pixelg
KRUK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KRUK [KRU]

AKTUALNY KURS: 64,85 zł (+1,33%) 02-04-2020 17:00
Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 31 stycznia 2012 15:20:38 przy kursie: 42,38 zł
Ekspansja Kruka nabiera tempa:
kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 8 lutego 2012 15:32:11 przy kursie: 46,50 zł
Kolejna informacja na stronie Kruka: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 21 marca 2012 13:33:31 przy kursie: 48,00 zł
Kruk podsumował wyniki za 2011 roku:
kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Ponadto spółka została wybrana przez Parkiet najlepszym debiutantem 2011 roku:
kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...


mikh
Dołączył: 2012-02-07
Wpisów: 50
Wysłane: 22 marca 2012 10:52:11 przy kursie: 48,95 zł
szybki powrót do ceny z emisji to bardzo pozytywny sygnał.

dostrzegam tu duży potencjał wzrostu zarówno na papierze jak i w realu,
naturalnie pod warunkiem dalszego dynamicznego wzrostu zysków na operacyjnym
i rzetelnej księgowości.

48 pękło.
czy będzie rosło jak na integerze ? zobaczymy
Nataniel
Dołączył: 2011-05-28
Wpisów: 151
Wysłane: 23 marca 2012 10:07:03 przy kursie: 50,40 zł
Spółka bardzo obiecująca i co najważniejsza spełnia obietnice o wzrostach przychodów i zysku. Bardzo dużą ich przewagą nad konkurencją jest doświadczenie. Rynek wierzytelności będzie się dalej rozwijał (nawet Czarnecki już w niego wchodzi wydzielając część ludzi z Noble). Patrząc na niektóre osoby, które mają po 10 kredytów i ciągle im mało wydaje się, że ta spółka zawsze będzie miała co robic;). Bardzo fajna jest dedykowana stronka dla kruka na stockwatchu, zajmuje trochę czasu jej przejrzenie ale można się łatwo dowiedzieć jak działa ten biznes więc polecam:)
Edytowany: 23 marca 2012 10:07

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 934
Wysłane: 26 marca 2012 23:28:23 przy kursie: 50,50 zł
Omówienie wyników GK Kruk S.A za rok 2011

W raportowanych wynikach za miniony rok widać znaczącą poprawę. Patrząc na to jak sprawnie Kruk zdobywa finansowanie, to w zasadzie należało tego oczekiwać.
Wzrost raportowanych wyników jest oczywiście efektem rosnącego portfela wierzytelności.

Skonsolidowane przychody wyniosły 274 miliony wobec raportowanych rok wcześniej 164. Dynamika EBIT jest jeszcze wyższa(125%), dzięki czemu osiągnięto 96 milionów zysku operacyjnego. Poprawa jak na wielkość spółki godna uznania. Warto zauważyć rosnącą rentowność operacyjną. 35% w roku 2011 w porównaniu do 26% w roku 2010
Na poziomie netto przyrosty są troszkę mniejsze(84%), w związku z budową portfela wierzytelności w oparciu o dług odsetkowy. Struktura organizacji pozwala unikać, a właściwie odraczać podatek dochodowy, dzięki czemu w zasadzie nie mamy obciążeń z tego tytułu.

Obraz nie jest jednak idealny. Spółka działa w dwóch segmentach. Pierwszy i najważniejszy dla wyniku to segment nabytych wierzytelności, drugi to windykacja należności na zlecenie podmiotów trzecich. Przejdźmy od razu do rachunku segmentowego.

Mniejszy segment Inkaso nie rośnie. Można mówić nawet o regresie na poziomie przychodów


kliknij, aby powiększyć


W ujęciu rocznym wartość nominalna wierzytelności do windykacji wzrasta, ale nie przekłada się to na wzrost przychodów. Najwidoczniej maleje uzyskiwana prowizja. Może to być spowodowane lepszą jakością portfeli do windykacji, albo co gorsze rosnącą konkurencją. Rosnąca od drugiego kwartału marża wskazuje raczej na łatwiejszy do windykacji portfel, a wobec tego i mniejszą prowizję dla Kruka. Wynik segmentu jest minimalnie gorszy niż w roku ubiegłym -3%.

W 2011 roku Kruk postawił na budowę własnego portfela wierzytelności. Stan portfela na koniec okresu wyniósł 722M PLN, w porównaniu do 263M na koniec 2010r. To nie mogło pozostać bez wpływu na raportowane wyniki.


kliknij, aby powiększyć


Roczne przychody prawie się podwoiły, natomiast wynik segmentu zwiększył się o 122%.
W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę czym są tak naprawdę przychody w sprawozdaniu Kruka. Przychody z portfela wierzytelności to odsetki oraz przeszacowania wartości wierzytelności w tym portfelu. To znacząco inna pozycja niż w przypadku spółek handlowych czy produkcyjnych. Ściągnięte wpłaty nie są przychodami, a same przychody nie powodują wzrostu gotówki w określonej dacie. W uproszczeniu można powiedzieć, że przychody są w przypadku Kruka pewnym szacunkiem wzrostu wartości portfela. Uwagę zwraca stosunkowo niska marża w ostatnim kwartale roku. Pomimo tego, że średnia wartość portfela od drugiego kwartału wzrosła o 60%, to wynik segmentu jest niższy.

W poniższej tabeli zestawiłem parametry pozwalające ocenić jakość portfela i uzyskiwany wynik.


kliknij, aby powiększyć

Wyznacznikiem jakości portfela i prowadzonej windykacji jest stosunek wpłat od dłużników do wielkości portfela. To w mojej opinii kluczowy parametr obrazujący serce tego biznesu. W końcu chodzi o to, aby ściągnąć możliwie szybko i jak najwięcej posiadanych wierzytelności.

Niestety obserwujemy pogorszenie jakości portfela. W roku 2011 średni portfel był większy o 60% od posiadanego w roku 2010, natomiast wpłaty od dłużników wzrosły tylko o 42%. W pierwszej chwili wygląda to niepokojąco, ale jeśli zerkniemy do sprawozdania zarządu i krzywej spłat to niepokój mija.


kliknij, aby powiększyć


Największy spłaty występują w drugim roku od nabycia portfela wierzytelności. Wobec tego w tym roku wpłaty powinny znacząco wzrosnąć.

Drugie zjawisko jakie można zaobserwować to malejąca rentowność portfela, w rozumieniu zwrotu z portfela, czyli powstałych przychodów. Jak widać przychody maleją z każdym kwartałem. W tym miejscu ponownie wrócę do rozpoznawania przychodów przez spółkę. Jak wspomniałem w przychody raportuje się część odsetkową planowanych wpłat z danego okresu. Część odsetkowa zaś jest wynikiem pomnożenia początkowej stopy dyskontowej(wartość nabycia/suma oczekiwanych wpłat) oczekiwanego wpływu w tym okresie. Spadek rentowności portfela może wynikać więc z mniejszych oczekiwanych wpływów z portfela, albo mniejszej stopy dyskontowej dla posiadanego portfela niż miało to miejsce w roku ubiegłym. Trzeba też pamiętać, że w przychody odnoszona jest zmiana wyceny jeśli faktyczne wpływy były mniejsze od oczekiwanych. Który czynnik zadziałał nie potrafię w tej chwili powiedzieć.

Niepokojąco wygląda także wzrost kosztów windykacji w IV kwartale. Zwracam uwagę, że pozostałe koszty operacyjne też są alokowane do segmentów i to one ponoszą winę ponoszą winę za wzrost wskaźnika wpłaty/koszty operacyjne. W IV kwartale zaraportowano aż 40 milionów złotych, wobec 16 w ciągu pierwszych 9-u miesięcy. Jeśli zerkniemy do noty nr 9, to okaże się, że wzrost pozycji musi wynikać z większych opłat sądowych i w mniejszej części reklamy. W sprawozdaniu zarządu można znaleźć informację, że grupa zdecydowała się przekazać do egzekucji sądowej dodatkową nieplanowaną ilość spraw z lat 2003-2009. Tutaj pozostaje pytanie dlaczego decyzja zapadła dopiero teraz?

Niestety rosną także koszty ogólne, czyli nieprzypisane do segmentów. Jakie to dokładnie koszty niestety nie wiemy, więc ciężko powiedzieć z czego wynika wzrost i czy jest powtarzalny. Z rachunku wyników w układzie rodzajowym wiemy, że o 24% wzrosły koszty pracownicze, natomiast o 50% koszty usług obcych. Pierwsze powinny być stałe, ale w związku z rozwojem działalności na nowych rynkach i coraz większą skalą działalności wzrost wcale nie jest duży. O kosztach ogólnych usług obcych niestety niewiele wiemy.

Skoro jesteśmy przy rachunku segmentowym to warto wspomnieć, że spółka osiąga lepsze wyniki na rynkach zagranicznych. Przychody są co prawda mniejsze o 40%, ale marża pośrednia o 27% wyższa! Takie wyniku rynku rumuńskiego w naturalny sposób skłaniają do ekspansji zagranicznej. Model się sprawdził, więc należy próbować się otwierać na nowe rynki. Na celowniku są Czechy i Węgry. Nie spodziewam się aby tam osiągnięto taki sukces w rozumieniu marży jak w Rumunii, ale próbować warto. W kraju Kruk jest liderem i ciężko mu rosnąć organicznie. Wynikom zagranicznym sprzyja słaby złoty. Ekspansja to także pewne ryzyko, bo końcu poszczególne nacje mają swoje cechy. Oczywiście Polakom bliżej do Słowaków czy Węgrów niż Greków, czy Hiszpanów, ale mniejsze czy większe różnice występują. Być może nie będą miały wpływu na wyniki, ale zawsze to dodatkowe ryzyko.

Wróćmy do sprawozdania. Skoro spółka używa coraz wyższej dźwigni finansowej to normalnym jest wzrost kosztów finansowych. Z tego powodu zysk brutto ma mniejszą dynamikę od zysku operacyjnego. Trzeba przyznać, że spółka potrafi finansować się dość tanio.

kliknij, aby powiększyć


Roczna stopa oprocentowania długu liczona z kosztów odsetek i średniego zadłużenia w kwartale jest naprawdę niska. Prawdopodobnie rzeczywiste wartości są większe, ale są także inne powody do twierdzenia o tanim długu. Obligacje notowane na Catylst mają oprocentowanie w przedziale 7,2 – 10%, przy czym większość z nich nie jest zabezpieczona.
Kredyty wykazane w sprawozdaniu finansowym mają marżę w PLN nawet na poziomie 2,5%

Kruk dzięki strukturze organizacji nie płaci praktycznie podatku dochodowego. Dzieje się tak na skutek posiadania udziałów w zakładanych przez posiadane TFI funduszach. Optymalizacja podatkowa grupy wygląda bardzo dobrze.

W Grupie prowadzony jest program motywacyjny, ale potencjalne rozwodnienie akcji nie jest duże. Maksymalnie 5% na lata 2011-2014. Do tego bardzo fajnie wyglądają warunki przyznania warantów, gdzie między innymi musi być spełniony warunek ROE >20%. Nie można mówić w tym wypadku o wynagradzaniu kosztem akcjonariuszy mniejszościowych. Dodatkowo cena emisyjna dla posiadaczy warantów jest równa cenie emisyjnej w pierwszej ofercie publicznej.

Automatyczne wyceny spółki: www.stockwatch.pl/gpw/kruk,wyk... mówią o potencjale spadku kursu. Model w wycenie dochodowej zakłada powtarzalność wyniku na poziomie netto. Biorąc pod uwagę, że wynik roczny pochodzi ze stale rosnącego portfela a nie stałego w czasie można sądzić, że przyszłe wyniki powinny się poprawić o ile oczywiście nie wystąpią niespodziani w przeszacowaniach pakietów wierzytelności i podaż portfeli do kupna będzie na zbliżonym poziomie do obecnego roku. W końcu w przyszłym, a właściwie już obecnym roku, zgodnie z krzywą spłat portfel powinien się zmniejszyć o ile nie będzie nowych nabyć wierzytelności. Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest stosunkowo wysoki, ale wydaje się, że jest jeszcze miejsce na podniesienie dzwigni. To mogłoby dodatkowo zwiększyć wynik spółki. Jak prawie w każdym wypadku zagrożeniem jest pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna. Dłuższe spowolnienie czy recesja zmniejszą zdolność społeczeństwa do spłaty zadłużenia. Przez to wyceny portfeli mogą ulec przeszacowaniu, a koszty windykacji wzrosnąć.

Kruk to ciekawa spółka. Da się znaleźć powody do inwestycji, ale problem tkwi w dość skomplikowanym modelu rachunkowym, który może być ciężko przyswajalny dla Kowalskiego. Jeśli wiadomo jak powstają przychody i jak powstaje wynik, to można rozważyć inwestycję w papiery Kruka, choć nie jest on już wyceniany przez rynek nisko


Edytowany: 27 marca 2012 07:42

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 13 kwietnia 2012 13:05:59 przy kursie: 51,00 zł
Polecamy wywiad z prezesem Kruka: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 15 maja 2012 12:56:37 przy kursie: 47,80 zł
Na stronie Kruka są już informacje o wynikach:
kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Jest też prezentacja po konferencji wynikowej: kruk-sa.stockwatch.pl/prezenta...
Edytowany: 15 maja 2012 13:17

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 934
Wysłane: 18 maja 2012 01:00:50 przy kursie: 45,00 zł
Do tej pory Kruk przyzwyczaił nas świetnymi rezultatami finansowymi. Budowa wysokich oczekiwań na skutek wysokiej bazy niestety odbija się na ocenie wyników, które są powiedźmy średnie, choć lepszym określeniem jest - płaskie.
Proponuję na początek zerknąć jak poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów kształtowały się na przestrzeni ostatnich okresów.


kliknij, aby powiększyć


Spółkę ciężko zaliczyć do cyklicznych, więc rozpatrywać wyniki należy nie tylko w porównaniu do odpowiadającego kwartału roku poprzedniego, ale także przez pryzmat osiągnięć w pozostałych kwartałach. Przychody okresu wpisują się w notowany rosnący trend, choć bardzo blisko dolnej granicy statystycznego odchylenia.

O ile na poziomie zysku operacyjnego możemy mówić nadal o trendzie wzrostowym, to już na poziomie netto mamy płaski wykres. Na powyższym wykresie umieściłem jeszcze rentowność aktywów, w rozumieniu przychodów z okresy podzielnego przez średni stan aktywów w okresie (sumę aktywów z końca i początku okresu podzielona przez dwa), który niestety spada kolejny kwartał z rzędu w stosunku do okresu porównywalnego.

Miniony kwartał da się właściwie określić dwoma frazami:
1. Pogorszenie jakości portfela
2. Zmiany kosztów segmentowych

Żeby nie było lakonicznie, to po kolei przeanalizujemy co się wydarzyło w okresie trzech pierwszych miesięcy roku z parametrami portfela w segmencie nabytych pakietów wierzytelności, segmencie inkaso i jak rzutowało to na wyniki.

Zacznę od segmentu prostszego w interpretacji, czyli inkasa. Wynik operacyjny znacznie się pogorszył. Systematycznie spadają przychody tego segmentu, a co gorsze znacznie spadła rentowność:


kliknij, aby powiększyć


Przychody są prowizją uzyskiwaną od banków jako % wartości nominalnej ściągniętych wierzytelności. Najwyraźniej musiały wzrosnąć koszty, ale z jakiego powodu nie wiadomo. Z pewnością występuje większa presja konkurencyjna, bo w sprawozdaniu można znaleźć informację o zmniejszającej się podaży pakietów do windykacji na zlecenie.

Przed analizą drugiego i ważniejszego dla wyników segmentu chciałbym przypomnieć jak spółka raportuje przychody, bo jest to kluczem do zrozumienia co i dlaczego się dzieje w wyniku.
Przychody z portfela wierzytelności to odsetki oraz przeszacowania wartości wierzytelności w tym portfelu. To znacząco inna pozycja niż w przypadku spółek handlowych czy produkcyjnych. Ściągnięte wpłaty nie są przychodami, a same przychody nie powodują wzrostu gotówki w określonej dacie. W uproszczeniu można powiedzieć, że przychody są w przypadku Kruka pewnym szacunkiem wzrostu wartości portfela. Powstają na skutek iloczynu wartości godziwej i stopy dyskontowej, która jest wynikiem oczekiwanych wpływów w relacji do ceny nabycia danego pakietu.

Poniżej przedstawiam tabelę opisującą posiadany przez Kruka portfel wierzytelności


kliknij, aby powiększyć


Pomimo faktu, że na koniec okresu posiadany portfel wierzytelności był mniejszy niż na koniec roku, to jego średni stan był de facto większy. Taka wartość jest jednak obarczona sporym błędem, bo nie wiemy kiedy dokładnie zmieniał się portfel w okresie sprawozdawczym. To co powinno cieszyć i jest jednocześnie głównym powodem spadku wartości portfela to rosnące wpłaty od dłużników. Niestety jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość portfela to obserwujemy dalszy spadek współczynnika spłat. Maleje także w porównaniu do poprzedniego kwartału jak też okresu porównywalnego rentowność, czyli nic innego jak wspomniana stopa dyskontowa. Jednocześnie obserwujemy spadek kosztów w relacji do uzyskiwanych wpłat od dłużników, który mocno wyskoczył w górę na koniec roku, co było spowodowane oddaniem do sądu znaczącej ilości starych wierzytelności. Ostatni wskaźnik ma oczywiście bardzo pozytywne znaczenie.


kliknij, aby powiększyć


W tym miejscu należy dodać, że w wyniku tego segmentu mamy przeszacowanie wartości w dół na kwotę 5,5MPLN, czyli zupełnie odwrotnie do poprzednich trzech kwartałów. Wyjaśnienia tego zjawiska nie ma, ale można sądzić, że to przez umocnienie złotego oczekiwane strumienie pieniężne są mniejsze. Kruk prowadzi przecież działalność poza granicami kraju z Rumunią na czele.

Niestety obserwujemy wzrost kosztów nie przypisanych do segmentów, a także kosztów finansowych. Pierwsze są pewnie wynikiem prowadzonej kampanii reklamowej i uruchamiania działalności w nowych krajach, natomiast drugie wynikają oczywiście z coraz większego udziału długu w finansowaniu portfela.

Wynik netto mocno zepsuło wspomniane przeszacowanie wartości portfela. Mówiąc ogólnie wyniki nie rosną, bo spada stopa dyskontowa, czyli rentowność portfela, przy rosnącym udziale finansowania długiem.
Kwartał bez przełomu w wyniku, odebrany przeze mnie lekko negatywnie, głównie przez wysokie oczekiwania, które popsuło umocnienie złotego.

>> Więcej analiz najnowszych
raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 18 maja 2012 01:01

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 23 maja 2012 13:53:19 przy kursie: 45,90 zł
Przeprowadziliśmy wywiad z prezesem podsumowujący wyniki: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...


Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 6 czerwca 2012 18:01:50 przy kursie: 46,10 zł
Kruk znowu inwestuje w pakiety wierzytelności: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 11 czerwca 2012 21:23:40 przy kursie: 46,81 zł
Spółka wchodzi do mWIG40: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Ponadto w ostatnim czasie dla Kruka pojawiły się rekomendacje kupuj z biur maklerskich. Wszystko w załączonej notatce.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 523
Wysłane: 17 lipca 2012 08:10:37 przy kursie: 45,00 zł
Kruk wyrównuje pułap lotu – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/kruk-...
Edytowany: 17 lipca 2012 08:10

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 3 września 2012 12:57:10 przy kursie: 46,09 zł
Kruk opublikował swoje wyniki finansowe:
kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z prezentacją o wynikach:
kruk-sa.stockwatch.pl/prezenta...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 15 września 2012 08:01:51 przy kursie: 45,89 zł
Polecamy wywiad z prezesem Kruka:
wiadomosci.stockwatch.pl/wywia...

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 17 września 2012 13:02:54 przy kursie: 44,74 zł
Kruk kupił kolejny pakiet wierzytelności:
kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 934
Wysłane: 4 października 2012 06:56:56 przy kursie: 45,14 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Kruk SA za II kwartał 2012 r.
Po raz pierwszy w giełdowej historii spółki wystąpił regres wyniku na najniższym poziomie rachunku zysków i strat. Zobaczmy jak rozwijały się historycznie wybrane linie rachunku wyników:


kliknij, aby powiększyć


Przy przychodach wyższych o 12% (w ujęciu rok do roku) mamy czteroprocentowy wzrost zysku operacyjnego, który wyniósł na koniec kwartału 31,9M zł. Warto zauważyć, że jest to najwyższy uzyskany wynik w historii spółki. Niestety nominalna zwyżka o 1,3M nie mogła wystarczyć do utrzymania wzrostu na poziomie zysku netto, ze względu na znacznie większe zadłużenie w porównywalnych okresach. Kruk znacząco zwiększył własny portfel wierzytelności, przy czym inwestycja sfinansowana została głównie długiem odsetkowym. Koszt odsetek wzrósł dwukrotnie do poziomu 12 milionów, więc aby zachować dodatnią dynamikę wyniku w najniższej linii, trzeba było osiągnąć zwyżkę wyniku operacyjnego minimum o 6,2M. Tak się jednak nie stało pomimo zwiększonej skali działania. Analiza wyników poszczególnych segmentów wskazuje, że na regres zysku netto wpływ miały zarówno inkaso jak i własny portfel.
Mniej rentowny segment windykacji na zlecenie znacznie pogorszył swój wynik:

kliknij, aby powiększyć

Przychody spadły w relacji Q2/Q2 o 29%, a jednocześnie spadła też rentowność. W pierwszym kwartale uzyskaliśmy informację, że na skutek mniejszej podaży wierzytelności przez banki kurczy się rynek. Przychody segmentu inkasa spadają jednak szybciej od rynku. Wskutek rosnącej konkurencji maleje marża. Zaskoczenia nie ma, bo ta tendencja pojawiła się już w pierwszym kwartale bieżącego roku. Spadek wyniku w tym segmencie jest jednak dla wyniku mało istotny. Raportowana utrata zysku to raptem 1,9M przy wykazywanej dla całej działalności kwocie 46,1M w tym kwartale. Z tego prosty wniosek, że zjawiska odpowiedzialne za spadek wyniku netto musiały zajść także w drugim segmencie Kruka, czyli pakietach nabytych wierzytelności.
Istotnie tak się dzieje:

kliknij, aby powiększyć


Raportowane przychody wzrosły o 19%, natomiast wynik tylko o 13%. Zwyżka marży pośredniej wyniosła 5,1M w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podstawowym czynnikiem, jaki spowodował zmniejszenie dynamiki, to przeszacowania wartości portfela odnoszone na przychody. Rok temu miało miejsce przeszacowanie na plus o kwotę 7,9M, a obecnie dokonano przeszacowania w drugą stronę, tj. zmniejszenia o 0,7M. Różnica wyniosła 8,5 mln zł i to ona odpowiada za mniejszą dynamikę wyniku od dynamiki przychodów. Przeszacowanie odkłada się na marży pośredniej 1:1. W tym miejscu konieczne jest wspomnieć jak Kruk rozpoznaje przychody i wycenia pakiety. Nie jest to niestety proste czy intuicyjne dla osób mniej biegłych w rachunkowości i finansach.
Spółka nabywając pakiet wierzytelności rozkłada go poszczególne składniki, które przypisuje do różnych grup, uwzględniając między innymi stopień przeterminowania, podjęte działania windykacyjne itp. Z każdej grupy na podstawie historycznej statystyki szacuje potencjalne wpływy w kolejnych latach i dyskontuje stopą procentową wynikającą w początkowym ujęciu z ceny nabycia podmiotu. Jeśli oczekiwania co do przyszłych spłat się zwiększają, to zmianę wartości odnosi się na wynik i odwrotnie. Podobnie, jeśli obecne spłaty są większe od założonych w prognozie, to zwyżkę odkłada się na wyniku. W wypadku mniejszych spłat lub oczekiwań co do spłat, wynik jest oczywiście zmniejszany. Spłaty dłużników dzieli się na część kapitałową (nie zwiększa wyniku) i odsetkowa (dyskontową), którą prezentuje się bezpośrednio jako przychody, przy czym część odsetkowa jest znacznie większa od kapitałowej, o czym mówi nam relacja raportowanych przychodów segmentu do spłat na portfelach dłużników (w tym kwartale było to 73%). Prezentacje jest dość skomplikowana, ale nie można mieć do niej zastrzeżeń.

Całkowita marża pośrednia, czyli upraszczając, zysk brutto na sprzedaży wzrosła o 3,1M, natomiast dzięki wzrostowi kosztów ogólnych mamy jedynie 1,2M zwyżki EBIT. Wzrost kosztów nie wygląda jednak na niepokojący.
Skoro wynik operacyjny wzrósł o 4%, a finansowanie dłużne o 100%, stało się jasne, że nie można utrzymać wyniku netto, bo nadwyżkę zjedzą odsetki:

kliknij, aby powiększyć


Najważniejszym aktywem spółki jest oczywiście portfel wierzytelności. Wyniki wynikami, ale tak naprawdę na końcu chodzi o gotówkę. Proszę popatrzeć na poniższą tabelę, która prezentuje "kondycję" portfela:

kliknij, aby powiększyć

W minionym kwartale średni portfel pracujący nadal wykazywał się tendencją rosnącą. Kruk obniżył koszty windykacji, ale nie wiemy jaka nominalna część spłat została oddana do egzekucji sądowniczej, więc ciężko to wiarygodnie ocenić. Teoretycznie mamy poprawę względem ostatniego roku, ale przypomnę, że na koniec roku spółka poniosła wysokie koszty opłat sądowych ze względu na dużą liczbę przekazanych spraw, co powinno dać poprawę ściągalności. Koszty te nie są memoriałowe, bo nie ma pewności rozstrzygnięcia na korzyść spółki, więc wykazuje się je jako koszt okresu.
W ujęciu Q2/Q2 pogarsza się "jakość" portfela. Spada rentowność rozumiana jako raportowane przychody i podobnie spłaty w stosunku do portfela. Podobne zjawisko ma miejsce przy porównaniu okresów półrocznych. Prawdopodobnie wynika to z dużego poziomu nabytych portfeli w II i III i IV kwartale zeszłego roku, które jeszcze nie pracują efektywnie. Największe spłaty w stosunku do nakładów mają miejsce w drugim roku. Ponadto wydaje się, że spłaty w okresie porównywalnym były znacząco wyższe od normalnego poziomu, na co wskazuje duże przeszacowanie wartości godziwej portfela.
W tym kwartale prezentuję także dwa dodatkowe wskaźniki: wpłaty pomniejszone o koszty windykacji w stosunku do portfela (co wydaje się w miarę dobrym wskaźnikiem efektywności eksploatacji głównego aktywa i jego jakości łącznie) oraz gotówkę generowaną przez segment pomniejszoną o koszty utrzymania portfela (odsetki). Jeśli ten wskaźnik obudowalibyśmy jeszcze w capex potrzebny na odbudowę portfela, to dostalibyśmy generowaną nadwyżkę gotówki ponad potrzeby odtwórcze aktywa pracującego, ale ze względu na komplikację, w niniejszym omówieniu to sobie daruję.
Wynik netto jest co prawda mniejszy niż w okresie porównywalnym, ale nadal bardzo dobry. Porównanie wyników do odpowiadającego kwartału zeszłego roku nie wypada korzystnie, ale tamten kwartał był dość szczególny i mamy wysoką bazę.


Rynek wycenia spółkę wysoko:
www.stockwatch.pl/gpw/kruk,wyk...

co ma uzasadnienie w ponadprzeciętnej rentowności Kruka. Wycena powyżej wartości księgowej ma uzasadnienie w raportowanych wynikach.
Kruk posiada obecnie 226M krótkoterminowych zobowiązań, które trzeba spłacić w ciągu roku, czyli dokładnie dwa razy więcej niż wynosi roczna EBITDA. Z tego klasycznego wskaźnika wynikałoby, że wygenerowana gotówka nie wystarczyłaby na pokrycie zobowiązań. EBITDA jest jednak bardzo zgrubnym estymatorem generowanej gotówki i jest dla Kruka nieodpowiednim miernikiem do oceny zdolności do obsługi zadłużenia. Trzeba do sprawy podejść inaczej. Znacznie celniejszy obraz dają wpłaty od dłużników pomniejszone o koszty operacyjne, koszty ogólne oraz odsetki. W tym kwartale jest to wartość 56M i wydaje się ona dobrym, konserwatywnym estymatorem wpływów gotówkowych Trochę nadwyżki doda od siebie inkaso, ale widać że KRUK zbliżył się do poziomu zadłużenia krótkoterminowego, który nie powinien być już istotnie powiększany (krótkoterminowo mogą wystąpić fluktuacje i nie jest to niepokojące). Mamy 224M wolnych wpływów gotówkowych rocznie bez uwzględniania inkasa, przy 226M zobowiązań krótkoterminowych.
Spółka podaje EBITDA gotówkową, gdzie wskaźnik klasyczny jest pomniejszony o przychody i powiększony o spłaty na nabytych portfelach. W tym kwartale było to około 70M, natomiast w pierwszym kwartale 69M. Jeśli dokonamy urocznienia to otrzymamy 278M, a po obciążeniu odsetkami na poziomie 50M (zadłużenie odsetkowe na koniec kwartału razy efektywna stopa procentowa kwartału) 228M rocznej wolnej gotówki na spłatę zadłużenia. Duża część zadłużenia to zobowiązania handlowe (72M), które niejako same się rolują podczas prowadzonej działalności, więc kłopotów z obsługą obligacji i kredytów być nie powinno. Ponadto należy oczekiwać zwiększenia wpłat na skutek nabycia nowych portfeli, które powinny w coraz większym stopniu powiększać wynik spółki.

Edytowany: 4 października 2012 06:57

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 10 października 2012 13:46:22 przy kursie: 45,19 zł
Kruk informuje o zakupie nowych wierzytelności:
kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

buzek
Dołączył: 2012-07-12
Wpisów: 18
Wysłane: 14 października 2012 09:48:55 przy kursie: 45,00 zł
witam, ja może trochę z innej beczki. A mianowicie tak przyglądam sie firmom windykacyjnym. I moje spostrzeżenia nie sa kolorowe jezeli chodzi o peryspektywy tych firm na rynku polskim. Po pierwsze-duże f.windykacyjne swój główny biznes lokuja w wierzytelnościach przedawnionych!te są bowiem najtańsze. Jak można zobaczyć ostatnie zakupy to około 7% za nominał.Tanio. Pytanie jakie są to wierzytelności. Odpowiedz brzmi-stare, bardzo stare=osoby fizyczne nie płacące zobowiązań z kart kredytowch, stare pożyczki ect. ( branża finansowa jak można przeczytać, i telekom. czyli stare przedawnione rachunki za telefon).Po drugie-jeżeli są to wierzytelności stare w większości na osoby fizyczne to po 8-10 latach osoby te-wyjechały/umarły/zmieniły miejsce zamieszkania/straciły prace....( mozna w nieskończoność mnożyć przykłady) czyli ich miesce pobytu jest inne. Dostając nakaz z EPU, f.windykacyjne kierują takiego dłużnika do komornika ( w ilościach setek tysięcy), na taką ilość spraw niewiele kancelarii komorniczych może sobie pozwolić. Jak wiecie aby komornik rozpoczął egzekucje trzeba mu zapłącić- to koszt około 176 zł za sztukę na koszta. No i można mniemać, że komornik fajnie na f. windykacyjnych sie obłowi, ok.176 zł X np. 100.000 spraw...Nic bardziej mylnego! żadna firma windykacyjna nie płaci tyle bo by z torbami poszła!płaci mniej. Około 40 zł za najbardziej niezbędne dane o dłużniku, na reszte jej nie stać. Co robi komornik?ano wysyła zajęcia na stare adresy ( ośmio-dziesięcioletnie) bo innych nie ma wyśle. Jedno zapytanie za 40 zł co na nie dostał i już....po egzekucji. Myślicie że komornik będzie sie fatygował na stary adres, żeby sprawdzić czy istnieje tam dłużnik gdy sprawa jest warta 500-800 zł.???i ma ich z 50.000 takich samych ( do końca życia by nic innego nie robił).Wobec powyższego skutecznośc tych spraw w dużych fabrykach komorniczych wynosi około 17% ( dane potwierdzone u komornika-nie każcie pisać nazwiska..)reszta w kubeł do umożenia. i tak w kółko. Wiec nie podniecajcie sie kolejnym pakietem zakupionych wierzytelności, to nie ma znaczenia,żadnego. są to po prostu kupione kolejne zdechłe szczury które bank lub telekom sprzedaje bo sam to z pięć razy przerobił i wie, że ostatnią deską ratunku jest EPU i może się coś uda. Po prostu ten biznes się kończy. Ludzie widząc 78 wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej maja je w d.... i do kosza wyrzucają, coraz też więcej składanych jest jest sprzeciwów do EPU ( a to koszta dla firm windykacyjnych), powstaje coraz to wiecej podmiotów trudniących sie tylko walką z dużymi f.windykacyjnymi, no i ostatnia rzecz społeczeństwo jest coraz to biedne bardziej a z pustego i .....
Na koniec radze dokładnie czytać zyskownośc tego interesu bo akurat pierwsze półrocze tego roku jak nigdy wcześniej było na gorsze od poprzedniego. dziekuje za uwage

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 16 października 2012 14:53:30 przy kursie: 44,99 zł
Spółka KRUK postanowiła ustosunkować się do wpisu użytkownika "buzek". Oto treść wypowiedzi przedstawiciela spółki:


Grupa KRUK działa na rynku windykacyjnym od 2000 roku. Podstawową działalności jest świadczenie usług zarządzania wierzytelnościami w imieniu banków i innych instytucji oraz nabywanie wierzytelności na własny rachunek. Grupa KRUK jest liderem na rynku krajowym i jedną z największych firm windykacyjnych w Europie Centralnej. Od 2002 roku Grupa KRUK nabyła ponad 200 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 13 mld zł. Nabywane portfele stanowią inwestycje w aktywa operacyjne, z których Grupa czerpie korzyści nawet przez ponad 8-lat od zakupu portfela. O skali i dynamice wzrostu firmy może świadczyć choćby średnioroczny wzrost zysku netto, który dla lat 2007-2011 wynosi 66%. W pierwszym półroczu 2012r. Grupa KRUK wykazała 32 mln zł zysk netto, co pokrywa się z oczekiwaniami Zarządu, co do wyniku tego okresu. Spadek rok do roku to efekt rekordowego zysku w historii Grupy w II kwartale 2011 roku, w którym wynik finansowy wyniósł 25 mln zł. Na 2012 rok analitycy prognozują wzrost rocznego zysku netto z 66,4 mln zł do poziomu około 80 mln zł. Spółka nie publikuje własnych prognoz. Na podstawie zaraportowanych informacji po I półroczu spółka może pochwalić się wysokim wskaźnikiem ROE, który wyniósł 22% oraz wzrostem wyniku netto w II kwartale o 30%. Istotnie wzrosły także inwestycje w nowe portfele, w które Grupa zainwestowała 96 mln zł, z czego 84 mln zł w II kwartale, Na bazie opublikowanego raportu bieżącego spółka poinformowała, że w III kwartale zainwestowała kolejne 90 mln zł w portfele wierzytelność.

Model działalności KRUK opiera się na strategii prougodowej, w której wspólnie z osobami zadłużonymi uzgadniany jest możliwy dla nich scenariusz spłaty zaległości. Osoby zadłużone w zdecydowanej większości są to osoby uczciwe, które chcą spłacić zaciągnięty dług. Grupa KRUK umożliwia to poprzez indywidulane podejście i rozłożenie długu na raty możliwe do spłaty. Działania sądowe podejmowane są jedynie w sytuacjach, gdy brak woli współpracy ze strony dłużnika lub gdy polubowne warunki spłaty nie są dotrzymywane. Grupa z uwagi na wrażliwość biznesową (konkurencyjną) nie podaje szczegółów co do skuteczność procesu sądowego. Nie mniej jednak Grupa współpracuje z najlepszymi komornikami w kraju oceniając regularnie także ich skuteczność i efekty pracy. Nie mniej jednak należy tu raz jeszcze podkreślić, że Grupa KRUK stosuje na masową skalę zasadę zawierania porozumień ratalnych z osobami zadłużonych. Są one możliwe na etapie przesądowy, sądowym jak i komorniczym.

W ocenie ekspertów branża windykacyjna w kraju ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Jak pokazuje historia tej branży na rynkach zachodnich, znacznie bardziej rozwiniętych i starszych od polskiego, gdzie branża ta funkcjonuje od wielu dziesięcioleci - jest to biznes antycykliczny. Oznacza to, że branża zarządzania wierzytelnościami dobrze prosperuje zarówno w okresie boomu gospodarczego jak i w okresie pogorszenia koniunktury. W okresie boomu gospodarczego rośnie akcja kredytowa i kredyty te się dobrze spłacają. Zawsze jednak znajdzie się jakiś, w miarę stały procent kredytobiorców, którzy z różnych przyczyn nie reguluje swoich zobowiązań. Ta grupa trafia do windykacji i im akcja kredytowa większa tym proporcjonalnie ta grupa rośnie. Natomiast kiedy jest kryzys akcja kredytowa maleje, a do windykacji trafia istotnie więcej spraw, które jednak gorzej się spłacają, bo dekoniunktura oznacza m.in. wzrost bezrobocia i kłopoty finansowe społeczeństwa. Gorsza jakość spraw ma odzwierciedlenie w niższej cenie procentowej wierzytelności, za którą firmy windykacyjne kupują portfele. W efekcie bywa tak, zarówno w okresie boomu jak i recesji spółki windykacyjne mają potencjał do wzrostu.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,102 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +79,43% +15 885,26 zł 35 885,26 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d