej. Może trafić na nią całość zeszłorocznego zarobku – mówi.

www.parkiet.com/artykul/26,135...

head
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 162
Wysłane: 18 marca 2014 14:08:06 przy kursie: 1,16 zł
Chyba trochę zapomniana spółka z tego Procad'u.
Po wczorajszym raporcie rocznym, rano widać było mocne zbieranie akcji.
Zysk netto (skonsolidowany) w 2013 r. sięgnął 1,31 mln zł (w 2012 r. tylko 0,44 mln zł), a więc spora progresja.

Spółka chce też wypłacić dywidendę (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/procad;zapowiada;dywidende,203,0,1497803.html).

Po szczegółowej lekturze raportu widać także, że wszystkie podmioty z Grupy są już rentowne.
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

addi
0
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 086
Wysłane: 18 marca 2014 17:49:47 przy kursie: 1,16 zł
Ano wynik ok. Zastanawia mnie dlaczego nie umarzają ponad 13% papiera, który w tym celu skupili. Ktos cos wie?
Edytowany: 18 marca 2014 17:53

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 19 marca 2014 11:05:43 przy kursie: 1,22 zł
Też się nad tym zastanawiam.
Taka jest oficjalna interpretacja zarządu jeszcze z grudnia 2012'
Cytat:
W opinii akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, skupione akcje własne stanowią realną wartość i mogą w przyszłości być wykorzystane z pożytkiem dla spółki, który przełoży się na korzyści dla akcjonariuszy większe, niż te wynikające z umorzenia akcji.

Wygląda trocha jakby chcieli te akcje wykorzystać pod rozbudowę grupy, tylko wydaje mi się że na dzień dzisiejszy mieli by lepsza kartę przetargową gdyby kurs akcji był wyższy, bo z tego co pamietam średnia cena skupu była powyżej 2zł. Dlatego biorąc pod uwagę obecny wynik i nadpłynność finansową mogli by zaproponować dywidendę z zysku netto grupy a nie samego Procadu. Gdyby jeszcze podobnie jak w ubiegłym roku uchwalili że akcje własne nie biorą udziału w podziale zysku zamiast 7 mogło by wyjść ponad 15gr. To by nie pozostało bez wplywu na kurs.
No to sobie pogdybałem.Angel
Edytowany: 19 marca 2014 11:07

head
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 162
Wysłane: 19 marca 2014 11:37:25 przy kursie: 1,22 zł
Jak na tak dobre wyniki finansowe to zainteresowanie spółką jest bardzo niewielkie. Jeśli będą planowali jakieś akwizycje przy wykorzystaniu akcji własnych to byłby to dobry kierunek rozwoju.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,883 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +140,52% +28 103,85 zł 48 103,85 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d