pixelg
GRUPAAZOTY - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GRUPAAZOTY [ATT]

AKTUALNY KURS: 33,38 zł (-3,13%) 20-11-2019 17:00
lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 205
Wysłane: 29 marca 2011 10:49:39 przy kursie: 36,00 zł
Co do transferu to nie do końca się zgadzam , wystarczy wysysać cash przez emisję obligacji obejmowanych przez spółki zależne a potem już tylko rolowanych dożywotnio (unika się wtedy podatku od dywidendy)-patrz Orlen.Normalnie nie było by to w interesie Skarbu ,który jest akcj.większościowym w ATT i mniej. w ZAK ale ostatnio ATT są używane do różnych misji konsolidacyjnych (Police, wykup resztówki w ZAK, Spolana, nawozowe aktywa Anwilu).Do tego potrzeba dużo gotówki więc paradoksalnie może się zdarzyć.

Tak w ogóle to mam deżawi do Ciechu tam też kurs startował z około 20 pln a potem wskutek okazyjnych przejęć grubo przebił 100.Niestety tamto odbywało się na kredytach i wiadomo jak skończyło.Może ATT wyciągnie z tego wnioski.
The Dogs of deal.

Czterybbbb
Dołączył: 2010-10-28
Wpisów: 45
Wysłane: 16 kwietnia 2011 20:58:36 przy kursie: 38,70 zł
Mam wrażenie, że ten kurs był sztucznie trzymany ze względu na pakiet który posiadało PGNIGE i szukało chętnego. Trzy razy odbijał się od 40 zł i znów wracał na 35. Widać ktoś ustalił cenę wcześniej i pilnował żeby nie pofrunęło ani nie zawaliło się w dół dopóki nie sfinalizują transakcji. To może tłumaczyć tę dziwną dość 2 miesięczną kiszonkę na tym poziomie. Może teraz po zeszłotygodniowej szybkiej sprzedaży całego pakietu po 37 nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby pożeglować na północ. To należy się tej mocno niedowartościowanej moim zdaniem spółce.
4b

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 800
Wysłane: 15 maja 2011 01:06:54 przy kursie: 37,90 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Azoty Tarnów S.A.

Przejęcie ZAKu w roku 2010 dość mocno utrudnia analizę sprawozdania, a pewne wnioski mogą okazać się błędne.
Grupa zaraportowała przychody ze sprzedaży w kwocie ponad miliarda złotych, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 176%, natomiast do czwartego kwartału 2010 niecałe 37%. Wzrost jest imponujący, ale w dużej części wynika z przejęcia ZAKu.
W jednostce dominującej wzrost sprzedaży wyniósł 25% w ujęciu rocznym, natomiast w porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku w zasadzie się nie zmienił. Ostatnie porównanie może nieco martwić. Skoro sezonowość występuje głównie w segmencie nawozów, to brak wzrostu przychodów świadczy o spadku sprzedaży w innych segmentach przy obecnym szczycie nawozowym. Nieco może mylić wzrost przychodów względem Q4 na poziomie skonsolidowanym, ale należy pamiętać, że ZAK jest konsolidowany tylko od połowy tego kwartału. Takie rozumowanie nie współgra z komentarzem zarządu nt tworzyw, chemikaliów i kaprolaktamu, gdzie pisze się o wzroście sprzedaży. Wytłumaczeniem braku wzrostu sprzedaży może być zmniejszona o 79tyś ton produkcja Saletrzaka Standard i Saletrosanu na skutek awarii. To jest całkiem sporo jeśli wziąć pod uwagę, że w roku 2010 wyprodukowano 440 tys. ton tych nawozów.

