pixelg
PHOENIX - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

PHOENIX [PHO]

AKTUALNY KURS: 0,14 zł (-6,67%) 13-01-2014 16:49
martinezo
0
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 498
Wysłane: 20 maja 2009 19:04:50 przy kursie: 3,25 zł
Czeska spółka z New Connect. Zadebiutowała 16 października 2008r. Photon Energy jest deweloperem projektów fotowoltaicznych, który zajmuje się projektowaniem, finansowaniem i budowaniem instalacji naziemnych i dachowych. Do 2012 r. chce zbudować około 30 MW instalacji. Ciekawy segment rynku.
Wczoraj poinformowali, że planują przeniesienie notowań z rynku New Connect na Giełdę Papierów Wartościowych. Podali również, że decyzję w sprawie przeniesienia notowań, jak i podwyższenia kapitału podjąć ma walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zwołane na 30 czerwca.
Macie jakieś ciekawe informacje na temat tej spółki? Jak wygląda sprawa przeniesienia notowań?
Dzisiaj walnęło 41.3% w górę.

Powoli do celu
Edytowany: 20 maja 2009 19:16

Vox
134
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 634
Wysłane: 20 maja 2009 19:35:42 przy kursie: 3,25 zł
droga spółka

C/WK 7475.00
http://stooq.pl/q/g/?s=pho

martinezo
0
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 498
Wysłane: 20 maja 2009 20:10:28 przy kursie: 3,25 zł
Vox napisał(a):

C/WK 7475.00

cyclops_ani Sick Możliwe takie coś?

http://www.photonenergy.as/

Powoli do celu


Redwatch
0
Dołączył: 2008-12-06
Wpisów: 47
Wysłane: 20 maja 2009 21:48:53 przy kursie: 3,25 zł
Wg mnie jest to spółka przyszłościowa. W ogóle alternatywne źródła energii to chcąc nie chcąc nasza przyszłość. Zresztą wystarczy się przejechać po pierwszej lepszej miejscowości,aby zobaczyć ile jest kolektorów słonecznych na domkach jednorodzinnych. W sumie każdy nowo budowany dom ma taką instalację. Wytacza to pewien trend. Jeszcze jak do tego dodamy dopłaty Unijne dla gmin, które promują alternatywne źródła energii, sprawa wydaje się coraz bardziej ciekawa. Dość powiedzieć,że można liczyć na refundację iluś tam procent kolektorów słonecznych na swoim domu. Jednak tutaj liczy się operatywność władz danej gminy. Jedni to umieją robić drudzy nie.

Pytanie na teraz brzmi czy Photon jest w stanie przebić się w Polsce i budować gigantyczne kolektory dla całych osiedli? Jeśli tak,to będą raczej rośli. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację,aby taka spółka o tym profilu w obecnym czasie źle prognozowała. na pewno nie jest to spólka na teraz. Kupić i zapomnieć:)

martinezo
0
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 498
Wysłane: 27 maja 2009 17:03:00 przy kursie: 2,89 zł
O co w tym chodzi? Wytłumaczy ktoś? Jest 10,73% wzrostu i kurs 2,89, a wykres około 2,3zł. Nie kapuję o co chodzi.

Wykres

Ps. Już nie ważne.

Powoli do celu
Edytowany: 13 października 2009 12:09

Redwatch
0
Dołączył: 2008-12-06
Wpisów: 47
Wysłane: 2 lipca 2009 16:13:04 przy kursie: 2,12 zł
30.06 miło odbyć się WZ. Mieli podjąć decyzję czy wchodzą na GPW. Niestety ale żadnej wzmianki znaleźć nie mogę na ten temat. Wie ktoś cokolwiek?

martinezo
0
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 498
Wysłane: 3 lipca 2009 14:33:59 przy kursie: 2,10 zł
Wysłałem pytanie na ten temat. Odpowiedź nadeszła po kilku godzinach. Niestety trochę znaków poprzestawiało i jest po angielsku.

