pixelg
FORTE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

FORTE [FTE]

AKTUALNY KURS: 41,30 zł (-0,12%) 19-01-2021 09:50
Analityk Fundamentalny
65
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 528
Wysłane: 16 grudnia 2019 13:24:12 przy kursie: 31,95 zł
Słoń w składzie … mebli - omówienie sprawozdania finansowego Forte po 3 kw. 2019 r.

Forte w 2019 roku funduje inwestorom prawdziwą sinusoidę wynikową. Po dobrym pierwszym kwartale dającym nadzieję na odbudowę wynikową, przyszedł słaby drugi, który pokazał, ze jeszcze dużo pracy czeka spółkę. Z kolei wyniki trzeciego kwartału są mieszane i niejednoznaczne. Jest to oczywiście gratka i wyzwanie dla wnikliwego analityka.


Wyniki trzeciego kwartału należy określić mianem zróżnicowanych, choć jednak z przewagą wiadomości pozytywnych. Dla pesymistów spółka pokazała bardzo niskie, w porównaniu r/r, zyskowności netto i brutto, przy tylko kosmetycznym wzroście sprzedaży. Z kolei optymiści zauważą istotnie wyższą marżę brutto na sprzedaży i odrodzenie zyskowności operacyjnej.kliknij, aby powiększyć


Na poziomie sprzedaży notujemy wzrost o 3,0 proc. r/r i otrzymujemy wartość prawie 264 mln zł. Gdy jednak skorygujemy te wartości o sprzedaż płyty wiórowej (15 mln zł obecnie oraz 8 mln zł rok wcześniej) to de facto widzimy sprzedaż na płaskim (+0,3 proc.) poziomie. Gdybyśmy jeszcze postarali się wyodrębnić sprzedaż samych tylko wyrobów gotowych to wręcz widać lekką dynamikę ujemną w okolicach -0,3 proc. Jest to wynik zauważalnie gorszy niż w pierwszym kwartale (+4,7 proc. na sprzedaży mebli), ale jednak lepiej niż w drugim kwartale (-1,7 proc. r/r). Warto również zauważyć, że spółka sprzedała mniej mebli w szt. (-3,6 proc. w trzecim kwartale r/r) co oznacza, że przy lekkim spadku sprzedaży wyrobów musiała wzrosnąć średnia cena sprzedawanej sztuki. Taka zmiana miksu zapewne od razu nasuwa pytanie czy dzięki temu nie wzrosła również pierwsza marża. I faktycznie tak się stało.

Patrząc na marżę brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym widzimy kwotę 97,4 mln zł, czyli aż o 10,1 mln z wyższą niż rok wcześniej co daje dynamikę na poziomie 11,5 proc. Z kolei procentowe wartości rentowności brutto na sprzedaży pokazują poziom 36,9 proc, czyli aż o 2,9 p.p. więcej niż rok wcześniej. Niewątpliwie jest to istotna poprawa i należy się z niej tylko cieszyć. Oczywiście można się tego było spodziewać, ponieważ spółka korzysta z tańszego surowca (produkcja własnej płyty zamiast zakupy u dostawców). Podobne oczekiwanie było jednak w poprzednim kwartale i to się nie wydarzyło, ale teraz mamy pozytywny efekt. Dodatkowo trzeba podkreślić, że spółka, podobnie jak w poprzednich kwartałach sprzedaje nadwyżki płyty wiórowej nadal na kilkuprocentowej ujemnej marży. Pomimo tego ogólny wzrost marży brutto na sprzedaży na pewno jest bardzo pozytywną wiadomością dla akcjonariuszy spółki.

