pixelg
QUERCUS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

QUERCUS [QRS]

AKTUALNY KURS: 5,20 zł (+0,00%) 07-05-2021 16:42
tack
0
Dołączył: 2011-12-18
Wpisów: 180
Wysłane: 17 kwietnia 2014 09:06:06 przy kursie: 7,63 zł
Czyli zysk netto za 2014 , przy sprzyjających okolicznościach , między 60 a 90 mln .
Dodatkowo dywidenda lub skup akcji własnych i mamy ciekawą sytuację thumbright

obs
0
Dołączył: 2011-05-23
Wpisów: 490
Wysłane: 17 kwietnia 2014 09:27:15 przy kursie: 7,63 zł
Oj, ale optymista.
Masz na razie niecałe 10 mln zł.
Jeżeli aktywa w zarządzaniu pozostaną na tym samym poziomie to będzie ok. 40 mln zł.
Do tego dojdzie success-fee, który na razie jest bardzo słaby - ok. 0,5 mln zł.

I kwartał był ciężki na giełdzie i Quercus to też odczuł - aktywa w zarządzaniu spadły, a fundusze mają słabe wyniki.

Tak więc coś istotnie większego od 40 mln zł będzie wtedy, gdy giełda ruszy w górę.
Edytowany: 17 kwietnia 2014 09:27

tack
0
Dołączył: 2011-12-18
Wpisów: 180
Wysłane: 24 kwietnia 2014 13:58:37 przy kursie: 7,56 zł
Jutro WZA spółki .
Ciekawe jaką decyzję podejmą ?
Dywidenda czy skup akcji ?
Ponieważ ogromną przewagę mają osoby z władz to pewnie już postanowione , a my tylko jutro się dowiemy co postanowili .
Osobiście wolę skup akcji , zwłaszcza że proponowany termin jest krótki , do 30 czerwca .


GRAF78
42
Dołączył: 2010-11-28
Wpisów: 1 241
Wysłane: 24 kwietnia 2014 20:04:12 przy kursie: 7,56 zł
A co ci ten skup akcji da? myślisz że od razu kurs wiwinduja na 10+PLN i tam bedzie juz na stałe? Kupować będą profesjonalisci lepsi od ciebie i napewno maja na celu kupno jak najtaniej a nie jak najdrożej bo było by to działanie na szkodę spółki.

tack
0
Dołączył: 2011-12-18
Wpisów: 180
Wysłane: 25 kwietnia 2014 12:26:34 przy kursie: 7,45 zł
Jednak skup akcji przeszedł !
Jak ten skup przeprowadzą i po jakiej cenie , to teraz będzie kluczowe dla notowań .
Jestem za tym żeby spółka skupiła jak najwięcej po jak najniższej cenie , do końca czerwca niedaleko.

del-17072017-3
0
Dołączył: 2014-04-06
Wpisów: 14
Wysłane: 28 kwietnia 2014 17:07:00 przy kursie: 7,13 zł
Ktoś ważny pozbył się akcji, może to czas żeby kupić tanio?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 28 kwietnia 2014 17:30:23 przy kursie: 7,13 zł
Skoro ktoś ważny się pozbył, to może czas aby sprzedać drogo?

Wloczykij
0
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 581
Wysłane: 28 kwietnia 2014 20:17:17 przy kursie: 7,13 zł
TFI to rynek mega cykliczny. Moim zdaniem zarząd wiedział że jest spora podaż papierów - chęć realizacji zysków przez obecnych właścicieli i dlatego uchwalono skup. Widać jednak że najpierw skupią po ludziach zanim ewentualnie zrobią jakieś wezwanie lub będą brali co sesja z rynku.

Co ciekawe, 37,7 mln zł podzielone przez 7 mln akcji daje 5,38 zł średnio za akcję. Jeśli tak to bym obstawiał że skupią teraz około tych 7,20 zł za sztukę tyle ile będą w stanie zebrać a dalej jeśli zostanie kasy to poczekają na bessę na giełdzie i skupią np. po 4-5 zł.
Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze. — Margaret Thatcher

Deogracias
Deogracias PREMIUM
6
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 470
Wysłane: 8 maja 2014 00:33:48 przy kursie: 7,04 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej QUERCUS) za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku

Quercus TFI, pierwsze notowane na giełdzie TFI, rozpala wyobraźnie inwestorów wysoką dynamiką wyników. Zysk brutto w 2013 roku wzrósł 185% w stosunku do 2012. W 1 kwartale 2014 spółka dalej zachowuje trzycyfrową dynamikę zysku netto (9,6 mln vs 3,6 mln zł – wzrost o 167%).

Inwestorzy zastanawiają się, czy ten wehikuł inwestycyjny, kierowany przez szanowanego na rynku profesora Buczka, nabrał trwałego przyśpieszenia, czy też może może napotkać na swojej drodze na jakieś wyboje.

Analiza finansowa

Działalność Quercusa ma ważne dla inwestora cechy – chętnie dzieli się informacjami o własnej działalności, jest stosunkowo prosta do analizy i mocno ograniczona co do zakresu działań spółki.

QUERCUS działa w formie towarzystwa funduszy inwestycyjnych - więc jedyne czym może się zajmować to zarządzanie funduszami i portfelami papierów wartościowych. Nie posiada grupy kapitałowej i nie ma powiązań z innymi spółkami działającymi na rynku finansowym.
W wyniku tego zarządzający QUERCUS-a są wolni od pokus i ryzyk związanych z konfliktami interesów w postaci np. korzystania z usług własnego domu maklerskiego w zawieraniu transakcji czy, co gorsza, inwestowaniu w papiery oferowane przez taki podmiot, a niekoniecznie optymalne z punktu widzenia uczestników funduszy. Albo, co już zdecydowanie najgorsze, domykania niechcianych przez nikogo ofert publicznych na środkami uczestników funduszy.


kliknij, aby powiększyć


Analzie warto rozpocząć od wykresu obrazującego aktywa pod zarządzaniem QUERCUS-a. Można zauważyć, że w 1 kwartale 2014 spółka dostała pewnej zadyszki. W 2013 aktywa pod zarządzaniem wzrosły o 158% (z 1,7 mld zł do 4,3). W ostatnim kwartale spadły one o 3%. Mając jednak na uwadze wskazane wyżej zależności należy pamiętać, że wynik QUERCUS-a buduje suma aktywów pod zarządzaniem, a nie wysoka dynamika sprzedaży (z której bezpośrednie profity trafiają do pośredników).


kliknij, aby powiększyć


Analizę sprawozdania rozpoczniemy od strony przychodowej. Quercus ma 3 źródła przychodów:
– opłaty za zarządzania funduszami - liczone jako procent od aktywów pod zarządzaniam
- opłaty dystrybucyjne - liczone jako procent od wartości wpłat
- zmienna opłata za zarządzanie – naliczana w przypadku przekroczenia benchmarków dla poszczególnych funduszy
Najważniejsze dla spółki jest to pierwsze źródło dochodów – jest to tzw bread nad butter pozwalający na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Praktyka na rynku funduszy inwestycyjnych jest taka, że całość opłat dystrybucyjnych trafia do podmiotów pośredniczących w sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy. Dodatkowo do pośredników trafia również istotna część opłaty za zarządzanie funduszami (orientacyjnie 40-60 procent). Pozostała część musi wystarczyć na pokrycie kosztów oraz wygenerować zysk spółki zarządzającej.
Opłata zmienna zależy od wyników zarządzania aktywami i zazwyczaj trafia w całości do zarządzającego (czyli pozostaje w QUERCUS-ie).

Analiza przychodów i zysków potwierdza powyższe założenia. Na niebiesko zostało zaznaczone przychody z opłat za zarządzanie i dystrybucyjnych. Kolorem czerwonym zostały oznaczone przychody z tytuły opłaty zmiennej – pojawiają się one w dopiero w ostatnim kwartale roku, z uwagi na fakt, że premie są naliczane w rocznych okresach rozliczeniowych.

QUERCUS w sprawozdaniach kwartalnych na bieżąco podaje wielkość hipotetycznej opłaty zmiennej (jako aktywo warunkowe) – na wykresie te wartości są zaprezentowane jak zakreskowane obszary. Wykazują one dużą zmienność. W 2013 rosły systematycznie, ale np. pogorszenie wyników w 2 kwartale 2012 spowodowało, że spółka nie dowiozła do końca roku potencjalnych dodatkowych zysków.