"CMS Corporate Management Services jako autoryzowany doradca spółki Photon Energy a.s. z przyjemnością odpowie na Pańskie pytania:

W dniu 30 czerwca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z wcześniej ogłoszonymi planami powzięto uchwałę upoważniającą zarząd do podjęcia kroków w celu podwyższenia kapitału i przeniesienia notowań na rynek główny GPW. W załączeniu przesyłam protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"

..."As to Items 8. through 10.
Authorization of the Management Board to incr:ease the
registered cnpÍtď oÍ] thc Company, Decision on introducing the
Companyts shares in a non-regulnted market (NewConnect) and
in a regulated market of the Warsaw sto.ck cxchange, DecÍsion on
immobilization of the sharcs issued due to the registered capital
incrcase
The Chairperson informed the attending shareholders about a proposal submilted by the Management
Board oťthe Company to authorize the Management Board to decide on an increase in tlre Conrpany's
regrsle1gdc.a piql. Th9 ryqson for !he. p{gPosedr egis1greď9 +pitsl ingre4se is lhe intention of the
Company to obtain capital funding other than loans for its investment targets and further development
of Íts business activities. With respect to the fact that such authorization granted to the Management
Board concerning the registered capital increase would also be approval of immobilization of the
newly issued shares and introduction of the Company to the regulated market of the Warsaw stock
exchange, it was necessary to provide for sufficient flexibiliý of the Management Board in the course
of the intention implementation, in particular with respect to the issue timing and the current
developrnenti n the capital markets.
The newly issued shares resulting from the registered capital increase to whictr the Management Board
would be authorizedb y the General Meeting, would be quotedf or trading in the non-regulatedm arket
for securÍties ..New Connect'' organized by the Warsaw stock exchange, and subsequently, after
fulfillmento f conditionsa pplicablet o introductiono f tlie Company'ss harest o the regulatedm arketo f
the Warsaw stock exchange, all the Company's shares rvould be quoted for trading in the regulated
market of the Warsaw stock exchange.
The Chairperson further explained that after the planned registered capital increase was registered in
the Commercial Register, the new shares rvould be issued as mass certiÍicates. Al1 such mass
certificates would be handed over by the Management Board in compliance with Section 38(t) of the
Securities Act to the mass custody in favor of, owners of such shares, and immobilized (dematerialized)
with the National Depository of Securities in the Republic of Poland (Krajorvy Depozryt
Papierów WartošciowycltS .A').
The Chairperson invited those present to vote on approval of the resolution authorizing the
Management Board to increase the registered capital; at the same time, the Chairperson pointed out to
the shareholderst hat such resolutionr equiresa pproval oftrvo thirds ofthe attendings hareholders.S he
also pointed out to the fact that such resolution had to be made in the form of a notarial deed. The draft
resolutioni s as follows:

"The Manageuent Boaul of tlrc Conrpany is authorized to decide on flil increfise in the Contputy's
registered capítal. The reason for tIle pruposed registered capital increase is the intentiou af the
Conpany ta obtain capital fundiug otlur thal loals for iís itwesfinent targets and further
developnrcnt of its business acíivilies,
The rugistered capital tyill be increased by subscription of uew shures. The Managenent Board nay
increlse the rcgistereď cnpilal by subscripÍion of new slrcres several thnes, without ail! restriction
as regards tlrc nuurber of decisiotts ott tlrc registered capital iilcrease, but tpithirt the linit of a
maltinum anount of CZK 766,666.60 (itt words: seven luutdred and sixty six ÍItousaud six ltttndred
and sixty six Cuch cÍo||ns and silly six hellers). Thefinal anouilt of the registered capital nfly IIot
erceed CZK 3,066,666,60, The nenly subscribed shares in the Contpany will be ordinary bearer
shares Íssueda s certiJicaÍeds ecurities;p rovideď, Itoweveťt,h lt the uewly issued sharcs would be
handed over to |he atstody and hnnobilized (de-naterialized) sinilarly as the arrenÍIy existittg
shares with tlrc NaÍional Depository of Securities in the Republic of Poland (KDP|I/), The nominal
value of each slrure fu all new l'ssres urill be CZK 0.10. The Managenrcut B;oard is authoriz,ed to
increase the Company's registered cnpital during a period of Jiue (5) years ns fron Íhe dale of lhe
Geilerul Meeting. TIrc issue price of the newly srtbscribed shares may be paid up only by the
,noi l etilql con lrib utio tts."
The cast of votes was as follows:
For 17,002,30 - votes 100%o f thosea ttendintgh eG eneraMl eeting
Against - 0 votes 0%o f thosea ttendingth eG eneraMl eeting
Abstentions - 0 votes 0%o f thosea ttendingth eG eneraMl eetíng

The Chairperson stated that the proposed resoluLion was approved bý 100% of votes of shareholders
attending the General Meeting, i.e. the required two.third majoríty of votes of tlre shareholders
attending the General Meetíng.
The Chairperson checked whether in relation to proposal of the Management Board concerning the
immobilization of shares and the Company's introductiont o the non-regulatedm arker and the
regulated market of the Warsarv stock exchange any proposals or counter-proposals, inquiríes,
requests for explanatíon oÍprotests had been filed. Since there were no proposals or counter-proposals,
inquiries, requests for explanation or protests, she invited the shareholders to vote on the draft
resolution stated below:
.,ÁII shares in Íhe Conpany that wíIl be issued fls r,'íIsJ cerllficales due Ío íhe regisÍered capital
ivcrease to whiclt tlte Managentent' Board of the Coupany was autlrcri6eď by the preseilt General
IVÍeeíingw, iII be offered for trtďíttg iu the non-regulated nmtket lor securities ,,New Connect,,
organized by the lI/arsaw stock exchange. The General Meeting hereby approýes Jitittg of an
applicatiou for otfering of all shares, which tvill be issued by the Conryany in connecliott tuiÍh the
regisÍered capita| ilrcrease to wltich the Managentent Bogrd of lhe Coatpany n,rs nilI,oriz,ed by the
present Geilergl Meeti|,E,Íor lradilg fu the aforementioned narkeL
Áfter fallilltnent of cotttlitiotts applícable to affering d tIrc Contpaty,s shnres in the reguliled
narkeÍ for seatities of the |Ilarsaw slock exchange, gll shares fu the Company will be atfered for
truďiltg in lhe regulated narket of tIrc lVarsaxl stock elicll'Í,tge. The General lÝIeetiug hereby
approves tilittg of an upplication for offeriug of all shares issued by the Conpany for traďi,tg i|t the
afo reu e n ti o ne rI n a r k et.
Áll shares fu the Coupnny that tpill be issued 4s '',dss certiticales due to a change resulting fron Íhe
registered capital increase to whíclt tIrc Mauagentent Board of íhe Coutpaily il,as authorized by Íhe
preseilÍ Geueral Meelilg, tuíIl be provideď by the ContPany into a urcss escrotv (ďeposi|ory) of securitíes
aud subsequenlly iamobilized (ďe-nuterialízed) n,itlt the National Depository of Secarities in the

RepublÍc of PoIaú (Krajolvy Deporyt Papierów |VaríoŠciotvycSlt. A) in contpliance witlt npplicable
Polish legal regulatians."
The cast of votes was as ťollows:

For 17,002,300 - votes 100%o f thosea ttendingth e GeneralM eeting
Against - 0 votes 0% of those attending the General Meeting
Abstentions - 0 votes 0% of those attending the General Meeting


The Chairperson stated that the proposed resolution was approved by 100% of votes of shareholders
attending the General Meeting, i.e. the required majoriťy of votes of the shareholders attending the
General Meeting.

Powoli do celu

Dezeus
0
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 8
Wysłane: 9 lipca 2009 13:23:56
Witam Panowie

Czy coś konkretnego wiadomo o spółce? Od pewnego czasu papier się wyraźnie kisi. Zaniepokoiło mnie te zejście na 1,99 ale patrze, że troszkę odbiło. Co o niej sądzicie? Trzymać ją na długi termin???

martinezo
0
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 498
Wysłane: 19 lipca 2009 20:36:41 przy kursie: 2,06 zł
Żadnych nowych informacji nie czytałem. Ostatnie info jest to co wyżej, o podjęciu uchwały dotyczącej przeniesienia notowań na GPW.
A co do spółki to niedawno dopiero powstała. Dużo pieniędzy w nią wkładają, powoli coś budują. Stworzyli "Giełdę Dachów".
Mają moim zdaniem bardzo dobry i doświadczony zarząd. Przewodnicząca Rady Nadzorczej ma również bardzo duże doświadczenie i wiedzę. Ja kupiłem 100 akcji, tak na spróbowanie. Taki mały portfel ryzykownych inwestycji. Za jakiś czas dokupię jeszcze trochę, ale nie więcej niż do 1000zł. I niech sobie leży. Dłuuugo leży.