Wysoka dynamika marży brutto wraz z rozsądną dynamiką kosztów sprzedaży i zarządu (razem wyższe o 2,5 mln zł r/r) dały wręcz eksplozję zysku na sprzedaży, który urosła r/r prawie o połowę. Niestety na poziomie zyskowności operacyjnej dynamika jest już trochę niższa, choć nadal imponująca i wynosi 31,8 proc. Jest to efekt negatywnego salda na pozostałej działalności operacyjnej, który wniosło aż -3,9 mln zł i było wyższe o 2,9 mln zł niż rok wcześniej. Przyczyny są zasadniczo dwie, po pierwsze strata na sprzedaży aktywów finansowych (Kwadrat Sp. z o.o.), która wyniosła w trzecim kwartale 2,2 mln zł i została ujęta na poziomie zysku operacyjnego. Dodatkowo spółka zaksięgowała również wyższe r/r o 1,6 mln zł koszty operacyjne z tytułu złomowania zapasów.

Najistotniejsza pozycja w rodzajowym rachunku wyników czyli zużycie materiałów i energii spadło o 14,9 proc w ciągu 9 miesięcy, co przy wzroście sprzedaży produktów o 3,6 proc. jest z pewnością wynikiem godnym uznania. Podstawowe przyczyny spadku tej najistotniejszej pozycji kosztowej zapewne są dwie. Po pierwsze spadek cen kupowanego drewna ze względu na spadek cen oraz większe zużycie w produkcji zrębków, które są tańsze w zakupie. Po drugie, chyba ważniejsze to osiągnięciu efektów skali przy produkcji płyty wiórowej z własnej fabryki – co nie występowało jeszcze w pełni w trzecim kwartale 2018 roku. W tym momencie trzeba jednak przypomnieć, że czwarty kwartał 2018 charakteryzował się już dość dobrym wykorzystaniem mocy produkcyjnych i istotnie mniejszą liczbą nieplanowanych postoi w porównaniu do okresów poprzednich. To oznacza, że baza czwartego kwartału pod tym względem będzie jednak bardziej wymagająca niż w ostatnim półroczu.

A pamiętajmy, że w tej pozycji znajdują się koszty energii, które jak już wcześniej informował zarząd rosną r/r mniej więcej o 0,9 mln zł miesięcznie. Bazując na danych za rok 2018 widzimy, że spółka zużyła ok. 83 tys. MWh energii elektrycznej. Jeśli przyjmiemy średnią podwyżkę cen na poziomie 100 PLN/1MWh to otrzymujemy dodatkowy koszt roczny na poziomie 8,3 mln zł. Zapewne zużycie energii elektrycznej będzie w 2019 roku wyższe, co ma związek z pracą fabryki płyt przez pełen 12 miesięcy.

Spółka otrzymała w trzecim kwartale ok. 4 mln zł związanych z ustawą o zamrożeniu cen energii. Jest to oczywiście wydarzenie typu one-off, ale co ciekawe zostało zaksięgowane bezpośrednio w koszty produkcji. Oznacza to, że zapewne w dużej części efekt ten został odzwierciedlony w niższej wartości wytworzenia produktów na zapasie. To oznacza, że widoczny efekt w marży powinien pojawić najprawdopodobniej w czwartym kwartale.

Świadczenia pracownicze w układzie rodzajowym wzrosły w tym kwartale r/r o 5,1 proc, natomiast narastająco w pierwszych trzech kwartałach o 6,o proc. Koszty pracownicze stanowiły 23,6 proc. wszystkich kosztów rodzajowych za 9 miesięcy bieżącego roku, w porównaniu do 21,1 proc. rok wcześniej. Na pierwszy rzut oka wydaje się być to dość znaczny wzrost. Jednak skoro najważniejsza część kosztów rodzajowych, czyli zużycie materiałów i energii, spadła o prawie 15 proc., to suma wszystkich kosztów również była niższa (-5,0 proc. r/r). I to jest właśnie podstawowa przyczyna wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych w strukturze kosztów rodzajowych. To co dość ciekawe to fakt, że same wynagrodzenia nie rosną szybko (odpowiednio 1,6 proc. i 4,8 proc.), a wzrost jest determinowany przez świadczenia na rzecz pracowników. Ta ostatnia pozycja urosła w ostatnim kwartale o ponad 16 proc., a narastająco odnotowano wzrost na poziomie 11 procent.

Przypominam, że GK Forte zatrudnia ok. 3,5 tys osób a patrząc na dostępne dane za rok 2018 można oszacować średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na poziomie 4,2 tys. zł. Podwyżka średniej płacy w grupie tylko o 350 zł miesięcznie może wygenerować dodatkowe koszty świadczeń pracowniczych rocznie na poziomie ok. 17-18 mln zł Gdy odniesiemy to do obecnie osiąganego rocznego zysku operacyjnego w kwocie ok. 70 mln zł, to jasno widać, że wyzwanie przed spółka stoi dość poważne.

Na poziomie zysku przed opodatkowaniem mamy niestety bardzo słaby wynik, ponieważ wyniósł on jedynie 4,7 mln zł w porównaniu do 15,5 mln zł rok wcześniej. A przecież jeszcze przed chwilą na poziomie zysku operacyjnego mieliśmy nadwyżkę 4,5 mln zł. Odpowiedź tkwi w saldzie na działalności finansowej, która w tym kwartale wyniosła -12,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to +2,1 mln zł. W zasadzie cała ta wartość wynika z kwestii różnic kursowych. Przypominam, że spółka nie tylko eksportuje zdecydowaną część swoich wyrobów do krajów przede wszystkim UE, ale ma również kredyty zaciągnięte w EUR. Na koniec września spółka posiadała ok. 91 mln EUR kredytu co przy kwartalnej różnicy kursowej 0,12 PLN/1EUR daje aż 11 mln zł ujemnych różnic kursowych. To niezrealizowane różnice kursowe, które mogą się w kolejnych okresach odwrócić, o ile kurs EUR/PLN wróci do poziomów z końca czerwca 2019, kiedy to wynosił 4,25. W chwili pisania tej analizy kurs wynosił 4,275. Gdyby taki kurs utrzymał się również na koniec roku a spółka posiadała zbliżoną ekspozycję kredytową co ostatnio, to można by się spodziewać pozytywnych różnic kursowych na poziomie 9 mln zł w ostatnim kwartale 2019 roku. Biorąc pod uwagę, że w tamtym okresie rozpoznano 2,2 mln zł ujemnych różnic kursowych, to może to być istotny pozytywny efekt dla zysku netto. Jednak jak będą się kształtowały kursy walutowe dowiemy się dopiero na koniec roku.

Na poziomie zysku netto (1,2 mln zł obecnie vs 14,8 mln zł rok wcześniej) wygląda to jeszcze gorzej, lecz jest to przede wszystkim efekt dość wysokiego podatku bieżącego. Podatek dochodowy w trzecim kwartale bieżącego roku wyniósł 2,7 mln zł w porównaniu do 0,7 mln zł rok wcześniej. Spółka poinformowała w raporcie kwartalnym, że „Efektywnie wysokie obciążenie podatkowe Grupy wynika z wyłączenia z podstawy opodatkowania w Jednostce Dominującej różnic trwałych w postaci kosztów opłaty licencyjnej za prawo do korzystania ze znaku towarowego”. Dodatkowo przypominam, że w spółce wciąż trwa kontrola podatkowa dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015- 2017. Należy tylko trzymać kciuki za spółkę, aby nie było negatywnych informacji w tym zakresie.

Spójrzmy jeszcze chwilę w przyszłość i zastanówmy się jak może wyglądać czwarty kwartał. Spółka w prezentacji inwestorskiej pokazała poniższy slajd związany z zamówieniami na meble otrzymywanymi przez grupę.kliknij, aby powiększyć


Trzeba przyznać, że sytuacja nie wygląda najgorzej. Zamówienia we wrześniu bieżącego roku były nawet wyższe od tych dwa lata wcześniej. Co prawda październik nie potwierdził tej tendencji, ale i tak obydwa miesiące charakteryzowały się większą ilością zamówień (wliczone w paczkach) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. To może dawać nadzieję na to, że nadchodzące miesiące dadzą pewne wzrosty sprzedażowe. Trzeba jednak pamiętać, że wyniki sprzedażowe drugiego i trzeciego kwartału 2018 roku były w ocenie zarządu niesatysfakcjonujące, więc baza porównawcza była również niska.