Przychody spółki zależą od poziomu aktywów i zysków z opłaty dodatkowej, uzależnionej od wyników zarządzania. Zweryfikujmy jak wygląda od kuchni ten drugi element.


kliknij, aby powiększyć


Na uwagę inwestora, który chciałby prognozować zyski spółki z tytułu opłaty dodatkowej zasługują następujące fundusze:
- Quercus Ochrony Kapitału – tu opłata jest praktycznie pewna z uwagi na politykę inwestycyjną, która na pewno przyniesie dodatni zwrot
- fundusze Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Selektywny dla których benchmarkiem jest 10%. W przypadku pomyślnej koniunktury można liczyć na ponadplanowe przychody (tak jak to było w 2013)
- QUERCUS Stabilny – benchmark wynosi 0%, a fundusz inwestuje około połowy aktywów w akcje. W przypadku dobrej koniunktury powinny się pojawić dodatkowe zyski
- Quercus Turcja i Quercus Rosja – benchmarkami sa indeksy giełdowe odpowiednich rynków
- Quercus Agresywny – ten fundusz (oraz 2 powyższe) pozwala również na wygenerowanie dodatkowych zysków w przypadku dekoniunktury (spadku wartości WIG w danym roku).
W przypadku tego funduszu dla wszystkich kolejnych lat poczynając od 2008 do 2013 wyniki regularnie biły benchmark. Wyniki za 4 miesiące tego roku są gorsze (Quercus Agresywny osiągnał -4,15% vs WIG 1,19%),

Na rynkach kapitałowych z zasady spółki zarządzające mają problem z osiągnięciem wyników rynkowych. Powyższa analiza pokazuje, że w przypadku tej reguły flagowy fundusz Quercusa jest wyjątkiem od tej reguły. Opłata dodatkowa z pozostałych funduszy zależy w dużej mierze od koniunktury giełdowej.

Quercus ponosi 2 rodzaje kosztów:
- koszty funkcjonowania spółki, które możemy potraktować jako koszty stałe (raportowanie jako koszty wytworzenia oraz koszty ogólnego zarządu)
- koszty dystrybucji funduszy – praktyka rynkowa jest taka, że do dystrybutorów trafia 100% opłaty dystrybucyjnej oraz około 50% opłaty za zarządzanie (raportowane jako koszty sprzedaży)

Zysk brutto jest funkcją przychodów – oscyluje w okolicach 30-35% przychodów, z wyjątkiem 4 kwartału 2013, kiedy doszło do naliczenia rekordowej opłaty zmiennej (zysk brutto wyniósł 44,6% przychodów).

Przepływy finansowe QUERCUS-a są bardzo stabilne i wynikają z zysków za poprzedni kwartał, co widać na wykresie.
Warto zwrócić uwagę na wynik 1 kwartału 2014 – mimo delikatnego spadku aktywów pod zarządzaniem, spółka wygenerowała bardzo solidny zysk na poziomie prawie 10 mln zł. Można go potraktować jak powtarzalny dla danego poziomu aktywów.

Działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie wymaga wielkich nakładów kapitałowych – główną wartością spółki jest kapitał intelektualny i reputacja zarządzających. Wymogi kapitałowe wynikające z ustawy o funduszach inwestycyjnych nie są zbyt wysokie – jest to 0,02% aktywów przekraczających 250 mln EUR (czyli każdy miliard aktywów wymaga 200 tys. zł kapitału własnego) – przy czym górne ograniczenie wymaganych kapitałów to 10 mln EUR.

Wypłacalność spółki mierzona wskaźnikiem Altmana jest wysoka. Spółka nie finansuje się kapitałem obcym, tak więc od strony finansowania swojej działalności nie generuje ryzyka.

Wszystko to powoduje, że QUERCUS osiąga bardzo wysoką rentowność kapitału własnego i przy pewnym poziomie aktywów staje się maszynką generującą stały strumień gotówki.

Podsumowanie

QUERCUS ma za sobą bardzo dobry rok 2013 i przyzwoity 1 kwartał 2014 – zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów (prawie trzykrotny wzrost aktywów), jak i o wyniki zarządzania. QUERCUS notuje udział w rynku funduszy inwestycyjnych na poziomie 3,3% (po wyłączeniu tzw. FIZ AN-ów, czyli funduszy antypodatkowych) oraz 0,6% na całym rynku oszczędności, więc teoretyczne możliwości rozwoju są jeszcze duże.

Do mocnych stron spółki należy na pewno wiarygodny zespół zarządzający i dobra opinia na rynku. Zarząd spółki jest skupiony na swojej podstawowej działalności i prowadzi ją w sposób wzbudzający uznanie. Pozytywnie należy też ocenić politykę informacyjną spółki.

Przy inwestycji w QUERCUS-a należy pamiętać, że jego wyniki będą zawsze mocno skorelowane z wynikami indeksów giełdowych. W okresach dobrej koniunktury klienci chętnie inwestują w fundusze. W okresach dekoniunktury klienci funduszy masowo odchodzą co zmniejsza bazę przychodową spółki i ciągnie jej wyniki w dół. Specyfika pobierania opłat przez QUERCUS-a ten efekt będzie dodatkowo wzmacniać.

Wycena Quercusa na giełdzie wydaje się nie być wygórowana. C/Z kształtuje się na poziomie 11,5, co samo w sobie nie jest wysokim poziomem. Spora część z tego zysku to jednak jednorazowy przychód ze zmiennej opłaty za zarządzanie za 2013 rok – który trudno traktować jako pewny i powtarzalny (aczkolwiek QUERCUS pokazuje, że regularnie daje sobie rade z biciem benchmarków).

Jako reprezentatywny i bezpieczny dla aktualnego poziomu zarządzanych aktywów można potraktować wynik ostatniego kwartału (9,5 mln) – co dawałoby roczny zysk na poziomie 35-40 mln i C/Z na ciągle atrakcyjnym poziomie 12,6-14,4.

Inną metodą wyceny spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi jest określenie ceny jako % zarządzanych aktywów. W przypadku QUERCUS-a ten wskaźnik kształtuje się na wysokim poziomie 12%. Transakcje rynkowe są zawierane raczej na poziomie kilku procent, co sugerowałoby wysoką bieżącą wycenę spółki.

W ostatnich tygodniach QUERCUS zdecydował się przeznaczyć wypracowane w 2013 środki na skup akcji, zamiast na wypłatę dywidendy. Teoretycznie oznaczałoby to, że zarząd uważa spółkę za niedowartościowaną. Ta decyzja zarządu (i jednocześnie właścicieli) spółki nie spotkała się z entuzjazmem drobnych inwestorów, którzy preferowali wypłatę dywidendy.

Kluczowy dla dalszych wyników QUERCUS-a będzie dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem. W kwietniu aktywa pod zarządzaniem wyraźnie spadły - do poziomu 4029 mln zł. Jeżeli spółce uda się odwrócić tą tendencję i je istotnie oraz trwale zwiększyć – wzrost ceny będzie uzasadniony.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

larry_mcc
0
Dołączył: 2010-02-18
Wpisów: 135
Wysłane: 9 maja 2014 11:55:15 przy kursie: 6,72 zł
Linia trendu wciąż się broni, ale to już kolejny test. Jeżeli przebiją może dojść do wygenerowania sygnału S w ramach układu formacji Głowy z Ramionami.


tack
0
Dołączył: 2011-12-18
Wpisów: 180
Wysłane: 9 maja 2014 17:28:51 przy kursie: 6,72 zł
No to mamy silny sygnał S .
Ponieważ mamy do czynienia z zawodowcami nie wierzę że to jest przypadek .

GRAF78
42
Dołączył: 2010-11-28
Wpisów: 1 241
Wysłane: 10 maja 2014 16:59:42 przy kursie: 6,72 zł
widać efekt skupu akcji własnych 3some
taki efekt jest zawsze, czekam na kontrargumety od osob które wypowiadały sie wcześniej i miały odmienne zdanie, przypomne że komunikat był podany przy kursie ok 8,17PLN dokładnie pamietam te cenethumbright

tack
0
Dołączył: 2011-12-18
Wpisów: 180
Wysłane: 16 maja 2014 20:10:26 przy kursie: 6,59 zł
No to ogłosili skup akcji własnych do umorzenia po 8,50 za akcję Whistle
W tym kontekście ciekawie wypada silny spadek kursu podczas ostatnich sesji , czyżby nie było przecieków ???

newborn85
0
Dołączył: 2010-09-12
Wpisów: 18
Wysłane: 19 maja 2014 13:04:58 przy kursie: 6,97 zł
Mogłby ktoś przybliżyć temat w jaki sposób odbywa się taki skup (na rynku regulowanym czy poza?) i czemu kurs oscyluje koło 7 zl ? skoro maja skupować po 8.5 ? :/

Gerda
24
Dołączył: 2010-08-20
Wpisów: 532
Wysłane: 19 maja 2014 14:15:33 przy kursie: 6,97 zł
Przyłączam się do prośby. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę sprzędać swoją część akcji po 8,5, o ile jest to w ogóle możliwe.

redhairman
0
Dołączył: 2009-02-03
Wpisów: 47
Wysłane: 19 maja 2014 15:13:14 przy kursie: 6,97 zł
Panowie procedurę macie opisaną w zaproszeniu do składania ofert.

Upraszczając;

Ryzykiem nie jest cena, bo tą znamy (8,50) ale redukcja zapisów.
Spółka skupuje tylko kilka procent akcji, a chętnych zapewne bedzie wielu. Redukcja więc jest murowana. Pytanie tylko jaka będzie jej skala. W najgorszym wypadku można zostać z akcjami, co też złe nie jest, tylko ponosimy ryzyko inwestycyjne.

Zapis można złożyć na całość posiadanych przez siebie akcji (również tych kupionych np. dziś), ale osoby które kupowały wcześniej po niższej cenie na pewno będą brały udział w buyback'u.
Dodatkowo należy pamiętać że w skupie biorą też udział akcje imienne co już "obcina" o połowę kupon do skupu bo podział jest 50/50 imienne i na okaziciela.

edit: link do zaproszenia biznes.pap.pl/pl/news/all/info...
Edytowany: 19 maja 2014 15:14

Beagle
0
Dołączył: 2013-02-25
Wpisów: 32
Wysłane: 19 maja 2014 15:46:58 przy kursie: 6,97 zł
Zapis na akcje będziesz mógł złożyć w POKu DM mBanku po uprzednim uzyskaniu świadectwa depozytowego od instytucji prowadzącej Twój rachunek maklerski.

Zachowanie kursu stanie się jasne, jeżeli weźmie się pod uwagę, że Quercus skupuje tylko 6,24% papierów. Podczas WZA Buczek podkreślał, że buyback ma być "korzystniejszą alternatywą dla dywidendy". Wysoka cena miała sprawić, że wszyscy akcjonariusze wezmą udział w wezwaniu. Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, to każdy sprzeda jedynie 6,24% posiadanych akcji. "Zysk" akcjonariuszy wynikający z korzystnej ceny zostanie sfinansowany przez wypływ gotówki ze spółki, więc efekt będzie podobny do dywidendy.

Można mieć natomiast poważne wątpliwości do tego, czy skup rzeczywiście będzie "bardziej korzystny" dla akcjonariuszy. Buczek do znudzenia powtarza, że buyback jest lepszy pod względem podatkowym. Rzeczywiście, dla dużych akcjonariuszy będzie to spora zaleta, ponieważ koszty stałe, związane z wystawieniem świadectwa depozytowego, są dla nich relatywnie niewielkie. Mali akcjonariusze są natomiast na przegranej pozycji. Osoba, która posiada 1000 akcji, ostatecznie sprzedałaby tylko 62 papiery. "Dodatkowy" zysk wyniósłby około 93 złote ((8,5zł - 7zł)*62 akcje = 93zł), z czego co najmniej 50zł pochłonie wystawienie świadectwa depozytowego.

Krótko mowiąc, interes dużych przeważył nad interesem drobnych.

@redhairman: Podział nie jest 50/50, tylko proporcjonalny. Co prawda wyższa cena miała spowodować, że wszyscy akcjonariusze wezmą udział w wezwaniu, ale pewnie wielu drobnych zostanie odstraszonych przez koszt świadectwa depozytowego. Tym większy będzie zysk "dużych" akcjonariuszy - redukcja będzie mniejsza...

corbolo
0
Dołączył: 2013-06-08
Wpisów: 34
Wysłane: 19 maja 2014 18:25:27 przy kursie: 6,97 zł
Buczek może w ten sposób korzystnie upchnąć swoje akcje, gdyż drobni nie będą sprzedawać.

Gerda
24
Dołączył: 2010-08-20
Wpisów: 532
Wysłane: 19 maja 2014 20:55:52 przy kursie: 6,97 zł
Świętnie wytłumaczone, dziękuje

kurtwallander
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-01-28
Wpisów: 94
Wysłane: 19 maja 2014 21:18:05 przy kursie: 6,97 zł
zastanawiam się czy jest możliwa sytuacja, że czyjeś dziania/decyzje mogą być odbierane wyłącznie pozytywnie przez akcjonariuszy ? (acz refleksja nie dotyczy jedynie giełdy)
niestety zawsze znajdą się chętni do szukania dziury w całym i dopatrywania się spisków czy nieprawości,
myślę, ze akurat Quercus a przede wszystkim Prof. Buczek zapracował na odrobinę zaufania
pozdrawiam czytających

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,485 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło