pixelg
GRUPAAZOTY - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRUPAAZOTY [ATT]

AKTUALNY KURS: 33,45 zł (-2,48%) 05-06-2020 17:02
hipopotam
Dołączył: 2010-01-05
Wpisów: 128
Wysłane: 22 grudnia 2010 08:26:08 przy kursie: 30,20 zł
Po takiej rekomendacji, jaka dostali /po zakupie K.Kozle/ nic dziwnego ze urosl - itak mogl bardziej. To w sumie chyba najmocniejsza obecnie ze spolek chemicznych.

jimmi
Dołączył: 2010-08-04
Wpisów: 169
Wysłane: 27 grudnia 2010 21:16:22 przy kursie: 33,40 zł
Jest stosunek wzrostowy dla chemii. Police rowniez lekko zaczynaja lapac oddech po okresie pamietnego kryzysu i produkcji po kosztach lub nawet doplatach do produkcji!

Piotr Borowiak
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 1
Wysłane: 15 stycznia 2011 22:52:09 przy kursie: 37,24 zł
ktoś ma informacje z pierwszej ręki na temat obecnej awarii w tarnowie ?


R0bert
Dołączył: 2010-11-13
Wpisów: 22
Wysłane: 17 lutego 2011 09:33:47 przy kursie: 39,85 zł
ładne wybicie od wczoraj na spolce. dzisiaj kontynuacja. jak zwykle przy wybiciach mnostwo sygnalow kupna. ale abstrahujac od doglebnej AT to wykres rosnie w dosc charakterystyczny sposob. ok. miesiaca konsolidacji a potem strzal w gore o ponad 30%.
Teraz bedzie podobnie ? Raczej jest szansa o na wzrost o kolejne 15% jeszcze w tym tygodniu.
Spolka z solidnymi 'fundamentami' a nie jakies niebezpieczne, spekulacyjne gnioty ;)
WIG-Chemia tez od paru dni wyglada coraz lepiej.wave
Edytowany: 17 lutego 2011 09:36

Sabaka
Dołączył: 2011-02-08
Wpisów: 35
Wysłane: 17 lutego 2011 09:56:50 przy kursie: 39,85 zł
dodatkowo dobre wyniki POLIC dzisiaj, to też zwiastun b.dobrych wyników AZOTÓW z TarnowaDancing

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 23 marca 2011 11:42:21 przy kursie: 36,80 zł
Omówienie sprawozdania za rok obrotowy 2010 Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościskach.

Azoty są obecnie zupełnie innym podmiotem niż rok temu. W pierwszym kwartale spółka przejęła niemiecki ATT Polymers, natomiast w połowie ostatniego kwartału objęła emisję akcji ZAK S.A, w takiej wielkości, że sprawuje nad tym podmiotem kontrolę i konsoliduje go metodą pełną.

Skutki zmian doskonale widać w raportowanych wynikach. W samym IV kwartale(Q4/Q4) przychody grupy wzrosły o 132%, natomiast samej jednostki dominującej o 42%. Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym spółki, sektora widać w sprawozdaniu jednostkowym, natomiast efekty przejęć w skonsolidowanym. Oczywiście to pewne uproszczenie, bo w samej jednostce dominującej też zachodzą procesy mające wpływ na przychody. Inną miarą obrazującą wpływ przejęć na przychody jest procentowy udział przychodów jednostki dominującej w sprzedaży grupy, który w obecnym roku sięgnął 59%, natomiast rok wcześniej 91%. Tu także oczywiście popełnia się pewien błąd ze względu na brak wyłączeń konsolidacyjnych, ale pokazuje efekt i mniej więcej skalę wpływu.

Zysk brutto na sprzedaży grupy w IV kwartale(Q4/Q4) wzrósł o 233%, natomiast samej jednostki dominującej o 269%. Sugeruje to, że przejęte podmioty miały niższą rentowność sprzedaży, w szczególności ZAK S.A.
Widać to także porównując marżę handlową grupy i jednostki dominującej. W IV kwartale dla grupy wynosiła 17,85%, natomiast dla jednostki dominującej 25,12%. W IV kwartale poprzedniego roku marża grupy była wyższa od jednostki dominującej. Tak stan rzeczy był także obserwowany w III kwartale tego roku, kiedy grupa raportowała 15,8 rentowności brutto sprzedaży, a jednostka dominująca 14,4.

Analiza porównawcza samego IV kwartału przy tak silnym wpływie przejęcia może doprowadzić do błędnych wniosków. Hipotetycznie może stać się tak, że korzystne zmiany w kosztach, optymalizacji zachodzące w grupie przed przejęciem będą maskowane przez wpływ ZAK S.A
Aby wpływ na ocenę ZAKu był jak najmniejszy, pozwolę sobie omówić raport w ujęciu rocznym.

Przychody spółki wzrosły o 57%. Z analizy geograficznej wynika, że wzrost zawdzięczany jest głównie dzięki wzrostowi eksportu do krajów EU, w szczególności Niemiec. Przychody w Polsce na poziomie grupy odnotowały także istotny wzrost, ale to akurat jest efekt przejęcia ZAK. S.A. Wzrost przychodów to efekt zarówno zwiększenia wolumenu sprzedaży o 13%, jak też cen jednostkowych. W rachunku segmentowym widać, że zwiększenie sprzedaży dotyczyło w największym stopniu segmentu Tworzyw.

Marża brutto na sprzedaży wzrosła z 13 do 17% co pozwoliło podwoić zysk na tym poziomie sprawozdania. Z zamieszczonego poniżej rachunku segmentowego wynika, że poprawa rentowności dotyczyła w największym stopniu segmentu Tworzyw:


kliknij, aby powiększyć


Dość mocno wzrosły koszty sprzedaży(27%). To dwukrotnie więcej niżeli wynosi wzrost wolumenu. Do tego z geograficznej struktury sprzedaży wynika, że mocno zmalał eksport do Azji, więc można oczekiwać mniejszego od wolumenu skoku kosztów transportu. Zarząd przy omawianiu rachunku zysków i strat sprytnie uniknął komentarza do tej pozycji prezentując zagregowane koszty operacyjne. Wzrost kosztów zarządu także jest znaczący – 24%. Tu jednak bardzo nie można się czepiać, ze względu na przejęcie ZAKu i optymalizację struktury grupy.
Zysk z działalności operacyjnej, ale przy pominięciu pozostałej działalności wyniósł 123 miliony złotych, wobec praktycznie zera przed rokiem.

Wynik okresu jest bardzo zniekształcany przez pozostałą działalność operacyjną. W przychodach rozpoznano 374 miliony zysku z tytułu „okazyjnego nabycia”. Dawniej pozycję tą nazywano ujemną wartością firmy. Tak naprawdę jest tylko księgowe wyrównanie pozycji w bilansie wynikające z mniejszej zapłaty za udziały w przejmowanych podmiotach od aktywów netto tam księgowanych. Efekt jednorazowy do usunięcia przy jakichkolwiek wycenach i wskaźnikach.

Można odnieść wrażenie, że ak dużą kwotę „nadmiarowego” zysku wykorzystano do lekkiego wyczyszczenia bilansu, co widać w pozostałych kosztach operacyjnych. Przede wszystkim utworzono odpis aktualizacyjny na rzeczowe aktywa trwałe dotyczący aktywów spółki zależnej Koltar i rezerwy na kwotę 20 milionów złotych na koszty związane z porządkowaniem grupy.
To prawdopodobnie są także koszty jednorazowe, w szczególności rezerwy. Z odpisami aktualizacyjnymi nie wiadomo tak naprawdę jak będzie dalej. Nie można wykluczyć, że inne środki trwałe w kolejnych okresach nie zostaną obciążone odpisem.
Powtarzalny wpływ pozostałej działalności operacyjnej można szacować jako obciążenie wyniku kwotą 10-20 milionów złotych. W tym roku zaraportowano ekstra 300 milionów zysku.

EBIT wyniósł 422 miliony wobec starty przed rokiem, ale jak wspomniałem chwilę wcześniej do wyliczeń wskaźników czy wycen należałoby wziąć kwotę około 120 milionów, bo reszta jest jednorazowa. Na dowód warto zerknąć ponownie do rachunku segmentowego, gdzie raportowany zysk operacyjny podstawowych semenów produkcyjnych wyniósł 110 milionów przed wyłączeniami konsolidacyjnymi.

Działalności finansowa przyniosła stratę około 5 milionów złotych. W roku poprzednim zaraportowano 7 milionów zysków. Różnica w wynika głównie z mniejszych wpływ odsetkowych, większych obciążeń i raportowanej przed rokiem dodatniej wyceny zabezpieczeń. Przyczyny takiego zachowania są bardzo proste. Spółka miała mniej gotówki, bo realizuje plany inwestycyjne. Dodatkowo posiłkowała się większymi kredytami między innymi na zakupu ZAK. Złotówka była w miarę stabilna.

W 2010 roku grupa osiągnęła 400 milionów zysku netto, ale po usunięciu zdarzeń jednorazowych będzie to kwota o 300 milionów mniejsza. Nie uwzględniam wpływu podatku, ze względu na rozpoznanie strat podatkowych z lat ubiegłych.

Potwierdzenie nie gotówkowego charakteru większego zysku znajdziemy w przepływach operacyjnych, które wyniosły za 2010 rok 115 milionów złotych. Przepływy z działalności inwestycyjnej z ujemne na kwotę 63 milionów złotych, czyli znacznie poniżej amortyzacji. Prawdopodobnie nie zapłacono także jeszcze za akcje ZAKu. Z przepływów ujemnych przepływów finansowych wynika, że spłacono ciupek kredytów. Sumarycznie do kasy wpłynęło tylko niecałe 35 milionów. Malutko.

Zmiany w kapitale własnym spółki wskazują na prawie podwojenie wartości. Kapitał własny na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1,1 miliarda złotych. Raportowany zysk netto zwiększył kapitał o 400 milionów, ale pojawiło się także 436 milionów udziałów niekontrolujących. To wartość udziałów przede wszystkim ZAKu, która nie należy do spółki, ale zgodnie z zasadami rachunkowości jest w pełni konsolidowana. Zmian poszczególnych pozycji bilansu w czasie nie ma co analizować, bo wszystko zaburza przejęcie ZAKu.
Aktywa trwałe stanowią 70 sumy bilansowej, z czego większość to rzeczowe aktywa trwałe. Nie wszystkie aktualnie pracują, bo 16% jest aktualnie w budowie. Spółka sporo inwestuje w nowe instalacje. Rozwija się technologicznie, przy czym stara się coraz bardziej dostosować ekologicznie. Redukuje się emisję CO2, co pozwala na sprzedaż upewnień do emisji ERU, ale także uzyskuje przychody ze sprzedaży czerwonych certyfikatów. Wartości niematerialne nie stanowią dużej wartości. Natomiast nie można mieć co do tej pozycji zastrzeżeń. Wycena skorygowanych aktywów netto nie powinna w całości wycinać wnipów. Główną pozycją są upewnienia do emisji gazów, czyli tak naprawdę aktywo obrotowe. Patenty spółki także mają wartość. W tym roku ATT rozpoznały przychody ze sprzedaży licencji.

Na przyszłe wyniki spółki niekorzystnie będą wpływać cła na import Kaprolaktamu usynowione przez Rząd CRL od dnia 25.01.2011. Co prawda przychody ze sprzedaży nie stanowią bardzo znaczącego udziału w sprzedaży, ale rentowność i owszem, bo przekracza 50% i wyraźnie odstaje od pozostałych kierunków geograficznych(Nota 1 s. 46). Niestety fakt ten zbiega się z oddaniem instalacji wodoru w tym roku, powiązanej z wytwarzaniem Kaprolaktamu. Mogą się też pojawić dodatkowe koszty związane z modernizacją ZAKu. Strategia zakłada min, podniesienie rentowności, co często wiąże się reorganizacją majątku, która może kosztować.

Kluczowe będzie utrzymanie popytu na nawozy, a w szczególności tworzywa. Spółka prognozuje wzrost w tym segmencie, ale znacznie mniejszy niż w roku ubiegłym. Popytowi na rynku nawozów będzie z pewnością sprzyjać wysoka cena płodów rolnych. Prawdopodobnie sytuacja taka utrzyma się do momentu zniesienia ograniczeń espartu w Rosji i na Ukrainie. Silną stroną spółki mogą się okazać lokalne źródła gazu, co poprawia pozycję konkurencyjną Grupy. W dłuższym horyzoncie można oczekiwać pewnych synergii w związku z przejęciem ZAK.

Wyceny automatyczne niestety nie są wiarygodne:http://www.stockwatch.pl/gpw/azotytarnow,wykres-swiece,wycena.aspx, bo są automatyczne :)

Majątkowe wskazują na niedowartościowanie, ale one uwzględniają w sobie kapitały mniejszości, które do spółki nie należą. Przy dość niskim udziale pozycja w zarządzie pozostałych podmiotów będzie bardzo silna, przez co transfer zysków inny niż przez dywidendę nie wchodzi raczej w rachubę. Dotyczy to także wycen dochodowych, które dodatkowo są silnie zniekształcone przez zdarzenia jednorazowe.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 28 marca 2011 07:40

Sabaka
Dołączył: 2011-02-08
Wpisów: 35
Wysłane: 23 marca 2011 15:07:28 przy kursie: 36,80 zł
chodzą słuchy na zakładzie, że dywidenda będzie i rekordowa 13stka wypłacona pracownikom...czy ktoś wie coś więcej czy będzie ta dywidenda, bo podobno były wypowiedzi Prezesa jeszcze w lutym, świadczce o tym, że taki duzym zyskiem należałoby sie podzielic z akcjonariuszami w formie dywidendylove4 ???

Sabaka
Dołączył: 2011-02-08
Wpisów: 35
Wysłane: 23 marca 2011 17:51:18 przy kursie: 36,80 zł
Cytat:

05.01. Warszawa (PAP)
"Wchodząc na giełdę deklarowaliśmy, że do zakończenia programu inwestycyjnego, czyli do końca 2011 roku, nie będziemy wnioskować o wypłatę dywidendy, tylko będziemy inwestować. Czujemy jednak potrzebę podzielenia się zyskiem z inwestorami" - dodał prezes.

poinformował PAP w wywiadzie Jerzy Marciniak, prezes spółki.

w lutym :

[quote]Kwestia dywidendy nie jest jednak przesądzona. Przypomnę, że zarząd Azotów Tarnów rekomendował, aby cały wypracowany w 2008 r. zysk pozostawić w spółce, a mimo to akcjonariusze przegłosowali wtedy wypłatę dywidendy. Po 1,02 zł na akcję.[/quote

to chyba ma związek z tymi pogłoskami

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 215
Wysłane: 24 marca 2011 23:06:32 przy kursie: 36,50 zł
Dzięki anty-tereso za wyczerpujacy komentarz kilka rzeczy jest jednak dla mnie niejasnych:

1.W tabelce za 2010 w segmencie nawozowym stoja pozycje: przychody= 762 788 oraz ebit= - 6 412 tys
Natomiast w skons.sprawozdaniu fin. GK ATT (str.42) stoi: przychody=879 041 oraz
ebit= +12 620 tys
Początkowo myślałem ,że w tabelce dałeś dane jednostkowe ale po pierwsze przewaliłem sprawozdania i nie natknąłem sie na dane jednostkowe Tarnowa,po drugie w tabelce są OXY co wskazuje jednak na dane skonsolidowane (w Tworzywach tez jest różnica ebit=104,37 vs.
109,8).Wtedy Ebit przed pozostałą działalnością wynosi 150,6 m, a Ebit po powtarzalnej pozostałej działalności(ok.20 mln) = 130 620 tys. z tego Zysk netto = 109 mln

2."Okazyjne nabycie" zamieniłbym na kupno w SUPER PROMOCJI!!! Prezes Marciniak poczuł bluesa do przejęć i trzeba przyznac ma do tego ręke.Przy obecnym parciu na konsolidacje polskiej chemii i jego talentach , bonusy mogą się okazać nie takie niepowtarzalne.Oczywiście przy wycenach opartych na wskażnikach dochodowych -dochód z przeszacowania do pominięcia ale przy wsk. opartych o Aktywa netto już nie.Należy im sie te 1502 mln KW jak psu zupa.

3.Całkowite one offy obciążajace RW to ok. 72 mln z czego:
Koltar= 42 m
rezerwy na wyburzenia=20,7m
przeszac. CO2=9,3m

4.Cła w CRL nie tak grożne kaprolaktam idzie głównie do Europy, do Azji jadą alk. OXO.

5.Śledząc noty natknąłem sie na takie pozycje:
A)Prawa do emisji CO2=120,8 mln otrzymane gratis wycenione godziwie jasna sprawa
B)Przeszacowanie praw CO2 - one off opisany powyzej-to jasne.
C)Rezerwa prawa do emisji CO2=72,8 mln (??) żadna taka rezerwa RW nie obciążyła...czyzby to były pierwsze jaskółki unijnej histerii dwutlenkowęglowej datowanej na 2013 rok?

6.Wyniki ZAK są konsolidowane w wynikach GK ATT tylko za okres 19XI-31XII czyli na samych alk.OXO przez 41 dni napukali Ebit=28,2 mln ...dwie kolejne dane kłada się cieniem na tej sielance: Zysk netto za pół roku= 20 mln, a za cały= 30,3 mln i kto to poskleja...
Jutro mam coś wiedzieć więcej to sie podzielę.
The Dogs of deal.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 25 marca 2011 00:58:10 przy kursie: 36,50 zł
1. Walnąłem się. Część pozycji pochodzi ze sprawozdania jednostkowego:
azoty.tarnow.pl/media/document...

Poprawię to w weekend, bo nie mogę już patrzeć na excela :)

2. Albo należy, albo nie... Kapitał własny to tylko pozycja księgowa. Nie mamy pełnych papierów ZAKsy.
Istnieje dużo sposobów na różnicę w KW oraz wycenie rynkowej, czy godziwej. Np nieadekwatne okresy użyteczności ekonomicznej. Aktywo ma wartość księgową, ale jest już na końcówce działania... Dobry biegły wyłapie takie smaki, ale nie zawsze. Testy mogą także nie dać pełni obrazu np przez nieznany koszt praw do emisji CO2. Jak się zrobi test na utratę wartości to z jaką wartością kosztu z tego tytułu?

3. To nie do końca one-offy choćby ze względu na brak ujemnej wartości firmy. O powtarzalności możemy dyskutować. Chyba miałeś na myśli raczej pozostałe koszty operacyjne?

5. Nie mają prawa zakładać rezerw na okres 2013, bo nie znają ilości uprawnień i kosztów z tym związanych. Te rezerwy pochodzą z ZAKu. Nie ma ich w sprawozdaniu jednostkowym. To efekt objęcia konsolidacją.


lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 215
Wysłane: 28 marca 2011 00:34:30 przy kursie: 36,70 zł
Ad.4 Azoty Tarnów są producentem kaprolaktamu w dwóch postaciach – ciekłej oraz krystalicznej. Kaprolaktam w zdecydowanej większości przeznaczany jest do przerobu w ramach Grupy Kapitałowej na poliamid, lokowany głównie na rynku europejskim, natomiast nadwyżka w wysokości około 10% jest sprzedawana poza Grupę Kapitałową, w tym m.in. na rynek chiński i dotyczy kaprolaktamu krystalicznego.
Pomimo znacznie ograniczonej sprzedaży zewnętrznej kaprolaktamu, Azoty Tarnów zainteresowane są lokowaniem nadwyżek kaprolaktamu krystalicznego również na rynkach dalekowschodnich. Z racji wprowadzenia ceł antydumpingowych na kaprolaktam krystaliczny do Chin, Spółka będzie zmuszona zmodyfikować strukturę sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu, przeznaczając produkt na rynki inne niż chiński (Tajwan, Malezja – gdzie nasz produkt jest znany, oraz wejście na nowe rynki zbytu). Wprowadzenie ceł na rynku chińskim niesie ze sobą pewne ryzyko i dalsze konsekwencje w perspektywie średniookresowej, nie oznacza jednak całkowitego braku sprzedaży na rynku chińskim, gdyż istnieje możliwość odzyskiwania przez niektórych odbiorców zapłaconych ceł. Z handlowego punktu widzenia może wymusić jedynie zmianę struktury sprzedaży na rynkach Dalekiego Wschodu - zmniejszone ilości sprzedawane w Chinach na rzecz innych rynków Dalekiego Wschodu, obecnie równie atrakcyjnych.
Ryzyko zmiany struktury sprzedaży na rynki dalekowschodnie przedstawione zostało szerzej w raporcie za rok 2010.


The Dogs of deal.

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 215
Wysłane: 28 marca 2011 02:31:31 przy kursie: 36,70 zł
Wiem już co nieco o zyskach ZAKu w 2010r, nawozy jak u wszystkich dołowały wynik a alkohole zarabiały.Skoro wyszli na Zn=20m to tak naprawdę alkohole musiały zarobić dużo więcej-szczegułów brak.Potem (III Q)była awaria instalacji alk.OXO a nawozy dalej dołowały, aż wytracili co zarobili wcześniej. W 4Q awarię usunieto , alkohole znowu zaczęły zarabiać a i nawozy dołożyły się tym razem dodatnio-Zn na koniec roku=30m ( w tym alkohole operacyjnie 28m).

Podsumowując segmentami 4Q operacyjnie:
nawozy - 42,3 m (bez ERU = 27,1 )
tworzywa - 36 m
alkohole - 28,2 m

Ponieważ jest to 1 kwartał ,w którym GK ATT notuje pozytywne odbicie we wszystkich segmentach można się pokusić o wyliczenie wskażników wyceny na koniec 3Q 2011r.

Przy założeniu dalszej dobrej koniunktury we wszystkich segmentach (a prezes Marciniak to potwierdza chemia.wnp.pl/azoty-tarnow-spo... ) będą to pełne 4 kwartały dobrych w miarę stabilnych zysków.
Wprowadzmy pewne założenia:

- tworzywa i alkohole nie podlegaja sezonowosci więc annualizujemy wynik 4Q na cztery kwartały tj. 256,8m

- nawozy, do wyników 4Q 2010(42,3m) doliczamy szacowany 1Q 2011 : wyniki netto (bez ERU tj. 27,1)powiększamy o wskażnik *1,5 (prog. b.konserwatywna,bo to najlepszy sezon w roku)tj.40,7m , następnie zakładamy ,że 2 i 3Q wyjdą na zero (konserwatywnie-posezonowa obniżka marż) ale w drugim zaksiegują ok.14m z tytułu ERU (tak jak w 2010)
Razem za nawozy: 42,3+40,7+14=97m

Total Ebit przed pozostałymi kosztamioper.=256,8+97=353,8m

Przyjmijmy poz.koszty oper. jak w 2010 na 58m (choć tylko 20 m było w nich powtarzalne-reszta to one offy) i jeszce dodatkowo powiekszmy je o 20% (rezerwa) 58*1,2=69,6m.

Saldo przychodów i kosztów fin. -5m (jak w 2010)

Total Ebit= 279,2 mln
Amortyzacja roczna w GK ATT wynosi 82+55=137 mln

Zysk netto = 226,2 mln

Ebitda = 416,2 mln

Dług netto już na koniec 2010 uwzględniwszy aktywa z tytułu odroczonego pod. doch. jest ujemny , a po 3 Q 2011 wynosiłby ok.minus 150mln (w uproszczeniu ,że zysk jest gotówką) ale przyjmijmy ,że będzie zerowy (kolejna rezerwa na nieprzewidziane).

Wskażniki wyceny porównawczej kroczące za 4-y Q będą wygladać tak :

P/E = 6,3

EV/Ebitda = 3,42

Średnie wg Bloomberga dla świata i Europy na rok 2011 wynosza kolejno :
12,2 i 10,8 P/E
8,33 i 6,4 EV/,,
Przyjmijmy nizsze dla Europy i obliczmy srednią ważoną (waga 0.5)

Wycena wg P/E = 10,8*226,2/39,1mln szt.=62,5*0,5 -> 31,24

Wycena wg EV/Ebitda => 6,4*416,2/39,1 mln szt. = 68,1*0,5 -> 34

1 akcja = 31,2+34 = ok.65 pln
The Dogs of deal.

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 215
Wysłane: 28 marca 2011 02:35:40 przy kursie: 36,70 zł
lucznik napisał(a):
koszyk napisał(a):
Azoty mają lekki handicap co do cen energii i różnią się portfoliowo produktami od np .
Polic. Robią rzeczy mniej energochłonne, a za to wyżej marżowe.

Podtrzymuję 3 dychy, a co tam! Angel

Trzy dychy hm..
mi wychodziło z analizy porównawczej branży w Europie zach.(siegam do szuflady) 27,9 pln przy załozeniu ,że segment nawozowy nie zarabia (jest na zero)ale to było kwartał temu,troche się pozmieniało!!-ceny nawozów podskoczyły o 30%, a wolumen sprzedaży w 3 Q jest jak w żniwa (1Q ).Jeśli ten stan się utrzyma to segment nawozowy przy najb. konserwatywnych załozeniach dorzuci 20 mln Zn rocznie, dodajmy jeszcze skromnie 40mln od ZAK (w 2008r 120mln)(konsolidują od 4 Q)to przy standardzie P/E=10 daje 600mln w przeliczeniu na akcje ok. 15,3 pln, razem: 27,9+15,3=43,2pln przy wciąż nie wykorzystanym w pełni potencjale wzrostowym.
Pzdr
Podwyższam poprzeczkę do 65 pln za akcję.
The Dogs of deal.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 28 marca 2011 07:50:11 przy kursie: 36,70 zł
lucznik napisał(a):

Podsumowując segmentami 4Q operacyjnie:
nawozy - 42,3 m (bez ERU = 27,1 )
tworzywa - 36 m
alkohole - 28,2 m

Napisz proszę jak to policzyłeś, tzn podstaw konkretne liczby

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 215
Wysłane: 28 marca 2011 12:26:33 przy kursie: 36,40 zł
Poprzez róznicę w wynikach na koniec 3 Q i 4Q w poszczególnych segmentach (spr. za 3Q str.22 vs. spr. za 4Q str.42) i tak:

Tworzywa -> 3Q 73,9m 4Q 109,8 m

Nawozy -> 3Q -29,7m 4Q +12,6m ( w tym było ERU na ok. 15,2m)

Alk.OXO -> 3Q "0" (awaria wyzerowała wczesniejsze zyski) 4Q 28,2m

The Dogs of deal.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 28 marca 2011 15:12:25 przy kursie: 36,40 zł
Ano właśnie... Brakuje wyłączeń konsolidacyjnych... i 40 baniek straty z kosztów z pozostałej działalności, czyli tego co się nie kwalifikuje do segmentów...

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 215
Wysłane: 28 marca 2011 16:06:39 przy kursie: 36,40 zł
"Total Ebit przed pozostałymi kosztamioper.=256,8+97=353,8m

Przyjmijmy poz.koszty oper. jak w 2010 na 58m (choć tylko 20 m było w nich powtarzalne-reszta to one offy) i jeszce dodatkowo powiekszmy je o 20% (rezerwa) 58*1,2=69,6m."

Uwzględniłem pozostałe koszty operacyjne na podobnym poziomie co w 2010r i dodatkowo powiększyłem je o 20% (choć powtórze tylko 20 m było tam powtarzalne).Jedyne czego mogłem nie uwzglednić to wyłaczenia ale nawtykałem po drodze tyle rezerw (np. w długu netto na 150 mln), że jest kompensacja.Tylko się modlić żeby założenia wytrzymały.

The Dogs of deal.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 28 marca 2011 16:20:03 przy kursie: 36,40 zł
Łucznik, ja nie pisze o pozostałej działalności operacyjnej, tylko o segmencie "pozostała działalność" oraz o wyłączeniach konsolidacyjnych, których w tym EBIT nie ma...
A, że między segmentami sporo się handluje to zobacz jaka jest między nimi sprzedaż.
Edytowany: 28 marca 2011 16:21

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 215
Wysłane: 28 marca 2011 23:08:27 przy kursie: 36,40 zł
Obciążam prognozowany Ebit 353,8 mln poz. kosztami operacyjnymi z segmentu pozostała działalność -58,2 mln oraz to samo z wyłączeń konsolidacyjnych -32,8 mln razem : 91 mln
( w tym są zdarzenia jednorazowe na kwotę 72 mln o czym pisałem wyżej)

353,8-91 = 262,8 mln - 5mln =>Total Ebit = 257,8 mln
Amortyzacja = 137 mln
Ebitda = 395
Zysk netto = 209 mln
Zysk netto za 3 kwartały 2011r =ok.100 mln
Dług netto = ok. minus 100 mln

Wycena P/E =10,8*209/39,1 -> 57,7 *0,5 = 28,9

Wycena EV/Ebitda -> [(6,4*395)+100]/39,1 = 67,2*0,5 = 33,6


1 akcja= 28,9+33,6 => 62,5 pln
The Dogs of deal.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 29 marca 2011 06:08:39 przy kursie: 36,40 zł
Być może narażę się wielu analitykom, ale moim zdaniem do wyceny trzeba by wziąć EBIT, NP akcjonariuszy jednostki dominującej a nie całej grupy. To, że sprawozdanie ZAKu jest konsolidowane w pełni nie oznacza, że akcjonariusze ATT mogą w pełni korzystać z zysku ZAKu. Nadal bardzo silnym udziałowcem będzie SP i dlatego transfer zysku odbywać się może w zasadzie tylko przez dywidendę, na którą będzie pewnie naciskał SP. Zauważ, że gdyby ZAK wyemitował tylko 1% akcji mniej, sprawozdanie konsolidowane byłoby inną metodą, bo większość posiadałby SP, czyli sprawowałby kontrolę.
Edytowany: 29 marca 2011 06:09

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,525 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,64% +21 328,00 zł 41 328,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d