Powoli do celu

Dezeus
0
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 8
Wysłane: 19 sierpnia 2009 08:13:40 przy kursie: 2,43 zł
Witajcie, dnia 18.08.09 wyszedł raport ze spółki, czy ktoś może powiedzieć o co mniej wiecej chodzi?

www.newconnect.pl/index.php?pa...


pyros33
0
Dołączył: 2009-07-05
Wpisów: 48
Wysłane: 3 stycznia 2010 13:57:51 przy kursie: 2,74 zł
Ja kupiłem sobie 100 akcji i wrzuciłem na trzymanie długoterminowe. Według mnie spółka bardzo ciekawa ze względu na branżę. Energia to jednak przyszłość a tania energia na pewno, u nas dopiero weszły wiatraki a co dopiero mówić o zakładaniu paneli słonecznych na dachach....Oby do przodu!thumbright

OsseanFree
0
Dołączył: 2009-12-29
Wpisów: 3
Wysłane: 11 stycznia 2010 20:37:41 przy kursie: 3,10 zł
nie długo zobaczymy PLN 5, w 2009 zysk na akcję to jakieś 50gr, czyli przy cenie 3, c/z to tylko 6x, a 2010 bedzie duzo, duzo lepszy, nowe kontrakty są 5 razy większe niż te zrealizowane w 2009, dzisiaj info z CEZu o budowie mega elektrowni słonecznej potwierdza super perspektywy dla branży

za riobravo z bankier.pl
bardzo ciekawa perspektywiczna spółka

OsseanFree
0
Dołączył: 2009-12-29
Wpisów: 3
Wysłane: 19 stycznia 2010 16:30:53 przy kursie: 3,00 zł
Jak tylko przebijemy to 3.16 to droga otwarta do tych wspomnianych 5 PLNów :D

markuz12
markuz12 PREMIUM
0
Dołączył: 2008-12-01
Wpisów: 354
Wysłane: 16 lutego 2010 21:56:31 przy kursie: 4,50 zł
witam ..pojawily sie wyniki ..spolka ma imponujaca progresje przychodow 66 mln i dochodow 5 mln .. za 2009 0,23 zysku na akcje przy czym nie uzgledniono w zyskach jednego projektu ..jeszce wczoraj kurs spolki ocieral sie o 5 zł za akcje ..ambitne plany rozwojowe na 2010 rok szeroki portfel zamowien,
pozwole sobie zacytowac z forum parkietu

Wykonano 4 duże projekty elektrowni PV:
1. 0.911MW - Milcice- lipiec 2009
2. 0.758 MW- Zahorany - grudzień 2009
3. 0.795 MW- Mostkovice - grudzień 2009
4. 1.026 MW - Sychrov - grudzień 2009
3 z nich zostały sprzedane z wysoką marżą. Projekt Mostkovice został w spółce i będzie eksploatowany jako własna elektrownia.
Dodatkowo spółka zarabiała na dziale handlowym Photon Trading oraz mniejszych projektach na dachach budynków.
Razem ok.3.6MW zrealizowanych instalacji PV (3.5MWelektrownie+0.1MWdachy)
2010

Photon wykona 6 projektów elektrowni:

1. 2.35MW- Komorovice - projekt przesunięty z IV kw.09' na Ikw 10". realizowany na już zakupionym przez spółkę terenie o pow. ok.7ha. Zapowiadane ukończenie to okolice marca 2010.
2. 0.596 MW - Slavkov - marzec-czerwiec 2010
3.1.16 MW - Slavkov - marzec czerwiec 2010
4. 2035MW - Zvivkov - kwiecień czerwiec 2010
5. 10MW - Mikulov - lato 2010? - razem z DB i Bottling- udział 30%
6. 5MW - Mikulov - lato 2010? - razem z DB i Bottling - udział 49%