Wzrost sprzedaży na poziomie skonsolidowanym dotyczy w większym stopniu eksportu, którego udział w przychodach wzrósł z 54 do 58%, głównie do krajów Europejskich, co oznacza zwiększenie wrażliwości przychodów i rentowności na kurs Euro.

kliknij, aby powiększyć


Rentowność zysku brutto na sprzedaży zarówno w wariancie skonsolidowanym(17%->20%) jak też jednostkowym(16->23%), co oczywiście bardzo cieszy i daje podstawę do budowania wyniku. Bardzo ciężko cokolwiek powiedzieć o kontroli kosztów na poziomie grupy. Koszty ogólnego zarządu wzrosły ponad dwukrotnie, ale jest to zupełnie zrozumiałe ze względu na przejęcie ZAK. Koszty sprzedaży rosną o 67%, czyli znacznie mniej od przychodów, ale nie znamy wolumenów sprzedaży, a tym bardziej wpływu ZAK. Na poziomie jednostkowym jest różnie. Koszty sprzedaży maleją o 11%, ale za to mamy do czynienia ze wzrostem kosztów ogólnego zarządu aż o 16%. To może niepokoić. Kwotowo to nie jest znacząca kwota (3,5 miliona złotych), ale świadczy w pewien sposób o dbałości o wynik. Często występuje zjawisko poluzowania rygorów kosztowych na skutek poprawy sytuacji makroekonomicznej. Nie widzę powodu do wzrostu tego kosztu. Z drugiej strony alokowanie kosztów jest do pewnego stopnia umowne. Saldo kosztów operacyjnych bez kosztów własnych zwyżkuje o 1,7 miliona. Pozostała działalność operacyjna obciążyła wynik kwotą około 1,5 miliona złotych, wobec prawie 3 milionów zysku przed rokiem. Niestety nie ma odpowiednich not, ale tutaj prawdopodobnie zaraportowano koszty usunięcia awarii. Zysk z działalności operacyjnej wyszedł w okolicy 115 milionów złotych co stanowi wzrost o ponad 420%.
Wracając jeszcze do zamieszczonej tabelki warto zwrócić uwagę, że mocno spadła rentowność biznesu w Polsce, a wynik operacyjny jest robiony na eksporcie. Niestety nie jestem w stanie wydedukować dlaczego.

Z rachunku segmentowego wiele się niestety wyciągnąć nie da, bo dane są nieporównywalne, a jednostkowego nie mamy.

kliknij, aby powiększyć


Widać, że koszty zarządu wzrosły o 40%, co nie jest największą wartością, ale w związku z tym, że to segment zdominowany raczej przez ATT, pozwala sądzić iż jest to przyczyna wzrostu kosztów zarządu na poziomie jednostkowym. Zarówno w tworzywach jak też w segmencie nawozów podniosły się marże handlowe. Za poprawę wyników najbardziej odpowiada segment nawozów i alkoholi. Wynik jest psuty przez pozostałą działalność, gdzie występuje strata już na poziomie zysku brutto na sprzedaży. W tym segmencie występuje energetyka i związane z nią duże przychody pochodzące od innych segmentów. Być może ceny transakcyjne nie były rynkowe. Tu przydałby się komentarz zarządu. Bez tego możemy tylko ślepo błądzić. Taki duży wpływ tego segmentu pokazuje, że nie można prosto zakładać wyniku grupy przez sumowanie wyniku w poszczególnych segmentach na podstawie pokazanych liczb. Nie wiadomo co tam siedzi i czy jest powtarzalne. Poziom wyłączeń konsolidacyjnych to 33% na sprzedaży i jeszcze więcej w kosztach.

Działalność finansowa w raportowanym okresie dała wynik bliski zera, przez co wynik przed opodatkowaniem wyniósł 114 milionów, czyli tyle ile EBIT. Różnice kursowe i zabezpieczenia się kompensowały,

Przepływy z działalności operacyjnej były dodatnie, ale mniejsze niż wynikające z zysku netto i amortyzacji. Gotówka która spływała poszła na spłatę należności handlowych. Przepływy z działalności inwestycyjnej są ujemne na kwoty wyższe od amortyzacji, co oznacza, że nadal spółka inwestuje w aktywa trwałe, czyli środki produkcyjne. Przepływy z działalności finansowej są lekko ujemne na skutek zapłaty odsetek i niewielkiej części kredytów. Z analizy przepływów wynika, że więcej gotówki generowały spółki zależne, natomiast inwestuje się obecnie głównie w jednostce dominującej. Należności o których spłacie pisałem powyżej prawdopodobnie dotyczyły ZAKu,

W aktywach trwałych widać wzrost wartości niematerialnych. Strzelałbym, że są to czerwone certyfikaty pochodzące z kogeneracji. Spółka planuje ich sprzedaż w kolejnych kwartałach. Aktywa obrotowe spółki zwiększyły się głównie na skutek większej ilości gotówki. Zaobserwować można spadek zapasów po szczycie cenowym i związany z nim wzrost należności. Analiza cykli na niewiele się zda, bo trwale zmieniła się struktura bilansu na skutek przejęcie, w związku z czym ciężko analizować efektywność. Potwierdzenie faktu robienia wyniku przez spółki zależne dostajemy w kapitałach własnych. Znacząco szybciej rosną udziały mniejszości niż kapitał akcjonariuszy jednostki dominującej. W zobowiązaniach spółki nastąpiło niekorzystna konwersja kredytów z długoterminowych na te wymagalne do roku czasu. Być może to efekt restrukturyzacji zadłużenia w ZAK. Sporo wzrastają rezerwy na zobowiązania, ale niestety nie wiemy konkretnie które. Trzeba poczekać z tym do raportu półrocznego. Spółka obecnie posiada dobrą płynność i jest mocno zyskowna, nie wiemy tylko czy to trwały efekt.

Komentarz zarządu dotyczący przyszłości jest optymistyczny. Zakłada się utrzymanie popytu na kaprolaktam i niewielkiego spadku cen nawozów, co powinno wspierać wyniki jednostki dominującej. Trochę gorsze perspektywy czekają na ZAK, bo przewiduje się wyhamowanie cen i ograniczenie popytu na alkohole i plastyfikatory. Wydaje się też, że moje obawy o rynek azjatycki były przedwczesne. Cła wprowadzone przez ChRL nie zaszkodziły przychodom, tylko spowodowały reorientację na inne rynki azjatyckie. Spółce sprzyjały niższe niż można było oczekiwać ceny gazu. To się może jednak zmienić. PGNiG strasznie eksponuje wzrost kosztów gazu i decyzję regulatora o obniżce taryf. W sprawozdaniu wspomina się już o pierwszych synergiach, które to miały polegać na zapewnieniu po awarii ciągu technologicznego w Tarnowie jednego z półproduktów przez nadwyżki w ZAKu. Pomimo tego, że dało to dobry efekt w tym kwartale to widzę problem nieefektywności i braku dostosowania mocy wytwórczych w ZAK.

Wyceny automatyczne jeszcze przez długi okres będą forować ATT, na skutek papierowego zysku z okazyjnego przejęcia. W łatwy sposób nie da się także przeliczyć wartości dochodowej, bo nie wiadomo jaka część kosztów wykazywanych w rachunku segmentowym jest powtarzalna, a jaka to efekt jednorazowy. Takie założenie jest kluczowe, ze względu na wielkość straty segmentu. Trzeba też pamiętać, że zysk robiony w jednostkach, gdzie udział ma mniejszość, co skutkuje trudnościami w transferze gotówki do jednostki dominującej. Skarb Państwa będzie wolał wziąć bezpośrednio gotówkę z ZAKu, zamiast przez ATT, bo będzie się musiał nią podzielić z innymi, co z punktu widzenia SP byłoby nieracjonalne.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


JoeAlex
Dołączył: 2010-01-14
Wpisów: 22
Wysłane: 18 maja 2011 18:01:23 przy kursie: 36,95 zł
Azoty Tarnow w koszyku ING OFE - azoty.tarnow.pl/media/document...

PZU zakupilo swoja dzialke kilka tygodni temu - azoty.tarnow.pl/pl/category/re...
Jako, ze w radzie nadzorczej PZU zasiada prezes Azotow, transakcja dosyc interesujaca...

Kurs sie konsoliduje - maxima coraz nizej a minima coraz wyzej, poziomy oporu na 35/36 dzialaja bez zarzutu.

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 205
Wysłane: 25 maja 2011 01:20:05 przy kursie: 35,37 zł
o wyniki jestem spokojny ,jedziemy zgodnie z planem ,a nawet lepiej.Gdyby nie awaria do Ebit trzeba by doliczyc jeszcze 16-18 mln,skoro koszty segmentu X są powtarzalne lub jednorazowe tzn ,że może byc tylko lepiej.Rozterki dzielenia dywidendy i przyporządkowania zysków na akcj. jedn. dominujacej i udziały nie kontrolujące sie wkrótce skończą wraz z przejęciem reszty udziałów ZAK od SP.Efekt bedzie jeszc ze większy na wyniki bo w IQ wiecej dołozył ZAK .Kwestia ceny bo już tak tanio nie będzie he he.Martwi mnie tylko wielkość uchwalonego kapitału docelowego(chyba nie chcą kupowac az tak drogo-raczej pachnie to kolejną akwizycją-Spolana?),wskażniki się rozwodnią.Konsolidacja w 4 tym Q była od 20 listopada.
The Dogs of deal.

R0bert
Dołączył: 2010-11-13
Wpisów: 22
Wysłane: 29 maja 2011 19:54:25 przy kursie: 37,32 zł
ING Securities wydało w piątek rekomendację na 46,3. Wyniki kwartalne Azoty mialy rewelacyjne, najlepsze z branzy chemicznej. Po tak dlugiej konsolidacji wybicie moze bez prblemu dotrzec do wspomianego poziomu co daje ok. 30%. Pomoga na pewno informacje o niedawnym duzym zakupie akcji przez PZU Zycie.
Mysle, ze najblizsze dni beda nalezaly do AT.
Bardzo wyrazny sygnal daje takze MACD.

plynacyzrynkiem
Dołączył: 2009-08-01
Wpisów: 1 357
Wysłane: 29 maja 2011 21:10:40 przy kursie: 37,32 zł
czy moglibyscie mi naswietlic co sie stanie z nadwyzkowymi prawami poboru do nowej emisji (seria C)?

Akcji obecnie jest 39,1 mln, nowa emisja ma maksymalnie miec 29,3 mln, jak sie zestawi dokladne liczby akcji to wychodzi, ze nowe akcje to 75% starych

tymczasem, ze kazda posiadana akcje przysluguje 1 PP, a nie np 3PP za 4 posiadane akcje

czy tylko mi to sie wydaje dziwne?


komunikat

w komunikacie pisza tez o zaokraglaniu (?), czyli jakby sie machneli z tym parytetem

Edytowany: 29 maja 2011 21:12

RYdZYK666
Dołączył: 2011-02-24
Wpisów: 27
Wysłane: 31 maja 2011 20:22:12 przy kursie: 38,25 zł
Za jedną starą akcję otrzymasz jedno prawo poboru.
Nie jest jeszcze wiadomo ile akcji, albo jaki ułamek nowej akcji otrzymasz za jedno prawo poboru.
Firma jeszcze nie podała ile nowych akcji wypuści, może 1 może 1000 a może 29337315.
Np. Gdyby Azoty wyemitowały 19558210 nowych akcji wtedy potrzebowałbyś dwóch pp do objęcia jednej nowej akcji.

enforces
Dołączył: 2009-01-19
Wpisów: 1 506
Wysłane: 10 czerwca 2011 15:45:52 przy kursie: 37,00 zł
jak widzę na forum czyzby już wszyscy stracili nadzieję na wybicie z konsolidacji? Obserwuje kurs od jakiegoś czasu i poruszamy się wiecznie w tych samych widełkach.

na tygodniówce widać, że obroty z tygodnia na tydzień są wyższe, do tego mamy ładne świeczki z cieniami które mogą być świadectwem popytu na niższych poziomach. Dodatkowo średnia na tygodniówce doszła do dolnego ograniczenia konsolidacji. :)

R0bert
Dołączył: 2010-11-13
Wpisów: 22
Wysłane: 11 czerwca 2011 11:22:03 przy kursie: 37,00 zł
Z dzisiejszego Parkietu
"Insider kupił akcje za ponad milion"
Wyniki były bardzo dobre, nie rozumiem czemu jeszcze się nie wybiliśmy.


enforces
Dołączył: 2009-01-19
Wpisów: 1 506
Wysłane: 13 czerwca 2011 09:18:04 przy kursie: 37,40 zł
no właśnie info wydaje się sympatyczne.

a do tego mówi się, że ATT z emisji będzie chciało odkupować akcje od skarbu państwa. Za tym też przemawiałby fakt, że Grad oznajmił że nie będzie korzystał z praw poboru na nowe akcje.

Do tego PZU zapewne wchodzi w papier właśnie po owe prawa poboru

marhabal
Dołączył: 2009-08-08
Wpisów: 116
Wysłane: 14 czerwca 2011 22:21:51 przy kursie: 37,31 zł
Tylko akcje chcą odkupywać nie swoje (czyli Tarnowa) tylko przejętego Kędzierzyna. Z tego co mówił Grad to chcieli by je sprzedać Azotom ale jeśli nie będą mieć kasy puszczą innym.

enforces
Dołączył: 2009-01-19
Wpisów: 1 506
Wysłane: 14 czerwca 2011 22:46:41 przy kursie: 37,31 zł
Marhabal - dokadnie...

dziś było walne
Cytat:

Akcjonariusze Azotów Tarnów zdecydowali dzisiaj, zgodnie z rekomendacją zarządu, że cały zysk netto wypracowany w 2010 roku w kwocie blisko 60,66 mln zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki

www.parkiet.com/artykul/24,106...

głosowanie jednomyślne. czyli ten plan z Kędzierzynem jest do zrealizowania. Niepotrzebnie robi się mgiełkę tajemnicy z tego.

marhabal
Dołączył: 2009-08-08
Wpisów: 116
Wysłane: 14 czerwca 2011 23:23:59 przy kursie: 37,31 zł
Tym bardziej że wszystko jest już klepnięte prawie. Skarb Państwa dostanie kase a azoty Kędzierzyn. Zastanawia mnie tylko co kombinują z prawami poboru, bo jesli ich nie obejmą tylko sprzedadzą na giełdzie to przy takiej emisji kapitał się tak rozwodni że SP straci kontrolę. Coś czuję że będzie znowu złota akcja tak jak na kghm, orlen lotos.
Enforces nie wiem czy zauwazyłes ale ujawnił sie kolejny fund w azotach.(własnie na tym walnym) ING OFE mają 4,35% akcji oprócz nich Aviva 7,67 i nie wiem jaki pakiet PZU nazbierał bo też skupował ostatnio. To by tłumaczyło ten długi boczniak zbierali pakieciki ING i PZU - nie było szans na wybicie.

enforces
Dołączył: 2009-01-19
Wpisów: 1 506
Wysłane: 14 czerwca 2011 23:38:46 przy kursie: 37,31 zł
tak, widziałem dzisiaj właśnie tego ING. Dziś też spore obroty więc zbieranie papiera trwa. Szczególnie że już na wyższych poziomach. Jak dla mnie gra trochę pod PP.
Gdzieś czytałem wypowiedź Grada, że jego nie obchodzi rozwodnienie akcji bo i tak będzie się w przyszłym roku pozbywał akcji (ale może być tak jak mówisz złota akcja o ile chcieli by jeszcze jakąś dywidendę przejąć bądź sprzedać pakiet i zgarnąć premię, w co osobiście wątpię).
Edytowany: 14 czerwca 2011 23:39

enforces
Dołączył: 2009-01-19
Wpisów: 1 506
Wysłane: 15 czerwca 2011 18:55:03 przy kursie: 37,15 zł
Cytat:
Azoty Tarnów wezwały do sprzedaży do 66 proc. akcji Zakładów Chemicznych Police. Oferują po 11,5 zł za akcję. To nieznacznie więcej, niż średnia ważona z sześciomiesięcznego kursu Polic.

www.parkiet.com/artykul/24,106...

raport i szczegółowe info: www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

i kredycik na 400mln zł: www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

RYdZYK666
Dołączył: 2011-02-24
Wpisów: 27
Wysłane: 15 czerwca 2011 19:50:08 przy kursie: 37,15 zł
Jeżeli z emisji z PP Azoty chcą spłacić te 400 baniek kredytu to przy założeniu że wyemitują maksymalną ilość akcji tj. ok.30 milionów, za każdą posiadaną akcję trzeba będzie dopłacić ok. 10zł żeby otrzymać 3/4 nowej akcji.
Nie wiem czy każdemu się to spodoba.

enforces
Dołączył: 2009-01-19
Wpisów: 1 506
Wysłane: 28 czerwca 2011 17:46:18 przy kursie: 34,00 zł
prospekt zatwierdzony a na stronie ani widu ani słychu: azoty.tarnow.pl/pl/category/in...


baks
Dołączył: 2011-03-02
Wpisów: 2 167
Wysłane: 30 czerwca 2011 13:29:03 przy kursie: 33,60 zł
RYdZYK666 napisał(a):
Jeżeli z emisji z PP Azoty chcą spłacić te 400 baniek kredytu to przy założeniu że wyemitują maksymalną ilość akcji tj. ok.30 milionów, za każdą posiadaną akcję trzeba będzie dopłacić ok. 10zł żeby otrzymać 3/4 nowej akcji.
Nie wiem czy każdemu się to spodoba.


Skąd masz taką interpretację - dla mnie ten zapis jest niezbyt czytelny. Ja to odczytałem jako 39mln praw do 29mln akcji + 29mln akcji.
Teraz pozostaje pytanie ja to zrozumieć. Jest ktoś specem w rozwiązywaniu tych zagadek - bo ja niestety nie jestem maklerem-ekspertem ?
Wydaje mi się, że wyemitują łącznie wolumen ok58mln akcji z tego połowa z prawem poboru.
Nie widziałem jednak nigdzie podanej wartości opłaty a może sam to wyliczyłeś tylko na jakich danych.
Parkiet weryfikuje naszą wiedzę i czujność przy każdym zleceniu (:
a każdy jest mądralą ....po fakcie... :) :)
Edytowany: 30 czerwca 2011 13:30

baks
Dołączył: 2011-03-02
Wpisów: 2 167
Wysłane: 30 czerwca 2011 13:42:22 przy kursie: 33,60 zł
Nie jest jasne jak te pieniądze chcą pozyskać i jakoś nie koreluje to z info podanym przez kolegę Rydzyk666 - oto info z wypowiedzi przedstawiciela ZA Tarnów :

cytat (http://www.parkiet.com/artykul/1068397_ZA-Tarnow--wplywy-brutto-z-emisji-moga-wyniesc-ok--665-mln-zl.html)
ZA Tarnów planują emisję do 29.337.315 akcji serii C. Akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Za każdą akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, dotychczasowemu akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru.

Szacunkowe koszty oferty poniesione przez spółkę wyniosą około 9,8 mln zł. Oznacza to, że szacunkowe wpływy netto z emisji akcji oferowanych mogą wynieść ok. 655 mln zł.

Tarnowskie Azoty poinformowały, że głównym celem emisji jest sfinansowanie zakupu pakietu akcji Zakładów Chemicznych Police SA, na co ma być przeznaczone 569 milionów złotych.
koniec cytatu

Z info wynikałoby, że jedna akcja kosztowałaby ok 22zł - nie widzę tu dyskonta dla dotychczasowych akcjonariuszy i nijak ma się to do opłaty za prawo poboru w wysokości 10zł.
Zapis prospektu pisany jest chińszczyzną - dla dość inteligentnego inżyniera wynika z niego, że emisja obejmie ok 58mln akcji.
Parkiet weryfikuje naszą wiedzę i czujność przy każdym zleceniu (:
a każdy jest mądralą ....po fakcie... :) :)

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,575 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d