W informacjach płynących z konferencji wynikowej oraz wywiadów wynika, że cel spółki jest osiągnięciem w 2019 roku przynajmniej 140 mln zł zysku EBITDA. W chwili obecnej narastająco mamy poziom ok. 126 mln zł, co przekładałoby się na dość istotny wzrost. Jednak mam tutaj pewne zastrzeżenie. Otóż zakładam, być może nietrafnie, że zarządowi chodzi o wynik EBITDA uzgodniony z bankami, czyli bez dwóch transakcji one-off (dopłata do budowy lotniska na poziomie 7,5 mln zł do końca 2019 roku oraz strata na sprzedaży aktywów finansowych w kwocie ok. 2,2 mln zł). Gdy uwzględnimy te dwie wartości to jednak dynamika zysków nie prezentuje się już tak okazale.

Inwestycjom mówimy stop

Wskaźniki zadłużenia niewątpliwie trudno określić mianem modelowych. W zasadzie trzeba jasno stwierdzić, że są na poziomach, które określa się mianem wysokich.kliknij, aby powiększyć


Budowa fabryki płyty wiórowej została w sporej mierze sfinansowania poprzez kredyty bankowe, co oczywiście musiało mieć odbicie w wskaźnikach zadłużenia. Wskaźnik finansowy dług netto/EBITDA na poziomie 4,6 w chwili obecnej pokazuje wartości zdecydowanie niekomfortowe. Oczywiście można dostrzec plus taki jak chociażby schodzenie z jeszcze wyższych wartości, które w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku przebywały w okolicach 5,5. Spółka w swojej prezentacji wynikowej podaje wartość wskaźnika na poziomie 4,2. Różnicę można w sporej części wytłumaczyć zdarzeniami one-off (5 mln zł kosztów na budowę lotniska w drugim kwartale plus w analizowanym kwartale strata na sprzedaży aktywów finansowych 2,1 mln zł) nie uwzględnianym przez spółkę w kalkulacji tego wskaźnika. I tutaj jednak mała uwaga w stronę zarządu. Z jednej strony do liczenia wskaźnika DN/EBITDA wyłącza on stratę na sprzedaży spółki Kwadrat. Ale z drugiej strony z tej właśnie transakcji GK Forte zanotowała wpływy pieniężne w kwocie ponad 12,1 mln zł.

W ogóle to dość ciekawa sprawa z tą sprzedażą Galerii Kwadrat do IPOPEMA 160 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Gdy spojrzymy w bilans i rachunek przepływów pieniężnych to widzimy zmniejszenie pozycji Aktywa przeznaczone do sprzedaży i wzrost w przepływach inwestycyjnych w pozycji „Sprzedaż aktywów finansowych”. Jednak tuż obok znajduje się pozycja „Nabycie aktywów finansowych” w kwocie 12,5 mln zł dotycząca operacji w trzecim kwartale. Dodatkowo spółka wykazała wzrost długoterminowych aktywów finansowych do wartości 94,5 mln zł w porównaniu do 80,7 mln zł zaprezentowanych na koniec półrocza. Gdy wejdziemy w szczegóły not objaśniających to widać, że wzrost wynika przede wszystkim z zwiększenia wartości pozycji „Aktywa finansowe trwałe – certyfikaty FIZAN”, które w ostatnim kwartale wzrosły o 12,127 tys. zł – przypominam, że Forte sprzedało Galerię do Ipopema 160 FIZAN za kwotę 12,125 tys. zł. Zbieżność chyba nie jest przypadkowa i wynika z niej najprawdopodobniej sprzedaż galerii do funduszu, a potem za tę samą kwotę nabycie jednostek tego (bądź innego) funduszu. W każdym razie przydałaby się w mojej ocenie, jasna deklaracja zarządu wyjaśniająca cel i sposób przeprowadzenia tej transakcji.

Niezależnie jednak jakie wartości przyjmiemy, w obydwu wypadkach są one wciąż na poziomach jednak powyżej tych określanych mianem bezpiecznych. Co jednak ważne spółka podkreśla, że zamierza schodzić z zadłużeniem i na koniec roku osiągnąć wskaźnik nie wyższy niż 4,0 (zapewne wyłączywszy transakcje one-off), a w kolejnym roku schodzić do poziomów nawet poniżej 3. Gdyby taka ścieżka została zrealizowana niewątpliwie należałoby to odczytać na plus zarządowi.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego wygląda trochę lepiej, choć trudno nie zauważyć, że w porównaniu z okresem sprzed 2 lat wzrósł on z poziomu 56,4 proc. do 61,2 proc., co jednak jest wzrostem o prawie 5 p.p. Widząc takie wartości wskaźników zadłużenia nadal sprawdzam jak wyglądają kwestie przestrzegania zasad złotej i srebrnej reguły bilansowej.kliknij, aby powiększyć


Dla przypomnienia złota reguła polega na tym, że całość posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów stałych (trwałych) powinna być finansowana przy pomocy kapitałów własnych. To zapewnia bardzo bezpieczną strukturę finansowania. Z kolei w wypadku srebrnej reguły bilansowej całość posiadanych przez nią aktywów trwałych powinna być finansowana przy pomocy kapitałów stałych (kapitały własne plus zobowiązania długoterminowe), czyli kapitałem, który finansuje aktywa w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

Jak widać w kwestii złotej reguły to nie jest ona zachowywana w zasadzie od 3 lat. W wypadku srebrnej reguły sprawa wygląda nieco korzystniej, choć i tak od 2018 roku widać balansowanie na granicy jedności. Uczciwie jednak należy zauważyć, że spadkowy trend tego wskaźnika chyba wyhamowuje, a być może mamy nawet symptomy świadczące o jego poprawie. Jednak trzeba tutaj podkreślić, że te schodkowe zmiany w ostatnich kwartałach wynikają przede wszystkim z przesunięć zobowiązań finansowych między krótko a długoterminowymi. Niewątpliwie powyższe dwa wykresy jasno pokazują, że wysokie zadłużenie wciąż jest istotnym zagadnieniem.

Proszę spojrzeć na strukturę pasywów, gdzie na przestrzeni ostatnich 2-3 lat można dostrzec wzrost zobowiązań przy w miarę stałym wartościowo poziomie kapitałów własnych.kliknij, aby powiększyć


Oczywiście wzrost zadłużenia nie wziął się znikąd i jest efektem istotnego wzrostu majątku trwałego począwszy od czwartego kwartału 2016 roku. Przyrost majątku jest związany z realizacją wielu inwestycji, również budowy fabryki płyty wiórowej w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej.

W ciągu ostatnich 6 okresów może zastanawiać dość duża zmienność wartości zobowiązań długo i krótkoterminowych między kwartałami. Jak widać na wykresie zobowiązania długoterminowe rosną w trzecim i pierwszym kwartale, po to by spadać w drugim i w czwartym.kliknij, aby powiększyć


Zmiany wykazane powyżej są efektem reklasyfikacji zobowiązań długoterminowych dotyczących kredytów bankowych do pozycji zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresów półrocznych i rocznych, które akurat podlegają audytowi. Do tej pory powodem takiej reklasyfikacji był fakt przekroczenia dozwolonych wskaźników zadłużenia (DN/EBITDA) ustalonych w umowach kredytowych. Spółka zawarła aneksy zwiększające te wskaźniki zadłużenia (proszę spojrzeć na powyższy slajd i podkreślone akapity) ale nastąpiło to po dniu bilansowym. Moje oczekiwanie z poprzedniego kwartału zostało spełnione. W raporcie za Q3 2019 wskaźniki poprawiły się, ponieważ raty znów powróciły do zobowiązań długoterminowych. Prawdziwy test przyjdzie jednak na koniec 2019 roku przy audycie. Niezależnie od tej zmienności w klasyfikowaniu wymagalności zobowiązań finansowych, trzeba jasno stwierdzić, że spółka przekraczała wskaźniki zadłużenia, ustalone w pierwotnych umowach. Oczywiście fakt wynegocjowania z bankami odstąpienia od spełnienia tych wskaźników jest korzystny dla spółki

Skoro zadłużenie jest wciąż wysokie to zobaczmy jak przedstawiają się wskaźniki płynności.kliknij, aby powiększyć


Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,41 (wzrost kw./kw. o 0,74) natomiast płynność szybka osiągnęła wartość 0,74 (wzrost kw./kw. o 0,36). Oczywiście należy pamiętać, że dane są objęte zmianami reklasyfikacyjnymi, które opisałem powyżej. Jasno trzeba jednak zakomunikować, że porównując wskaźniki r/r widać postęp i próbę odbudowania wartości wskaźników do poziomów uważanych za bezpieczne.

Spółka zrezygnowała z budowy piątej fabryki, co przy obecnym stanie zadłużenia wydaje się być jedyną słuszną decyzją. Trudno sobie wyobrazić, aby spółka była zdolna otrzymać finansowanie dłużne na budowę fabryki przy obecnych poziomach zadłużenia. Co jednak ciekawe to w trakcie konferencji wynikowej można było również zrozumieć, że jednym z powodów wstrzymania takiej decyzji jest fakt, że GK Forte jest w stanie jeszcze zwiększyć obecne moce produkcyjne. Do tej pory wydawało się, że spółka osiągnęła max. produkcyjny, ale być może po konsolidacji linii produkcyjnych znalazły się możliwości optymalizacyjne. To niewątpliwie dobra informacja, ponieważ przydałoby się, aby spółka zwiększyła sprzedaż, wartościową marżę i zyski, co posłużyłoby redukcji zadłużenia.

Istotne obniżenie wyników w ostatnich 7 kwartałach spowodowało, że większość wskaźników zadłużenia i płynnościowych wygląda nadal słabo. Spółka zmuszona była negocjować z bankami podwyższenie wartości wskaźników zadłużenia, aby nie złamać zapisów umowy kredytowej.

Cash flow to czynnik jednak trochę uspokajający

O ile powyższe analizy dotyczące zadłużenia oraz wskaźników płynności nie mogły napawać optymizmem, o tyle cash flow wygląda lepiej.kliknij, aby powiększyć


Przepływy z działalności operacyjnej w ciągu ostatnich 5 kwartałów cały czas były dodatnie, co cieszy. Wyniosły one w ostatnim kwartale 55 mln zł w porównaniu do niecałych 30 mln zł rok wcześniej. Z kolei narastająco za 12 miesięcy widzimy dodatnią wartość w kwocie 157 mln zł, w porównaniu do przedziału 72-76 mln zł w latach 2017-2018. Do poprawy operacyjnych przepływów przyczyniła się istotnie wyższa amortyzacja (fabryka płyty działa więc i amortyzacja jest naliczana), która przecież wpływa na obniżenie zysku netto lecz nie jest wydatkiem pieniężnym w danym okresie na poziomie działalności operacyjnej. Warto również podkreślić, że dobry wynik osiągnięty na działalności operacyjnej nie jest zasługą wydłużenia terminów (bądź wręcz nie płacenia) dla dostawców. Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) nie była bardzo istotna.

Trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, że w tak dobrych przepływach trzeciego kwartału niebagatelną rolę odegrał zwrot podatku dochodowego za rok 2018 w kwocie ok. 23,8 mln zł. Spółka płaci podatek CIT w uproszczonej formie zaliczkowej i rozlicza się w pełni przy zeznaniu rocznym. To oczywiście ma swoje plusy gdy podatkowe wyniki spółki rosną. W wypadku roku 2018 nastąpił jednak spadek, a zaliczki były płacone na podstawie dochodu z poprzedniego roku, gdzie był on dość wysoki.

Z perspektywy przepływów również istotne jest zakończenie dużego procesu inwestycyjnego i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych do kwoty zaledwie 5 mln zł w analizowanym kwartale (22 mln zł narastająco za 9 miesięcy). Spółka dodatkowo netto spłaciła w ciągu ostatnich 9 miesięcy ok. 85 mln zł kredytów i pożyczek, 2 mln zł zobowiązań leasingowych oraz ok. 12 mln zł odsetek. Gdy porównamy wartość odsetek do zysku przed opodatkowaniem (17,8 mln zł) to widzimy, że stanowią one ponad w/3 tej wartości. To pokazuje skalę i wyzwanie przed jaką stoi spółka, aby potrzebna przecież i inwestycja została spłacona i się zwróciła.

Pozostałe informacje, podsumowanie i wycena rynkowa

Przypominam, że spółka posiada zarówno nieruchomości inwestycyjne na sumę około 54 mln zł, czyli o 20 mln zł mniej niż w poprzednim kwartale. Różnica to właśnie sprzedana Galeria Kwadrat. Przypominam, że spółka posiada również akcje własne posiadane poprzez udziały w Forte Brand, które stanowią ok. 8,6 proc. wszystkich akcji. Więcej szczegółów przedstawiłem w jednej z poprzednich analiz (https://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-386161_FORTE.aspx#386161) i tam zainteresowanych odsyłam.

Forte obficie korzysta z zabezpieczania swoich pozycji walutowych, co oczywiście wprowadza pewne zamieszanie jeśli chodzi o analizę wyników. Operacyjnie firma zyskuje na osłabieniu PLN w stosunku do EUR (większość sprzedaży w EUR), to jednak suma summarum ze względu na istotną wartość zadłużenia w EUR (obecnie 91 mln EUR) cierpi na poziomie salda z działalności finansowej co wykazałem na początku analizy.

Warto przypomnieć w tym momencie kwestię księgowania części zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym, które to pozostaje ważkim czynnikiem mogącym wpływać na wyniki Grupy w przyszłości, w szczególności w momentach większej zmienności. Na koniec analizowanego okresu spółka posiadała 1,2 mln zł odroczonej straty na instrumentach zabezpieczających, a na koniec poprzedniego kwartału ta wartość wynosiła + 21,7 mln zł, więc zmienność w tym zakresie jest bardzo znaczna.

Wyceny P/E na poziomie 25, P/BV - 1,22 czy EV/EBITDA w okolicach 10,5 nie są specjalnie zachęcające. Warto jednak pamiętać, że spółka w chwili obecnej wykazuje około 30 mln zł zysku netto w porównaniu do nawet 110 mln zł osiągniętych w 2016 roku, czy 84 mln zł w roku 2015. Czy spółka będzie w stanie powrócić do takich wyników netto? Biorąc pod uwagę presje płacowe i energetyczne trudno taki scenariusz przyjąć za najbardziej prawdopodobny i z pewnością dużo będzie zależało od kursów walutowych. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że spółka odbudowuje swoją pierwszą marżę w zauważalny sposób i pomaga w tym zarówno fabryka płyty jak i zmiana miksu sprzedaży (produktowego i geograficznego). Są to czynniki, które powinny działać w dłuższym okresie czasu, co oczywiście działa na plus również w kwestii wyceny spółki i szacowania jej przyszłych zysków. Oczywiście ryzyka związanych z spółką i otoczeniem w którym działa są nadal istotne, żeby tylko wymienić: wciąż wysokie zadłużenie, presją płacowa i rosnące koszty energii, uzależnienie od 3 kluczowych klientów czy też znaki zapytania dotyczące niektórych pozycji bilansowych.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 17 grudnia 2019 10:52

Analityk Fundamentalny
65
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 528
Wysłane: 24 stycznia 2020 19:26:11 przy kursie: 29,50 zł
Słoń podnosi trąbę - komentarz do wstępnych wyników Q4 2019 r.

W dniu dzisiejszym, po sesji spółka opublikowała wstępne podstawowe parametry finansowe czwartego kwartału 2019 roku
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 23-01-2021 19:26:11.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 3248)


Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 27 stycznia 2020 10:52

Analityk Fundamentalny
65
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 528
Wysłane: 16 czerwca 2020 22:52:35 przy kursie: 21,35 zł
Trąba jeszcze nad wodą - omówienie sprawozdania finansowego Forte po 1 kw. 2020 r.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 16-06-2021 22:52:35.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 20312)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 17 czerwca 2020 11:54

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,367 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,87% +30 973,57 zł 50 973,57 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d