w obecnym roku spolka ma sie przeniesc na gpw..
link do raportu
www.newconnect.pl/?page=1045&a...
markuz12
markuz12 PREMIUM
0
Dołączył: 2008-12-01
Wpisów: 354
Wysłane: 24 lutego 2010 21:21:00 przy kursie: 5,38 zł
"The Management Board of Photon Energy a.s. announces that on 23 February 2010 its fully owned subsidiary Photon Import s.r.o. signed a contract for the purchase of 50 to 100 MWp of photovoltaic modules with Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd. for delivery until year-end 2010. While exact terms of the contract are confidential, if exercised fully, the contract value could materially exceed EUR 100 million (CZK 2.58 billion, PLN 396.3 million). Photon Energy plans to use Tianwei modules for projects built for its proprietary portfolio, third-party EPC business and resale by Photon Trading.
Photon Energy and its board members are unrelated to the principals of Tianwei New Energy.
Legal basis: § 3 ust.2. point 2) of the Appendix 3 to Resolution No. 733/2009 of the Warsaw Stock Exchange Management Board dated 18 December 2009 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System"
kom ebi mra"
cytat z gpwinfostrefa.pl

rosnie nam wielka perła na nc

szooler
0
Dołączył: 2008-07-27
Wpisów: 2 112
Wysłane: 24 lutego 2010 21:24:37 przy kursie: 5,38 zł
A Czesi lubują się w energetyce.CEZ i na razie malutki Photon już na GPW.wave
"Fortuna favet fortibus"

mirzag
0
Dołączył: 2009-05-10
Wpisów: 65
Wysłane: 26 lutego 2010 19:37:33 przy kursie: 5,90 zł
szooler napisał(a):
A Czesi lubują się w energetyce.CEZ i na razie malutki Photon już na GPW.wave
Jak zapoznasz sie z prognozami finansowymi na 2010 rok to zmienisz zdanie.Moze malutki na tle CEZ ,ale na tle NC to olbrzym

markuz12
markuz12 PREMIUM
0
Dołączył: 2008-12-01
Wpisów: 354
Wysłane: 26 lutego 2010 22:21:59 przy kursie: 5,90 zł
mirzag napisał(a):
szooler napisał(a):
A Czesi lubują się w energetyce.CEZ i na razie malutki Photon już na GPW.wave
Jak zapoznasz sie z prognozami finansowymi na 2010 rok to zmienisz zdanie.Moze malutki na tle CEZ ,ale na tle NC to olbrzym


a oto prognozy
PHOTON ENERGY A.S. Consolidated financial projections for 2010
26.02. Warszawa (PAP/EBI) - Nr: 12/2010
The management board of Photon Energy on 26 February announces its consolidated financial projections for the year 2010 in accordance with IFRS as follows:
Revenues: CZK 1,900 million (EUR 73.2 million, PLN 290.5 million)
Total comprehensive income (TCI): CZK 220 million (EUR 8.5 million, PLN 33.6 million)
TCI per share: CZK 9.56 (EUR 0.37, PLN 1.46)
Legal basis: § 3 ust.1. of the Appendix 3 to Resolution No. 733/2009 of the Warsaw Stock Exchange Management Board dated 18 December 2009 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System"
kom ebi mra

przychody 290 mln zysk 33,6 mln zysk na akcje 1,46..az sie lezka w oku zakrecila :)

Gorbashow
Gorbashow PREMIUM
6
Dołączył: 2009-04-15
Wpisów: 271
Wysłane: 17 marca 2010 23:31:21 przy kursie: 7,13 zł
Taka cisza na forum...
Hmm czyzby spolka, ktora w jeden kwartal zarabia 9,2mln zl i ma 23mln akcji, nie byla interesujacym kaskiem?
A moze to te prognozy zysku na poziomie 33mln przy 23mln akcji za slabe?

Jestem sam w akcjonariacie? Ciekawe Think

digital_world
0
Dołączył: 2009-10-23
Wpisów: 184
Wysłane: 17 marca 2010 23:51:56 przy kursie: 7,13 zł
Gorbashow napisał(a):
Taka cisza na forum...


Podobno wzrosty lubią ciszę ;)
Mój blog: vibender.pl

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,987 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,27% +33 853,81 zł 53 853,81 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło